Nyní jsou pro vás online dostupné dve encyklopedie online:

  Blackwell Encyclopedia of Sociology Online

  • významný referenční zdroj pro vědce, pedagogy i studenty sociologie
  • obsahuje více než 1800 hesel - od krátkých definicí základních pojmů po rozszáhlé články ke stěžejním tématům
  • zahrnuty jsou materiály, které jsou významné pro historii oboru, úvody k sociologickým teoriím a výzkumu, ale i aktuální znalosti
  • encyklopedie je pravidelně aktualizována
  • přístup k encyklopedii

  Enzyklopädie der Neuzeit Online / Encyclopedia of Early Modern History Online

  • online verze patnáctisvazkové encyklopedie Enzyklopädie der Neuzeit nakladatelství Brill, která vycházela mezi lety 2005-2012
  • ve více než 4000 heslech zachycuje politickou, sociální, ekonomickou, náboženskou a kulturní historii raného evropského novověku (1450–1850)
  • encyklopedie je dostupná v německém i anglickém vydání
  • přístup k encyklopedii

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat