Knihovna společenských věd Tomáše Garrigua Masaryka v Jinonicích je jednou z knihoven Univerzity Karlovy. Jde o knihovnu areálovou, která vznikla roku 2000 sloučením 7 dílčích knihoven FF UK, FSV UK a knižního fondu Centra pro otázky životního prostředí, s cílem zajistit informační a knihovnické služby pro všechny součásti UK sídlící v jinonickém areálu. Později do ní byl integrován i fond původní knihovny IZV (dnes Fakulty humanitních studií) v Celetné ulici.

Součástí knihovny je prezenční studovna, umístěná v oddělených prostorách v ulici U Kříže 1-3.

    Kde nás najdete

    Otevírací doba

    Kontakty

  

Zaměření knihovny

Knihovna se zaměřuje především na sociálněvědní a humanitní disciplíny s důrazem na filosofickou, sociální a kulturní antropologii; moderní a soudobé dějiny; filosofii; knihovnictví a informační vědu; mezinárodní teritoriální studia (area studies); politologii; psychologii; sociální práci; sociologii a na ekologickou dimenzi trvale udržitelného rozvoje (zejména - ne však výlučně - na její ekonomické a sociální aspekty).

 

Přístup do knihovny

V prostorách knihovny i studovny potřebujete uživatelský průkaz knihovny, kterým se prokazujete službě u výpůjčního pultu. Pro studenty a zaměstnance UK je uživatelským průkazem Průkaz studenta/zaměstnance UK s aktuálním kuponem fakulty. S tímto průkazem se musí dostavit k výpůjčnímu pultu a vyplnit přihlášku. Průkaz bude zaregistrován v databázi knihovny.

Ostatní zájemci si musí v Informačně-poradenském centru UK zakoupit průkaz externího uživatele služeb. Tento průkaz stojí 180,- Kč, je platný 9 let a lze jej využívat ve všech knihovnách UK. S průkazem se zájemce dostaví k výpůjčnímu pultu knihovny, kde podepíše přihlášku a bude zaregistrován v databázi uživatelů knihovny.

Registrace v knihovně je zadarmo.

Pokud budete potřebovat využít služeb knihovny pouze na omezenou dobu (max .10 pracovních dnů), tak je možné přímo v knihovně vystavit tzv. krátkodobou registraci za poplatek 10 Kč. Tato registrace neumožňuje absenční výpůjčky. 

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat