Přírůstky dokumentů (319)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika


1 - Antropologie, etnografie (12)

Zpět

Barmé, Geremie, 1954-
In the red : on contemporary Chinese culture / Geremie R. Barmé. -- New York ; Chichester (West Sussex) : Columbia University Press, 1999. -- xxii, 512 stran, [15] stran příloh
Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě / Roman Doušek a Daniel Drápala (eds.). -- Vydání první. -- Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2015. -- 223 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 30 cm + 1 list (barevné ilustrace, 1 mapa ; 42 x 56 cm složeno na 28 x 21 cm)
Faltand, Erika, 1983-
Sowietstany : podróż po Turkmenistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie / Erika Fatland ; przełożyła Maria Gołębiewska-Bijak. -- Wydanie I. -- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. -- ©2014. -- 407 stran : černobílé ilustrace, mapy. -- (Terra incognita)
Grygar, Jakub, 1972-
Děvušky a cigarety : o hranicích, migraci a moci / Jakub Grygar. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 256 stran : ilustrace (černobílé fotografie) ; 23 cm. -- (Studie ; 120. svazek)
Krajina jako antropologická čítanka / Tereza Blažková, Petra Červinková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. -- 325 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm. -- (Steam ; 2. svazek)
Lewis, Bernard, 1916-
Kde se stala chyba? : vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď / Bernard Lewis ; z anglického originálu What went wrong? : Western impact and Middle Eastern response přeložil Ladislav Dlabal. -- Vydání druhé. -- Praha : Volvox Globator, 2016. -- 214 stran : ilustrace
O'Brien, Dave
Kulturní politika : management, hodnoty a modernita v kreativních průmyslech / Dave O'Brien ; z anglického originálu Cultural policy ... přeložila Jana Ogrocká. -- Vydání první. -- Brno : Barrister & Principal ; Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015. -- 262 stran ; 21 cm. -- (Kultura & arts management)
Ozment, Steven E., 1939-
Purkmistrova dcera : skandál v německém městě 16. století / Steven Ozment ; z anglického originálu The Bürgermeister's Daughter. Scandal in a Sixteenth-Century German Town přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 234 stran : ilustrace. -- (Každodenní život ; svazek 65)
Pospíšilová, Jana, 1952-
Děti v Brně : kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem / Jana Pospíšilová (ed.), Karel Altman (ed.), Peter Demetz, Alexandra Navrátilová, Jana Nosková, Marta Toncrová, Andrea Zobačová. -- Vydání první. -- Brno : Doplněk : Etnologický ústav AV ČR, v.v i., Praha - pracoviště Brno, 2015. -- 175 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 31 cm
Soukup, Martin, 1977-
Základy kulturní antropologie / Martin Soukup. -- 2. rozšířené vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 273 stran : ilustrace, portréty, mapy ; 21 cm. -- (Antropos ; sv. 7)
Večerková, Eva, 1945-
Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře / Eva Večerková. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 508 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Kulturní historie)
Wolf, Josef, 1927-2012
Člověk a jeho pradějiny / Josef Wolf. -- 1. vydání. -- Praha : ARSCI, 2006. -- 203 stran : černobílé fotografie, ilustrace, mapy, tabulky

2 - Biologické vědy (3)

Zpět

Kapitoly z geologie duše / editoři Jiří Padevět, Michaela Procházková, Miroslav Bárta, Martin Kovář. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 309 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Lanza, R. P. (Robert Paul), 1956-
Biocentrismus : život a vědomí jako klíče k pochopení skutečné povahy vesmíru / Robert Lanza, Bob Berman ; překlad Jiří Ogrocký. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2016. -- 217 stran : ilustrace ; 21 cm
Markoš, Anton, 1949-
Znaky a významy v evoluci = (Signs and meanings in evolution) / Anton Markoš. -- 1. vydání. -- Praha : Nová beseda, z.s., 2015. -- 95 stran

3 - Divadlo, film, tanec (1)

Zpět

Žižek, Slavoj, 1949-
Lacrimae rerum : Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch / Slavoj Žižek ; vybral a z anglického originálu přeložil Radovan Baroš. -- 1. vydání. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2015. -- 286 stran

4 - Ekonomické vědy, obchod (9)

Zpět

Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století : cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace / Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša. -- Vydání první. -- Praha : Nová tiskárna Pelhřimov ; 2015 Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity,. -- 606 stran : tabulky, grafy
Flexible workforces and low profit margins : electronics assembly between Europe and China / edited by Jan Drahokoupil, Rutvica Andrijasevic and Devi Sacchetto. -- Brussels : European Trade Union Institute, 2016. -- 238 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
Foreign investment in eastern and southern Europe after 2008 : still a lever of growth? / edited by Béla Galgóczi, Jan Drahokoupil and Magdalena Bernaciak. -- Brussels : Etui, 2015. -- 379 stran : grafy, tabulky
Kačerová, Eva
Historie státní statistické služby 1919-2014 / [text Eva Kačerová a kol.]. -- [Praha] : Český statistický úřad, 2015. -- 136 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Kozák, Kryštof, 1977-
Dopady krize v euroatlantickém prostoru / Kryštof Kozák, Tomáš Weiss, Helena Schulzová a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Dokořán, 2012. -- 295 s. ; 21 cm. -- (Bod)
Kubátová, Květa, 1952-
Fiskální a monetární politika po velké recesi / Květa Kubátová a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. -- 118 stran ; mapky, grafy, tabulky. -- (Monografie)
Labor migration, EU enlargement, and the great recession / Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann editors. -- Berlin : Springer, 2016. -- viii, 476 stran : grafy, tabulky
Przegiętka, Marcin
Komunikacja i polityka : transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918-1939 / Marcin Przegiętka. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 384 stran, 8 listů nestránkovaných ilustrovaných příloh : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; tom 108)
Reich, Robert B., 1946-
Dílo národů : příprava na kapitalismus 21. století / Robert B. Reich ; z anglického originálu The work of nations (preparing ourselves for 21th century capitalism) přeložil Miloš Calda. -- Včeském jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 1995. -- 353 stran. -- (Střed ; svazel 10)

5 - Filozofie a náboženství (39)

Zpět

Art of life : origins, foundations and perspectives / edited by Janez Juhant and Bojan Žalec ; with contributions of Ulrich Beck and others. -- Wien : Lit, 2010. -- 357 stran ; 24 cm. -- (Theologie Ost-West. Europäische Perspectiven ; Band 14)
Barbaras, Renaud, 1955-
Pohyb existence : studie k fenomenologii Jana Patočky / Renaud Barbaras ; z francouzského originálu Le mouvement de l'existence ... přeložil Josef Fulka. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 161 stran ; 22 cm
Bojda, Martin, 1991-
Herderova filosofie kultury : Herder a německé osvícenství / Martin Bojda. -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2015. -- 923 stran ; 20 cm
Bojda, Martin, 1991-
Schleiermacherova teorie zprostředkování / Martin Bojda. -- Vydání první. -- Praha : TOGGA, 2015. -- 288 stran. -- (Polemos ; 11. svazek)
Co je fenomén? : Husserl a fenomenologie ve Francii / Karel Novotný (vyd.) ; [Edmund Husserl ... et al. ; přeložili Jakub Čapek ... et al.]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : OIKOYMENH, 2010. -- 427 s. ; 20 cm
Dubský, Ivan, 1926-
O Nietzschovi / Ivan Dubský ; foto autora Ondřej Němec ; grafický design Viktor Karlík ; redakce Edita Onuferová, Terezie Pokorná a Marek Vajchr. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2016. -- 145 stran : černobílá fotografie autora. -- (Revolver revue ; sv. 94)
Du Châtelet, Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, markýza, 1706-1749
Rozprava o štěstí / Émilie du Châtelet ; úvod a komentář napsala Dagmar Pichová. -- Vydání první. -- Praha : Dybbuk, 2016. -- 93 stran : portréty, faksimile ; 18 cm
Glombíček, Petr, 1973-
Thomas Reid : malý průvodce / Petr Glombíček. -- Vydání první. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. -- 132 stran ; 22 cm
Hábl, Jan, 1975-
I když se nikdo nedívá : fundamentální otázky etického vychovatelství / Jan Hábl. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 185 stran ; 19 cm
Hanke, Miroslav
Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky / Miroslav Hanke. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 203 stran. -- (Oikúmené ; svazek 183)
Havlíček, Aleš, 1956-2015
Dialog, etika a politika : studie k Platónovým raným a středním dialogům / Aleš Havlíček ; z pozůstalosti připravili Ivan Chvatík a Jakub Jinek. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. -- 255 stran ; 22 cm. -- (Oikúmené ; svazek 133)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -- Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2015. -- x, 682 stran. -- (Hauptwerke in sechs Bänden / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Band 6)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Grundlinien der Philosophie des Rechts / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -- Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2015. -- vii, 562 stran. -- (Hauptwerke in sechs Bänden / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Band 5)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Jenaer kritische Schriften / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -- Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2015. -- ix, 622 stran. -- (Hauptwerke in sechs Bänden / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Band 1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Phänomenologie des Geistes / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -- Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2015. -- vii, 526 stran. -- (Hauptwerke in sechs Bänden / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Band 2)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Wissenschaft der Logik. Erster Band, Die objektive logik. Erstes Buch, Die Lehre vom Sein (1832). Zweites Buch, Die Lehre vom Wesen (1813) / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -- Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2015. -- xii, 469 stran. -- (Hauptwerke in sechs Bänden / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Band 3)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Wissenschaft der Logik. Zweiter Band, Die subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -- Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2015. -- viii, 358 stran. -- (Hauptwerke in sechs Bänden / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Band 4)
Heidegger, Martin, 1889-1976
Vorträge. Teil 1, 1915 bis 1932 / Martin Heidegger. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, [2016]. -- ©2016. -- vi, 562 stran ; 21 cm. -- (Gesamtausgabe. 3. Abteilung : Unveröffentlichte Abhandlungen, Vorträge, Gedachtes ; Band 80.1)
Held, Virginia, 1929-
Etika péče : osobní, politická a globální / Virginia Held ; z anglického originálu The ethics of care : personal, political, and global přeložil Petr Urban. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 312 stran. -- (Základní filosofické texty ; 14. svazek)
Hempel, Carl Gustav, 1905-1997
Filozofie přírodních věd / Carl G. Hempel ; přeložil, doprovodnou studií a poznámkami opatřil Petr Hromek. -- Vydání první. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 234 stran ; 21 cm
Hobza, Pavel, 1974-
Filosofie a věda : filosofické pojednání o skutečnosti / Pavel Hobza. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 255 stran. -- (Oikúmené ; svazek 182)
Kant, Immanuel, 1724-1804
Kritika soudnosti / Immanuel Kant ; přeložili Vladimír Špalek a Walter Hansel ; druhé, upravené vydání připravil Tomáš Koblížek. -- Druhé, upravené vydání, v OIKOYMENH první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 343 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 86)
Kolman, Vojtěch, 1975-
Formy jazyka : úvod do logiky a její filosofie / Vojtěch Kolman, Vít Punčochář. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 654 stran
Lánský, Ondřej, 1981-
Je třeba zavrhnout liberalismus? : k jednomu problému modernity / Ondřej Lánský. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 217 stran
Mendel, Miloš, 1952-
Muslimové a jejich svět : o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu / Miloš Mendel. -- Praha : Dingir, 2016. -- 299 stran ; 21 cm
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice / Zdeněk R. Nešpor, Zdeněk Vojtíšek. -- Vydání první. -- Praha: Karolinum, 2015. -- 655 stran : ilustrace, tabulky
Nosek, Bedřich, 1942-
Židovské tradice a zvyky / Bedřich Nosek, Pavla Damohorská ; ilustrace Dagmar Hamsíková. -- Vydání druhé, upravené a doplněné. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 258 stran : ilustrace, obrazová příloha
Pironti, Gabriella
Entre ciel et guerre : figures d'Aphrodite en Grèce ancienne / Gabriella Pironti. -- Liège : Centre international d'étude de la religion grecque antique, 2007. -- 336 stran ; 24 cm. -- (Kernos. Supplément, ISSN 0776-3824 ; 18)
Putík, Alexandr, 1950-
Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století = History of the Jews in the Bohemian lands in the 10th - 18th centuries / Alexandr Putík. -- V Praze : Židovské muzeum, 2015. -- 2 svazky (108, 108 stran) : ilustrace, fotografie ; 20 cm
Röd, Wolfgang, 1926-2014
Německá klasická filosofie. I, Od Kanta k Schopenhauerovi / Wolfgang Röd ; z německého originálu Geschichte der Philosophie, IX/1: Die Philosophie der Neuzeit 3 přeložil Jindřich Karásek. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 351 stran ; 22 cm. -- (Dějiny filosofie ; svazek 10/1)
Schmidtz, David, 1955-
Prvky spravedlnosti / David Schmidtz ; z anglického originálu Elements of justice... přeložil Michal Skala. -- Vydání první. -- Praha : Dokořán : CEVRO Institut, 2015. -- x, 291 stran
Sokol, Jan, 1936-
Dluh života : články, eseje, glosy / Jan Sokol. -- Vydání I.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. -- 668 stran ; 23 cm
Ströhl, Andreas, 1962-
Vilém Flusser (1920-1991): fenomenologie komunikace / Andreas Ströhl ; z německého originálu Vilém Flusser (1920-1991): Phänomenologie der Kommunikation přeložily Zuzana Jürgens a Jana Vymazalová. -- Praha : Argo, 2016. -- 252 stran ; 21 cm
Synek, Stanislav, 1978-
Lidská přirozenost jako úkol člověka : filosofická interpretace Etiky Nikomachovy / Stanislav Synek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Togga, 2011. -- 256 s. ; 19 cm. -- (Scholia)
Špelda, Daniel, 1976-
Pravda - dcera času : o původu ideje pokroku poznání / Daniel Špelda. -- 1. vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 294 stran ; 21 cm. -- (Hermés ; svazek 11)
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
O andělech v Teologické sumě / Tomáš Akvinský ; překlad a úvodní studie Tomáš Machula a Daniel D. Novotný. -- Vydání první. -- Praha : Krystal OP, 2015. -- 2 svazky (227, 107 stran) ; 21 cm. -- (Summa theologiae)
Veyne, Paul, 1930-
Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost / Paul Veyne ; z francouzského originálu Foucault, san pensée, san personne ... přeložil Petr Horák. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 207 stran ; 21 cm
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
Filosofické poznámky / Ludwig Wittgenstein ; z německého originálu Philosophische Bemerkungen a anglického překladu Ludwig Wittgenstein's philosophical remarks přeložil a předmluvou opatřil Ondřej Beran. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 386 stran : ilustrace. -- (Základní filosofické texty ; 13. svazek)
Žáčková, Eva, 1983-
K čemu konvergují nové technologie? / Eva Žáčková. -- Vydání první. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. -- 170 stran ; 21 cm

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (2)

Zpět

Lichtenberger, Elisabeth, 1925-
Österreich : Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik / von Elisabeth Lichtenberger. -- 2., völlig überarbeitete Auflage, Sonderausgabe. -- Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013. -- ©2002. -- XXIV, 400 stran : ilustrace, grafy, mapy ; 25 cm. -- (Wissenschaftliche Länderkunden) (WBG-Bibliothek)
Pamięć i integracja społeczna na pograniczach : przypadek pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-ukraińskiego / pod redakcją Dariusza Niedźwiedzkiego. -- Kraków : Zakład Wydawniczny NOMOS, 2015. -- 204 stran

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (70)

Zpět

  Studia Hercynia .... -- I (1997)-. -- [Praha : Česká archeologická společnost], 1997-. -- [Praha : Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou archeologickou společností]. -- sv. ; 30 cm
Beck, Józef, 1894-1944
Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939 / Józef Beck ; opracowała Anna M. Cienciała ; wprowadzenie Marek Kornat. -- Wydanie pierwsze krajowe (poprawione i uzupełnione). -- Kraków : Wydawnictwo Wingert ; Warszawa : Historyczna, 2015. -- 418 stran, 62 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie ; 24 cm
Coddington, Ronald S., 1963-
Faces of the Confederacy : an album of Southern soldiers and their stories / Ronald S. Coddington ; with a foreword by Michael Fellman. -- Baltimore : Johns Hopkins University Press, c2008. -- xxiii, 288 stran : portréty ; 23 cm
Countryman, Edward, 1944-
Americans : a collision of histories / Edward Countryman. -- New York : Hill and Wang, 1997. -- xxiii, 294 stran ; 21 cm
Czerniecka-Haberko, Anna,
Unie Polsko-Litewskie w historiografii Polskiej / Anna Czerniecka-Haberko. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2013]. -- 341 stran ; 21 cm
Čejka, Marek, 1975-
Izrael a Palestina : minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu / Marek Čejka. -- 3. aktualiz. vyd.. -- Brno : Barrister & Principal, 2013. -- 329 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm
Čornej, Petr, 1951-
Historici, historiografie a dějepis : studie, črty, eseje / Petr Čornej. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 484 stran ; 21 cm
Davidson, James West, 1946-
Nation of nations : a narrative history of the American republic / James West Davidson, William E. Gienapp, Harvard University, Christine Leigh Heyrman, University of Delaware, Mark H. Lytle, Bard College, Michael B. Stoff, University of Texas, Austin. -- Fourth edition. -- Boston : McGraw-Hill, 2001. -- 2 svazky : ilustrace, mapy ; 26 cm
Die globalisierte Welt 1945 bis heute / Akira Iriye und Jürgen Osterhammel (Hg.). -- München : C.H. Beck, [2013]. -- ©2013. -- 955 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Geschichte der Welt ; [6])
Duara, Prasenjit, 1950-
Rescuing history from the nation : questioning narratives of modern China / Prasenjit Duara. -- Chicago : University of Chicago Press, 1995. -- 275 stran
Dubský, Ivan, 1926-
O Nietzschovi / Ivan Dubský ; foto autora Ondřej Němec ; grafický design Viktor Karlík ; redakce Edita Onuferová, Terezie Pokorná a Marek Vajchr. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2016. -- 145 stran : černobílá fotografie autora. -- (Revolver revue ; sv. 94)
 

East and West : history and contemporary state of eastern studies : conference, Centre for East European Studies, University of Warsaw, October 26-28, 2008 / edited by Jan Malicki and Leszek Zasztowt. -- New edition. -- Warsaw : Centre for East European Studies, University of Warsaw, 2009. -- 335 stran ; 24 cm. -- (Bibliotheca Europae Orientalis ; vol. XXXIV) (Didactica ; 5)

Ehrenheim, Hedvig von
Greek incubation rituals in Classical and Hellenistic times / Hedvig von Ehrenheim. -- Liège : Presses universitaires de Liège, 2015. -- 282 stran : ilustrace. -- (Kernos, ISSN 0776-3824 ; Supplément 29)
FitzGerald, Frances, 1940-
America revised : history schoolbooks in the twentieth century / Frances FitzGerald. -- 1st. Vintage Books edition. -- New York : Vintage Books, 1980. -- ©1979. -- 240 stran; 21 cm
Friedman, Alan
Berlusconi : the epic story of the billionaire who took over Italy / Alan Friedman. -- First edition. -- New York : Hachette Books, 2015. -- xii, 289, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy
Germany 1916-23 : a revolution in context / Klaus Weinhauer, Anthony McElligott, Kirsten Heinsohn (eds.). -- Bielefeld : Transcript, [2015]. -- 266 stran ; 23 cm. -- (Transcript Histoire ; Volume 60)
Grauová, Šárka, 1965-
Marie Rút Křížková : slyšet a odpovídat / Šárka Grauová. -- Vydání první. -- Praha : Torst, 2014. -- 385 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Hans-Dietrich Genschers Aussenpolitik / Kerstin Brauckhoff, Irmgard Schwaetzer (Hrsg.). -- Wiesbaden : Springer VS, [2015]. -- ©2015. -- 295 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Akteure der Aussenpolitik)
Hein, Bastian
Die SS : Geschichte und Verbrechen / Bastian Hein. -- Originalausgabe. -- München : C. H. Beck [2015]. -- 126 stran : ilustrace. -- (C. H. Beck Wissen ; 2841)
Herbert, Ulrich, 1951-
Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert / Ulrich Herbert. -- München : C.H. Beck, 2014. -- 1451 stran ; 23 cm. -- (Europäische Geschichte im 20. Jahrhundert)
 

Historická demografie / řídí redakční kolektiv Lubomír Slezák (vedoucí), Ludvík Kopačka, Ludmila Fialová ; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Sociologický ústav AV ČR.. -- Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, [1967]-. -- Praha : Historický ústav AV ČR. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR. -- 2009- Praha : Etnologický ústav AV ČR. -- svazky ; 20-21 cm

Homines scientiarum : třicet příběhů české vědy a filosofie / Dominika Grygarová, Tomáš Hermann, Antonín Kostlán, Tomáš Petráň, editoři svazku. -- 2. upravené vydání. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 5 svazků (286; 268; 200; 204; 156 stran) : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, faksimile ; 21 cm + 5 DVD-ROM
 

Hubáček, Miloš, 1937-
Vítězství v Pacifiku / Miloš Hubáček ; [předmluva Eduard Čejka]. -- 1. vydání. -- Praha : Panorama, 1985. -- 493 stran, [24] stran černobílých fotografií : mapky ; 20 cm. -- (Stopy, fakta, svědectví)

Hulec, Otakar, 1935-
Dějiny Jižní Afriky / Otakar Hulec. -- Druhé rozšířené vydání. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. -- 413 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
 

Hvížďala, Karel, 1941-
První zprava : rozhovor s Václavem Klausem / Karel Hvížďala. -- Praha : Cartoonia, 1992. -- 72 stran ; 21 cm

Chrobaczyński, Jacek, 1948-
Dwie klęski : wrześniowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego : próba retrospekcji i komparatystyki : kontrowersje i dylematy / Jacek Chrobaczyński. -- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", [2015]. -- ©2015. -- 745 stran ; 24 cm
Jak se píšou dějiny : teorie a praxe / Stefan Berger, Heiko Feldner a Kevin Passmore (eds.) ; z anglického originálu Writing history: Theory and practice přeložil Tomáš Suchomel. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 444 stran ; 20 cm
Jan, Libor, 1960-
Václav II. : král na stříbrném trůnu, 1283-1305 / Libor Jan. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 739, 32 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : černobílé ilustrace. -- (Ecce homo ; svazek 21)
 

Janáček, František, 1930-1995
Největší zbrojovka monarchie : Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859-1918 / František Janáček. -- Praha : Novinář, 1990. -- 478 stran : ilustrace

Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století / Antonín Kalous, Jan Stejskal, Josef Šrámek (ed.). -- 1. vydání. -- Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. -- 460 stran : ilustrace, 1 portrét, faksimile ; 19 cm. -- (Historie / Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ; sv. 2)
Kissinger, Henry, 1923-
Years of renewal / Henry Kissinger. -- London : Weidenfeld & Nicolson, 1999. -- 1151 stran, 48 stran nečíslované obrazové přílohy : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
Kobylińska, Anna
Peryferyjność : habsbursko-słowiańska historia nieoczywista / Anna Kobylińska, Maciej Falski, Marcin Filipowicz. -- Kraków : Libron - Filip Lohner, [2016]. -- ©2016. -- 248 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 23 cm
Kokaisl, Petr, 1972-
Dějiny Kyrgyzstánu očima pamětníků : 1917-1938 / Petr Kokaisl, Amirbek Usmanov. -- Praha : Nostalgie, 2012. -- 248 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 26 cm
Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610 / Miroslav Žitný (ed.). -- Vydání první. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, 2015. -- 604 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, faksimile, 1 plán, genealogické tabulky ; 26 cm. -- (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Svazek VII/1)
Krout, John A. (John Allen), 1896-1979
United States history to 1877 / John A. Krout, Arnold S. Rice, C. M. Harris. -- 8th edition. -- New York : HarperPerennial, 1991. -- vii, 308 stran ; 24 cm. -- (HarperCollins college outline)
Křížová, Markéta, 1974-
Dějiny Střední Ameriky / Markéta Křížová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 313 stran : černobílé ilustrace, fotografie, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Kubátová, Eva
Surinam a Nizozemské Antily / Eva Kubátová. -- První vydání. -- Praha : Nakladatelství Libri, 2015. -- 221 stran ; 19 cm. -- (Stručná historie států ; svazek 89)
Külzer, Andreas, 1962-
Byzanc : dějiny - společnost - kultura / Andreas Külzer ; z německého originálu Byzanz ... přeložil Vlastimil Drbal. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 196 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, faksimile ; 22 cm. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; svazek 33)
Kyncl, Vojtěch, 1983-
Lidice : zrození symbolu / Vojtěch Kyncl. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 601 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm
La norme en matière religieuse en Grèce ancienne : actes du XIe colloque international du CIERGA (Rennes, septembre 2007) / édités par Pierre Brulé. -- Liège : Centre International d'Étude de la Religion Grecque Antique, 2009. -- 342 stran. -- (Kernos. Supplément, ISSN 0776-3824 ; 21)
Latawiec, Krzystof
Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny. Tom 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego / Krzysztof latawiec, Artur Górak, Jacek Legieć, Stanislav Bogdanov. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -- 316 stran
Laurin, Petra, 1962-
Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1948 / Petra Laurin, Irena Nováková, Christa Petrásková. -- Vydání první. -- Liberec : Nakladatelství Bor, 2016. -- 126 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 21 cm
Leonhard, Jörn, 1967-
Die Büchse der Pandora : Geschichte des Ersten Weltkriegs / Jörn Leonhard. -- 4., durchgesehene Auflage. -- München : C.H. Beck, 2014. -- 1157 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 cm
Marietti, Marina
Machiavelli : filosof nutnosti / Marina Mariettiová ; z francouzského originálu Machiavel. Le penseur de la nécessité přeložila Karolína Srncová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 334 stran : ilustrace, mapy, 1 portrét, faksimile ; 24 cm. -- (Ecce homo ; svazek 24)
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence : T.G. Masaryk - Slované. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015-. -- svazky : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Morison, Samuel Eliot, 1887-1976
A concise history of the American Republic / Samuel Eliot Morison, Henry Steele Commager, William E. Leuchtenburg. -- Second edition, An abbreviated and revised edition of The growth of the American Republic. -- New York : Oxford University Press, 1983. -- 765, [94] stran : ilustrace ; 24 cm
Nekola, Martin, 1982-
Diktátoři černého kontinentu / Martin Nekola. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 191 stran : ilustrace, mapy, portréty, přílohy ; 21 cm
Paměť a místo : proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století / Martin Veselý, Jaroslav Rokoský (eds.). -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Brno : Doplněk, 2015. -- 517 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica ; XV)
Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století / Helena Kokešová (ed.). -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v i., 2015. -- 225 stran : portréty, faksimile
Polsko-niemieckie miejsca pamięci / redakcja Robert Traba, Hans Henning Hahn ; współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, [2012?- ]. -- 5 svazků (761, 671, 475, 362 stran) ilustrace ; 25 cm
Przybyła, Piotr
Narracje (i) infrastruktury : "Mit Ziem Odzyskanych" w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży) / Piotr Przybyła. -- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016. -- 436 stran : ilustrace. -- (Dissertationes Instituti Brandtiani Wratislaviensis selectae ; vol. I)
Randák, Jan, 1977-
V záři rudého kalicha : politika dějin a husitská tradice v Československu 1948-1956 / Jan Randák. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. -- 403 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (České dějiny ; svazek 9)
Rjabčuk, Mykola, 1953-
Ukraina : syndrom postkolonialny / Mykoła Riabczuk. -- Wrocław ; Wojnowice : Kolegium Europy Wschodniej (KEW), 2015. -- 256 stran
Sawicki, Jacek Zygmunt
Szuflady pamięci / Jacek Zygmunt Sawicki, Katarzyna Krzywińska. -- Lublin : Werset, 2014. -- 155 stran : ilustrace
Smith, Leonard V., 1957-
France and the Great War, 1914-1918 / Leonard V. Smith, Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker ; French sections translated by Helen McPhail. -- First edition2003, third printing 2008. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003. -- xvi, 202 stran: ilustrace, 1 mapa ; 24 cm. -- (New approaches to European history ; 26)
Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915-1918 : wybór źródeł / opracowali, Jerzy Gaul, Alicja Nowak. -- Warszawa : Wydawnictwo DiG : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014. -- ©2015. -- 400 stran ; 25 cm
Ströhl, Andreas, 1962-
Vilém Flusser (1920-1991): fenomenologie komunikace / Andreas Ströhl ; z německého originálu Vilém Flusser (1920-1991): Phänomenologie der Kommunikation přeložily Zuzana Jürgens a Jana Vymazalová. -- Praha : Argo, 2016. -- 252 stran ; 21 cm
Středová, Veronika, 1974-
Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu / Veronika Středová. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, [2014]. -- ©2014. -- 194 stran ; 21 cm
Středová, Veronika, 1974-
Strukturalismus v českém historickém myšlení / Veronika Středová. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, [2014]. -- ©2014. -- 175 stran ; 21 cm
Tarnowska, Magdalena
Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 / Magdalena Tarnowska. -- Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. -- 304 stran : ilustrace, mapa ; 25 cm
The underside of American history. Volume one, To 1877 / edited by Thomas R. Frazier. -- Fifth edition. -- San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, 1987. -- ix, 482 stran : ilustrace ; 24 cm
Unger, Irwin, 1927-
These United States : the questions of our past / Irwin Unger. -- Fourth edition. -- Combined edition. -- Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1989. -- xiv, 959 stran : fotografie, mapy, grafy, obrázky + 1 mapa
Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava / Pavel Zeman (ed.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 175 stran : fotografie (černobílé), tabulky
Veber, Václav, 1931-2016
Rudý car : Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953 / Václav Veber. -- Vydání 1.. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. -- 185 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Weltmärkte und Weltkriege, 1870-1945 / Herausgegeben von Emily S. Rosenberg mit Beiträgen von Charsles S. Maier, Tony Ballantyne und Atoinette Burto, Dirk Hoerder, Steven C. Topik und Allen Wells, Emily S. Rosenberg. -- München : C.H. Beck, c2012. -- 1152 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Geschichte der Welt ; [5])
Wilson, Raymond Jackson, 1936-
The Pursuit of liberty : a history of the American people / R. Jackson Wilson, Smith College, James Gilbert, University of Maryland, Stephen Nissenbaum, University of Massachusetts, Karen Ordahl Kupperman, University of Connecticut, Donald Scott, The New School for Social Research. -- Second edition. -- Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1990. -- xxiv, 1184, A47 stran : ilustrace ; 24 cm
Wolf, Diane L.
Nie tylko Anna Frank : ukrywane dzieci i ich rodziny w powojennej Holandii / Diane L. Wolf. -- Polish edition. -- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. -- ©2007. -- 360, 12 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie
Yazman, Mehmet Şevki, 1896-1974
Gdzież jest ta Galicja, panie dowódco? : Mehmecik w Europie : Turcy na froncie galicyjskim 1916-1917 / Mehmet Şevki Yazman ; przekład z turieckiego i opracowanie naukowe: Piotr Nykiel. -- Wydanie I. -- Kraków : Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2016. -- 412 stran : černobílé fotografie

9 - Hudba (3)

Zpět

Feather, Leonard G., 1914-1994
The biographical encyclopedia of jazz / Leonard Feather and Ira Gitler, with the assistance of Swing journal, Tokyo. -- New York : Oxford University Press, 1999. -- xx, 718 stran ; 26 cm
Galuška, Ondřej
Tělo hudby / Ondřej Galuška. -- Vydání první. -- Praha : TOGGA, 2015. -- 292 stran ; 20 cm
Holý, Dušan, 1933-
Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko / Dušan Holý. -- Vydání první. -- Brno : Masarykova universita, 2013. -- 179 stran : ilustrace, portréty, noty ; 24 cm + tabulky a grafy (4 listy různých rozměrů). -- (Etnologické studie ; 15)

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (12)

Zpět

 

Alternative. -- Jahrgang 1, Heft 1 (1958) - Jahrgang 25, Heft 145/146 (1982). -- Berlin : Alternative-Verlag, 1958-1982. -- 21 cm

Behún, Dalibor
Pište správně česky : poradna šílených korektorů / Dalibor Behún, Petr Behún. -- Nové, rozšířené vydání. -- Brno : Zoner Press, [2015]. -- ©2015. -- 384 stran ; 24 cm. -- (Encyklopedie Zoner Press)
Beran, Ondřej, 1979-
Když je řeč o barvách : barvy jako předmět filosofického a empirického studia jazyka / Ondřej Beran. -- 2. vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 174 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- (Hermés ; svazek 7)
Critical approaches to comics : theories and methods / edited by Matthew J. Smith and Randy Duncan. -- New York : Routledge, 2011. -- xviii, 310 stran : ilustrace
Duncan, Randy, 1958-
The power of comics : history, form and culture / Randy Duncan, Matthew J. Smith, and Paul Levitz ; with a preface by Mark Waid. -- 2nd edition. -- London : Bloomsbury Academic, 2015. -- xix, 437 stran : ilustrace ; 25 cm
Dvorský, Stanislav, 1940-
Nevědomí a básnický objev / Stanislav Dvorský. -- Vydání první. -- [Praha] : Malvern, 2016. -- 101 stran
Eisner, Will, 1917-2005
Graphic storytelling and visual narrative : principles and practices from the legendary cartoonist / Will Eisner. -- New York : W.W. Norton & Company, 2008. -- ©1996. -- xvii, 169 stran : il.
Krimmer, Elisabeth, 1967-
The representation of war in German literature : from 1800 to the present / Elisabeth Krimmer. -- New York : Cambridge University Press, 2010. -- ix, 267 stran ; 24 cm
On the edge of the panel : essays on comics criticism / edited by Julio Cañero and Esther Claudio. -- First published. -- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. -- xviii, 311 stran : černobílé ilustrace
Ort, Thomas
Umění a život v modernistické Praze : Karel Čapek a jeho generace, 1911-1938 / Thomas Ort ; přeložil Tomáš Míka. -- První vydání. -- Praha : Argo, 2016. -- 278 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Orwell, George, 1903-1950
Úpadek anglické vraždy: eseje III. : (1945-1946) / George Orwell ; přeložila Kateřina Hilská. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 446 stran ; 20 cm
Trhliny světa : kniha studií o Bohumilu Hrabalovi / Roman Kanda (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2016. -- 223 stran : portréty, faksimile ; 21 cm

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (5)

Zpět

Foucault, Michel, 1926-1984
Archeologie vědění / Michel Foucault ; z francouzského originálu L'archéologie du savoir přeložil Čestmír Pelikán. -- Vydání druhé. -- V Praze : Herrmann & synové, 2016. -- 318 stran ; 18 cm
Homines scientiarum : třicet příběhů české vědy a filosofie / Dominika Grygarová, Tomáš Hermann, Antonín Kostlán, Tomáš Petráň, editoři svazku. -- 2. upravené vydání. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. ; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 5 svazků (286; 268; 200; 204; 156 stran) : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, faksimile ; 21 cm + 5 DVD-ROM
McQuail, Denis, 1935-
Žurnalistika a společnost / Denis McQuail ; z anglického originálu Journalism and society přeložili Alice N. Tejkalová a Roman Hájek ; překlad příloh Marta Chromá. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 254 stran : tabulky, grafy ; 24 cm
Sedmkrát z logiky a metodologie vědy, aneb, Artikulace, axiomatizace, demarkace, explanace, formalizace, instrumentalizace, matematizace / editor: Vladimír Havlík. -- 1. vydání. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 152 stran : ilustrace ; 21 cm
Zámečník, Lukáš Hadwiger, 1980-
Nástin filozofie vědy : empirické základy vědy v analytické tradici / Lukáš Hadwiger Zámečník. -- První vydání. -- Brno : Host, 2015. -- 409 stran : ilustrace ; 21 cm

13 - Matematika (1)

Zpět

Gödel, Kurt, 1906-1978
Úplnost a neúplnost / Kurt Gödel ; přeložila Blažena Švandová ; předmluva Vítězslav Švejdar. -- První vydání. -- Kanina : OPS ; Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015. -- 135 stran ; 20 cm. -- (Proudy evropské vzdělanosti ; sv. 2)

14 - Lékařství (5)

Zpět
Böhm, Erwin, 1940-
Psychobiografický model péče podle Böhma / Erwin Böhm ; z německého originálu Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm, Bd. 1 ... přeložila Petra Sochová. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2015. -- 207 stran ; 24 cm. -- (Sestra)
Butler, Jason A.
Archetypová psychoterapie : klinický odkaz Jamese Hillmana / Jason A. Butler ; z angličtiny přeložili Kristina Černá, Jan Černý. -- Vydání první. -- Brno : Emitos, spol. s r.o., 2015. -- 199 stran ; 21 cm
Gawande, Atul, 1965-
Nežijeme věčně : medicína a poslední věci člověka / Atul Gawande ; z anglického originálu Being mortal: medicine and what matters in the end přeložila Bronislava Bartoňová. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2016. -- 237 stran : ilustrace ; 22 cm
Loučka, Martin, 1985-
Eutanazie : víme, o čem mluvíme? / Martin Loučka, Štěpán Špinka, Martina Špinková ; fotografie Štěpán Špinka. -- 2., přepracované vydání. -- Praha : Cesta domů, 2015. -- 51 stran : ilustrace ; 21 cm
 

Schutz, William C.
Joy : expanding human awareness / by William C. Schutz. -- First Evergreen black cat edition. -- New York : Grove Press, 1969. -- ©1967. -- 252 stran. -- (Evergreen black cat ; 323)

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (78)

Zpět

 

Agenda pro českou zahraniční politiku ... = Agenda for Czech foreign policy .... -- 2007-. -- Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, 2007-. -- sv. ; 21 cm

 

Rocznik strategiczny : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w Środowisku międzynarodowym Polski. -- Tom 1 (1996)-. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1995-. -- sv.

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století / Jan Rychlík, Lukáš Holeček, Michal Pehr (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i. 2015. -- 355 stran. -- (Ediční řada Centra středoevropských studií, společného pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i. ; svazek č. 2)
Beck, Józef, 1894-1944
Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939 / Józef Beck ; opracowała Anna M. Cienciała ; wprowadzenie Marek Kornat. -- Wydanie pierwsze krajowe (poprawione i uzupełnione). -- Kraków : Wydawnictwo Wingert ; Warszawa : Historyczna, 2015. -- 418 stran, 62 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie ; 24 cm
Beneš, Edvard, 1884-1948
Edvard Beneš : 80 let od volby prezidentem / Edvard Beneš, Pavel Carbol, Jindřich Dejmek, Jaroslav Hroch, Drahomír Jančík, Václav Klaus, Jan Kuklík, Robert Kvaček, Marie Neudorflová, Věra Olivová†, Jiří Weigl, Josef Zumr. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 214 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Publikace ; č. 26/2016)
Borg, Stefan
European integration and the problem of the state : a critique of the bordering of Europe / Stefan Borg, research fellow, Swedish Institute of International Affairs, Sweden. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. -- viii, 181 stran : mapa ; 22 cm
Browarek, Tomasz
Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989 / Tomasz Browarek. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -- 405 stran : tabulky ; 25 cm
Brunner, Jose, 1954-
Politische Gewalt in Deutschland : Ursprünge - Ausprägungen - Konsequenzen / Herausgegeben von osé Brunner, Doron Avraham und Marianne Zepp. -- Göttingen : Wallstein Verlag, 2014. -- 256 s.. -- (Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, ISSN 0932-8408 ; 42)
Collier, Peter, 1939-
Deconstructing the left : from Vietnam to the Persian Gulf / by Peter Collier and David Horowitz. -- Lanham : Second Thoughts Books and Center for the Study of Popular Culture, 1991. -- 203 stran ; 22 cm
Cummings, Milton C., 1933-
Democracy under pressure : an introduction to the American political system / Milton C. Cummings, Jr., The Johns Hopkins University, David Wise. -- Ninth edition. -- Fort Worth : Harcourt College Publishers, 2001. -- xxxii, 671, A1-18, N1-21, G1-9, C1-4, I1-36, M1-4 stran : ilustrace ; 29 cm
Československo a Svatý stolec. II/1., Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919-1925) : výběrová edice dokumentů / Pavel Helan a Jaroslav Šebek (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2013. -- 307 stran ; 24 cm
Československo a Svatý stolec. III., Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917-1928 : výběrová edice / Marek Šmíd, Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Pavel Helan (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015. -- 608 stran ; 24 cm
Derwiński, Zdzisław Andrzej, 1956-
W okowach Wielkiej Trójki : polityka zagraniczna Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 - 28 listopada 1944) / Zdzisław Andrzej Derwiński. -- Oświęcim : Napoleon V, 2015. -- 762 stran : černobílé fotografie, mapy
Dunn, Charles W.
Constitutional democracy in America : a reappraisal / Charles W. Dunn, Clemson University. -- Glenview. : Scott, Foresman and Company, 1987. -- xi, 475 stran : ilustrace ; 24 cm
Duverger, Maurice, 1917-2014
Politické strany / Maurice Duverger ; z francouzského originálu Les partis politiques ... přeložili Olga a Zdeněk Velíškovi ; doslov napsal Radek Buben. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 492 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm. -- (Politeia)
Edwards, George C., 1947-
Government in America : people, politics, and policy / George C. Edwards III, Martin P. Wattenberg, Robert L. Lineberry. -- Eleventh edition. -- New York : Longman, 2004. -- xxxvi 779 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939 / redakcja naukowa Ulrich Schmid. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. -- ©2014. -- 507 stran : ilustrace ; 24 cm
Extreme right wing political violence and terrorism / edited by Max Taylor, Donald Holbrook and P.M. Currie. -- London ; New York : Bloomsbury, 2013. -- x, 278 stran ; 24 cm. -- (New directions in terrorism studies)
Felcman, Ondřej, 1950-
Československý parlament na prahu Pražského jara : Národní shromáždění na cestě k reformě (1964-duben 1968) / Ondřej Felcman. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 344 stran : tabulky, portréty, faksimile ; 25 cm
Friedman, Alan
Berlusconi : the epic story of the billionaire who took over Italy / Alan Friedman. -- First edition. -- New York : Hachette Books, 2015. -- xii, 289, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy
Gaul, Jerzy
Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918 / Jerzy Gaul. -- Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2001. -- 504 stran : ilustrace ; 24 cm
Goldman, Minton F., 1933-
Slovakia since independence : a struggle for democracy / Minton F. Goldman. -- Westport : Praeger, 1999. -- xi, 247 stran ; 25 cm
Gomes, Bernardino
Carlucci vs. Kissinger : os EUA e a revolução portuguesa / Bernardino Gomes, Tiago Moreira de Sá. -- 2.a edição. -- Lisboa : Dom Quixote, 2008. -- 492 stran ; 24 cm
Grewal, Shivdeep
Habermas and European integration : social and cultural modernity beyond the nation-state / Shivdeep Grewal. -- Paperback edition first published 2015. -- Manchester : Manchester University Press, 2015. -- ©2012. -- xiv, 129 stran. -- (Europe in change)
Griffin, Roger, 1948-
Modernismus a fašismus : pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera / Roger Griffin ; z anglického originálu Modernism and fascism : the sense of a benning under Mussolini and Hitler ... přeložila Eva Kalivodová. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 600 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm. -- (Politeia)
Grob-Fitzgibbon, Benjamin John, 1979-
Continental drift : Britain and Europe from the end of empire to the rise of Euroscepticism / Benjamin Grob-Fitzgibbon, United States. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -- xiii, 590 stran
Hans-Dietrich Genschers Aussenpolitik / Kerstin Brauckhoff, Irmgard Schwaetzer (Hrsg.). -- Wiesbaden : Springer VS, [2015]. -- ©2015. -- 295 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Akteure der Aussenpolitik)
Haperen, Maria van, 1960-
Holokaust a jiné genocidy / Maria van Haperen, Wichert ten Have, Ben Kiernan, Martin Mennecke, Uğur Ümit Üngör, Ton Zwaan, Aleš Ziegler ; editoři nizozemského vydání Barbara Boenderová, Wichert ten Have ; editoři rozšířeného českého vydání Martin Šmok, Monika Horsáková ; překlad Petruška Šustrová. -- Rozšířené české vydání. -- Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2015. -- 194 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm + 1 DVD. -- (Moderní dějiny)
Hoppe, Jiří, 1968-
"O nový československý model socialismu" : čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : four interdisciplinary scientific teams of the Czechoslovak Academy of Sciences and the Charles University in the 1960s / Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015. -- 141 stran ; 21 cm. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 49/2015)
Horák, Pavel, 1983-
Stranické legitimace, vážení! : Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948-1953) / Pavel Horák. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. -- 279 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (České dějiny ; svazek 10)
 

Hvížďala, Karel, 1941-
První zprava : rozhovor s Václavem Klausem / Karel Hvížďala. -- Praha : Cartoonia, 1992. -- 72 stran ; 21 cm

Kernell, Samuel, 1945-
The logic of American politics / Samuel Kernell and Gary C. Jacobson. -- Washington, D.C. : CQ Press, 2000. -- xxvi, 573 stran : ilustrace ; 24 cm
Kessler, Ronald, 1943-
CIA / Ronald Kessler ; z angličtiny přeložil Jan Pospíšil ; doslov Marcel Pok. -- Praha : Eminent, 1997. -- 383 stran
Kissinger, Henry, 1923-
Years of renewal / Henry Kissinger. -- London : Weidenfeld & Nicolson, 1999. -- 1151 stran, 48 stran nečíslované obrazové přílohy : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
Kohl, Helmut, 1930-
Berichte zur Lage 1989-1998 : der Kanzler und Parteivorsitzende im Bundesvorstand der CDU Deutschlands / Helmut Kohl ; bearbeitet von Günter Buchstab und Hans-Otto Kleinmann. -- Düsseldorf : Droste, [2012]. -- ©2012. -- lxxxi, 1150 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte ; Band 64)
Kontrolować czy likwidować : Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi / wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Śleszyński ; współpraca Justyna Owłasiuk. -- Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu ; Kraków : Avalon, 2015. -- 368 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej)
Kouba, Karel, 1981-
Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe / Karel Kouba. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 167 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 55)
Kowal, Paweł
Koniec systemu władzy : polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 / Paweł Kowal. -- Wydanie II.. -- Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2015. -- 620 stran, 34 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 25 cm
Lánský, Ondřej, 1981-
Je třeba zavrhnout liberalismus? : k jednomu problému modernity / Ondřej Lánský. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 217 stran
Latawiec, Krzystof
Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918 : słownik biograficzny. Tom 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego / Krzysztof latawiec, Artur Górak, Jacek Legieć, Stanislav Bogdanov. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -- 316 stran
Laurin, Petra, 1962-
Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1948 / Petra Laurin, Irena Nováková, Christa Petrásková. -- Vydání první. -- Liberec : Nakladatelství Bor, 2016. -- 126 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 21 cm
Lowi, Theodore J., 1931-
American government : freedom and power / Theodore J. Lowi and Benjamin Ginsberg. -- 3rd ed.. -- New York : Norton, 1994. -- XV, 779 s., A 109 s.
Lowi, Theodore J., 1931-
American government : freedom and power : instructor's manual and test bank / Theodore J. Lowi, Benjamin Ginsberg. -- Third edition. -- New York ; London : W. W. Norton, 1994. -- 476 stran
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence : T.G. Masaryk - Slované. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015-. -- svazky : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Mazurkiewicz, Marek, 1984-
Spór o pamięć : polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich / Marek Mazurkiewicz. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. -- 283 stran
Między Rosją a Niemcami : dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku. T. 1, Lata 1901-1945 / redakcja naukowa Elżbieta Alabrudzińska. -- Toruń : Wydawnistwo "Mado", 2014. -- 304 stran : ilustrace, mapy
Mrňka, Jaromír, 1988-
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960 / Jaromír Mrňka. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 216 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Müller, Karel B., 1972-
Češi, občanská společnost a evropské výzvy : mezi nacionalismem a liberarismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici / Karel B. Müller. -- 1. vydání. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. -- 294 stran : ilustrace ; 20 cm
Národ a Evropa v českém myšlení / Jan Musil (ed.). -- Vydání první. -- Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2015. -- 157 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia philosophica ; svazek 10)
Nekola, Martin, 1982-
Diktátoři černého kontinentu / Martin Nekola. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 191 stran : ilustrace, mapy, portréty, přílohy ; 21 cm
O'Connor, Karen, 1952-
American government : continuity and change / Karen O'Connor, Larry J. Sabato. -- Alternate 2006 edition. -- New York : Pearson Longman, 2006. -- xxxix, 664 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Paraskiewicz, Kinga
Historyczna wizyta Amanullaha Chana króla Afganistanu w Europie (1927-1928) / Kinga Paraskiewicz. -- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. -- 174 stran : černobílé ilustrace
Perspectives on American government : a comprehensive reader / William Lasser. -- Second edition. -- Lexington : D.C. Heath, 1996. -- ©1992. -- xxviii, 625 stran ; 24 cm
Poland - Germany 1945-2007 : from confrontation to cooperation and partnership in Europe : studies and documents / edited by Witold M. Góralski. -- Warsaw : Polish Institute of International Affairs, 2007. -- 405 stran
Politicising Europe : integration and mass politics / edited by Swen Hutter, Edgar Grande and Hanspeter Kriesi. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -- xvii, 340 stran : grafy, tabulky
Pollack, Detlef, 1955-
Säkularisierung - ein moderner Mythos? : Studien zum religiösen Wandel in Deutschland / Detlef Pollack. -- 2., durchgesehene Auflage. -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2012. -- ©2003. -- VIII, 333 stran. -- (Studien zum religiösen Wandel in Deutschland ; [1])
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku / pod redakcją Rafała Łatki i Bogdana Szlachty. -- Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2015. -- 525 stran. -- (Polskie tradycje intelektualne ; 23. książka)
Potůček, Martin, 1948-
Veřejná politika / Martin Potůček a kol.. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xx, 309 stran : tabulky, grafy ; 24 cm + errata (1 list ; 13 x 14 cm)
Pražské povstání 1945 : svědectví protagonistů / editovali Pavel Machotka a Josef Tomeš. -- Vydání první (Pražské povstání 1945 třetí, rozšířené vydání). -- Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2015. -- 213 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 23 cm
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim : próba bilansu / pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak-Paralusz. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. -- 574 stran : grafy. -- (Biblioteka Wschodu)
Spojené státy v úpadku? : vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu / Magdalena Fiřtová, Kryštof Kozák (eds.). -- 1. vyd.. -- Praha : Dokořán, 2013. -- 287 s. : il. ; 21 cm. -- (Bod)
Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014 : próba bilansu / redakcja naukowa Marek Pietraś, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. -- 530 stran : grafy, mapy, tabulky
Szamik, Jacek
Polskie Stronnictwo Ludowe 1990-2005 / Jacek Szamik. -- Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016. -- 362, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy : grafy, tabulky
Szeptycki, Andrzej Roman, 1977-
Ukraina wobec Rosji : studium zależności / Andrzej Szeptycki. -- Wydanie I, dodruk 2. -- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. -- ©2013. -- 505 stran : ilustrace ; 24 cm
Šmíd, Marek, 1979-
Vatikán a první světová válka : proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918 / Marek Šmíd. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 127 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- (Quaestiones quodlibetales ; no. 27)
Šmíd, Tomáš, 1979-
Zapomenuté konflikty / Tomáš Šmíd a kol.. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2016. -- 221 stran ; 21 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 54)
Tigrid, Pavel, 1917-2003
Přikládame sekeru ke kořenům lži : rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951-1952 Pavla Tigrida / Petr Blažek, Radek Schovánek (eds.). -- 1. vydání. -- Praha : Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s., 2015. -- 237 stran, xxiv stran obrazových příloh ; 22 cm
Turczyński, Paweł
15 lat Polski w NATO : aspekty polityczne, prawne i militarne / Paweł Turczyński. -- Warszawa : Bellona Spółka Akcyjna, 2015. -- 301 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Veber, Václav, 1931-2016
Rudý car : Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953 / Václav Veber. -- Vydání 1.. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. -- 185 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Vilímek, Tomáš, 1976-
"Všichni komunisté do uren!" : volby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén / Tomáš Vilímek. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2016. -- 354 stran. -- (Česká společnost po roce 1945 ; svazek 12)
Voegelin, Eric, 1901-1985
Politická náboženství / Eric Voegelin ; z německého originálu Die politischen Religionen přeložil Jan Frei. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 87 stran ; 15 cm. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 18)
Waniek, Danuta
Orzeł i krucyfiks : eseje o podziałach politycznych w Polsce / Danuta Waniek. -- Toruń : Adam Marszałek, 2011. -- 570 stran ; 23 cm
Współczesne oblicza autorytaryzmu / redaktor naukowy Piotr Żuk. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2014. -- 212 stran : ilustrace ; 23 cm
Zapomniany pokój : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat później / pod redakcją Sławomira Dębskiego. -- Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013. -- 423 stran, 12 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 25 cm
Żórawski, Michał
Moskwa 1990-1996 : wspomnienia pierwszego konsula III Rzeczpospolitej w Moskwie / Michał Żórawski. -- Wydanie 1.. -- Warszawa : Agencja Wydawnicza "CB", 2007. -- 121 stran, ilustrace ; 21 cm. -- (Bez retuszu)
Zuo, Yana, 1978-
Evolving identity politics and cross-strait relations : bridging theories of international relations and nationalism / Yana Zuo. -- New York : Palgrave Macmillan, 2016. -- xviii, 234 stran. -- (New perspectives on Chinese politics and society)
Žulys, Audrius A.
Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938-1939 : studium z historii dyplomacji / Audrius A. Žulys. -- Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. -- 458 stran
„Früher, entschiedener und substantieller“? : die neue Debatte über Deutschlands Außenpolitik / Gunther Hellmann, Daniel Jacobi, Ursla Stark Urrestarazu (Hrsg.). -- Wiesbaden : Springer VS, 2015. -- 491 stran : ilustrace. -- (Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik ; Sonderheft Sonderheft 6/2015, Supplement 1/2015)

16 - Právo (12)

Zpět

Atikcan, Ece Özlem, 1982-
Framing the European Union : the power of political arguments in shaping European integration / Ece 'Ozlem Atikcan. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2015. -- xx, 320 stran : grafy, ilustrace, tabulky
Constitutional pluralism in the European Union and beyond / edited by Matej Avbelj and Jan Komárek. -- Oxford : Hart Publishing, 2011. -- xxxviii, 424 stran. -- (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law ; Volume 14)
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 68 (Januar 2013) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, 2013. -- Přibližně 370 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 71 (März 2014) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, 2014. -- Přibližně 440 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 72 (Juli 2014) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, 2014. -- Přibližně 510 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 73 (Dezember 2014) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, [2014]. -- Přibližně 635 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 74 (Mai 2015) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, [2015]. -- Přibližně 660 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 75 (September 2015) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, [2015]. -- Přibližně 570 stran
Kobylińska, Anna
Obcy czy obywatele? : Słowianie a przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860-1861 / Anna Kobylińska, Maciej Falski, Marcin Filipowicz. -- Kraków : Libron - Filip Lohner, [2015]. -- ©2015. -- 202 stran ; 22 cm
Krehbiel, Keith, 1955-
Pivotal politics : a theory of U.S. lawmaking / Keith Krehbiel. -- Chicago : University of Chicago Press, ©1998. -- xvi, 258 stran : ilustrace ; 24 cm
Potřebuje české soudnictví reformu? : sborník textů / Karel Čermák, Jiří Pospíšil, Jan Sváček, Dušan Tříska, Ondřej Knot, Klára Veselá-Samková, Jan Bárta ; Ilona Bažantová, Marek Loužek (eds.) ; [předmluva Václav Klaus]. -- Vydání první. -- Praha : CEP, 2004. -- 110 stran : grafy. -- (Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299 ; č. 34/2004)
Report on the state of human rights in Bosnia & Herzegovina in the year 2006 = Izvješće o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2006. godinu / presented by the Justice and Peace Commission of Bishop Conference B$H; published by the German Commission for Justice and Peace on behalf of the European Conference of Justice and Peace Commissions. -- Bonn : Justitia et Pax, 2007. -- 75 stran ; 30 cm. -- (Schriftenreihe Gerechtigkeit und Frieden ; 111)

17 - Psychologie (4)

Zpět

Blinka, Lukáš
Online závislosti : jednání jako droga? - online hry, sex a sociální sítě - diagnostika závislosti na internetu - prevence a léčba / Lukas Blinka a kolektiv. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada Publishing ; 2015 Masarykova univerzita,. -- 198 stran : grafy. -- (Psyché)
Hoskovcová, Simona, 1973-
Dějiny české a slovenské psychologie / Simona Hoskovcová, Jiří Hoskovec, Daniel Heller. -- Vydání druhé, přepracované a rozšířené, v Nakladatelství Karolinum první. -- V Praze : Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 202 stran : fotografie
Hybler, Martin, 1951-
Po paměti / Martin Hybler. -- V Praze - Podlesí : Dauphin, 2015. -- 262 stran ; 21 cm
Lacan, Jacques, 1901-1981
Imaginárno a symbolično = Imaginaire et symbolique / Jacques Lacan ; studie "Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique" a "Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse" z francouzského originálu Écrits přeložil Jiří Pechar. -- Vydání I.. -- Praha : Academia, 2016. -- 213 stran ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 12)

18 - Sociologie (39)

Zpět

Beastess
Osamělost, aneb, Kolik máte přátel na Facebooku / The Beastess. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2016. -- 141 stran ; 21 cm. -- (Psyché)
Benatar, David, 1966-
Druhotný sexismus : o genderovém teroru proti mužům / David Benatar ; z anglického originálu The second sexism: discrimination against men and boys přeložil a úvodním slovem opatřil Josef Hausmann. -- V Praze : Dauphin, 2016. -- 332 stran
Burgoon, Judee K., 1948-
Nonverbal communication / Judee K. Burgoon, University of Arizona, Laura K. Guerrero, Arizona State University, Kory Floyd, Arizona State University. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group 2016. -- ©2010. -- xvii, 509 stran : ilustrace
Carter, Jimmy, 1924-
Ženy, náboženství, násilí a moc / Jimmy Carter ; přeložil Václav Petr. -- Vydání 1.. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. -- 215 stran ; 21 cm
Co je bulvár, co je bulvarizace / Barbora Osvaldová, Radim Kopáč (editoři). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 142 stran ; 21 cm
Čábelková, Inna, 1974-
Cultural values in economic reasoning / Inna Čábelková. -- Ist edition. -- V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014. -- 134 stran : grafy ; 20 cm
Deuze, Mark, 1969-
Media life = Život v médiích / Mark Deuze ; z anglického originálu Media life přeložila Petra Izdná ; doslov Josef Šlerka. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 267 stran. -- (Studia nových médií)
Doing research, making science: the memory of Roma workers / Kateřina Nedbálková, Kateřina Sidiropulu Janků (eds.) ; translation: Sylva Ficová, Jolana Novotná, David P. Mark. -- 1st edition. -- Brno : Centre for the Study of Democracy and Culture : Masaryk University, 2015. -- 266 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Sociology series ; volume no. 15)
Doubek, David
Pomoc a pořádek : kulturní modely v pomáhajících profesích / David Doubek, Markéta Levínská, Dana Bittnerová - členové Pražské skupiny školní etnografie. -- Vydání 1.. -- V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. -- 305 stran : ilustrace ; 21 cm
Europa - Wertgemienschaft oder Wirtschaftsunion? : zur Prägerkraft des Katholizismus in Mitteleuropa / Peter Klasvogt, Stefan Klug (Hg.). -- Paderborn : Bonifatius, 2015. -- 179 stran
Fatková, Gabriela, 1985-
Bulharští Karakačani a usedlý život : dům, jméno a identita / Gabriela Fatková. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 261 stran : ilustrace, portréty, plány ; 21 cm. -- (Etnologická řada ; svazek č. 9)
Hendl, Jan, 1947-
Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl. -- Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. -- Praha : Portál, 2016. -- 437 stran : ilustrace ; 22 cm
Hroch, Miroslav, 1932-
European nations : explaining their formation / Miroslav Hroch ; translated by Karolina Graham. -- First published. -- London ; New York : Verso, 2015. -- xii, 322 stran ; 24 cm
Integration of newcomers : recent perspectives / edited by Miloš Calda. -- 1st ed.. -- Praha : Dokořán, 2011. -- 151 s. : il. ; 21 cm. -- (Bod)
Kokaisl, Petr, 1972-
Po stopách Němců ve východní Evropě : Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie a Ukrajina / Petr Kokaisl, Sandra Kreisslová, Andrea Štolfová, Jana Zychová, Pavla Fajfrlíková a kolektiv. -- Praha : Nostalgie, 2015. -- 322 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Pestrá Evropa)
Kokaisl, Petr, 1972-
Po stopách Slováků ve východní Evropě : Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora / Petr Kokaisl, Andrea Štolfová, Jana Zychová, Pavel Hanuš a kolektiv. -- Praha : Nostalgie, 2014. -- 325 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Pestrá Evropa)
Koukolík, František, 1941-
Češi : proč jsme kdo jsme - a jak dál? / František Koukolík. -- Druhé, rozšířené vydání. -- Praha : Galén, 2016. -- ©2016. -- 451 stran ; 20 cm. -- (Makropulos)
Krajewski, Zenon, 1961-
Kwestia polskości na Litwie z perspektywy historycznej i współczesnej / Zenon Krajewski. -- Lublin : System-Graf, 2012. -- 300 stran ; 24 cm
Krajewski, Zenon, 1961-
Polacy w Republice Litewskiej 1918-1940 / Zenon Krajewski. -- Wydane II poprawione i uzupełnione. -- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o., 2007. -- 131 stran : ilustrace, 1 složená mapa ; 24 cm
Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Tom I, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca. -- Warsazawa : Wydawnictwo DiG, 2016. -- 460 stran
Lupač, Petr, 1980-
Za hranice digitální propasti : nerovnost v informační společnosti / Petr Lupač. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 260 stran. -- (Studie ; 119. svazek)
Major problems in american immigration and ethnic history : documents and essays / edited by Jon Gjerde. -- Boston : Houghton Mifflin, 1998. -- XVII, 486 s.. -- (Major problems in American history series)
Mlčoch, Lubomír, 1944-
Ekonomie, ekologie, eudaimonia : lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace / Lubomír Mlčoch, Jiří Kameníček. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 94 stran : tabulkové a fotografické přílohy ; 23 cm
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce : w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / redakcja naukowa Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. -- 310 stran : grafy, mapy, tabulky
Moravec, Václav, 1974-
Média v tekutých časech : konvergence audiovizuálních médií v ČR / Václav Moravec. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 188 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 13)
Myers, David G., 1942-
Sociální psychologie / David G. Myers ; překlad: Helena Vaďurová, Zuzana Paseková, Milena Bildová. -- 1. vydání. -- Brno : Edika, 2016. -- 536 stran : ilustrace, fotografie, tabulky
Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie / Vlachová Klára (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2015. -- 204 stran. -- (Studie ; 115 svazek)
Nieczuja-Ostrowski, Paweł
Ormianie w Polsce : przeszłość i teraźniejszość / Paweł Nieczuja-Ostrowski. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. -- 445 stran : ilustrace ; 23 cm
Ostałowska, Lidia, 1954-
Cikán je cikán / Lidia Ostałowska ; z polského originálu Cygan to Cygan přeložila Lucie Zakopalová ; fotografie Karel Cudlín. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Nakladatelství Dokořán ; Jaroslava Jiskrová - Máj, 2016. -- 173 stran : černobílé fotografie ; 21 cm
Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů / Alexander Kratochvil (ed.) ; texty přeložili Lucie Antošíková, Jakub Flanderka, Zdeněk Hrbata, Světlana Ondroušková, Stefan Segi, Václav Smyčka a Jiří Soukup. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2015. -- 341 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 20 cm
Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století / Helena Kokešová (ed.). -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v i., 2015. -- 225 stran : portréty, faksimile
Rákosník, Jakub, 1977-
Rodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989 / Jakub Rákosník, Radka Šustrová. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 281 stran : ilustrace, faksimile ; 19 cm. -- (Knižnice dějin a současnosti ; 60)
Roszak, Theodore, 1933-2011
Zrod kontrakultury : úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici / Theodore Rozsak ; z anglického vydání The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition přeložil Pavel Černovský. -- Praha : Malvern, 2015. -- 321 stran
Sitek, Pavel, 1979-
Pohyb a začlenění : francouzská perspektiva / Pavel Sitek (ed.) ; další autoři: Didier Fassin, Christian Lequesne, Gérard Noiriel, Patrick Weil, Michel Wieviorka, Catherine Wihtol de Wenden, Alena Pařízková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 217 stran ; 20 cm. -- (Studijní texty)
Skoczylas, Łukasz
Pamięć społeczna miasta : jej liderzy i odbiorcy / Łukasz Skoczylas. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. -- 292 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości ; tom VIII)
Spurný, Matěj, 1979-
Most do budoucnosti : laboratoř socialistické modernity na severu Čech / Matěj Spurný. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 287 stran : ilustrace
Střítecký, Vít, 1980-
Violent Georgia : developmentalist trajectories of the ethnopolitical mobilisation / Vít Střítecký. -- First English edition. -- Prague : Charles University in Prague, Karolinum press, 2015. -- 127 stran ; 21 cm
Witkowski, Maciej,
Polityka i antropologia : praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce / Maciej Witkowski. -- Kraków : Nomos, [2016]. -- ©2016. -- 250 stran ; 25 cm
Wojciuk, Anna
Imperia wiedzy : edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej / Anna Wojciuk. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. -- 295 stran : grafy, tabulky

19 - Technika, technologie, inženýrství (1)

Zpět

Hrubý, Zdeněk, 1956-2013
Energetická bezpečnost České republiky / Zdeněk Hrubý, Libor Lukášek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 160 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět

Slepička, Pavel, 1944-
Sport a pohyb v životě seniorů / Pavel Slepička, Jiří Mudrák, Irena Slepičková. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 162 stran ; 21 cm

21 - Umění, architektura (7)

Zpět

Borgdorff, Henk, 1954-
O umění s rozumem II / Henk Borgdorff, Bruce Brown, Jiří David, Daniela Fischerová, Marek Orko Vácha a další. -- První vydání. -- Brno : Host, 2016. -- 118 stran : ilustrace ; 20 cm
Hendrykowski, Marek, 1948-
Socrealizm po polsku : studia i szkice / Marek Hendrykowski. -- Pozńan : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. -- 222 stran : černobílé ilustrace, fotografie. -- (Seria Filmoznawcza ; nr 16)
Káňa, Martin, 1975-
Hraniční syndrom = Borderline-Syndrom / Martin Káňa, Hansjürgen Gartner, David Saudek, Joachim Lothar Gartner, Jaroslav Valečka ; texty Rea Michaová, Jan Samec ; překlad Ivana Bertram. -- Praha : Kant ; Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, 2015. -- 70 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm
Kratochvíl, Petr, 1950-
Městský veřejný prostor / Petr Kratochvíl. -- Vydání první. -- Praha : Zlatý řez, 2015. -- 191 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 23 cm
Królikowski, Lech
Rozwój przestrzenny Warszawy / Lech Królikowski, Marek Ostrowski. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Agencja Wydawnicza "Egros", 2009. -- 214 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm.. -- (Mazowiecka Akademia Książki)
Maderthaner, Wolfgang, 1954-
Die Anarchie der Vorstadt : das andere Wien um 1900 / Wolfgang Maderthaner, Lutz Musner. -- 2. Aufl.. -- Frankfurt am Main ; New York : Campus Verlag, 2000. -- © 1999. -- 238 stran: ilustrace ; 21 cm
Zuidervaart, Lambert, 1950-
Umění a sociální transformace : pravda, autonomie a společenské makrostruktury / Lambert Zuidervaart ; přeložil Ludvík Hlaváček. -- Vydání první. -- V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ; Praha : Nadace pro současné umění, 2015. -- 163 stran ; 20 cm. -- (Monografie)

22 - Výchova a vzdělávání (10)

Zpět

Academic work and careers in Europe : trends, challenges, perspectives / Tatiana Fumasoli, Gaële Goastellec, Barbara M. Kehm, editors. -- Cham : Springer, 2015. -- vi, 214 stran. -- (The changing academy - the changing academic profession in international comparative perspective ; 12)
Forming, recruiting and managing the academic profession / Ulrich Teichler, William K. Cummings, editors. -- Cham : Springer, 2015. -- xiii, 328 stran tabulky. -- (The changing academy - the changing academic profession in international comparative perspective ; 14)
Chotaš, Jiří, 1964-
Moderní univerzita : ideál a realita / Jiří Chotaš, Aleš Prázný, Tomáš Hejduk a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 456 stran
Myers, David G., 1942-
Sociální psychologie / David G. Myers ; překlad: Helena Vaďurová, Zuzana Paseková, Milena Bildová. -- 1. vydání. -- Brno : Edika, 2016. -- 536 stran : ilustrace, fotografie, tabulky
Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917 = Poles at Kharkov University 1805-1917 / Artur Kijas. -- Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. -- Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2008. -- 283 stran : ilusstrace ; 24 cm. -- (Wznowienia / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Reprints / The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences ; tom 30)
Potůček, Martin, 1948-
Veřejná politika / Martin Potůček a kol.. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2016. -- xx, 309 stran : tabulky, grafy ; 24 cm + errata (1 list ; 13 x 14 cm)
Průcha, Jan, 1934-
Školní vzdělávání ve Finsku / Jan Průcha, Pertti Kansanen. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 137 stran ; 21 cm
Szadkowski, Krystian
Uniwersytet jako dobro wspólne : podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym / Krystian Szadkowski. -- Wydanie I. -- Warszawa : PWN, 2015. -- xxiv, 360 stran
Šmahel, František, 1934-
Alma mater Pragensis : studie k počátkům Univerzity Karlovy / František Šmahel. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 614 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 25 cm
Veteška, Jaroslav, 1973-
Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých / Jaroslav Veteška. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 320 stran

23 - Výpočetní technika (3)

Zpět

Kožíšek, Martin
Bezpečně n@ internetu : průvodce chováním ve světě online / Martin Kožíšek, Václav Písecký. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2016. -- 175 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Ravindran, Sharan Kumar
Mastering social media mining with R : extract valuable data from social media sites and make better business decisions using R / Sharan Kumar Ravindran, Vikram Garg. -- Birmingham : Packt Publishing, 2015. -- ix, 225 stran : ilustrace. -- (Community experience distilled)
Serious educational games : from theory to practice / edited by Leonard A. Annetta, North Carolina State University ; foreword by Jerry Heneghan. -- Rotterdam : Sense Publishers, [2008]. -- ©2008. -- vii, 83 stran : ilustrace ; 24 cm

(2)

Zpět

Mawer, Simon, 1948-
Mendelův trpaslík / Simon Mawer ; z anglického origináluMendel's Dwarf přeložil Lukáš Novák. -- Vydání druhé. -- Zlín : Kniha Zlin, 2015. -- 315 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Fleet ; svazek 12)
Ulrich von Etzenbach, činný 13. století
Vilém ze země Slovanů : epos z konce přemyslovského věku / Oldřich z Etzenbachu ; překlad, úvodní studie, komentáře Dana Dvořáčková-Malá. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 338 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm. -- (Memoria medii aevi. svazek 22. Litteraria et poetica ; svazek 1)

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat