Přírůstky dokumentů (158)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika
24 - Zemědělství


1 - Antropologie, etnografie (4)

Zpět

Gilsenan, Michael
Lords of the Lebanese marches : violence and narrative in an Arab society / Michael Gilsenan. -- Berkeley : University of California Press, 1996. -- xv, 377 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 24 cm
Nachlinger, David, 1989-
A v každém zlomku tohoto času umírá člověk... : od Nemocnice k Sanitce a zpět, aneb, Léčba (neo)normalizací / David Nachlinger. -- Vydání první. -- Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. -- 114 stran ; 21 cm. -- (Scholares ; svazek 50)
Průka, Miloslav
Péče o oikos : dům v dějinách myšlení / Miloslav Průka. -- 1. vyd.. -- Brno : L. Marek, 2009. -- 123 stran ; 21 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 55)
The cultural values of Europe / edited by Hans Joas and Klaus Wiegandt ; translated by Alex Skinner. -- First English edition. -- Liverpool : Liverpool University Press, 2008. -- x, 374 stran : ilustrace ; 24 cm

2 - Biologické vědy (5)

Zpět

Edwards, Guy, 1983-
A fragmented continent : Latin America and the global politics of climate change / Guy Edwards and J. Timmons Roberts ; foreword by Ricardo Lagos, President of Chile (2000-2006) and UN Special Envoy for Climate Change (2008-2010). -- Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2015]. -- ©2015. -- xxi, 274 stran ; 23 cm. -- (Politics, science, and the environment)
LIFE and climate change adaptation / European Commission, Environment Directorate General. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. -- 113 stran : barevné ilustrace, fotografie. -- (Life environment; ISSN 1725-5619)
Procházka, Bohumír, 1953-
Biostatistika pro lékaře : principy základních metod a jejich interpretace s využitím statistického systému R / Bohumír Procházka. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2015. -- 345 stran : ilustrace ; 24 cm
Schatz, Gottfried, 1936-2015
Kouzelná zahrada biologie / Gottfried Schatz ; z německého originálu Zaubergarten Biologie: Wie biologishce Entdeckungen unser Menschenbild prägen přeložily Alena Gremingerová a Bohumila Ruth Finkelová. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 138 stran : ilustrace. -- (Spektrum ; svazek 2)
  Zahumenská, Vendula, 1981-
Právo v ochraně ovzduší : prápvní rádce obtěžovaného občana / Vendula Povolná. -- 1. vydání. -- Tábor : Ekologický právní servis, občanské sdružení, 2005. -- 62 stran + 1 CD. -- (Ekologický právní servis)

3 - Divadlo, film, tanec (1)

Zpět

Taylor, Richard, 1946-
Filmová propaganda : Sovětské Rusko a nacistické Německo / Richard Taylor ; z anglického originálu Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany (Cinema and Society) ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 429 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- (Šťastné zítřky ; sv. 20)

4 - Ekonomické vědy, obchod (10)

Zpět

Gender a rovnováha moci : dobré praxe napříč Evropou : podpora rovného přístupu žen a mužů do řídicích pozic v sociálních a konvenčních podnicích v Evropě. -- [Praha] : [Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.], 2016. -- 31 stran : ilustrace ; 30 cm
Bednařík, Petr, 1973-
Autor - vize - meze - televize / autoři: Petr Bednařík, Jan Čulík, Jaroslav Dóczy, Július Gajdoš, Marek Hlavica, Tomáš Hučko, Jadwiga Hučková, Petr Kaňka, Václava Kofránková, Petr Kopal, Milan Kruml, René Lužica, Ingrid Mayerová, Juliána Mináriková, Daniel Růžička, Soňa Schneiderová, Ivan Stadtrucker, Milan Šmíd, Viera Štefancová, Martin Štoll, Dominika Švercová, Rudolf Urc, Ján Višňovský, Jaromír Volek, Jana Waldnerová ; editoři: Petr Kaňka, Václava Kofránková, Ingrid Mayerová, Martin Štoll. -- Vydání první. -- Praha : Česká televize : Ústav pro studium totalitních režimů ; V Bratislave : Vysoká škola múzických umení : 2015. -- 240 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm
Dufek, Petr
Boom české ekonomiky : anomálie, nebo trvalý trend? / Petr Dufek, Karel Dyba, Helena Horská, Stanislava Janáčková, Svatopluk Kapounek, Zuzana Kučerová, Hana Lipovská, Aleš Michl, Marek Rojíček, Petr Sklenář, Jan Skopeček, Miroslav Ševčík, Eva Zamrazilová. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 126 stran : grafy, tabulky ; 21 cm. -- (Publikace ; č. 24/2016)
Kvasnicová, Jana
Právní boj proti sexistické reklamě : regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu / Jana Kvasnicová. -- Brno : Nesehnutí, 2015. -- 35 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 15 x 21 cm
Majone, Giandomenico, 1932-
Rethinking the union of Europe post-crisis : has integration gone too far? / Giandomenico Majone. -- First published. -- Cambridge : Cambridge University Press, [2014]. -- ©2014. -- vii, 370 stran ; 24 cm
Nesnesitelná lehkost nakupování, aneb, Jaké je tajemství nízkých cen v obchodních řetězcích / sestavili Jiří Koželouh, Peter Tkáč, Milan Štefanec. -- Brno : Nesehnutí, 2010. -- 153 stran : ilustrace ; 21 cm
Resilient liberalism in Europe's political economy / edited by Vivien A. Schmidt and Mark Thatcher. -- Reprint. -- New York : Cambridge University Press, 2014. -- ©2013. -- xxi, 449 stran
Stárová, Marta, 1968-
Asymmetries in accounting information / Marta Stárová et al.. -- First edition. -- Praha : PowerPrint, 2014. -- 173 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm
The end of the Eurocrats' dream : adjusting to European diversity / edited by D. Chalmers, M. Jachtenfuchs, and C. Joerges. -- First published 2016. -- New York : Cambridge University Press, 2016. -- x, 353 stran
Wallace, Paul, 1951-
The euro experiment / Paul Wallace. -- Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2016. -- xvi, 326 stran : grafy

5 - Filozofie a náboženství (34)

Zpět

60 let Filosofického časopisu / editoři Petr Dvořák, Petr Urban, Josef Velek, Josef Zumr. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2013. -- 399 stran ; 21 cm
Ajvaz, Michal, 1949-
Sindibádův dům : korespondence o epizodických situacích a také trochu o scénách, okamžicích, vzpomínkách, počátcích, prostředcích a koncích, pobřežních skaliskách, vlnách a gejzírech, hromadách, skládkách, patafyzických a jiných strojích / Michal Ajvaz, Ivan M. Havel. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 285 stran : ilustrace ; 20 cm
Bennoune, Karima
Tady vaše fatwa neplatí : příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí / Karima Bennoune ; z anglického originálu Your fatwa does not apply here přeložili Kateřina Brabcová, Michaela Ponocná a Jindřich Manďák. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- ©2013. -- 394 stran. -- (Osudy)
Bravená, Noemi
Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě : zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera / Noemi Bravená. -- 1. vydání. -- Brno : L. Marek, 2010. -- 190 stran. -- (Pontes pragenses ; svazek 56)
 

Conséquence. 1, Philosophie / directeur de la piblication/de la rédaction Paul Laborde. -- [Francie?] : [nakladatel není známý], 2015. -- 180 stran

Čech, Libor
Írán a kultura mučednictví : od zbožnosti k protestu / Libor Čech. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 479 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 26)
Gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit : pocta profesoru Zdeňku Kučerovi k osmdesátým pátým narozeninám / Jan B. Lášek, Kamila Veverková, Jiří Vogel (editores). -- Vydání I.. -- Praha : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství L. Marek, 2015. -- 286 stran, 15 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevné), portrét ; 22 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 74)
Guenther, Lisa, 1971-
Solitary confinement : social death and its afterlives / Lisa Guenther. -- Minneapolis : University Of Minnesota Press, [2013]. -- xxx, 321 stran ; 23 cm
Guzun, Mădălina
Eternal return and the methaphysics of presence : a critical reading of Heidegger's Nietzsche / Mădălina Guzun. -- Nordhausen : Verlag Traugott Bautz GmbH, 2014. -- 101 stran. -- (Libri virides ; 18)
Hogenová, Anna, 1946-
Nesmíme pospíchat / Anna Hogenová. -- 1. vydání. -- Chomutov : L. Marek, 2014. -- 208 stran ; 21 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 69)
Hume, David, 1711-1776
Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1., Rozum / David Hume ; z anglického originálu A treatise of human nature přeložil, upravil a poznámkami opatřil Hynek Janoušek. -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2015. -- 455 stran. -- (Noema ; 1. svazek)
Kant, Immanuel, 1724-1804
Political writings / Kant ; edited with an introduction and notes by Hans Reiss, Professor Emeritus of German, University of Bristol ; translated by H.B. Nisbet, Professor of Modern Languages, University of Cambridge. -- Second, enlarged edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1991. -- ©1970. -- xv, 311 stran. -- (Cambridge texts in the history of political thought)
Kročil, Vlastimil, 1961-
Passio Christi ve spisech Lva Velikého / Vlastimil Kročil. -- 2., přepracované a doplněné vydání. -- Brno : L. Marek, 2010. -- 239 stran ; 21 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 53)
Le Ru, Véronique, 1962-
L'individu dans le monde du vivant / Véronique Le Ru. -- [Milano] : Éditions Mimésis, 2015. -- 111 stran. -- (Phisosophie ; n. 33)
Liguš, Ján, 1941-
Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti : studie z homiletiky / Ján Liguš, Tomáš Butta, Pavel Kolář a kol.. -- Vydání 1.. -- Chomutov : L. Marek, 2014. -- 318 stran. -- (Pontes pragenses ; svazek 73)
Locke, John, 1632-1704
Second treatise of government / John Locke ; edited with an introduction by C. B. Macpherson. -- Indianapolis : Hackett Publishing Company, Inc., 1980. -- ©1690. -- xxiii, 124 stran
 

Major, Ladislav, 1935-
G. W. F. Hegel : život a dílo / Ladislav Major a Milan Sobotka. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 1979. -- 222 s., [8] s. obr.

Marion, Jean-Luc, 1946-
Cours sur la volonté / Jean-Luc Marion ; Christophe Perrin (éd.). -- Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2014. -- 207 s.. -- (Empreintes philosophiques ; 4)
Moravcová, Jana
Zaměřená nepřítomnost - pohled jako interpretace světa : pokus o analýzu situace nevidomého / Jana Moravcová. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 63 stran ; 19 cm
Neubauer, Zdeněk, 1942-
Boschův triptych v zrcadle Písma : "Zahrada pozemských rozkoší", nebo "Třetí den stvoření"? / Zdeněk Neubauer. -- Vydání první. -- Praha : Malvern, 2016. -- 92 stran + 1 list obrazové přílohy vlepený na konci knihy
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Beyond good and evil : prelude to a philosophy of the future / by Friedrich Nietzsche ; translated, with commentary, by Walter Kaufmann. -- Vintage Books edition. -- New York : Vintage Books, 1989. -- ©1966. -- xvii, 256 stran ; 21 cm
Otagiri, Kentaro
Horizont als Grenze : zur Kritik der Phänomenalität des Seins beim frühen Heidegger / Kentaro Otagiri. -- Nordhausen : Verlag Traugott Bautz GmbH, 2014. -- 107 stran. -- (Libri virides ; 19)
Patočka, Jan, 1907-1977
Lovaňské přednášky : příspěvek českých zemí k ideálu moderní vědy / Jan Patočka ; přeložil Filip Karfík ; k vydání připravili Ivan Chvatík, Karel Palek a Filip Karfík. -- Druhé, opravené vydání, první samostatné. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 98 stran. -- (Oikúmené ; svazek 184)
Ricœur, Paul, 1913-2005
O sobě samém jako o jiném / Paul Ricoeur ; z francouzského originálu Soi-même comme un autre ... přeložil Milan Lyčka. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 407 stran ; 21 cm. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 85)
Rodrigo, Pierre
Sur l'ontologie de Marx : auto-production, travail aliéné et capital / par Pierre Rodrigo. -- Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2014. -- 134 stran ; 22 cm. -- (Bibliothèque d'histoire de la philosophie. Nouvelle série)
Slováček, Petr, 1981-
Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského : studie k filosofické psychologii a metafyzice vrcholného středověku / Petr Slováček. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. -- 273 stran ; 21 cm
Sokol, Jan, 1936-
Dluh života : články, eseje, glosy / Jan Sokol. -- Vydání I.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. -- 668 stran ; 23 cm
Svoboda, Rudolf, 1978-
Jan Prokop Schaaffgotsche : první biskup českobudějovický / Rudolf Svoboda. -- 1. vydání. -- Brno : L. Marek, 2009. -- 319 stran ; 22 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 54)
Tassin, Étienne
Un monde commun : pour une cosmo-politique des conflits / Etienne Tassin. -- Paris : Seuil, 2003. -- 311 s.. -- (La couleur des idées)
Thinking in dialogue with humanities : paths into the phenomenology of Merleau-Ponty / Karel Novotný, Taylor S.Hammer, Anne Gléonec, Petr Špecián (editors). -- Bucharest : Zeta books, 2010. -- 506 stran. -- (Post sctiptum - OPO)
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
O lásce a milosrdenství v Teologické sumě / Tomáš Akvinský ; překlad Karel Šprunk ; poznámky Karel Šprunk a Tomáš Machula ; úvodní studie Tomáš Machula. -- První vydání. -- Praha : Krystal OP, s.r.o., 2016. -- 235 stran ; 21 cm + errata (1 list ; 35 mm x 15 cm) + 1 samolepka (30 x 35 mm). -- (Summa theologiæ)
Veverková, Kamila, 1971-
Bible a etika v kontextu doby a myšlení / Kamila Veverková [et alii]. -- Vydání I.. -- Praha : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství L. Marek, 2014. -- 208 stran. -- (Pontes pragenses ; svazek 70)
Vik, Dalibor, 1984-
Slovo, na kterém záleží : člověk a etika u Emmanuela Lévinase / Dalibor Vik. -- Vydáni první. -- Chomutov : L. Marek, 2014. -- 187 stran ; 20 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 71)
Živný, Petr

Jděte a kažte! : teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické komunikace - katolické a protestantské pojetí / Petr Živný. -- 1. vydání. -- Chomutov : L. Marek, 2014. -- 272 stran grafy. -- (Pontes pragenses ; svazek 72)

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (24)

Zpět

Blažek, Petr, 1973-
Ryszard Siwiec : 1909-1968 / Petr Blažek. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 247 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, 1 plán, faksimile ; 30 cm
Čornej, Petr, 1951-
Historici, historiografie a dějepis : studie, črty, eseje / Petr Čornej. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 484 stran ; 21 cm
Gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit : pocta profesoru Zdeňku Kučerovi k osmdesátým pátým narozeninám / Jan B. Lášek, Kamila Veverková, Jiří Vogel (editores). -- Vydání I.. -- Praha : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství L. Marek, 2015. -- 286 stran, 15 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevné), portrét ; 22 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 74)
Greek and Roman festivals : content, meaning, and practice / edited by J. Rasmus Brandt and Jon W. Iddeng. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2012. -- xvii, 405 stran : ilustrace ; 23 cm
Groman, Martin, 1976-
Komunista bez legitimace : Stanislav Budín / Martin Groman. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 270 stran : portréty ; 25 cm
  Hajda, Josef, 1925-2007
Pro svobodu člověka / Josef Hajda ; rozmlouval: Jiří Mrva. -- Vydání 2.. -- Wien : C.K. Doppler, 2016. -- 208 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Hrdlička, Jaroslav, 1959-
Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše / Jaroslav Hrdlička. -- Vydání I.. -- V Praze : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v nakladatelství L. Marek, 2015. -- 133 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 76)
Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století / Antonín Kalous, Jan Stejskal, Josef Šrámek (ed.). -- 1. vydání. -- Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. -- 460 stran : ilustrace, 1 portrét, faksimile ; 19 cm. -- (Historie / Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ; sv. 2)
Kosatík, Pavel, 1962-
Češi : 1977 : jak z rock'n'rollu vznikla Charta 77 / Kosatík/Husák. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta : Česká televize, 2016. -- 76 nečíslovaných stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm. -- (Edice ČT)
 

Major, Ladislav, 1935-
G. W. F. Hegel : život a dílo / Ladislav Major a Milan Sobotka. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 1979. -- 222 s., [8] s. obr.

Mazower, Mark, 1958-
Dark continent : Europe's twentieth century / Mark Mazower. -- 1st American ed.. -- First Vintage Books edition. -- New York : Vintage Books, a division of Random House, Inc., 2000. -- ©1998. -- xvi, 487 stran : mapy, tabulky ; 24 cm
Myers, Steven Lee
Nový car : vzestup a vláda Vladimíra Putina / Steven Lee Myers ; z anglického originálu The new tzar. The rise and reign of Vladimir Putin přeložili Pavel Vereš, Daniela Orlando, Zuzana Krulichová. -- Vydání první. -- Praha : Argo 2016. -- 497 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
Papajík, David, 1971-
Ladislav Pohrobek (1440-1457) : uherský a český král / David Papajík. -- Vydání první. -- České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2016. -- 441 stran, xxiv stran barevných obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 24 cm. -- (Koruna ; svazek pátý)
Polák, František, 1889-asi 1970
Sedm let v Gulagu : vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory / František Polák ; Adam Hradilek, Zdeněk Vališ (eds.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 429 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Royt, Jan, 1955-
Praha Karla IV. / Jan Royt ; fotografie Cyril Royt, Jan Gloc (Správa Pražského hradu) a Oto Palán. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 199 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, genealogické tabulky ; 26 cm. -- (Praha)
Sacks, Oliver, 1933-2015
Vděčnost / Oliver Sacks ; z anglického originálu Gratitude ... přeložila Dana Balatková. -- Vydání první. -- Praha : Dybbuk, 2016. -- 62 stran ; 18 cm
Shlaim, Avi, 1945-
Izrael a Palestina : přehodnocení, revidování, vyvracení / Avi Šlaim ; z anglického originálu Israel and Palestine - reappraisals, revisions, refutations ... přeložila Daniela Bartáková. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 378 stran : mapy ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 39)
Scholten, Gerhard, 1923-1995
Mezi všemi tábory : život v době, která zešílela / Gerhard Scholten ; z německého originálu Zwischen allen Lagern - Leben in einer Zeit des Wahnsinns ... přeložila, poznámkami opatřila a doslov napsala Zuzana Jürgens. -- Vydání první. -- Praha : Argo : ÚSTR, 2015. -- 265 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
Svoboda, Rudolf, 1978-
Jan Prokop Schaaffgotsche : první biskup českobudějovický / Rudolf Svoboda. -- 1. vydání. -- Brno : L. Marek, 2009. -- 319 stran ; 22 cm. -- (Pontes pragenses ; svazek 54)
The anti-Chomsky reader / edited by Peter Collier and David Horowitz. -- First edition. -- San Francisco: Encounter Books, 2004. -- xv, 260 stran ; 23 cm
The making of memory in the Middle Ages / edited by Lucie Doležalová. -- Leiden : Brill, 2010. -- xxi, 499 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Later medieval Europe ; volume 4)
Vondra, Pavel, 1976-
Filipíny / Pavel Vondra. -- První vydání. -- Praha : Nakladatelství Libri, 2016. -- 182 stran ; 19 cm. -- (Stručná historie států ; svazek č. 91)

9 - Hudba (2)

Zpět

Holý, Dušan, 1933-
Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko / Dušan Holý. -- Vydání první. -- Brno : Masarykova universita, 2013. -- 179 stran : ilustrace, portréty, noty ; 24 cm + tabulky a grafy (4 listy různých rozměrů). -- (Etnologické studie ; 15)
Chadima, Mikoláš, 1952-
Alternativa I : od rekvalifikací k "nové" vlně se starým obsahem : (svědectví o českém rocku sedmdesátých let) / Mikoláš Chadima. -- Druhé vydání, v nakladatelství Galén první. -- Praha : Galén, [©2015]. -- 592 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 23 cm. -- (Olivovníky)

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (3)

Zpět

  Sborník Národního musea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum. Řada C, Literární historie. -- Sv. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Národní museum, 1956-. -- Praha : Orbis. -- Praha : Panorama. -- Praha : Pierot. -- Praha : Artemis. -- Praha : Národní muzeum. -- svazků ; 25-30 cm
Dvarim meatim : studie pro Jiřinu Šedinovou / Daniel Boušek, Magdalena Křížová a Pavel Sládek (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 313 stran. -- (Varia ; 42. svazek)
Sojková, Zdenka, 1921-
Téma Štúr - problémy a návraty / Zdenka Sojková. -- Vydání první. -- Praha : Slovensko-český klub, 2006. -- 86 stran ; 21 cm. -- (Edice Slovenských dotyků)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (3)

Zpět

Balíková, Marie, 1947-
Facilitating access to cultural heritage content in Czechia : INTERMI project / Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková. -- First edition. -- Prague : National Library of the Czech Republic, 2015. -- 74 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Balíková, Marie, 1947-
Interoperabilita v paměťových institucích : INTERPI / Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Naděžda Andrejčíková, Jarmila Podolníková, Vlaďka Mazačová. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2015. -- 104 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
The social dimension of innovation / Karel Müller, Steffen Roth, Milan Žák (eds.). -- 1st edition. -- Prague : Linde, 2010. -- 248 stran : ilustrace ; 24 cm

14 - Lékařství (5)

Zpět

Frankl, Viktor Emil, 1905-1997
Utrpení z nesmyslnosti života : psychoterapie pro dnešní dobu / Viktor E. Frankl ; z německého originálu Das Leiden am sinnlosen Leben přeložil Petr Babka ; doslov Peter Tavel. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 128 stran ; 20 cm
Hausner, Milan, 1929-2000
LSD : výzkum a klinická praxe za železnou oponou / Milan Hausner, Erna Segalová ; z anglického originálu LSD: The highway to mental health přeložil Milan Hausner ml.. -- 1. vydání. -- Praha : Triton, 2016. -- 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 20 cm. -- (Psyché ; svazek č. 67)
Hollý, Martin, 1970-
O duši a sexu : rozhovor s Marií Těthalovou / Martin Hollý. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 246 stran ; 21 cm
Integrated care : applying theory to practice / edited by Russell Curtis & Eric Christian. -- New York : Routledge, Taylor & Francis Group 2012.. -- xxvi, 332 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 DVD (4 3/4 in.)
Kuře, Josef, 1963-
Filosofie medicíny v českých zemích / Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. -- 289 stran : ilustrace ; 20 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (21)

Zpět

 

IVK v roce ... : výběr textů. -- Rok první (2014)-. -- Praha : Institut Václava Klause, 2014-. -- sv ; 21 cm. -- (Publikace)

Bennoune, Karima
Tady vaše fatwa neplatí : příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí / Karima Bennoune ; z anglického originálu Your fatwa does not apply here přeložili Kateřina Brabcová, Michaela Ponocná a Jindřich Manďák. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- ©2013. -- 394 stran. -- (Osudy)
Blažek, Petr, 1973-
Ryszard Siwiec : 1909-1968 / Petr Blažek. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 247 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, 1 plán, faksimile ; 30 cm
Debating political identity and legitimacy in the European Union / edited by Sonia Lucarelli, Furio Cerutti and Vivien A. Schmidt. -- First issued in paperback. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. -- ©2011. -- xix, 214 stran : tabulky. -- (Routledge/GARNET series: Europe in the world ; 11)
Ellacuría, Iñaki
Alternativa naranja : ciudadanos a la conquista de España / Iñaki Ellacuría y José M. Albert de Paco. -- Primera edición. -- Barcelona : Debate, 2015. -- 281 stran. -- (Debate política)
Fiala, Vlastimil, 1959-
Úloha politických aktérů v procesu decentralizace / Vlastimil Fiala, Blanka Říchová a kol.. -- Olomouc - Praha : Moneta - FM, ve spolupráci s katedrou politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedrou politologie Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, 2002. -- 616 stran
Gál, Fedor, 1945-
Cez ploty / Fedor Gál a Matej ; maľby od Fera Guldana. -- Prvé vydanie. -- Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016. -- 140 stran : ilustrace ; 19 cm. -- (Bez reportérov)
Groman, Martin, 1976-
Komunista bez legitimace : Stanislav Budín / Martin Groman. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 270 stran : portréty ; 25 cm
 

Hajda, Josef, 1925-2007
Pro svobodu člověka / Josef Hajda ; rozmlouval: Jiří Mrva. -- Vydání 2.. -- Wien : C.K. Doppler, 2016. -- 208 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm

Hermet, Guy, 1934-
Des élections pas comme les autres / Guy Hermet, Alain Roquié, Juan J. Linz. -- [Paris] : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1978. -- 179 stran ; 24 cm
Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989) / Jaroslav Pažout (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. -- 287 stran, [16] stran barevné obrazové přílohy ; ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Jareš, Adam
Kuchařka místního referenda : manuál pro aktivní občany / autoři publikace: Adam Jareš a Aneta Judová ; s přispěním Radima Bureše a Terezy Zběžkové. -- Praha : Transparency International - Česká republika, [2016]. -- ©2016. -- 67 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 27 cm
Kaška, Václav, 1978-
Neukáznění a neangažovaní : disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948-1952 / Václav Kaška. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Brno : Conditio humana, 2014. -- 291 stran : faksimile, fotografie ; 24 cm. -- (Monographiae ; svazek 2)
Kocian, Jiří, 1956-
Národnostní menšiny v socialistické Jugoslávii / Jiří Kocian, Kateřina Králová, Kamil Pikal a kolektiv. -- Vydání první. -- Sokolov : Flavia Viera, 2015. -- 223 stran ; 25 cm. -- (Europa orientalis)
Laqueur, Walter, 1921-
Putin a putinismus : Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem / Walter Laqueur ; přeložila Petruška Šustrová. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2016. -- 383 stran ; 20 cm
Minderheiten als Mehrwert / herausgegeben von Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Dieter Bingen, Jürgen Neyer, Albert Löhr. -- Frankfurt am Main : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. -- 582 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm. -- (Schriften des Collegium Pontes, ISSN 1867-058X ; Band 6)
Myers, Steven Lee
Nový car : vzestup a vláda Vladimíra Putina / Steven Lee Myers ; z anglického originálu The new tzar. The rise and reign of Vladimir Putin přeložili Pavel Vereš, Daniela Orlando, Zuzana Krulichová. -- Vydání první. -- Praha : Argo 2016. -- 497 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
Rawls, John, 1921-2002
Právo národů / John Rawls ; přeložili Jan Rovenský a Alena Bakešová. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2009. -- 219 stran. -- (Filosofie a sociální vědy ; 31 svazek)
Scholten, Gerhard, 1923-1995
Mezi všemi tábory : život v době, která zešílela / Gerhard Scholten ; z německého originálu Zwischen allen Lagern - Leben in einer Zeit des Wahnsinns ... přeložila, poznámkami opatřila a doslov napsala Zuzana Jürgens. -- Vydání první. -- Praha : Argo : ÚSTR, 2015. -- 265 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
Sojková, Zdenka, 1921-
Na rozhraní dvou věků : k politické publicistice Ľudovíta Štúra z let 1847-55 / Zdenka Sojková. -- Vydání prvé. -- Praha : Slovensko-český klub, 2007. -- 184 stran ; 21 cm. -- (Edice Slovenských dotyků)
The anti-Chomsky reader / edited by Peter Collier and David Horowitz. -- First edition. -- San Francisco: Encounter Books, 2004. -- xv, 260 stran ; 23 cm

16 - Právo (5)

Zpět

Československo v letech 1954-1962 / Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015. -- 651 stran : ilustrace, portréty, faksimile
Pajtinka, Erik, 1981-
Základy teórie a praxe diplomacie / Erik Pajtinka. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : PAMIKO spol. s.r.o., 2015. -- 135 stran ; tabulky, obrazové přílohy ; 21 cm
Polák, František, 1889-asi 1970
Sedm let v Gulagu : vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory / František Polák ; Adam Hradilek, Zdeněk Vališ (eds.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 429 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat / tým Právní poradny Transparency International. -- Praha : Transparency International - Česká republika, 2015. -- 39 stran : ilustrace ; 23 cm
The law and the courts in ancient Greece / edited by Edward M. Harris & Lene Rubinstein. -- Bristol : Bristol Classical Press, 2012. -- ©2004. -- xi, 240 stran ; 25 cm

17 - Psychologie (2)

Zpět

Černý, Michal, 1987-
Myšlenkové mapy pro studenty : učte se efektivně a nastartujte svou kariéru / Michal Černý, Dagmar Chytková. -- 1. vydání. -- Brno : BizBooks, 2014. -- 166 stran : barevné ilustrace ; 23 cm
Chytková, Dagmar
Efektivní učení : techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s využitím myšlenkových map / Dagmar Chytková, Michal Černý. -- 1. vydání. -- V Brně : BizBooks, 2016. -- 158 stran : barevné ilustrace ; 23 cm

18 - Sociologie (28)

Zpět

Zpravodaj grantového projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. ; Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2014-2015. -- 2 svazky (62; 152 stran) : faksimile ; 29 cm
Aktivní otcovství / editoval Lukáš Sedláček, Kateřina Plesková. -- Brno : Nesehnutí, 2008. -- 60 stran : ilustrace ; 21 cm
Baštecká, Bohumila, 1955-
Týmová supervize : teorie a praxe / Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 325 stran : ilustrace ; 23 cm
Deuze, Mark, 1969-
Media life = Život v médiích / Mark Deuze ; z anglického originálu Media life přeložila Petra Izdná ; doslov Josef Šlerka. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 267 stran. -- (Studia nových médií)
Domov a krajina : sborník z konference / texty Veronika Bešťáková, Anna Hogenová, Josef Jařab, Magdalena Kašková, Zdeněk Kučera, Petr Samojský, Martin Weber. -- 1. vydání. -- Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2016. -- 63 stran : ilustrace, mapy
Etnické komunity : v kulturní a sociální různosti / eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. -- Vyd. 1.. -- Praha : FHS UK, 2010. -- 314 s. : il., mapy ; 21 cm. -- (Agora ; sv. 5)
Frič, Pavol, 1956-
Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století / Pavol Frič, Tereza Pospíšilová a kol.. -- Praha : Agnes ve spolupráci s občanským sdružením HESTIA, 2010. -- 263 stran : tabulky ; 20 cm
Hawkins, Peter, 1950-
Supervize v pomáhajících profesích / Peter Hawkins, Robin Shohet ; z anglického originálu Supervision in the helping professions ... přeložila Helena Hartlová. -- Vydání druhé. -- Praha : Portál, 2016. -- 202 stran : ilustrace ; 23 cm
Lisicki, Paweł, 1966-
Islám a sebedestrukce Západu : výbor z textů / Pawel Lisicki ; z polštiny přeložili Jiří Červenka a Lucie Szymanowská. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. -- 219 stran ; 20 cm. -- (Politika a společnost)
Medienwissenschaft : východiska a aktuální pozice německé filosofie a teorie médií / Kateřina Krtilová, Kateřina Svatoňová (eds.) ; přeložili Martin Ritter, Martin Pokorný, Petr Mareš. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 410 stran : ilustrace, mapy, portréty, 1 plán, faksimile ; 19 cm. -- (Vizuální studia ; sv. 5)
Mikolášková, Martina
Neúplatné ženy? : genderová dimenze korupce / autoři publikace: Martina Mikolášková, Zdeněk Michora, Aneta Judová, Lenka Lenochová, David Ondráčka, Lucie Žáčková, s příspěním Romany Volejníčkové. -- [Praha] : Transparency International - Česká republika, [2016]. -- ©2016. -- 30 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Mlčoch, Lubomír, 1944-
Ekonomie, ekologie, eudaimonia : lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace / Lubomír Mlčoch, Jiří Kameníček. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 94 stran : tabulkové a fotografické přílohy ; 23 cm
Moravec, Václav, 1974-
Média v tekutých časech : konvergence audiovizuálních médií v ČR / Václav Moravec. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 188 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 13)
Morrow, Raymond A. (Raymond Allen)
Critical theory and methodology / Raymond A. Morrow, with David D. Brown. -- Thousand Oaks : Sage Publications, [1994]. -- ©1994. -- xvii, 381 stran ; 24 cm. -- (Contemporary social theory ; 3)
Ostałowska, Lidia, 1954-
Cikán je cikán / Lidia Ostałowska ; z polského originálu Cygan to Cygan přeložila Lucie Zakopalová. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Nakladatelství Dokořán ; Jaroslava Jiskrová - Máj, 2016. -- 173 stran : ilustrace ; 21 cm
Pilný, Ivan, 1944-
Digitální ekonomika : žít nebo přežít / Ivan Pilný. -- 1. vydání. -- Brno : BizBooks, 2016. -- 216 stran : ilustrace ; 23 cm
Poverty and insecurity : life in low-pay, no-pay Britain / Tracy Shildrick, Robert MacDonald, Colin Webster and Kayleigh Garthwaite. -- First published. -- Bristol : Policy Press, [2012]. -- ©2012. -- v, 256 stran. -- (Studies in poverty, inequality and social exclusion)
Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů : (pracovní sešit) / text Kateřina Plesková ... et al. ; ilustrace Kateřina Bílková. -- Třetí aktualizované vydání. -- Brno : Nesehnutí, 2008. -- 50 stran : ilustrace ; 21 cm
Roszak, Theodore, 1933-2011
Zrod kontrakultury : úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici / Theodore Rozsak ; z anglického vydání The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition přeložil Pavel Černovský. -- Praha : Malvern, 2015. -- 321 stran
Second European quality of life survey : evaluating the quality of society and public services / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010. -- viii, 76 stran : grafy, tabulky
Second European quality of life survey : family life and work / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010. -- viii, 83 stran : grafy, tabulky
Second European quality of life survey : living conditions, social exclusion and mental well-being / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010. -- viii, 70 stran : grafy, tabulky
Second European quality of life survey : subjective well-being in Europe / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2010. -- viii, 86 stran : grafy, tabulky
Sychrová, Adriana, 1973-
Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče / Adriana Sychrová. -- Vydání I.. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2015. -- 239 stran ; 24 cm. -- (Monographica ; XIV)
Šálková, Daniela
Consumer decision-making trends for the purchase of food products / Daniela Šálková et al.. -- First edition. -- Prague : Powerprint, 2014. -- 85 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
Tatarinov, Juliane
Kriminalisierung des ambulanten Gewerbes : Zigeuner- und Wandergewerbepolitik im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik / Juliane Tatarinov. -- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015. -- 324 stran : grafy, mapy. -- (Inklusion, Exklusion, ISSN 1860-899X ; Band 19)
Townsend, Riley M.
The European migrant crisis / Riley M. Townsend. -- [Spojené státy americké] : Lulu.com, [2015]. -- vi, 160 stran : ilustrace
Zigeuner und Nation : Repräsentation, Inklusion, Exklusion / Herbert Uerlings, Iulia-Karin Patrut (Hrsg.). -- Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008. -- 711 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 23 cm. -- (Inklusion/Exklusion, ISSN 1860-899X ; Band 8)

19 - Technika, technologie, inženýrství (1)

Zpět

Hes, Aleš
Maloobchod s bezlepkovými potravinami v České a Slovenské republice / Aleš Hes, Ľudmila Nagyová, Marta Regnerová, Katarína Kleinová, Ingrid Sedliaková. -- První vydání. -- Praha : Powerprint, 2014. -- 60 stran : barevné illustrace ; 21 cm

21 - Umění, architektura (1)

Zpět

Fuchs, Filip, 1975-
Přelet nad hypermarketovým hnízdem : deset let budování hypermarketů v ČR / Filip Fuchs a kol.. -- Brno : Nesehnutí, 2005. -- 115 stran, 6 stran barevné obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm

22 - Výchova a vzdělávání (3)

Zpět

Finková, Dita
Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami / Dita Finková a kol.. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 184 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
Hricová, Daniela
Evaluation of students' managerial competences / Daniela Hricová. -- První vydání. -- Praha : Powerprint, 2015. -- 72 stran : ilustrace ; 21 cm
Pajtinka, Erik, 1981-
Základy teórie a praxe diplomacie / Erik Pajtinka. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : PAMIKO spol. s.r.o., 2015. -- 135 stran ; tabulky, obrazové přílohy ; 21 cm

23 - Výpočetní technika (1)

Zpět

Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě / Petra Dědičová, Pavla Rygelová, Jiří Marek, Jan Skůpa, (eds.). -- První vydání. -- Brno : Vysoké učení technické Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016. -- 265 stran : grafy, tabulky ; 25 cm

24 - Zemědělství (2)

Zpět

Les a industrializace / Václav Matoušek, Tereza Blažková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : TOGGA, 2015. -- 240 stran : ilustrace (černobílé), mapy, grafy, plány. -- (STEAM ; 3. svazek)
Šánová, Petra, 1977-
Selected aspects of the competitiveness of beekeeping in the Czech Republic / Šánová Petra, Benda Václav. -- První vydání. -- Praha : Powerprint, 2014. -- 86 stran : ilustrace ; 21 cm

(3)

Zpět

Geoponika : farm work : a modern translation of the Roman and Byzantine farming handbook / by Andrew Dalby. -- Totnes, Devon : Prospect Books, 2011. -- 368 stran ; 24 cm
Pondělíček, Ivo, 1928-
Labyrinty duše & Bída psychologie : výbor esejů / Ivo Pondělíček. -- Vydání první. -- Praha : Prostor, 2016. -- 309 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 19 cm. -- (Střed ; 113)
Sacks, Oliver, 1933-2015
Vděčnost / Oliver Sacks ; z anglického originálu Gratitude ... přeložila Dana Balatková. -- Vydání první. -- Praha : Dybbuk, 2016. -- 62 stran ; 18 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat