Pravidla a podmínky služeb poskytovaných Knihovnou společenských věd TGM v Jinonicích, stejně jako práva a povinnosti uživatelů, jsou stanoveny Knihovním řádem UK a upřesněny Provozním řádem knihovny. Součástí Provozního řádu je i Ceník poplatků a výpůjční matice.

   Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze
   Provozní řád
 Ceník poplatků
Výpůjční matice

 

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat