Tento Ceník poplatků a placených služeb je přílohou Provozního řádu Knihovny společenských věd TGM v Jinonicích. Nabývá účinnosti dne 21. 3. 2018

 

1. Výpůjční služby
poplatky z prodlení
dokumenty s výjimkou prezenčních / 1 den 3 Kč
dokumenty kategorie "prezenčně" / 1 den 50 Kč
poplatek za zaslání 5. upomínky  25 Kč
poplatek za zaslání 6. upomínky 50 Kč
poplatek za zaslání ředitelské upomínky 250 Kč
předžalobní výzva 800 Kč
předžalobní příprava 200 Kč za knihovní jednotku
poplatek za nevrácení klíčku od skříňky po skončení pobytu v knihovně 100 Kč
rezervace  
poplatek za nevyzvednutou rezervaci 10 Kč
poplatky za ztracené publikace
knihovnické zpracování náhrady za ztracený dokument 50 Kč
náhrada publikace  stanovuje se individuálně
poplatek za ztrátu klíčku od skříňky 200 Kč
2. Tisk, kopírování, vazba 
černobílý tisk ze síťové tiskárny/1 strana A4  2 Kč
kopírování/1 strana A4 2 Kč
kopie na vyžádání/1 strana A4 2 Kč
vazba
upevnění do kanálku 15 Kč
kanálek, karton, průhledné desky 25 Kč
pevná vazba 80 Kč
kroužková vazba bez desek 5 Kč
kroužky, karton, průhledné desky 12 Kč
3. Meziknihovní výpůjční služba
MVS poplatek účtovaný organizací
vlastnící požadovaný dokument
MMVS (poplatek účtovaný NK ČR)
doručení knihy vydané v Evropě (kromě Velké Británie) 250 Kč
doručení knihy vydané ve Velké Británii a mimo Evropu 450 Kč
kopie z fondů zahraničních knihoven/za každých započatých 5 stran 40 Kč
4. Další poplatky
ztráta nebo poškození čárového kódu nebo RFID čipu v publikaci 50 Kč
neoznámené změny v osobních údajích (příjmení, adresa) 30 Kč

 

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat