Přírůstky dokumentů (223)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika
24 - Zemědělství

 

1 - Antropologie, etnografie (14)

Zpět

Antropologické přístupy v historickém bádání / Martin Nodl, Daniela Tinková (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2007. -- 268 stran : ilustrace. -- (Historické myšlení ; svazek 38)
Balandier, Georges, 1920-2016
Karneval zdání : rozprava o řeči / Georges Balandier ; z francouzského originálu Carnaval des apparences ou Nouveaux commencements přeložil a poznámkami doplnil Martin Hybler. -- V Praze - Podlesí : Dauphin, 2017. -- ©2012. -- 287 stran
Jameson, Fredric, 1934-
Postmodernismus, neboli, Kulturní logika pozdního kapitalismu / Fredric Jameson ; z anglického originálu Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism ... přeložili Olga Sixtová a Josef Šebek. -- Vydání první. -- Praha : Rybka Publishers, 2016. -- 535 stran, 14 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : barevné ilustrace ; 21 cm. -- (SOK ; svazek 16)
Kallioniemi, Kari
Englishness, Pop and Post-war Britain / Kari Kallioniemi. -- Bristol : Intellect, [2016]. -- xi, 267 stran. -- (Studies on popular culture, ISSN 2041-6725 ; 4)
Kowerko-Urbańczyk, Marta
Wilno - Vilnius : polskie i litewskie reprezentacje miasta po roku 1990 / Marta Kowerko-Urbańczyk. -- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016. -- 352 stran : ilustrace
Od kontrkultury do New Age : wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie / redakcja Ewa Chabros. -- Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. -- 302 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Inne Strony Historii)
  Soukupová, Blanka, 1965-
Lidé a města ve velkých válkách : pohled etnologa (antropologa) = Społeczeństwo miasta w kontekście I i II wojny światowej : spojrzenie antropologa / Blanka Soukupová, Róża Godula-Węcławowic, Grażyna Ewa Karpińska a kol.. -- 1. vydání. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. -- 152 stran. -- (Urbánní studie ; sv. 10)
Szkice o codzienności PRL / pod redakcją Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego. -- Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. -- 216 stran
Trzeszczyńska, Patrycja
Pamięć o nie-swojej przeszłości : przypadek Bieszczadów / Patrycja Trzeszczyńska. -- Wydanie I.. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. -- 233 stran + 1 CD. -- (Anthropos)
Unwrapping Christmas / edited by Daniel Miller. -- Reprinted. -- Oxford : Clarendon Press, 2001. -- ©1993. -- x, 239 stran : ilustrace ; 22 cm
Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové / Petr A. Bílek, Martin Procházka, Jan Wiendl (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 273 stran ; 21 cm. -- (Varia ; 51. svazek)
Wiśniewski, Grzegorz, 1948-
Kultura artystyczna w Polsce w dekadzie Edwarda Gierka (1971-1980) : kronika / Grzegorz Wiśniewski. -- Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2016. -- 239 stran
Łopuszański, Piotr
PRL w stylu pop / Piotr Łopuszański. -- Warszawa : Bellona, [2016]. -- 697 stran : černobílé fotografie
Łukowska, Maria Antonia
Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów : studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków / Maria Antonia Łukowska. -- Wydanie I.. -- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. -- 453 stran : černobílé ilustrace

2 - Biologické vědy (7)

Zpět

Bonneuil, Christophe,
The shock of the Anthropocene : the Earth, history, and us / Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz ; translated by David Fernbach. -- London ; Brooklyn : Verso, 2016. -- xiv, 306 stran ; 22 cm
Člověk a les / Pavel Klvač (ed.). -- Vydání první. -- Brno : Masarykova univerzita, 2006. -- 78 stran
Davies, Jeremy, 1983-
The birth of the Anthropocene / Jeremy Davies. -- Oakland, California : University of California Press, [2016]. -- ©2016. -- ix, 234 stran : 1 mapa ; 21 cm
Jemelka, Petr, 1962-
Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie / Petr Jemelka. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 241 stran ; 21 cm. -- (Studie a prameny k myšlení v českých zemích ; svazek 12)
McNeill, John Robert, 1954-
The great acceleration : an environmental history of the anthropocene since 1945 / J.R. McNeill and Peter Engelke. -- Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, [2014]. -- 275 stran : ilustrace ; 21 cm
Soukup, Martin, 1977-
Kultura : biokulturologická perspektiva / Martin Soukup.. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. -- 367 stran : portréty. -- (Studie ; svazek 4)
The anthropocene and the global environmental crisis / [compiled by] Clive Hamilton, Christophe Bonneuil and Francois Gemenne. -- London ; New York : Routledge, [2015]. -- xi, 187 stran ; 24 cm

3 - Divadlo, film, tanec (16)

Zpět

Antihero / edited by Fiona Peters & Rebecca Stewart. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2016. -- ©2016. -- 218 stran ; 23 cm. -- (Crime uncovered series, ISSN 2056-9629) (Crime uncovered series (Online), ISSN 2056-9637)
Auger, Emily E. (Emily Elisabeth), 1959-
Cartomancy and tarot in film : 1940-2010 / by Emily E. Auger. -- Bristol : Intellect, 2016. -- ©2016. -- xxi, 384 stran ; 24 cm
Buffy, the vampire slayer / edited by Jennifer K. Stuller. -- Bristol : Intellect, [2013]. -- ©2013. -- 164 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Fan phenomena, ISSN 2051-4468) (Fan phenomena (ePUB), ISSN 2051-4476)
Cairns, Graham
The architecture of the screen : essays in cinematographic space / Graham Cairns ; foreword by François Penz ; Holly Rose, cover designer. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2013. -- xi, 346 stran : fotografie
Doctor Who / edited by Paul Booth. -- Bristol, UK : Intellect Books, 2013. -- 164 stran : fotografie ; 25 cm. -- (Fan phenomena, ISSN 2051-4468) (Fan phenomena (e-book), ISSN 2051-4476)
Filming the city : urban documents, design practices and social criticism through the lens / edited by Edward M. Clift, Mirko Guaralda, and Ari Mattes. -- Bristol ; Chicago : Intellect, [2016]. -- xii, 266 stran : ilustrace. -- (Mediated cities series)
Hazette, Valérie V,
Wuthering Heights on film and television : a journey across time and cultures / by Valérie V. Hazette. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2015. -- xiv, 359 stran : ilustrace ; 23 cm
Léger, Marc James
Drive in cinema : essays on film, theory and politics / Marc James Léger. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2015. -- ©2015. -- xxi, 285 stran
Sam Peckinpah / edited by Fernando Ganzo. -- [Nantes] : Capricci, 2015. -- [Bristol] : Intellect , 2015. -- 192 stran : ilustrace ; 24 cm
Sherlock Holmes / edited by Tom Ue and Jonathan Cranfield. -- Bristol : Intellect, 2014. -- ©2014. -- 153 stran : fotografie, ilustrace ; 24 cm. -- (Fan phenomena, ISSN 2051-4468) (Fan phenomena (e-book), ISSN 2051-4476)
Shriver-Rice, Meryl
Inclusion in new Danish cinema : sexuality and transnational belonging / Meryl Shriver-Rice. -- Bristol : Intellect, 2015. -- xx, 180 stran : ilustrace ; 23 cm
Supernatural / edited by Lynn Zubernis and Katherine Larsen. -- Bristol : Intellect, 2014. -- ©2014. -- 142 stran : ifotografie ; 25 cm. -- (Fan phenomena, ISSN 2051-4468) (Fan phenomena (e-book), ISSN 2051-4476)
The Rocky Horror picture show / edited by Marisa C. Hayes. -- Bristol : Intellect, 2015. -- ©2015. -- 136 pages : chiefly color illustrations ; 25 cm.. -- (Fan phenomena, ISSN 2051-4468) (Fan phenomena (e-book), ISSN 2051-4476)
The Twilight saga / edited by Laurena Aker. -- Bristol : Intellect, [2013]. -- ©2013. -- 164 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Fan phenomena, ISSN 2051-4468) (Fan phenomena (ePUB), ISSN 2051-4476)
World film locations : Cleveland / edited by Alberto Zambenedetti. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2016. -- 132 stran : fotografie, mapy ; 23 cm. -- (World film locations series, ISSN 2045-9009) (World film locations series (ePDF), ISSN 2045-9017)
World film locations : Prague / edited by Marcelline Block. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2013. -- 128 stran : fotografie, mapy ; 23 cm. -- (World film locations series, ISSN 2045-9009) (World film locations series (ePDF), ISSN 2045-9017)

4 - Ekonomické vědy, obchod (5)

Zpět

 

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical yearbook of the Republic of Poland. -- Rok LVIII 1998-. -- Warszawa : Glówny Urzad Statystyczny, 1998-. -- grafy, tabulky ; 24 cm

Blanchard, Jean-Marc F., 1962-
Economic statecraft and foreign policy : sanctions, incentives, and target state calculations / Jean-Marc F. Blanchard and Norrin M. Ripsman. -- First published. -- London ; New York : Routledge, [2013]. -- ©2013. -- xiv, 266 stran : ilustrace. -- (Routledge global security studies)
Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009 / redakcja Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. -- 193 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Oblicza mediów)
Janský, Petr
Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat / Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava. -- [Praha] : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. -- 20 stran : 1 barevná ilustrace ; 30 cm. -- (Studie ; 9/2016)
Reclaiming the media : communication rights and democratic media roles / edited by Bart Cammaerts and Nico Carpentier. -- Bristol : Intellect 2007. -- xviii, 292 stran : ilustrace. -- (European Communication Research and Education Association series)

5 - Filozofie a náboženství (20)

Zpět

 

Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia aesthetica. -- Praha : Univerzita Karlova, 1962-

Brandl, Engelbert, 1876-1934
Opat Karel Reitenberger : zakladatel Mariánských Lázní / Benedikt Brandl ; z německého originálu Abt Karl Reitenberger, der Gründer Marienbads ... přeložili Jana Drábková, Marie Hrdinová, Tomáš Kaiser a Jan Vavrein. -- Vydání první. -- Teplá : Místní akční skupina Náš region společně s Úterským občanským sdružením Bart, [2014]. -- ©2014. -- 94 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm + 1 rodokmen (30 x 42 cm, složeno na 21 x 15 cm). -- (Venkovské baroko)
Braver, Lee, 1969-
A thing of this world : a history of continental anti-realism / Lee Braver. -- Evanston : Northwestern University Press, [2007]. -- ©2007. -- xxi, 590 stran ; 23 cm. -- (Topics in historical philosophy)
Copleston, Frederick Charles, 1907-1994
Dějiny filosofie. II., Od Augustina ke Scotovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová. -- Vydání první. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016. -- 790 stran ; 22 cm. -- (Prameny spirituality ; XLV)
Crowell, Steven Galt, 1953-
Husserl, Heidegger, and the space of meaning : paths toward transcendental phenomenology / Steven Galt Crowell.. -- Evanston : Northwestern University Press, 2001. -- xviii, 323 stran ; 24 cm. -- (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)
Geniusas, Saulius
The origins of the horizon in Husserl's phenomenology / Saulius Geniusas. -- Dordrecht : Springer, [2012]. -- xii, 243 stran ; 25 cm. -- (Contributions to phenomenology, ISSN 0923-9545 ; volume 67)
Ginther, James R.
The Westminster handbook to medieval theology / James R. Ginther. -- 1st edition. -- Louisville : Westminster John Knox Press, [2009]. -- ©2009. -- xxxi, 207 stran ; 23 cm. -- (The Westminster handbooks to Christian theology)
Hill, James, 1964-
Berkeleyho filosofie ducha / James Hill ; translation Lukáš Kollert. -- vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 235 stran
Horyna, Břetislav, 1959-
Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu : idea génia v Herderově filosofii dějin / Břetislav Horyna. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 82 stran ; 19 cm. -- (Parva philosophica ; svazek 25)
Charvát, Martin, 1989-
Gilles Deleuze. Asignifikantní sémiotika / Martin Charvát. -- Vydání první. -- Praha Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou humanitních studií, [2016]. -- ©2016. -- 201 stran ; 18 cm
Christensen, Carleton B.
Self and world : from analytic philosophy to phenomenology / by Carleton B. Christensen. -- Berlin : Walter De Gruyter, [2008]. -- ©2008. -- x, 394 stran. -- (Quellen und Studien zur Philosophie, ISSN 0344-8142 ; Band 89)
  Kaindl, Dominik, 1891-1973
Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách / sepsal Dominik Kaindl, mnich kláštera Vyšší brod ; editoři 2. vydání: Milan Hlinomaz, Jiří Franc ; lektor překladu z němčiny: Václav Bok. -- Druhé, opravené a doplněné vydání. -- Vyšší brod : Cirsterciácké opatství Vyšší Brod, 2016. -- 219 stran, [12] nečíslovaných stran fotografických příloh ; 16 x 22 cm
Kohák, Erazim, 1933-
Oheň a hvězdy : filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody / Erazim Kohák. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 313 stran ; 20 cm
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
Smysl filosofického tázání : dva texty k viditelnému a neviditelnému / Maurice Merleau-Ponty ; z francouzských originálů Préface, in: M. Merleau-Ponty, Signes ... a Brouillon d'une rédaction, in: M. Merleau-Ponty, Notes des cours au Collège de France ... přeložil Jan Halák. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 43 stran ; 19 cm. -- (Parva philosophica ; svazek 24)
Mynaříková, Lenka, 1986-
Psychologie lži / Lenka Mynaříková. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2015. -- 198 stran ; 21 cm. -- (Psyché)
Orthodox Christianity at the crossroad : a great council of the Church, when and why / George E. Matsoukas, ed.. -- New York : IUniverse, [2009]. -- x, 89 stran ; 23 cm
Patočka, Jan, 1907-1977
The natural world as a philosophical problem / Jan Patočka ; edited by Ivan Chvatík and Ľubica Učník ; translated by Erika Abrams ; foreword by Ludwig Landgrebe ; afterword by the author. -- Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 2016. -- xviii, 221 stran. -- (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)
Sin in medieval and early modern culture : the tradition of the seven deadly sins / edited by Richard G. Newhauser and Susan J. Ridyard. -- 1st published. -- Woodbridge : York Medieval Press, [2012]. -- ©2012. -- xv, 338 stran : ilustrace, noty, faksimile
The Letter to the Galatians / translated and edited by Ian Christopher Levy. -- Grand Rapids : W.B. Eerdmans Publishing Company, 2011. -- xii, 277 stran ; 23 cm. -- (The Bible in medieval tradition)
Trlifajová, Kateřina, 1959-
Spor o pravdu / Kateřina Trlifajová, Jan Frei & al.. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 251 stran

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (23)

Zpět

 

200 let pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze / vědecký redaktor Lubomír Vebr. -- Vydání 1.. -- Praha : Univerzita Karlova, 1988. -- 286 stran : faksimilie, fotografie, tabulky

Andrusiewicz, Andrzej, 1940-
Złoty sen : Rosja w XIX i XX wieku : spravy i ludzie / Andrzej Andrusiewicz. -- Wydanie pierwsze. -- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. -- 591 stran
Brandl, Engelbert, 1876-1934
Opat Karel Reitenberger : zakladatel Mariánských Lázní / Benedikt Brandl ; z německého originálu Abt Karl Reitenberger, der Gründer Marienbads ... přeložili Jana Drábková, Marie Hrdinová, Tomáš Kaiser a Jan Vavrein. -- Vydání první. -- Teplá : Místní akční skupina Náš region společně s Úterským občanským sdružením Bart, [2014]. -- ©2014. -- 94 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm + 1 rodokmen (30 x 42 cm, složeno na 21 x 15 cm). -- (Venkovské baroko)
Burowski, Andriej
Odrodził się koszmar rosyjskiej historii : straszna prawda o Moskowii / Andriej Burowski. -- Warszawa : Inicjał Andrzej Palacz, 2016. -- 294 stran
Ciechanowicz, Jan
Polonobolszewia : jak Polska szlachta komunizowała rosyjskie imperium / Jan Ciechanowicz. -- Wydanie trzecie, zmienione. -- Wrocław : Wektory, 2016. -- 235 stran : ilustrace
Flanagan, Harley
Hard-core : life of my own / by Harley Flanagan ; introduction by Steven Bush ; edited by Laura Lee Flanagan. -- Port Townsend : Feral House, [2016]. -- 444 stran : ilustrace
Guth, Stefan,
Geschichte als Politik : der deutsch-polnische Historikerdialog im 20. Jahrhundert / Stefan Guth. -- Berlin : De Gruyter Oldenbourg, [2015]. -- vii, 520 stran ; 24 cm. -- (Ordnungssysteme, ISSN 2190-1813 ; Band 45)
Historie wzajemnych oddziaływań / Robert Traba red. ; współpraca Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk. -- Berlin : Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ; Warszawa : Europejska Sieć Pamięć i Solidarność : Narodowe Centrum kultury, 2014. -- 480 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 brožura (strana 481-512). -- (Publikacje Centrum Badań Historyczynch Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ; t. 2)
Chodakiewicz, Marek Jan, 1962-
Międzymorze / Marek Jan Chodakiewicz. -- Wydanie II.. -- Warszawa : 3S Media : Fundacja Niezależny Zespół Badawczy, 2017. -- 610 stran : ilustrace. -- (Biblioteka Wolności)
I wojna światowa na Śląsku : historia - literatura - kultura / redakcja naukowa Grażyba Barbara Szewczyk, Ryszard Kaczmarek. -- Oświęcim : Napoleon V, 2016. -- 271 stran : ilustrace
LaCapra, Dominick, 1939-
History and memory after Auschwitz / Dominick LaCapra. -- Ithaca : Cornell University Press, 1998. -- ix, 214 stran ; 23 cm
Mój dom nad Odrą : Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945 roku / pod redakcją Beaty Halickiej. -- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2016. -- 387 stran : ilustrace
Muchowski, Jakub
Polityka pisarstwa historycznego : refleksja teoretyczna Haydena White'a / Jakub Muchowski. -- Warszawa ; Toruń : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2015. -- Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. -- 236 stran. -- (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Nowak, Andrzej, 1960-
Historia i polityka / Andrzej Nowak. -- Wydanie I.. -- Kraków : Biały Kruk, 2016. -- 399 stran : ilustrace
Pánek, Jaroslav, 1947-
Historici mezi vědou a vědní politikou = Historians between science and science policy / Jaroslav Pánek. -- Vydání první. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016. -- 729 stran
Pick, Dominik
Ponad żelazną kurtyną : kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego / Dominik Pick. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. -- 447 stran : tabulky. -- (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; tom 117)
Pribylovskij, Vladimir Valerianovič, 1956-
Vokrug Putina : biografičeskij spravočnik / Vladimir Pribylovskij. -- Moskva : Panorama, 2016. -- 323 stran ; 21 cm
Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea / redakce: Jaroslav Čechura ; zpracovali Aleš Chalupa, Milena Běličová, Jaroslav Čechura a Marie Ryantová. -- Praha : Národní muzeum, 1998. -- 362 stran
Rathkolb, Oliver, 1955-
The paradoxical republic : Austria, 1945-2005 / Oliver Rathkolb ; translated from the German by Otmar Binder, Eleanor Breuning, Ian Fraser and David Sinclair-Jones. -- English-language edition. -- New York : Berghahn Books, [2010]. -- ©2005. -- xiv, 301 stran : ilustrace ; 24 cm
Sacrifice and rebirth : the legacy of the last Habsburg war / edited by Mark Cornwall and John Paul Newman. -- New York ; Oxford : Berghahn, [2016]. -- ©2016. -- viii, 295 stran : ilustrace, 1 mapa ; 24 cm. -- (Austrian and Habsburg studies ; volume 18)
Staré a nové - staré jako východisko či překážka? : sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů / editoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná. -- 1. vydání. -- Praha : Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta, 2016. -- 452 stran : ilustrace
St John, Ronald Bruce, 1943-
Libya : from colony to revolution / Ronald Bruce St. John ; maps and illustrations by Nathan Bailey St. John. -- Revised edition. -- Oxford : Oneworld Publications, [2012]. -- ©2011. -- xxv, 328 stran : mapy ; 20 cm
Tracz, Bartosz, 1987-
Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i jego członkowie : 1913-1945 / Bartosz Tracz. -- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. -- 196 stran : ilustrace ; 24 cm

9 - Hudba (4)

Zpět

Flanagan, Harley
Hard-core : life of my own / by Harley Flanagan ; introduction by Steven Bush ; edited by Laura Lee Flanagan. -- Port Townsend : Feral House, [2016]. -- 444 stran : ilustrace
Memory, space, sound / edited by Johannes Brusila, Bruce Johnson and John Richardson. -- Bristol : Intellect Ltd, [2016]. -- vi, 231 stran : ilustrace
Rădulescu, Speranţa, 1949-
Taifasuri despre muzica ţigănească = Chats about gypsy music / Speranţa Rădulescu ; versiunea engleză Adrian Solomon. -- Bucureşti : Paideia, 2004. -- 247 stran : ilustrace ; 20 cm
  Research of dance and music on the Balkans : international symposium, Brčko, Decembre 06-09 2007 / edited by Dimitrije O. Golemović. -- Special edition. -- Brčko : Association for Fostering of the Serb Cultural-Historical Heritage Baštinar, 2007. -- 240 stran

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (8)

Zpět

Autobiografie (po)graniczne / pod redakcją Ingi Iwasiów i Tatiany Czerskiej. -- Kraków : Towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych "Universitas", 2016. -- 314 stran. -- (Seria wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych ; Tom VI)
Detective / edited by Barry Forshaw. -- Bristol : Intellect, 2016. -- 220 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Crime uncovered series, ISSN 2056-9629) (Crime uncovered series (Online), ISSN 2056-9637)
Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968) / pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. -- Wydanie drugie poprawione. -- Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. -- 719 stran ;
Lotko, Edvard, 1932-2011
Kapitoly ze současné rétoriky / Edvard Lotko. -- 3. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 202 stran. -- (Monografie)
Oblicza komunistycznego zniewolenia : między nauką a literaturą / pod redakcją Krzysztofa Brzechczyna. -- Wydanie I.. -- Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. -- 220 stran ; 25 cm. -- (Studia i materiały poznańskiego IPN ; Tom VI)
Private investigator / edited by Alistair Rolls, Rachel Franks. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2016. -- 187 stran ; 23 cm. -- (Crime uncovered series, ISSN 2056-9629) (Crime uncovered series (Online), ISSN 2056-9637)
Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej / pod redakcją Barbary Sienkiewicz i Sylwii Karolak. -- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016. -- 351 stran ; 23 cm
Zimand, Roman, 1926-1992
"W nocy od 12 do 5 rano nie spałem" : Dziennik Adama Czerniakowa - próba lektury / Roman Zimand ; wstęp Jan Zieliński ; opracowanie tekstu Paulina Sieniuć. -- Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. -- 191 stran ; 21 cm. -- (Filologia XXI, ISSN 2353-4095 ; 3)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (7)

Zpět

Standard pro dobrou knihovnu : metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. -- 3. vydání. -- Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2015. -- 11 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
Journalism re-examined : digital challenges and professional orientations : lessons from Northern Europe / edited by Martin Eide, Helle Sjøvaag & Leif Ove Larsen. -- Bristol : Intellect Ltd, 2016. -- 215 stran : ilustrace
Jurajda, Štěpán, 1970-
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013 / Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda. -- [Praha] : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. -- 40 stran ; 30 cm. -- (Studie ; 8/2016)
Kronika (1945-1949) Państwowego Instytutu Książki = The Chronicle of the National Book Institute (1945-1949) / wstęp, przypisy i opracowanie Małgorzata Korczyńska-Derkacz. -- Warszawa : Wydawnictvo SBP, 2015. -- xxii, 205 stran : ilustrace. -- (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 164)
La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives / coordonné par Claire Bélisle ; préface de Bertrand Legendre. -- Villeurbanne Cedex : Presses de l'Enssib, [2004]. -- 293 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Collection Référence, ISSN 1621-3084)
Miller, Debbie, 1948-
Reading with meaning : teaching comprehension in the primary grades / Debbie Miller ; foreword by Ellin Oliver Keene. -- Portland : Stenhouse Publishers, [2002]. -- xiv, 193 stran : ilustrace ; 26 cm
Ross, Catherine Sheldrick, 1945-
Reading matters : what the research reveals about reading, libraries, and community / Catherine Sheldrick Ross, Lynne E.F. McKechnie, and Paulette M. Rothbauer. -- Westport : Libraries Unlimited, [2006]. -- x, 277 stran : ilustrace ; 24 cm

13 - Matematika (1)

Zpět

Handbook of choice modelling / edited by Stephane Hess, University of Leeds, UK, Andrew Daly,University of Leeds, UK and RAND Europe. -- Cheltenham : Edward Elgar, 2014. -- x, 708 stran : ilustrace

14 - Lékařství (2)

Zpět

On knowing and not knowing in the anthropology of medicine / edited by Roland Littlewood. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. -- ©2007. -- xvii, 225 stran : ilustrace ; 23 cm
 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : Česká republika / Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ; Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ; Úřad vlády ČR.. -- 2001-. -- Praha : Úřad vlády ČR, 2002-. -- svazků : ilustrace, tabulky, mapy ; 30 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (57)

Zpět

The new Arab revolt. -- [Lexington] : Council on Foreign Relations : Foreign Affairs, [2011]. -- ©2011. -- xvi, 480 stran : 1 mapa
American political thought : a Norton anthology / edited by Isaac Kramnick, Theodore J. Lowi. -- First edition. -- New York : W.W. Norton, [2009]. -- ©2009. -- xxxix, 1531 stran ; 24 cm
Aven, Petr, 1955-
Gaidar's revolution : the inside account of the economic transformation of Russia / Petr Aven & Alfred Kokh. -- First published. -- London : I.B. Tauris, [2013]. -- ©2013. -- xliii, 428 stran, [16] nečíslovaných stran fotografických příloh ; 24 cm
Breyman, Steve
Why movements matter : the West German peace movement and U.S. arms control policy / Steve Breyman ; foreword by Helen Caldicott. -- Albany : State University of New York Press, [2001]. -- ©2001. -- xix, 364 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (SUNY series in global politics) (SUNY series in science, technology, and society)
Carens, Joseph H.
Imigranti a právo na pobyt / Joseph H. Carens ; přeložili Martin Brabec, Miluš Kotišová, Josef Velek. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 83 stran. -- (Filosofie a sociální vědy ; 55)
Cichoracki, Piotr, 1975-
Komuniści na Polesiu w latach 1921-1939 / Piotr Cichoracki. -- Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016. -- 271 stran : grafy, tabulky
Cummins, Joseph
Kronika válek : od francouzské revoluce do íránsko-irácké války / Joseph Cummnis ; překlad Jan Machula, Vladislav Valda, Petr Šťastný, Marek Pavka. -- Vydání první. -- Brno : Computer Press, 2011. -- 432 stran : ilustrace (některé barev.), mapy, portréty ; 25 cm
Cummins, Joseph
Kronika válek : od řecko-perských válek po boj za americkou nezávislost : [nový pohled na dva tisíce let trvající krveprolití, které utvářelo moderní svět] / Joseph Cummnis ; překlad Vladimír Socha, Petr Šťastný, Jiří Kučera. -- Vydání první. -- Brno : Computer Press, 2011. -- ©2008. -- 400 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 25 cm
Dvořáková, Vladimíra, 1957-
O přechodech k demokracii / Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 1994. -- 156 s.. -- (Studie ; sv. 6)
Easton, David, 1917-
A framework for political analysis / David Easton. -- Englewood Cliffs : Prentice-Hall, [1965]. -- ©1965. -- xvi, 143 stran. -- (Prentice-Hall contemporary political theory series)
Elbel, Petr, 1977-
Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě / Petr Elbel. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. -- 155 stran. -- (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 452)
Emmert, František, 1974-
Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě / František Emmert. -- 1. vydání. -- Brno : CPress, 2012. -- 112 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ; 27 cm + 16 faksimilií. -- (Muzeum v knize)
European Union politics / [edited by] Michalle Cini, Nieves Pérez-Solórzano Borragán. -- 3rd ed.. -- New York : Oxford University Press, 2009. -- xxv, 485 s. : tab., il.
Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990 / pod redakcją Marka Wierzbickiego. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 510 stran : mapy ; 25 cm. -- (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; tom 99)
From NWICO to WSIS : 30 years of communication geopolitics : actors and flows, structures and divides / edited by Divina Frau-Meigs, Jérémie Nicey, Michael Palmer, Julia Pohle and Patricio Tupper. -- Bristol ; Chicago : Intellect, [2012]. -- 265 stran. -- (European Communication Research and Education Association series)
Gel'man, Vladimir Jakovlevič, 1965-
Authoritarian Russia : analyzing post-Soviet regime changes / Vladimir Gelʹman. -- Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, [2015]. -- ©2015. -- xiv, 208 stran ; 23 cm. -- (Pitt series in Russian and East European studies)
Giedroyc a Ukraina : ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej "Kultury" / studia pod redakcją Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. -- 335 stran ; 25 cm
Goździk-Ormel, Żaneta
Have your say! : manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life / this manual was written by Żaneta Goździk-Ormel. -- New edition. -- Strasbourg : Council of Europe Publishing, [2015]. -- ©2015. -- 141 stran ilustrace ; 25 cm
Hochschild, Arlie Russell, 1940-
Strangers in their own land : anger and mourning on the American right / Arlie Russell Hochschild. -- New York : New Press, 2016. -- xii, 351 stran ; 25 cm
Ikenberry, G. John, 1954-
Liberal Leviathan : the origins, crisis, and transformation of the American world order / G. John Ikenberry. -- Third printing, and first paperback printing. -- Princeton ; Oxford : Princeton university press, [2012]. -- ©2011. -- xviii, 372 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Princeton studies in international history and politics)
Islámský stát : Blízký východ na konci časů / Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 294 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Orient ; sv. 29) (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu)
Kaptur, Edward, 1940-
Polska widziana z prowincji / Edward Kaptur. -- Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2015. -- 207 stran : ilustrace ; 21 cm
Komuniści w II Rzeczypospolitej : ludzie - struktury - działalność / pod redakcją Marcian Bukały i Mariusza Krzysztofińskiego. -- Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 647 stran : ilustrace
Kozakiewicz, Marcin
Różne oblicza faszyzmu we współczesnej Europie / Marcin Kokaziewicz. -- Wydanie I.. -- Warszawa : Promotor, 2009. -- 69 stran
Krasowski, Robert, 1966-
Czas gniewu : rozkwit i upadek imperium SLD / Robert Krasowski. -- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2014. -- 295 stran ; 23 cm. -- (Historia III RP. Lata 1996-2005)
Kriesi, Hanspeter, 1949-
Democracy in the age of globalization and mediatization / Hanspeter Kriesi ... [et al.]. -- Houndmills : Palgrave Macmillan, 2013. -- xiii, 250 s.
Kwestia ukraińska w działalności służby bezpieczeństwa PRL : dokumenty i materiały / wstęp i opracowanie Arkadiusz Słabig. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. -- 702 stran ; 25 cm. -- (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; tom 59)
Local governance in India : decentralization and beyond / edited by Niraja Gopal Jayal, Amit Prakash, Pradeep K. Sharma. -- New Delhi : Oxford University Press, 2007. -- ©2006. -- xiii, 426 stran ; 22 cm. -- (Oxford India paperbacks)
McLaughlin, Greg
The British media and Bloody Sunday / Greg McLaughlin and Stephen Baker ; foreword by Eamonn McCann. -- Bristol : Intellect, 2015. -- ©2015. -- ix, 166 stran : ilustrace ; 24 cm
Miller, Jaroslav, 1971-
Český exil v Austrálii : (1948-1989) / Jaroslav Miller, Jana Burešová, Miloš Trapl. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 276 stran : ilustrace, fotografie, faksimile
Moc a zájmy v mezinárodním systému : procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích / Pavel Pšeja, Petr Suchý, Oldřich Krpec, Zdeněk Kříž (eds.). -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2015. -- 368 stran ; 23 cm
Motyka, Grzegorz, 1967-
Wołyń '43 : ludobójcza czystka - fakty, analogie, polityka historyczna / Grzegorz Motyka. -- Wydanie pierwsze, dodruk. -- [Kraków] : Wydawnictwo Literacie, 2016. -- 285 stran
Munck, Gerardo L. (Gerardo Luis), 1958-
Passion, craft, and method in comparative politics / Gerardo L. Munck and Richard Snyder ; interview with Gabriel A. Almond ... [et al.]. -- Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2007. -- xii, 773 s. ; 24 cm
Niemann, Arne
Explaining decisions in the European Union / Arne Niemann. -- Digitally printed version. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2010. -- ©2006. -- xiv, 367 stran
Paduszek, Konrad
Zajrzeć do mózgu Lenina : wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja / Konrad Paduszek. -- Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016. -- 607 stran : ilustrace
Panfilov, Oleg, 1957-
Antisovětské příběhy / Oleg Panfilov ; z ruského originálu Antisovetskije istorii přeložila Květa Norfová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 357 stran ; 21 cm
Peters, B. Guy, 1944-
Institutional theory in political science : the new institutionalism / B. Guy Peters. -- Third edition. -- New York ; London : Continuum, [2012]. -- ©2012. -- 222 stran ; 23 cm
Piskała, Konrad, 1972-
Kres : Wołyń: historie dzieci ocalonych z pogromu / Konrad Piskała, Leon Popek, Tomasz Potkaj. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Fabuła Fraza Wydawnictwo, 2016. -- 271 stran : ilustrace ; 21 cm
Pleskot, Patryk, 1980-
Zabić : mordy polityczne w PRL / Patryk Pleskot. -- Kraków : Znak Horyzont, 2016. -- 509 stran : ilustrace ; 22 cm
Politicising Europe : integration and mass politics / edited by Swen Hutter, Edgar Grande and Hanspeter Kriesi. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -- xvii, 340 stran : grafy, tabulky
Populism and the mirror of democracy / edited by Francisco Panizza. -- London : Verso, 2005. -- 358 s. ; 20 cm
Pribylovskij, Vladimir Valerianovič, 1956-
Vokrug Putina : biografičeskij spravočnik / Vladimir Pribylovskij. -- Moskva : Panorama, 2016. -- 323 stran ; 21 cm
PRL a wojna domowa w Grecji = The Polish People's Republic and the Greek Civil War / pod redakcją Magdaleny Semczyszyn ; tłumaczenie na język enagielski: Joanna Gołab. -- Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. -- 272 stran : ilustrace, fotografie
Przeperski, Michał, 1986-
Nieznośny ciężar braterstwa : konflikty polsko-czeskie w XX wieku / Michał Przeperski. -- Wydanie pierwsze. -- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. -- 460 stran : fotografie ; 25 cm
Reflexe undergroundu / Ladislav Kudrna (ed.). -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. -- 321 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 21 cm
Růžička, Jan, 1984-
Maloměšťáci s otevřenou myslí : obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850-1914) / Jan Růžička. -- Vydání 1.. -- Brno : Matice moravská, 2016. -- 401 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, genealogické tabulky ; 23 cm. -- (Knižnice Matice moravské ; svazek 44)
Schragger, Richard C., 1970-
City power : urban governance in a global age / Richard C. Schragger. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- xi, 322 stran
Stepan, Alfred C., 1936-
Arguing comparative politics / Alfred Stepan. -- First published. -- Oxford : Oxford University Press, 2001. -- xi, 369 stran : tabulky
Syrnyk, Jarosław
Nadzór specjalny : analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947-1989 / Jarosław Syrnyk. -- Wrocław-Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 311 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; tom 111)
Tavares, Rodrigo
Paradiplomacy : cities and states as global players / Rodrigo Tavares. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- x, 272 stran ; 22 cm
The independence of the media and its regulatory agencies : shedding new light on formal and actual independence against the national context / edited by Wolfgang Schulz, Peggy Valcke and Kristina Irion ; Ellen Thomas, cover designer ; Bethan Ball, production manager. -- Bristol : Intellect, 2013. -- ©2013. -- xxiv, 381 stran. -- (European Communication Research and Education Association series, ISSN 2043-7846)
The revival of civil society : global and comparative perspectives / edited by Michael G. Schechter. -- 1st pub.. -- Basingstoke : Macmillan Press, 1999. -- xv, 255 stran : ilustrace. -- (International political economy series)
The West European party system / edited by Peter Mair. -- Reprint. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. -- ©1990. -- xi, 364 stran. -- (Oxford readings in politics and government)
Values and identity as souerces of foreigh policy in Armenia and Georgia / Kornely Kakachia and Alexander Markarov (eds.). -- Tbilisi : Universal, 2016. -- 285 stran : tabulky, grafy
Watkins-Hayes, Celeste
The new welfare bureaucrats : entanglements of race, class, and policy reform / Celeste Watkins-Hayes. -- Chicago : University of Chicago Press, 2009. -- xiii, 315 stran ; 24 cm
Williams, Paul, 1975-
War and conflict in Africa / Paul D. Williams. -- Second edition. -- Malden : Polity, 2016. -- xiv, 361 stran
Życie na przekór : młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) - nowe tropy i pytania badawcze / red. Bartłomiej Noszczak. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2016. -- 495 stran

16 - Právo (4)

Zpět

Břicháček, Tomáš, 1982-
Unie ve víru migrační krize / Tomáš Břicháček. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 260 stran ; 21 cm. -- (Publikace, ISSN 1213-3299 ; č. 31/2016)
Dilemmas of humanitarian aid in the twentieth century / edited by Johannes Paulmann. -- Oxford : Oxford University Press ; London : German Historical Institute, [2016]. -- ©2016. -- ix, 451 stran ; 22 cm. -- (Studies of the German Historical Institute, London)
Chalmers, Damian
European Union law : cases and materials / Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti. -- Second edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2010. -- xci, 1116 stran : mapy ; 25 cm
The handbook of international humanitarian law / edited by Dieter Fleck ; in collaboration with Michael Bothe ... [et al.]. -- Second edition. -- Oxford : Oxford University Press, [2010]. -- ©2008. -- xli, 770 stran

18 - Sociologie (35)

Zpět

Activation or workfare? : governance and the neo-liberal convergence / edited by Ivar Lødemel and Amílcar Moreira. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, [2014]. -- ©2014. -- xii, 367 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (International policy exchange series)
Analysing social policy concepts and language : comparative and transnational perspectives / edited by Daniel Béland and Klaus Petersen. -- First published. -- Bristol : Policy Press, 2015. -- xiv, 327 stran ; 24 cm
Anderson, Bridget L., 1972-
Us and them? : the dangerous politics of immigration control / Bridget Anderson. -- First published in paperback. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- ©2015. -- xi, 209 stran ; 24 cm
Babbie, Earl R., 1938-
The practice of social research / Earl Babbie, Chapman University. -- Fourteenth edition. -- Boston : Cengage Learning, 2016. -- xxiv, 566 stran : ilustrace
Connolly, Maeve, 1970-
TV museum : contemporary art and the age of television / Maeve Connolly. -- Bristol : Intellect, 2014. -- viii, 332 stran : ilustrace ; 23 cm
Critical thinking, reading, and writing : a brief guide to argument / [edited by] Sylvan Barnet, Hugo Bedau. -- Sixth edition. -- Boston : Bedford/St. Martins, [2008]. -- xxiii, 556 stran : ilustrace ; 24 cm
Developing cross-cultural competencies in health and social care management : learning from research and experience of five EU universities / editors: Zuzana Havrdová, Gerri Matthews-Smith, Päivi Huotari. -- Lahti : Lahden ammattikorkeakoulu, 2016. -- 119 stran. -- (The publication series of Lahti University of Applied Sciences, ISSN 2342-7493 ; Part 20) (The publication series of Lahti University of Applied Sciences (internetová publikace), ISSN 2342-7507 ; Part 20)
Dubet, François
Le déclin de l'institution / François Dubet. -- Paris : Éditions du Seuil, [2002]. -- 421 stran ; 24 cm. -- (L'epreuve des faits)
Gdański fenomen : próba naukowej interpretacji / redakcja naukowa Lesław Michałowski. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, [2011]. -- 325 stran : grafy ; 21 cm
Gendered transformations : theory and practices on gender and media / edited by Tonny Krijnen, Claudia Alvares and Sofie Van Bauwel. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2011. -- ©2011. -- 239 stran : ilustrace. -- (European Communication Research and Education Association (ECREA) series)
High-speed society : social acceleration, power, and modernity / edited by Hartmut Rosa and William E. Scheuerman. -- University Park : Pennsylvania State University Press, c2009. -- vi, 313 s. : il. ; 24 cm
Imaging the city : art, creative practices and media speculations / edited by Steve Hawley, Edward M. Clift and Kevin O'Brien. -- Bristol : Intellect, [2016]. -- xii, 279 stran : ilustrace. -- (Mediated cities series)
Janský, Petr
Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice / Petr Janský, Klára Kalíšková, Daniel Münich. -- Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. -- 18 stran : barevné ilustrace ; 30 cm. -- (Studie ; 7/2016)
Kacíři, barbaři, nepřátelé : odlišnost a stereotypy v pozdním středověku / k vydání připravili Vojtěch Bažant a Věra Vejrychová. -- Vydání první. -- Praha : Centrum medievistických studií (CMS) : Filosofia, 2016. -- 302 stran ; 20 cm
Kajanová, Alena, 1982-
(Ne)rovnosti v romských rodinách / Alena Kajanová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 103 stran : ilustrace ; 22 cm
Mediation and protest movements / edited by Bart Cammaerts, Alice Mattoni and Patrick McCurdy. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2013. -- 288 stran
National traditions in sociology / edited by Nikolai Genov. -- London ; Newbury Park : Sage Publications, 1989. -- vi, 248 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Sage studies in international sociology ; 36)
Pospíšilová, Marie
Facebooková (ne)závislost : identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku / Marie Pospíšilová. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 136 stran ; 21 cm
Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.-
2036 : jak budeme žít za 20 let? / Tomáš Sedláček a hosté. -- První vydání. -- Praha : 65. pole, 2016. -- 230 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
Smith, Dennis, 1945-
Conflict and compromise : class formation in English society 1830-1914 : a comparative study of Birmingham and Sheffield / Dennis Smith. -- This edition first published in 2016. -- London : Taylor and Francis, 2016. -- ©1982. -- xiii, 338 stran. -- (Routledge library editions: The Victorian world ; volume 44)
Smith, Dennis
Barrington Moore : violence, morality and political change / Dennis Smith. -- First published. -- London : Macmillan, 1983. -- ©1983. -- 173 stran. -- (Contemporary social theory)
Smith, Dennis
Globalization : the hidden agenda / Dennis Smith. -- First published. -- Cambridge : Polity Press / 2006. -- ©2006. -- x, 271 stran : ilustrace, grafy
Smith, Dennis
The Chicago school : a liberal critique of capitalism / Dennis Smith. -- First published. -- Houndmills : Macmillan, 1988. -- ©1988. -- x, 245 stran ; 23 cm. -- (Contemporary social theory)
Smith, Dennis
The rise of historical sociology / Dennis Smith. -- Philadelphia : Temple University Press, [1991]. -- ©1991. -- x, 231 stran : ilustrace ; 24 cm
Stein, Edith, 1891-1942
Žena : otázky a reflexe / Edita Steinová ; úvod k německému vydání napsala Sophie Binggeliová ; k vydání připravila Maria Amata Neyerová ; z německého originálu Die Frau přeložil Jiří Křička. -- Vydání první. -- Praha : Nadační fond Edity Steinové, 2016. -- xxiv, 223 stran ; 22 cm. -- (Sebrané spisy Edity Steinové ; 13. Antropologické a pedagogické spisy)
The Oxford handbook of the social science of poverty / edited by David Brady and Linda M. Burton. -- First edition. -- New York : Oxford University Press, 2016. -- xiv, 915 stran : ilustrace ; 26 cm
The social logic of politics : personal networks as contexts for political behavior / edited by Alan S. Zuckerman. -- Philadelphia : Temple University Press, 2005. -- xxii, 342 stran : ilustrace, grafy, tabulky ; 23 cm
The Social use of media : cultural and social scientific perspectives on audience research / edited by Helena Bilandzic, Geoffroy Patriarche & Paul J. Traudt. -- First published. -- Chicago : Intellect, 2012. -- ©2012. -- 282 stran
Towards a social investment welfare state? : ideas, polices and challenges / edited by Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme. -- Bristol : Policy Press, 2012. -- XIV, 386 stran : tabulky
Urban, Petr, 1977 květen 11.-
Jak rozumíme druhým? : studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka / Petr Urban. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 55 stran ; 19 cm. -- (Parva philosophica ; svazek 23)
 

Vienna yearbook of population research ... / Vienna Institute of Demography ; editor Wolfgang Lutz. -- 2003-. -- Vienna : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003-. -- sv.

Warczok, Tomasz
Gra peryferyjna : polska politologia w globalnym polu nauk społecznych / Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016. -- 302 stran : grafy, tabulky
Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku / pod redakcją Jacka Wołoszyna. -- Lublin : Instytut Pamięci Narodowej, 2015. -- 383 stran
Zańko, Piotr
"Zabijemy was słowami" : prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie / Piotr Zańko. -- Wydanie I.. -- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. -- 224 stran : ilustrace ; 21 cm
Żydowski obraz Polski, polski obraz Żyda : praca zbiorowa = The Jewish image of Poland, the Polish image of a Jew / pod redakcją Waldemara Szczerbińskiego i Bartosza Lampkowskiego. -- Poznań : Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Gniezno : Instytut Kultury Europejskiej UAM, 2012. -- 366 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Gnieźnieńskie studia europejskie. Seria Monografie / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 2082-596X ; T. 8)

19 - Technika, technologie, inženýrství (2)

Zpět

Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí / Blanka Jedličková, Milena Lenderová, Miroslav Kouba, Ivo Říha (eds.). -- Vydání první. -- Pardubice-Polabiny : Univerzita Pardubice, 2016. -- 344 stran ; 21 cm
Šmajs, Josef, 1938-
Fenomén technika / Josef Šmajs. -- První vydání. -- Brno : Doplněk, 2016. -- 225 stran : ilustrace ; 22 cm

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět

Gee, James Paul, 1948-
What video games have to teach us about learning and literacy / James Paul Gee. -- Revised and updated edition. -- New York : Palgrave Macmillan, 2007. -- 249 stran ; 24 cm

21 - Umění, architektura (4)

Zpět

Digital futures and the city of today : new technologies and physical spaces / edited by Glenda Amayo Caldwell, Carl H. Smith and Edward M. Clift. -- Bristol : Intellect Ltd, [2016]. -- x, 267 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Mediated Cities series)
Jehlík, Jan, 1959-
Rukověť urbanismu : architektura poznávání a navrhování prostředí / Jan Jehlík. -- Praha : Ausdruck Books, 2016. -- 250 stran, 1 složený list : ilustrace ; 21 cm
Kaminska, Aleksandra
Polish media art in an expanded field / Aleksandra Kaminska. -- First published. -- Bristol : Intellect, 2016. -- ©2016. -- xii, 220 stran : ilustrace
Mnemosyne : Pamięć jako źródło dzieła sztuki / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Jakuba Czernika. -- Wydanie I.. -- Kraków : Avalon, 2016. -- 533 stran

22 - Výchova a vzdělávání (6)

Zpět

Fenstermacher, Gary D., 1939-
Vyučovací styly učitelů / Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis ; z amerického originálu Thinking about education: approaches to teaching přeložil Karel Starý. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2008. -- 124 stran : ilustrace
Chalmers, Damian
European Union law : cases and materials / Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti. -- Second edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2010. -- xci, 1116 stran : mapy ; 25 cm
Kreisberg, Seth, 1956-
Transforming power : domination, empowerment, and education / Seth Kreisberg. -- Albany : State University of New York Press, [1992]. -- xxii, 264 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (SUNY series, teacher empowerment and school reform)
Kruszyński, Marcin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989 : zarys dziejów uczelni w warunkach PRL / Marcin Kruszyński. -- Lublin : Instytut Pamięci Narodowej, 2015. -- 439 stran : černobílé fotografie
Lotko, Edvard, 1932-2011
Kapitoly ze současné rétoriky / Edvard Lotko. -- 3. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 202 stran. -- (Monografie)

23 - Výpočetní technika (3)

Zpět

Entertainment computing and serious games : international GI-Dagstuhl seminar 15283, Dagstuhl Castle, Germany, July 5-10, 2015 : revised selected papers / Ralf Dörner, Stefan Göbel, Michael Kickmeier-Rust, Maic Masuch, Katharina Zweig (Eds.). -- New York : Springer, 2016. -- viii, 539 stran. -- (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 9970) (Lecture notes in computer science (e-book), ISSN 1611-3349)
Les défis de la publication sur le Web : hyperlectures, cybertextes et méta-éditions / coordonné par Jean-Michel Salaün et Christian Vandendorpe. -- Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, [2004]. -- 289 stran ; 24 cm. -- (Collection Référence, ISSN 1621-3084)
Řezáč, Jan, 1984-
Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů / Jan Řezáč. -- Vydání druhé. -- Brno : House of Řezáč, 2016. -- 211 stran : ilustrace

24 - Zemědělství (2)

Zpět

Blažek, Petr, 1979-
Rozkulačeno! : půlstoletí perzekuce selského stavu = half a century of persecution of the peasant estate / autorský tým: Petr Blažek, Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda, Martin Tichý, Jiří Urban. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Národní zemědělské muzeum, 2016. -- 143 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm
Záhora, Jaroslav, 1961-
Půda, místo pro život / Jaroslav Záhora, Olga Urbánková, Jakub Elbl, Jaroslav Hynšt, Michaela Stroblová, Ivan Tůma, Antonín Kintl, Lukáš Plošek, Jan Záhora. -- Vydání první. -- Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015. -- 107 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa ; 30 cm

(2)

Zpět

Minnereden : Auswahledition / Herausgegeben von Iulia-Emilia Dorobantu, Jacob Klingner und Ludger Lieb. -- Boston ; Berlin : Walter de Gruyter, 2017. -- ix, 503 stran
Rokicki, Konrad, 1976-
Literaci : relacje miedzy literatami a władzami PRL w latach 1956-1970 / Konrad Rokicki. -- Warszawa : Institut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. -- 592 stran : ilustrace ; 25 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat