Kvalifikační práce v elektronické podobě

 Kvalifikační práce obhájené v ČR

  • V národním registru závěrečných Theses.cz můžete vyhledat kvalifikační práce z českých veřejných i soukromých vysokých škol (s přesahy na Slovensko a do vyššího odborného školství)
  • veřejnosti jsou zpřístupňovány záznamy o práci, příp. plné texty (dle rozhodnutí školy); přístup ke všem plným textům získáte po přihlášení (přihlašovací údaje do CAS/SIS)
  • Theses.cz zároveň slouží jako systém pro odhalování plagiátů

Kvalifikační práce v tištěné podobě

  • všechny kvalifikační práce jsou uloženy ve skladu
  • požadovanou práci si vyhledejte v katalogu knihovny, opište si údaj v kolonce Signatura (např. AD-2/14) a požádejte knihovníky u výpůjčního pultu, aby vám práci přinesli
  • všechny kvalifikační práce jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v prostorách knihovny

Seznam kvalifikačních a závěrečných prací roztříděný dle fakult a kateder 

Institut politologických studií - Fakulta sociálních věd

Institut sociologických studií - Fakulta sociálních věd

Institut mezinárodních studií - Fakulta sociálních věd

Ústav informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta

Ústav politologie - Filozofická fakulta

Katedra sociální práce - Filozofická fakulta

Fakulta humanitních studií

Zahraniční kvalifikačních práce (Open Access)

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat