Přírůstky dokumentů (401)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
6 - Fyzika a příbuzné vědy
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika

 

 

1 - Antropologie, etnografie (19)

Zpět
  Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace. -- Praha : SOFIS, 1999-. -- Praha : ETHNOS. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- Praha : Ermat. -- sv.
Adams, Rachel, 1968-
Sideshow U.S.A : freaks and the American cultural imagination / Rachel Adams. -- Chicago : University of Chicago Press, 2001. -- xi, 289 stran : ilustrace ; 24 cm
Boaz, Rachel E.
In search of "Aryan blood" : serology in interwar and National Socialist Germany / Rachel E. Boaz. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2011. -- 245stran : ilustrace ; 24 cm. -- (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; v. 4)
Descola, Philippe, 1949-
Beyond nature and culture / Philippe Descola ; translated by Janet Lloyd ; foreword by Marshall Sahlins. -- Paperback edition. -- Chicago : The University of Chicago Press, 2014. -- xxii, 463 stran : ilustrace ; 23 cm
Fischer, Tobias,
Animal music : sound and song in the natural world / by Tobias Fischer, Lara Cory ; contributions by Kate Carr and Slavek Kwi ; edited by Gaëlle Kreens. -- London : Strange Attractor, 2015. -- 179 : ilustrace + CD ROM
Friedman, George, 1949-
Ohrožená Evropa : rodící se krize / George Friedman ; translation Jana Odehnalová. -- Vydání první. -- Praha : Aligier ; Nakladatelství Tomáš Krsek, 2015. -- 258 stran : mapy ; 24 cm
Hroníková, Linda, 1979-
Pygmejové : nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličkově muzeu člověka PřF UK / Linda Hroníková, Zuzana Schierová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 219 stran : ilustrace. -- (Orient)
Chemers, Michael M.
Staging stigma : a critical examination of the American freak show / Michael M. Chemers ; foreword by Jim Ferris. -- New York : Palgrave Macmillan, 2008. -- xiv, 168 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Palgrave studies in theatre and performance history)
Jakoubek, Marek, 1975-
Krajané: hledání nových perspektiv / Marek Jakoubek, Luděk Jirka, Nela Králová, Michal Pavlásek, Jiří Tůma. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 186, 5 stran barevné obrazové přílohy : ilustrace
Kaul, Adam R.
Turning the tune : traditional music, tourism, and social change in an Irish village / Adam R. Kaul. -- First paperback edition. -- Berghahn Books : New York, 2013. -- ©2009. -- xiv, 190 stran : ilustrace. -- (Dance and performance studies ; vol. 3)
Kovařík, Jiří, 1950-
Historie evropských duelů a šermu. Svazek II, Čas rváčů a duelantů / Jiří Kovařík, Leonid Křížek. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta : Elka Press, 2014. -- 375 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Militaria ; sv. 37)
Křížek, Leonid, 1947-
Historie evropských duelů a šermu. Svazek III, Od duelového ke sportovnímu kolbišti / Leonid Křížek. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, Elka Press, 2014. -- 503 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Militaria ; sv. 38)
Kubátová, Helena, 1964-
Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku / Helena Kubátová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 354 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studie ; 116. svazek)
Moree, Dana, 1974-
Základy interkulturního soužití / Dana Moree. -- Vydání první. -- Praha : Portál : 2015. -- 204 stran : ilustrace
Nodl, Martin, 1968-
Středověk v nás / Martin Nodl. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 311 stran : ilustrace. -- (Každodenní život ; svazek 66)
Petrov, Michal, 1965-
Retro ČS 2 : jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu / Michal Petrov ; editor Kamila Hladká ; předmluva Václav Moravec. -- Vydání první. -- V Brně : Jota, 2015. -- 283 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm
Pourchier-Plasseraud, Suzanne,
Arts and a nation : the role of visual arts and artists in the making of the Latvian identity, 1905-1940 / By Suzanne Pourchier-Plasseraud ; Translated from French by Nick Tait. -- Leiden : Brill, 2015. -- xxiii, 572 stran : ilustrace. -- (On the Boundary of Two Worlds : Identity, Freedom , and Moral Imagination in the Baltics ; volume 41)
Pražáková Seligová, Markéta, 1971-
Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? : k demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police / Markéta Pražáková Seligová. -- Vydání první. -- Praha : TOGGA, 2015. -- 501 stran ; tabulky, grafy. -- (Andrias ; vol. VI)
Transnational transcendence : essays on religion and globalization / edited by Thomas J. Csordas. -- Berkeley : University of California Press, ©2009. -- ix, 338 stran : ilustrace ; 23 cm

2 - Biologické vědy (12)

Zpět

Artificial life V : proceedings of the Fifth International Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems / edited by Christopher G. Langton and Katsunori Shimohara. -- Cambridge : MIT Press, ©1997. -- xi, 530 stran, 4 strany obrazové přílohy: ilustrace ; 28 cm. -- (Complex adaptive systems)
Climate change and foreign policy : case studies from East to West / edited by Paul G. Harris. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, 2013. -- ©2009. -- xviii, 180 stran. -- (Routledge advances in international relations and global politics ; 71)
Climate change negotiations : a guide to resolving disputes and facilitating multilateral cooperation / edited by Gunnar Sjöstedt and Ariel Macaspac Penetrante. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- ©2013. -- xxii, 455 stran : grafy, tabulky
Dawkins, Richard, 1941-
Záhadám vstříc. Paměti I, Jak jsem se stal vědcem / Richard Dawkins ; z anglického originálu An appetite for wonder ... přeložila Kateřina Ctiborová. -- Vydání první. -- Praha : Dybbuk, 2015. -- 302 stran, 24 nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm
Grubb, Michael
The Kyoto Protocol : a guide and assessment / Michael Grubb with Christiaan Vrolijk and Duncan Brack ; additional contributions from Tim Forsyth, John Lanchbey, and Fanny Missfeldt. -- London : Royal Institute of International Affairs, Energy and Environmental Programme ; Washington : Distributed in North America by the Brookings Institution, 1999. -- xlii, 342 stran : ilustrace ; 21 cm
 

Hoffmann, Matthew J.
Ozone depletion and climate change : constructing a global response / Matthew J. Hoffmann. -- Albany : State University of New York Press, ©2005. -- xvi, 259 stran : ilustrace. -- (SUNY series in global politics)

Post-2020 climate change regime formation / edited by Suh-Yong Chung. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- ©2013. -- xi, 178 stran. -- (Routledge advances in climate change research ; 3)
Promoting compliance in an evolving climate regime / edited by Jutta Brunnée, Meinhard Doelle and Lavanya Rajamani. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. -- xv, 495 stran : ilustrace ; 24 cm
The domestic politics of global climate change : key actors in international climate cooperation / edited by Guri Bang, Arild Underdal, Steinar Andresen. -- Cheltenham : Edward Elgar Pub., 2015. -- viii, 216 stran : grafy, tabulky. -- (New horizons in environmental politics series)
The politics of climate change : a survey / edited by Max Boykoff. -- First edition. -- London : Routledge, 2010. -- xx, 303 stran : mapy ; 24 cm. -- (The politics of ... series)
Turda, Marius
Eugenics and nation in early 20th century Hungary / Marius Turda. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014. -- x, 343 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Science, technology and medicine in modern history)
Weisman, Alan, 1947-
Odpočítávání : poslední naděje na budoucnost života na Zemi? / Alan Wisman ; translation Kateřina Kolářová. -- Vydání první. -- Praha : Argo ; Dokořán, 2015. -- 454 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm. -- (Zip ; svazek 49)

4 - Ekonomické vědy, obchod (12)

Zpět

Brožová, Dagmar, 1958-
Společenské souvislosti trhu práce / Dagmar Brožová. -- 1. vyd. -- Praha : SLON, 2003. -- 140 s. : il.. -- (Studijní texty ; 26)
Casson, Mark, 1945-
Information and organization : a new perspective on the theory of the firm / Mark Casson. -- Reprint. -- Oxford ; New York : Clarendon Press, 2004. -- ©1997. -- xii, 314 stran : ilustrace ; 24 cm
Hemenway, David, 1945-
Prices and choices : microeconomic vignettes / David Hemenway. -- Second edition. -- Cambridge : Ballinger, 1988. -- xii, 315 stran : ilustrace ; 23 cm
Hendl, Jan, 1947-
Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. -- Vydání páté, rozšířené. -- Praha : Portál, 2015. -- 736 stran : grafy, tabulky
Levitt, Steven D., 1967-
Freakonomie : skrytá ekonomie všeho / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; překlad: Ivo Magera. -- 1. vydání. -- V Brně : BizBooks, 2015. -- 280 stran ; 21 cm
Maaytová, Alena
Veřejné finance v teorii a praxi / Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 208 stran : grafy, tabulky
Mareš, Petr, 1947-
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS / Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova universita, 2015. -- 508 stran : ilustrace + 1 CD
Sharone, Ofer
Flawed system/flawed self : job searching and unemployment experiences / Ofer Sharone. -- Chicago ; London : The University of Chicago Press, [2014]. -- 228 stran ; 24 cm
Soukup, Jindřich, 1955-
Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace / Jindřich Soukup a kol.. -- Vydání 1.. -- Praha : Management Press, 2015. -- 151 stran : ilustrace ; 24 cm
Svozilová, Alena, 1963-
Zlepšování podnikových procesů / Alena Svozilová. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2011. -- 223 stran : iustrace ; 25 cm. -- (Expert)
Thelen, Kathleen Ann, 1956-
Varieties of liberalization and the new politics of social solidarity / Kathleen Thelen. -- 1st pub.. -- New York Cambridge University Press, 2014. -- xxiii, 250 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Cambridge studies in comparative politics)
Ukrajinská pracovní migrace v Česku : migrace - remitence - (rozvoj) / Dušan Drbohlav (editor). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 282 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm

5 - Filozofie a náboženství (46)

Zpět

Adorno, Theodor W., 1903-1969
Žargon autenticity : k německé ideologii / Theodor W. Adorno ; z německého originálu Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie ... přeložila Alena Bakešová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 167 stran. -- (Europa ; svazek 49)
Allison, Henry E.
Kant's Groundwork for the metaphysics of morals : a commentary / Henry E. Allison. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. -- xii, 377 stran ; 24 cm
Anzenbacher, Arno, 1940-
Křesťanská sociální etika : úvod a principy / Arno Anzenbacher ; z německého originálu Christliche Sozialethik: Einführung und Prinzipen přeložil Karel Šprunk. -- 2. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 271 stran : ilustrace ; 23 cm
Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr.
Metafyzika A / Aristotelés ; přeložil Filip Karfík. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 71 stran. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 17)
Baránek, Daniel, 1986-
Židé na Frýdecku a Místecku : židovské společenství a jeho tvůrci / Daniel Baránek. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 202 strany : grafy, mapy. -- (Fontes ; 15. svazek)
Body and flesh : a philosophical reader / edited by Donn Welton. -- Malden : Blackwell Publishers, ©1998. -- vi, 360 stran : ilustrace ; 26 cm
Bruns, Katja
Anthropologie zwischen Theologie und Naturwissenschaft bei Paul Tillich und Kurt Goldstein : historische Grundlagen und systematische Perspektiven / Katja Bruns. -- Göttingen : Edition Ruprecht, c2011. -- 265 stran ; 24 cm. -- (Kontexte. Neue Beiträge zur historischen und systematischen Theologie ; Bd. 41)
Camus, Albert, 1913-1960
Mýtus o Sisyfovi / Albert Camus ; z francouzštiny přeložila Dagmar Steinová. -- Vydání třetí. -- Praha : Garamond, 2015. -- 182 stran ; 21 cm. -- (Francouzská knihovna)
Feminism and history of philosophy / edited by Genevieve Lloyd. -- Reprinted. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. -- ©2002. -- viii, 367 stran ; 22 cm. -- (Oxford readings in feminism)
Foucault, Michel, 1926-1984
Power/knowledge : selected interviews and other writings, 1972-1977 / Michel Foucault ; edited by Colin Gordon ; translated by Colin Gordon, Leo Marschall, John Mephan, Kate Soper. -- New York : Vintage Books, 1980. -- xii, 270 stran ; 22 cm
Golob, Sacha, 1981-
Heidegger on concepts, freedom and normativity / Sacha Golob, King's College London. -- First published. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014. -- xvii, 270 stran ; 24 cm. -- (Modern European philosophy)
Hart, James G., 1936-
Who one is. Book 2, Existenz and transcendental phenomenology by James G. Hart. -- Dordrecht ; London : Springer, 2010. -- xviii, 649 stran. -- (Phaenomenologica ; 190)
Hart, James G., 1936-
Who one is. Book 1, Meontology of the "I": a transcendental phenomenology / by James G. Hart. -- Dordrecht ; London : Springer, 2010. -- xvi, 566 stran. -- (Phaenomenologica ; 189)
Hrůša, Ivan, 1967-
Bohové, chrámy, obřady a lidé : náboženství staré Mezopotámie / Ivan Hrůša. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 286, 8 stran nečíslované obrazové přílohy : ilustrace. -- (Světová náboženství)
Hume, David, 1711-1776
A treatise of human nature : a critical edition / edited by David Fate Norton, Mary J. Norton. -- First published in paperback. -- Oxford ; New York : Clarendon Press, 2011. -- 2 svazky ; 24 cm. -- (The Clarendon edition of the works of David Hume ; 1, 2)
Husserl und die klassische deutsche Philosophie = Husserl and classical German philosophy / Faustino Fabbianelli, Sebastian Luft (Hrsg.). -- Cham [Švýcarsko] : Springer, [2014]. -- xi, 346 stran ; 25 cm. -- (Phaenomenologica, ISSN 0079-1350 ; 212)
Karfíková, Lenka, 1963-
Anamnesis : Augustin mezi Platonem a Plotinem / Lenka Karfíková. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 137 stran ; 14 cm. -- (Krystal ; svazek 19)
Kosek, Jan, 1958-
Jak (ne)být sám (se) sebou : problém autenticity : zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury / Jan Kosek. -- První vydání. -- Praha : Dokořán, 2015. -- 327 stran. -- (Bod)
Kropáček, Luboš, 1939-
Duchovní cesty islámu / Luboš Kropáček. -- Šesté, opravené vydání. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 305 stran, , 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace
Kühn, Rolf, 1944-
Wie das Leben spricht: Narrativität als radikale Lebensphänomenologie : neuere Studien zu Michel Henry / Rolf Kühn. -- [Cham] : Springer, [2016]. -- x, 379 stran ; 25 cm. -- (Phaenomenologica, ISSN 0079-1350 ; 218)
Lloyd, Genevieve
Man of reason: "male" and "female" in Western philosophy / Genevieve Lloyd. -- Second edition. -- London : Routledge, 1993. -- xix, 146 stran. -- (Ideas)
  Locke, John, 1632-1704
Two treatises of government : and a letter concerning toleration / John Locke ; edited and with an introduction by Ian Shapiro ; with essays by John Dunn, Ruth Grant and Ian Shapiro. -- New Haven ; London : Yale University Press, ©2003. -- xv, 358 stran ; 21 cm. -- (Rethinking the Western tradition)
Marvan, Tomáš
Vědomí a jeho teorie / Tomáš Marvan - Michal Polák. -- 2. vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 159 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Hermés ; svazek 2)
Memory : a history / edited by Dmitri Nikulin. -- New York : Oxford University Press, 2015. -- xv, 397 stran. -- (Oxford philosophical concepts)
Novák, Jakub
Praktická soudnost u Arendtové a Gadamera / Jakub Novák. -- Praha: Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2014. -- 212 stran. -- (Scholia ; 24. svazek)
Nykl, Hanuš, 1975-
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma : příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století / Hanuš Nykl. -- Praha : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 255 stran. -- (Práce Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i. Nová řada ; svazek 38)
Ochs, Peter, 1950-
Peirce, pragmatism, and the logic of scripture / Peter Ochs. -- First paperback edition. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. -- ©1998. -- ix, 361 stran ; 23 cm
Philosophy, phenomenology, sciences : essays in commemoration of Edmund Husserl / edited by Carlo Ierna, Hanne Jacobs, Filip Mattens ; with a preface by Ullrich Melle. -- Dordrecht ; New York : Springer, 2010. -- xiii, 738 stran ; 24 cm. -- (Phaenomenologica, ISSN 0079-1350 ; 200)
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
The Symposium / Plato ; edited by M.C. Howatson, Frisbee C.C. Sheffield ; translated by M.C. Howatson. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. -- xxxv, 91 stran ; 24 cm. -- (Cambridge texts in the history of philosophy)
Rasor, Paul
Víra bez jistoty : liberální teologie ve 21. století / Paul Rasor ; překlad Dana Vlčková. -- 1. vydání. -- Praha : Unitaria, 2015. -- 175 stran
Reconstructing political theory : feminist perspectives / edited by Mary Lyndon Shanley and Uma Narayan. -- Cambridge : Polity Press, 1997. -- xxi, 225 s. ; 24 cm
Rendtorff, Rolf, 1925-2014
Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury / Rolf Rendtorff ; z německého originálu Das alte Testament - eine Einführung ... přeložil, slovníčkem a rejstříkem opatřil Jiří Hoblík. -- Vydání čtvrté. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 375 stran ; 22 cm
Russell, Bertrand, 1872-1970
Foundations of logic : 1903-05 / Bertrand Russell ; edited by Alasdair Urquhart with the assistance of Albert C. Lewis. -- First published. -- London ; New York : Routledge, 1994. -- lii, 743 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (The collected papers of Bertrand Russell ; v. 4)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Last philosophical testament, 1943-68 / Bertrand Russel ; edited by John G. Slater with the assistance of Peter Köllner. -- McMaster Univ. ed.. -- First published 1997. -- London ; New York : Routledge, 1997. -- xlvii, 878 stran : fotografie. -- (The collected papers of Bertrand Russell ; vol. 11)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Logical and philosophical papers, 1909-13 / Bertrand Russell ; edited by John G. Slater with the assistance of Bernd Frohmann. -- First published 1992. -- London ; New York : Routledge, 1992. -- lxix, 562 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (The Collected papers of Bertrand Russell ; v. 6)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Mystika a logika a jiné eseje / Bertrand Russell ; z anglického originálu Mysticism and logic and other essays ... přeložil Antonín Otáhal. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 158 stran ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 7)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Toward "Principia mathematica", 1905-08 / Bertrand Russell ; edited by Gregory H. Moore. -- McMaster University edition. -- Abingdon : Routledge, 2014. -- c, 954 stran, 10 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm. -- (The collected papers of Bertrand Russell ; volume 5)
Scott, Joan Wallach, 1941-
The fantasy of feminist history / Joan Wallach Scott. -- Durham : Duke University Press, 2011. -- 187 stran ; 24 cm. -- (Next wave provocations)
Scholem, Gershom Gerhard, 1897-1982
Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice / Gershom Scholem ; z anglického originálu Jewish gnosticism, merkabah mysticism, and talmudic tradition přeložili Mirko Beneš a Mária Schwingerová. -- Vydání první. -- Praha : Malvern, 2015. -- 282 stran
Schönecker, Dieter
Immanuel Kant's groundwork for The metaphysics of morals : a commentary / Dieter Schönecker and Allen W. Wood ; translated by Nicholas Walker. -- Cambridge : Harvard University Press, 2015. -- ©2002. -- xi, 236 stran ; 24 cm
Squires, Judith
Gender in political theory / Judith Squires. -- Cambridge : Polity Press, 2000. -- ©1999. -- viii, 255 stran ; 23 cm
Summa, Michela
Spatio-temporal intertwining : Husserl's transcendental aesthetic / Michela Summa. -- Cham : Springer, 2014. -- xiv, 347 stran. -- (Phaenomenologica, ISSN 0079-1350 ; 213)
Škabraha, Martin, 1979-
Sokrates vrací úder : eseje z let 2004-2015 / Martin Škabraha. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 271 stran : ilustrace ; 23 cm
The phenomenology of embodied subjectivity / Rasmus Thybo Jensen, Dermont Moran, editors. -- Cham : Springer, 2013. -- xxxix, 356 stran. -- (Contributions to phenomenology, ISSN 0923-9545 ; volume 71)
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
The Big Typescript, TS. 213 / Ludwig Wittgenstein ; edited and translated by C. Grant Luckhardt and Maximilian Aue. -- German-English scholar's edition, paperback edition. -- Malden : Wiley-Blackwell, 2005. -- xviii, 516 stran
Zahavi, Dan, 1967-
Self-awareness and alterity : a phenomenological investigation / Dan Zahavi. -- Evanston : Northwestern University Press, 1999. -- xvi, 291 stran ; 24 cm. -- (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)

6 - Fyzika a příbuzné vědy (1)

Zpět

Smolin, Lee, 1955-
Znovuzrozený čas / Lee Smolin ; překlad Vojtěch Witzany. -- Vydání první. -- Praha : Argo : Dokořán, 2015. -- 282 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Zip ; svazek 48)

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (5)

Zpět

Collins world atlas. -- Reprint 2015, with changed. -- Měřítka různá. -- Glasgow : Collins, 2015. -- ©2015. -- 1 atlas (240 stran) : barevné mapy ; 31 cm
Reference atlas of the world. -- Seventh edition. -- Měřítka různá. -- London : Times Books, 2015. -- 1 atlas (272 stran)
Bečková, Kateřina, 1957-
Praha : město a řeka / Kateřina Bečková ; fotografie Věroslav Škrabánek. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 199 stran : barevné fotografie. -- (Praha)
Haywood, John, 1956-
The new atlas of world history : global events at a glance / by John Haywood. -- Reprinted with corrections. -- London : Thames & Hudson, 2012. -- ©2011. -- 252 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 28 x 33 cm
Chaturvedi, Sanjay
The polar regions : a political geography / Sanjay Chaturvedi. -- Chichester ; New York : Published in association with the Scott Polar Research Institute by J. Wiley, 1996. -- xviii, 306 stran : mapy ; 24 cm.. -- (Polar research series)

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (52)

Zpět

 

Minulostí západočeského kraje : [sborník]. -- Plzeň : Krajské nakladatelství, [1962]-. -- Plzeň : Západočeské nakladatelství. -- Ústí nad Labem : Albis international. -- svazků 23 cm

Bahenská, Marie, 1970-
Ženy na stráž! : české feministické myšlení 19. a 20. století / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. -- 335 stran
Beer, Mathias, 1957-
Flucht und Vertreibung der Deutschen : Voraussetzungen, Verlauf, Folgen / Mathias Beer. -- Originalausgabe. -- München : Verlag C. H. Beck, ©2011. -- 204 stran : ilustrace, mapy ; 19 cm. -- (Beck'sche Reihe ; 1933)
Belz, Wolfram
Vom Konkreten zum Abstrakten : Leben und Werk Kurt Goldsteins ; (1878 - 1965) / Autoren: Wolfram Belz, Andreas Eisenblätter, Axel Schulz ; Gerhard Danzer (Hrsg.). -- Frankfurt am Main : VAS, 2006. -- 273 stran : ilustrace 21 cm. -- (Reihe Psychosoziale Aspekte in der Medizin: Psychosomatik)
Bouzek, Jan, 1935-
Mezi archeologií a historií / Jan Bouzek. -- Vydání 1.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. -- 243 stran, 24 stran ilustrací (převážně barevných) : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 23 cm
Custine, Astolphe, markýz de, 1790-1857
Dopisy z Ruska : Rusko v roce 1839 / Astolphe de Custine ; Pierre Nora (ed.) ; z francouzského originálu Lettres de Russie přeložila Petra Martínková. -- Vydání první. -- Praha: Argo, 2015. -- 326 stran. -- (Itineraria ; svazek 1)
Dawkins, Richard, 1941-
Záhadám vstříc. Paměti I, Jak jsem se stal vědcem / Richard Dawkins ; z anglického originálu An appetite for wonder ... přeložila Kateřina Ctiborová. -- Vydání první. -- Praha : Dybbuk, 2015. -- 302 stran, 24 nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 24 cm
Dejmek, Jindřich, 1965-
Norsko / Jindřich Dejmek. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 142 stran ; 19 cm. -- (Stručná historie států ; svazek č. 88)
Dvořák, Ivan, 1946-
Bezčasí : nohybská kultura v letech 1976-1985 / Ivan Dvořák. -- První vydání. -- Praha : Galén, ©2011. -- 229 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 16 x 23 cm. -- (Olivovníky)
East and Central European history writing in exile 1939-1989 / edited by Maria Zadencka, Andrejs Plakans, Andreas Lawaty. -- Boston : Brill/Rodopi, 2015. -- xii, 433 stran. -- (On the boundary of two worlds)
Eidintas, Alfonsas, 1952-
Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / by Alfonsas Eidintas ; translated and edited by Alfred Erich Senn. -- Boston : Brill, 2015. -- xviii, 486 stran : ilustrace. -- (On the boundary of two worlds ; 42)
Fall, Susanne, 1922-2003
Terezín, ráj mezi lágry / Susanne Fall ; překlad Věra Koubová. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2015. -- 90 stran ; 20 cm. -- (Revolver Revue ; sv. 91)
Forgotten pages in Baltic history : diversity and inclusion / edited by Martyn Housden and David J. Smith. -- Amsterdam : Rodopi, 2011. -- 332 stran. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 30)
 

From recognition to restoration : Latvia's history as a nation-state / edited and introduced by David J. Smith, David J. Galbreath and Geoffrey Swain. -- Amsterdam : Rodopi, 2010. -- 174 stran. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 25)

Gerlach, Christian, 1963-
Extremely violent societies : mass violence in the twentieth century / Christian Gerlach. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2010. -- xi, 489 stran
Grünhut, Aron, 1895-1974
Katastrofa slovenských Židov : vzostup a zánik bratislavských Židov / Aron Grünhut ; z nemeckého originálu Katastrophenzeit des Slowakischen Judentums preložila Marta Ličková. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 220 stran, 64 nečíslovaných stran fotografické přílohy ; 21 cm
Havel, Václav, 1936-2011
Perzekuce Václava Havla : dopisy a dokumenty z let 1968-1989 / uspořádal Jan Hron. -- Vydání první. -- Praha : Knihovna Václava Havla, 2015. -- 312 stran. -- (Edice Knihovny Václava Havla ; svazek 8)
Havelka, Jiří, 1892-1964
Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra / Jiří Havelka ; Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 295 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Ego : paměti, deníky, korespodence ; svazek 5)
Houžvička, Václav, 1949-
Czechs and Germans 1848-2004 : the Sudeten question and the transformation of Central Europe / Václav Houžvička. -- First English edition. -- Praha : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. -- 648 stran : fotografie, mapy, grafy
Johnson, Paul, 1928-
Mozart / Paul Johnson ; přeložil Jan Sládek. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 182 stran ; 21 cm
Kapitoly z britských a amerických dějin : profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám / Stanislav Tumis, Jan Koura a Jaromír Soukup (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 347 stran ; 19 cm. -- (Fontes ; 16. svazek)
Krvavé století 1914-2014 : dvacet válek, které změnily svět / editoři Emmanuel Hecht, Pierre Servent ; z francouzského originálu Le siècle de sang 1914-2014. Les vingt guerres qui ont changé le monde přeložil Bořek Neškudla. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 262 stran
Lowenthal, David, 1923-
The past is a foreign country - revisited / David Lowenthal. -- Revised and updated edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2013. -- xvi, 660 stran : ilustrace
Macura, Vladimír, 1945-1999
Znamení zrodu a české sny / Vladimír Macura. -- V tomto uspořádání vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 658 stran ; 21 cm. -- (Vybrané spisy Vladimíra Macury ; 1)
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence T.G. Masaryk - staročeši : TGM - FLR / [úvodní studie Jan Bílek, Helena Kokešová ; edice Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová]. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. -- 365 stran ; 22 cm
Memory and history : understanding memory as source and subject / edited by Joan Tumblety. -- London : Routledge, 2013. -- ix, 224 stran : ilustrace. -- (The Routledge guides to using historical sources)
Miller, Michael L., 1969-
Moravští Židé v době emancipace / Michael L. Miller ; z anglického originálu Rabbis and revolution : the jews of Moravia in the age of emancipation přeložila Klára Míčková. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 358 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Židé, dějiny, pamět ; svazek 01)
Musilová, Dana, 1958-
Z ženského pohledu : poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 / Dana Musilová. -- Vyd. 1.. -- České Budějovice : Němec-Veduta, 2007. -- 199 s. : il., portréty ; 24 cm
Neznámé Bělorusko / editoři Aleš Ancipienka, Valancin Akudovič ; [předml. Václav Havel ; z běloruštiny přel. Adam Havlín, Daniela Kolenovská]. -- Praha : Dokořán : Člověk v tísni - společnost při ČT, 2005. -- 179 s.. -- (Bod ; Bod [edice Dokořán])
Northern European overture to war, 1939-1941 : from Memel to Barbarossa / edited by Michael H. Clemmesen, Marcus S. Faulkner. -- Leiden ; Boston : Brill, 2013. -- xvi, 520 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (History of warfare, ISSN 1385-7827 ; volume 87)
Orientations : an anthology of East European travel writing, ca. 1550-2000 / edited by Wendy Bracewell. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2009. -- xxi, 402 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (East looks West ; v. 1)
Park, Yeonmi, 1993-
Abych přežila : můj útěk ze Severní Koreje / Yeonmi Parková ve spolupráci a Maryanne Vollersovou ; přeložil Jan M. Heller. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 305 stran, 16 nečíslovaných obrazových příloh : portréty ; 21 cm
Pelikán, Jiří, 1923-1999
Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim / přeložila Helena Lergetporer. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 192 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Dokument ; sv. 4)
Pintérová, Beáta
Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny : (v slovenskej a maďarskej historickej spisbe od polovice 19. storočia do konca 20. storočia) / Beáta Pintérová. -- Vydaní první. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. -- 270 stran : ilustrace, fotografie
Pithart, Petr, 1941-
Po Devětaosmdesátém : rozpomínání a přemítání / Petr Pithart ; ilustrace Karel Nepraš. -- První vydání. -- Praha : Academia, 2015. -- 490 stran ; ilustrace ; 22 cm. -- (Spisy Petra Pitharta ; svazek III)
Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta : dějiny starověké Levanty / Jana Mynářová (vyd.). -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- Vimperk : Akcent, tiskárna Vimperk s. r. o.. -- 294 stran ; 21 cm. -- (Starověké písemnictví Levanty ; svazek VI)
Prchal, Vítězslav
Společenstvo hrdinů : válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750 / Vítězslav Prchal. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 557 stran, 16 stran barevných příloh ; černobílá vyobrazení, tabulky. -- (Česká historie ; sv. 33)
Raška, Francis D. (Francis Dostál), 1971-
The Czechoslovak exile government in London and the Sudeten German issue / Francis Dostál Raška. -- 1st ed.. -- Prague : Karolinum, 2002. -- 241 s.
Slovakia in history / edited by Mikuláš Teich, Dušan Kováč and Martin D. Brown. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2013. -- ©2011. -- xvii, 413 stran : ilustrace, mapa
Snyder, Timothy, 1969-
Black earth : the Holocaust as history and warning / Timothy Snyder. -- London : The Bodley Head, 2015. -- xiii, 462 stran : mapy
Snyder, Timothy, 1969-
Černá zem : holokaust, historie a varování / Timothy Snyder ; z anglického originálu Black Earth: the Holocaust as history and warning přeložil Martin Pokorný. -- V českém jazyce vydání první. -- Litomyšl ; Praha : Paseka ; Prostor, c2015. -- 399 stran : mapy
Snyder, Timothy, 1969-
Politika života a smrti / Timothy Snyder ; uspořádal a přeložil Pavel Kůrka. -- 1. vydání. -- Břeclav : Malovaný kraj, 2015. -- 173 stran. -- (Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; svazek 17)
Soviet occupation of Romania, Hungary and Austria, 1944/45-1948/49 / edited by Csaba Békés, László Borhi, Peter Ruggenthaler, and Ottmar Trasca. -- Budapest : Central European University Press, 2015. -- xii, 390 stran
Srba, Ondřej
Dějiny Mongolska / Ondřej Srba, Michal Schwarz. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2015. -- 464 stran : černobílé ilustrace. -- (Dějiny států)
Škoda, Milan, 1956-
Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / Milan Škoda. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 280 stran, 8 stran nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, mapy. -- (Historica)
Šlechticův žid - žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / uspořádali Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič ; překlady z polštiny Markéta Fucimanová, Kateřina Mervartová, Jiří Muryc, Tereza Vlachová. -- První vydání. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. -- 287 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Nobilitas in historia moderna ; tomus VI)
Šustek, Vojtěch, 1968-
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava : edice historických dokumentů / Vojtěch Šustek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Archiv hl. m. Prahy : Scriptorium, 2012-. -- sv. : il., mapy, portréty ; 25 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; vol. 26/1)
Švedas, Aurimas
In the captivity of the matrix : Soviet Lithuanian historiography, 1944-1985 / Aurimas Švedas. -- Amsterdam ; New York : Rodopi, 2014. -- 280 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 38)
 

Voren, Robert van
Undigested past the holocaust in Lithuania / Robert van Voren. -- Amsterdam : Rodopi, 2011. -- xi, 195 stran. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 31)

Wagnerová, Alena, 1936-
Milena Jesenská / Alena Wagnerová ; z německého originálu Milena Jesenská (Biographie) přeložila Alena Bláhová. -- Vydání druhé, v Argu první, doplněné a opravené. -- Praha : Argo, 2015. -- 225 stran : černobílé fotografie
Wright, Alex, 1966-
Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. -- New York : Oxford University Press, c2014. -- 350 s. : il., faksim., portréty

9 - Hudba (9)

Zpět

Cook, Nicholas, 1950-
Beyond the score : music as performance / Nicholas Cook. -- New York : Oxford University Press, [2013]. -- xiv, 458 stran : ilustrace ; 25 cm
Dvořák, Ivan, 1946-
Bezčasí : nohybská kultura v letech 1976-1985 / Ivan Dvořák. -- První vydání. -- Praha : Galén, ©2011. -- 229 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 16 x 23 cm. -- (Olivovníky)
Gratias, Petr, 1955-
Decibely nad Brnem : tři desetiletí hlasité hudby za časů totality / Petr Gratias. -- Vydání první. -- V Brně : Jota, 2015. -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 x 23 cm
Johnson, Paul, 1928-
Mozart / Paul Johnson ; přeložil Jan Sládek. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 182 stran ; 21 cm
Keil, Charles
Bright Balkan morning : Romani lives & the power of music in Greek Macedonia / photographs by Dick Blau ; text by Charles & Angeliki Vellou Keil ; soundscapes by Steven Feld. -- Middletown : Wesleyan University Press, ©2002. -- xxiv, 325 stran : ilustrace ; 25 x 29 cm. + 1 CD ROM
Mišina, Dalibor
Shake, rattle and roll : Yugoslav rock music and the poetics of social critique / Dalibor Mišina. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, ©2013. -- 247 stran ; 24 cm.. -- (Ashgate popular and folk music series)
Riedel, Jaroslav, 1963-
Kritik bez konzervatoře : rozhovor s Jiřím Černým / Jaroslav Riedel. -- Třetí vydání. -- Praha : Galén, [2015]. -- ©2015. -- 342 stran ; 21 cm
Sun, sea, and sound : music and tourism in the circum-Caribbean / edited by Timothy Rommen and Daniel T. Neely. -- New York : Oxford University Press, 2014. -- xxi, 322 stran : ilustrace : 24 cm
The Oxford handbook of applied ethnomusicology / edited by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, [2015]. -- xvii, 836 stran : ilustrace

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (13)

Zpět

Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599
Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus / Daniel Adam z Veleslavína ; ze starého tisku k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 365 stran
Balík, Štěpán, 1976-
Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách / Štěpán Balík. -- Vydání první. -- Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 142 stran ; 21 cm
Bloom, Paul, 1963-
Jak se děti učí významu slov / Paul Bloom ; z anglického originálu How children learn the meanings of words přeložil Jan Chromý. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 294 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Lingvistika)
Dini, Pietro U., 1960-
Prelude to Baltic linguistics : earliest theories about Baltic languages (16th century) / Pietro U. Dini. -- Amsterdam : Rodopi, 2014. -- 170 stran : grafy, tabulky. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 36)
Discourse studies : a multidisciplinary introduction / edited by Teun A. van Dijk. -- Second edition. -- Los Angeles : Sage, 2011. -- xviii, 414 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm
From the sublime to city crime / edited by Maurizio Ascari and Stephen Knight. -- Monaco : Liberfaber, 2015. -- 297 stran 24 cm. -- (Cultures and civilisations)
Genzor, Jozef, 1939-
Jazyky světa : historie a současnost / Jozef Genzor. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 672 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Jungmannová, Lenka, 1967-
Příběhy obyčejných šílenství : "nová vlna" české dramatiky po roce 1989 / Lenka Jungmannová. -- Vydání první. -- Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2014. -- 243 stran ; 21 cm
Lascaratou, Chryssoula
The language of pain : expression or description? / Chryssoula Lascaratou, University of Athens. -- Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007. -- xii, 237 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Converging evidence in language and communication research, ISSN 1566-7774 ; v. 9)
Laugier, Sandra
Why we need ordinary language philosophy / Sandra Laugier ; translated by Daniela Ginsburg. -- Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2013. -- xiii, 147 stran ; 24 cm
Montanari, Franco
The Brill dictionary of ancient Greek / by Franco Montanari ; editors of the English edition Madeleine Goh & Chad Schroeder ; under the auspices of the Center for Hellenic Studies, Harvard University ; advisory editors Gregory Nagy, Leonard Muellner. -- Leiden ; Boston : Brill, [c2015]. -- lx, 2431 stran ; 27 cm
Spolsky, Bernard, 1932-
Sociolinguistics / Bernard Spolsky, Professor of English at Bar-Ilan University, Israel. -- Oxford : Oxford University Press, 1998. -- xiii, 128 stran. -- (Oxford introduction to language study)
The Routledge handbook of discourse analysis / edited by James Paul Gee and Michael Handford. -- First published. -- London ; New York : Routledge, ©2012. -- xxvi, 681 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Routledge handbooks in applied linguistics)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (6)

Zpět

Cave, Roderick, 1935-
Knihy : přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky / Roderick Cave a Sara Ayadová ; z anglického originálu A history of the book in 100 books ... přeložil Vladimír Golombek. -- V Praze : Slovart, 2015. -- 288 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 27 cm
Havlík, Vladimír, 1961-
Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie / Vladimír Havlík. -- 2. vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 165 stran ; 21 cm. -- (Hermés ; sv. I)
Punch, Keith
Úspěšný návrh výzkumu / Keith F. Punch ; z anglického originálu Developing effective research proposals přeložil Jan Hendl. -- Vydání druhé. -- Praha : Portál, 2015. -- 232 stran
Ryan, Marie-Laure, 1946-
Narativ jako virtuální realita : imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích / Marie-Laure Ryanová ; z anglického originálu Narrative as virtual reality: immersion and interactivity in literature and electronic media ... přeložila Eva Krásová. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 463 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Možné světy ; sv. 7)
Williams, Christopher
Doing international research / Christopher Williams. -- First published. -- Thousand Oaks : Sage Publications Ltd, 2015. -- xxxiii, 305 stran : ilustrace
Wright, Alex, 1966-
Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. -- New York : Oxford University Press, c2014. -- 350 s. : il., faksim., portréty

13 - Matematika (3)

Zpět

Bryman, Alan, 1947-
Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 & 19 : a guide for social scientists / Alan Bryman and Duncan Cramer. -- Hove ; New York : Routledge, ©2011. -- xxv, 377 stran : ilustrace
Vopěnka, Petr, 1935-2015
Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 / Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. -- 2. vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 290 stran. -- (Hermés ; svazek 8)
Whitehead, Alfred North, 1861-1947
Principia mathematica / by Alfred North Whitehead and Bertrand Russell. -- Reprint. -- Seaside : Merchant Books, [2009]. -- 3 svazky (IX, 666 S

14 - Lékařství (2)

Zpět

Belz, Wolfram
Vom Konkreten zum Abstrakten : Leben und Werk Kurt Goldsteins ; (1878 - 1965) / Autoren: Wolfram Belz, Andreas Eisenblätter, Axel Schulz ; Gerhard Danzer (Hrsg.). -- Frankfurt am Main : VAS, 2006. -- 273 stran : ilustrace 21 cm. -- (Reihe Psychosoziale Aspekte in der Medizin: Psychosomatik)
Haškovcová, Helena, 1945-
Lékařská etika / Helena Haškovcová. -- Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. -- Praha : Galén, c2015. -- ©2015. -- 225 stran ; 23 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (113)

Zpět

Acharya, Amitav, 1962-
The making of Southeast Asia : international relations of a region / Amitav Acharya. -- First Cornell paperback. -- Ithaca : Cornell University Press, [2013]. -- xvii, 350 stran, 40 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 23 cm. -- (Cornell studies in political economy)
Balabán, Miloš, 1962-
Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy / Miloš Balabán, Bohuslav Pernica a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 310 stran : grafická znázornění ; 21 cm
Balík, Stanislav, 1978-
Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 / Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha. -- Vydání první. -- Praha: Argo, 2015. -- 490 stran , [8] stran obrazové přílohy : černobílé ilustrace
Beck, Ulrich, 1944-2015
Německá Evropa : nové mocenské krajiny ve znamení krize / Ulrich Beck ; z německého originálu Das deutsche Europa. Neue Machtlandschaften im Zeichen der Krise přeložila Alena Bakešová. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 98 stran. -- (Filosofie a sociální vědy ; 53. svazek)
Belling, Vojtěch, 1981-
Stát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku / Vojtěch Belling. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. -- 252 stran ; 21 cm
Beneš, Edvard, 1884-1948
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů / Dagmar Hájková, Pavel Horák (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014-. -- sv. ; 25 cm. -- (Edice dokumentů ; svazek 1, 3/1)
Bevir, Mark, 1963-
The state as cultural practice / Mark Bevir, R.A.W. Rhodes. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- xii, 246 stran ; 24 cm
Bezpečné Česko v bezpečné Evropě / [editor Libor Stejskal ; autoři příspěvků Miloš Balabán ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. -- 152 s. : il. ; 21 cm
Cabinet ministers and parliamentary government / edited by Michael Laver, Kenneth A. Shepsle. -- Re-issued. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. -- ©1994. -- ix, 318 stran ; 24 cm. -- (Political economy of institutions and decisions)
Cohen, Jeffrey E.
Presidential leadership in public opinion : causes and consequences / Jeffrey E. Cohen, Fordham University. -- New York : Cambridge University Press, 2015. -- xii, 212 stran ; 24 cm
Combes, Héléne
Sociologie du clientélisme / Héléne Combes, Gabriel Vommaro. -- Paris : La Découverte, 2015. -- 127 stran : tabulky. -- (Repères)
Contemporary Chinese politics : new sources, methods, and field strategies / edited by Allen Carlson, Mary E. Gallagher, Kenneth Lieberthal, Melanie Manion. -- 1st published. -- New York : Cambridge University Press, 2010. -- xii, 315 stran : tabulky, grafy, černobílé fotografie, mapky ; 24 cm
Čamrová, Lucie
Fragilita globálního systému : proč přežila al-Káida / Lucie Čamrová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. -- 207 stran : ilustrace
Debating institutionalism / Jon Pierre, Guy Peters and Gerry Stoker. -- First paperback edition. -- Manchester : Manchester University Press, 2013. -- x, 246 stran
Deliberative democracy : issues and cases / edited by Stephen Elstub and Peter McLaverty. -- Edinburgh : Edinburgh University Press, [2014]. -- xi, 227 stran : ilustrace ; 24 cm
Denters, Bas, 1954-
Size and local democracy / Bas Denters, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, with the assistance of Peter Geurts. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, ©2014. -- ix, 462 stran : ilustrace
Dickovick, James Tyler, 1973-
Comparative politics : integrating theories, methods, and cases / J. Tyler Dickovick and Jonathan Eastwood. -- Second edition. -- New York : Oxford University Press, 2016. -- xxv, 638 stran, 8 nečíslovaných stran mapové přílohy : ilustrace
Eidintas, Alfonsas, 1952-
Antanas Smetona and his Lithuania : from the national liberation movement to an authoritarian regime (1893-1940) / by Alfonsas Eidintas ; translated and edited by Alfred Erich Senn. -- Boston : Brill, 2015. -- xviii, 486 stran : ilustrace. -- (On the boundary of two worlds ; 42)
Engelmeier, Tobias F.
Nation-building and foreign policy in India : an identity-strategy conflict / Tobias F. Engelmeier. -- New Delhi : Foundation Books, 2009. -- 304 stran : ilustrace ; 24 cm
Fasora, Lukáš, 1972-
Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. -- 1. vydání. -- Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 242 stran ; 22 cm
Fravel, M. Taylor, 1971-
Strong borders, secure nation : cooperation and conflict in China's territorial disputes / M. Taylor Fravel. -- Princeton : Princeton University Press, ©2008. -- xvi, 376 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Princeton studies in international history and politics)
Gender and elections : shaping the future of American politics / edited by Susan J. Carroll, Rutgers University and Richard L. Fox, Loyola Marymount University. -- Third Edition. -- New York : Cambridge University Press, 2014. -- xvi, 299 stran : ilustrace ; 25 cm
Glock, Birgit
Stadtpolitik in schrumpfenden Städten : Duisburg und Leipzig im Vergleich / Birgit Glock. -- 1. Auflage. -- Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. -- 229 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Stadt, Raum und Gesellschaft ; Bd. 23)
Goh, Evelyn, 1974-
The struggle for order : hegemony, hierarchy, and transition in post-Cold War East Asia / Evelyn Goh. -- First published in paperback. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- ©2013. -- xxiii, 267 stran ; 24 cm
Gordon, A. D. D.
India's rise as an Asian power : nation, neighborhood, and region / Sandy Gordon. -- Washington : Georgetown University Press, 2014. -- xxxi, 264 stran ; 24 cm. -- (South Asia in world affairs series)
Grünhut, Aron, 1895-1974
Katastrofa slovenských Židov : vzostup a zánik bratislavských Židov / Aron Grünhut ; z nemeckého originálu Katastrophenzeit des Slowakischen Judentums preložila Marta Ličková. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 220 stran, 64 nečíslovaných stran fotografické přílohy ; 21 cm
Guéhenno, Jean-Marie, 1949-
The fog of peace : a memoir of international peacekeeping in the 21st century / Jean-Marie Guéhenno. -- Washington : Brookings Institution Press, [2015]. -- xvii, 331 stran ; 24 cm
Handbuch Policy-Forschung / Georg Wenzelburger, Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.). -- Wiesbaden : Springer VS, 2015. -- 749 stran : grafy, ilustrace. -- (Handbuch)
Havel, Václav, 1936-2011
Perzekuce Václava Havla : dopisy a dokumenty z let 1968-1989 / uspořádal Jan Hron. -- Vydání první. -- Praha : Knihovna Václava Havla, 2015. -- 312 stran. -- (Edice Knihovny Václava Havla ; svazek 8)
Havelka, Jiří, 1892-1964
Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra / Jiří Havelka ; Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 295 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Ego : paměti, deníky, korespodence ; svazek 5)
Hayton, Bill
The South China Sea : the struggle for power in Asia / Bill Hayton. -- New Haven ; London : Yale University Press, [2014]. -- ©2014. -- xviii, 298 stran : mapy ; 24 cm
Heaney, Michael T.
Party in the street : the antiwar movement and the Democratic party after 9/11 / Michael T. Heaney, University of Michigan, Ann Arbor, Fabio Rojas, Indiana University, Bloomington. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015. -- xiii, 313 stran ; 24 cm. -- (Cambridge studies in contentious politics)
Heimstätten der Nation : ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich / herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. -- 2., überarbeitete Auflage. -- Marburg : Herder-Institut, 2013. -- viii, 279 stran : ilustrace, mapy, portrét, plány, faksimile ; 24 cm. -- (Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung ; 32)
Chandra, Kanchan, 1971-
Why ethnic parties succeed : patronage and ethnic head counts in India / Kanchan Chandra. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2007. -- ©2004. -- xxi, 343 stran : ilustrace, mapy, tabulky ; 24 cm
India's foreign policy : a reader / edited by Kanti P. Bajpai and Harsh V. Pant. -- First edition. -- New Delhi : Oxford University Press, 2013. -- x, 452 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm. -- (Critical issues in Indian politics)
  Janusauskiene, Diana
Post-communist democratisation in Lithuania : elites, parties, and youth political organisations, 1988-2001 / Diana Janusauskiene. -- Amsterdam ; New York : Rodopi, 2011. -- 172 stran. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 28)
Janýr, Přemysl, 1949-
Aby se tu dalo žít : výběr textů publikovaných v Britských listech / Přemysl Janýr. -- Středokluky : Zdeněk Susa, 2014-2015. -- 2 svazky (317 ; 311 stran) ; 18 cm
Joseph, Jonathan, 1970-
The social in the global : social theory, governmentality and global politics / Jonathan Joseph. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2012. -- ix, 302 stran. -- (Cambridge studies in international relations ; 122)
Kellstedt, Paul M., 1968-
The fundamentals of political science research / Paul M. Kellstedt, Guy D. Whitten. -- Second edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2013. -- xxiv, 316 stran : ilustrace
Kelsen, Hans, 1881-1973
The essence and value of democracy / Hans Kelsen ; edited by Nadia Urbinati and Carlo Invernizzi Accetti ; translated by Brian Graf. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., [2013]. -- ©2013. -- v, 109 stran ; 23 cm
Klíma, Michal, 1959-
Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem / Michal Klíma. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 364 stran. -- (Politické systémy ; 6. svazek)
Koho volí Vaši sousedé? : prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny / Tomáš Kostelecký ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2014. -- 173 s. : il. (některé barev.), mapy ; 26 cm. -- (Studie ; sv. 107)
Kotef, Hagar, 1977-
Movement and the ordering of freedom : on liberal governances of mobility / Hagar Kotef. -- Durham ; London : Duke University Press, [2015]. -- xiii, 234 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Perverse modernities)
Krebs, Ronald R., 1974-
Narrative and the making of US national security / Ronald R. Krebs. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2015. -- xvi, 387 stran ; 24 cm. -- (Cambridge studies in international relations ; 138)
Kučerová, Irah, 1959-
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států / Irah Kučerová. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 232 stran ; 21 cm
Kunštát, Daniel
Za rudou oponou : komunisté a jejich voliči / Daniel Kunštát. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. -- 324 stran : grafy, tabulky ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 90)
Kurtz, Marcus J.
Latin American state building in comparative perspective : social foundations of institutional order / Marcus J. Kurtz. -- New York : Cambridge University Press, 2013. -- x, 275 stran : ilustrace ; 24 cm.
La guerre au Mali : comprendre la crise au Sahel et au Sahara : enjeux et zones d'ombre / sous la direction de Michel Galy ; préface de Bertrand Badie. -- Paris : La Découverte, 2013. -- 198 stran : mapy ; 22 cm. -- (Cahiers libres)
Laurens, Sylvain, 1978-
Les courtiers du capitalisme : milieux d'affaires et bureaucrates a Bruxelles / Sylvain Laurens. -- Marseille : Agone, 2015. -- 464 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (L'ordre des choses)
Lim, Timothy C., 1960-
Doing comparative politics : an introduction to approaches and issues / Timothy C. Lim. -- Second edition. -- Boulder : Lynne Rienner Publishers, 2010. -- xi, 369 stran : ilustrace
Local councillors in Europe / Björn Egner, David Sweeting, Pieter-Jan Klok (eds.). -- Wiesbaden : Springer VS, ©2013. -- 280 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Urban and regional research international ; vol. 14)
López-Alves, Fernando
State formation and democracy in Latin America, 1810-1900 / Fernando López-Alves. -- Durham ; London : Duke University Press, 2000. -- xiv, 295 stran : ilustrace
Loughlin, John, 1948-
Subnational democracy in the European Union : challenges and opportunities / by John Loughlin ; with the collaboration of Eliseo Aja, Udo Bullmann, Frank Hendriks, Anders Lidström, Daniel L. Seiler. -- Oxford : Oxford University Press, [2001]. -- ©2001. -- xv, 422 stran : ilustrace ; 24 cm
Lowndes, Vivien
Why institutions matter : the new institutionalism in political science / Vivien Lowndes and Mark Roberts. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2013. -- x, 236 stran ; 22 cm. -- (Political analysis)
Major powers and the quest for status in international politics : global and regional perspectives / edited by Thomas J. Volgy, Renato Corbetta, Keith A. Grant, and Ryan G. Baird. -- First edition. -- New York : Palgrave Macmillan, 2011. -- xiii, 242 stran: ilustrace ; 22 cm. -- (Evolutionary processes in world politics)
Makariusová, Radana, 1978-
Globální vládnutí a nestátní aktéři / Radana Makariusová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. -- 255 stran ; tabulky, grafy
Making things international, 1. Circuits and motion / edited by Mark B. Salter. -- Minneapolis : University of Minnesota Press, [2015]. -- xxii, 369 stran ; 26 cm
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence T.G. Masaryk - staročeši : TGM - FLR / [úvodní studie Jan Bílek, Helena Kokešová ; edice Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová]. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. -- 365 stran ; 22 cm
Mitchell, James, 1960-
The Scottish National Party : transition to power / James Mitchell, Lynn Bennie, and Rob Johns. -- 1st pub.. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. -- xi, 188 stran : ilustrace ; 23 cm
Mitchell, James, 1960-
The Scottish question / James Mitchell. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- 308 stran ; 24 cm
Müller, Matthias, 1981-
Die SPD und die Vertriebenenverbände 1949-1977 : Eintracht, Entfremdung, Zwietracht / Matthias Müller. -- Berlin : Lit, 2012. -- viii, 603 stran ; 21 cm. -- (Politik und Geschichte ; Band 8)
Musilová, Dana, 1958-
Z ženského pohledu : poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 / Dana Musilová. -- Vyd. 1.. -- České Budějovice : Němec-Veduta, 2007. -- 199 s. : il., portréty ; 24 cm
Naxera, Vladimír
Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace : studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky / Vladimír Naxera. -- Vydání první. -- Brno : Doplněk, 2015. -- 243 stran ; tabulky, grafy. -- (Společensko-ekologická edice ; svazek 19)
Nemčok, Miroslav
Zmiešané volebné systémy v praxi : analýza ich fungovania v Litve a na Novom Zélande / Miroslav Nemčok. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 145 stran. -- (Politologická řada ; svazek č. 52)
Networked politics : agency, power, and governance / edited by Miles Kahler. -- Ithaca : Cornell University Press, 2009. -- x, 274 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Cornell studies in political economy)
New paradigms in public policy / edited by Peter Taylor-Gooby. -- First edition. -- Oxford Oxford University Press, [2013]. -- ©2013. -- xi, 258 stran : ilustrace 24 cm
Niskanen, William A., 1933-2011
Bureaucracy & representative government / William A. Niskanen, Jr.. -- New Brunswick : Aldine Transaction, 2007. -- x, 241 stran : ilustrace ; 23 cm
Nozick, Robert, 1938-2002
Anarchie, stát a utopie / Robert Nozick ; z anglického originálu Anarchy, state, and utopia ... přeložila Zuzana Gabajová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 379 stran ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 37)
Oxford handbook of governance / edited by David Levi-Faur. -- 1st pub.. -- Oxford : Oxford University Press, 2012. -- xxii, 803 s. : il. ; 25 cm
Park, Yeonmi, 1993-
Abych přežila : můj útěk ze Severní Koreje / Yeonmi Parková ve spolupráci a Maryanne Vollersovou ; přeložil Jan M. Heller. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 305 stran, 16 nečíslovaných obrazových příloh : portréty ; 21 cm
Party politics and democracy in Europe : essays in honour of Peter Mair / edited by Ferdinand Müller-Rommel and Fernando Casal Bértoa. -- Abingdon ; New York : Routledge, is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2016]. -- xxi, 264 stran : grafy, tabulky. -- (West European politics series)
Pelikán, Jiří, 1923-1999
Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim / přeložila Helena Lergetporer. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 192 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Dokument ; sv. 4)
Peters, B. Guy, 1944-
Advanced introduction to public policy / B. Guy Peters, Maurice Falk Professor, University of Pittsburgh, USA. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing Limited, 2015. -- x, 203 stran ; 22 cm. -- (Elgar advanced introductions)
Pithart, Petr, 1941-
Po Devětaosmdesátém : rozpomínání a přemítání / Petr Pithart ; ilustrace Karel Nepraš. -- První vydání. -- Praha : Academia, 2015. -- 490 stran ; ilustrace ; 22 cm. -- (Spisy Petra Pitharta ; svazek III)
Placák, Petr, 1964-
Gottwaldovo Československo jako fašistický stát / Petr Placák. -- Vydání první. -- Praha ; Litomyšl : Paseka : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 189 stran : ilustrace (barevné) ; 21 cm
Policy-making in the European Union / edited by Helen Wallace, Mark A. Pollack, Alasdair R. Young. -- Seventh edition. -- Oxford : Oxford University Press, c2015. -- xxxviii, 574 stran : il.. -- (New European Union series)
Political theory : tradition and diversity / edited by Andrew Vincent. -- New York : Cambridge University Press, 1997. -- xi, 275 stran ; 24 cm
Pomerantsev, Peter
Nothing is true and everything is possible : the surreal heart of the new Russia / Peter Pomerantsev. -- First edition. -- New York : PublicAffairs, 2014. -- 241 stran
Practices of freedom : decentred governance, conflict and democratic participation / [edited by] Steven Griggs, Aletta J. Norval, Hendrik Wagenaar. -- New York : Cambridge University Press, [2014]. -- xii, 318 stran : ilustrace ; 24 cm
Rationality, democracy, and justice : the legacy of Jon Elster / edited by Claudio Lopez-Guerra, Julia Maskivker ;. -- New York : Cambridge University Press, 2014. -- xv, 286 stran
Reassembling international theory : assemblage thinking and international relations / edited by Michele Acuto and Simon Curtis. -- Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. -- ix, 146 stran ; 23 cm. -- (Palgrave pivot)
Right-wing populism in Europe : politics and discourse / edited by Ruth Wodak, Majid KhosraviNik, Brigitte Mral. -- First published. -- London : Bloomsbury, 2013. -- xxviii, 334 stran : ilustrace, grafy
Rybář, Marek
Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 / Marek Rybář, Peter Spáč, Petr Voda. -- 1. vydání. -- Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. -- 225 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 20 cm. -- (Politologická řada ; číslo 49)
Rychlík, Jan, 1954-
Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914-1992 / Jan Rychlík. -- Vydání ve Vyšehradu druhé. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 677 stran : faksimile, mapy ; 25 cm
Říchová, Blanka, 1958-
Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 251 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 65. svazek)
Sandel, Michael J., 1953-
Spravedlnost: co je správné dělat / Michael sandel ; z anglického originálu Justice. What's the right thing to do?... přeložil Tomáš Chudý. -- První české vydání. -- Praha : Karolinum, 2015. -- 303 stran
Sedelius, Thomas
The tug-of-war between presidents and prime ministers : semi-presidentialism in Central and Eastern Europe /. -- Saarbrücken : Akademiker Verlag, 2012. -- 317 stran: grafy, tabulky
 

Shrinking citizenship : discursive practices that limit democratic participation in Latvian politics / edited by Maria Golubeva and Robert Gould. -- Amsterdam : Rodopi, 2010. -- 197 stran. -- (On the boundary of two worlds: identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 26)

Skinner, Quentin, 1940-
The foundations of modern political thought. Vol. 1, The renaissance / Quentin Skinner. -- Cambridge : Cambridge University Press, ©1978. -- xxiv, 305 stran ; 24 cm
Spatiality, sovereignty and Carl Schmitt : geographies of the Nomos / edited by Stephen Legg. -- London ; New York : Routledge, 2011. -- xiv, 306 stran ; 25 cm. -- (Interventions)
Stickler, Matthias
"Ostdeutsch heisst Gesamtdeutsch" : Organisation, Selbstverständnis und heimatpolitische Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenverbände : 1949-1972 / Matthias Stickler. -- Düsseldorf : Droste, 2004. -- 511 stran ; 24 cm. -- (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte ; Band 46)
Sušová-Salminen, Veronika, 1976-
Putin : nezkreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi / Veronika Salminen. -- V Praze : Daranus, 2015. -- 347 stran ; 22 cm
Švík, Peter, 1981-
Počiatky európskej integrácie : koncepty, procesy, aktéri v rokoch 1944-1952 / Peter Švík. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 139 stran
Tavits, Margit
Post-communist democracies and party organization / Margit Tavits. -- First published. -- New York : Cambridge University Press, 2013. -- viii, 289 stran : ilustrace ; 24 cm
The aftermath of suffrage : women, gender, and politics in Britain, 1918-1945 / edited by Julie Gottlieb, Senior Lecturer in Modern History, University of Sheffield and Richard Toye, Professor of Modern History, University of Exeter. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, a division of St Martin's Press LLC, 2013. -- x, 254 stran : ilustrace ; 22 cm
The international politics of climate change / edited by Aynsley Kellow, Professor of Government University of Tasmania, Australia and Sonja Boehmer-Christiansen, Emeritus Reader in Geography, Department of Geography, University of Hull, UK. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, c2010. -- xxi, 608 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (An Elgar research collection)
The law of the sea and the polar regions : interactions between global and regional regimes / edited by Erik J. Molenaar, Alex G. Oude Elferink, and Donald R. Rothwell. -- Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2013. -- xxxi, 432 stran ; 24 cm. -- (Publications on ocean development, ISSN 0924-1922 ; volume 76)
The new police science : the police power in domestic and international governance / Edited by Markus D. Dubber and Mariana Valverde. -- Stanford : Stanford University Press, 2006. -- ix, 308 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Critical perspectives on crime and law)
The Oxford handbook of political leadership / edited by R.A.W. Rhodes and Paul 't Hart. -- First Edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- xxiii, 772 stran ; 26 cm
The power of cities in international relations / edited by Simon Curtis. -- New York : Routledge, 2014. -- 192 stran ; 24 cm. -- (Cities and global governance ; 2)
Van Evera, Stephen, 1948-
Guide to methods for students of political science / Stephen Van Evera. -- Ithaca : Cornell University Press, 1997. -- vi, 136 stran ; 21 cm
Vaughan-Williams, Nick
Europe's border crisis : biopolitical security and beyond / by Nick Vaughan-Williams. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- 192 stran ; 24 cm
Viková-Kunětická, Božena, 1862-1934
Jus suffragii : politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926 / Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová (eds.). -- Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2012. -- 331 stran : 1 portrét ; 22 cm
Viroli, Maurizio, 1952-
Redeeming "The prince" : the meaning of Machiavelli's masterpiece / Maurizio Viroli. -- Princeton : Princeton University Press, [2014]. -- xiv, 189 stran ; 22 cm
Voda, Petr
Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013 / Petr Voda. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 241 stran. -- (Politologická řada ; svazek č. 51)
Volby do Poslanecké sněmovny 2002 / Lukáš Linek ... [et al.] (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003. -- viii, 264 s. : tab., grafy.. -- (Setkávání ; Sv. 1)
Waldner, David
State building and late development / David Waldner. -- Ithaca : Cornell University Press, 1999. -- x, 246 stran : ilustrace ; 25 cm
Watson, Alexander, 1979-
Enduring the Great War : combat, morale and collapse in the German and British armies, 1914-1918 / Alexander Watson. -- Reprint. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. -- ©2008. -- xv, 288 stran : ilustrace, mapa ; 24 cm. -- (Cambridge military histories)
Wedeen, Lisa,
Ambiguities of domination : politics, rhetoric, and symbols in contemporary Syria : with a new preface / Lisa Wedeen. -- Chicago : The University of Chicago Press, 2015. -- ©1999. -- xxv, 244 stran ; ilustrace
Wodak, Ruth, 1950-
The politics of fear : what right-wing populist discourses mean / Ruth Wodak. -- Los Angeles : Sage, 2015. -- xvi, 248 stran : ilustrace
Young, Crawford, 1931-
The postcolonial state in Africa : fifty years of independence, 1960-2010 / Crawford Young. -- Madison : The University of Wisconsin Press, 2012. -- xviii, 468 stran : mapa ; 23 cm. -- (Africa and the diaspora: history, politics, culture)
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně ... / editoři Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek. -- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2008-. -- svazků : tabulky, faksimilie ; 25 cm
Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998 / editor Jiří Večerník, vedoucí týmu Petr Matějů ; [autor předmluvy Jacques Rupnik]. -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 1998. -- 364 s. : tab., grafy ; 24 cm

16 - Právo (8)

Zpět

Crawford, James, 1948-
The creation of states in international law / James Crawford. -- Second edition. -- Oxford : Clarendon Press : Oxford University Press, 2011. -- ©2006. -- lxxii, 870 stran
Izrael: bojkot, divestice, sankce / sestavila Audrea Limová ; z anglického originálu The case for sanctions against Israel přeložila Jaroslava Kočová. -- Vydání první. -- Olomouc : Broken Books, 2015. -- 292 stran
Kmoch, Pavel, 1968-
Provinění proti národní cti : „malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy / Pavel Kmoch. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 659 stran : obrazové přílohy, tabulky. -- (Historie)
Rozehnal, Aleš, 1970-
Mediální právo / Aleš Rozehnal. -- 2. rozšířené vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. -- 463 stran. -- (Monografie)
Sokol, Jan, 1936-
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích / Jan Sokol. -- Vydání druhé, opravené, ve Vyšehradu první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 296 stran
Talmon, Stefan, 1965-
Recognition in international law : a bibliography / compiled by Stefan Talmon, University of Tübingen, Faculty of Law. -- The Hague ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, ©2000. -- xxxvi, 401 stran ; 25 cm
Tavits, Margit
Presidents with prime ministers : do direct elections matter? / Margit Tavits. -- Oxford : Oxford University Press, 2009. -- x, 273 stran ; 24 cm
Tymofeyeva, Alla
Protection of human rights in the post-communist countries : in the context of the case-law of the European Court of Human Rights / Alla Tymofeyeva, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Tatiana Jančárková. -- Prague : Charles University in Prague, Faculty of Law, 2014. -- Eva Rozkotová. -- 188 stran

17 - Psychologie (7)

Zpět

Bilder, Sehen, Denken : zum Verhältnis von begrifflich-philosophischen und empirisch-psychologischen Ansätzen in der bildwissenschaftlichen Forschung / Klaus Sachs-Hombach, Rainer Totzke (Hrsg.). -- Köln : Herbert von Halem, ©2011. -- 451 stran : ilustrace ; 22 cm
Csíkszentmihályi, Mihály, 1934-
Flow : o štěstí a smyslu života / Mihaly Csikszentmihalyi ; z anglického originálu přeložila Eva Hauserová. -- Vydání druhé, upravené, v Portále první. -- Praha : Portál, 2015. -- 326 stran ; 24 cm
Hartl, Pavel, 1934-
Psychologický slovník / Pavel Hartl, Helena Hartlová. -- Třetí, aktualizované vydání. -- Praha : Portál, 2015. -- 774 stran ; 22 cm
Jung, Carl Gustav, 1875-1961
Rozhovory s C.G. Jungem / William McGuire, R.F.C. Hull (eds.) ; z anglického originálu C.G. Jung speaking vybral a přeložil Ondřej Fafejta. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 301 stran ; 21 cm
Molton, Mary Dian
Matka, hetéra, amazonka, médium : čtyři ženské archetypy / Mary D. Molton, Lucy A. Sikes ; z anglického originálu Four eternal women přeložil Ivo Müller. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 334 stran ; 21 cm. -- (Spektrum ; 97)
Polák, Michal, 1976-
Freudova neurofyziologie mysli / Michal Polák. -- 2. vydání. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 148 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Hermés ; svazek 4)
Röhr, Heinz-Peter, 1949-
Závislost : jak jí porozumět a jak ji překonat / Heinz-Peter Röhr ; z německého originálu Sucht - Hintergründe und Heilung, přeložil Petr Babka. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 176 stran. -- (Spektrum)

18 - Sociologie (68)

Zpět

Anderson, Margo J.
The American census : a social history / Margo J. Anderson. -- Second edition. -- New Haven : Yale University Press, 2015. -- x, 332 stran : ilustrace
Ariely, Dan, 1968-
Iracionálně váš... : úvahy o ztracených ponožkách, šroubech do dívčích hlav a dalších existenciálních záležitostech / Dan Ariely ; s ilustracemi Williama Haefeliho ; překlad Svatoslav Gosman. -- Vydání první. -- Praha : Práh, 2015. -- 227 stran : ilustrace ; 21 cm
Bahenská, Marie, 1970-
O ženské práci : dobové (sebe)reflexe a polemiky / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. -- 243 stran ; 22 cm
Bahenská, Marie, 1970-
Počátky emancipace v Čechách : dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století / Marie Bahenská. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri ; Sociologické nakladatelství SLON, 2005. -- 175 s.. -- (Gender sondy ; sv. 2)
Boltanski, Luc, 1940-
On critique : a sociology of emancipation / Luc Boltanski. -- Cambridge : Polity, 2011. -- ©2009. -- xiv, 191 stran
Breithaupt, Fritz
Der Ich-Effekt des Geldes : zur Geschichte einer Legitimationsfigur / Fritz Breithaupt. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2008. -- 318 stran ; 19 cm. -- (Fischer ; 18059)
Burzová, Petra Lupták
Okouzleni pohledem na dav : principy uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace / Petra Burzová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 157 stran ; 20 cm. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 36. svazek)
Canning, Kathleen
Gender, citizenships and subjectivities / edited by Kathleen Canning and Sonya O. Rose. -- Oxford : Blackwell, 2002. -- vi, 239 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Gender and history) (A gender and history special issue)
Drda, Adam, 1971-
Zvláštní zacházení : rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. - Birkenau / Adam Drda. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2014. -- 253 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. -- (Revolver Revue ; sv. 82)
Fall, Susanne, 1922-2003
Terezín, ráj mezi lágry / Susanne Fall ; překlad Věra Koubová. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2015. -- 90 stran ; 20 cm. -- (Revolver Revue ; sv. 91)
Galletta, Anne
Mastering the semi-structured interview and beyond : from research design to analysis and publication / Anne Galletta ; foreword by William E. Cross, Jr.. -- New York : New York University Press, [2013]. -- ©2013. -- xiii, 245 stran ; 24 cm. -- (Qualitative studies in psychology)
Gleeson, Brendan
The urban condition / Brendan Gleeson. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- 165 stran. -- (Questioning cities)
Globalizace a globální problémy : sborník textů k celouniverzitnímu kurzu "Globalizace a globální problémy" 2005-2007 / editoři: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický. -- Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2006. -- 312 s. : grafy, tabulky
Goertz, Gary, 1953-
A tale of two cultures : qualitative and quantitative research in the social sciences / Gary Goertz and James Mahoney. -- Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2012. -- viii, 238 s. : il. ; 24 cm
Hroch, Miroslav, 1932-
Social preconditions of national revival in Europe : a comparative analysis of the social composition of patriotic groups among the smaller European nations / Miroslav Hroch ; translated by Ben Fowkes. -- New York : Columbia University Press, c2000. -- xix, 220 s. ; mapy; 23 cm
Hsia, R. Po-chia, 1953-
Trident 1475 : rituální vražda před soudem / Ronnie Po-Chia Hsia ; z anglického originálu Trent 1475. Stories of a ritual murder trial přeložila Zuzana Fritschová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 157 stran ; ilustrace. -- (Každodenní život ; Svazek 64)
Jay, Mike, 1959-
Císařové snů : příběh drog v devatenáctém století / Mike Jay ; z anglického originálu Emperor of dreams: Drugs in the nineteenth century ... přeložil Pavel Sojka. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator, 2015. -- 215 stran ; 21 cm. -- (Muchomůrky bílé)
Jeden den ve středověku / editoři Martin Nodl a Petr Sommer. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, 2014. -- 217 stran : ilustrace
Jedlička, Richard
Poruchy socializace u dětí a dospívajících / Richard Jedlička a kolektiv. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. -- 544 stran. -- (Psyché)
Jeřábek, Hynek, 1949-
Slavné sociologické výzkumy : (1899-1949) / Hynek Jeřábek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 395 s. ; 21 cm. -- (Klas ; sv. 6)
Jirák, Jan, 1958-
Masová média / Jan Jirák, Barbara Köpplová. -- 2., přepracované vydání. -- Praha : Portál, 2015. -- 392 stran
Kaczor, Pavel
Sociální politika a sociální systém ČR / Pavel Kaczor. -- Vydání první. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015. -- 269 stran : ilustrace
Keen, Mike Forrest
Stalking sociologists : J. Edgar Hoover's FBI surveillance of American sociology / Mike Forrest Keen ; with a new intoduction by the author. -- Third printing. -- New Brunswick : Transaction Publishers, 2009. -- ©2004. -- xxxiv, 239 stran : ilustrace ; 23 cm
Kenney, Padraic, 1963-
Rebuilding Poland : workers and Communists, 1945-1950 / Padraic Kenney. -- Ithaca ; London : Cornell University Press, ©1997. -- xv, 360 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Klimeš, David, 1982-
Jak zábavné je informovat : infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu / David Klimeš. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 118 stran : ilustrace ; 21 cm
Knight, Daniel M.
History, time, and economic crisis in Central Greece / Daniel M. Knight; foreword by Robert Layton. -- Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. -- 210 stran : mapy
Kočka, která nikdy nespí II : Jiřině Šiklové k narozeninám = The cat who never sleeps II : to Jiřina Šiklová on her birthday / uspořádal Vilém Prečan. -- Praha : James H. Ottaway, Jr, 2015. -- 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile, portréty ; 21 cm
Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-
Evropa na rozcestí / Stanislav Komárek. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 397 stran. -- (Spisy Stanislava Komárka)
Kraus, Josef, 1985-
Ázerbájdžánci Íránu : identita, společnost a regionální bezpečnost / Josef Kraus, Emil A. Souleimanov. -- Praha : Auditorium, 2015. -- 105 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
Kübler-Ross, Elisabeth, 1926-2004
O smrti a umírání : co by se lidé měli naučit od umírajících / Elisabeth Kübler-Ross ; z anglického originálu přeložil Jiří Královec. -- Vydání druhé, přepracované, v Portále první. -- Praha : Portál, 2015. -- 320 stran
Kullmann, Katja, 1970-
Rasende Ruinen : wie Detroit sich neu erfindet / Katja Kullmann. -- Erste Auflage. -- Berlin : Suhrkamp, 2012. -- 93 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Edition Suhrkamp digital)
Kunštát, Daniel
25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol.. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia : 2014 Sociologický ústav AV ČR,. -- 314 stran : barevné ilustrace, grafy, tabulky ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 9)
Lachmann, Richard
What is historical sociology? / Richard Lachmann. -- Cambridge : Polity, 2013. -- 160 stran
Lippmann, Walter, 1889-1974
Veřejné mínění / Walter Lippmann ; z anglického originálu Public opinion přeložil Ladislav Köppl. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 336 stran
Mann, Michael, 1942-
The sources of social power / Michael Mann. -- New edition. -- New York : Cambridge University Press, 2012-2013. -- 4 svazky ; 23 cm
Martell, Luke
The sociology of globalization / Luke Martell. -- Reprinted. -- Cambridge : Polity Press, 2014. -- ©2010. -- vii, 336 stran : ilustrace
Media and politics in new democracies : Europe in a comparative perspective / edited by Jan Zielonka. -- First edition. -- New York : Oxford University Press, 2015. -- xiv, 322 stran : ilustrace
Megacities and the coast : risk, resilience, and transformation / edited by Mark Pelling and Sophie Blackburn. -- London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2013. -- xxiv, 245 stran : ilustrace ; 26 cm
Memory and migration : multidisciplinary approaches to memory studies / edited by Julia Creet and Andreas Kitzmann. -- Toronto : University of Toronto Press, 2014. -- xv, 329 stran : ilustrace ; 24 cm
Minority integration in Central Eastern Europe : between ethnic diversity and equality / edited and introduced by Timofey Agarin and Malte Brosig. -- Amsterdam ; New York : Rodopi, 2009. -- 354 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (On the boundary of two worlds : identity, freedom, and moral imagination in the Baltics ; 18)
Morcillo, Aurora G., 1962-
True Catholic womanhood : gender ideology in Franco's Spain / Aurora G. Morcillo. -- DeKalb : Northern Illinois University Press, [2008]. -- ©2000. -- 214 stran : ilustrace ; 24 cm
Nečas, Ctibor, 1933-
Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945) / Ctibor Nečas. -- 1. vyd.. -- Brno : Matice moravská, 2005. -- 475 s. : mp., tab., grafy, čb. reprodukce. -- (Knižnice Matice moravské ; Sv. 15)
Novotný, Jan Sebastian
Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících / Jan Sebastian Novotný. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. -- 223 stran : ilustrace ; 24 cm
Pilát, Miroslav, 1946-
Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi / Miroslav Pilát. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 200 stran
Pinker, Steven, 1954-
Gewalt : eine neue Geschichte der Menschheit / Steven Pinker ; Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 2013. -- 1211 stran : ilustrace 22 cm. -- (Fischer ; 19229)
Political demography : how population changes are reshaping international security and national politics / edited by Jack A. Goldstone, Eric P. Kaufmann, Monica Duffy Toft. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2012. -- vi, 336 stran : ilustrace ; 23 cm
Popular protest in late medieval Europe : Italy, France, and Flanders / selected sources translated and annotated by Samuel K. Cohn, Jr.. -- First digital paperback edition. -- Manchester : Manchester University Press, 2012. -- Distributed exclusively in the USA by Palgrave. -- ©2004. -- xiv, 389 stran : mapy ; 23 cm. -- (Manchester medieval sources series)
Pugh, Martin, 1947-
The march of the women : a revisionist analysis of the campaign for women's suffrage, 1866-1914 / Martin Pugh. -- Reprinted. -- Oxford : Oxford University Press, 2004. -- ©2000. -- 303 stran : tabulky
Putnam, Robert D., 1941-
Our kids : the American Dream in crisis / Robert D. Putnam. -- First Simon & Schuster hardcover edition. -- New York : Simon & Schuster, 2015. -- 386 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Rosenberg, Marshall B., 1934-2015
Co řeknete, změní váš svět / Marshall B. Rosenberg. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 142 stran
Social media in politics : case studies on the political power of social media / Bogdan Pătruţ, Monica Pătruţ, editors. -- Cham : Springer, [2014]. -- ©2014. -- xv, 382 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Public administration and information technology ; volume 13)
Stehr, Nico, 1942-
Knowledge societies / Nico Stehr. -- London : Thousand Oaks : Sage, 1994. -- xii, 291 stran ; 25 cm
Špirudová, Lenka, 1962-
Doprovázení v ošetřovatelství. I, Pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty / Lenka Špirudová. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 143 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Sestra)
Špirudová, Lenka, 1962-
Doprovázení v ošetřovatelství. II, Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize / Lenka Špirudová. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 144 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Sestra)
The Atlas of human migration : global patterns of people on the move / Russel King, Richard Black, Michael Collyer, Anthony Fielding, Ronald Skeldon. -- Brighton : Earthscan, 2010. -- 128 stran : ilustrace
The Cambridge survey of world migration / edited by Robin Cohen, University of Warwick. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1995. -- XXI, 570 stran : ilustrace
Theiss-Morse, Elizabeth, 1960-
Who counts as an American? : the boundaries of national identity / Elizabeth Theiss-Morse. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2009. -- xv, 224 stran : ilustrace ; 23 cm
The mark of the social : discovery or invention? / edited by John D. Greenwood. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 1997. -- vi, 279 stran : ilustrace ; 24 cm
The Sage handbook of qualitative research / edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. -- 4th ed.. -- Thousand Oaks : SAGE ©2011. -- xvi, 766 stran ; 29 cm
Tomeš, Igor, 1931-
Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš, Eva Dragomirecká, Katarina Sedlárová, Daniela Vodáčková. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 166 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 21 cm
Urban assemblages : how actor-network theory changes urban studies / edited by Ignacio Farías and Thomas Bender. -- New York : Routledge, 2011. -- ©2010. -- xvi, 333 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Questioning cities)
Vašek, František, 1924-2008
Místa zkropená krví : Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945 / František Vašek, Vladimír Černý, Jan Břečka. -- Vydání první. -- Brno : Archiv města Brna : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 616 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry / Markéta Škodová, Vlastimil Nečas (eds.) ; [autorský kolektiv Jan Červenka ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Professional Publishing, 2009. -- 148 s. : il. ; 24 cm
Wein, Martin Joachim, 1973-
History of the Jews in the Bohemian lands / by Martin Wein. -- Leiden ; Boston : Brill, [2015]. -- ©2015. -- xii, 339 stran. -- (Studies in Central European histories ; volume 61)
Weisman, Alan, 1947-
Odpočítávání : poslední naděje na budoucnost života na Zemi? / Alan Wisman ; translation Kateřina Kolářová. -- Vydání první. -- Praha : Argo ; Dokořán, 2015. -- 454 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm. -- (Zip ; svazek 49)
Wengraf, Tom
Qualitative research interviewing : biographic narrative and semi-structured methods / Tom Wengraf. -- London : Sage, 2002. -- xxiv, 398 stran : ilustrace, tabulky
Women's studies on the edge / edited by Joan Wallach Scott. -- Durham : Duke University Press, 2008. -- 223 stran : ilustrace ; 24 cm
„Prima to bývalo a prima je to i teď!“ : memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK / Markéta Sedláčková, Jakub Mlynář (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 116 stran : ilustrace, 1 faksimile ; 21 cm. -- (Varia ; 38. svazek)

19 - Technika, technologie, inženýrství (3)

Zpět

Bečková, Kateřina, 1957-
Vltava a její břehy. 1. díl, Od Františku proti vodě do Braníku / Kateřina Bečková. -- Vydání první. -- V Praze ; a Litomyšli : Paseka ; V Praze : Schola ludus - Pragensia, 2015. -- 208 stran : ilustrace, mapy, plány ; 24 cm. -- (Zmizelá Praha)
Brown, Kate (Kathryn L.)
Plutopia : nuclear families, atomic cities, and the great Soviet and American plutonium disasters / Kate Brown. -- Oxford : Oxford University Press, [2013]. -- x, 406 stran : ilustrace ; 25 cm
Wagner, Vladimír, 1960-
Fukušima I poté / Vladimír Wagner. -- Vydání první. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 355 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 21 cm

21 - Umění, architektura (8)

Zpět

Bild : ein interdisziplinäres Handbuch / Stephan Günzel, Dieter Mersch (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Franziska Kümmerling. -- Stuttgart : Metzler, ©2014. -- vii, 484 stran : ilustrace ; 25 cm
Bild und Methode : theoretische Hintergründe und methodische Verfahren der Bildwissenschaft / Netzwerk Bildphilosophie (Hrsg.) ; Elisabeth Birk ... et al.. -- Köln : Halem, 2014. -- 516 stran : ilustrace
Bishop, Claire
Artificial hells : participatory art and the politics of spectatorship / Claire Bishop. -- First published. -- London ; New York : Verso, 2012. -- 382 stran : ilustrace ; 24 cm
Kwastek, Katja, 1970-
Aesthetics of interaction in digital art / Katja Kwastek ; foreword by Dieter Daniels ; translated by Niamh Warde. -- Cambridge : MIT Press, [2013]. -- 2013. -- xxii, 380 stran
Origins of pictures : anthropological discourses in image science / Klaus Sachs-Hombach / Jörg R.J. Schirra (eds.). -- Köln : Herbert von Halem, 2013. -- ©2013. -- 556 stran : ilustrace ; 22 cm
Půtová, Barbora, 1985-
Skalní umění : portugalská naleziště Foz Côa a Mazouco / Barbora Půtová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 166 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 24 cm
Regenerierung der Städte : Strategien der Politik und Planung im Schrumpfungskontext / Manfred Kühn, Heike Liebmann (Hrsg.). -- 1. Auflage. -- Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. -- 360 stran : ilustrace ; 21 cm
Spořilov : největší zahradní město Velké Prahy / úvodní studie Vladimír Czumalo ; sběr a příprava podkladů, web František Rejl ; fotografie Aleš Jungmann. -- Vydání první. -- Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015. -- 95 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány ; 21 cm

22 - Výchova a vzdělávání (9)

Zpět

Anzenbacher, Arno, 1940-
Křesťanská sociální etika : úvod a principy / Arno Anzenbacher ; z německého originálu Christliche Sozialethik: Einführung und Prinzipen přeložil Karel Šprunk. -- 2. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 271 stran : ilustrace ; 23 cm
Genzor, Jozef, 1939-
Jazyky světa : historie a současnost / Jozef Genzor. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 672 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Hábl, Jan, 1975-
Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém / Jan Hábl. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 201 stran ; 21 cm
Mareš, Petr, 1947-
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS / Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova universita, 2015. -- 508 stran : ilustrace + 1 CD
Reitmayerová, Eva
Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele / Eva Reitmayerová, Věra Broumová. -- Vydání třetí. -- Praha : Portál, 2015. -- 173 stran : ilustrace ; 23 cm
Špatenková, Naděžda, 1973-
Edukace seniorů : geragogika a gerontodidaktika / Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2015. -- 232 stran : ilustrace, portérty ; 24 cm. -- (Pedagogika)
Ten years after : a history of Roma school desegregation in Central and Eastern Europe / edited by Iulius Rostas ; with a foreword by John Shattuck. -- New York : Roma Education Fund ; Budapest, Hungary : Central European University Press, 2012. -- xii, 377 stran : ilustrace ; 24 cm
The Routledge handbook of discourse analysis / edited by James Paul Gee and Michael Handford. -- First published. -- London ; New York : Routledge, ©2012. -- xxvi, 681 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Routledge handbooks in applied linguistics)

23 - Výpočetní technika (1)

Zpět

Reas, Casey,
Getting started with Processing / Casey Reas and Ben Fry. -- Second edition. -- San Francisco : Maker Media, Inc., [2015]. -- Ç2015. -- xviii, 218 stran. -- (Make: projects)

(4)

Zpět

Hauserová, Eva, 1954-
Noc v Mejdlovarně / Eva Hauserová. -- Vydání první, obyčejné. -- Praha : Argo, 2014. -- 189 stran ; 20 cm
Orwell, George, 1903-1950
Na dně v Paříži a v Londýně / George Orwell ; přeložili Hana a Vladimír Rogalewiczovi. -- Vydání třetí, v Argu první, v revidovaném překladu. -- Praha : Argo, 2015. -- 235 stran
Svatí a hříšníci : staroruská literatura 11.-12. století / vybral, přeložil, úvodními studiemi a poznámkami opatřil Michal Téra. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 277 stran : ilustrace. -- (Pro oriente. Dědictví křesťanského Východu ; svazek 30)
Topol, Filip, 1965-2013
Psí vojáci - Národ Psích vojáků / Filip Topol ; [sestavil a k vydání připravil Jaroslav Riedel]. -- 2., aktualiz. vyd.. -- Praha : Maťa, 2004. -- 439 s. : il., portréty ; 22 cm. -- (Poe'r'zie ; sv. 11)

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat