Přírůstky dokumentů (208)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika

1 - Antropologie, etnografie (10)

Zpět

  Whitaker's almanack. -- 125th ed. 1993. -- London : Whitaker, 1992-. -- svazky ; 24 cm
Case studies in human ecology / edited by Daniel G. Bates and Susan H. Lees, Hunter College, City University of New York. -- New York : Plenum Press, 1996. -- xi, 407 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (The language of science)
Každodenní život v Československu 1945/48-1989 / Jaroslav Pažout (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2015. -- 239 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Kohn, Melvin L., 1928-
Class and conformity : a study in values / Melvin L. Kohn, with a reassessment, 1977. -- Second edition. -- Chicago : University of Chicago Press, 1977. -- ©1969. -- lx, 316 stran : ilustrace ; 23 cm
Krajina jako antropologická čítanka / Tereza Blažková, Petra Červinková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. -- 325 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm. -- (Steam ; 2. svazek)
Krech, Shepard, 1944-
The ecological Indian : myth and history / Shepard Krech III.. -- First published as paperback. -- New York : W.W. Norton & Company, [2000]. -- ©1999. -- 318 stran: ilustrace ; 25 cm
  Kłoskowska, Antonina, 1919-2001
Masová kultura : kritika a obhajoba / Antonina Kłoskowska ; z pol. orig. přel. Jan Sedláček. -- 1. vyd.. -- Praha : Svoboda, 1967. -- 271 s. : [2] fot. příl. ; 8°. -- (Sociologická knižnice)
La Quiebra política de la antropologia social en México : (antologia de una polemica). 2, La polarizacion (1971-1976) / editores Carlos García Mora y Andrés Medina. -- Primera edición. -- México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropologicas, 1986. -- 639 stran. -- (Serie antropologica. Antropología social / Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Instituto de Investigaciones Antropologicas ; 69)
Moran, Emilio F., 1946-
Human adaptibility : an introduction to ecological anthropology / Emilio F. Moran.. -- Second edition. -- Boulder, Colorado : Westview Press, 2000. -- xxvi, 446 stran : ilustrace
Opletalová, Lenka, 1965-
Lokální funkce kultury : analýza a evaluace kulturních služeb = Local functions of culture : analysis and evaluation of cultural services / Lenka Opletalová, Zuzana Dudová, Markéta Poláková, Barbora Půtová, Václav Soukup, Josef Žák. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. -- 147 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 cm

2 - Biologické vědy (2)

Zpět

Halkovová, Ludmila
Environment for life / written by Ludmila Halkovová ; translated by Rita Dean. -- Prague : Ministry of the Environment, ©2011. -- 53 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Huff, Tobias
Natur und Industrie im Sozialismus : eine Umweltgeschichte der DDR / Tobias Huff. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2015]. -- 470 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Umwelt und Gesellschaft ; Band 13) (V&R Academic)

3 - Divadlo, film, tanec (1)

Zpět

  Hlinomaz, Josef, 1914-1978
Na rozhraní dvou pětiletek : poznámky filmaře z cesty do a po SSSR / Josef Hlinomaz. -- Praha : nákladem spol. ČEFIS s.s.r.o., 1933. -- 77 stran, [5] listů obrazové přílohy : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- (Knihovna Filmového kurýru ; sv. 11)
4

- Ekonomické vědy, obchod (11)

Zpět

Albalate, Daniel, 1980-
The economics and politics of high-speed rail : lessons from experiences abroad / Daniel Albalate and Germa Bel. -- Lanham : Lexington Books, [2014]. -- ©2014. -- xv, 193 stran : ilustrace, mapy
Economic transformation in central Europe : a progress report / edited by Richard Portes. -- London : Centre for Economic Policy Research ; Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, c1993. -- xii, 294 stran : ilustrace ; 23 cm
Financial reform in Central and Eastern Europe / edited by Stephany Griffith-Jones and Zdeněk Drábek. -- Houndmills : Macmillan Press ; New York : St. Martin's Press, 1995. -- x, 256 stran ; 23 cm
  Financial stability report ... / Czech National Bank. -- Prague : Czech National Bank, [2004?]-. -- svazků ; 30 cm
Klaus, Václav, 1941-
Rebirth of a country : five years after : collection of speeches of the prime minister of the Czech Republic / Václav Klaus. -- Praha : Ringier ČR, 1994. -- 118 stran : ilustrace, portréty
Liberalization of transportation services in the EU : the Polish perspective / Andrzej Cieślik / Jan Jakub Michaek (eds.). -- 1 Edition. -- New York : Peter Lang, Academic Research, [2015]. -- 306 stran : grafy, tabulky ; 21 cm. -- (Polish studies in economics ; Volume 6)
Medvedev, Vadim Andrejevič, 1929-
Ispytanije istorijej : ob ekonomičeskoj teorii marksizma / Vadim Medvedev. -- Moskva : Ves' Mir, 2015. -- 272 stran
Prospects for the Czech Republic / Václav Klaus et al.. -- [Česko] : APP Group, 1994. -- 248 stran : portréty ; 21 cm. -- (Economic perspectives of the Czech Republic ; part 3)
The Routledge companion to network industries / edited by Matthias Finger and Christian Jaag. -- First published. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2016]. -- ©2016. -- xix, 423 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Routledge companions in business, management and accounting)
Ukrajinská pracovní migrace v Česku : migrace - remitence - (rozvoj) / Dušan Drbohlav (editor). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 282 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm
Zeman, Karel
Analýza restitučních procesů v České republice : restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva / Karel Zeman. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 186 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm

5 - Filozofie a náboženství (12)

Zpět

  Duka, Dominik, 1943-
Glosy Dominika Duky .... -- 2011-. -- V Praze : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2012-. -- svazků ; 17-18 cm
Gehring, Otto-Werner, 1921-
Leben als Seinsgrund : Aspekte der Lebensphänomenologie : logos theu / Otto-Werner Gehring. -- Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, 2009. -- 99 stran : ilustrace ; 22 cm
  Janková, Tereza
Platónova etika ctností - perspektiva Charlese Kahna / Tereza Janková ; vedoucí práce Richard Zika ; oponent práce Jaroslav Novotný. -- 2015. -- 45 stran
  Jánošová, Simona
Kdo jsme? : pojetí "já" u René Descarta a Eckharta Tolleho / Simona Jánošová ; vedoucí práce Martin Vrabec ; oponent práce Jakub Marek. -- 2015. -- 40 stran
Jirkal, Emanuel
L. Caelius Firmianus Lactantius o smrti prenasledovateľov. I., Rímske impérium na ceste od tradičných kultov ku kresťanstvu / Emanuel Jirkal. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. -- 144 stran ; 22 cm
Lies, Paul
Ausbreitung und Radikalisierung des islamischen Fundamentalismus in Dagestan / Paul Lies. -- 1. Auflage. -- Berlin : Lit, 2008. -- 100 stran : mapy ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 17)
Mensch, James R., 1944-
Patočka's asubjective phenomenology: toward a new concept of human right / James R. Mensch. -- Würzburg : Könighausen & Neumann, 2016. -- 165 stran. -- (Orbis Phaenomenologicus. Studien ; 38)
Novák, Aleš, 1975-
Věčný návrat téhož / Aleš Novák. -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2015. -- 388 stran
Safatle, Vladimir
Grand Hotel Abyss : desire, recognition and the restoration of the subject / Vladimir Safatle ; translation Lucas Carpinelli. -- English language edition. -- Leuven : Leuven University Press, 2016. -- ©2012. -- 322 stran. -- (Figures of the unconscious ; 15)
Tava, Francesco, 1984-
The risk of freedom : ethics, phenomenology, and politics in Jan Patočka / by Francesco Tava ; translated by Jane Ledlie. -- Lanham : Rowman & Littlefield International, 2015. -- xiv, 179 stran. -- (Reframing the boundaries: thinking the political)
Teplý, František, 1867-1945
Pouť mého života / František Teplý. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 371 stran. -- (Varia ; 39. svazek)
  Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Tractatus Logico-Philosophicus / by Ludwig Wittgenstein ; with an introd. by Bertrand Russell. -- London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1922. -- 142, g stran. -- (The international library of psychology, philosophy and scientific method)

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (1)

Zpět

Pulkert, Oldřich, 1929-
Afghánistánem před... a přes SSSR jakbysmet : poznámky z cesty / K. L. Petrů. -- 1. vydání. -- Praha : Resonus, 2002. -- 80 s stran, [28] stran barevných obrazových příloh : ilustrace ; 21 cm

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (26)

Zpět

  Archeologie západních Čech .... -- 1 (2010)-. -- Plzeň : Západočeské muzeum, 2010-. -- svazek ; 30cm
The United Kingdom : 100 questions answered. -- [Velká Británie] : Foreign & Commonwealth Office, 2005. -- 1 svazek
 

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Společenské vědy. -- Olomouc : Vlastivědné muzeum v Olomouci, [1991]-. -- sv. ; 23-24 cm

Akademická encyklopedie českých dějin / vědecký redaktor Jaroslav Pánek. -- 1. vydání. -- Praha : Historický ústav, 2009-. -- sv. : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 30 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E, Encyclopaedica = Opera Instituti Historici Pragae. Series E, Encyclopaedica ; 2-4)
Becker, Heinz, 1922-2006
Giacomo Meyerbeer / Heinz Becker ; [z němčiny přeložil a slovo úvodem napsal Milan Pospíšil]. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 1996. -- 184 stran, 16 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm
  Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
Listy o umění, lásce a přátelství / Ludwig van Beethoven ; [uspořádal Bohumil Plevka]. -- Vydání druhé. -- Praha : Panton, 1972. -- 189, 32 stran obrazové přílohy : ilustrace, noty. -- (Edice přátel hudby ; sv. 15)
  Castel de Saint-Pierre, Charles-Irénée, 1658-1743
Der Traktat vom ewigen Frieden 1713 / Charles Irénée Castel de Saint-Pierre ; herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Wolfgang Michael ; deutsche Bearbeitung von Friedrich v. Oppeln-Bronikowski. -- Berlin : Verlag von Reimar Hobbing, 1922. -- 196 stran ; 8°. -- (Klassiker der Politik ; Bd. 4)
Djukov, Aleksandr
Protektorat "Litva" : tajnoje sotrudničestvo s nacistami i nerealizovannyj scenarij utraty litovskoj nezavisimosti, 1939-1940 gg. / Aleksandr Djukov. -- Moskva : Istoričeskaja pamjat', 2013. -- 261 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Vostočnaja Jevropa. XX vek)
Fischer, Jan, 1951-
Inspirace / Jan Fischer ; [literární spolupráce Filip Wittlich]. -- V Praze : Daranus, 2012. -- 85 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimilie ; 22 cm
Goldman, Peter Louis, 1933-
The death and life of Malcolm X / Peter Goldman. -- Second edition. -- Urbana : University of Illinois Press, 1979. -- ©1974. -- xx, 470 stran ; 21 cm. -- (Blacks in the New World)
Hradečný, Pavel, 1938-2006
Dějiny Řecka / Pavel Hradečný, Růžena Dostálová, Věra Hrochová, Pavel Oliva, Konstantin Tsivos, Vladimír Vavřínek. -- Vydání třetí. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 785 stran : ilustrace, fotografie, mapy. -- (Dějiny států)
Janouch, František, 1931-
Jak jste tak mohli žít? : dialog generací / František Janouch, Arnošt Kolman. -- Vyd. 1.. -- Praha : Novela bohemica, 2011. -- 146 s. : portréty, 1 faksim. ; 19 cm. -- (Dokument ; sv. 2)
Kapica, Sergej Petrovič, 1928-2012
Moi vospominanija / Sergej Kapica. -- Literaturno-chudožestvennoje izdanije. -- Moskva : Izdatel'stvo Ast, 2016. -- 349 stran. -- (Gordost' čelovečestva)
L'Europe et le monde depuis 1945 / sous la direction de Peter Geiss et Guillaume Le Quintrec ; Ludwig Bernlochner ... [et al.]. -- 1. Aufl.. -- Paris : Nathan, c2006. -- 335 s. : fot., il.. ; 29 cm + 1 CD-ROM. -- (Histoire)
Mahmale des Holocaust : Motive, Rituale und Stätten des Gedenkens / edited by James E. Young. -- Deutsche Ausgabe. -- New York : Prestel, 1994. -- 194 stran : černobílé fotografie ; 31 cm
Metlička, Milan, 1962-
Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech : katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století / Milan Metlička a kol.. -- Vydání první. -- Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2015. -- 167 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, 1 portrét, plány, faksimile ; 30 cm
Mostinskaja︡, Alla
Sergej Kapic︡a : čelovek, kotoryj otvečal na lj︠u︡boj vopros / Alla Mostinskaj︠a︡, Nikolaj Bodrichin. -- Moskva : Molodaija︡ gvardij︠a︡, 2015. -- 349 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty 21 cm. -- (Žizn' zamečatel'nych ljudej. Serija biografij ; Vypusk 1747(1537))
 

Petráň, Josef, 1930-
Český znak : stručný nástin jeho vzniku a historického vývoje / Josef Petráň. -- Praha : Ministerstvo kultury ČSR, 1970. -- 66 stran : ilustrace, foto, znaky

 

Pražák, Přemysl, 1908-1966
Malá preludia. 2, Dětství a mládí slavných skladatelů / Přemysl Pražák. -- 1. vydání. -- Praha : Supraphon, 1972. -- 288 stran : ilustrace

Razdelennaja Vostočnaja Jevropa : transfer granic i naselenija, 1938-1947 gg. / glavnyj redaktor A.R. Djukov. -- Moskva : Mospoligraf, 2012. -- 188 stran. -- (Žurnal rossijskich i vostočnojevropejskich istoričeskich issledovanij ; No 1(4), 2012)
Sožžennyje sela : Ukraina pod nacistskoj okkupacijej 1941-1944 gg. : annotirovannyj ukazatel' / pod red. V.F. Soldatenko ; perevod s ukrainskogo: Vedmid' L.A., Voljanjuk O.Ja., Kalinič A.Ju., Privalko T.V. -- Naučno-spravočnoje izdanije. -- Moskva : Fond sodejstvija aktual'nym istoričeskim issledovanijam "Istoričeskaja pamjat'", 2013. -- 382 stran. -- (Vostočnaja Jevropa. XX vek ; vypusk 6)
Tandlich, Tomáš, 1972-
Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice : vybrané sídla s právnym postavením zemepanského mestečka (oppida) v rokoch 1526-1720 / Tomáš Tandlich. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. -- 120 stran
Teplý, František, 1867-1945
Pouť mého života / František Teplý. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 371 stran. -- (Varia ; 39. svazek)
Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava / Pavel Zeman (ed.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 175 stran ; fotografie (černobílé), tabulky
Von der Erinnerung zum Monument : die Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen / Günter Morsch (Hrsg.). -- Berlin : Edition Hentrich, 1996. -- 325 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ; Nr. 8)

9 - Hudba (4)

Zpět

Becker, Heinz, 1922-2006
Giacomo Meyerbeer / Heinz Becker ; [z němčiny přeložil a slovo úvodem napsal Milan Pospíšil]. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 1996. -- 184 stran, 16 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm
  Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
Listy o umění, lásce a přátelství / Ludwig van Beethoven ; [uspořádal Bohumil Plevka]. -- Vydání druhé. -- Praha : Panton, 1972. -- 189, 32 stran obrazové přílohy : ilustrace, noty. -- (Edice přátel hudby ; sv. 15)
Fukač, Jiří, 1936-2002
Mýtus a skutečnost hudby : traktát o dobrodružství a oklikách poznání / Jiří Fukač. -- 1. vydání. -- Praha : Panton, 1989. -- 262 stran : ilustrace
  Pražák, Přemysl, 1908-1966
Malá preludia. 2, Dětství a mládí slavných skladatelů / Přemysl Pražák. -- 1. vydání. -- Praha : Supraphon, 1972. -- 288 stran : ilustrace

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (12)

Zpět

  II Encuentro de Lingüística en el Noroeste : memorias. -- Hermosillo : Departamento de Letras y Lingüística, División de Humanidades y Bellas Artes, Universidad de Sonora, [1994]. -- 2 svazky : ilustrace ; 22 cm
  Bachtin, Michail Michajlovič, 1895-1975
Dostojevskij umělec : k poetice prózy / Michail Bachtin ; z ruského originálu Problemy poetiki Dostojevskogo přeložil Jiří Honzík ; doslov napsal Radegast Parolek. -- Vydání první. -- Praha : Československý spisovatel, 1971. -- 367 stran. -- (Dílna ; Sv. 37)
Computer mediated discourse across languages / Laura Álvarez López, Charlotta Seiler Brylla & Philip Shaw (eds.). -- Stockholm : Stockholm University, 2013. -- 189 stran : grafy, tabulky. -- (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in modern philology, New Series, ISSN 0585-3583 ; 16)
Černý, Václav, 1905-1987
Literární pondělí : texty z Lidových novin 1936-1938 / Václav Černý. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 334 stran ; 19 cm. -- (Mnemosyne ; 14. svazek)
Dynamics of systems : lexical diffusion, language contacts and creolisation in West Africa / Petr Zima, Jan Jeník, Vladimír Tax (editors). -- První vydání. -- Praha : SOFIS : Pastelka, 2003. -- 196 stran ; 21 cm
Fried, Mirjam, 1956-
Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií / Mirjam Fried. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 182 stran : grafy. -- (Trivium ; 8. svazek)
  Fronek, Josef, 1936-
Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary / Josef Fronek. -- Praha : Leda, 1998. -- xxxvii, 1277 stran : ilustrace
Lexical and structural diffusion : interplay of internal and external factors of language development in the West African Sahel / numéro coordonné et présenté par Robert Nicolai et Petr Zima. -- Nice : Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, 2002. -- 314 stran : mapy, tabulky. -- (Corpus. Les cahiers ; 1)
Lukács, György, 1885-1971
The theory of the novel : a historico-philosophical essay on the forms of great epic literature / by Georg Lukács ; translated from the German by Anna Bostock. -- London : Merlin Press, 2006. -- ©1971. -- 160 stran ; 22 cm
Málková, Gabriela, 1977-
Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen / Gabriela Seidlová Málková. -- Praha : TOGGA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015. -- 179 stran : grafy, tabulky
Varro Reatinus, Marcus Terentius, asi 116 př. Kr.-27 př. Kr.
De lingua latina V-VII / Marcus Terentius Varro ; překlad, komentář a úvodní studie Lucie Pultrová. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 393 stran. -- (Trivium ; 9. svazek)
Vischer, Melchior, 1895-1975
Second through brain : a freakily high-torqued novel / Melchior Vischer ; translated by David Vichnar & Tim König with notes & critical introduction. -- 1st ed.. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. -- 116 stran : ilustrace. -- (Litteraria Pragensia Books)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (2)

Zpět

Sedmkrát z logiky a metodologie vědy, aneb, Artikulace, axiomatizace, demarkace, explanace, formalizace, instrumentalizace, matematizace / editor: Vladimír Havlík. -- 1. vydání. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 152 stran : ilustrace ; 21 cm
Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003 / k vydání připravil Antonín Kostlán. -- Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003. -- 741 stran. -- (Práce z dějin vědy = Studies in the history of sciences and humanities, ISSN 1213-1199 ; Svazek 6)

14 - Lékařství (3)

Zpět

  Zdraví, rizikové chování a životní styl. -- V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 119 stran. -- (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica ; 2/2014. Studia sociologica ; XX)
Gubrium, Jaber F., 1943-
Oldtimers and Alzheimer's : the descriptive organization of senility / by Jaber F. Gubrium, Marquette University. -- Greenwich : JAI Press, 1986. -- xii, 222 stran ; 24 cm. -- (Contemporary ethnographic studies)
Wiener, Pavel, 1956-
Terapie zrakového handicapu / Pavel Wiener, Renata Rucká. -- 1. vydání. -- Praha : Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006. -- 94 stran ; 22 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (61)

Zpět

  Our common interest : report of the Commission for Africa. -- [Velká Británie] : Commision for Africa, 2005. -- 461 stran
  Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok .... -- [(200-)]-. -- [Praha] : Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, [200-]-. -- sv.
  Fenomén holocaust = The holocaust phenomenon : conference report of the International scientific conference. -- [Česko] : [nakladatel není známý], 1999. -- 189 stran
"Zimneje volšebstvo" : nacistskaja karatel'naja operacija v belorussko-latvijskom prigranič'je, fevral' - mart 1943 g. : dokumenty i materialy / redaktor D.V. Valijeva. -- Naučnoje izdanije. -- Moskva : Istoričeskaja pamjat', 2013. -- 511 stran ; 23 cm. -- (Vostočnaja Jevropa. XX vek ; Vypusk 3)
Bakanov, Aleksej Ivanovič
"Ni kacapa, ni žida, ni ljacha" : nacional'nyj vopros v ideologii Organizacii ukrainskich nacionalistov, 1929-1945 gg. / Aleksej Bakanov. -- Moskva : Fond sodejstvija aktual'nym istoričeskim issledovanijam "Istoričeskaja pamjat'" : Izdatel'stvo "Algoritm", 2014. -- 423 stran ; 22 cm. -- (Vostočnaja Jevropa. XX vek)
Bassett, Richard
For God and Kaiser : the Imperial Austrian Army from 1619 to1918 / Richard Bassett. -- First published in paperback. -- New Haven ; London : Yale University Press, [2016]. -- ©2015. -- xvii, 591 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty ; 25 cm
Bennett, Gill, 1951-
A most extraordinary and mysterious business : the Zinoviev letter of 1924 / Gill Bennett. -- London : Foreign & Commonwealth Office, General Services Command, 1999. -- ii, 128 stran : ilustrace, faksimilie, portréty ; 30 cm. -- (History notes ; no. 14)
Candole, James de
Czechoslovakia : the end of an illusion / by James de Candole. -- London : Alliance Publishers, 1993. -- 35 stran ; 25 cm. -- (European security study ; no. 17)
Contemporary nationalism in East Central Europe / edited by Paul Latawski. -- Houndmills : Macmillan ; New York : St. Martin's Press, 1995. -- xiii, 200 stran ; 20 cm
Cottey, Andrew, 1966-
East-Central Europe after the cold war : Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary in search of security / Andrew Cottey. -- New York : St. Martin's Press, 1995. -- xi, 208 stran ; 20 cm
  Czech social security and health insurance legislation / compiled by Trade Links. -- Prague : Trade Links, 1995. -- 331 stran
Danos, Ninel
Wirtschaft und Verteidigung : Bestandsaufnahme des Umbruchs in Osteuropa / Ninel Danos. -- Münster : Lit, [1995]. -- ix, 141 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 4)
Dvořák, Jan, 1982-
Židé v Českém Slezsku v době okupace 1938-1945 / Jan Dvořák. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015. -- 288 stran ; 22 cm
Einführung in die Internationale Politik : Studienbuch / herausgegeben von Michael Staack, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. -- 5., vollständig überarbeitete Auflage. -- München : Oldenbourg Verlag, 2012. -- VIII, 813 stran : grafy, tabulky
Ettner, Hagen
Das Gebiet Sverdlovsk im föderativen System Russlands : ein Beitrag zum Stand des russländischen Föderalismus / Hagen Ettner. -- Münster : LIT, 2005. -- 133 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 14)
Goldman, Peter Louis, 1933-
The death and life of Malcolm X / Peter Goldman. -- Second edition. -- Urbana : University of Illinois Press, 1979. -- ©1974. -- xx, 470 stran ; 21 cm. -- (Blacks in the New World)
Green, Stephen, 1948-
Reluctant meister : how Germany's past is shaping its European future / Stephen Green. -- London : Haus Publishing, 2014. -- xiii, 338 stran ; 23 cm
Hanson, A. H. (Albert Henry), 1913-1971
Parliament at work : a case-book of parliamentary procedure / by A. H. Hanson and H. V. Wiseman. -- Westport : Greenwood Press, 1962. -- xi, 358 stran; 22 cm
Hey, Patrizia
Die sowjetische Polenpolitik Anfang der 1980er Jahre und die Verhängung des Kriegsrechts in der Volksrepublik Polen : tatsächliche sowjetische Bedrohung oder erfolgreicher Bluff? / Patrizia Hey. -- Berlin : LIT Verlag, 2010. -- 527 stran : ilustrace. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 19)
Hoare, Marko Attila, 1972-
How Bosnia armed / Marko Attila Hoare. -- London : Saqi Books in association with the Bosnian Institute, 2004. -- 172 stran ; 22 cm
Holocaust Era Assets : conference proceedings : Prague, June 26-30, 2009 / [edited by Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová]. -- Prague : Forum 2000 Foundation, 2009. -- 1301 stran
  Howe, Geoffrey, Sir, 1926-
Europe tomorrow / by Sir Geoffrey Howe. -- [Velká Británie] : Central Office of Information, 1985. -- 46 stran
Jahn, Egbert, 1941-
Issledovanija problem mira v period i posle konflikta "Vostok - Zapad" : stat'ji poslednich 20 let / Ėgbert Jan. -- Münster : Lit, 1997. -- 346 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 6)
Ken, Oleg N.
Zapadnoje prigranič'je : politbjuro CK VKP(B) i otnošenija SSSR s zapadnymi sosednimi gosudarstvami, 1928-1934 / Oleg Ken, Aleksandr Rupasov. -- Moskva : Algoritm, 2014. -- 717 stran ; 22 cm
  Kirschbaum, Joseph M., 1913-2001
Slovakia : nation at the crossroads of central Europe / Joseph M. Kirschbaum. -- First edition. -- New York : Robert Speller & sons, c1960. -- xix, 371 stran
Klaus, Václav, 1941-
On the road to democracy : the Czech Republic from communism to free society / Václav Klaus, editor John C. Goodman. project manager Wess MItchell. -- Dallas : National Center for Policy Analysis, ©2005. -- 208 stran : portréty
Kyrgyzstan beyond "democracy island" and "failing state" : social and political changes in a post-soviet society / edited by Marlene Laruelle and Johan Engvall. -- Lanham : Lexington Books, 2015. -- xii, 275 stran. -- (Contemporary central Asia : societies, politics, and cultures)
  Lochman, Jan Milič, 1922-2004
Church in a Marxist society : a Czechoslovak view / Jan Milič Lochman. -- London : SCM Press, c1970. -- 198 stran
Malet, David (David Samuel)
Foreign fighters : transnational identity in civil conflicts / David Malet. -- Oxford : Oxford University Press, [2013]. -- x, 256 stran : ilustrace ; 25 cm
Mašková, Tereza, 1985-
Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989 / Tereza Mašková, Vojtěch Ripka. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 197 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 20 cm
Mel'tjuchov, Michail Ivanovič
Pribaltijskij placdarm (1939 - 1940) : vozvraščenie Sovetskogo Sojuza na berega Baltijskogo morja / Michail Mel'tjuchov. -- Moskva : Algoritm, 2014. -- 717, 8 nečísovaných stran obrazové přílohy : mapy, tabulky ; 24 cm
Měrtlová, Libuše
Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR / Libuše Měrtlová a kolektiv. -- První vydání. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. -- 160 stran : tabulky, grafy
  Miethe, Anna Dora
Gedenkstätten : Arbeiterbewegung, antifaschistischer Widerstant, Aufbau des Sozialismus / Institut für Denkmalpflege in der DDR (Hrsg.) ; Textautor, Anna Dora Miethe. -- 1. Auflage. -- Leipzig : Urania-Verlag 1974. -- 591 stran, 40 stran obrazové přílohy : černobílé fotografie
Mlynář, Zdeněk, 1930-1997
Night frost in Prague : the end of humane socialism / Zdeněk Mlynář ; translated by Paul Wilson. -- London : C. Hurst & Company, 1980. -- 300 stran ; 22 cm
  Možnosti a perspektivy bezpečnosti České republiky / [Jan Eichler ... et al.]. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. -- 116 s.
Mrňka, Jaromír, 1988-
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960 / Jaromír Mrňka. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 216 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Myšička, Stanislav
John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti / Stanislav Myšička. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 263 stran. -- (Politologická řada ; svazek č. 46)
Nakanune Cholokosta : front litovskich aktivistov i sovetskije repressii v Litve, 1940-1941 gg. : sbornik dokumentov / sostavitel' A.R. Djukov. -- Naučnoje izdanije. -- Moskva : Istoričeskaja pamjat', 2012. -- 535 stran ; 23 cm. -- (Vostočnaja Jevropa. XX vek)
Pelikán, Jiří, 1923-1999
Socialist opposition in Eastern Europe : the Czechoslovak example / Jiri Pelikan ; translated by Marian Sling and V. & R. Tosek. -- Second edition. -- London : Allison & Busby, 1976. -- 221 stran ; 23 cm. -- (Motive)
Peter, Rolf
Russland im neuen Europa : nationale Identität und aussenpolitische Präferenzen (1992-2004) / Rolf Peter. -- Münster : LIT, 2006. -- 341 stran. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 15)
  Pius XI., papež, 1857-1939
Divini redemptoris / encyklika Pia XI. ; přeložil [a předmluvu napsal] Bedřich Vašek. -- V Olomouci : Katolická akce v Olomouci, 1938. -- V Břeclavi : Knihtiskárna Františka Navrátila. -- 42 stran
Preißler, Franz
Bestimmungsfaktoren auswärtiger Minderheitenpolitik : Russland und die Frage der Russischsprachigen im Baltikum, 1991 - 2004 (unter besonderer Berücksichtigung Lettlands) / Franz Preissler. -- Münster : Lit, 2014. -- XIX, 452 stran : grafy, tabulky ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 20)
Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus : impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě / Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 243 stran. -- (Varia ; 37. svazek)
Preuss, Andrijana
Friedensaufbau durch internationale Polizeieinsätze in ethnonationalen Konflikten Bosnien-Herzegowinas am Beispiel der WEU-Polizei in Mostar / Andrijana Preuss. -- Münster : Lit, 2004. -- 140 stran : grafy, tabulky ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 11)
Přibáň, Jiří, 1967-
Lidská práva : (ne)smysl české politiky? / Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al. ; Petr Agha, Ondřej Císař, Petr Drulák, Jaroslav Fiala, Pavel Holubec, Jan Jařab, Roman Joch, Jan Keller, Pavel Kolář, Michal Kopeček, Václav Němec, Martin Palouš, Jiří Pehe, Kateřina Šimáčková, Vojtěch Šimíček, Eliška Wagnerová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 253 stran ; 21 cm. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 38. svazek)
Reclaiming democracy : civil society and electoral change in central and eastern Europe / Joerg Forbrig and Pavol Demeš, editors. -- Washington, DC : The German Marshall Fund of the United States, ©2007. -- 253 stran : ilustrace, 23 cm
  Report on the situation of national minorities in the Czech republic in ... / [edited by] Office of the Government of the Czech Republic, Secretariat of the Government Council for National Minorities. -- English edition. -- 2003-. -- Prague : Office of the Government of the Czech Republic, Secretariat of the Government Council for National Minorities, 2004-. -- sv. : 29 cm
Rosenbusch, Bernd
Die Bedeutung inner- und zwischenstaatlicher Konflikte für die Kooperation und Integration der ASEAN-Staaten / Bernd Rosenbusch. -- Münster : Lit 2003. -- 296 stran : grafy, tabulky. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 10)
Russia and East Central Europe after the cold war : a fundamentally transformed relationship / edited by Andrei Zagorski. -- Prague : Human Rights Publishers, 2015. -- 426 stran ; 21 cm
Seubert, Heribert
Zum Legitimitätsverfall des militarisierten Sozialismus in der DDR / Heribert Seubert. -- Münster : Lit, [1995]. -- 349 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 3)
Syruček, Milan, 1932-
Rusko-ukrajinské vztahy : mýty a skutečnost / Milan Syruček. -- V Praze : Grada, 2015. -- 319 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm
Tallberg, Jonas, 1971-
The opening up of international organizations : transnational access in global governance / Jonas Tallberg, Thomas Sommerer, Theresa Squatrito, Christer Jönsson. -- Cambridge : Cambridge University Press, [2013]. -- xv, 316 stran ; 23 cm
Ther, Philipp, 1967-
Nový pořádek na starém kontinentě : příběh neoliberální Evropy / Philipp Ther ; přeložila Zuzana Schwarzová. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2016. -- 357 stran ; grafy, tabulky
  Topolánek, Mirek, 1956-
Zahraniční politika 2006-2008 / Mirek Topolánek. -- Praha : Hlavní kancelář ODS, [2008]. -- [118] stran : fotografie
Treaty on European Union, including the Protocols and Final Act with declarations, Maastricht, 7 February 1992 / presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by command of Her Majesty, March 1994. -- London : H.M.S.O, 1994. -- 134 stran ; 30 cm. -- (Cm 2485) (Treaty series ; no. 12 (1994))
Trützschler von Falkenstein, Eugenie, 1950-
Mittelosteuropa - Nationen, Staaten, Regionen : die Erweiterung der Europäischen Union aus der historischen Perspektive / Eugenie Trützschler von Falkenstein. -- Frankfurt am Main : Lang, 2005. -- 509 stran. -- (Schriften zum Staats- und Völkerrecht, ISSN 0172-7796 ; Band 113)
  Ulč, Otto
Politics in Czechoslovakia / Otto Ulč ; with a foreword by Jan F. Triska. -- San Francisco : W. H. Freeman, 1974. -- xi, 181 stran : ilustrace 25 cm
Wagner, Claudia
Russlands Kriege in Tschetschenien : politische Transformation und militärische Gewalt / Claudia Wagner. -- Münster : Lit, 2000. -- 220 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 8)
Weichsel, Volker
Westintegration und Rußlandpolitik der Tschechischen Republik / Volker Weichsel. -- Münster : Lit, 2000. -- 130 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Bd. 9)
Wilhelmy, Frank
Der Zerfall der SED-Herrschaft : zur Erosion des marxistisch-leninistischen Legitimitätsanspruches in der DDR / Frank Wilhelmy. -- Münster : Lit, [1995]. -- 337 stran ; 21 cm. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 5)
Williams, Kieran
The Prague Spring and its aftermath : Czechoslovak politics, 1968-1970 / Kieran Williams, School of Slavonic and East European Studies University of London. -- 1st published. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1997. -- xiii, 270 stran ; 23 cm

16 - Právo (6)

Zpět

  Veřejný ochránce práv = Public defender of rights (Czech republic) = Défenseur public des droits (Républiqe tchèque). -- Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2001. -- 35 stran
  Czech (& Central European) yearbook of arbitration / editors Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová, Filip Černý. -- New York : Juris, c2011-. -- sv. ; 24 cm
  Czech yearbook of international law / editors Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová, Filip Černý. -- Huntington : Juris, [2010-]. -- svazky ; 24 cm
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, baron, 1689-1755
O duchu zákonů. II, Obrana Ducha zákonů / Charles-Louis de Montesquieu ; přeložila a poznámkami opatřila Hana Fořtová. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 583 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; Svazek 88)
Parchina-Stein, Elena
Wehrpflicht und Staatsbürgerschaftskrise in Russland : Strategien der Einberufung und der Verweigerung / Elena Parchina-Stein. -- Berlin : Lit, 2008. -- 199 stran. -- (Studien zu Konflikt und Kooperation im Osten ; Band 18)
Rosputinský, Peter, 1978-
Vybrané otázky diplomatického práva / Peter Rosputinský. -- Vydanie prvé. -- Banská Bystrica : Belianum, 2015. -- 166 stran : tabulky ; 20 cm

17 - Psychologie (5)

Zpět

Bache, Christopher M. (Christopher Martin), 1949-
Živá třída : vyučování a kolektivní vědomí / Christopher M. Bache ; z anglického originálu The living classroom: teaching and collective consciousness ... přeložil Petr Lisý. -- Vydání v českém jazyce první. -- Praha : Carpe Momentum, 2015. -- 331 stran ; 22 cm
Čeněk, Jiří, 1984-
Interkulturní psychologie : vybrané kapitoly : základní pojmy interkulturní psychologie, kolektivní identita, předsudky a stereotypy, etnicita a etnické konflikty / Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2016. -- 312 stran : ilustrace, grafy, tabulky. -- (Psyché)
Freud, Sigmund, 1856-1939
Psychopatologie všedního života : o zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu / Sigmund Freud ; z německého originálu přeložil Ota Friedmann. -- Vydání třetí, přepracované, v Portále první. -- Praha : Portál, 2016. -- 255 stran ; 20 cm
Rozhodovanie a usudzovanie. IV, Aplikácie a limity intuície / Róbert Hanák, Eva Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (eds.). -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. -- 186 stran : ilustrace ; 21 cm
Wiener, Pavel, 1956-
Prostorová orientace zrakově postižených / Pavel Wiener. -- 3. upravené vydání. -- Praha : Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006. -- 168 stran : ilustrace ; 22 cm

18 - Sociologie (38)

Zpět

Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy : projekt Varianty. -- Praha : Člověk v tísni, 2002. -- 518, 84 stran : ilustrace
Boltanski, Luc, 1940-
Soziologie und Sozialkritik : Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2008 / Luc Boltanski ; Institut für Sozialforschung an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. Aus dem Französischen von Achim Russer und Bernd Schwibs. -- Erste Auflage. -- Berlin : Suhrkamp, 2010. -- 230 stran
Butovskaja, Marina L'vovna, 1959-
Jazyk tela: priroda i kul'tura (ėvoljucionnyje i kross-kul'turnyje osnovy neverbal'noj kommunikacii čeloveka) M. L. Butovskaja. -- Moskva : Naučnyj Mir, 2004. -- 437 stran : ilustrace, grafy, tabulky
Computational social science : discovery and prediction / R. Michael Alvarez. -- New York : Cambridge University Press, [2016]. -- x, 327 stran : ilustrace. -- (Analytical methods for social research)
   Comte, Auguste, 1798-1857
 Sociologie / Auguste Comte ; dle výtahu J. Rigova z frančiny přeložil R. Brejcha. -- Druhé vydání. -- Praha : Bursík & Kohout, [1890?]. -- 458, xii stran
Concepts and definitions of family for the 21st century / Barbara H. Settles, Suzanne K. Steinmetz, Gary W. Peterson, Marvin B. Sussman, editors. -- New York : Haworth Press, 1999. -- 231 stran ; 23 cm.
Čapský, Martin, 1974-
Komunikace ve středověkých městech / Martin Čapský a kol.. -- Vydání první. -- [Praha] : European Social Fund ; V Opavě : Slezská univerzita, 2014. -- 195 stran ; 21 cm
Daly, Mary, 1952-,
Families and poverty : everyday life on a low income / Mary Daly and Grace Kelly. -- Bristol : Policy Press, 2015. -- v, 234 stran ; 25 cm. -- (Studies in poverty, inequality and social exclusion)
Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005
Fungující společnost : vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému / Peter F. Drucker ; z anglického originálu A functioning society. Selections from sixty-five years of writing on community, society and polity ... přeložili Irena Grusová a Pavel Medek. -- Vydání 1.. -- Praha : Management Press, 2004. -- 242 stran. -- (Knihovna světového managementu)
Eastern European youth cultures in a global context / edited by Matthias Schwartz, Center for Literary and Cultural Research, Germany, Heike Winkel, Freie Universität Berlin, Germany. -- First published. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. -- xii, 374 stran
Gille, Zsuzsa
Paprika, foie gras, and red mud : the politics of materiality in the European union / Zsuzsa Gille. -- Bloomington : Indiana University Press, [2016]. -- xi, 164 stran : ilustrace
Hamplová, Dana, 1973-
Proměny rodinných a profesních startů / Jana Chaloupková (ed.) ; Dana Hamplová, Eva Mitchell, Miluše Vítečková. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. -- 167 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Hatton, Kieron
New directions in social work practice / Kieron Hatton. -- 2nd edition. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2015. -- xi, 211 stran : ilustrace. -- (Transforming social work practice)
Human identity in the urban environment / edited by Gwen Bell and Jaqueline Tyrwhitt. -- First edition. -- London : Penguin Books, 1972. -- 656 stran : ilustrace, tabulky ; 20 cm
  Chalupný, Emanuel, 1879-1958
Sociologie. Díl 1., Základy / napsal E. Chalupný. -- V Praze : [vlastním nákladem spisovatele], 1916. -- v komisi firmy Bursík & Kohout. -- tisk St. Šellenberg. -- 254 stran
Kutálková, Petra, 1976-
Duhové rodiny ve stínu státu : situace homoparentálních rodin s malými dětmi / Petra Kutálková. -- Praha : Prague Pride, 2015. -- 70 stran ; 30 cm
Lansley, Stewart,
Breadline Britain : the rise of mass poverty / Stewart Lansley, Joanna Mack. -- London, England : Oneworld Publications, 2015. -- xvii, 334 stran : ilustrace ; 20 cm
Mead, Margaret, 1901-1978
Male and female : a study of the sexes in a changing world / Margaret Mead. -- Reprinted. -- Harmondsworth : Penguin Books, 1971. -- ©1950. -- 413 stran
Mitchell, Eva
Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu / Eva Mitchell. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. -- 136 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Mlčoch, Lubomír, 1944-
Ekonomie, ekologie, eudaimonia : lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace / Lubomír Mlčoch, Jiří Kameníček. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 94 stran : tabulkové a fotografické přílohy ; 23 cm
Money talks : media, markets, crisis / edited by Graham Murdock and Jostein Gripsrud. -- First published. -- Bristol : Intellect Bristol, [2015]. -- ©2015. -- vi, 232 stran : ilustrace, 23 cm
Multilevel analysis of individuals and cultures / edited by Fons J.R. van de Vijver, Dianne A. van Hemert, Ype H. Poortinga. -- New York : Lawrence Erlbaum Associates, 2010. -- ©2008. -- xii, 448 stran : ilustrace ; 23 cm
  Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Sociometrie : teorie, metoda, techniky / Miloslav Petrusek. -- 1. vydání. -- Praha : Svoboda, 1969. -- 262 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Sociologická knižnice)
Preventing early marriages / Amalipe center for interethnic dialogue and tolerance, editor Violetka Mircheva, Dimitar Stoyanov. -- Plovdiv : ASTARTA, 2011. -- 172 stran : fotografie
Prudký, Libor, 1944-
Církve a sociální soudržnost v naší zemi / Libor Prudký. -- První vydání. -- Praha : UK FSV CESES, 2004. -- 89 stran : ilustrace ; 30 cm. -- (Studie CESES. Analytik, teoretik, ISSN 1801-1640 ; 10/2004)
Religionsdialog im Kulturwandel : interkulturelle und interreligiöse Kommunikations- und Handlungskompetenzen auf dem Weg in die Weltgesellschaft / Thomas Schreijäck (Hrsg.) unter Mitarbeit von Beate-Irene Hämel. -- Münster : Waxmann, 2003. -- 324 stran : grafy, tabulky
Romové, bydlení, soužití / autorský kolektiv Marta Bandyová ... et al. ; editor Petr Víšek. -- Vydání první. -- Praha : Socioklub, 2000. -- 126 stran : tabulky. -- (Sešity pro sociální politiku)
  Sorokin, Pitirim Aleksandrovič, 1889-1968
Social and cultural dynamics. Volume four, Basic problems, priniciples and methods / by Pitirim A. Sorokin. -- New York : American Book Company, [1937]. -- ©1937. -- xv, 804 stran
  Sorokin, Pitirim Aleksandrovič, 1889-1968
Social and cultural dynamics. Volume one, Fluctuation of forms of art : (painting, sculpture, architecture, music, literature, and criticism) / Pitirim A. Sorokin. -- New York : American Book Company, [1937]. -- ©1937. -- xxi, 745 stran : tabulky , černobílé obrazové přílohy. -- (American sociology series)
  Sorokin, Pitirim Aleksandrovič, 1889-1968
Social and cultural dynamics. Volume three, Fluctuation of social relationships, war, and revolution / by Pitirim A. Sorokin. -- New York : American Book Company, 1937. -- xvii, 636 stran : tabulky, grafy. -- (American sociology series)
  Sorokin, Pitirim Aleksandrovič, 1889-1968
Social and cultural dynamics. Volume two, Fluctuation of systems of truth, ethics, and law / by Pitirim A. Sorokin. -- New York : American Book Company, [1937]. -- ©1937. -- xvii, 727 stran : tabulky, grafy. -- (American sociology series)
Šubrt, Jiří, 1958-
Soudobá sociologie. II, (Teorie sociálního jednání a sociální struktury) / Jiří Šubrt a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2008. -- 392 s. : il.. -- (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; 12)
The Blackwell companion to the sociology of families / edited by Jacqueline Scott, Judith Treas, and Martin Richards. -- First published in paperback. -- Malden ; Oxford : Blackwell, [2007]. -- ©2004. -- xxvi, 596 stran : ilustrace ; 26 cm
 

The frontiers of sociology / edited by T. R. Fyvel. -- London : Routledge & Kegan Paul, 1968. -- ©1964. -- viii, 107 stran. -- (Routledge paperbacks ; No. 84)

 

Toward a general theory of action / Talcott Parsons, Edward A Shils, editors. -- First Harper Torchbooks edition. -- New York : Harper & Row, 1962. -- ©1951. -- viii, 506 stran. -- (Harper Tocrhbooks)

Vávrová, Soňa, 1972-
Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči / Soňa Vávrová, Karla Hrbáčková, Jakub Hladík. -- Druhé, nezměněné vydání. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. -- 131 stran : ilustrace ; 21 cm
Wiener, Pavel, 1956-
Praktická výchova zrakově postižených / P. Wiener a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006. -- 71 stran : ilustrace ; 22 cm

19 - Technika, technologie, inženýrství (1)

Zpět

Nigrin, Tomáš, 1981-
Německo bez jádra? : SRN na cestě k odklonu od jaderné energie / Tomáš Nigrin, Martin Landa, Tereza Svobodová a kol.. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 154 stran : grafy ; 21 cm

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (2)

Zpět

Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století / Tereza Blažková, Dana Fialová, Václav Matoušek (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2014. -- 233 stran : ilustrace, fotografie. -- (STEAM ; 1. svazek)
Sport v komunistickém Československu 1945-1989 / Jan Kalous, František Kolář (eds.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Český olympijský výbor, z.s., 2015. -- 236 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm

21 - Umění, architektura (3)

Zpět

Conflict in the city : contested urban spaces and local democracy / ed. by Enrico Gualini, João Morais Mourato, Marco Allegra. -- Berlin : Jovis, 2015. -- 287 stran : ilustrace
Merglová-Pánková, Lenka, 1962-
Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : Keramická škola v Bechyni 1884-1948 / Lenka Merglová Pánková. -- V Plzni : Západočeské muzeum, 2015. -- 230 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 28 cm
Planning and conflict : critical perspectives on contentious urban developments / edited by Enrico Gualini. -- New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- xix, 316 stran ; 24 cm. -- (RTPI library series)

22 - Výchova a vzdělávání (4)

Zpět

Farkas, George, 1946-
Human capital or cultural capital? : ethnicity and poverty groups in an urban school district / George Farkas. -- New York : A. de Gruyter, 1996. -- xiv, 216 stran : ilustrace ; 24 cm
Handbook of early literacy research. Vol. 3 / edited by Susan B. Neuman, David K. Dickinson. -- Paperback edition. -- New York : Guilford Press, 2011. -- XXIII, 467 stran : ilustrace ; 27 cm
Rosputinský, Peter, 1978-
Vybrané otázky diplomatického práva / Peter Rosputinský. -- Vydanie prvé. -- Banská Bystrica : Belianum, 2015. -- 166 stran : tabulky ; 20 cm
Šormová, Kateřina
Jak čtou Romové : kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků / Kateřina Šormová. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 196 stran. -- (Varia ; 40. svazek)

23 - Výpočetní technika (2)

Zpět

Kognice a umělý život .... -- 2012-Praha : Agentura Action M. -- V Opavě : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, [2001]-. -- sv. ; 30 cm
Long, J. Scott
Regression models for categorical dependent variables using Stata / J. Scott Long, Jeremy Freese. -- Third edition. -- College Station : Stata Press, 2014. -- ©2014. -- xxiii, 589 stran : ilustrace ; 24 cm

(3)

Zpět

Krátká, Petra
Český PEN-klub v letech 1925-1938 / Petra Krátká. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2003. -- 175 stran : ilustrace. -- (Otazníky našich dějin ; 7)
Moylan, Tom, 1943-
Scraps of the untainted sky : science fiction, utopia, dystopia / Tom Moylan. -- Boulder, Colorado : Westview Press, [c2000]. -- xix, 386 stran ; 23 cm. -- (Cultural studies series)
  Personal landscape : an anthology of exile / compiled by Robin Fedden, Terence Tiller, Bernard Spencer [and others] ; Cover design by Roland Pym. -- London : PL Editions Poetry London, [1945]. -- 118 stran ; 19 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat