Přírůstky dokumentů (278)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika

1 - Antropologie, etnografie (17)

Zpět

Balandier, Georges, 1920-2016
Karneval zdání : rozprava o řeči / Georges Balandier ; z francouzského originálu Carnaval des apparences ou Nouveaux commencements přeložil a poznámkami doplnil Martin Hybler. -- V Praze - Podlesí : Dauphin, 2017. -- ©2012. -- 287 stran ; 20 cm
 

Bartol'd, Vasilij Vladimirovič, 1869-1930
Kul'tura musul'manstva / V.V. Bartold. -- Moskva : Lenom, 1998. -- 112 stran. -- (Mir islama)

Čechvala, Jakub
Ve stínu hellénského slunce : obrazy antiky v moderní české kultuře / Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al.. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 455 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Daniel, Ondřej, 1979-
Kultura svépomocí : ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu / Ondřej Daniel a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. -- 169 stran : ilustrace, faksimile. -- (Varia ; 58. svazek)
Dobšovičová Pintířová, Dagmar
Žítkovské bohyně : lidová magie na Moravských Kopanicích / Dagmar Dobšovičová Pintířová. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 137 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- (Etnologické materiály ; 4)
Eriksen, Thomas Hylland, 1962-
Overheating : an anthropology of accelerated change / Thomas Hylland Eriksen. -- First published. -- London Pluto Press [2016]. -- xi, 176 stran : ilustrace
Jameson, Fredric, 1934-
Postmodernismus, neboli, Kulturní logika pozdního kapitalismu / Fredric Jameson ; z anglického originálu Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism ... přeložili Olga Sixtová a Josef Šebek. -- Vydání první. -- Praha : Rybka Publishers, 2016. -- 535 stran, 14 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : barevné ilustrace ; 21 cm. -- (SOK ; svazek 16)
Kultura a totalita. IV, Každodennost / Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerziry Karlovy, 2016. -- 442 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- (Varia ; 57. svazek)
Kultura v krajích České republiky / [editoři] Věra Patočková, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol. ; [autorský kolektiv Josef Bernard ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. -- 416 s. : barev. il., mapy ; 24 cm
Librová, Hana, 1943-
Věrní a rozumní : kapitoly o ekologické zpozdilosti / Hana Librová a žáci ; s obrazovým doprovodem Miloše Slámy. -- Vydání první. -- Brno : Masarykova univerzita, 2016. -- 327 stran : ill. + 1 strana přílohy
Murphy, Robert Francis, 1924-1990
Úvod do kulturní a sociální antropologie / Robert F. Murphy ; přeložila Hana Červinková. -- 2. vyd.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. -- 268 stran. -- (Studijní texty ; sv. 15)
Nebřenský, Zdeněk, 1978-
Marx, Engels, Beatles : myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968 / Zdeněk Nebřenský. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2017. -- 422 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (České moderní dějiny ; 1)
Sapan, Magdid
Pečat' kurdskoj diaspory : istorija i sovremennoje sostojanie / Magdid Sapan. -- Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1998. -- 140 stran : ilustrace
Secká, Milena, 1957-
Jen Náprstková, prosím... : neobyčejný život v dobových pramenech / Milena Secká. -- První vydání. -- Praha : Národní muzeum, 2016. -- 307 stran, 15 stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile, černobílé fotografie ; 24 cm
Soukup, Martin, 1977-
Cizinci mezi Papuánci : první kontakty na Nové Guineji / Martin Soukup. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. -- 299 stran : fotografie, ilustrace, tabulky. -- (Antropos ; 6)
Svobodová, Vlasta, 1930-
O smyslu etnologie : zamyšlení nad problematikou vědecké práce v etnologii / Vlasta Svobodová. -- Brno : Šimon Ryšavý, [2016]. -- ©2016. -- 245 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Weeks, Jeffrey, 1945-
Sex, politics, and society : the regulation of sexuality since 1800 / Jeffrey Weeks. -- Second edition. -- London : Longman, [1989]. -- x, 326 stran ; 22 cm. -- (Themes in British social history)

2 - Biologické vědy (6)

Zpět

Ford, Caroline C., 1956-
Natural interests : the contest over environment in modern France / Caroline Ford. -- Cambridge : Harvard University Press, 2016. -- x, 281 stran : ilustrace ; 24 cm
Markoš, Anton, 1949-
Evoluční tápání : podoby planetárního životopisu / Anton Markoš ; ilustrace Fatima Cvrčková, Kristýna Mlynaříková. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 362 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Amfibios : práce Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; svazek 22)
Maturana, Humberto R., 1928-
Strom poznání : biologické základy lidského rozumu / Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela ; ze španělského originálu s přihlédnutím k anglickému a německému vydání přeložil Štěpán Zajac. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 239 stran
The international handbook of environmental sociology / edited by Michael Redclift, Graham Woodgate. -- Second edition. -- Cheltenham : Edward Elgar, 2010. -- xi, 434 stran ; 25 cm
West, Paige, 1969-
Conservation is our government now : the politics of ecology in Papua New Guinea / Paige West. -- Durham : Duke University Press, [2006]. -- ©2006. -- xxx, 320 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. -- (New ecologies for the twenty-first century)
Zrzavý, Jan, 1964-
Jak se dělá evoluce : labyrintem evoluční biologie / Jan Zrzavý, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallová, Stanislav Mihulka. -- Vydání čtvrté, v českém jazyce druhé. -- Praha : Argo : Dokořán, 2017. -- 479 stran : barevné ilustrace, portréty ; 25 cm. -- (Zip ; svazek 54)

4 - Ekonomické vědy, obchod (9)

Zpět

Andrianov, Vladimir Dmitrijevič
Rossija v mirovoj ekonomike / V.D. Andrianov. -- Moskva : Vlados, 1998. -- 295 stran : grafy, tabulky
  Burrough, Bryan, 1961-
Barbarians at the gate : the fall of RJR Nabisco / Bryan Burrough and John Helyar. -- New York : Harper & Row, Publishers, [1990]. -- ©1990. -- xvi, 528 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : fotografie ; 24 cm
Černjajev, Anatolij Sergejevič, 1921-
Šest' let s Gorbačevym : po dnevnikovym zapisjam / A.S. Černjajev. -- Moskva : Progress : Kul'tura, 1993. -- 521 stran ; 19 cm
Glaz'jev, Sergej Jur'jevič, 1961-
Genocid / Sergej Glaz'jev. -- Moskva : TERRA, 1998. -- 317 stran : grafy, tabulky ; 20,5 cm
Graeber, David, 1961-
Dluh : prvních 5000 let / David Graeber ; překlad Lenka Beranová. -- 1. vydání. -- Brno : BizBooks, 2012. -- 416 stran : tabulky, grafy ; 24 cm
 

Chljupin, V. N.
Trudno budet pervyje sto let : iz istorii privatizacii v Respublike Kazachstan. Čast' pervaja / redaktory-sostaviteli M.Ju. Ustjugov i V.N. Chlopin ; avtorskij kollektiv Ustjugov M. Ju., Akišev A., Grozin A.V., Chlopin V.N.. -- [Moskva?] : Institut aktual'nych političeskich issledovanij, 1999. -- 120 stran

Schultze, Charles L.
The politics and economics of public spending / Charles L. Schultze. -- Washington : Brookings institution, [1968]. -- ©1968. -- viii, 143 stran
Smith, Adam, 1723-1790
The wealth of nations. Books I-III / Adam Smith ; with an introduction by Andrew Skinner. -- London : Penguin books, 1970. -- 535 stran. -- (Pelican classics)
Šochová, Zuzana
Agilní metody řízení projektů / Zuzana Šochová, Eduard Kunce. -- 1. vydání. -- Brno : Computer Press, 2014. -- 175 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

5 - Filozofie a náboženství (27)

Zpět

Aron, Raymond, 1905-1983
Machiavel et les tyrannies modernes / Raymond Aron ; Texte établi, présenté et annoté par Rémy Freymond. -- Paris : Éditions de Fallois, [1993]. -- ©1993. -- 418 stran. -- (Le livre de poche. Biblio essais ; 4206)
Asadullin, F. A.
Musul'manskije duchovnyje organizacii i ob'jedinenija Rossijskoj federacii / D.A. Asadullin. -- Moskva : Sovet Muftijev Rossii, 1999. -- 157 stran
Barbaras, Renaud, 1955-
Le désir et le monde / Renaud Barbaras. -- Paris : Hermann, [2016]. -- 232 stran ; 21 cm. -- (Collection touché)
Benjamin, Walter, 1892-1940
Aura a stopa / Walter Benjamin ; z německého originálu Gesammelte Schriften vybral a přeložil Adam Bžoch. -- Bratislava : Kalligram, 2013. -- 126 stran. -- (Filozofia do vrecka)
Černušák, Tomáš, 1972-
Papežství a české země v tisíciletých dějinách / Tomáš Černušák a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2017. -- 450 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Historie ; 845)
Duchovná cesta a jej podoby v literatúre / Editorka Magda Kučerová. -- Vydanie prvé. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. -- 327 stran ; 26 cm
Explorations in late scholasticism / Petr Dvořák and Tomáš Machula (editors). -- First edition. -- Prague : Filosofia, 2016. -- 207 stran ; 21 cm
Filosofie lásky a přátelství / Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská (eds.). -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 340 stran ; 22 cm
Fink, Eugen, 1905-1975
Natur, Freiheit, Welt : Philosophie der Erziehung / Eugen Fink ; herausgegeben von Franz-A. Schwarz. -- Würzburg : Königshausen & Neumann, 1992. -- 205 stran ; 24 cm
Fink, Eugen, 1905-1975
Zur ontologischen Frühgeschichte von Raum-Zeit-Bewegung / Eugen Fink. -- Dordrecht : Springer Science & Business Media ; Haag : Martinus Nijhoff, 1957. -- xi, 246 stran
Gebelt, Jiří, 1968-
Ve stínu islámu : menšinová náboženství na Blízkém východě / Jiří Gebelt a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 444 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 22 cm
Heidegger und der Humanismus / herausgegeben von Alfred Denker, Holger Zaborowski. -- Originalausgabe. -- Freiburg : Verlag Karl Alber, [2017]. -- 293 stran ; 25 cm. -- (Heidegger-Jahrbuch ; 10)
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Behemoth, or, The Long Parliament / Thomas Hobbes ; edited by Paul Seaward.. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- x, 426 ; 24 cm. -- (Clarendon edition of the works of Thomas Hobbes ; 10)
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Court traité des premiers principes = Le "Short Tract on First Principles" de 1630-1631 : la naissance de Thomas Hobbes à la pensée moderne / Thomas Hobbes ; texte, traduction et commentaire par Jean Bernhardt. -- 1re édition. -- Paris : Presses Universitaires de France, [1988]. -- 283 stran ; 22 cm. -- (Epiméthée, ISSN 0768-0708)
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu / k vydání připravili Ota Halama a Pavel Soukup. -- Vydání první. -- Praha : Centrum medievistických studií (CMS) : Filosofia, 2016. -- 241 stran : ilustrace ; 20 cm
Koehler, Krzysztof, 1963-
Pánbíčkáři : odkud se vzal polský katolicismus? / Krzysztof Koehler, Michał Łuczewski, Paweł Milcarek, Paweł Rojek ; Maciej Ruczaj, Lukáš Skraba (eds.) ; přeložili Josef Mlejnek, Lukáš Skraba, Martin Veselka, Lucie Zakopalová. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury ; Kraków : Ośrodek myśli politycznej, 2016. -- 191 stran ; 21 cm. -- (Politika a společnost)
Koyré, Alexandre, 1882-1964
Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum / Alexandre Koyré ; übersetzt von Rolf Dornbacher. -- Zweite Auflage. -- [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, [2008]. -- 259 stran. -- (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 320)
Krajina - maska přírody? : studie k estetice krajiny a environmentu / Karel Stibral, Veronika Faktorová (eds.). -- Vydání 1.. -- České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích, 2015. -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- (Episteme) (Natura)
Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781
Křesťanství rozumu a jiné eseje / Gotthold Ephraim Lessing ; z německých originálů přeložili Ruth J. Weiniger a Jan Kranát. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 221 stran ; 22 cm. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 93)
 

Masarykova praktická filosofie : sborník z přednáškového cyklu / [odpovědný redaktor Jiří Olšovský]. -- 1. vydání. -- Praha : Masarykova společnost, 1993. -- 106 stran

 

Michňák, Karel, 1930-1992
Ke kritice antropologismu ve filosofii a teologii / Karel Michňák. -- Vydání 1.. -- Praha : Svoboda, 1969. -- 221 stran

Novotný, František, 1881-1964
O Platonovi. Díl čtvrtý, Druhý život / František Novotný. -- Vydání druhé. -- Praha : Nová Akropolis, 2016. -- 947 stran ; 24 cm. -- (Simo - draci moudrosti ; svazek 5)
Opat, Jaroslav, 1924-2015
Masarykiana a jiné studie. II. / Jaroslav Opat. -- Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2006. -- 227 stran
Relire Autrement qu'être, ou, Au-delà de l'essence / textes réunis et présentés par Danielle Cohen-Levinas et Alexander Schnell.. -- Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2016. -- 286 stran ; 22 cm. -- (Problèmes et controverses, ISSN 0249-7875)
The animals reader : the essential classic and contemporary writings / edited by Linda Kalof and Amy Fitzgerald. -- First published. -- Oxford : Berg, 2007. -- xvi, 486 stran : ilustrace ; 25 cm
Wolzogen, Christoph von
Emmanuel Levinas - Denken bis zum Äußersten / Christoph von Wolzogen. -- 2. Auflage als Studienausgabe. -- Freiburg : Verlag Karl Alber, [2017]. -- 231 stran ; 22 cm. -- (Alber Studienausgabe)
Zambrano, María, 1904-1991
Der Verfall Europas Maria Zambrano. -- Wien Turia + Kant 2004. -- 109 stran 20 cm

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (2)

Zpět

Ekonomičeskaja geografija Rossii : učebnik. -- Moskva : INFRA-M, 1999. -- 532 stran ; 23 cm. -- (Vysšeje obrazovanije)
 

Měsíc Bosny a Hercegoviny v České republice : září - říjen 1995 = Month of Bosnia-Herzegovina in the Czech Republic : September - October 1995 : [program] / pořádá Nadace při České televizi Člověk v tísni ; sestavil Jan Urban. -- Praha : Nadace při České televizi Člověk v tísni, [1995]. -- 63 stran ; 20 cm

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (42)

Zpět

 

Archeologie západních Čech .... -- 1 (2010)-. -- Plzeň : Západočeské muzeum, 2010-. -- svazek ; 30cm

America compared : American history in international perspective. Volume II., Since 1865 / [edited by] Carl J. Guarneri. -- Boston : Houghton Mifflin Company, [1997]. -- xi, 428 stran : ilustrace, mapy 24 cm
Arin, Oleg Aleksejevič
Carskaja Rossija: mify i real'nost' : (konec XIX-načalo XX vekov) / Oleg Arin. -- Moskva : Linor, 1999. -- 63 stran
Bednaříková, Jarmila, 1952-
Stěhování národů a sever Evropy : Vikingové na mořích a pevnině / Jarmila Bednaříková. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2017. -- 276 stran, 8 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : černobílé ilustrace, mapy. -- (Historica)
Budil, Ivo T., 1965-
Dějiny Skandinávie / Ivo T. Budil. -- 1. vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017. -- 498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Dejmek, Jindřich, 1965-
František Josef I. : sto let od smrti / Jindřich Dejmek, Jan Galandauer, Milan Hlavačka, Václav Junek, Robert Kvaček, Jan Opočenský, Josef Pekař, Jiří Pernes, Aleš Valenta, Jiří Weigl. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2017. -- 132 stran : fotografie. -- (Publikace / Institut Václava Klause, ISSN 1213-3299 ; č. 35/2017)
Doumerc, Bernard, 1953-
Benátky a jejich impérium ve Středomoří : 9.-15. století / Bernard Doumerc ; z francouzského originálu Venice et son empire en Méditerranée ... přeložil Otomar Krejča; doslov Ovidiu Cristea. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 217 stran : mapy ; 21 cm. -- (Medievistika)
 

Fëdorov, Oleg Aleksandrovič
Reformy v Rossii : istrorija i sovremennost' : učebnoje posobije / O.A. Fëdorov. -- Orël : Juridičeskij institut MVD Rossii, 1998. -- 180 stran

Foisneau, Luc
Hobbes : la vie inquiète / Luc Foisneau. -- [Paris] : Gallimard, [2016]. -- ©2016. -- 621 stran ; 18 cm. -- (Collection Folio essais ; 617)
Graus, František, 1921-1989
Živá minulost : středověké tradice a představy o středověku / František Graus. -- Praha : Argo, 2017. -- 430 stran. -- (Historické myšlení ; svazek 68.)
Hartog, François, 1946-
Věřit v dějiny / François Hartog ; z francouzského originálu Croire en l’histoire přeložil Petr Horák. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 210 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh : barevné ilustrace ; 21 cm
Historiografické a historické problémy středověku / kolektiv autorů. -- Praha : Historický ústav, 2016. -- 236 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 22 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae)
Houda, Vojtěch, 1899-1971
Plzeň očima Vojtěcha Houdy / Iva Tománková. -- Vydání první. -- V Plzni : Západočeské muzeum, 2016. -- 127 stran : fotografie ; 26 cm
Chadwick, William R., 1934-2011
Záchrana českých uprchlíků 1938-39 : sir Nicholas Winton nebyl sám / William R. Chadwick ; z anglického originálu The Rescue of the Prague Refugees 1938-3 ... přeložila Jitka Herynková. -- Praha : Mladá fronta, [2017]. -- 173 stran ; 21 cm
Chrestomatija po istorii Rossii pervoj poloviny XX veka : spornyje voprosy istorii / sostavitel' Chromova I. S.. -- Moskva : Interpraks, 1995. -- 429 stran
Chrestomatija po otečestvennoj istorii (1946-1995 gg.) / pod redakcijej A.F. Kiseleva, E.M. Šagina. -- Moskva : Gumanitarnyj izdatel'skij centr VLADOS, 1996. -- 602 stran
Janouch, František, 1931-
Net, ja ne sožaleju ... : malaja mozaika perioda "normalizacii" / František Janouch ; avtorizovannyj perevod Ady Kol'man. -- Praha : Nakladatelství Olga Krylová, 2008. -- 274 stran : ilustrace ; 21 cm
Kessel'brenner, Gavriil Leonidovič, 1921-
Krym : stranicy istorii / G.L. Kessel'brenner. -- Moskva : SvR-Argus, 1994. -- 92 stran : ilustrace ; 21 cm
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Komenského vlastní životopis : autobiografie Komenského pro období 1628-1658 : zachycená ve spisu : pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou : s věrným zobrazováním před povahou dravčí a před škraboškami... / uspořádal Jan Kumpera. -- Petrovice : ProfiSales, [2017]. -- ©2017. -- 130 stran ; 21 cm. -- (Almi)
Krčmář, Luděk, 1972-
Plzeň na historických černobílých diapozitivech : historické černobílé dispozitivy s námětem podoby města Plzně z oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni / Luděk Krčmář. -- 1. vydání. -- V Plzni : Západočeské muzeum, 2016. -- 143 stran : ilustrace ; 31 cm
Kriegel, František, 1908-1979
Na smutek není čas : korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974-1979) / editoři František Janouch, Martin Groman, Daniel Štěpánek. -- Praha : Nadace Charty 77, 2009. -- 328 s. : portréty, faksim. ; 21 cm
Kryl, Karel, 1944-1994
Krylogie : autorské pořady, vysílané v letech 1975-1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa / Karel Kryl. -- Vydání třetí, druhé samostatné. -- Praha : Torst, 2016. -- 377 stran ; 20 cm
Lesher, Stephan
George Wallace : American populist / Stephan Lesher. -- Reading : Addison-Wesley, [1994]. -- ©1994. -- xx, 587 stran, [16] nečíslovaných stran fotografických příloh ; 24 cm
Malina, Jaroslav, 1945-
Jak vznikly největší monumenty dávnověku / Jaroslav Malina, Pavel Pavel. -- Vydání první. -- Praha : Svoboda, 1994. -- 414 stran : ilustrace, fotografie (některé barevné), mapy ; 27 cm. -- (Členská knižnice)
Mnichov ve vzpomínkách pamětníků / k vydání připravili Josef Tomeš a Richard Vašek. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. -- 187 stran ; 22 cm
Na hranicích mezi minulostí a přítomností : současné perspektivy orální historie / Pavel Mücke, Martin Brychta (edd.). -- Vydání první. -- Praha : Česká asociace orální historie ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. -- 291 stran ; 21 cm
Novotný, František, 1881-1964
O Platonovi. Díl čtvrtý, Druhý život / František Novotný. -- Vydání druhé. -- Praha : Nová Akropolis, 2016. -- 947 stran ; 24 cm. -- (Simo - draci moudrosti ; svazek 5)
 

Old and new poverty in post-1989 Central Europe / edited by Julia Szalai. -- Idyllwild : Charles Schlacks, 1998. -- 212 stran : ilustrace ; 24 cm

Pelikán, Jan, 1959-
Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje / Jan Pelikán, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, Stanislav Tumis, Ondřej Vojtěchovský, Ondřej Žíla. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 464 stran ; 21 cm. -- (Varia ; 44. svazek)
Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Ale snad i pro toto jsme žili, ne? : výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou, 1985-1989 / Milan Petrusek, Alena Miltová, Martin Bútora, Zora Bútorová ; úvod Soňa Szomolányi ; doslov Miroslav Paulíček. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 413 stran, 48 nečíslovaných stran obrazové přílohy
Polák, Stanislav, 1936-
Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus / Stanislav Polák. -- Vydání první. -- Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1995. -- 77 stran
Političeskaja istorija Rossii / otvetstvennyj redaktor V.V. Žuravlev. -- Učebnoje izdanije. -- Moskva : Jurist', 1998. -- 694 stran
Secká, Milena, 1957-
Jen Náprstková, prosím... : neobyčejný život v dobových pramenech / Milena Secká. -- První vydání. -- Praha : Národní muzeum, 2016. -- 307 stran, 15 stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile, černobílé fotografie ; 24 cm
Seton-Watson, R. W. (Robert William), 1879-1951
R.W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks : documents 1906-1951 = R.W. Seton-Watson a jeho vztahy k Čechům a Slovákům = R.W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom : dokumenty 1906-1951 / editors : Jan Rychlík, Thomas D. Marzik, Miroslav Bielik. -- First edition/prvé vydanie. -- Praha : Ústav T.G. Masaryka ; Martin : Matica slovenská, 1995-1996. -- 2 svazky : portréty, faksimile ; 22 cm
Smith, Patti, 1946-
M Train : vzpomínky / Patti Smith ; z anglického originálu M Train přeložila Lýdie Kárníková. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2016. -- 244 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm
Šandera, Martin, 1973-
Poděbradská éra v zemích české koruny / Martin Šandera, Zdeněk Beran a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 340 stran ; ilustrace, mapky, faksimile
Šedivý, František, 1927-
Uran für die Sowjetunion / František Šedivý ; Übersetzung: Michaela Bauerová, Stephanie George ; mit einer Einführung von František Bártík. -- Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, [2015]. -- ©2015. -- 229 stran : ilustrace ; 19 cm. -- (Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ; Band 15)
Šťovíček, Ivan, 1938-
Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost / Ivan Šťovíček a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. -- 6 svazků ; 30 cm. -- (Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4)
Tejchman, Miroslav, 1938-
Balkán ve 20. století / Miroslav Tejchman. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2017. -- 438 stran
Williams, T. Harry (Thomas Harry), 1909-1979
Huey Long / T. Harry Williams. -- First Vintage Books edition. -- New York : Vintage Books, [1981]. -- ©1969. -- xiv, 884, xxii stran, [20] nečíslovaných stran fotografických příloh ; 21 cm
Woodward, C. Vann (Comer Vann), 1908-1999
Tom Watson, agrarian rebel / C. Vann Woodward. -- London : Oxford University Press, [1938]. -- ©1938. -- 518 stran : portréty ; 25 cm. -- (Galaxy book ; GB 102)

9 - Hudba (2)

Zpět

Kryl, Karel, 1944-1994

Krylogie : autorské pořady, vysílané v letech 1975-1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa / Karel Kryl. -- Vydání třetí, druhé samostatné. -- Praha : Torst, 2016. -- 377 stran ; 20 cm
Smith, Patti, 1946-
M Train : vzpomínky / Patti Smith ; z anglického originálu M Train přeložila Lýdie Kárníková. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2016. -- 244 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (14)

Zpět

  Benveniste, Émile, 1902-1976
Dvanáct esejů o jazyce / Émile Benveniste, Noam Chomsky, Roman Jakobson, André Martinet, Jerzy Kuryłowicz, Ivan Fónagy, Emmon Bach, Sebastian K. Šaumjan, Adam Schaff, Maurice Leroy, Alf Sommerfelt, Góvind Č. Pándé ; z anglického a francouzského originálu Problems of language a Problèmes du langage přeložili Miroslav Pravda a Jan Šabršula. -- Vydání 1.. -- Praha : Mladá fronta, 1970. -- 227 stran. -- (Ypsilon ; 10)
Booth, Andrew, 1961-
Systematic approaches to a successful literature review / Andrew Booth, Anthea Sutton and Diana Papaioannou. -- Second edition. -- Los Angeles : Sage, [2016]. -- ix, 326 stran : ilustrace ; 25 cm
Čermák, Josef, 1928-
"I do daleka vede cesta..." : vybrané studie z literární komparistiky a moderní německé literatury / Josef Čermák ; k vydání připravili Petr Čermák, Kristina Hellerová a Jan Čermák. -- 1. vydání. -- Praha : Filozofická fakulta. Univerzita Karlova, 2017. -- 575 stran
Dusk and dawn : literature between two centuries / Eva Voldřichová Beránková, Šárka Grauová (eds.). -- First edition. -- Prague : Faculty of Arts, Charles University, 2017. -- 509 stran
Franek, Ladislav, 1947-
Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II / Ladislav Franek. -- Vydanie prvé. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ; Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2016. -- 256 stran ; 25 cm
Knotková-Čapková, Blanka, 1958-
Gender v textu a obraznosti : představa, utopie, maska, sen a fantazie / Blanka Knotková-Čapková, Tereza Jiroutková Kynčlová a kol.. -- Praha : Gender Studies, 2016. -- 190 stran ; 21 cm
Lidský život a každodennost v jazyce / Lucie Saicová Římalová, Irena Vaňková (eds.) ; Lidský život a každodennost v literatuře / Jan Wiendl (ed.). -- První vydání. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 169, 102 stran : ilustrace. -- (Opera literarum bohemicarum studentium magistrorumque ; 10)
Machin, David, 1939-
How to do critical discourse analysis : a multimodal introduction / David Machin, Andrea Mayr. -- 1st ed. 2012, reprinted 2013. -- London : Sage, c2012. -- 236 s. : il.
Petříčková, Taťána
Apologie klouzavého pohybu : o hře a Stepním vlku / Taťána Petříčková. -- Vydání první. -- Praha : Herrmann & synové, 2017. -- 197 stran
Součková Linhartová, Ladislava, 1959-
Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka - zjevení biedermeieru? / Ladislava Součková Linhartová. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 243 stran ; 19 cm. -- (Mnemosyne ; 16. svazek)
Starodávné bejlí : obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku / Sylva Fischerová - Jiří Starý (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 419 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm
Šavelová, Monika
Odhaľovanie Danteho intelektuálnej biografie / Monika Šavelová. -- Vydanie prvé. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. -- 158 stran 21 cm
Šavelová, Monika
Radosť ako súčasť duchovnej cesty vo vybranej stredovekej tvorbe / Monika Šavelová. -- Vydanie prvé. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. -- 105 stran ; 21 cm
Wazzup? : slovník slangu a hovorové angličtiny / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2017. -- 287 stran ; 17 cm

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (7)

Zpět

Bawden, David, 1952-
Úvod do informační vědy / David Bawden, Lyn Robinson ; z anglického originálu Introduction to information science ... přeložili Michal Lorenz, Karel Mikulášek, Dana Vévodová. -- 1. vydání. -- Brno : Flow, 2017. -- 451 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm
Collins, Hilary
Kreativní výzkum : teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví / Hilary Collinsová ; přeložil Vít Mlejnek. -- První vydání. -- Praha : Institut umění - Divadelní ústav ; Brno : Barrister & Principal, 2017. -- 207 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Kultura & arts management)
Corti, Louise
Managing and sharing research data : a guide to good practice / Louise Corti, Veerle Van den Eynden, Libby Bishop & Matthew Wollard. -- First published. -- Thousand Oaks : Sage, 2014. -- x, 222 stran : tabulky
Currás, Emilia
La informacion en sus nuevos aspectos : ciencias de la documentacion / Emilia Currás. -- Madrid : Paraninfo, 1988. -- 307 stran
Guide to manuscript collections in the Czech Republic = Průvodce po rukopisných fondech v České republice / volume editor: Marie Tošnerová ; prepared for publication by: Pavel Brodský ... [et al.]. -- Prague : [Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR], 2011. -- 638 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile. -- (Studie o rukopisech. Monographia ; 17 ISSN 1804-0101)
 

Key, V. O. (Valdimer Orlando), 1908-1963
Public opinion and American democracy / V.O. Key. -- New York : Alfred A. Knopf, 1961. -- xiv, 566, xix stran : ilustrace ; 24 cm

Wuthrich, Lucas Heinrich
Matthaeus Merian d.Ä. : eine Biographie / Lucas Heinrich Wuthrich. -- 1. Auflage. -- [Hamburg] : Hoffmann und Campe, [2007]. -- 427 stran : ilustrace ; 25 cm

14 - Lékařství (4)

Zpět

Goffman, Erving, 1922-1982
Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates / by Erving Goffman. -- First Anchor book edition. -- New York : Doubleday, [1961]. -- ©1961. -- ix, 321 stran
Key concepts in medical sociology / edited by Jonathan Gabe and Lee F. Monaghan. -- Second edition. -- London : Sage, 2013.. -- xx, 229 stran ; 25 cm.. -- (SAGE Key Concepts)
Štěrbová, Dana, 1964-
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I : pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením / Dana Štěrbová, Miluše Rašková a kol.. -- 2. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 158 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Monografie)
Štěrbová, Dana, 1964-
Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II : pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením - z empirického výzkumu / Dana Štěrbová & Miluše Rašková. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 107 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- (Monografie)

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (75)

Zpět

Sovremennaja političeskaja istorija Rossii (1985-1998 gody). Tom 1, Chronika i analitika. -- Izdanije 2-je, dopolnennoje i pererabotannoje. -- Moskva : RAU - Korporacija, 1999. -- 1142 stran
Stabilizacija situacii i mirnoje razvitije na Severnom Kavkaze : 1-ja Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija (Oktjabr'skij zal Doma Sojuzov 8 ijunja 1999 g.). -- Moskva : Probel, 1999. -- 253 stran : ilustrace
 

Kongress demokratičeskich sil Kazachstana, 3-4 dekabrja 1998 goda. -- Moskva : [nakladatel není známý], 1999. -- 150 stran

 

Rossija i jeje sosedi : problemy integracii i federalizam v stranach SNG : referativnyj sbornik. -- Moskva : INION RAN, 1998. -- 146 stran. -- (Problemy obščestvennogo razvitija stran Vostočnoj Jevropy)

Rossija, bližneje i dal'neje zarubež'je Azii. -- Moskva : Institut vostokovedenija RAN, 1997. -- 196 stran
 

Masarykův sborník. -- Praha : Masarykův ústav AV ČR, [1925]-. -- svazků ; 21-22 cm

"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti / Petr Blažek (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Academia : OIKOYMENH, 2017. -- 525 stran, xcvi stran obrazových příloh ; 23 cm
Abubakarov, Tajmaz
Režim Džochara Dudajeva: pravda i vymysel : zapiski dudajevskogo ministra ekonomiki i finansov / Tajmaz Abubakarov. -- Moskva : INSAN, 1998. -- 189 stran
 

Arendt, Hannah, 1906-1975
Vita activa, oder, Vom tätigen Leben / Hannah Arendt. -- 7. Auflage. -- München : Piper, [2008]. -- 484 stran ; 19 cm. -- (Serie Piper ; 3623)

Arin, Oleg Akeksejevič
Rossija na obočine mira / Oleg Arin. -- Moskva : Linor, 1999. -- 291 stran : tabulky
Balibar, Étienne, 1942-
Nous, citoyens d'Europe? : les frontières, l'état, le peuple / Etienne Balibar. -- Paris : Découverte, 2001. -- 322 stran ; 22 cm. -- (Cahiers libres)
Bardes, Barbara A., 1943-
American government nad politics today : the essentials / Barbara A. Bardes, Mack C. Shelley, Steffan W. Schmidt. -- 2004-2005 edition. -- Belmont : Thomson Wadsworth, [2004]. -- ©2004. -- xxxv, 588 stran : ilustrace + 1 CD
Bartels, Larry M., 1956-
Presidential primaries and the dynamics of public choice / Larry M. Bartels. -- Princeton. : Princeton University Press, 1988. -- xxi, 374 stran: ilustrace ; 25 cm
Beale, Howard K. (Howard Kennedy), 1899-1959
Theodore Roosevelt and the rise of America to world power / Howard K. Beale. -- Johns Hopkins paperbacks edition. -- Baltimore : Johns Hopkins University Press, [1984]. -- ©1956. -- xxi, 600 stran ; 22 cm
Bell, P. M. H. (Philip Michael Hett), 1930-
The world since 1945 : an international history / P.M.H. Bell and Mark Gilbert. -- Second edition. -- London : Bloomsbury Academic, 2016. -- vi, 573 stran
Bennetts, Marc
Zničím jim život : Putinova válka s opozicí / Marc Bennetts ; z anglického originálu I'm going to ruin their lives ... přeložil Pavel Kolmačka. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2017. -- 351 stran ; 22 cm. -- (Moderní dějiny)
Borodziej, Włodzimierz, 1956-
Nasza wojna : Tom I, Imperia 1912-1916 / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny. -- Wydanie I.. -- Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2014. -- 479 stran : ilustrace, faksimile, mapy
Brito Vieira, Mónica
Representation / Mónica Brito Vieira, David Runciman. -- Cambridge : Polity, 2008. -- xii, 213 s. : il. ; 22 cm. -- (Key concepts)
Cucijev, Artur Arkad'jevič
Osetino-ingušskij konflikt (1992-) : jego predystorija i faktory razvitija / A.A. Cucijev. -- Moskva : ROSSPĖN, 1998. -- 188 stran, 9 stran obrazové přílohy : mapy ; 20 cm
Česká politická pravice v letech 1938-1945 / Richard Vašek, Martin Klečacký (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2016. -- 265 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Studie z moderních českých dějin ; 3)
 

Duhamel, Olivier, 1950-
Le pouvoir politique en France / Olivier Duhamel. -- Cinquieme édition. -- Paris : Édition du Seuil, [2003]. -- 472 stran. -- (Points. Essais ; 312)

Etničeskije i regional'nyje konflity v Jevrazii. Kniga 3, Meždunarodnyj opyt razrešenija etničeskich konfliktov / obščaja redakcija B. Koppiters, E. Remakl', A. Zverev. -- Moskva : Ves' Mir, 1997. -- 304 stran
Fedorov, Andrej Vladimirovič
Pravovoj status Kryma. Pravovoj status Sevastopolja︡ / A.V. Fedorov. -- Naučnoje izdanije. -- Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1999. -- 53 stran
Fenno, Richard F., 1926-
Congressmen in committees / Richard F. Fenno. -- Boston : Little, Brown and Company, [1973]. -- ©1973. -- xvii, 302 stran ; 22 cm
Filipec, Ondřej, 1986-
Fenomén terorismus : česká perspektiva / Ondřej Filipec. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. -- 256 stran
Foisneau, Luc
Hobbes : la vie inquiète / Luc Foisneau. -- [Paris] : Gallimard, [2016]. -- ©2016. -- 621 stran ; 18 cm. -- (Collection Folio essais ; 617)
Fowler, Linda L., 1945-
Political ambition : who decides to run for Congress / Linda L. Fowler, Robert D. McClure. -- New Haven : Yale University Press, [1989]. -- ©1989. -- xiii, 247 stran ; 24 cm
Gerber, Elisabeth R., 1964-
The populist paradox : interest group influence and the promise of direct legislation / Elisabeth R. Gerber. -- Princeton : Princeton University Press, [1999]. -- ©1999. -- xii, 171 stran : ilustrace, tabulky
Grankin, Igor' Vasil'jevič
Parlament Rossii / I.V. Grankin. -- Moskva : Izdatel'stvo AO "Konsaltbankir", 1999. -- 301 stran : portrét ; 21 cm
Gruziny i Abchazy : put' k primireniju / obščaja redakcija: B. Koppiters, G. Nodia, Ju︡. Ančabadze. -- Moskva : Izdatel'stvo Ves' Mir, 1998. -- 244 stran ; 22 cm
Hobbes, Thomas, 1588-1679
Three discourses : a critical modern edition of newly identified work of the young Hobbes / edited by Noel B. Reynolds and Arlene W. Saxonhouse. -- Paperback edition. -- Chicago : University of Chicago Press, [1997]. -- ix, 181 stran : ilustrace ; 23 cm
Holzer, Jan, 1969-
Politický systém Ruska : hledání státu / Jan Holzer. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, 2001. -- 221 stran : tabulky, přílohy. -- (Politologická řada ; sv. 14)
Istorija vnešnej politiki Rossii. Konec XV-XVII vek (ot sverženija ordynskogo iga do Severnoj vojny) / redakcionnaja kollegija A.V. Ignat'jev, V.B. Michajlov, A.A. Preobraženskij, G.A. Sanin. -- Moskva : Meždunarodnyje otnošenija, 1999. -- 446 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy. -- (Istorija vnešnej politiki Rossii. Konec XV v. - 1917 g.)
Istorija vnešnej politiki Rossii. Vtoraja polovina XIX veka / redakcionnaja kollegija A.V. Ignat'jev, N.S. Kinjapina, Ju. F. Subbotin, V.M. Chevrolina. -- Moskva : Meždunarodnyje otnošenija, 1997. -- 383 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy. -- (Istorija vnešnej politiki Rossii. Konec XV v. - 1917 g.)
Istorija vnešnej politiki Rossii. XVIII vek (od Severnoj vojny do vojny Rossii protiv Napoleona) / redakcionnaja kollegija A.V. Ignat'jev, V.N. Ponomarev, G.A. Sanin. -- Moskva : Meždunarodnyje otnošenija, 1998. -- 302 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy. -- (Istorija vnešnej politiki Rossii. Konec XV v. - 1917 g.)
Janouch, František, 1931-
Net, ja ne sožaleju ... : malaja mozaika perioda "normalizacii" / František Janouch ; avtorizovannyj perevod Ady Kol'man. -- Praha : Nakladatelství Olga Krylová, 2008. -- 274 stran : ilustrace ; 21 cm
Jones, Charles O.
Separate but equal branches : Congress and the presidency / Charles O. Jones. -- Chatham : Chatham House Publishers, [1995]. -- ix, 262 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm
Karasev, Valentin, 1952-
Rossija : obščeje i unikal'noje v kontekste mirovogo razvitija / Valentin Karasev. -- Moskva : PCHA "Al'manach", 1999. -- 212 stran ; 21 cm
Kingdon, John W., 1940-
Congressmen's voting decisions / John W. Kingdon. -- Second edition. -- New York : Harper & Row, [1981]. -- ©1981. -- vi, 346 stran ; 20 cm
Klaus, Václav, 1941-
Vzestup a pád české pravice : 25 let ODS ve vybraných historických dokumentech, textech, projevech a dnešních názorech / Václav Klaus, Miroslav Macek, Ivo Strejček, Boris Šťastný, Jan Skopeček. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 94 stran ; 21 cm. -- (Publikace ; č. 29/2016)
Kolář, Pavel
Co byla normalizace? : studie o pozdním socialismu / Pavel Kovář, Michal Pullmann. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro studium totalitních režimů, [2016]. -- ©2016. -- 221 stran ; 20 cm
Kousser, J. Morgan
The Shaping of Southern Politics : Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South, 1880-1910 / J. Morgan Kousser. -- New Haven : Yale University Press, [1974]. -- ©1974. -- xvii, 319 stran ; 25 cm
Krčál, Petr, 1964-
Dispozitiv penální legitimity : kritická reflexe legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci / Petr Krčál. -- Vydání 1.. -- Brno : Doplněk, 2016. -- 183 stran ; 21 cm. -- (Společensko-ekologická edice ; svazek 22)
Kriegel, František, 1908-1979
Na smutek není čas : korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974-1979) / editoři František Janouch, Martin Groman, Daniel Štěpánek. -- Praha : Nadace Charty 77, 2009. -- 328 s. : portréty, faksim. ; 21 cm
Kubát, Michal, 1975-
Populismus v časech krize / Michal Kubát, Martin Mejstřík, Jiří Kocian (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 227 stran ; 20 cm
Lee, Frances E.
Sizing up the Senate : the unequal consequences of equal representation / Frances E. Lee and Bruce I. Oppenheimer. -- Chicago : University of Chicago Press, [1999]. -- ©1999. -- xiii, 304 stran : tabulky ; 24 cm
Lesher, Stephan
George Wallace : American populist / Stephan Lesher. -- Reading : Addison-Wesley, [1994]. -- ©1994. -- xx, 587 stran, [16] nečíslovaných stran fotografických příloh ; 24 cm
Les présidents de la Ve République / sélectionnés et présentés par Yves Marc Ajchenbaum. -- Paris : Le Monde, 2002. -- 158 stran. -- (Librio ; 521)
Le vote européen 2004-2005 : de l'élargissement au référendum français / sous la direction de Pascal Perrineau. -- [Paris] Sciences PO, [2005]. -- 318 stran tabulky, mapy, grafy. -- (Chroniques électorales)
Loužek, Marek, 1975-
Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby / Marek Loužek. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 205 stran : ilustrace
 

Lukašuk, Igor' Ivanovič, 1926-2007
Vnešnjaja politika Rossii i meždunarodnoje pravo / I.I. Lukašuk. -- Moskva : Institut gosudarstva i prava RAN, 1997. -- 53 stran. -- (Novoje v juridičeskoj nauke i praktike)

 

Namier, L. B. (Lewis Bernstein), 1888-1960
England in the age of the American revolution / by Lewis Namier. -- Second edition. -- London : Macmillan, 1963. -- x, 450 stran. -- (Papermac ; 21)

 

Namier, L. B. (Lewis Bernstein), 1888-1960
The structure of politics at the accession of George III / by Lewis Namier. -- Second edition. -- London : Macmillan, 1961. -- ©1957. -- xvii, 514 stran. -- (Papermac ; 1)

 

Na putjach političeskoj transformacii : (političeskije partii i političeskije elity postsovetskogo perioda) : sbornik rabot pobeditlej konkursa naučnych projektov "Rossijskije obščestvennyje nauki: novaja perspektiva" /. -- Moskva : Moskovskij obščestvennyj naučnyj fond, 1997. -- 320 stran. -- (Rossijskije obščestvennyje nauki: novaja perspektiva ; Vypusk 8, čast' 1)

Nashorn, Jerome
Choosing the candidates--1952 / Jerome Nashorn. -- New York : Garland Publishing, Inc., 1988. -- vii, 804 stran ; 24 cm. -- (Harvard dissertations in American history and political science)
Nezavisimyj Azerbajdžan : novyje orientiry. Tom 1. / pod obščej redakcijej E.M. Kožuškina. -- Moskva : Rossijskij institut strategičeskich issledovanij, 2000. -- 420 stran
Nezavisimyj Azerbajdžan : novyje orientiry. Tom 2 / pod obščej redkcijej E.M. Kožoskina. -- Moskva : Rossijskij institut strategičeskich issledovanij, 2000. -- 320 stran
Novák, Miroslav, 1953-
Systémy politických stran : úvod do jejich srovnávacího studia / Miroslav Novák ; [úvod] naps. Václav Bělohradský. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. -- 275 s.. -- (Studijní texty ; Sv. 11)
Praktika federalizma : poiski al'ternativ dlja Gruzii i Abchazii / obščaja redakcija B. Koppiters, D. Darčiašvili, H. Akaba. -- Moskva : Ves' Mir, 1999. -- 446 stran
Razvitije ekonomičeskich otnošenij "Centr-territorija" v Rossii / glavnyj redaktor E. Šejnin. -- Moskva : Ėpikon, 1999. -- 80 stran : ilustrace ; 21 cm
 

Religija i mirotvorčestvo (Severnyj Kavkaz) : materialy konferencii / pod redakcijej A.Ju. Mel'vilja. -- Moskva : Federacija mira i soglasija, 1995. -- 91 stran

 

Rossija -SNG - Azija : (problemy i perspektivy sotrudničestva) / redakcionnaja kollegija A.M. Chazanov, V.S. Kotljarov. -- Moskva : Meždunarodnaja associacija fondov mira, 1993. -- 158 stran

 

Schelling, Thomas C., 1921-
Arms and influence / by Thomas C. Schelling. -- Fifth printing. -- New Haven : Yale University Press, 1969. -- ©1966. -- viii, 293 stran

 

Schelling, Thomas C., 1921-
The strategy of conflict / Thomas C. Schelling. -- First published as a Galaxy Book. -- New York : Galaxy Book, 1963. -- vii, 309 stran. -- (A Galaxy Book ; GB101)

 

Sovremennyj Kazachstan : politika, ekonomika, bezopasnost' / redaktory-sostaviteli: Tunik M.Ju., Ustogov M.Ju., Chlopin V.N.. -- Moskva : Institut akual'nych političeskich issledovanij, 1999. -- 383 stran

Stoljarov, M. V.
Rossija v puti : novaja federacija i Zapadnaja Jevropa : spavitel'noje issledovanije po problemam federalizma i regionalizma v Rossijskoj Federacii i stranach Zapadnoj Jevropy / M.V. Stoljarov. -- Kazan' : Izdatel'stvo "Fen", 1998. -- 303 stran
Sudetští Němci proti Hitlerovi : sborník německých odborných studií / Stanislav Kokoška a Thomas Oellermann editoři ; z němčiny přeložili Alena Einhornová, Miriam Mráčková. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. -- 231 stran ; 21 cm. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; svazek 42)
Šťovíček, Ivan, 1938-
Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost / Ivan Šťovíček a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. -- 6 svazků ; 30 cm. -- (Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4)
Taking sides. Clashing views on controversial political issues / selected, edited and with introductions by George McKenna and Stanley Feingold. -- Twelfth edition. -- Guilford : McGraw-Hill/Dushkin, [2001]. -- xxi, 404 stran. -- (Taking sides ; ISSN 1080-280X)
Tonkich, Vladimir Aleksejevič
Istorija političeskoj i pravovoj mysli Rossii / V.A. Tonkich, Ju.L. Jareckij ; pod redakcijej V.I. Žukova. -- Moskva : Vlados, 1999. -- 380 stran
Valenta, Aleš, 1964-
Jeden rok konzervativní publicistiky / Aleš Valenta. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2017. -- 195 stran ; 21 cm. -- (Publikace / Institut Václava Klause ; ISSN 1213-3299 ; č. 33/2017)
Vobořil, Jan, 1980-
Vlivní muži pražských předměstí : komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914 / Jan Vobořil. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. -- 376 stran. -- (Fontes ; 19. svazek)
Why policies succeed or fail / Helen M. Ingram and Dean E. Mann, editors. -- Beverly Hills : Sage Publications, [1980]. -- ©1980. -- 312 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Sage yearbooks in politics and public policy ; volume 8)
Woodward, C. Vann (Comer Vann), 1908-1999
Tom Watson, agrarian rebel / C. Vann Woodward. -- London : Oxford University Press, [1938]. -- ©1938. -- 518 stran : portréty ; 25 cm. -- (Galaxy book ; GB 102)
Zdravomyslov, Andrej Grigor'jevič, 1928-2009
Osetino-ingušskij konflikt : perspektivy vychoda in tupikovoj situaciji / Andrej G. Zdravomyslov. -- Moskva : ROSSPÈN, 1998. -- 127 stran

16 - Právo (7)

Zpět

Herter, Patrick
Référendum sur le traité constitutionnel européen : les arguments du oui et du non : comparez et votez, en toute connaissance de cause / Patrick Herter. -- [Paris] : Calmann-Lévy, [2005]. -- 139 stran ; 20 cm
Klaus, Václav, 1941-
Veta prezidenta Václava Klause / sestavil Ladislav Jakl. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2017. -- 129 stran ; 21 cm. -- (Publikace ; č. 32/2017)
Kovešnikov, E. M.
Konstitucionnoje pravo stran Sodružestva Nezavisimych Gosudarstv : učebnik dlja vuzov / E. M. Kovešnikov, M. N. Marčenko, L. A. Stešenko. -- Moskva : NORMA - INFRA.M, 1999. -- xvi, 446 stran
Lukašuk, Igor' Ivanovič, 1926-2007
Meždunarodnoje pravo : obščaja čast' : učebnik dlja juridičeskich fakul'tetov i vuzov / I. I. Lukašuk. -- Moskva : Izdatel'stvo BEK, 1997. -- xv, 367 stran ; 22 cm
Lukašuk, Igor' Ivanovič, 1926-2007
Meždunarodnoje pravo : osobennaja čast' : učebnik dlja juridičeskich fakul'tetov i vuzov / I. I. Lukašuk. -- Moskva : Izdatel'stvo BEK, 1998. -- xv, 393 stran ; 22 cm
Maler, Henri, 1946-
Médias en campagne : retours sur le référendum de 2005 / Henri Maler et Antoine Schwartz pour Acrimed ; dessins de Matthieu Colloghan. -- Paris : Syllepse, [2005]. -- 133 stran : ilustrace ; 17 cm. -- (Arguments et mouvements)
Val, Philippe
Le référendum des láches : les arguments tabous du oui et du non á l'Europe / Philippe Val. -- Paris : Cherche midi, 2005. -- 112 stran ; 19 cm

17 - Psychologie (7)

Zpět

Baron-Cohen, Simon, 1958-
Zero degrees of empathy : a new theory of human cruelty / Simon Baron-Cohen. -- London : Penguin, 2012. -- xii, 195 stran : ilustrace ; 20 cm
Cognitive methods and their application to clinical research / edited by Amy Wenzel, David C. Rubin. -- Washington : American Psychological Association, [2005]. -- ix, 289 stran ; 26 cm
Experimental cognitive psychology and its applications / edited by Alice F. Healy. -- Washington : American Psychological Association, [2005]. -- ©2005. -- xxii, 265 stran : ilustrace ; 27 cm. -- (Decade of behavior)
 

Goodrick-Clarke, Nicholas, 1953-
Okul'tnyje korni nacizma : tajnyje arijskije kul'ty i ich vlijanije na nacistskuju ideologiju / Nikolas Gudrik-Klark. -- [Sankt-Peterburg] : Jevrazija, [1999?]. -- 242 stran. -- (Podzemel'ja istorii)

Koukolík, František, 1941-
Zvíře politické : eseje o lidské nátuře / František Koukolík. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2012. -- 356 s. : il.. -- (Makropulos)
Sociální nevědomí u osob, skupin a společností. 1. díl, Převážně teorie / sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg ; z anglického originálu The social unconscious in persons, groups and societies, volume 1: Mainly theory ... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první. -- Praha : Výbor pro péči o Prix Irene, 2015. -- 256 stran ; 21 cm. -- (Irene Press ; 8. svazek)
Sociální nevědomí u osob, skupin a společností. 2. díl, Převážně základové matrice / sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg ; z anglického originálu The social unconscious in persons, groups and societies, volume 2: Mainly foundation matrices... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první. -- Praha : Výbor pro péči o Prix Irene, 2016. -- 126 stran ; 21 cm. -- (Irene Press ; 9. svazek)

18 - Sociologie (35)

Zpět

Atkinson, Joshua D.
Journey into social activism : qualitative approaches / Joshua D. Atkinson. -- New York : Fordham University Press, 2017. -- xiv, 224 stran
Campt, Tina, 1964-
Image matters : archive, photography, and the African diaspora in Europe / Tina M. Campt. -- Durham : Duke University Press, 2012. -- xi, 241 stran : černobílé fotografie ; 26 cm
Collier, Paul, 1949-
Exodus : jak migrace mění náš svět / Paul Collier ; z anglického originálu Exodus. How migration is changing our world ... přeložili Blanka Boboková a Vincent Richards. -- Praha : Libri, 2017. -- 258 stran : grafy ; 21 cm
Češko, Sergej Viktorovič
Raspad Sovetskogo Sojuza : etnopolitičeskij analiz / S.V. Češko. -- Izdanije 2-je. -- Moskva : Institut etnologii i antropologii im. N.N. Miklucho-Maklaja RAN︡, 2000. -- 395 stran ; 21 cm
 

Čto nužno znat' o narodach Rossii : spravočnik dlja gosudarstvennych služaščich / otvetstvennyj redaktor V.A. Michajlov. -- Spravočnoje izdanije. -- Moskva : Skriptorij : Russkij mir, 1999. -- 583 stran, 44 nečíslovaných stran mapové přílohy : tabulky

Elgenius, Gabriella, 1967-
Symbols of nations and nationalism : celebrating nationhood / Gabriella Elgenius. -- Houndmills : Palgrave Macmillan, [2011]. -- ©2011. -- xiii, 232 stran : ilustrace ; 23 cm
Elias, Norbert, 1897-1990
Spoločnosť indivíduí / Norbert Elias ; z nemeckého originálu Gesellschaft der Individuen preložil Ladislav Šimon. -- Bratislava : Kalligram, 2006. -- ©1990. -- 254 stran. -- (Anthropos)
Gerstnerová, Andrea
Temps de crise et vie associative : migrants de l'Afrique subsaharienne et des Balkans en Europe / Andrea Gerstnerová ; préface de Sylvain Besch. -- Paris : L'Harmattan, [2014]. -- ©2014. -- 191 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Compétences interculturelles)
Graeber, David, 1961-
Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie / David Graeber. -- Vydání první. -- Praha : Prostor, 2017. -- 281 stran
Halberstam, Judith, 1961-
Female masculinity / Judith Halberstam. -- Durham : Duke University Press, 1998. -- xiv, 329 s. : il. ; 25 cm
Hamad, Dler Ahmad
Nacional'no-osvoboditel'noje dviženije v irakskom Kurdistane (1975-1991 gg.) : (istoriko-političeskij očerk) / Dler Chamad. -- Naučnoje izdanije. -- Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 1999. -- 176
Haraway, Donna Jeanne, 1944-
Staying with the trouble : making kin in the Chthulucene / Donna J. Haraway. -- Durham : Duke University Press, 2016. -- xv, 296 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Experimental futures: technological lives, scientific arts, anthropological voices)
Kliment, Pavel
Pohled na bezdomovectví v České republice / Pavel Kliment, Vít Dočekal. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. -- 124 stran
Knight, Jack
Institutions and social conflict / Jack Knight. -- Oxford : Cambridge University Press, 1998. -- xiii, 234 stran. -- (The political economy of institutions and decisions)
Kodin, Michail Ivanovič, 1943-2009
Obščestvenno-političeskije ob'jedinenija i formirovanije političeskoj èlity v Rossii (1990-1997) / M.I. Kodin. -- Moskva : Fond sodejstvija razvitiju social'nych i političeskich nauk, 1998. -- 173 stran ; 21 cm
Kubátová, Helena, 1964-
Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti / Helena Kubátová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 372 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- (Monografie)
Kunhartová, Monika
Náročné otcovství : být otcem dítěte s postižením / Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2017. -- 218 stran
Liberdová, Eva
Řešení veřejných prostranství a budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace : správné příklady a chyby z praxe / Eva Liberdová. -- 1. vydání. -- Praha : Profi Press, 2016. -- 46 stran : barevné ilustrace, fotografie ; 27 cm
Mankekar, Purnima, 1961-
Screening culture, viewing politics : an ethnography of television, womanhood, and nation in postcolonial India / Purnima Mankekar. -- Durham : Duke University Press, 1999. -- xiii, 429 stran : ilustrace ; 24 cm
Marres, Noortje, 1975-
Material participation : technology, the environment, and everyday publics / Noortje Marres. -- First published in paperback. -- New York ; Palgrave Macmillan, [2015]. -- ©2015. -- xvi, 211 stran : ilustrace ; 22 cm
Moreno, Susan
The partner's guide to Asperger Syndrome / Susan Moreno, Marci Wheeler, and Kealah Parkinson ; foreword by Tony Attwood. -- First published. -- London : Jessica Kingsley Publishers, 2012. -- 254 stran ; 23 cm
Petersen, Thomas, 1968-
Der Fragebogen in der Sozialforschung / Thomas Petersen. -- Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft, [2014]. -- ©2014. -- 322 stran : ilustrace. -- (UTB ; 4129)
Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Ale snad i pro toto jsme žili, ne? : výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou, 1985-1989 / Milan Petrusek, Alena Miltová, Martin Bútora, Zora Bútorová ; úvod Soňa Szomolányi ; doslov Miroslav Paulíček. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 413 stran, 48 nečíslovaných stran obrazové přílohy
Postsovetskaja Central'naja Azija : poteri i obretenija / otvetstvennyj redaktor A.M. Vasil' jev. -- Moskva : Vostočnaja literatura RAN, 1998. -- 348 stran ; 20 cm
Prudký, Libor, 1944-
Periferie, kraje, hodnoty : možnosti periferních krajů na cestě za dobrými hodnotami / Libor Prudký (ed.), Michaela Šmídová, Kateřina Vojtíšková. -- 1. vydání. -- Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 251 stran : ilustrace, mapy ; 20 cm. -- (Sociologická řada ; svazek č. 16)
Ratcliffe, Peter, 1948-
'Race', ethnicity and difference : imagining the inclusive society / Peter Ratcliffe. -- First published. -- Maidenhead : Open University Press, [2004]. -- xiii, 190 stran
Representations : student research in visual sociology and the sociology of story / edited by Naomi Alsop, Steve Birks, Marc Bush, Lee Pinfold and Emma Vryenhoef. -- [Coventry] : The Reinvention Centre for Undergraduate Research, [2006]. -- xiv, 228 stran
 

Rossija i musul'manskij mir / glavnyj redaktor Al'bert Bel'skij. -- Moskva : Institut naučnoj informacii po obščestvennym naukam RAN, 1999. -- 158 stran. -- (Bjulleten' referativno-analitičeskoj informacii ; N 5 (83), 1999)

Salmons, Janet, 1952-
Doing qualitative research online / Janet Salmons. -- Los Angeles : SAGE, 2016. -- xviii, 214 stran : ilustrace ; 25 cm
 

SMI i konflikty v Zakavkaz'je / pod redakcijej Dž. MakKormak. -- Düsseldorf : Jevropejskij institut sredstv massovoj informacii, 1999. -- 107 stran

Social welfare, social exclusion : a life course frame / Lars Harrysson and Michael O'Brien (editors). -- [Lund] : [Värpinge Ord & Text], [2007]. -- VII, 227 stran
Sternberg, Robert J., 1949-
Láska je příběh : nová teorie vztahů / Robert J. Sternberg ; z anglického originálu přeložila Lenka Kapsová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 256 stran. -- (Spektrum ; 104)
Tuin, Iris van der
Generational feminism : new materialist introduction to a generative approach / Iris van der Tuin. -- Lanham : Lexington Books, [2015]. -- ©2015. -- xxii, 152 stran
World histories from below : disruption and dissent, 1750 to the present / edited by Antoinette Burton and Tony Ballantyne. -- First published. -- London : Bloomsbury Academic, [2016]. -- xiii, 241 stran
Zdravomyslov, Andrej Grigor'jevič, 1928-2009
Mežnacional'nyje konflikty v postsovetskom prostranstve / A.G. Zdravomyslov. -- Moskva : Aspekt Press, 1997. -- 285 stran : tabulky

19 - Technika, technologie, inženýrství (4)

Zpět

Hajná, Milena, 1973-
Šaty chodicí : každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku / Milena Hajná. -- Vydání první. -- České Budějovice : Národní památkový ústav, 2016. -- 255 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Miscellanea ; svazek č. 15)
Janouch, František, 1931-
Myslím zeleně, proto volím jádro : úvahy o energii, životním prostředí a politice / František Janouch. -- 1. vydání. -- Praha : Akropolis, 2011. -- 350 stran ; 20 cm
Liberdová, Eva
Řešení veřejných prostranství a budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace : správné příklady a chyby z praxe / Eva Liberdová. -- 1. vydání. -- Praha : Profi Press, 2016. -- 46 stran : barevné ilustrace, fotografie ; 27 cm
Strengers, Yolande
Smart energy technologies in everyday life : smart utopia? / Yolande Strengers. -- 1st edition. -- Houndmills : Palgrave Macmillan, 2013. -- xi, 204 stran. -- (Cunsumption and public life)

21 - Umění, architektura (4)

Zpět

Azoulay, Ariella
Civil imagination : a political ontology of photography / Ariella Azoulay ; translated by Louise Bethlehem. -- London : Verzo, 2015. -- 277 stran : fotografie
Barbotto, Silvia F.
Vitácora : interferencias cotidianas / Silvia Barbotto F. ; prológo de Massimo Leone. -- [Yucatán] : Gobierno del Estado de Yucatán, 2016. -- nestránkováno : ilustrace, fotografie + 1 volně vložená ilustrace
Ikonografie: témata, motivy, interpretace : kniha k poctě Jana Royta / uspořádali Richard Biegel, Lubomír Konečný, Michaela Ottová, Roman Prahl. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2016. -- 358 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Paradigma Fotografie : Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Band I. / herausgegeben von Herta Wolf. -- 5. Auflage. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2015. -- 466 stran : ilustrace ; 18 cm. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 1598)

22 - Výchova a vzdělávání (8)

Zpět

Beyond us versus them : citizenship education with hard to reach learners in Europe / edited by Michalis Kakos, Christoph Müller-Hofstede and Alistair Ross. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2016. -- 335 stran : ilustrace. -- (Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung ; Band 1618)
Čadilová, Věra, 1959-
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem : (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi) / Věra Čadilová, Zuzana Žampachová. -- Vydání druhé, v Pasparta Publishing vydání první. -- [Praha] : Pasparta Publishing, 2017. -- 103 stran : ilustrace
Dvořáková, Miroslava, 1979-
Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly / Miroslava Dvořáková a Michal Šerák. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 169 stran ; 21 cm. -- (Varia ; 56. svazek)
Komenský, Jan Amos, 1592-1670
Komenského vlastní životopis : autobiografie Komenského pro období 1628-1658 : zachycená ve spisu : pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou : s věrným zobrazováním před povahou dravčí a před škraboškami... / uspořádal Jan Kumpera. -- Petrovice : ProfiSales, [2017]. -- ©2017. -- 130 stran ; 21 cm. -- (Almi)
Murphy, Robert Francis, 1924-1990
Úvod do kulturní a sociální antropologie / Robert F. Murphy ; přeložila Hana Červinková. -- 2. vyd.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. -- 268 stran. -- (Studijní texty ; sv. 15)
Pitrová, Miroslava, 1981-
Význam mezinárodních studentských mobilit na příkladu dobré praxe = Die Bedeutung der internationalen studentischen Mobilität am Beispiel der "guten Praxis" / Miroslava Kubatová Pitrová a kol.. -- Praha : ARSCI, 2016. -- 89 stran : barevné fotografie
Preissová, Andrea, 1977-
Za hranice multikulturalismu / Andrea Preissová Krejčí. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. -- 164 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- (Monografie)
Vzdělání a dnešek : pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy / Martin Strouhal, Stanislav Štech (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 225 stran

23 - Výpočetní technika (2)

Zpět

Hewson, Claire
Internet research methods / Claire Hewson, Carl Vogel and Dianna Laurent. -- Second edition. -- Los Angeles : Sage, [2016]. -- ©2016. -- 222 stran : ilustrace
Yarnold, Paul R.
Optimal data analysis : a guidebook with software for Windows / Paul R. Yarnold and Robert C. Soltysik. -- Washington : American Psychological Association, [2005]. -- ©2005. -- xii, 286 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

(6)

Zpět

Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraǔna, 1948-
Modlitba za Černobyl : kronika budoucnosti / Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložili Milan Jungmann a Libor Dvořák. -- Vydání v této podobě a v tomto nakladatelství první. -- Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017. -- 292 stran ; 22 cm
Benjamin, Walter, 1892-1940
Původ německé truchlohry / Walter Benjamin ; z německého originálu Ursprung des deutschen Trauerspiels ... přeložil Martin Pokorný. -- V tomto překladu vydání první. -- Praha : Malvern, 2016. -- 270 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- (Literární věda)
Benjamin, Walter, 1892-1940
Výbor z díla. III, Psaní vzpomínání / Walter Benjamin ; uspořádal a přeložil Martin Ritter. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 157 stran ; 22 cm. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 92)
Haddon, Mark, 1962-
The curious incident of the dog in the night-time / Mark Haddon. -- London : Vintage Books, [2004]. -- ©2003. -- 271 stran : ilustrace ; 21 cm
Kučerková, Magda, 1976-
Poetika nevyjadriteľného : k literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov / Magda Kučerková, Miroslava Režná. -- Vydanie prvé. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016. -- 89 stran : ilustrace ; 21 cm
Poetismus / editorka Jeanette Fabian ; překlad Runka Žaludová. -- Praha : Slovart, [2017]. -- ©2017. -- 262 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat