Přírůstky dokumentů (191)

 

1 - Antropologie, etnografie
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání

 

1 - Antropologie, etnografie (6)

Zpět

Exotic no more : anthropology on the front lines / edited by Jeremy MacClancy. -- Chicago : University of Chicago Press, [2002]. -- 456 stran : ilustrace ; 25 cm
Malinová, Irina
Skejuš - Skejušané - Skejušan : Rusíni v Chomutově : původ, historie a současnost / Irina Malinová, Jaroslav Otčenášek, Věra Lendělová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 200 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 21 cm + 1 CD-ROM
Nebřenský, Zdeněk, 1978-
Marx, Engels, Beatles : myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968 / Zdeněk Nebřenský. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017. -- 422 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (České moderní dějiny ; 1)
Necropolitics : mass graves and exhumations in the age of human rights / edited by Francisco Ferrándiz and Antonius C.G.M. Robben ; foreword by Richard Ashby Wilson. -- First edition. -- Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2015]. -- ix, 270 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Pennsylvania studies in human rights)
Postman, Neil, 1931-2003
Wir amüsieren uns zu Tode : Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie / Neil Postman ; aus dem Amerikanischen übersetzt von Reinhard Kaiser. -- 5. Auflage. -- Frankfurt am Main : S. Fischer, [1985]. -- ©1985. -- 206 stran ; 21 cm
Scheper-Hughes, Nancy
Saints, scholars, and schizophrenics : mental illness in rural Ireland / Nancy Scheper-Hughes. -- 20th anniversary ed., rev. and expanded. -- Berkeley : University of California Press, 2001. -- xxviii, 389 stran : ilustrace ; 23 cm

3 - Divadlo, film, tanec (1)

Zpět

Juráček, Pavel, 1935-1989
Ze života tajtrlíků / Pavel Juráček. -- Vydání první. -- Praha : Knihovna Václava Havla : Národní filmový archiv, 2017. -- 220 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm

4 - Ekonomické vědy, obchod (5)

Zpět

Janáček, Kamil, 1943-
Ekonomický úpadek Evropy / Kamil Janáček, Stanislava Janáčková. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2017. -- 112 stran ; 21 cm. -- (Publikace ; č. 37/2017)
Kadritzke, Niels
Faschismus und Krise : zum Verhältnis von Politik u. Ökonomie im Nationalsozialismus / Niels Kadritzke. -- 1. Auflage. -- Frankfurt/Main : Campus-Verlag, [1976]. -- ©1976. -- 216 stran ; 19 cm. -- (Kritische Sozialwissenschaft)
Mandel, Ernest, 1923-1995
Amerika und Europe : Widersprüche des Imperialismus / Ernest Mandel. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, [1982]. -- ©1981. -- 135 stran. -- (Rororo Sachbuch ; 7478)
Myant, M. R. (Martin R.), 1950-
Tranzitivní ekonomiky : politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie / Martin Myant, Jan Drahokoupil ; [z anglického originálu ... přeložili Petra Luňáčková ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2013. -- 553 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (XXI. století ; sv. 24)
Prasad, Eswar S., 1965-
The dollar trap : how the U.S. dollar tightened its grip on global finance / Eswar S. Prasad. -- Revised and updated paperback edition. -- Princeton : Princeton University Press, [2014]. -- ©2014. -- xxv, 408 stran : grafy ; 22 cm

5 - Filozofie a náboženství (7)

Zpět

Homolka, Jakub
Koncept racionální civilizace : Patočkovo pojetí modernity ve světle civilizační analýzy / Jakub Homolka. -- Vydání první. -- Praha : Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2016. -- 315 stran
Jirsa, Jakub, 1978-
Přístupy k etice III. / Jakub Jirsa et al. ; Matej Cíbik, Marcus Düwell, Josef Fulka, Tomáš Hejduk, Tomáš Hříbek, Jakub Jirsa, Kamila Pacovská, Jakub Sirovátka, Karel Thein. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 360 stran
Machek, David, 1984-
Čínské myšlení zevnitř : čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuāngzǐ / David Machek. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlova, 2016. -- 278 stran. -- (Trivium ; 11 svazek)
Plato's Philebus : proceedings of the ninth Symposium Platonicum Pragense / edited by Jakub Jirsa, Filip Karfík and Štěpán Špinka. -- 1st ed.. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 238 stran : 1 portrét. -- (Symposium Platonicum Pragense ; 9)
Platónova Obrana Sókrata / uspořádal a k vydání připravil Jakub Jinek. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 186 stran. -- (Mathésis ; svazek 11)
Unruh, Patrick
Register zur Martin Heidegger Gesamtausgabe / Patrick Unruh. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2017. -- XXXI, 618 stran
Vorovka, Karel, 1879-1929
Skepse a gnóse : vyznání filosofické / Karel Vorovka ; edičně připravila a studii napsala Helena Pavlincová. -- Druhé, revidované vydání. -- Praha : Dybbuk, 2017. -- 237 stran

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (1)

Zpět

Englund, Terje B., 1963-
The Czechs in a nutshell : a user's manual for foreigners / Terje B. Englund. -- Praha : Baset, 2004. -- 279 stran : ilustrace ; 21 cm

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (36)

Zpět

Abraham Levy, Semaya
Names without tombs : a personal memoir of Salonika, Greece, 1917-1943 / Semaya Abraham Levy, with William A. Meis, Jr.. -- Rancho Palos Verdes : Fallen Bros Press, [2016]. -- ©2016. -- 157 stran : černobílé fotografie
Bárta, Stanislav, 1979-
Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420-1437) / Stanislav Bárta. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- 302 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile. -- (Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 457)
  Berežkov, Valentin Michajlovič, 1916-1998
Jahre im diplomatischen Dienst / W. M. Bereshkow. -- Berlin : Dietz Verlag, 1975. -- 419 stran, [16] nečíslovaných stran fotografických příloh
Berghoff, Hartmut, 1960-
Fritz K. : ein deutsches Leben im zwanzigsten Jahrhundert / Hartmut Berghoff und Cornelia Rauh-Kühne. -- Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, [2000]. -- ©2000. -- 447 stran : ilustrace ; 22 cm
Bílek, Jan, 1972-
Druhý exil Edvarda Beneše : fotografie z let 1938-1945 / Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček. -- První vydání. -- Praha : Historický ústav AV ČR ; Právnická fakulta UK ; Ústav T. G. Masaryka, 2016. -- 248 stran : portréty, fotografie
Craig, William E.
Die Schlacht um Stalingrad : der Untergang der 6. Armee, Kriegswende an der Wolga / William E. Craig. -- München : Desch, 1974. -- ©1973. -- 375 stran, 24 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie ; 23 cm
 

Faschismus, Krieg, Widerstand / Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) Hrsg.. -- Wien : Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR), [1989]. -- 279 stran

Fogg, Shannon
Stealing home : looting, restitution, and reconstructing Jewish lives in France, 1942-1947 / Shannon Fogg. -- First edition. -- New York : Oxford University Press, [2017]. -- xvi, 197 stran : ilustrace
Gegen das Vergessen : der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 1941-1945 : deutsch-sowjetische Historikerkonferenz im Juni 1991 in Berlin über Ursachen, Opfer, Folgen des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion / herausgegeben von Klaus Meyer und Wolfgang Wippermann. -- Frankfurt am Main : Haag+ Herchen, [1992]. -- 171 stran ; 21 cm
 

Grossmann, Wassilij
Stalingrad / Wassilij Grossmann. -- Moskau : Verlag für fremdsprachige Literatur, 1946. -- 98 stran

Grunwald-Spier, Agnes,
Who betrayed the Jews? : the realities of Nazi persecution in the Holocaust / Agnes Grunwald-Spier. -- Gloucestershire : History Press, [2016]. -- ©2016. -- 639 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy ; 25 cm
Heinen, Armin, 1952-
Rumänien, der Holocaust und die Logik der Gewalt / Armin Heinen. -- München : R. Oldenbourg Verlag, 2007. -- 208 stran : ilustrace, mapy. -- (Südosteuropäische Arbeiten ; 135)
Huch, Ricarda, 1864-1947
Der dreissigjährige Krieg. Zweiter Band / Ricarda Huch ; mit illustrationen von Jacques Callot. -- Erste Ausgabe. -- Frankfurt am Main : Inseln Verlag, 1974. -- ©1962. -- strana 546-1067 : ilustrace. -- (insel taschenbuch ; 23)
Chadwick, William R., 1934-2011
Záchrana českých uprchlíků 1938-39 : sir Nicholas Winton nebyl sám / William R. Chadwick ; z anglického originálu The Rescue of the Prague Refugees 1938-3 ... přeložila Jitka Herynková. -- Praha : Mladá fronta, [2017]. -- 173 stran ; 21 cm
Chapman, Adam, 1984-
Digital games as history : how videogames represent the past and offer access to historical practice / Adam Chapman. -- New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2016]. -- xii, 290 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Routledge advances in game studies ; 7)
Charvát, Petr, 1949-
Signs from silence : Ur of the first Sumerians / Petr Charvát. -- Praha : Karolinum, 2017. -- 322 stran : černobílé ilustrace
Jak se žilo v Opavě před Velkou válkou a v době první republiky : paměti opavského rodáka Stanislava Petříka / Marie Gawrecká, Michal Valeček (eds.). -- V Opavě : Slezská univerzita v Opavě, 2016. -- 134 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Korb, Alexander, 1976-
Im Schatten des Weltkriegs : Massengewalt der Ustasa gegen Serben, Juden und Roma in Kroatien 1941-1945 / Alexander Korb. -- 2. Auflage. -- Hamburg : Hamburger Edition, [2014]. -- ©2013. -- 510 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts)
Moore, Charles, 1956-
Margaret Thatcherová. 2. díl, Vše, co si přeje / Charles Moore ; z anglického originálu Margaret Thatcher, the authorized biography - Volume two: Everything she wants ... přeložil Antonín Hradilek ; poznámky přeložila Anna Zbořilová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, s.r.o., 2016. -- 838 stran : portréty ; 25 cm
Mosković, Boris
Mezi Titem a Tuđmanem : Chorvatsko v letech 1989-1990 / Boris Mosković. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. -- 283 stran. -- (Fontes ; 20. svazek)
Padevět, Jiří, 1966-
Dotek Anthropoidu / Jiří Padevět. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2017. -- 258 stran
Pánek, Jaroslav, 1947-
Historici mezi vědou a vědní politikou = Historians between science and science policy / Jaroslav Pánek. -- Vydání první. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. -- 729 stran : ilustrace
 

Rhode, Gotthold, 1916-1990
Kleine Geschichte Polens / Gotthold Rhode. -- Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965. -- xvi, 543 stran ; 20 cm + 3 genealogické tabulky

Schlesinger, Moritz
Erinnerungen eines Aussenseiters im diplomatischen Dienst / Moritz Schlesinger ; aus dem Nachlass hrsg. und eingeleitet von Hubert Schneider. -- Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, [1977]. -- ©1977. -- 315 stran : portréty ; 23 cm
 

Schmidt, Paul, 1899-1970
Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945 : Erlebnisse des Chefdolmetschers im auswärtigen Amt mit den Staatsmännern Europas / Paul Schmidt. -- Bonn : Athenäum Verlag, 1953. -- 619 stran

 

Skrytaja pravda vojny: 1941 god : neizvestnyje dokumenty / sostavitel P.N. Knyševskij. -- Moskva : Russkaja kniga, 1992. -- 380 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 21 cm. -- (Rossija v licach, dokumentach, dnevnikach)

Stökl, Günther, 1916-
Russische Geschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart / Günther Stökl. -- 4., erweiterte Auflage. -- Stuttgart : Kröner, [1983]. -- xii, 915 stran : mapy 18 cm. -- (Kröners Taschenausgabe ; Band 244)
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič, 1906-1975
Svědectví : paměti Dmitrije Šostakoviče / zaznamenal Solomon Volkov ; [z německého vydání Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch- překladu ruského originálu ... do češtiny přeložili Hana Linhartová a Vladimír Sommer]. -- 2. vydání (1. dotisk). -- V Praze : Akademie múzických umění, 2006. -- 422 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : portréty ; 21 cm
Šrůtek, Josef, 1890-1969
Josef Šrůtek - voják a zajatec (1911-1916) / Josef Svoboda, Zdeněk Jirásek. -- Vydání první. -- Opava : Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2016. -- 121 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 25 cm
 

Tansill, Charles Callan, 1890-1964
Die Hintertür zum Kriege : das drama der internationalen Diplomatie von Versailles bis Pearl Harbour / Charles Callan Tansill ; ins Deutsche übertragen von Hans Steinsdorff. -- 2. Auflage. -- Düsseldorf : Droste-Verlag, [1956]. -- 733 stran, 30 fotografických příloh

Tejchman, Miroslav, 1938-
Balkán ve 20. století / Miroslav Tejchman. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 437 stran : černobílé mapy
Third-generation Holocaust narratives : memory in memoir and fiction / edited by Victoria Aarons. -- Lanham : Lexington Books, [2016]. -- ©2016. -- xxii, 211 stran
Valík, Matěj, 1893-1952
Matěj Valík: Německé Opavy sláva a pád (1938-1945) / Lucie Gilarová, Jiří Knapík, Pavel Šopák (eds.). -- Vydání 1.. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2016. -- 199 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

9 - Hudba (3)

Zpět

Dorůžka, Lubomír, 1924-2013
Panoráma jazzových proměn / Lubomír Dorůžka. -- Vydání první. -- Praha : Torst, 2010. -- 223 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Riedel, Jaroslav, 1963-
Plastic people a český underground / Jaroslav Riedel. -- První vydání. -- Praha : Galén, 2016. -- 476 stran : ilustrace
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič, 1906-1975
Svědectví : paměti Dmitrije Šostakoviče / zaznamenal Solomon Volkov ; [z německého vydání Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch- překladu ruského originálu ... do češtiny přeložili Hana Linhartová a Vladimír Sommer]. -- 2. vydání (1. dotisk). -- V Praze : Akademie múzických umění, 2006. -- 422 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : portréty ; 21 cm

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (3)

Zpět

 

Sborník Národního musea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum. Řada C, Literární historie. -- Sv. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Národní museum, 1956-. -- Praha : Orbis. -- Praha : Panorama. -- Praha : Pierot. -- Praha : Artemis. -- Praha : Národní muzeum. -- svazků ; 25-30 cm

Cosentino, Annalisa, 1964-
Chvála blbosti : z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu / Annalisa Cosentino ; studii Elogio dell’idiozia publikovanou v knize Jaroslav Hašek: Opere ... z itlaštiny přeložila Olga Čaplyginová ; překlad přehlédla a upravila, pojednání rozšířila a novou kompozici textu vytvořila autorka. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. -- 144 stran. -- (Mnemosyne ; 17. svazek)
Fidelius, Petr, 1948-
Řeč komunistické moci / Petr Fidelius. -- Druhé, rozšířené vydání. -- Praha : Triáda, 2016. -- xxii, 290 stran. -- (Paprsek ; Svazek druhý)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (1)

Zpět

  Britannica book of the year / director and editor Karen Jacobs Sparks. -- [Y. 1938]-. -- Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1938-. -- svazků : ilustrace ; 28 cm

13 - Matematika (4)

Zpět

Fieller, N. R. J.
Basics of matrix algebra for statistics with R / Nick Fieller, University of Sheffield, UK. -- Boca Raton : CRC Press : Taylor & Francis, 2016. -- xviii, 226 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Chapman & Hall/CRC the R series)
Christensen, Ronald, 1951-
Analysis of variance, design, and regression : linear modeling for unbalanced data / Ronald Christensen, University of New Mexico, Albuquerque, USA. -- Second edition. -- Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. -- xxv, 610 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Texts in statistical science series)
Tattar, Prabhanjan Narayanachar 1979-
A course in statistics with R / Prabhanjan Narayanachar Tattar, Fractal Analytics Inc., Suresh Ramaiah, Karnatak University, India, B.G. Manjunath, Dell International Services, India. -- This edition first published. -- Chichester : John Wiley a Sons, [2016]. -- xxii, 665 stran : ilustrace
Wickham, Hadley
R for data science : import, tidy, transform, visualize and model data / Hadley Wickham and Garrett Grolemund. -- Sebastopol : O'Reilly Media, [2017]. -- ©2016. -- xxv, 492 stran : ilustrace ; 23 cm

14 - Lékařství (2)

Zpět

Lowen, Alexander, 1910-2008
Jazyk těla : tělesná dynamika charakterových struktur / Alexander Lowen ; z anglického originálu The language of the body přeložila Hana Antonínová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 384 stran : ilustrace. -- (Spektrum ; 106)
Sontag, Susan, 1933-2004
Illness as metaphor and AIDS and its metaphors / Susan Sontag. -- Reprinted in Penguin Classic. -- London : Penguin Books, [2002]. -- ©1991. -- 180 stran ; 21 cm. -- (Modern Classics)

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (68)

Zpět

Faschismusanalyse und antifaschistischer Kamf der Kommunistischen Internationale und der KPD 1923-1945. -- Zweite, unweränderte Auflage. -- Heidelberg : Verlag Jürgen Sendler, [1974]. -- ©1973. -- 362 stran ; 22 cm
Annäherung, Abgrenzung und friedlicher Wandel in Europa / hrsg. von Gerda Zellentin ; mit Beitr. von Wilfried v. Bredow ... [et al.]. -- Boppard am Rhein : Harald Boldt Verlag, [1976]. -- 496 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung e.V. ; Band 2)
Ansari, Ali M.
Confronting Iran : the failure of American foreign policy and the next great crisis in the Middle East / Ali M. Ansari. -- First paperback edition. -- New York : Basic Books, [2007]. -- xii, 292 stran ; 24 cm
Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918-1938 (ADÖ). Band 11, Im Schatten des Nationalsozialismus : 27. Juli 1936 - 27. September 1937 / herausgegeben von Klaus Koch und Elisabeth Vyslonzil. -- Wien : Verlag der Österreischischen Akademie der Wissenschaften, [2016]. -- 272 stran. -- (Fontes rerum Austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen ; Zweite Abteilung. Diplomatica et acta ; 97. Band)
 

Berežkov, Valentin Michajlovič, 1916-1998
Jahre im diplomatischen Dienst / W. M. Bereshkow. -- Berlin : Dietz Verlag, 1975. -- 419 stran, [16] nečíslovaných stran fotografických příloh

Berghoff, Hartmut, 1960-
Fritz K. : ein deutsches Leben im zwanzigsten Jahrhundert / Hartmut Berghoff und Cornelia Rauh-Kühne. -- Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, [2000]. -- ©2000. -- 447 stran : ilustrace ; 22 cm
Bílek, Jan, 1972-
Druhý exil Edvarda Beneše : fotografie z let 1938-1945 / Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček. -- První vydání. -- Praha : Historický ústav AV ČR ; Právnická fakulta UK ; Ústav T. G. Masaryka, 2016. -- 248 stran : portréty, fotografie
Birchall, Ian H., 1939-
Arbeiterbewegung und Parteiherrschaft : zur Geschichte des internationalen Kommunismus seit 1943 / Ian Birchall ; Vorwort von Harald Wieser und Rainer Traub. -- 1. Auflage. -- Gießen : Focus-Verlag, [1977]. -- ©1974. -- 247 stran
 

Braunmühl, Claudia von, 1944-
Kalter Krieg und friedliche Koexistenz : die Aussenpolitik der SPD in der Grossen Koalition / Claudia von Braunmühl. -- Erste Auflage. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973. -- 160 stran. -- (Edition Suhrkamp ; 625)

Cabada, Ladislav, 1973-
Balkánské komunismy / Ladislav Cabada a Markéta Kolarčíková. -- První vydání. -- Praha : Libri ; Metropolitan University Prague Press, 2016. -- 234 stran ; 21 cm
Cabada, Ladislav, 1973-
Zahraniční politika Slovinska / Ladislav Cabada, Hana Hlaváčková. -- První vydání. -- Praha : Libri ; 2016 Metropolitan University Prague Press,. -- 203 stran ; 21 cm
Centre-right parties in post-communist East-Central Europe / edited by Aleks Szczerbiak and Seán Hanley. -- London ; New York : Routledge, 2006. -- ©2005. -- 155 stran ; 23 cm
 

Czollek, Roswitha
Faschismus und Okkupation : Wirtschaftspolitische Zielsetzung und Praxis des faschistischen deutschen Besatzungsregimes in den baltischen Sowjetrepubliken während des zweiten Weltkrieges / Roswitha Czollek. -- Berlin : Akademie-Verlag, 1974. -- 224 stran. -- (Schriften des Zentralinstituts für Geschichte ; Band 39)

Česká politická pravice v letech 1938-1945 / Richard Vašek, Martin Klečacký (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016. -- 265 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Studie z moderních českých dějin ; 3)
Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten / [hrsg. von] Reinhard Kühnl. -- Köln : Pahl-Rugenstein, [1975]. -- ©1975. -- 512 stran : ilustrace ; 19 cm. -- (Kleine Bibliothek ; 62)
 

Die KPD-SED an der Macht : Dokumente / herausgegeben von Hermann Weber. -- Köln : Kiepenheuer & Witsch, [1963]. -- ©1963. -- vii, strany 426-667

Die Sowjetunion : von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Bd. 1, Staat und Partei / herausgegeben von Helmut Altrichter. -- Originalausgabe. -- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, [1986]. -- 359 stran ; 18 cm
Dimitrov, Georgi, 1882-1949
Ausgewählte Schriften, 1933-1945 / Georgi Dimitroff. -- 1. Auflage. -- Köln : Verlag Rote Fahne, [1976]. -- 558 stran : 1 portrét ; 20 cm
Exclusionary violence : antisemitic riots in modern German history / edited by Christhard Hoffmann, Werner Bergmann, and Helmut Walser Smith. -- Ann Arbor : University of Michigan Press, [2002]. -- ©2002. -- 210 stran : ilustrace, fotografie ; 23 cm. -- (Social history, popular culture, and politics in Germany)
  Exilforschung : ein internationales Jahrbuch / herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft für Exilforschung / Society for Exile Studies von Thomas Koebner, Wulf Köpke und Joachim Radkau. -- Band 1, Jahr 1983. -- München : Edition Text + Kritik, 1983-. -- sv.
Falin, Valentin Michajlovič, 1926-
Politische Erinnerungen / Valentin Falin ; Aus dem Russischen von Heddy Pross-Weerth. -- München : Droemer Knaur, [1993]. -- 518 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy ; 21 cm
 

Faschismus und Kapitalismus : Theorien über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus / herausgegeben von Wolfgang Abendroth ; eingeleitet von Rüdiger Griepenburg, Jörg Kammler und Kurt Kliem. -- Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, [1974]. -- ©1967. -- 185 stran. -- (Basis Studienausgaben)

Featherstone, Kevin, 1955-
Prime ministers in Greece : the paradox of power / Kevin Featherstone and Dimitris Papadimitriou. -- First edition. -- Oxford ; New York : Oxford University Press [2015]. -- ©2015. -- xiv, 270 stran ; 25 cm
Fidelius, Petr, 1948-
Řeč komunistické moci / Petr Fidelius. -- Druhé, rozšířené vydání. -- Praha : Triáda, 2016. -- xxii, 290 stran. -- (Paprsek ; Svazek druhý)
Finkel, Evgeny, 1978-
Ordinary Jews : choice and survival during the Holocaust / Evgeny Finkel. -- Princeton : Princeton University Press, [2017]. -- ©2017. -- 279 stran
Friedensforschung, Entscheidungshilfe gegen Gewalt / Manfred Funke (Hrsg.). -- 1. Auflage. -- Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1975. -- 463 stran ; 24 cm.. -- (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung ; Heft 103)
Gazī, Efī
Patris, threskeia, oikogeneia : istoria enos synthīmatos (1880-1930) / Efī Gazī. -- Athīna : Ekdóseis Polis, [2011]. -- ©2011. -- 361 stran ; 21 cm
  Geschichte der deutschen Arbeitsbewegung : biographisches lexikon / Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. -- 1. Auflage. -- Berlin : Dietz Verlag, 1970. -- 528 stran
Gulyas, Aaron John, 1975-
Conspiracy theories : the roots, themes and propagation of paranoid political and cultural narratives / Aaron John Gulyas. -- Jefferson, North Carolina : McFarland & Company, Inc., Publishers, [2016]. -- vii, 229 stran : ilustrace ; 24 cm
  Hennig, Eike, 1943-
Bürgerliche Gesellschaft und Faschismus in Deutschland : ein Forschungsbericht / Eike Hennig. -- 2. Auflage. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, [1982]. -- 423 stran. -- (Edition Suhrkamp ; 875 stran)
Hino, Airo, 1974-
New challenger parties in western Europe : a comparative analysis / Airo Hino. -- London ; New York : Routledge, 2012. -- xvii, 284 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Routledge research in comparative politics ; 47)
Hornek, Jakub
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice : případová studie Karlovarského kraje 2010-2014 / Jakub Hornek. -- Vydání 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. -- 348 stran
Jacobson, Matthew Frye, 1958-
Barbarian virtues : the United States encounters foreign peoples at home and abroad, 1876-1917 / Matthew Frye Jacobson. -- First paperback edition. -- New York : Hill and Wang, [2001]. -- ©2000. -- xii, 324 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilutrace ; 24 cm
Judah, Ben
Fragile empire : how Russia fell in and out of love with Vladimir Putin / Ben Judah. -- New Haven ; London : Yale University Press, 2014. -- ©2013. -- ix, 379 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapa ; 25 cm
Kieninger, Michael, 1964-
Double containment : Kanada und die Entstehung der NATO / Michael Kieninger. -- Erste Auflage. -- Konstanz : Hartung-Gorre Verlag, 2001. -- 481 stran ; 21 cm
Kleinknecht, Günter
Die kommunistische Taktik in China : 1921-1927 : die Komintern, die koloniale Frage und die Politik der KPCh / Günter Kleinknecht. -- Köln : Böhlau, 1980. -- vi, 348 stran ; 21 cm. -- (Böhlau politica ; 4)
Klönne, Arno, 1931-2015
Der bürgerliche Staat der Gegenwart : Formen bürgerlicher Herrschaft II / Arno Klönne, Kurt Lenk, Wolf Rosenbaum, Gerhard Stuby ; herausgegeben von Reinhard Kühnl. -- Erstausgabe. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, [1972]. -- 173 stran. -- (Rororo-Taschenbuch) (Rororo aktuell ; 380)
Kovras, Iosif, 1983-
Truth recovery and transitional justice : deferring human rights issues / Iosif Kovras. -- First issued in paperback. -- Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2016]. -- ©2016. -- xxii, 205 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Contemporary security studies)
Kühnl, Reinhard, 1936-2014
Formen bürgerlicher Herrschaft : Liberalismus - Faschismus / Reinhard Kühnl. -- Erstausgabe. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, [1971]. -- 189 stran ; 20 cm. -- (Rororo aktuell ; 1342)
Lutz, Ernst
Lexikon zur Sicherheitspolitik / Ernst Lutz ; mit einem Vorword von Wolf Graf von Baudissin. -- München : Beck, 1980. -- 345 stran ; 18 cm. -- (Beck'sche schwarze Reihe ; Bd. 216)
  Mammach, Klaus
Die KPD und die deutsche antifaschistische Wiederstandsbewegung 1933-1939 / Klaus Mammach. -- Frankfurt/Main : Röderberg-Verlag, 1974. -- 300 stran
Marková, Alena
Šljach da saveckaj nacyi : palityka belarusizacyi (1924-1929) / Alena Markava. -- Minsk : Halijafy, 2016. -- 324 stran. -- (Biblijateka časopisa " Belaruski Histaryčny ahljad")
Matching voters with parties and candidates : voting advice applications in a comparative perspective / edited by Diego Garzia and Stefan Marschall. -- First published. -- Colchester : ECPR press, [2014]. -- ©2014. -- xv, 262 stran. -- (ECPR - studies in European political science)
Moore, Charles, 1956-
Margaret Thatcherová. 2. díl, Vše, co si přeje / Charles Moore ; z anglického originálu Margaret Thatcher, the authorized biography - Volume two: Everything she wants ... přeložil Antonín Hradilek ; poznámky přeložila Anna Zbořilová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, s.r.o., 2016. -- 838 stran : portréty ; 25 cm
 

Paasikivi, Juho Kusti, 1870-1956
Meine Moskauer Mission 1939-41 / Juho Kusti Paasikivi ; Herausgegeben und eingeleitet von Gösta von Uexküll. -- Hamburg : Holsten-Verlag, [1966]. -- 442 stran : černobílé fotografie, ilustrace

 

Paralikas, Dimitris K.
Synōmosies I.D.E.A. kai A.S.P.I.D.A. 1944-1974. 1., Kratos kai parakratos. 2., Dikes Aeroporōn kai A.S.P.I.D.A. 3., Methodoi Vauarokratias / Dim. Paralika. -- Athīna : Yiánnīs V. Vasdékīs, 1982. -- 539 stran : černobílé fotografie

Pejša, Robert, 1976-
Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939 / Robert Pejša. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 178 stran : černobílé ilustrace
Peukert, Detlev J. K., 1950-1990
Die KPD im Widerstand : Verfolgung und Untergrundarbeit an Rhein und Ruhr 1933 bis 1945 / Detlev Peukert. -- Wuppertal : Peter Hammer Verlag, [1980]. -- 460 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens ; Band 2)
Pipes, Daniel, 1949-
The hidden hand : Middle East fears of conspiracy / Daniel Pipes. -- New York : St. Martin's Griffin, [1998]. -- ©1996. -- xii, 404 stran : ilustrace ; 21cm
  Pommerening, Horst, 1919-
Der chinesisch-sowjetetische Grenzkonflikt : Das Erbe der ungleichen Verträge / Horst Pommerening. -- Olten : Walter-Veralg, [1968]. -- 266 stran : mapy ; 23 cm
Pulantzas, Nicos
Faschismus und Diktatur : die Kommunistische Internationale und der Faschismus / Nicos Poulantzas. -- 1. Auflage. -- München : Trikont Verlag, [1973]. -- 398 stran ; 21 cm. -- (Trikont-Theorie)
Reimann, Max
Entscheidungen 1945-1956 / Max Reimann. -- Frankfurt am Main : Verlag Marxistische Blätter, 1973. -- 227 stran : ilustrace ; 21 cm.
Ringen, Stein, 1945-
Národ ďáblů : proč si necháváme vládnout? / Stein Ringen ; překlad Jiří Ogrocký. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2017. -- 227 stran
Schlesinger, Moritz
Erinnerungen eines Aussenseiters im diplomatischen Dienst / Moritz Schlesinger ; aus dem Nachlass hrsg. und eingeleitet von Hubert Schneider. -- Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, [1977]. -- ©1977. -- 315 stran : portréty ; 23 cm
Sicherheitspolitik am Scheideweg? / Dieter S. Lutz (Hrsg.). -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, [1982]. -- 780 stran ; 21 cm. -- (Studien zur Geschichte und Politik ; Band 191)
Skřivan, Aleš, 1944-
Hra o Říši středu : politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně, 1894-1914 / Aleš Skřivan st., Aleš Skřivan ml., Lukáš Novotný, Jan Kočvar, Roman Kodet. -- Vydání první. -- Praha : Agentura Pankrác, 2017. -- 460 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
Slováček, Petr, 1981-
Odvrácená strana evropského politického myšlení - Carl Schmitt / Petr Slováček. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2016. -- 113 stran ; 21 cm
Sovilj, Milan, 1981-
Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941 : od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie / Milan Sovilj. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 350 stran : ilustrace, portréty, faksimile. -- (Fontes / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; 18. svazek)
Sowjetunion : Außenpolitik 1917-1955 / herausgegeben von Dietrich Geyer. -- Köln : Böhlau Verlag, 1972. -- xi, 618 stran ; 26 cm. -- (Osteuropa-Handbuch)
Soyler, Mehtap,
The Turkish deep state : state consolidation, civil-military relations and democracy / Mehtap Soyler. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2015]. -- ©2015. -- xvi, 234 stran ; 24 cm. -- (Routledge Studies in Middle Eastern Politics ; 73)
Sternberg, Fritz, 1895-1963
Der Faschismus an der Macht / Fritz Sternberg ; mit einer einleitung von Gerd Schäfer. -- Hildesheim : Gerstenberg Verlag, 1981. -- xvi, 328 stran ; 21 cm. -- (Exilliteratur ; Band 13)
Stratmann, K.-Peter
NATO-Strategie in der Krise : militärische Optionen von NATO und Warschauer Pakt in Mitteleuropa / K.-Peter Stratmann. -- 1. Auflage. -- Baden-Baden : Nomos, [1981]. -- 267 stran
Šmok, Martin, 1971-
Labyrintem normalizace - židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Martin Šmok. -- V Praze : Židovské muzeum, [2017]. -- ©2017. -- 111 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 x 22 cm
Šrůtek, Josef, 1890-1969
Josef Šrůtek - voják a zajatec (1911-1916) / Josef Svoboda, Zdeněk Jirásek. -- Vydání první. -- Opava : Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2016. -- 121 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 25 cm
Štollová, Sandra
Pangermanismus : ideové základy pan-hnutí, historický vývoj a proměna myšlenkového směru v ideologii / Sandra Štollová. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2016. -- 134 stran ; 21 cm
  Togliatti, Palmiro, 1893-1964
Lektionen über den Faschismus / Palmiro Togliatti ; herausgegeben vom Institut für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF) Frankfurt/Main. -- Frankfurt am Main : Verlag Marxistische Blätter, 1973. -- 144 stran. -- (Neudrucke zur sozialistischen Theorie und Gewerkschaftspraxis ; Band 4)
 

VII kongress Kommunističeskogo Internacionala i bor'ba protiv fašizma i vojny : (sbornik dokumentov) / Otvetstvennyj redaktor K.K. Širinja. -- Moskva : Politizdat, 1975. -- 526 stran

Vogelsang, Thilo, 1919-1978
Das geteilte Deutschland / Thilo Vogelsang. -- 10. Auflage. -- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980. -- 406 stran. -- (dtv Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts)

16 - Právo (4)

Zpět

Neubauer, David W., 1944-
America's courts and the criminal justice system / David W. Neubauer, Ph.D., University of New Orleans; Henry F. Fradella, J.D., Ph.D., Arizona State University. -- Twelfth edition, Student edition. -- Boston : Cengage Learning, [2017]. -- ©2017. -- xxv, 624 stran : ilustrace ; 26 cm
Neubauer, David W., 1944-
Judicial process : law, courts, and politics in the United States / David W. Neubauer, University of New Orleans; Stephen S. Meinhold, University of North Carolina Wilmington. -- Seventh edition. -- Boston : Cengage Learning, [2017]. -- xviii, 510 stran : ilustrace ; 24 cm
Neubauer, David W., 1944-
Judicial process : law, courts, and politics in the United States / David W. Neubauer, Stephen S. Meinhold. -- Third edition. -- Belmont : Thomson\Wadsworth, [2004]. -- ©2004. -- xix, 580 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Post-communist transitional justice : lessons from twenty-five years of experience / edited by Lavinia Stan, Nadya Nedelsky. -- New York : Cambridge University Press, [2015]. -- xvi, 340 stran : fotografie (černobílé) ; 24 cm

17 - Psychologie (2)

Zpět

Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Aspekty mužství / Carl Gustav Jung ; Jungovy texty přeložili z němčiny Petr Babka, Karel Plocek, Petr Patočka, Alena Bernášková, Ludvík Běťák, Eva Bosáková, Jan Černý, Kristina Černá a Rudolf Starý a z angličtiny Jindřich Veselý a Ondřej Fafejta. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2017. -- 231 stran

18 - Sociologie (39)

Zpět

Bauman, Zygmunt, 1925-2017
Strangers at our door / Zygmunt Bauman. -- First published. -- Cambridge : Polity Press, [2016]. -- 125 stran
Bauman, Zygmunt, 1925-2017
Wasted lives : modernity and its outcasts / Zygmunt Bauman. -- Reprinted. -- Oxford : Polity ; Malden, MA : Distributed in the USA by Blackwell, [2017]. -- ©2004. -- 168 stran ; 16 cm
Conspiracy nation : the politics of paranoia in postwar America / edited by Peter Knight. -- New York : New York University Press, [2002]. -- viii, 278 stran : ilustrace ; 24 cm
European pension system : fantasy or reality : report of the Conference of the Central Administration of National Pension Insurance organised in cooperation with the International Social Security Association European Network held in Budapest, Hungary on 19th September 2014 / edited by József Mészáros. -- Budapest : [nakladatel není známý], 2014. -- 120 stran. -- (Társadalombiztosítási Könyvtár)
Faschismus und Kapitalismus : außerdem: Archiv, Dokumente, Aufsätze, Rezensionen, Hinweise / herausgegeben von Claudio Pozzoli. -- Originalausgabe. -- Frankfurt am Main : Fischer, [1976]. -- 333 stran ; 18 cm. -- (Jahrbuch Arbeiterbewegung ; Band 4) (Arbeiterbewegung - Theorie und Geschichte)
Fleming, Jacky, 1955-
Potíže se ženami / Jacky Flemingová ; z anglického originálu The trouble with women přeložila Lýdie Kárníková. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2017. -- 124 nečíslovaných stran : ilustrace ; 20 cm
Geislerová, Lela, 1975-
Lili a dvě mámy / Lela Geislerová & Ašta šmé, autoři: Máša Bořkovcová, Lela Geislerová, Markéta Hajská. -- Vydání první. -- [Praha] : Ašta šmé, 2016. -- 78 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- (Nejisté domovy)
  Gemeinschaft und Gerechtigkeit / herausgegeben von Micha Brumlik und Hauke Brunkhorst ; mit Beiträgen von Karl-Otto Apel, Seyla Benhabib, Hinrich Fink-Eitel, Gvozden Flego, Manfred Frank, Axel Honneth, Hans Joas, Martin Löw-Beer, Christoph Menke, Stéphane Mosès, Martha C. Nussbaum, Gérard Raulet, Karl-Siegbert Rehberg, Martin Seel, Charles Taylor, Albrecht Wellmer, Lutz Wingert. -- Originalausgabe. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, [1993]. -- 383 stran. -- (Fischer Taschenbuch ; 11724)
Gilens, Martin, 1957-
Why Americans hate welfare : race, media, and the politics of antipoverty policy / Martin Gilens. -- Chicago University of Chicago Press 1999. -- xii, 296 stran : grafy ; 24 cm. -- (Studies in communication, media, and public opinion)
Jacobs, Janet Liebman,
The Holocaust across generations : trauma and its inheritance among descendants of survivors / Janet Jacobs. -- New York ; London : New York University Press, [2016]. -- ix, 179 stran
Jirák, Jan, 1958-
Druhá republika : politické a mediální klima a jeho reflexe / Jan Jirák, Petr Bednařík, Barbara Köpplová a kol.. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 198 stran ; 24 cm
Katz, Jack, 1944-
How emotions work / Jack Katz. -- Chicago : University of Chicago Press, [1999]. -- ©1999. -- xii, 407 stran : ilustrace ; 24 cm
Knight, Peter, 1968-
Conspiracy culture : from the Kennedy assassination to The X-files / Peter Knight. -- London ; New York : Routledge, 2000. -- ©2000. -- xi, 287 stran ; 24 cm
Life-cycles and Pension systems : a report of the Conference of the Central Administration of National Pension Insurance in Hungary ; the conference held in Budapest, Hungary on 6th and 7th May 2011 / edited by József Mészáros. -- Budapest : [nakladatel není známý], 2011. -- 139 stran. -- (Társadalombiztosítási Könyvtár)
Loubat, Františka, 1986-
Nebuď jak gádžo! / Františka Loubat (ilustrátorka a komiksová autorka) & Ašta šmé : Máša Bořkovcová, Markéta Hajská, Vojtěch Mašek. -- Vydání první. -- [Praha] : Ašta šmé, 2016. -- 116 stran : černobílé ilustrace ; 25 cm. -- (Nejisté domovy)
Mason, Timothy W., 1940-1990
Sozialpolitik im Dritten Reich : Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft / Timothy W. Mason. -- Opladen : Westdeutscher Verlag, [1977]. -- 374 stran ; 19 cm
Mettler-von Meibom, Barbara, 1947-
Soziale Kosten in der Informationsgsellschaft : Überlegung zu einer Kommunikationsökologie : ein Exkurs / Barbara Mettler-Meiborn. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1987. -- 121 stran : ilustrace. -- (Fischer Alternativ)
Navrátil, Jiří, 1980-
Od ekonomické globalizace k "válce proti terorismu" : proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století / Jiří Navrátil. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 178 stran : lustrace: grafy, tabulky ; 23 cm. -- (Studie ; 123)
Němcová, Leona
Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin / Leona Němcová, Jan Svoboda. -- 1. vydání. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. -- 185 stran : ilustrace ; 20 cm
Pekesen, Berna
Nationalismus, Türkisierung und das Ende der jüdischen Gemeinden in Thrakien, 1918-1942 / Berna Pekesen. -- München : R. Oldenbourg Verlag, 2012. -- 334 stran ; 25 cm. -- (Südosteuropäische Arbeiten ; 145)
Pension adequacy and sustainability : report of the Conference of the Central Administration of National Pension Insurance in cooperation with the ministry of Human Resources and the Ministry for National Economy held in Budapest, Hungary on 20th September 2013 / edited by József Mészáros. -- Budapest : [nakladatel není známý], 2013. -- 120 stran. -- (Társadalombiztosítási Könyvtár)
Pension systems in the crisis : response and resistance : report of the conference of the European Institute of Social Security organised in cooperation with the Central Administration of National Pension Insurance, held in Budapest, Hungary on 20th and 21th September 2012 / edited by József Mészáros. -- Budapest : [nakladatel není známý], 2012. -- 131 stran. -- (Társadalombiztosítási Könyvtár)
Pokorný, Marek, 1983-
Silnější než někdo / Marek Pokorný a Ašta šmé, autoři: Marie Bořkovcová, Markéta Hajská, Vojtěch Mašek, Marek Pokorný. -- Vydání první. -- [Praha] : Ašta šmé, 2016. -- 94 stran : barevné ilustrace ; 25 cm. -- (Nejisté domovy)
Prudký, Libor, 1944-
Kudy ke dnu : analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova / Libor Prudký, Michaela Šmídová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Socioklub, [2010] dotisk. -- 135 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm. -- (Sešity pro sociální politiku)
Sacks, Jonathan, 1948-
Důstojnost v rozdílnosti : jak se vyhnout střetu civilizací / Jonathan Sacks ; z anglického originálu Dignity of difference přeložila Markéta Crowe-Atanasová. -- Vydání první. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. -- 217 stran
Sennet, Richard
Der flexible Mensch : die Kultur des neuen Kapitalismus / Richard Sennet ; aus dem Amerikanischen von Martin Richter. -- 1. Auflage. -- [Berlin] : Siedler, 2000. -- ©1998. -- 223 stran : ilustrace
Setinský, Stanislav, 1985-
To už je všechno smazaný / Stanislav Setinský & Ašta šmé, autoři: Máša Bořkovcová, Markéta Hajská, Vojtěch Mašek. -- Vydání první. -- [Praha] : Ašta šmé, 2017. -- 32 nečíslovaných stran. -- (Nejisté domovy)
Soukupová, Blanka, 1965-
Mýty a "realita" středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016) = Mythen und "Realität" der mitteleuropäischen Metropolen bei der Schaffung nationaler und multinationaler Identitäten (1918-2016) / Blanka Soukupová, Magdalena Myslivcová a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. -- 215 stran : ilustrace, portréty, fotografie ; 23 cm. -- (Urbánní studie ; sv. 11)
Stein, Sarah Abrevaya,
Extraterritorial dreams : European citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman twentieth century / Sarah Abrevaya Stein. -- Chicago : The University of Chicago Press, [2016]. -- ©2016. -- 224 stran : černobílé fotografie, ilustrace ; 24 cm
Šlechtová, Hana, 1976-
Rodinná socializace : na příkladu českých a francouzských rodin se třemi dětmi / Hana Šlechtová. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016. -- 218 stran : ilustrace ; 21 cm
The ambiguous nation : case studies from Southeastern Europe in the 20th century / edited by Ulf Brunnbauer and Hannes Grandits. -- München : Oldenbourg Verlag, 2013. -- 480 stran : ilustrace. -- (Südosteuropäische Arbeiten ; 151)
Tilly, Louise A.
Women, work, and family / Louise A. Tilly and Joan W. Scott. -- New York : Routledge, [1989]. -- vii, 274 stran : ilustrace
Velký regres : mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška / Heinrich Geiselberger (ed.) ; přeložili Vladimír Čadský, Jan Prokeš, Olga Sixtová, Martin Vrba a Štěpán Zajac. -- Praha : Rybka Publishers, 2017. -- 311 stran
V jiném domově / editoři: Máša Bořkovcová a Markéta Hajská. -- Vydání první. -- [Praha] : [Ašta šmé], [2017]. -- 56 stran. -- (Nejisté domovy)
Zimová, Adriána
Strategic litigation impacts : Roma schools desegregation / Adriána Zimová. -- New York : Open Society Foundations, 2016. -- 110 stran. -- (Strategic litigation impact)

21 - Umění, architektura (7)

Zpět

 

Zlatý řez = The Golden Section. -- Praha : Zlatý řez, 1992-. -- 30 cm

Allegorithms / edited by Vít Bohal, Dustin Breitling. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017. -- 176 stran : fotografie. -- (Litteraria Pragensia)
Armand, Louis, 1972-
Videology. 2 / Louis Armand. -- 1st ed.. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017. -- 237 stran : fotografie. -- (Litteraria Pragensia)
Chaos & form : echoes of Beckett in literature & the arts / edited by Tomáš Koblížek, Petr Koťátko. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017. -- 260 stran. -- (Litteraria Pragensia)
Lorenzová, Helena, 1945-2006
Hra na krásný život : estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860 / Helena Lorenzová ; [obrazovou část vybrala Taťána Petrasová ; rejstř. sestavili Markéta Staňková a Jiří K. Kroupa ; resumé do němčiny přeložil Milan Pospíšil]. -- 1. vydání. -- Praha : KLP - Koniasch Latin Press : Ústav dějiny umění AV ČR, 2005. -- 271 stan, IX stran barevné obrazové přílohy : frontispis, černbílé reprodukce
Standardstädte : Ernst May in der Sowjetunion 1930 - 1933 : Texte und Dokumente / Herausgegeben und eingeleitet von Thomas Flierl ; Unter Mitarbeit von Anne Flierl. -- 1. Auflage, Originalausgabe. -- Berlin : Suhrkamp, [2012]. -- 552 stran : barevné ilustrace, fotografie. -- (Edition Suhrkamp ; 2643)
Svobodová, Markéta, 1971-
Bauhaus a Československo 1919-1938 : studenti, koncepty, kontakty = The Bauhaus and Czechoslovakia 1919-1938 : students, concepts, contacts / Markéta Svobodová ; překlad Adrian Dean. -- Praha : KANT, 2016. -- 254 stran : ilustrace, fotografie (některé barevné), portréty, faksimile ; 29 cm

22 - Výchova a vzdělávání (2)

Zpět

Ivatts, A. (Arthur Robert)
Roma early childhood inclusion+ : special report on Roma inclusion in early childhood education and care : Czech Republic / authors Arthur Ivatts, Karel Čada, Lenka Felcmanová, David Greger, Jana Straková. -- [Praha] : [Nadace Open Society Fund], 2015. -- 52 stran ; 30 cm
Ivatts, A. (Arthur Robert)
Začleňování romských dětí předškolního věku : zvláštní zpráva o začleňování romských dětí do předškolního vzdělávání a péče : Česká republika / authors Arthur Ivatts, Karel Čada, Lenka Felcmanová, David Greger, Jana Straková ; z anglického originálu přeložila Patricie Vlachová. -- [Praha] : [Nadace Open Society Fund], 2015. -- 52 stran ; 30 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat