Vybrané tituly nakladatelství Portál jsou nyní dostupné v elektronické podobě.

Vyhledat je můžete v EBSCO eBooks, v UKAŽ nebo v katalogu knihovny.

 

Dostupné jsou tyto tituly:

BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice: [kapitoly z teorie mezinárodních vztahů] [online]. Praha: Portál, 2008 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-094-8. Dostupné z: https://goo.gl/T9bzM3.

DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů [online]. Vydání 2. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-721-3. Dostupné z: https://goo.gl/kHKQJY.

HAYDEN, Torey L. Sebranka [online]. Praha: Portál, 2013 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-262-0358-2. Dostupné z: https://goo.gl/88d6aC.

CHYTILEK, Roman, Tomáš LEBEDA, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Volební systémy [online]. Praha: Portál, 2009 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-548-6. Dostupné z: https://goo.gl/unVpn4.

JANDOUREK, Jan. Sociologie zločinu: proč lidé vraždí a jezdí načerno [online]. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-262-0026-0. Dostupné z: https://goo.gl/EwRPXe.

JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie [online]. Vydání 2. Praha: Portál, 2009 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-644-5. Dostupné z: https://goo.gl/ikNQ7d.

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-698-8. Dostupné z: https://goo.gl/8jE49Y.

KRATOCHVÍL, Petr. Teorie evropské integrace [online]. Praha: Portál, 2008 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-467-0. Dostupné z: https://goo.gl/hV4oWG.

LE BON, Gustave. Psychologie davu [online]. Vydání čtvrté, v Portále první, revidované. Praha: Portál, 2016 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-262-1028-3. Dostupné z: https://goo.gl/L5gfhY

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení [online]. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-262-0041-3. Dostupné z: https://goo.gl/GcDe37.

MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce [online]. Třetí, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál, 2013 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-262-0213-4. Dostupné z: https://goo.gl/6WF4gn.

MATOUŠEK, Oldřich, Jana KOLÁČKOVÁ a Pavla KODYMOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi [online]. Vydání druhé. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-818-0. Dostupné z: https://goo.gl/yUjpks.

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže [online]. Vydání třetí, aktualizované. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-825-8. Dostupné z: https://goo.gl/2mYu3b.

MEZŘICKÝ, Václav, ed. Perspektivy globalizace [online]. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-846-3. Dostupné z: https://goo.gl/oUiSHV.

MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života [online]. Praha: Portál, 2002 [cit. 2018-01-11]. ISBN 80-7178-624-1. Dostupné z: https://goo.gl/Hbjg9Y.

NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy [online]. Vydání 4., aktualizované. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-908-8. Dostupné z: https://goo.gl/nzxoXU.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie [online]. Praha: Portál, 2006 [cit. 2018-01-11]. ISBN 80-7367-124-7. Dostupné z: https://goo.gl/rcy2f6.

SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-681-0. Dostupné z: https://goo.gl/Z7is9Z.

SOKOL, Jan. Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému [online]. Praha: Portál, 2004 [cit. 2018-01-11]. Antropologie. ISBN 80-7178-886-4. Dostupné z: https://goo.gl/bzgipW.

SOKOL, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba [online]. Vydání druhé. Praha: Portál, 2008 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-422-9. Dostupné z: https://goo.gl/BELZe8.

SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury [online]. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-432-8. Dostupné z: https://goo.gl/W4jnky.

STEJSKAL, Jan a Jaroslav KOVÁRNÍK. Regionální politika a její nástroje [online]. Praha: Portál, 2009 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-588-2. Dostupné z: https://goo.gl/rCD85Z.

STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů [online]. Praha: Portál, 2005 [cit. 2018-01-11]. ISBN 80-7367-038-0. Dostupné z: https://goo.gl/7SYpQ1.

ŠEVČÍK, Drahomír, Naděžda ŠPATENKOVÁ a kol. Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence [online]. Praha: Portál, 2011 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-690-2. Dostupné z: https://goo.gl/jhQ7QZ.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách [online]. Praha: Portál, 2007 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-313-0. Dostupné z: https://goo.gl/KZs9c3.

TESAŘ, Filip. Etnické konflikty [online]. Praha: Portál, 2007 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-097-9. Dostupné z: https://goo.gl/yJx556.

TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-680-3. Dostupné z: https://goo.gl/obT8Gt.

TOMEŠ, Igor, Kristina KOLDINSKÁ a Petr TRÖSTER. Sociální správa: úvod do teorie a praxe [online]. 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2009 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-483-0. Dostupné z: https://goo.gl/ft5Vv8.

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství [online]. Praha: Portál, 2006 [cit. 2018-01-11]. ISBN 80-7367-096-8. Dostupné z: https://goo.gl/7YjSVT.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií [online]. Praha: Portál, 2010 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-683-4. Dostupné z: https://goo.gl/QizUpK.

VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence [online]. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-262-0212-7. Dostupné z: https://goo.gl/P6HdiL.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství [online]. Praha: Portál, 2004 [cit. 2018-01-11]. ISBN 80-7178-798-1. Dostupné z: https://goo.gl/ps9Jd9.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace [online]. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009 [cit. 2018-01-11]. ISBN 978-80-7367-387-1. Dostupné z: https://goo.gl/gwLa7K.

WEISS, Petr a Jaroslav ZVĚŘINA. Sexuální chování v ČR - situace a trendy [online]. Praha: Portál, 2001 [cit. 2018-01-11]. ISBN 80-7178-558-X. Dostupné z: https://goo.gl/GRYQCs.

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat