Přírůstky dokumentů (344)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
6 - Fyzika a příbuzné vědy
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
24 - Zemědělství1 - Antropologie, etnografie (14)

Zpět
Barley, Nigel, 1947-
Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty / Nigel Barley ; přeložila Kateřina Klabanová. -- Vydání první. -- Kutná Hora : Tichá Byzanc, 2010. -- 226 starn, viii barevné obrázky ; 21 cm
Bittnerová, Dana, 1966-
Kdo jsem a kam patřím? : identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky / Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová a kol. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sofis : Pastelka, 2005. -- 459 s. : tab., obr.
Bouzek, Jan, 1935-
Jak se domluvit s jinými? : úvod do mezikulturní komunikace / Jan Bouzek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Triton, 2008. -- 75 s., [24] s. barev. obr. příl. :
Bystřický, Jiří, 1955-
Mediální moderna : studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality / Jiří Bystřický a kol.. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 162 stran ; 20 cm
Cichá, Martina, 1972-
Integrální antropologie / Martina Cichá a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Triton, 2014. -- 421 stran : ilustrace ; 29 cm
Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná? : koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii / Lucie Storchová (ed.). -- Praha : Fakulta humanitních věd Univerzity Karlovy, 2007. -- 200 s., [8] s. obr. příl.
Janouch, František, 1931-
Korespondence / František Janouch, Jiří Pelikán. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 361 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Dokument ; svvazek 3)
Kemp, Martin, 1942-
Christ to COKE : how image becomes icon / Martin Kemp. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. -- xxiv, 368 stran : ilustrace ; 26 cm
  Klíma, Vladimír, 1936-
Safari za africkou kulturou / Vladimír Klíma, Václav Kubica, Alois Wokoun ; Kresby A. Wokoun... [aj.] ; Fot. B. Forman ... [aj.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Práce, 1983. -- 442 s. : obr., [64] s. fot. a barev. fot. ; 24 cm. -- (Kotva)
Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-
Nature and culture : the world of phenomena and world of interpretation / Stanislav Komárek. -- München : Lincom Europa, 2009. -- 294 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (LINCOM studies in biology)
Kultura českého prostoru, prostor české kultury / editoři: Dana Bittnerová a Martin Heřmanský. -- Praha : ERMAT, 2008. -- 325 s. : il.
Lenderová, Milena, 1947-
Vše pro dítě! : válečné dětství 1914-1918 / Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš Jiránek. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. -- 277 s. : il., faksim. ; 21 cm
Nelson, Jimmy
Before they pass away / Jimmy Nelson ; [edited by] Arndt Jasper. -- 4th print.. -- New York: TeNeues Pub., 2014. -- 423 s. : fotografie
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Ne/náboženské naděje intelektuálů : vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu / Zdeněk R. Nešpor. -- Vyd. 1.. -- Praha : Scriptorium, 2008. -- 429 s. : tab. ; 24 cm

2 - Biologické vědy (3)

Zpět
Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko editor Peter Mederly. -- Bratislava : Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy, ©2001. -- 127 stran : fotografie, grafy, mapy, tabulky
Cripps, Elizabeth
Climate change and the moral agent : individual duties in an interdependent world / Elizabeth Cripps. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- xii, 258 stran ; 24 cm
Skaloš, Jan, 1975-
Landscape history of Honbice (Chrudim, Eastern Czech republic) : a methodological approach to landscape change analysis / Jan Skaloš, Pavlína Kocmanová. -- first edition. -- Prague : ZARZURA, 2008. -- 88 stran : fotografie, ilustrace

3 - Divadlo, film, tanec (1)

Zpět
Vlčková, Olga, 1976-
Divadlo a divadelní scény / Olga Vlčková. -- Vydání první. -- V Praze ; a Litomyšli : Paseka ; V Praze : Národní muzeum, 2014. -- 154 stran : ilustrace, černobílé fotografie, portréty ; 25 cm. -- (Zmizelá Praha)

4 - Ekonomické vědy, obchod (6)

Zpět
 

Statistická ročenka Československé socialistické republiky. -- R. 1960-1989. -- Praha : SNTL, 1959-1989. -- 31 sv.

  Bulganin, Nikolaj Aleksandrovič, 1895-1975
Richtlinien des XX. Parteitages der KPdSU für den sechsten Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSR in den Jahren 1956 bis 1960 / Referat von Genossen N.A. Bulganin, dem Vorsitzenden des Ministerrats der UdSSR, gehalten am 21. Februar 1956. -- 3. Auflage. -- Berlin : Dietz, 1956. -- 120 stran
Dohnalová, Marie, 1955-
Sociální ekonomika, sociální podnikání : studijní text / Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Blažena Petrlíková, Jiří Svoboda a kolektiv. -- Vydání první. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 178, 31 stran : ilustrace, tabulky ; 26 cm
Koubek, Josef, 1940-
Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky / Josef Koubek. -- 5. rozšířené a doplněné vydání. -- Praha : Management Press, 2015. -- 399 stran : grafy, tabulky ; 25 cm
 

Postavení ČSR ve světovém hospodářství / [kolektiv pracovníků Státního úřadu statistického]. -- Vydání 1.. -- Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1956. -- 176 stran : tabulky, grafy

Valenčík, Radim, 1953-
Teorie her a redistribuční systémy / [Radim Valenčík]. -- 1. vyd.. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2008. -- 120 s. : il. ; 26 cm

5 - Filozofie a náboženství (62)

Zpět
L'attention. -- [Dijon] : Alter, 2010. -- 365 stran. -- (Alter, revue de phénoménologie, ISSN 1249-8947 ; no 18 (2010))
 

Heidegger studies = Heidegger Studien = Études Heideggeriennes. -- Berlin : Duncker & Humblot 1985-. -- sv. : il. ; 24 cm

Badiou, Alain, 1937-
Manifest za filosofii a jiné texty / Alain Badiou ; z francouzských originálů Manifeste pour la philosophie a Conditions vybral a přeložil Ondřej Krochmalný; předmluvu napsal Michael Hauser. -- Vyd. 1.. -- Praha : Herrmann & synové : SOK - Sdružení pro levicovou teorii, 2014. -- 134 s. ; 17 cm. -- (SOK ; sv. 15)
Bartoš, Hynek, 1973-
Očima lékaře : studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo / Hynek Bartoš. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. -- 285 s. ; 20 cm. -- (Amfibios. Práce Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, ISSN 1801-5093 ; sv. 5)
Benyovszky, Ladislav, 1958-
Úvod do filosofického myšlení / Ladislav Benyovszky a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- 557 s. ; 21 cm
Consequentiality. Volume I., Human, all too human / edited by Dena Hurst. -- Tallahassee : Expanding Human Consciousness, ©2005. -- 243 stran : tabulky
Cournarie, Laurent
La sensibilité / Laurent Cournarie, Pascal Dupond, professeurs de Premiere supérieure au lycée Saint-Sernin de Toulouse. -- Paris : Ellipses, ©1998. -- 160 stran ; 24 cm. -- (Philo)
Časovost a smrtelnost. I., Studie k časové konstituci lidské existence / Jaroslav Novotný (ed.). -- Praha : TOGGA, 2009. -- 338 s.. -- (Scholia)
Declerck, Gunnar
Résistance et tangibilité : essai sur l'origine phénoménologique des corps / Gunnar Declerck ; préface de François-David Sebbah. -- [Argenteuil] : Cercle herméneutique, [2014]. -- 342 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Collection Phéno. Série Philosophie générale)
Fenomenologické studie k prostorovosti / [Ladislav Benyovszky et al. ; editor Richard Zika]. -- 1. vyd.. -- Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2005-2007. -- 3 sv. ; 21 cm
Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814
O pojmu vědosloví ; Druhý úvod do vědosloví ; Pokus o nové podání vědosloví / Johann Gottlieb Fichte ; z německých originálů Johann Gottlieb Fichtes Sämmtliche Werke, Zur theoretischen Philosophie a Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie přeložil Jindřich Karásek. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2008. -- 132 stran ; 21 cm. -- (Základní filosofické texty ; svazek 9)
Fuchs, Jiří, 1947-
Iluze skeptiků : systematický kurz noetiky / Jiří Fuchs. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia Bohemica, 2015. -- 256 s. ; 24 cm
Fulka, Josef, 1976-
Psychoanalýza a francouzské myšlení / Josef Fulka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Hermann a synové, 2008. -- 286 s. : il.
Ikona v ruském myšlení 20. století : sborník statí a studií / sestavili J.B. Lášek, M. Luptáková a M. Řoutil. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. -- 457 stran, 32 stran barevné obrazové přílohy : ilustrace. -- (Russia Altera ; sv. 20)
Jankélévitch, Vladimir, 1903-1985
Ironie / Vladimir Jankélévitch ; [z francouzského originálu L'ironie přeložili Martin Hybler a Nora Cuhrová]. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 150 stran. -- (Oikumené ; svazek 122)
Karásek, Jindřich, 1963-
Duch a jsoucno : studie k Hegelově interpretaci Aristotelovy metafyziky ducha / Jindřich Karásek. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 135 stran. -- (Oikúmené ; svazek 166)
Kočandrle, Radim, 1975-
Anaximenés z Mílétu / Radim Kočandrle. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 341 s. ; 20 cm. -- (Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; svazek 21)
Kouba, Petr, 1973-
Exodus bez Mojžíše : romská emigrace jako politický problém / Petr Kouba. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2014. -- 62 stran. -- (Parva philosophica ; 22)
Krása, krajina, příroda I. : kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí / K. Stibral, O. Dadejík (eds.). -- 1. vydání. -- Praha : Dokořán, 2009. -- 280 stran : ilustrace, plány ; 15 x 21 cm
Kratochvíl, Zdeněk, 1952-
Anaxagorás / Zdeněk Kratochvíl. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 275 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; svazek 20)
Kuneš, Jan, 1969-
Člověk a jeho svět : filosofický pojem světa od novověku po dnešek / Jan Kuneš, Martin Vrabec et al.. -- Praha : Filosofia, 2009. -- 411 s.
Lévinas, Emmanuel, 1905-1995
Objevování existence s Husserlem a Heideggerem / Emmanuel Levinas ; z francouzského originálu Découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger přeložili Jan Bierhanzl, Josef Fulka a Karel Novotný. -- První vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 257 stran
Levinas: au-delà du visible : études sur les inédits de Levinas des Carnets de captivité à Totalité et Infini / sous la direction d'Emmanuel Housset et de Rodolphe Calin. -- Caen : Presses universitaires de Caen, 2012. -- 339 stran ; 22 cm. -- (Cahiers de philosophie de l'université de Caen, ISSN 1282-6545 ; no. 49)
Lidská práva v islámu / Islámská nadace v Praze ; překlad Robert Hýsek. -- 1. vyd.. -- Praha : Islámská nadace v Praze, 2006. -- 47 s.
Luhanová, Eliška, 1982-
Zrození světa : kosmologie básníka Hésioda / Eliška Luhanová. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 297 stran, [8] stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevevné) ; 20 cm. -- (Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; svazek 19)
Maldiney, Henri, nar. 1912
L'art, l'éclair de l'être / Henri Maldiney ; volume établi par Christian Chaput, Alain Gillis, Caroline Gros, Philippe Grosos et Jérôme Laurent. -- 1e éd.. -- Paris : Les éditions du Cerf, 2012. -- ©1993. -- 334 stran, viii stran obrazové přílohy. -- (Oeuvres philosophiques, ISSN 2111-7705)
Maldiney, Henri, nar. 1912
Le legs des choses dans l'œuvre de Francis Ponge / volume établi par François Félix, Caroline Gros, Philippe Grosos et Maria Villeta-Petit. -- Paris : Éditions du Cerf, 2012. -- ©1974. -- 97 stran ; 22 cm. -- (Œuvres philosophiques / Henri Maldiney, ISSN 2111-7705)
Malecká, Jana
Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu / Jana Malecká. -- Vydání první. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 227 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- (Etnologické studie ; 17)
Marcelli, Miroslav, 1947-
Filozofi v meste : v meste - kde inde?, mestu - komu inému?, s láskou i odporom - ako inak? / Miroslav Marcelli. -- 1. vyd.. -- Bratislava : Kalligram, 2008. -- 255 s. ; 21 cm
Marty, Martin E., 1928-
Křesťanský svět : celosvětové dějiny křesťanství / Martin Marty ; z anglického originálu The christian world. A global history přeložili Dan Drápal a Jan Zámečník. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 239 stran : mapy ; 21 cm
McGrath, Alister E. (Alister Edgar), 1953-
Dějiny křesťanství - úvod / Alister E. McGrath ; z anglického originálu Christian history, and introduction přeložila Markéta Hofmeisterová. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator, 2014. -- 599 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Diagramma ; 6)
Mersch, Dieter, 1951-
Posthermeneutik / Dieter Mersch. -- Berlin : Akademie Verlag, 2010. -- 370 stran ; 25 cm. -- (Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Sonderband ; 26)
Místo fenomenologie ducha v současném myšlení : k dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha / Jan Kuneš, Martin Vrabec (edd.). -- 1. vyd.. -- Praha : Argo, 2007. -- 318 s.
Musil, Alois, 1868-1944
Ze světa islámu / Alois Musil ; ed. Pavel Žďárský. -- Vyd. 1.. -- Praha : Akropolis, 2014. -- 444 s. : fotografie, obr. příl.
Nejeschleba, Tomáš, 1972-
Kapitoly z renesanční filosofie / Tomáš Nejeschleba. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. -- 187 stran ; 20 cm
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska / Zdeněk R. Nešpor. -- první vydání. -- Praha : Kalich, 2009. -- 561 stran, [13] stran obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 25 cm
Nietzsche a (ne)přátelé / sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2015. -- 244 stran
 

Nietzsche a člověk : kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho / editoři Josef Kružík a Jaroslav Novotný. -- Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, c2005. -- 229 s. ; 21 cm. -- (Agora ; 1)

Novák, Aleš, 1975-
Dělník, nadčlověk, smrtelník : tři podoby lidství ve filosofické antropologii / Aleš Novák. -- Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006. -- 334 s.. -- (Agora ; 3)
Novák, Aleš, 1975-
Ztráta věci : studie k vybraným motivům básnění R.M.Rilka / Aleš Novák. -- Vyd. 1.. -- Praha : TOGGA, 2009. -- 219 s.. -- (vita intellectiva)
Novák, Lukáš, 1978-
Kapitoly z epistemologie a noetiky / Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka. -- Vydání první. -- Praha : Krystal OP, 2015. -- 280 stran : ilustrace ; 21 cm
Novotný, Jaroslav, 1970-
Krajina, řeč a otevřenost bytí : studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti / Jaroslav Novotný. -- Praha : UK-FHS, 2006. -- 203 s.
Peregrin, Jaroslav, 1957-
Filozofie pro normální lidi / Jaroslav Peregrin ; [ilustrace Lubomír Bokštefl]. -- Praha : Dokořán, 2008. -- 142 s. : il. ; 20 cm
Peregrin, Jaroslav, 1957-
Kapitoly z analytické filosofie / Jaroslav Peregrin. -- Vydání druhé. -- Praha : Filosofia, 2014. -- 319 stan : ilustrace, portréty
Platón, 427-347 př. Kr.
Faidros / Platón ; z řeckého originálu přeložil František Novotný. -- sedmé, opravené vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 88 stran. -- (Platónovy dialogy ; svazek 5)
Rahner, Karl, 1904-1984
Teologický slovník / Karl Rahner, Herbert Vorgrimler ; [z německého originálu ... přeložili František Jirsa, Jan Sokol a Jan Kranát ; uspořádání Vladimír Roskovec]. -- Vyd. 2., revid. (ve Vyšehradu 1.). -- Praha : Vyšehrad, 2009. -- 491 s. ; 19 cm. -- (Teologie)
Rorty, Richard, 1931-2007
Contingency, irony, and solidarity / Richard Rorty. -- First published 1989. -- Cambridge : Cambridge University Press, ©1989. -- xvi, 201 stran
Rorty, Richard, 1931-2007
Mind, language, and metaphilosophy : early philosophical papers / Richard Rorty ; edited by Stephen Leach and James Tartaglia. -- New York : Cambridge University Press, 2014. -- x, 318 stran ; 24 cm
Rorty, Richard, 1931-2007
Philosophy as cultural politics / Richard Rorty. -- First published. -- Cambridge : Cambridge University Press, ©2007. -- xii, 206 stran ; 23 cm. -- (Philosophical papers ; vol. 4)
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von, 1775-1854
Systém transcendentálního idealismu / F.W.J. Schelling ; přeložili Jindřich Karásek a Jan Patočka. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 264 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 82)
Sládek, Karel, 1973-
Nikolaj Losskij : obhájce mystické intuice : život a dílo Nikolaje Losského v prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československu / Karel Sládek. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. -- 210 s.
Sokol, Jan, 1936-
Mensch und Religion : Ursprünge - Wege - Orientierungen / Jan Sokol ; aus dem Tschechischen übersetzt von Jürgen Ostmeyer. -- Deutsche Erstausgabe. -- Freiburg im Breisgau : Alber, 2007. -- 320 stran ; 22 cm
Sunna : o chování Proroka : kniha výroků proroka Muhammada s komentáři / [překlad Robert Hýsek]. -- 1. vyd.. -- Praha : NÚR - Fethi Ben Hassine Mansaria, 2006. -- 175 s. ; 21 cm
Šimsa, Martin, 1959-
Návrat metafyziky? : diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století / Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Martin Nitsche et al.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2009. -- 544 s. ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae. Studia philosophica ; sv. 3)
 

 Theis, Robert
 De Wolff à Kant : études = Von Wolff zu Kant : Studien / Robert Theis. -- Hildesheim : Olms, 2013. -- xix, 201 stran. -- (Gesammelte Werke. 3. Abt., Materialien und Dokumente / Christian Wolff ; Bd. 139)

Uliński, Maciej
Etyka troski i jej pogranicza / Maciej Uliński. -- Kraków : Aureus, 2012. -- 260 stran
Voegelin, Eric, 1901-1985
Zkušenost a symbol : texty z let 1960-1977 / Eric Voegelin ; vybral, uspořádal a z angličtiny přeložil Jan Frei. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 231 stran. -- (Klasikové společenských věd)
Vydrová, Jaroslava, 1979-
Starosť o dušu : životy subjektivity a podoby myslenia / Jaroslava Vydrová et al. ; [překladatelé Jacques Joseph ... et al.]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 325 s. ; 21 cm
Výzkumy subjektivity : od Husserla k Foucaultovi / [sestavili Karel Novotný a Milena Fridmanová]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008. -- 345 s.
Worms, Frédéric
Le moment du soin : à quoi tenons-nous? / Frédéric Worms. -- 1re édition. -- Paris : Presses Universitaires de France, ©2010. -- 271 stran ; 22 cm. -- (Éthique et philosophie morale, ISSN 1631-6649)
Základy asijských náboženství. 1. díl, Judaismus, islám, hinduismus, džinismus, buddhismus, sikhismus, pársismus / Blanka Knotková-Čapková (editorka) ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2004. -- 269 s.
ʿAbd al-ʿĀtī, Ḥammūda, -1976
Zaostřeno na islám / Hammudah 'Abd al-'Átí. -- Nové, přeprac. a opr. vyd.. -- V Praze : Ústředí muslimských obcí, 2010. -- 203 s. ; 22 cm

6 - Fyzika a příbuzné vědy (1)

Zpět
Grygar, Filip, 1970-
Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie & Šest vybraných textů N. Bohra k otázkám biologie / Filip Grygar. -- Pavel Mervart : Červený Kostelec, 2014. -- 427 stran

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (4)

Zpět
Barley, Nigel, 1947-
Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty / Nigel Barley ; přeložila Kateřina Klabanová. -- Vydání první. -- Kutná Hora : Tichá Byzanc, 2010. -- 226 starn, viii barevné obrázky ; 21 cm
City and region : papers in honour of Jiri Musil / Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak (eds.). -- Opladen : Budrich Unipress, 2008. -- 367 s. : il., tab., mapy
 

Der neue Fischer Weltalmanach ... : Zahlen Daten Fakten / [Redaktion Eva Berié ... et al.]. -- Originalausg.. -- Bd. 1, 2012. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2011-. -- sv. : il.

Prostor(y) geografie / Roman Matoušek, Robert Osman (editoři). -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 309 stran : ilustrace

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (47)

Zpět
 

Studia Hercynia .... -- I (1997)-. -- [Praha : Česká archeologická společnost], 1997-. -- [Praha : Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou archeologickou společností]. -- sv. ; 30 cm

 

Praehistorica : acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis. -- Praha : Karolinum, [1970]-. -- svazků

 

Minulostí západočeského kraje : [sborník]. -- Plzeň : Krajské nakladatelství, [1962]-. -- Plzeň : Západočeské nakladatelství. -- Ústí nad Labem : Albis international. -- svazků 23 cm

 

Zaključenije sudebno-sledstvennoj kommissii po delu Azefa. -- [Rusko?] : Central'nyj komitet, 1911. -- 108 stran

Andrš, Bohuslav, 1926-
Česká Alexandrovka : vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi / Bohuslav Andrš. -- 2. pozměněné a doplněné vydání. -- Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2015. -- 269 stran, xx stran obrazové přílohy : ilustrace, 1 mapa, portréty, 1 faksimile ; 21 cm. -- (Publikace Slovanské knihovny ; 76)
Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri ; Academia ; Historický ústav AV ČR, 2004-. -- sv. ; 27 cm
Brummer, Alexandr, 1982-
Brno stalinistické : průvodce městem / Alexandr Brummer, Michal Konečný. -- 1. vyd.. -- Brno : Host, 2015. -- 287 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Bůžek, Václav, 1959-
Smrt Rudolfa II. / Václav Bůžek, Pavel Marek. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 155 stran, [16] stran obrázkové přílohy : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 55)
 

Čapková, Běla, 1879-1968
Z jabkenické myslivny / Běla Čapková. -- 4. vyd.. -- Praha : Supraphon, 1968. -- 119, [1] s., [24] s. fot. příl. : [1] příl. ; 8°

Dordanas, Stratos N.
Ī germanikī stolī stī nafthalinī : epiviōseis tou dosilogismou stī Makedonia, 1945-1974 / Stratos N. Dordanas ; prologos Polymerīs Voglīs. -- Athīna : Vivliōpoleion tīs Hestias, ©2011. -- 526 stran : ilustrace ; 24 cm.
 

Filipi, Josef Jaroslav, 1875-1954
S Masarykovými : hrst vzpomínek / Josef Jaroslav Filipi. -- První vydání. -- Praha : Čin, 1947. -- 167 stran : černobílé fotografie. -- (Živá věda ; svazek 24. Řada Svět člověka ; kniha 9)

Grygar, Filip, 1970-
Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie & Šest vybraných textů N. Bohra k otázkám biologie / Filip Grygar. -- Pavel Mervart : Červený Kostelec, 2014. -- 427 stran
Hahnová, Eva, 1946-
Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2014. -- 723 stran : černobílé ilustrace. -- (Historie)
Hebel, Udo J., 1956-
Einführung in die Amerikanistik = American Studies / Udo J. Hebel. -- Stuttgart : J.B. Metzler, 2008. -- x, 483 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (BA Studium)
Hlaváček, Petr, 1974-
Vytěsněná elita : zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze / Petr Hlaváček, Dušan Radovanovič. -- Vyd. 1.. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vyd. Togga, 2012. -- 166 s. : portréty, faksim. ; 17 cm
  Holzknecht, Václav, 1904-1988
Claude Debussy / Václav Holzknecht. -- 1. vydání. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. -- 209 stran : černobílé ilustrace, fotografie, noty. -- (Hudební profily ; Svazek 6)
Horský, Jan, 1963-
Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním : úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy / Jan Horský. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2009. -- 339 s. ; 22 cm. -- (Historické myšlení ; sv. 46)
Jakir, Peter
Detstvo v tjur'me / memuary Petra Jakira ; introdu. -- London : Macmillan, 1972. -- ©1971. -- 151 stran : portrét ; 18 cm
Janouch, František, 1931-
Korespondence / František Janouch, Jiří Pelikán. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 361 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Dokument ; svvazek 3)
Johnson, A. Ross, 1939-
Radio free Europe and Radio Liberty : the CIA years and beyond / A. Ross Johnson. -- Washington : Woodrow Wilson Center Press ; Stanford : Stanford University Press, c2010. -- xiii, 270 stran ; 24 cm
Joinville, Jean de, asi 1224-1317
Život Ludvíka Svatého, krále francouzského : Vyznání víry ; List Ludvíkovi X. / Jan ze Joinvillu ; z francouzských originálů Histoire de Saint Louis, Credo et Lettre a Louis X. přeložila Danuše Navrátilová. -- Vydání v tomto překladu první. -- Praha : Argo, 2014. -- 254 stran : rodokmeny, mapy. -- (Memoria medii aevi ; svazek 21)
Kantorowicz, Ernst H., 1895-1963
Dvě těla krále : studie z dějin středověké politické teologie / Ernst Kantorowicz ; z anglického originálu The king's two bodies přeložila Daniela Orlando ; předmluvu napsal William Chester Jordan ; doslov Václav Žůrek. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2014. -- 620 stran : černobílé ilustrace. -- (Historické myšlení ; svazek 65)
Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378
Vita Caroli : vlastní životopis / Karel IV ; přeložil Jakub Pavel. -- Praha : Dobrovský, 2015. -- 64 stran ; 21 cm. -- (Omega)
Klíma, Jan, 1943-
Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států / Jan Klíma. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 584 stran : ilustrace, mapy
Kosatík, Pavel, 1962-
Češi. 9, 1992 : jak Mečiar s Klausem rozdělili stát / text Pavel Kosatík ; výtvarné zpracování Dan Černý. -- První vydání. -- Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2015. -- 91 nečíslovaných stran : barevné ilustrace, portréty ; 25 cm. -- (Edice ČT)
Krakovský, Roman 1976-
Réinventer le monde : l'espace et le temps en Tchécoslovaquie communiste / Roman Krakovský. -- Paris : Publications de la Sorbonne, 2014. -- 325 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Publications de la Sorbonne. Internationale, ISSN 0768-1984 ; 90)
Leont'jev, Konstantin Nikolajevič, 1831-1891
Byzantinismus a slovanstvo / Konstantin Leonťjev ; [z ruského originálu ... přeložila Klára Kacetlová]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. -- 203 s. : portr., fot.. -- (Russia Altera ; sv. 21)
Listening on the edge : oral history in the aftermath of crisis / edited by Mark Cave and Stephen M. Sloan. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2014. -- ix, 295 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Oxford oral history series)
  Loucký, Robert, 1895-
Chopin, básník tónů / Robert Loucký ; spolupracovala Eva Kareisová. -- 1. vydání. -- V Praze : Nakladatelské družstvo Máje, 1947. -- 188 stran ; 8°. -- (Májová knižnice ; Sv. 17)
Merriman, Andy,
Greasepaint and cordite : how ENSA entertained the troops during World War II / Andy Merriman. -- London : Aurum Press, 2014. -- ©2013. -- xvi, 304 stran, 16 stran nečíslované obrazové přílohy: ilustrace ; 20 cm
Mukerjee, Madhusree
Churchill's secret war : the British empire and the ravaging of India during World War II / Madhusree Mukerjee. -- Paperback 1st published by Basic Books. -- New York : Basic Books, 2011. -- ©2010. -- xxxi, 332 stran, [5] stran obrazové přílohy : mapy ; 24 cm
Němeček, Jan, 1963 květen 30.-
Československo-sovětská smlouva 1943 / Jan Němeček a kol.. -- Praha : Historický ústav, 2014. -- 209 stran : ilustrace, faksimile ; 22 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = sv. 55 Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ;)
Paralely, průsečíky, mimoběžky ; Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století / Lucie Storchová, Jan Horský (a kol.) ; [recenzovali Miloš Havelka, Zdeněk Beneš]. -- Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová : Albis international, 2009. -- 268 s.
Paschaloudī, Elenī
Enas polemos chōris telos : Ī dekaetia tou 1940 ston politiko logo, 1950-1967 / Elenī Paschaloudī. -- Thessalonikī : Epikentro, 2010. -- 383 stran : ilustrace ; 24 cm
Polách, Vladimír, 1977-
Historie o starých norských králích : středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika / Vladimír P. Polách. -- Vydání první. -- České Budějovice : Veduta, 2014. -- 241 stran, [12] stran barevné obrazové přílohy : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm
Pollack, Martin, 1944-
Kontaminierte Landschaften / Martin Pollack. -- 2. Auflage. -- St. Pölten : Residenz Verlag, 2014. -- 117 stran ; 22 cm. -- (Unruhe bewahren)
Putna, Martin C., 1968-
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity / Martin C. Putna. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 335 stran : černobílé ilustrace, mapy
Stellner, František, 1966-
Car je mrtev, až žije carevna! : převraty na ruském dvoře v 18. století / František Stellner. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 501 stran : ilustrace, portréty, genealogické tabulky ; 21 cm
Strategies of remembrance : from Pindar to Holderlin / edited by Lucie Doležalová. -- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing , 2009. -- 252 stran
Šalanda, Bohuslav, 1948-
Česká vesnice Široký Důl / Bohuslav Šalanda. -- Vyd. 1.. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, 2008. -- 173 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm
Vaněk, Miroslav, 1961-
Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie / Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. -- 224 s. : il. ; 23 cm
Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství. 1. část / editoři Miroslav Popelka, Renata Šmidtová. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 209 s. : il. + 1 vol. plán. -- (Praehistorica. Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis, ISSN 0231-5432 ; 32/1)

9 - Hudba (11)

Zpět
 

Čapková, Běla, 1879-1968
Z jabkenické myslivny / Běla Čapková. -- 4. vyd.. -- Praha : Supraphon, 1968. -- 119, [1] s., [24] s. fot. příl. : [1] příl. ; 8°

Haïk-Vantoura, Suzanne
La musique de la Bible révélée : une notation millénaire décryptée / Suzanne Haïk Vantoura. -- 2 édition, remaniée. -- Paris : Dessain et Tolra, 1978. -- 503 stran, xxv stran obrazové přílohy : ilustrace, noty ; 23 cm
 

Holzknecht, Václav, 1904-1988
Claude Debussy / Václav Holzknecht. -- 1. vydání. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. -- 209 stran : černobílé ilustrace, fotografie, noty. -- (Hudební profily ; Svazek 6)

Houda, Přemysl, 1981-
Šafrán : kniha o sdružení písničkářů / Přemysl Houda ; k vydání připravili Jan Šulc a Lubomír Houdek. -- První vydání. -- Praha : Galén, ©2008. -- 463 stran : ilustrace (některé barevevné), portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Olivovníky ; sv. 5)
 

Loucký, Robert, 1895-
Chopin, básník tónů / Robert Loucký ; spolupracovala Eva Kareisová. -- 1. vydání. -- V Praze : Nakladatelské družstvo Máje, 1947. -- 188 stran ; 8°. -- (Májová knižnice ; Sv. 17)

Mosty a propasti : česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu : sborník ze stejnojmenné mezinárodní muzikologické konference konané 3.-5.11.2011 v Praze / editoři Jitka Bajgarová, Andreas Wehrmeyer = Zwischen Brücken und Gräben : deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit : Bericht der gleichnamigen internationalen musikwissenschaftlichen Konferenz in Prag, 3.-5.11.2011 / herausgegeben von Jitka Bajgarová und Andreas Wehrmeyer. -- Vydání první. -- Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky ; Regensburg : Sudetendeutsches Musikinstitut, 2014. -- 357, 397 stran : ilustrace, mapy, portréty, noty, faksimile ; 24 cm
 

Poledňák, Ivan, 1931-2009
Stručný slovník hudební psychologie / Ivan Poledňák. -- první vydání. -- Praha : Supraphon, 1984. -- 459 stran. -- (ABC)

Saintourens, Thomas, 1983-
Maestro : pátrání po hudbě z koncentračních táborů / Thomas Saintourens ; z francouzského originálu le Maestro. A la recherche de la musique des camps přeložila Hana Bělíková. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- ©2012. -- 227 stran, 8 stran obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 cm
The fifth International symposium on traditional polyphony : 4-8 october Tbilisi, Georgia : proceedings / edited by Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. -- Tbilisi : International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Vano Sarajishvili, ©2012. -- 579 stran : ilustrace, noty, tabulky
 

Thein, Hanuš, 1904-1974
Žil jsem operou Národního divadla / Hanuš Thein ; fotografoval Jaromír Svoboda. -- První vydání. -- Praha : Melantrich, 1975. -- 156 stran : černobílé fotografie

Voices of the weak : music and minorities / edited by Zuzana Jurková and Lee Bidgood. -- Praha : Slovo 21, 2009. -- 250 stran : ilustrace, fotografie ; 23 cm + 1 CD

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (12)

Zpět
 

Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů ve dnech 31.5. - 1.6. 1972. -- Praha : Svoboda, 1972. -- 127 stran

Černošská feministická literární kritika : výbor z teoretických statí afroamerických kritiček / Karla Kovalová (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) ; Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. -- 346 stran ; 20 cm. -- (Studijní texty ; svazek 60)
Češka, Jakub, 1971-
Falešná paměť literatury / Jakub Češka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Togga, 2009. -- 339 s. ; 17 cm. -- (Vita intellectiva)
Činátlová, Blanka, 1976-
Odradky : věc a věcnost v literatuře / Blanka Činátlová. -- 1. vyd.. -- Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015. -- 219 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm
Fischer, Otokar, 1883-1938
Literární studie a stati / Otokar Fischer ; uspořádal Josef Čermák ; ve strojopisu k vydání připravil Emanuel Macek. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014-2015. -- 2 svazky
Konstruování genderu v asijských literaturách : případové studie z vybraných jazykových oblastí / redakce Blanka Knotková-Čapková. -- Praha : Česká orientalistická společnost, 2005. -- 260 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Asijské literatury ; svazek 1)
Na okraj Kroniky české / k vydání připravil Jan Linka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 252 s., 8 s. obr. příl.. -- (Studia Hageciana ; 1)
Na stezkách domu Baalova : náboženské texty literární a kultické / Dalibor Antalík ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 355 s. ; 21 cm. -- (Starověké písemnictví Levanty ; sv. 2)
Orwell, George, 1903-1950
Lev a jednorožec: eseje I. : (1928-1941) / George Orwell ; z anglického originálu Essays přeložila Kateřina Hilská. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2013. -- 468 stran ; 20 cm
Orwell, George, 1903-1950
Ohlédnutí za španělskou válkou: eseje II. : (1942-1944) / George Orwell ; z anglického originálu Essays přeložila Kateřina Hilská. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2014. -- 507 stran ; 20 cm
Preisner, Rio, 1925-2007
Když myslím na Evropu / Rio Preisner ; uspořádal a ediční poznámku napsal Jan Šulc. -- Vydání první. -- Praha : Torst ; Řím : Křesťanská akademie, 2003-2004. -- 2 svazky (390 stran, strana 393-977) ; 22 cm. -- (Studium ; svazek 136)
The verb and related areal features in West Africa : continuity and discontinuity within and across Sprachbund frontiers / Petr Zima (ed.) ; Radovan Síbrt, Mirka Holubová and Vladimír Tax, assistant editors. -- München : Lincom Europa, 2009. -- 381 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Lincom studies in African linguistics)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (4)

Zpět
Balcar, Bohuslav, 1943 prosinec 26.-
Evropská agenda : čtyřjazyčný tematický slovník v 50 kapitolách : politika, hospodářství, sociální sféra, vzdělání, kultura, sport a mnoho dalších : česky, anglicky, německy, francouzsky / Bohuslav Balcar & kol.. -- 1. vydání. -- Domažlice : Resonance, 2004. -- 423 stran ; 19 x 22 cm. -- (Kontakty)
Barrow, John D., 1952-
Vesmírná galerie : klíčové obrazy v dějinách vědy / John D. Barrow ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Novotný]. -- 1. vyd. v českém jazyce. -- Praha : Argo : Dokořán, 2011. -- 543 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Zip ; sv. 22)
Šimeček, Zdeněk, 1929-
Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích / Zdeněk Šimeček, Jiří Trávníček. -- 1. vydání. -- Praha : Academia, 2014. -- 499 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Historie)
Trávníček, Jiří, 1960-
Překnížkováno : co čteme a kupujeme (2013) / Jiří Trávníček. -- První vydání. -- Brno : Host, 2014. -- 190 stran : grafy, mapa, tabulky ; 23 cm

14 - Lékařství (15)

Zpět
Bužgová, Radka, 1975-
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních : potřeby, hodnocení, kvalita života / Radka Bužgová. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 168 s. : il. ; 21 cm
Competence assessment in dementia / edited by Gabriela Stoppe on behalf of the European Dementia Consensus Network. -- Wien ; New York : Springer, [2008]. -- ©2008. -- viii, 184stran : ilustrace ; 29 cm
Darmopilová, Zuzana, 1978-
Vliv zájmových skupin na reformu zdravotnictví / Zuzana Darmopilová. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 181 s. : il. ; 21 cm
Halmo, Renata
Sebepéče v ošetřovatelské praxi / Renata Halmo. -- Vydání první. -- Praha : Grada Publishing, 2014. -- 229 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 24 cm. -- (Sestra)
Holmerová, Iva, 1955-
Péče o pacienty s kognitivní poruchou / [Iva Holmerová, Eva Jarolímová, Jitka Suchá a kol.]. -- Praha : Pro Gerontologické centrum vydalo EV public relations, 2007. -- 299 s. ; 21 cm. -- (Vážka)
Holmerová, Iva, 1955-
Vybrané kapitoly z gerontologie / Iva Holmerová, Božena Jurašková, Květa Zikmundová a kol.. -- 3., přeprac. a dopl. vyd.. -- Praha : EV public relations, 2007. -- 143 s. ; 21 cm
Holmerová, Iva, 1955-
Vybrané kapitoly z gerontologie / Iva Holmerová, Božena Jurašková, Květa Zikmundová. -- 2. doplněné vydání. -- [Praha] : Česká alzheimerovská společnost, 2003. -- 88 stran
Holmerová, Iva, 1955-
Zdravověda a ošetřovatelství pro praxi ve zdravotně sociální péči / Iva Holmerová, Hana Drábková a kolektiv. -- Praha : EV public relations, 2007. -- 120 stran ; 30 cm
Jirák, Roman, 1943-
Demence a jiné poruchy paměti : komunikace a každodenní péče / Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2009. -- 164 s.. -- (Sestra)
Klusoň, Petr, 1965-
Jedová stopa / Petr Klusoň. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 263 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. -- (Galileo ; sv. 63)
Lenderová, Milena, 1947-
Tělo mezi medicínou a disciplínou : proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století / Milena Lenderová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík. -- Vydání první. -- Praha : Lidové noviny, 2014. -- 641 stran : ilustrace, fotografie, portréty. -- (Česká historie ; sv. 30)
Lock, Margaret M., 1936-
An anthropology of biomedicine / Margaret Lock and Vinh-Kim Nguyen. -- This edition first published 2010. -- Chichester ; Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, ©2010. -- xi, 506 stran ; 25 cm
Madridský plán a jiné strategické dokumenty / uspořádaly Iva Holmerová a Martina Rokosová ; překlad Iva Holmerová a Janssen Cilag. -- Praha : Pro Gerontologické centrum vydalo EV public relations, 2007. -- 111 stran; 21 cm
Veleta, Petr, 1952-
Introduction to dance therapy for seniors / Petr Veleta, Iva Holmerová. -- 1st English edition in this ensemble. -- Prague : Czech Alzheimer Society : Peter's Dance Centre, [2004]. -- 50 stran, [10] stran barevné obrazové přílohy : ilustrace ; 22 cm + 1 CD
Veleta, Petr, 1952-
Taneční terapie pro seniory dlouhodobě žijící v institucích / Petr Veleta, Iva Holmerová. -- Praha : Gerontologické centrum, 2007. -- 45 s. : il. ; 21 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (88)

Zpět
 

XXVII s"jezd Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza 25 fevralja - 6 marta 1986 goda : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gospolitizdat, 1986. -- 3 svazky (654, 320, 589 stran)

 

XIII. sjezd Komunistické strany Československa : Praha 31. května - 4. června 1966 : nepřednesené diskusní příspěvky, které byly přednány předsednictví XIII. sjezdu nebo ústřednímu výboru Komunistické strany Československa. -- Praha : Svoboda, 1967. -- 625 stan 23 cm

 

Plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 27.-29. ledna 1965. -- Vydání první. -- Praha : Ústřední výbor KSČ, 1965. -- 218 stran

 

XII. sjezd Komunistické strany Československa : Praha 4.-8. prosince 1962 : nepřednesené diskusní příspěvky, které byly předány předsednictvu XII. sjezdu nebo ústřednímu výboru Komunistické strany Československa. -- Praha : Nakladatelství politické literatury, 1963. -- 376 stran

 

XII. sjezd Komunistické strany Československa : Praha 4.-8. prosince 1962. -- Praha : Nakladatelství politické literatury, 1963. -- 710 stran

 

Trinadcatyj s"jezd RKP(b), maj 1924 goda : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1963. -- xxiv, 883 stran. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Pjatyj (londonskij) s"jezd RSDRP, aprel' - maj 1907 goda : protokoly. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1963. -- xxiii, 951 stran. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

XXII s"jezd Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza 17-31 oktjabrja 1961 goda : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gospolitizdat, 1962. -- 3 svazky (608, 608, 592 stran)

 

Šestnadcataja konferencija VKP(b), aprel' 1929 goda : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1962. -- xxix, 837 s.. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Pjatnadcatyj s"jezd VKP(b), dekabr' 1927 goda : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1961-1962. -- 2 svazky (xxviii, 847; 855-1722 stran). -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Usnesení a dokumenty ÚV KSČ : od XI. sjezdu do celostátní konference 1960. -- Vydání 1.. -- Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960. -- 864 stran ; 21 cm

 

Devjatyj s"jezd RKP(b), mart - aprel' 1920 goda : protokoly. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1960. -- xvi, 650 stran. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Vneočerednoj XXI s"jezd Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza 27 janvarja - 5 fevralja 1959 goda : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gospolitizdat, 1959. -- 2 svazky (589, 615 stran)

 

XX s"jezd Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza 14-25 fevralja 1956 : stenografičeskij otčet. -- Moskva : Gospolitizdat, 1959. -- 2 svazky (640, 560 stran)

 

Vos'moj s"jezd RKP(b), mart 1919 goda : protokoly. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1959. -- xviii, 602 stran. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Četvertyj s"jezd RSDRP, aprel' - maj 1906 goda : protokoly. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1959. -- lxv, 713 stran. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

  Tretij s"jezd RSDRP, aprel' - maj 1905 goda : protokoly. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1959. -- xvi, 782 stran : ilustrace. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)
 

Vtoroj s"jezd RSDRP, ijul' - avgust 1903 goda : protokoly. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1959. -- xx, 850 stran : ilustrace. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Protokol XI. řádného sjezdu Komunistické strany Československa : v Praze 18.-21. června 1958. -- Praha : Ústřední výbor KSČ, 1958. -- 529 stran

 

Od X. do XI. sjezdu KSČ : usnesení a dokumenty ÚV KSČ. -- Vydání 1.. -- Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1958. -- 796 stran ; 21 cm

 

Pervyj s"jezd RSDRP, mart 1898 goda : dokumenty i materialy. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo političeskoj literatury, 1958. -- xx, 336 stran. -- (Protokoly i stenografičeskije otčety s"jezdov i konferencij Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza)

 

Celostátní konference Komunistické strany Československa. -- Praha : Rudé právo, 1956. -- 320 stran

 

Materialy VIII vsekitajskogo s"jezda Kommunističeskoj partii Kitaja (15-27 sentjabrja 1956 goda). -- Moskva : Gospolitizdat, 1956. -- 535 stran

 

Protokol X. řádného sjezdu Komunistické strany Československa : v Praze 11.-15. června 1954. -- Praha : Ústřední výbor KSČ, 1955. -- 602 stran

 

Plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 6.-7. října 1954. -- Praha : Ústřední výbor KSČ, 1954. -- 55 stran

 

Rezoljucii XIX s"jezda Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza 5-14 oktjabrja 1952 g.. -- Moskva : Gospolitizdat, 1953. -- 110 s.

 

Celostátní konference Komunistické strany Československa v Praze, ve dnech 16.-18. prosince 1952. -- Praha : Rudé právo, 1953. -- 239 stran

 

Protokol IX. řádného sjezdu Komunistické strany Československa : v Praze 25.-29. května 1949. -- Praha : Ústřední výbor KSČ, 1949. -- 575 stran

Alltagskultur des Antisemitismus im Kleinformat : Vignetten der Sammlung Wolfgang Haney ab 1880 / herausgegeben von Isabel Enzenbach und Wolfgang Haney. -- Berlin : Metropol, ©2012. -- 199 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Andrš, Bohuslav, 1926-
Česká Alexandrovka : vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi / Bohuslav Andrš. -- 2. pozměněné a doplněné vydání. -- Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2015. -- 269 stran, xx stran obrazové přílohy : ilustrace, 1 mapa, portréty, 1 faksimile ; 21 cm. -- (Publikace Slovanské knihovny ; 76)
Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918-1938 (ADÖ). Band 8, Österreich im Zentrum der Mitteleuropapläne, 12. September 1931 bis 23. Februar 1933 / herausgegeben von Klaus Koch, Walter Rauscher, Arnold Suppan und Elisabeth Vyslonzil. -- Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. -- 348 stran ; 25 cm. -- (Fontes rerum Austriacarum = Österreichische Geschichtsquellen ; Zweite Abt. Diplomataria et acta ; Bd. 94)
  Balabanova, Angelika, 1878-1965
Die Zimmerwalder Bewegung 1914-1919 / von Angelica Balabanoff. -- Leipzig : Hirschfeld, 1928. -- 160 stran. -- (Internationale und der Weltkrieg. Materialien ; Abt. 2) (Archiv sozialistischer Literatur ; 16)
Balcar, Bohuslav, 1943 prosinec 26.-
Evropská agenda : čtyřjazyčný tematický slovník v 50 kapitolách : politika, hospodářství, sociální sféra, vzdělání, kultura, sport a mnoho dalších : česky, anglicky, německy, francouzsky / Bohuslav Balcar & kol.. -- 1. vydání. -- Domažlice : Resonance, 2004. -- 423 stran ; 19 x 22 cm. -- (Kontakty)
  Beneš, Edvard, 1884-1948
Demokracie dnes a zítra / Edvard Beneš. -- Třetí (druhé české) vydání. -- Praha : Čin, 1946. -- 349 stran : [1] černobílá fotografie
Blackwellova encyklopedie politického myšlení / editor David Miller ; spolupracovali Janet Colemanová ... [et al.] ; [přeložila Jana Kuchtová ... et al.]. -- Vyd. 2.. -- Brno : Barrister & Principal, 2000. -- 581 s.
Cabada, Ladislav, 1973-
Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kolektiv. -- 2. rozš. a dopl. vyd.. -- Praha : Eurolex Bohemia, 2004. -- 494 s. : il.. -- (Politologie)
Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model : sborník příspěvků z konference konané 4.-6.7.2006 v Praze / [editoři Alena Ivanova, Jan Tuček ; překlad čeština, ruština Alena Ivanova, překlad polština Martin Nodl]. -- [Praha] : UK FHS, 2006. -- 415 s. ; 21 cm
Dean, Jodi, 1962-
Slast a politika : Žižkova politická teorie / Jodi Deanová ; [z anglického originálu Žižek's politics přeložil Otakar Vochoč]. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Filosofia, 2014. -- 247 stran
 

Demokratischer Sozialismus in den achtziger Jahren : Willy Brandt zum 65. Geburtstag, 18. Dezember 1978 / Richard Löwenthal (Hrsg.). -- Köln : Europäische Verlagsanstalt, ©1979. -- 278 stran : tabulky

De-Stalinisation reconsidered : persistence and change in the Soviet Union / Thomas M. Bohn, Rayk Einax, Michel Abesser (eds.). -- Frankfurt am Main : Campus, 2014. -- 276 stran ; 22 cm
Dixon, Paul, 1964-
Northern Ireland : the politics of war and peace / Paul Dixon. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave, ©2001. -- xviii, 334 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm
Dočekalová, Pavla
Úvod do politologie / Pavla Dočekalová, Kamil Švec [a kol.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2010. -- 263 s. : il. ; 24 cm
Drulák, Petr, 1972-
Teorie mezinárodních vztahů / Petr Drulák. -- Vyd. 2.. -- Praha : Portál, 2010. -- 220 s. ; 20 cm
 

Enzensberger, Hans Magnus, 1929-
Deutschland, Deutschland unter anderm : Äußerungen zur Politik / Hans Magnus Enzensberger. -- Erstausgabe. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1967. -- 177 stran. -- (Edition Suhrkamp ; 203)

Eurosozialismus : die demokratische Alternative / herausgegeben von Gerhard Kiersch und Reimund Seidelmann. -- Köln : Europäische Verlagsanstalt, 1979. -- 267 stran : tabulky, grafy ; 21 cm. -- (Basis Arbeitsergebnisse)
Hamblin, Jacob Darwin
Arming Mother Nature : the birth of catastrophic environmentalism / Jacob Darwin Hamblin. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2013. -- x, 298 stran ; 25 cm
Havlík, Vlastimil, 1981-
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 / Vlastimil Havlík a kol.. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014. -- 347 stran. -- (Monografie ; svazek č. 57)
Heywood, Andrew, 1952-
Politické ideologie / Andrew Heywood ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Masopust]. -- 4. vyd.. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- 362 s. : portréty ; 23 cm
Historie extrémní pravice ve Francii / Michael Winock ...[et al.] ; [přeložili Jana Petrová a Jaroslav Formánek]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 1998. -- 206 s.
  Chruščev, Nikita Sergejevič, 1894-1971
Vospominanija : izbrannyje otryvki / Nikita Chruščev ; sostavitel' V. Čalidze. -- New York : Chalidze Publications, 1979. -- 303 stran ; 14 cm
Il XX Congresso del Pcus : atti del convegno internazionale patrocinato dalla Regione Toscana e dalla Lega nazionale cooperative e mutue, Comitato regionale toscano (Firenze 2-5 ottobre 1986) / scritti di Evgenij A. Ambarcumov ; presentazione di Giuliano Procacci ; a cura di Francesca Gori. -- Milano : F. Angeli, 1988. -- 358 stran ; 22 cm
Jakir, Peter
Detstvo v tjur'me / memuary Petra Jakira ; introdu. -- London : Macmillan, 1972. -- ©1971. -- 151 stran : portrét ; 18 cm
Judah, Ben
Fragile empire : how Russia fell in and out of love with Vladimir Putin / Ben Judah. -- New Haven ; London : Yale University Press, 2014. -- ©2013. -- ix, 379 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapa ; 25 cm
  Kaden, Albrecht, 1924-2004
Einheit, oder, Freiheit : die Wiedergründung der SPD 1945/46 / Albrecht Kaden. -- Hannover : Dietz, 1964. -- 367 stran : tabulky
Kaplan, Karel, 1928-
Protistátní bezpečnost : 1945-1948 : historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ / Karel Kaplan. -- 1. vydání. -- Praha : Plus, 2015. -- 490 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Kaplan, Robert D., 1952-
Pomsta geografie : co mapy vyprávějí o příštích konfliktech a boji proti osudu / Robert D. Kaplan ; [z anglického originálu ... přeložili Andrea Bačová a Ondřej Molnár]. -- [Mníšek pod Brdy] : Bourdon, [2013]. -- 383 stran : mapy ; 24 cm
Kniha politiky / z anglického originálu The Politics book přeložily Zuzana Hocková a Kateřina Šebková. -- 1. vydání. -- Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2015. -- 352 stran ; ilustrace, tabulky, fotografie. -- (Universum)
Kocian, Jiří, 1956-
Květnové volby 1946 - volby osudové? : Československo před bouří / Jiří Kocian, Vít Smetana a kolektiv, Jakub Charvát, Marek Syrný, Milan Drápala, Jakub Rákosník, Vít Smetana, Václav Průcha. -- Vydání první. -- Praha : Pro Nadační fond angažovaných nestraníků vydalo nakladatelství Euroslavica, 2014. -- 242 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Prostopravdy ; sv. 4)
Kohler-Koch, Beate, 1941-
De-mystification of participatory democracy : EU-governance and civil society / Beate Kohler-Koch and Christine Quittkat with Vanessa Buth and Christina Altides. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- xiv, 218 stran ; 24 cm
 

Lenin, Vladimir Il'jič, 1870-1924
V.I. Lenin o socialistickém právu a zákonnosti / Vladimir Il'jič Lenin ;z ruských originálů přeleložil kolektiv překladatelů ; Úvod Jan Němec. -- V tomto souboru vydání 1.. -- Praha : Lidové nakladatelství, 1970. -- 149 stran

Lieberman, Jethro Koller
Liberalism undressed / Jethro K. Lieberman. -- New York : Oxford University Press, ©2012. -- 373 stran ; 25 cm
Lieven, Anatol, 1960-
America right or wrong : an anatomy of American nationalism / Anatol Lieven. -- Second edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2012. -- x, 297 stran ; 22 cm
Marantzidēs, Nikos A., 1966-
O ellīnikos emfylios kai to diethnes komounistiko systīma : to KKE mesa apo ta tsechika archeia 1946-1968 / Nikos Marantzidīs, Kōstas Tsivos. -- Athīna : Ekdoseis Alexandreia, 2012. -- 334 stran ; 21 cm. -- (Neoterī kai synchronī historia)
Marrus, Michael Robert, 1941-
The unwanted : European refugees in the twentieth century / Michael R. Marrus ; with a new foreword by Aristide R. Zolberg. -- New edition. -- Philadelphia : Temple University Press, 2002. -- ©1985. -- xviii, 414 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. -- (Politics, history, and social change)
 

Mezinárodní porada komunistických a dělnických stran / přeložil Ludvík Myška. -- Vydání první. -- Praha : Svoboda, 1970. -- 775 stran

Mihálik, Jaroslav
Political legacy and youth civic engagement in Slovakia / Jaroslav Mihálik. -- Novo Mesto Faculty of Organization Studies, 2015. -- 160 stran : grafy, tabulky
Nikolakopoulos, Īlias
Ī kachektikī dīmokratia : kommata kai ekloges, 1946-1967 / Īlias Nikolakopoulos. -- Athīna : Ekdoseis Patakī, 2001. -- 425stran : ilustrace, mapy ; 28 cm. -- (Seira Neoterī kai synchronī historia ; 4)
Papachelas, Alexīs
O viasmos tīs ellīnikīs dīmokratias : o amerikanikos paragon, 1947-1967 / Alexīs Papachelas. -- Athīna : Estia, 2009. -- 449, 16 stran obrazové přílohy : ilustrace (černobílé)
 

Pervyj kongress Kominterna ; Velikij Oktjabr' i roždenije meždunarodnogo kommunističeskogo dviženija / Redakcionnaja kollegija K. K. Širinja. -- Moskva : Politizdat, 1986. -- 552 stran. -- (Osnovnyje etapy istorii meždunarodnogo kommunističeskogo dviženija / Instituit marksizma-leninizma pri CK KPSS)

Rosůlek, Přemysl, 1971-
Politický secesionismus & etické teorie : Allen Buchanan a jeho kritici / Přemysl Rosůlek. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 171 stran, 24 stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 23 cm
Rovenský, Jan, 1978-
25 let poté : Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice / Jan Rovenský a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2014. -- 325 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Říchová, Blanka, 1958-
Úvod do současné politologie : [srovnávací analýza demokratických politických systémů] / Blanka Říchová. -- Vyd. 2.. -- Praha : Portál, 2007. -- 207 s. : tabulky, schémata
Sozialistischer Pluralismus : Texte zur Theorie und Praxis sozialistischer Gesellschaften / Udo Bermbach, Franz Nuscheler (Hrsg.). -- Hamburg : Hoffmann und Campe, 1973. -- 448 stran ; 21 cm. -- (Reader)
 

Stalin, Iosif Vissarionovič, 1879-1953
Otčet Central'nogo Komiteta XVI s"jezdu VKP(b) / I.Stalin i L. Kaganovič. -- Moskva : Gosudarstvennoje izdatel'stvo, 1930. -- 185 stran

Stojarová, Věra, 1978-
The far right in the Balkans / Věra Stojarová. -- 1st published. -- Manchester ; New York : Manchester University Press, 2013. -- xv, 173 stran : ilustrace ; 25 cm
Šíma, Pavel
Volební kampaně 2013 : Strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Český politický marketing, jak jste ho ještě nepoznali / Pavel Šíma, Marcela Králiková a kolektiv. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 237 stran, [30]stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevevné), portréty ; 23 cm + plakát (1 složený list)
The anatomy of terror : political violence under Stalin / edited by James Harris. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- x, 333 stran ; 24 cm
Tomeš, Josef, 1954-
Viktor Dyk a T.G. Masaryk : dvojí reflexe češství / Josef Tomeš. -- 2. doplněné vydání. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 209 stran : ilustrace, portréty. -- (Knižnice Dějin a současnosti ; svazek 37)
 

Tretij kongress Kominterna ; razvitije kongressom političeskoj linii kommunističeskogo dviženija : kommunisty i massy / glavnyj redaktor F.I. Firsov. -- Moskva : Politizdat, 1975. -- 630 stran. -- (Osnovnyje etapy istorii meždunarodnogo kommunističeskogo dviženija / Instituit marksizma-leninizma pri CK KPSS)

Vajdová, Tereza, 1972-
An assessment of Czech civil society in 2004 : after fifteen years of development / Tereza Vajdová. -- 1st ed.. -- Brno : CERM, 2005. -- 123 s. : il.
Vajdová, Tereza, 1972-
Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje : zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku / Tereza Vajdová. -- Vyd. 1.. -- Brno : CERM, 2005. -- 119 s. : il.
Valeš, Lukáš, 1976-
Dějiny politických teorií / Lukáš Valeš. -- 2. rozš. vyd.. -- Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. -- 270 s.
 

Vtoroj kongress Kominterna ; razrabotka kongressom idejnych, taktičeskich i organizacionnych osnov kommunističeskich partij / Redakcionnaja kollegija K. K. Širinja. -- Moskva : Politizdat, 1972. -- 525 stran. -- (Osnovnyje etapy istorii meždunarodnogo kommunističeskogo dviženija / Instituit marksizma-leninizma pri CK KPSS)

  Wassin, W.
Kommunisten und Sozialdemokraten : das Problem der Beziehungen zwischen den zwei politischen Hauptströmungen in der Arbeiterbewegung der entwickelten kapitalistischen Länder / W. Wassin, S.Gribanow, I. Undasynow. -- Moskau : APN-Verlag, 1972. -- 143 stran
Yilmaz, Harun
National identities in Soviet historiography : the rise of nations under Stalin / Harun Yilmaz. -- New York : Routledge, [2015]. -- xi, 228 stran. -- (Central Asia research forum)
Zahraniční politika České republiky 1993-2004 : úspěchy, problémy a perspektivy / Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv autorů [Veronika Bílková ... et al.]. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2004. -- 268 s. + 1 CD-ROM
Znoj, Milan, 1952-
Demokracie v postliberální konstelaci / Milan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková. -- První vydání. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 240 stran. -- (Politeia)
Zoumpoulakīs, Stayros
Chrysī Augī kai ekklīsia / Stauros Zoumpoulakīs. -- Athīna : Polis, ©2013. -- 114 stran ; 21 cm

16 - Právo (8)

Zpět
Boulouis, Jean, 1927-1997
Droit institutionnel des Communautés européennes / par Jean Boulouis. -- Paris : Editions Montchrestien, ©1984. -- xii, 286 stran ; 19 cm. -- (Précis Domat)
  Code de droit public : textes usuels de droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, libertés publiques, droit international public, droit européen / [rassemblés par] Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby. -- Paris : Prat/Europa, 1985]. -- 1209 stran ; 19 cm. -- (Collection "Codes")
Cummings, Alex Sayf
Democracy of sound : music piracy and the remaking of American copyright in the twentieth century / Alex Sayf Cummings. -- New York : Oxford University Press, 2013. -- xi, 257 stran : ilustrace (černobílé) ; 25 cm
Chapus, René
Droit administratif général / René Chapus. -- Paris : Editions Montchrestien, 1993. -- 1139 stran
Pavlíček, Václav, 1934-
Občanská a lidská práva v současné době / Václav Pavlíček, Helena Hofmannová a kol.. -- Praha : Auditorium, 2014. -- 306 s.
Robert, Jacques, 1928-
Libertés publiques et droits de l'homme / Jacques Robert ; avec la collaboration de Jean Duffar. -- Quatrieme édition. -- Paris : Montchrestien, 1988. -- 658 stran. -- (Domat droit public)
Teyssié, Bernard
Code de droit social européen : textes a jour au 15 mai 1990 / Bernard Teyssié, professeur a la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Montpellier. -- Paris : Litec, 1990. -- XII, 1144 stran
Wheeler, Leigh Ann, 1967-
How sex became a civil liberty / Leigh Ann Wheeler. -- New York : Oxford University Press, [2013]. -- xiv, 327 stran : ilustrace ; 24 cm

17 - Psychologie (3)

Zpět
Erikson, Erik H. (Erik Homburger), 1902-1994
Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka / Erik H. Erikson ; z anglického originálu přeložil a doslov napsal Jiří Šimek. -- Vydání druhé, přepracované, v Portálu první. -- Praha : Portál, 2015. -- 152 stran : tabulky
Thorová, Kateřina, 1969-
Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt / Kateřina Thorová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 575 stran : ilustrace ; 24 cm
Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech : víceoborový přístup / editoři Petr Macek, Jiří Dalajka ; [Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny]. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2005. -- 624 s. : tab.

18 - Sociologie (47)

Zpět
Advances in membership categorisation analysis / edited by Richard Fitzgerald, William Housley. -- Los Angeles : Sage Publications Ltd, ©2015. -- xi, 194 stran : ilustrace (černobílé)
Aufklärungen durch Erinnerung : Selbstvergewisserung und Kritik / herausgegeben von Frauke A. Kurbacher, Karel Novotný, Karin Wendt. -- Würzburg : Königshausen & Neumann, c2007. -- 136 s. : il. ; 24 cm
Bauman, Zygmunt, 1925-
Tohle není deník / Zygmunt Bauman ; z anglického originálu This is not a diary přeložila Zuzana Gabajová. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 202 stran. -- (XXI. století ; sv. 33)
Beck, Ulrich, 1944-2015
Dálková láska : životní formy v globálním věku / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; přeložila Petra Jeřábková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2014. -- 236 stran ; 20 cm. -- (Post ; sv. 13)
Bernkopfová, Michala
La identidad de los nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla y la influencia de la Unión de Cooperativas Tosepan/ Michala Bernkopfová. -- 1a edición. -- Praga : Karolinum, 2014. -- 234 stran : grafy, tabulky ; 23 cm. -- (Ibero-Americana Pragensia. Supplementum ; 34/2014)
Bernstein, Richard J., 1932-
Violence : thinking without banisters / Richard J. Bernstein. -- Cambridge : Polity, 2013. -- ix, 228 stran ; 24 cm
Bodies of evidence : the practice of queer oral history / edited by Nan Alamilla Boyd and Horacio N. Roque Ramírez. -- New York : Oxford University Press, c2012. -- xii, 294 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Oxford oral history series)
Cohen, Gerard Daniel
In war's wake : Europe's displaced persons in the postwar order / Gerard Daniel Cohen. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2012. -- viii, 237 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Oxford studies in international history)
Collier, Paul, 1949-
Exodus : immigration and multiculturalism in the 21st century / Paul Collier. -- London : Penguin Books, 2014. -- ©2013. -- viii, 309 stran ; 20 cm
Corbin, Juliet M., 1942-
Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory / Juliet Corbin, International Institutte for Qualitative Methodology, Anselm Strauss. -- Fourth edition. -- Los Angeles : Sage, 2013. -- xviii, 431 stran : ilustrace
Doubravová, Jarmila, 1940-
Sémiotika v teorii a praxi / Jarmila Doubravová. -- Vyd. 2.. -- Praha : Portál, 2008. -- 159 s. : il. ; 21 cm
Drda, Adam, 1971-
Zvláštní zacházení : rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. - Birkenau / Adam Drda. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2014. -- 253 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. -- (Revolver Revue ; sv. 82)
Etnické komunity v české společnosti / Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová eds.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ermat, 2006. -- 411 s. ; 21 cm
Gasteiger, Nepomuk, 1979-
Konzument : obrazy spotřebitele v reklamě, kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945-1989 / Nepomuk Gasteiger ; [z německého originálu ... přeložil Milan Váňa]. -- Vyd 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 233 s. : il. ; 23 cm. -- (Společnost ; sv. 5)
Hamplová, Dana, 1973-
Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti / Dana Hamplová a kol. ; další autoři Kristina Březinová, Jana Klímová Chaloupková, Olga Sivková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2014. -- 147 stran : tabulky, grafy. -- (Studie)
Holmerová, Iva, 1955-
Supporting family carers of older people in Europe : the national bacground report for the Czech Republic / Iva Holmerová. -- Münster : Lit, c2007. -- 99 s. : il. ; 22 cm. -- (Supporting family carers of older people in Europe, Empurical evidence, Policy trends and Future perspectives)
Humanitarian crises and migration : causes, consequences and responses / edited by Susan Martin, Sanjula S. Weerasinghe and Abbie Taylor. -- First published 2014. -- Abingdon ; New York : Routledge, 2014. -- xxiii, 375 stran : grafy, tabulky
Jerram, Leif, 1971-
Streetlife : the untold history of Europe's twentieth century / Leif Jerram. -- First published 2011. -- First published in paperback 2013. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- ©2011. -- x, 477 stran : ilustrace ; 22 cm
Jirák, Jan, 1958-
Média pod lupou : (mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání) / Jan Jirák, Helena Pavličiková a kol.. -- První vydání. -- Praha : Powerprint, 2013. -- 187 stran ; 21 cm
Kast, Verena, 1943-
Truchlení : fáze a šance psychického procesu / Verena Kast ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka]. -- Vydání 1.. -- Praha : Portál, 2015. -- 143 stran ; 21 cm. -- (Spektrum)
Martin, Susan Forbes, 1947-
International migration : evolving trends from the early twentieth century to the present / Susan F. Martin, Georgetown University. -- First published. -- New York : Cambridge University Press, ©2014. -- xiv, 317 stran
Matoušek, Oldřich, 1947-
Metody a řízení sociální práce / Oldřich Matoušek a kol.. -- třetí, aktualizované a doplněné vydání. -- Praha : Portál, 2013. -- 395 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 24 cm
Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů : (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové) / Yana Leontiyeva (ed.) ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006. -- 95 s. ; 24 cm. -- (Sociologické studie ; 06/10)
Minority: construct or reality? : on reflection and self-realization of minorities in history / edited by Zuzana Jurková ... [et al.]. -- Bratislava : Zingprint, c2007. -- 189 s. : il. ; 21 cm. -- (Ethnic studies ; v. 4)
 

Osvojenije novych social'nych rolej akterami staroj obščestvennoj sceny : (tendencii i problemy perechodnogo vremeni) / otvetstvennyje redaktory L. Gordon, E. Klopov. -- Moskva : IMEMO RAN, 1994. -- 255 stran. -- (Novyje social'nyje dviženija v Rossii ; Vypusk 3)

Pauknerová, Karolína, 1977-
Non-humans in social science: ontologies, theories and case studies / Karolína Pauknerová, Marco Stella, Petr Gibas et al.. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 350 s. : il. ; 20 cm
Polansky, Paul, 1942-
Tábor smrti Lety : vyšetřování začíná (1992-1995) / Paul Polansky ; [překlad Jan Votřel ... et al.]. -- 1. vyd.. -- [Praha] : Antifašistická akce : Československá anarchistická federace : Institut kritických studií, 2014. -- 510 s. : il.
Political and civic engagement : multidisciplinary perspectives / edited by Martyn Barrett, Bruna Zani. -- London ; New York : Routledge, ©2015. -- xxi, 562 stran : grafy, tabulky
Rankov, Pavol, 1964-
Znalostní pracovník v informační společnosti / Pavol Rankov. -- První vydání. -- V Opavě : Slezská univezita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014. -- 152 stran : grafy ; 21 cm
Romové : tradice a současnost / Zpracoval kolektiv autorů Muzea romské kultury. -- [1. vyd.].. -- Brno : SVAN, 1999. -- 90 s.: il.. -- (Za poznáním do muzea ; Sv. 9)
Rushkoff, Douglas
Život, s.r.o. : jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek / Douglas Rushkoff ; přeložili Jana Odehnalová a Vít Penkala. -- Vydání první. -- Praha : Argo : Dokořán, 2014. -- 317 stran ; 24 cm. -- (Zip ; svazek 46)
Socialism vanquished, socialism challenged : Eastern Europe and China, 1989-2009 / edited by Nina Bandelj and Dorothy J. Solinger. -- New York : Oxford University Press, ©2012. -- xii, 254 stran : grafy, tabulky ; 25 cm
Soukupová, Blanka, 1965-
Město - identita - paměť / editoři Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana Jurková, Andrzej Stawarz. -- Bratislava : ZING PRINT, 2007. -- 239 stran
Společenské vědy a audiovize / Helena Bendová, Matěj Strnad (eds.). -- 1. vydání. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2014. -- 763 stran : ilustrace ; 23 cm
Stepney, Paul
Social work and the community : a critical context for practice / Paul Stepney and Keith Popple. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. -- x, 201 stran : ilustrace ; 24 cm
 

Storch, Erwin
Quer durch das Sowjetdorf / Erwin Storch. -- 1. Auflage. -- Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1950. -- 64 stran : černobílé fotografie ; 21 cm

Šalanda, Bohuslav, 1948-
Česká vesnice Široký Důl / Bohuslav Šalanda. -- Vyd. 1.. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, 2008. -- 173 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm
The Central European city as a space for dialogue? : (examples : Prague and Warsaw) / edited by Blanka Soukupová ... [et al.]. -- Bratislava : Zing print, 2006. -- 230 s. : il., fot. ; 21 cm. -- (Etnické studie ; Sešit 3)
The social psychology of intergroup reconciliation / [edited by] Arie Nadler, Thomas E. Malloy and Jeffrey D. Fisher. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2008. -- xiv, 497stran : grafy ; 25 cm
Thrift and thriving in America : capitalism and moral order from the Puritans to the present / edited by Joshua J. Yates and James Davison Hunter. -- New York : Oxford University Press, 2011. -- x, 622 stran : ilustrace ; 25 cm
Using theory in youth and community work practice / edited by Ilona Buchroth and Chris Parkin. -- Exeter : Learning Matters, ©2010. -- ix, 145 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Empowering youth and community work practice)
Vančát, Jaroslav, 1949-
Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě : gnozeologické předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií / Jaroslav Vančát. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2009. -- 245 s. : il. ; 21 cm
Vybíral, Zbyněk, 1961-
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci / Zbyněk Vybíral. -- Vyd. 3.. -- Praha : Portál, 2015. -- 176 s.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989 : edice dokumentů / Jaroslav Pažout a kol. (eds.). -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 2014. -- 410 stran, (56) stran obrazových příloh + 1 CD. -- (Historie)
 

Vývoj společnosti ČSSR v číslech : rozbory výsledků sčítání lidu, domů a bytů / redakce K. Patera, K. Švehlák. -- Praha : SEVT, 1965. -- 513 stran : tabulky. -- (Knižnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky)

Young, Jason
China's hukou system : markets, migrants and institutional change / Jason Young, lecturer i political science and international relations, Victoria University of Wellington, New Zealand. -- First published. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, ©2013. -- xi, 205 stran : grafy, tabulky
Znebejánek, František, 1951-
Sociologie konfliktu / František Znebejánek. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 172 stran ; 20 cm. -- (Základy sociologie ; sv. 12)

21 - Umění, architektura (4)

Zpět
Fryč, Martin
Současné umění očima Martina Fryče / Martin Fryč. -- Vydání první. -- Hradec Králové : HereLove, 2014. -- 203 nečíslovaných stran : ilustrace, portréty, fotografie ; 27 cm
Mitchell, W. J. T. (William John Thomas), 1942-
Picture theory : essays on verbal and visual representation / W. J. T. Mitchell. -- Chicago ; London : University of Chicago Press, ©1994. -- xv, 445 stran : ilustrace, portréty, faksimile
Panofsky, Erwin, 1892-1968
Idea : příspěvek k historii pojmu starší teorie umění / Erwin Panofsky ; z německého vydání Idea: ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunstheorie (1924) přeložila Radana Mišustina ; dodatky z italštiny přeložil Josef Bradáč. -- Vydání první. -- Praha : Malvern, 2014. -- 197 stran ; 19 cm
Ševčík, Miloš, 1973-
Umění jako vyjádření smyslu : filozofie umění Jana Patočky / Miloš Ševčík. -- Vydání 1.. -- Červený kostelec ; Plzeň : Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni : Pavel Mervart, 2014. -- 250 stran. -- (Edice estetika ; svazek 4)

22 - Výchova a vzdělávání (11)

Zpět
Benyovszky, Ladislav, 1958-
Úvod do filosofického myšlení / Ladislav Benyovszky a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- 557 s. ; 21 cm
Cabada, Ladislav, 1973-
Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kolektiv. -- 2. rozš. a dopl. vyd.. -- Praha : Eurolex Bohemia, 2004. -- 494 s. : il.. -- (Politologie)
Dočekalová, Pavla
Úvod do politologie / Pavla Dočekalová, Kamil Švec [a kol.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2010. -- 263 s. : il. ; 24 cm
Dohnalová, Marie, 1955-
Czechkid : teoretické texty, audio nahrávky / Marie Dohnalová a kolektiv. -- Vydání první. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 185 stran ; 21 cm + 1 CD
Dohnalová, Marie, 1955-
Sociální ekonomika, sociální podnikání : studijní text / Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Blažena Petrlíková, Jiří Svoboda a kolektiv. -- Vydání první. -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. -- 178, 31 stran : ilustrace, tabulky ; 26 cm
Hlaváček, Petr, 1974-
Vytěsněná elita : zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze / Petr Hlaváček, Dušan Radovanovič. -- Vyd. 1.. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve vyd. Togga, 2012. -- 166 s. : portréty, faksim. ; 17 cm
Holmerová, Iva, 1955-
Zdravověda a ošetřovatelství pro praxi ve zdravotně sociální péči / Iva Holmerová, Hana Drábková a kolektiv. -- Praha : EV public relations, 2007. -- 120 stran ; 30 cm
Idea university / Jakub Jirsa (ed.) ; přeložili: Alena Tesková, Jan Petříček, Tereza Matějčková, Luděk Bednář, Anna Šolarová, Štěpán Popel. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 186 stran. -- (XXI. století ; sv. 32)
Málková, Gabriela, 1977-
Umění zprostředkovaného učení : teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina / Gabriela Málková. -- 1. vyd.. -- Praha : TOGGA, 2008. -- 121 s. : čb. il., tab., diagramy
Škrabal, Milan
Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ / Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Národní institut pro další vzdělávání, 2014. -- 112 stran : ilustrace ; 21 cm
Valeš, Lukáš, 1976-
Dějiny politických teorií / Lukáš Valeš. -- 2. rozš. vyd.. -- Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. -- 270 s.

24 - Zemědělství (1)

Zpět
Feige, Jakub
Budování nové epochy : kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice / Jakub Feige. -- Vydání první. -- Litoměřice : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; Praha : Scriptorium, 2014. -- 281 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 25 cm. -- (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích ; svazek 2)

(2)

Zpět
Deml, Jakub, 1878-1961
Sebrané spisy. II, Mystické překlady / Jakub Deml ; Martin C. Putna, Záviš Šuman a Jakub Vaníček (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 790 s, 29 s. obr. příl. : il.. -- (Spisy Jakuba Demla)
Zelazny, Roger, 1937-1995
Pán světla / Roger Zelazny ; přeložil Michael Bronec. -- Vydání druhé, ve Strakách první. -- Praha : Straky na vrbě, 2012. -- 337 stran ; 17 cm. -- (Západní fantastika ; sv. 25)

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat