Přírůstky dokumentů (196)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
6 - Fyzika a příbuzné vědy
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
24 - Zemědělství

 

1 - Antropologie, etnografie (13)

Zpět

Pure : food, style and odd stories from the top of the world. -- Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2001. -- 134 stran
Ahuja, Neel
Bioinsecurities : disease interventions, empire, and the government of species / Neel Ahuja. -- Durham : Duke University Press, 2016. -- xix, 262 stran : ilustrace. -- (Anima)
Blackwell, Carole
Tradition and society in Turkmenistan : gender, oral culture and song / Carole Blackwel.. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- ©2001. -- xi, 203 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 24 cm
Horváthová, Jana, 1967-
Devleskere čhave : svedectvom starých pohľadníc / Jana Horváthová. -- Vydanie prvé. -- Poprad : Region Poprad, s.r.o., 2006. -- 176 stran : ilustrace (některé barevné) ; 35 cm
Každodenní život v Československu 1945/48-1989 / Jaroslav Pažout (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2015. -- 239 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Koeltzsch, Ines, 1977-
Praha rozdělená i sdílená : Česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938 / Ines Koeltzsch ; z německého originálu Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918-1938) přeložil Petr Dvořáček. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 342 stran. -- (Židé - Dějiny - Paměť ; svazek 03.)
Krajina jako antropologická čítanka / Tereza Blažková, Petra Červinková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. -- 325 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm. -- (Steam ; 2. svazek)
Kultura a totalita. III, Revoluce / Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 515 stran. -- (Varia ; 41. svazek)
Moree, Dana, 1974-
Základy interkulturního soužití / Dana Moree. -- Vydání první. -- Praha : Portál : 2015. -- 204 stran : ilustrace
Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století = Eine unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts : sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 26.-28. února 2015 / uspořádali: Václav Petrbok, Taťána Petrasová a Pavla Machalíková. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 355 stran, 8 stran obrazových příloh : barevné ilustrace
O'Brien, Dave
Kulturní politika : management, hodnoty a modernita v kreativních průmyslech / Dave O'Brien ; z anglického originálu Cultural policy ... přeložila Jana Ogrocká. -- Vydání první. -- Brno : Barrister & Principal ; Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015. -- 262 stran ; 21 cm. -- (Kultura & arts management)
Štěpánová, Kateřina, 1984-
Antropologie exotických sbírkových předmětů : etnograficko-muzeologická sonda do současných přístupů k vystavování exotických artefaktů / Kateřina Štěpánová. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 136 stran : ilustrace ; 21 cm
Wales in our own image / preface by Jan Morris. -- Cardiff : In Books, 1999. -- 160 stran

2 - Biologické vědy (2)

Zpět

Shepheard, Paul, 1947-
Pěstěná divočina, neboli, Co je krajina? / Paul Shepheard ; z anglického originálu Cultivated wilderness or, What is landscape? ... přeložil Tomáš Smetánka. -- Zlín : Archa, 2016. -- 201 stran ; 20 cm. -- (aArchitektura ; svazek 17.)
The limits to growth : a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind / [by] Donella H. Meadows [and others]. -- 2nd ed.. -- New York : Universe Books, [1972]. -- 205 s. : illus. ; 21 cm.

4 - Ekonomické vědy, obchod (7)

Zpět

Competition in the railway industry : an international comparative analysis / edited by José A. Gómez-Ibańez, Ginés de Rus. -- Reprint. -- Cheltenham : Edward Elgar, 2015. -- ©2006. -- xiii, 201 stran. -- (Transport economics, management and policy)
Hendl, Jan, 1947-
Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. -- Vydání páté, rozšířené. -- Praha : Portál, 2015. -- 736 stran : grafy, tabulky
MacCurley, Steve
Volunteer management : mobilizing all the resources in the community / by Steve McCurley & Rick Lynch. -- Third edition. -- Plattsburgh : Interpub Group, 2011. -- 418 stran : ilustrace
  Ochrana, František, 1952-
Systém plánování, programování a rozpočtování / František Ochrana. -- Praha : Ministerstvo obrany České republiky v redakci IMPULS, 1995. -- 79 stran
Privatization in Central and Eastern Europe / edited by Saul Estrin. -- First published. -- London ; New York : Longman, ©1994. -- xvi, 231 stran : grafy ; 23 cm. -- (Key issues in the realignment of Central and Eastern Europe)
Rail economics, policy and regulation in Europe / edited by Matthias Finger, Pierre Messulam. -- Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, [2015]. -- xii, 376 stran ; 24 cm
Weinert, Rainer, 1950-
Der Zusammenbruch des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) : zunehmender Entscheidungsdruck, institutionalisierte Handlungsschwächung und Zerfall der hierarchischen Organisationsstruktur / Rainer Weinert, Franz-Otto Gilles. -- Opladen : Westdeutscher Verlag, 1999. -- 201 stran ; 24 cm. -- (Schriften des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin ; Band 87)

5 - Filozofie a náboženství (33)

Zpět

Le momen du vivant ouvrage coordonné par Arnaud François et Frédéric Worms. -- 1re édition. -- Prais : Presses Universitaires de France, 2016. -- 473 stran. -- (Philosophie française contemporaine, ISSN 2116-7656)
Světla na zemi i na nebi : děti a učitelé České republiky k výročí slovanské misie na Moravu 2013. -- 1. vydání. -- České Budějovice : Pustevník ; Studio Gabreta, 2013. -- 159 stran : barevné ilustrace, portréty ; 33 cm
Anthropologies philosophiques / numéro coordonné par Étienne Bimbenet et Laurent Perreau. -- [Paris] : Alter, 2015. -- 327 stran. -- (Alter. Revue de phénoménologie ; 23/2015)
Bergson, Henri, 1859-1941
Histoire de l'idée de temps : cours au collège de France : 1902-1903 / Henri Bergson. -- 1re édition. -- Paris : Presses universitaires de France, 2016. -- 392 stran ; 22 cm
Cardini, Franco, 1940-
Chalífa a západ : kořeny terorismu a pokrytectví Západu / Franco Cardini ; z italského originálu L'ipocrisa dell'Occidente přeložily Jitka Michalčíková a Tereza Sieglová. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 168 stran. -- (Moderní dějiny)
Crépon, Marc, 1962-
La philosophie face à la violence / Marc Crépon, Frédéric Worms. -- [Paris] : Editions des Équateurs, 2015. -- 203 stran. -- (Paralléles)
Denkdisziplinen von Ost und West : interdisziplinäre Philosophie in einer globalen Welt / herausgegeben von Hisaki Hashi. -- Nordhausen : Verlag Traugott Bautz GmbH, 2015. -- 309 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Libri nigri ; 39)
Derrida, Jacques, 1930-2004
Heidegger: la question de l'Être et l'Histoire : cours de l'ENS-Ulm 1964-1965 / Jacques Derrida ; édiation étable par Thomas Dutoit avec le concours de Marguerite Derrida. -- Paris : Éditions Galilée, 2013. -- 325, 16 stran obrazové přílohy. -- (Collection la philosophie en effet)
Eidam, Heinz
Dasein und Bestimmung : Kants Grund-Problem / Heinz Eidam. -- Berlin : Walter de Gruyter, 2000. -- viii, 421 stran ; 24 cm. -- (Kantstudien. Ergänzungshefte ; 138)
Foucault, Michel, 1926-1984
Discours et vérité: précédé de la Parrêsia/ Michel Foucault ; édition et apparat critique par Henri-Paul Fruchaud et Daniele Lorenzini ; introduction par Frédéric Gros. -- [Paris] : Libraire Philosophique J.VRIN, 2016. -- 314 stran. -- (Philosophie du présent, ISSN 2270-8669)
Grégori, Jean
Force et temps : essai sur le "vitalisme phénoménologique" de Michel Henry / Jean Grégori. -- Paris : Hermann, [2015]. -- 306 stran ; 23 cm. -- (Collection Hermann Philosophie)
Hans Jonas / numéro coordonné par Jean-Claude Gens et Eric Pommier. -- [Paris] : Alter, 2014. -- 335 stran. -- (Alter. Revue de phénoménologie ; 22/2014)
Henry, Michel, 1922-2002
Phénoménologie de la vie / Michel Henry. -- 1re édition. -- Paris : Presses universitaires de France, 2003-2015. -- 5 svazků ; 22 cm. -- (Epiméthée)
Karfíková, Lenka, 1963-
Filosofie Augustinova mládí : Tři studie s Nebridiovým a Augustinovým listem (Ep. 6-7) v příloze / Lenka Karfíková. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 150 stran. -- (Oikúmené ; svazek 185)
Kniha náboženství / z anglického originálu The religions book ... přeložil Jaroslav Hofmann. -- Vydání první. -- Praha : Knižní klub, 2015. -- 352 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 24 cm. -- (Universum)
L'OEil et l'esprit: Maurice Merleau-Ponty entre art et philosophie / sous la direction de Lorenzo Vinciguerra et de Fabrice Bourlez. -- Reims : Éditions et presses universitaires de Reims, [2016]. -- 277 stran, 8 stran barevné obrazové přílohy
Laugier, Sandra,
Recommencer la philosophie : Stanley Cavell et la philosophie en Amérique / Sandra Laugier. -- Nouvelle édition revue et augmentée. -- [Paris] : Vrin, [2014]. -- 312 stran ; 19 cm. -- (Philosophie du présent, ISSN 2270-8669)
Levinas, Emmanuel, 1906-1995
Être juif : suivi d'une Lettre à Maurice Blanchot / Emmanuel Levinas ; préface de Danielle Cohen-Levinas. -- Paris : Rivages, 2015. -- ©1947. -- 76 stran. -- (Petite Bibliothèque)
Materna, Pavel, 1930-
Hovory o pojmu / Pavel Materna. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 158 stran. -- (Společnost ; sv. 14)
Ophälders, Markus
Konstruktion von Erfahrung : versuch über Walter Benjamin / Markus Ophälders. -- Nordhausen : Verlag Traugott Bautz GmbH, [2015]. -- 143 stran. -- (Libri nigri ; ISSN 40)
Patočka lecteur d'Aristote : phénoménologie, ontologie, cosmologie / sous la direction de Claude Vishnu Spaak et Ovidiu Stanciu ; préface de Renaud Barbaras. -- Argenteuil : Cercle herméneutique, 2015. -- 290 stran ; 22 cm. -- (Collection Phéno. Série Philosophie générale)
Philosophie de Jean-Luc Marion : phénoménologie, théologie, métaphysique / textes réunis et présentés par Philippe Capelle-Dumont. -- Paris : Herrmann Éditeurs, 2015. -- 136 stran. -- (Rue de la Sorbonne)
Psychologie et psychologisme / sous la direction de Maria Gyemant. -- Paris : Libraire philosophique J. Vrin, 2015. -- 260 stran. -- (Problèmes & controverses, ISSN 0249-7875)
Romano, Claude, 1967-
L'aventure temporelle : trois essais pour introduire à l'herméneutique événementiale / Claude Romano. -- 1re édition. -- Paris : Presses Universitaires de France, 2010. -- 121 stran ; 19 cm. -- (Quadrige. Essais débats, ISSN 0291-0489)
Schirrmacher, Thomas, 1960-
Morální odpovědnost : tři rozměry etického rozhodování / Thomas Schirrmacher ; překlad René Drápala. -- První vydání. -- Praha : Návrat domů, [2016]. -- ©2016. -- 131 stran ; 21 cm
Schnell, Alexander, 1971-
L'effondrement de la nécessité / Alexander Schnell. -- Grenoble : Millon, 2015. -- 216 stran. -- (Krisis)
Schnell, Alexander, 1971-
La déhiscence du sens / Alexander Schnell. -- Paris : Hermann, 2015. -- 267 stran ; 21 cm. -- (Le bel aujourd'hui)
Sokol, Jan, 1936-
Člověk jako osoba : filosofická antropologie / Jan Sokol. -- Třetí, rozšířené vydání, ve Vyšehradu první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 273 stran ; 20 cm. -- (Moderní myšlení)
Solove, Daniel J., 1972-
Understanding privacy / Daniel J. Solove. -- Cambridge ; London : Harvard University Press, 2008. -- x, 257 stran ; 25 cm
The Oxford dictionary of the Christian Church / edited by F.L. Cross. -- Third edition revised / edited by E.A. Livingstone. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. -- xl, 1800 stran ; 26 cm
Vioulac, Jean,
Science et révolution : recherches sur Marx, Husserl et la phénoménologie / Jean Vioulac. -- 1re édition. -- Paris : PUF, 2015. -- 286 stran ; 22 cm. -- (Épiméthée)
Vondrušková, Alena, 1955-
Církev / Alena a Vlastimil Vondruškovi. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 199 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm. -- (Průvodce českou historií)
Zarka, Yves Charles, 1950-
La philosophie en France aujourd'hui / sous la direction de Yves Charles Zarka avec collaboration de Paul Audi et Juliette Grange. -- 1re édition. -- Paris : Presses Universitaires de France, 2015. -- vii, 580 stran. -- (Quadrige, ISSN 0291-0489)

6 - Fyzika a příbuzné vědy (1)

Zpět

Einstein, Albert, 1879-1955
Smysl relativity / Albert Einstein ; z anglického originálu, The meaning of relativity: including the relativistic theory of the non-symmetric field ... přeložil a doslovem opatřil Jan Novotný. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 164 stran ; 21 cm

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (1)

Zpět

Rantatupa, Heikki
Atlas : Suomen historia / Heikki Rantatupa, Matti Rautiainen, Jukka Jokinen. -- 2. uudistettu painos. -- [Iisalmi] : IS-VET, 2008. -- 259 stran : mapy

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (21)

Zpět

Světla na zemi i na nebi : děti a učitelé České republiky k výročí slovanské misie na Moravu 2013. -- 1. vydání. -- České Budějovice : Pustevník ; Studio Gabreta, 2013. -- 159 stran : barevné ilustrace, portréty ; 33 cm
 

Židé v Čechách ... : sborník příspěvků ze semináře konaného .... -- 2006-. -- Praha : Židovské muzeum v Praze, 2007-. -- svazků ; 21 cm

  Minulostí západočeského kraje : [sborník]. -- Plzeň : Krajské nakladatelství, [1962]-. -- Plzeň : Západočeské nakladatelství. -- Ústí nad Labem : Albis international. -- svazků 23 cm
Bäcker, Alfred, 1921-2012
Der Völkermord an den Sudetendeutschen : die Entwicklung des Schicksales der sudetendeutschen Volksgruppe in der ČSR von der Entgermanisierung bis zum Völkermor, 1918 - 1948 / Alfred Bäcker. -- Vöcklabruck : Kilian Verlag, 2006. -- 292 stran : ilustrace ; 25 cm
Černý, Viktor, 1964-
Po stopách ʿÁdů : Jižní Arábie v čase a prostoru / Viktor Černý. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 333 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, mapy ; 25 cm
Deutsche Zeitgeschichte - transnational / Herausgegeben von Alexander Gallus, Axel Schildt und Detlef Siegfried. -- Göttingen : Wallstein Verlag, 2015. -- 339 stran : ilustrace. -- (Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte ; 53)
Gans, David ben Šlomo, 1541-1613
Ratolest Davidova / David Gans ; z hebrejského originálu podle prvního vydání, vytištěného roku 1592 v Praze, přeložila a předmluvu napsala Jiřina Šedinová ; poznámkami opatřili Daniel Boušek a Pavel Sládek. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2016. -- 689 stran. -- (Judaica ; sv. 20)
Klíma, Jan, 1943-
Dějiny Guineje-Bissau / Jan Klíma. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 249 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
 

Lettrich, Jozef, 1905-1968
History of modern Slovakia / Jozef Lettrich. -- New York : Praeger, 1955. -- 329 stran, [24] stran fotografických příloh. -- (Books that Matter)

Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence : T.G. Masaryk - Slované. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015-. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : Historický ústav AV ČR, v.v.i.. -- svazky : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Metlička, Milan, 1962-
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století : průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni / autor textů Milan Metlička. -- Vydání první. -- Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2014. -- 87 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm
Mezihorák, František, 1937-
Sept siècles d'européanisme / František Mezihorák. -- 1ère publication de Nakladatelství Olomouc. -- Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004. -- 206 stran : portréty
Olcott, Martha Brill, 1949-
The Kazakhs / Martha Brill Olcott. -- Second edition. -- Stanford : Hoover Institution Press, 1995. -- xxiii, 388 stran : mapy, tabulky ; 24 cm. -- (Studies of nationalities)
Rosenberg, Martina, 1963-
Mami, kdy už konečně umřeš? / Martina Rosenberg ; z německého originálu Mutter, wann stirbst du endlich? přeložila Štěpánka Podlešáková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 167 stran ; 21 cm
Skilling, H. Gordon (Harold Gordon), 1912-2001
Československo můj druhý domov : paměti Kanaďana / H. Gordon Skilling ; přeložila Petruška Šustrová. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2001. -- 607 stran. -- (Portréty ; Sv. 14)
Svoboda, Jiří A., 1953-
Dolní Věstonice - Pavlov / Jiří A. Svoboda. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 398 stran : ilustrace, fotografie
Šaur, Josef, 1981-
Boris N. Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) / Josef Šaur. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. -- 297 stran ; 23 cm. -- (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; číslo 439)
Widukind z Corvey, asi 925-asi 973
Dějiny Sasů / Widukind ; edice, předmluva, poznámky a překlad z latinského originálu Res gestae saxonicae sive annalium libri tres Jakub Izdný a Kateřina Spurná. -- Vydání první. -- Praha: Argo, 2016. -- 203 stran : ilustrace, mapy. -- (Memoria medii aevi ; svazek 23)
Zourek, Michal, 1985-
Uruguay / Michal Zourek. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 110 stran. -- (Stručná historie států ; svazek č. 90)

9 - Hudba (1)

Zpět

Hons, Miloš, 1958-
Hudba jako horký tep života : kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu (1948-1967) / Miloš Hons. -- Vydání první. -- Praha : TOGGA : Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, 2015. -- 302 stran. -- (Musica Viva)

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (11)

Zpět

Andreas, Petr, 1985-
Vybírat a posuzovat : literární kritika a interpretace v období normalizace / Petr Andreas. -- Vydání první. -- Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. -- 223 stran
Češka, Jakub, 1971-
Království motivů : motivická analýza románů Milana Kundery / Jakub Češka ; [jazyk. korektura Roman Lang]. -- Vyd. 1.. -- Praha : TOGGA, 2005. -- 216 s.
Čeština nově od A do Ž / Markéta Pravdová (ed.). -- Vydání 1.. -- Praha : Lidové noviny : Academia, 2016. -- 147 stran : mapy ; 17 x 24 cm + 1 list (42 x 59 cm složeno na 15 x 21 cm)
Harris, Roy, 1931-2015
Racionalita a gramotná mysl / Roy Harris ; z anglického originálu Rationality and the literate mind ... přeložili Vít Gvoždiak a Anton Markoš. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 268 stran
Hornblower, Simon, 1949-
Thucydides and Pindar : historical narrative and the world of Epinikian poetry / Simon Hornblower. -- Reprinted 2008. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. -- ©2004. -- xv, 454 stran : mapy ; 22 cm
Charvát, Martin, 1989-
Archeologie znaku : vybrané studie k dějinám sémiotiky / Martin Charvát - Michal Karľa - Martin Švantner. -- Vydání první. -- Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2015. -- 266 stran ; 18 cm. -- (Polemos ; 10. svazek)
Kořínek, Pavel, 1981-
V panelech a bublinách : kapitoly z teorie komiksu / Pavel Kořínek, Martin Foret, Michal Jareš. -- Vydání první. -- Praha : Akropolis, 2015. -- 447 stran : ilustrace
Langenscheidts Grundwortschatz, Englisch : ein nach Sachgebieten geordnetes Lernwörterbuch mit Satzbeispielen / erarbeitet von der Langenscheidt-Redaktion. -- Berlin : Langenscheidt, 1984. -- xii, 324 stran : ilustrace
Merker, Paul, 1881-1945
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Dritter Band, P-Sk / Begründet von Paul Merker und Wolfgang Stammler ; neu bearbeitet und unter redaktioneller Mitarbeit von Klaus Kanzog sowie Mitwirkung zahlreicherFachgelehrter hrsg. von Werner Kohlschmidt und Wolfgang Mohr. -- Zweite Auflage. -- Berlin : Walter de Gruyter, 1977. -- 873 stran
Ouředník, Patrik, 1957-
Šmírbuch jazyka českého : slovník nekonvenční češtiny 1945-1989 / Patrik Ouředník. -- Čtvrté, doplněné vydání, ve Volvox Globator první. -- Praha : Volvox Globator, 2016. -- 532 stran : ilustrace ; 22 cm
Wedel, Erwin
Langenscheidts Taschenwörterbuch Russisch-Deutsch = Karmannyj slovar' russkogo jazyka Langenscheidt. Teil 1, Russisch - Deutsch / von Erwin Wedel. -- Völlige Neubearbeitung. -- 6. Aufl. -- Berlin : Langenscheidt, 1994. -- 576 stran

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (4)

Zpět

 

Britannica book of the year / director and editor Karen Jacobs Sparks. -- [Y. 1938]-. -- Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1938-. -- svazky : ilustrace ; 28 cm

Gesenius, Wilhelm, 1786-1842
Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament / Wilhelm Gesenius ; begonnen von Rudolf Meyer ; unter zeitweiliger, verantwortlicher Mitarbeit von Udo Rüterswörden und Johannes Renz ; bearbeitet und herausgegeben von Herbert Donner. -- 18. Auflage. -- Berlin : Springer, 2013. -- XLVIII, 1624 stran : 1 portrét ; 26 cm
Stodola, Jiří, 1977-
Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy / Jiří Stodola. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. -- 191 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; číslo 437)
The Oxford classical dictionary / general editors, Simon Hornblower and Antony Spawforth ; assistant editor, Esther Eidinow. -- Fourth edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2012. -- lv, 1592 stran ; 28 cm

14 - Lékařství (3)

Zpět

Bernthal, John E.
Articulation and phonological disorders : speech sound disorders in children / John E. Bernthal, University of Nebraska-Lincoln, Nicholas W. Bankson, James Madison University, Peter Flipse, Idaho State University, Meridian Health Sciences Center. -- Seventh edition. -- Boston : Pearson, 2013. -- ©2009. -- viii, 447 stran : ilustrace ; 24 cm
Pešek, Roman
Syndrom vyhoření : jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie / Roman Pešek, Ján Praško. -- Vydání první. -- V Praze : Pasparta Publishing, 2016. -- 179 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm
Satir, Virginia, 1916-1988
Psychologické eseje 1963-1983 / Virginia Satirová ; John Banmen, ed. ; přeložil Matěj Černý. -- 1. vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. -- 247 stran. -- (Psyché ; svazek č. 80)

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (52)

Zpět

Engagement : public diplomacy in a globalised world. -- London : Foreign & Commonwealth Office, 2008. -- 171 stran: 1 port. ; 25 cm.
Afghanistan and its neighbors after the NATO withdrawal / edited by Amin Saikal and Kirill Nourzhanov. -- Lanham : Lexington Books, [2016]. -- xiv, 225 stran. -- (Contemporary Central Asia : societies, politics, and cultures)
Beneš, Edvard, 1884-1948
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů / Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014-. -- svazky ; 25 cm. -- (Edice dokumentů ; svazek 1, 3/1, 3/2)
Burleigh, Michael, 1955-
Pozemské mocnosti : politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války / Michael Burleigh ; přeložila Alena Faltýsková. -- V českém jazyce vydání první. -- Voznice : Leda, 2016. -- 516 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
 

Colletti, Lucio, 1924-2001
Lennins "Staat und Revolution" - Heute / Luccio Colletti, Lucio Libertini, Livio Maitan un Lucio Magri. -- Berlin : Merve Verlag, 1970. -- 96 stran

  Colletti, Lucio, 1924-2001
Zu Stalin-Frage / Lucio Colletti. -- Berlin : Merve Verlag, 1970. -- 42 stran
Coloured revolutions and authoritarian reactions / edited by Evgeny Finkel, Yitzhak M. Brudny. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- ©2013. -- viii, 150 stran
Cowley, Philip, 1969-
The British general election of 2015 / Philip Cowley, Professor of Parliamentary Government, Queen Mary University of London, UK, Dennis Kavanagh, Emeritus Professor of Politics, University of Liverpool, Uk. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, [2016]. -- ©2016. -- xx, 483 stran : ilustrace ; 23 cm
Crawford, Keith
East Central European politics today : from chaos to stability? / Keith Crawford. -- Manchester ; Manchester University Press ; New York : Distributed exclusively in the USA by St. Martin's Press, 1996. -- xxiii, 360 stran : mapy ; 21 cm. -- (Politics today)
Demokratie in Europa : zur Rolle der Parlamente / herausgegeben für die Redaktion von Winfried Steffani und Uwe Thaysen unter Mitarbeit von Kristin Bergmann. -- Opladen : Westdeutscher Verlag, 1995. -- 403 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Zeitschrift für Parlamentsfragen, ISSN 0340-1758 ; Sonderband zum 25jährigen Bestehen)
Domínguez Rama, Ana, 1980-
Claro que Podemos : de "La Tuerka" a la esperanza del cambio en España / Ana Doménguez y Luis Giménez. -- Primera edición. -- Barcelona : Los Libros del Lince, 2014. -- 229 stran ; 24 cm. -- (Sin fronteras ; 26)
Ellinas, Antonis A, 1975-
The media and the far right in western Europe : playing the nationalist card / Antonis A. Ellinas. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2014. -- xiv, 255 stran : ilustrace ; 24 cm
Encarnación, Omar G.
Spanish politics : democracy after dictatorship / Omar G. Encarnación. -- Cambridge : Polity, 2008. -- xii, 192 stran : grafy, mapy, tabulky
Financování politického života / Vojtěch Šimíček (ed.). -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. -- 215 stran : tabulky, grafy. -- (Ediční řada Sborníky ; svazek č. 54)
Gil, Andrés
Voces del cambio : el fin de la España de la Transición / Andrés Gil y J. V. Barcia. -- Primera edición. -- Barcelona : Roca Editorial, 2015. -- 249 stran ; 23 cm. -- (Eldiario.es libros)
Griffin, Roger, 1948-
Modernismus a fašismus : pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera / Roger Griffin ; z anglického originálu Modernism and fascism : the sense of a benning under Mussolini and Hitler ... přeložila Eva Kalivodová. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 600 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm. -- (Politeia)
Hoppe, Jiří, 1968-
"O nový československý model socialismu" : čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : four interdisciplinary scientific teams of the Czechoslovak Academy of Sciences and the Charles University in the 1960s / Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015. -- 141 stran ; 21 cm. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 49/2015)
Hvížďala, Karel, 1941-
Evropa, Rusko, teroristé a běženci : Schwarzenberg, Ryšavý, Kraus, Glanc, Přibáň, Romancov, Robejšek, Dobrovský, Rubeš, Steiner, Rupnik, Petříček, Pithart / Karel Hvížďala. -- 1. vydání. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2016. -- 252 stran : portréty ; 22 cm
Identity and politics in Central Asia and the Caucasus / edited by Mohammed Ayoob and Murad Ismayilov. -- London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2015. -- x, 211 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Routledge advances in Central Asian studies ; 7)
International handbook of network industries : the liberalization of infrastructure / edited by Matthias Finger, Rolf W. Künneke. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2011. -- viii, 528 stran : ilustrace ; 26 cm
Kaplan, Karel, 1928-
The Communist Party in power : a profile of party politics in Czechoslovakia / Karel Kaplan ; edited and translated by Fred Eidlin. -- Boulder ; London : Westview Press, 1987. -- xiii, 231 stran : schémata ; 22 cm. -- (Westview Special Studies on the Soviet Union and Eastern Europe)
King, Anthony Stephen, 1934-
Who governs Britain? / Anthony King. -- London : Pelican, 2015. -- ix, 331 stran ; 19 cm
Kostelecký, Tomáš, 1965-
Geografie výsledků parlamentních voleb: vzorce volebního chování v Česku 1992-2013 / Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon. -- Vydání první. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 209 stran : grafy, mapy, tabulky ; 26 cm
Krása evropské faleristiky : vyznamenání členských zemí Evropské unie = The beauty of European faleristics : European Union member states and their honours / [fotografie Ondřej Kocourek, Jan Rendek]. -- 1. vydání. -- Praha : Naše vojsko, 2009. -- 63 stran : barevné ilustrace, portréty ; 23 cm
Lichtenstein, Tatjana,
Zionists in interwar Czechoslovakia : minority nationalism and the politics of belonging / Tatjana Lichtenstein. -- Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, [2016]. -- ©2016. -- xiv, 473 stran : mapy. -- (The modern Jewish experience)
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence : T.G. Masaryk - Slované. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015-. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : Historický ústav AV ČR, v.v.i.. -- svazky : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
  Mikuš, Jozef A., 1909-2005
Slovakia : a political history: 1918-1950 / by Joseph A. Mikus ; translated from the French by Kathryn Day Wyatt and Joseph A. Mikus. -- Revised and implemented edition. -- Milwaukee : The Marquette University press, 1963. -- xxxiii, 392 stran. -- (Marquette Slavic studies)
Minorities under attack : othering and right-wing extremism in Southeast European societies / Edited by Sebastian Goll, Martin Mlinarić and JohannesGold. -- Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. -- 298 stran : grafy, tabulky. -- (Forschungen zu Südosteuropa. Sprache - Kultur - Literatur, ISSN 1861-6194 ; Band 13)
Molchanov, Mikhail A., 1961-
Eurasian regionalisms and Russian foreign policy / Mikhail A. Molchanov, St. Thomas University, Canada. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, [2015]. -- xii, 190 stran ; 24 cm. -- (The international political economy of new regionalisms series)
Nationalism and identity construction in Central Asia : dimensions, dynamics, and directions / edited by Mariya Y. Omelicheva. -- Lanham : Lexington Books, [2014]. -- xxiv, 173 stran ; 24 cm
Neudorflová, Marie L., 1940-
Masaryk - demokrat : od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě / Marie L. Neudorflová. -- První vydání. -- Praha : Novela bohemica, 2016. -- 270 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Novotný, Lukáš, 1978-
Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933-1938 / Lukáš Novotný. -- Vydání první. -- Praha : Agentura Pankrác, 2016. -- 245 stran ; 21 cm
Olimat, Muhamad S.
China and Central Asia in the post-Soviet era : a bilateral approach / Muhamad S. Olimat. -- Lanham : Lexington Books, 2015. -- xv, 237 stran : tabulky
Pavlišová, Radka
Občan proti korupci : příručka občanské protikorupční sebeobrany / [autoři publikace Radka Pavlišová, Radim Bureš ; s přispěním Terezy Zběžkové a Jiřího Kračmara]. -- Praha : Transparency International - Česká republika, 2013. -- 52 stran : ilustrace ; 29 cm
Portugal in the twenty-first century : politics, society, and economics / edited by Sebastián Royo. -- Lanham : Lexington Books, 2012. -- xv, 273 stran ; 24 cm
Promýšlet Evropu dvacátého století : konflikty beze zbraní / Jana Škerlová, Lenka Pokorná Korytarová, Ondřej Haváč a Martin Vitko (eds.). -- Vydání 1.. -- Brno : Matice moravská, 2015. -- 326 stran ; 23 cm
Satow, Ernest Mason, Sir, 1843-1929
Satow's guide to diplomatic practice / edited by Lord Gore-Booth ; assistant editor Desmond Pakenham. -- Fifth edition. -- London ; New York : Longman, 1979. -- xix, 544 stran ; 24 cm
Seldon, Anthony, 1953-
Cameron at 10 : the inside story, 2010-2015 / Anthony Seldon & Peter Snowdon. -- London : William Collins, [2015]. -- ©2015. -- xxxix, 584 stran : ilustrace ; 25 cm
  Selucký, Radoslav, 1930-1991
Czechoslovakia : the plan that failed / Radoslav Selucký ; with an introduction by Kamil Winter ; translated by Derek Viney. -- London : Nelson, 1970. -- 150 stran
Shields, James, 1957-
The extreme right in France : from Pétain to Le Pen / J. G. Shields. -- London ; New York : Routledge, 2007. -- xviii, 412 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Silk, Paul, 1952-
How Parliament works / Paul Silk with Rhodri Walters. -- Second edition. -- London : Longman, 1989. -- ©1987. -- viii, 272 stran, [4] stran příloh : tabulky ; 21 cm
 

Suda, Zdeněk, 1920-
The Czechoslovak Socialist Republic / Zdenek Suda. -- Baltimore : John Hopkins Press, 1969. -- viii, 180 stran. -- (Integration and Community Building in Eastern Europe)

  Szulc, Tad, 1926-2001
Czechoslovakia since World War II / Tad Szulc. -- First published. -- New York : The Viking Press, 1971. -- viii, 503 stran
Šmihula, Daniel, 1972-
Vojenská služba, politické práva a občianstvo : vplyv historického vývoja vojenstva na rozvoj politických, občianskych a sociálnych práv / Daniel Šmihula. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. -- 243 stran
The British general election of 2010 / edited by Dennis Kavanagh, Philip Cowley. -- Houndmills, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. -- xvii, 446 stran : ilustrace ; 23 cm
The coalition effect, 2010-2015 / edited by Anthony Seldon and Mike Finn, assistant editor Illias Thoms. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2015. -- xvi, 627 stran : ilustrace ; 23 cm
The Routledge handbook of terrorism research / edited by Alex P. Schmid. -- First published in paperback. -- London : Routledge, 2013. -- xviii, 718 stran : ilustrace ; 25 cm
The secret Vysočany congress : proceedings and documents of the extraordinary fourteenth congress of the Communist party of Czechoslovakia, 22 August 1968 / edited and with an introduction by Jiří Pelikán ; translated from the Czech by George Theiner and Deryck Viney. -- London : Lane, 1971. -- vi, 303 stran
Tunçer-Kilavuz, Idil
Power, networks and violent conflict in Central Asia : a comparison of Tajikistan and Uzbekistan / Idil Tunçer-Kilavuz. -- Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. -- xi, 149 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Routledge advances in Central Asian studies ; 5)
Ubiria, Grigol
Soviet nation-building in Central Asia : the making of the Kazakh and Uzbek nations / Grigol Ubiria.. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. -- xi, 271 stran ; 24 cm. -- (Central Asian studies series ; 30)
Way, Lucan, 1968-
Pluralism by default : weak autocrats and the rise of competitive politics / Lucan Way. -- Baltimore, Maryland : John Hopkins University Press, 2015. -- xi, 257 stran

16 - Právo (8)

Zpět

The impact of guns on women's lives. -- London : Amnesty International : International Action Network on Small Arms ; Oxford: Oxfam International, 2005. -- iv, 67 stran : ilustrace ; 26 cm
Allen, Anita L., 1953-
Unpopular privacy : what must we hide? / Anita L. Allen. -- New York : Oxford University Press, 2011. -- xv, 259 stran ; 25 cm. -- (Studies in feminist philosophy)
Bláhová, Ivana
Právnická dvouletka : rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kol.. -- Praha : Auditorium, 2014. -- 413 stran : portréty
 

Czech yearbook of international law / editors Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová, Filip Černý. -- Huntington : Juris, [2010-]. -- svazky ; 24 cm

  Deale, Kenneth E. L.
Memorable Irish trials / by Kenneth E.L. Deale of King's Inns, Dublin, Senior Counsel Judge of the Circuit Court of Eire. -- London : Brown, Watson Limited, 1960. -- 159 stran
Dohnalová, Marie, 1955-
Lidské zdroje v sociálních podnicích / Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- 187 stran : tabulky, grafy
Jansa, Lukáš, 1977-
Internetové právo / Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Jiří Čermák, Petr Mališ, Petr Hostaš, Michal Matějka, Ján Matejka. -- 1. vydání. -- Brno : Computer Press, 2016. -- 432 stran : ilustrace ; 23 cm
Tomeš, Igor, 1931-
Sociální právo České republiky / Igor Tomeš a kolektiv. -- 2., přepracované vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- 339 stran ; 21 cm

17 - Psychologie (3)

Zpět

Greenfield, Susan, 1950-
Změna myšlení : jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních technologií / Susan Greenfieldová ; překlad: Radek Vantuch. -- 1. vydání. -- V Brně : Bizbooks, 2016. -- 335 stran ; 23 cm
Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.). -- Druhé, rozšířené a přepracované vydání. -- Praha : Portál, 2010. -- 247 stran : ilustrace ; 23 cm
Strach z cizího : antisemitismus, xenofobie a zkušenost "uncanny" / Roman Telerovský, Martin Mahler (eds.) ; překlad Eva Klimentová. -- Vydání první. -- Praha : Česká psychoanalytická společnost, 2015. -- 241 stran ; 23 cm. -- (Psychoanalytická knihovna ; sv. 1)

18 - Sociologie (25)

Zpět

Appadurai, Arjun, 1949-
Banking on words : the failure of language in the age of derivative finance / Arjun Appadurai. -- Chicago ; London : The University of Chicago Press, [2016]. -- viii, 180 stran ; 23 cm
Bahenská, Marie, 1970-
O ženské práci : dobové (sebe)reflexe a polemiky / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. -- 243 stran ; 22 cm
Beastess
Osamělost, aneb, Kolik máte přátel na Facebooku / The Beastess. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2016. -- 141 stran ; 21 cm. -- (Psyché)
Bischoping, Katherine
Analysing talk in the social sciences : narrative, conversation and discourse strategies / Katherine Bischoping, Amber Gazso. -- First edition. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2016. -- ix, 222 stran
Buriánek, Jiří, 1950-
Abused, battered, or stalked : violence in intimate partner relations gendered / Jiří Buriánek, Simona Pikálková, Zuzana Podaná. -- First English edition. -- Praha : Karolinum, 2016. -- 171 stran : ilustrace
Doing research, making science: the memory of Roma workers / Kateřina Nedbálková, Kateřina Sidiropulu Janků (eds.) ; translation: Sylva Ficová, Jolana Novotná, David P. Mark. -- 1st edition. -- Brno : Centre for the Study of Democracy and Culture : Masaryk University, 2015. -- 266 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Sociology series ; volume no. 15)
Fafejta, Martin, 1968-
Sexualita a sexuální identita : sociální povaha přirozenosti / Martin Fafejta. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 240 stran
Ferguson, Niall, 1964-
Velký rozklad : o úpadku institucí a zániku ekonomik / Niall Ferguson ; z anglického originálu Great degeneration. How instututions decay and economies die ... přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 174 stran ; grafy, tabulky
Fitzpatrick, Suzanne
Bezdomovství : přehled výsledků výzkumů z Velké Británie / Suzanne Fitzpatrick, Peter Kemp and Susanne Klinker ; [autoři překladu Miroslav Barták ... et al.]. -- Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. -- 96 s. ; 21 cm.
Formánková, Lenka
Gender a rovnováha moci : podpora rovného přístupu žen a mužů do řídicích pozic v sociálním a konvenčním podniku v České republice / autorský tým: Lenka Formánková, Hana Maříková, Alena Křížková, Romana Volejníčková. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., [2015]. -- ©2015. -- 56 stran ; 30 cm
Formánková, Lenka
Gender balance power map : national study: Czech Republic : co-inspiration between social and Conventional enterprises to promote equal access to decision making positions / team of autors from the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic: Lenka Formánková, Hana Maříková, Alena Křížková, Romana Volejníčková. -- Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. -- 60 stran ; 30 cm
Handbook of qualitative research / Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, editors. -- Thousand Oaks : SAGE Publications, 1994. -- xii, 643 stran
Havelka, Miloš, 1944-
Výklady a kritika / Miloš Havelka. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. -- 285 stran ; 22 cm
Krize: společnost, kultura a ekologie / Ivan Rynda (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2015. -- 198 stran
Kurucová, Radka
Zátěž pečovatele : posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné / Radka Kurucová. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2016. -- 112 stran ; 21 cm. -- (Sestra)
Le Bon, Gustave, 1841-1931
Psychologie davu / Gustave Le Bon ; z francouzského originálu Psychologie des foules přeložili L.K. Hofman a Z. Ullrich. -- Vydání čtvrté, v Portále první, revidované. -- Praha : Portál, 2016. -- 175 stran ; 20 cm
Luhmann, Niklas, 1927-1998
Realita masmédií / Niklas Luhmann ; [z německého originálu ... přeložila Katrin Vodrážková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 143 s. ; 22 cm. -- (XXI. století ; sv. 31)
National and European identities in EU enlargement : views from Central and Eastern Europe / edited by Petr Drulák. -- Prague : Institute of International Relations, ©2001. -- 224 stran : tabulky ; 21 cm
Novák, Tomáš, 1946-
Kontakt s dětmi po rozvodu : jak nepřijít o dítě / Tomáš Novák, Simona Corradiniová, Radim Vypušťák. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- 248 stran : ilustrace
Oates-Indruchová, Libora, 1965-
Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení / Libora Oates-Indruchová (ed.). -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. -- 304 s.. -- (Studijní texty ; 18)
Smetáčková, Irena, 1976-
Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy / Irena Smetáčková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 274 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. -- (Gender sondy ; 10. svazek)
Šándorová, Zdenka
(Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová. -- Vydání první. -- [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015. -- 139 stran : ilustrace ; 24 cm
  Šlachta, Roman
Podmínky pro práci s osobami v hmotné nouzi perspektivou sociálních pracovníků na Úřadu práce ČR / Roman Šlachta ; vedoucí práce Miriam Kotrusová ; oponent práce Eva Hejzlarová. -- 2016. -- 32 stran
Truhlářová, Zuzana
Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů / Truhlářová Zuzana, Levická Jana, Vosečková Alena, Mydlíková Eva. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 121 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Recenzované monografie ; 61)
Veteška, Jaroslav, 1973-
Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky / Jaroslav Veteška. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- 251 stran : tabulky ; 24 cm

19 - Technika, technologie, inženýrství (1)

Zpět

Hrubý, Zdeněk, 1956-2013
Energetická bezpečnost České republiky / Zdeněk Hrubý, Libor Lukášek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 160 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

21 - Umění, architektura (3)

Zpět

Horáček, Radek, 1959-
Umění bez revolucí? : proměny soudobého výtvarného umění / Radek Horáček. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2015. -- 279 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Hus, Miroslav, 1954-
Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí Státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni / Miroslav Hus. -- 1. vydání. -- V Plzni : Západočeské muzeum, 2015. -- 109 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
Norberg-Schulz, Christian, 1926-2000
Principy moderní architektury / Christian Norberg-Schulz ; z anglického vydání Principles of modern architecture ... přeložil Lubomír Kotačka. -- Vydání první. -- Praha : Malvern, 2016. -- 140 stran : ilustrace ; 30 cm

22 - Výchova a vzdělávání (5)

Zpět

Kaleja, Martin, 1981-
Etnografie školy jako edukační realita současnosti / Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Adamus, Pavel Mühlpachr. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Centrum empirických výzkumů, 2015. -- 115 stran : ilustrace ; 26 cm
 

Nationalsozialismus und die deutsche Universität / Mit Beiträgen von Wolfgang Abendroth ... et al.. -- Berlin : Walter De Gruyter, 1966. -- 223 stran. -- (Universitätstage ; 1966)

Šormová, Kateřina
Jak čtou Romové : kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků / Kateřina Šormová. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 196 stran. -- (Varia ; 40. svazek)
Tannenbergerová, Monika
Průvodce školní inkluzí, aneb, Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? / Monika Tannenbergerová. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 135 stran ; 23 cm
Vošahlíková, Pavla, 1951-
Rákoska v dílně lidskosti : česká škola v 19. století očima účastníků / Pavla Vošahlíková. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 309 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Historie ; 11720)

24 - Zemědělství (1)

Zpět

Les a industrializace / Václav Matoušek, Tereza Blažková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : TOGGA, 2015. -- 240 stran : černobílé ilustrace. -- (STEAM ; 3. svazek)

(1)

Zpět

Rosenberg, Martina, 1963-
Mami, kdy už konečně umřeš? / Martina Rosenberg ; z německého originálu Mutter, wann stirbst du endlich? přeložila Štěpánka Podlešáková. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 167 stran ; 21 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat