Přírůstky dokumentů (468)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika

 

 

1 - Antropologie, etnografie (19)

Zpět
   Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace. -- Praha : SOFIS, 1999-. -- Praha : ETHNOS. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- Praha : Ermat. -- sv.
Ageing and youth culture : music, style and identity / edited by Andy Bennett and Paul Hodkinson. -- English ed.. -- London ; New York, NY : Berg, 2012. -- ix, 196 s. : tab. ; 24 cm
Barrett, S. M.
Geronimo : paměti náčelníka Apačů, historie Apačů / S. M. Barrett ; [z anglického originálu ... přeložili a druhou částí knihy Historie Apačů vybavili Nataša Budašová a Boris Taufer]. -- [Praha] : Dauphin, 2014. -- 392 s.
Biel, Joe
Beyond the music : how punks are saving the world with DIY ethics, skills, & values / Joe Biel. -- 1st ed.. -- Portland, Ore. : Cantankerous Titles, 2012. -- 191 s. ; 21 cm
Boukal, Tomáš
Ekologická antropologie : kapitoly z dějin oboru / Tomáš Boukal. -- Vyd. 1.. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. -- 197 s. : il., mapy ; 24 cm
Brunvand, Jan Harold, 1933-
The study of American folklore : an introduction / Jan Harold Brunvand. -- 4th ed.. -- New York : Norton, 1998. -- xxiv, 640 s. : il. ; 24 cm
Crang, Mike, 1969-
Doing ethnographies / Mike Crang and Ian Cook. -- Los Angeles : SAGE, 2007. -- x, 244 s. : il. ; 24 cm
Fine, Gary Alan, 1950-
Whispers on the color line : rumor and race in America / Gary Alan Fine and Patricia A. Turner. -- Berkeley: University of California Press, c2001. -- x, 260 s. ; 23 cm
Háro : vzpomínky a dokumenty : Revolver Revue 2010 / [připravili] Roman Laube, Terezie Pokorná, Petruška Šustrová ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2010. -- [112] s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Revolver Revue ; sv. 39)
Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část / hlavní redaktoři Stanislav Brouček a Richard Jeřábek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Mladá fronta, 2007. -- 284 s. : il.
Luvaas, Brent Adam, 1974-
DIY style : fashion, music and global digital cultures / Brent Luvaas. -- English ed.. -- London ; New York : Berg, 2012. -- xx, 181 s. : il., fot. ; 24 cm. -- (Dress, body, culture)
Olšáková, Doubravka, 1977-
Věda jde k lidu! : československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století / Doubravka Olšáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 678 s. : il.. -- (Šťastné zítřky ; sv. 10)
Pink, Sarah, 1966-
Doing visual ethnography / Sarah Pink. -- 3rd ed.. -- London ; Thousand Oaks : SAGE, 2013. -- viii, 238 s. : il. ; 25 cm
Pool, Robert
Medical anthropology / Robert Pool, Wenzel Geissler. -- Maidenhead : Open University Press, 2005. -- viii, 172 s.. -- (Understanding public health)
Shay, Anthony, 1936-
Choreographic politics : state folk dance companies, representation, and power / Anthony Shay. -- Middletown : Wesleyan University Press, c2002. -- xix, 271 s. : il. ; 24 cm
Soukup, Martin, 1977-
Antropologie a Melanésie : z doby kamenné do kyberprostoru / Martin Soukup. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. -- 630 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portr. ; 25 cm
Soukup, Václav, 1957-
Antropologie : teorie člověka a kultury / Václav Soukup. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2011. -- 741 s. : il., portréty ; 24 cm
Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu / Zygmunt Kłodnicki ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- 252 s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 24 cm. -- (Etnologické studie ; 12)
Zoomorfní tematika v lidové tradici / Petr Číhal (ed.) ; [autorský kolektiv Taťána Bártová Pavelková ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. -- 413 s. : il., faksim., erby ; 24 cm

2 - Biologické vědy (3)

Zpět
Meadows, Donella H., 1941-2001
Thinking in systems : a primer / Donella H. Meadows ; edited by Diana Wright. -- White River Junction, Vt. : Chelsea Green Publishing, c2008. -- xiii, 218 s. : il., grafy ; 23 cm
Schatz, Gottfried, 1936-
Za hranicemi genů : eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech / Gottfried Schatz ; český překlad Bohumila Ruth Finkelová a Alena Gremingerová. -- Vyd. 1.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 119 s. : barev. il. ; 22 cm
Soukup, Martin, 1977-
Kultura : biokulturologická perspektiva / Martin Soukup.. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. -- 367 s.. -- (Studie ; sv. 4)

3 - Divadlo, film, tanec (3)

Zpět
Česálková, Lucie, 1983-
Atomy věčnosti : český krátký film 30. až 50. let / Lucie Česálková. -- Vyd. 1.. -- [Praha] : NFA, 2014. -- 430 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
Ludvová, Jitka, 1943-
Až k hořkému konci : pražské německé divadlo 1845-1945 / Jitka Ludvová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia : Institut umění - Divadelní ústav, 2012. -- 798 s., [40] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm + 1 CD-ROM (soupisy). -- (Historie)

4 - Ekonomické vědy, obchod (32)

Zpět
Adamcová, Lenka
Rozvojová ekonomika / Lenka Adamcová, Tereza Němečková a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Oeconomica, 2009. -- 345 s. : il., mapy ; 25 cm. -- (Vysokoškolská učebnice)
Baldwin, Richard E.
Ekonomie evropské integrace / Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; [přeloženo z anglického originálu ... Stanislav Šaroch ... [et al.]. -- 4. vyd.. -- Praha : Grada, 2013. -- 580 s. : il.
Baysha, Olga
The mythologies of capitalism and the end of the Soviet project / Olga Baysha. -- Lanham : Lexington Books, 2014. -- xii, 171 s.
Bernanke, Ben, 1953-
The Federal Reserve and the financial crisis / lectures by Ben S. Bernanke. -- Princeton : Princeton University Press, 2013. -- 134 s. : graf., il.
Commerce and culture : nineteenth-century business elites / edited by Robert Lee. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, c2011. -- xiv, 343 s. : il., mapy ; 24 cm. -- (Modern economic and social history series)
Governments, non-state actors and trade policy-making : negotiating preferentially or multilaterally? / co-edited by Ann Capling and Patrick Low. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. -- xiii, 344 s. : tab., grafy ; 23 cm
International trade negotiations and domestic politics : the intermestic politics of trade liberalization / edited by Oluf Langhelle. -- New York : Routledge, 2014. -- xviii, 240 s. : il. ; 24 cm. -- (Routledge studies in the modern world economy ; 121)
Johanisová, Naďa, 1956-
Ekonomičtí disidenti : kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení / Naďa Johanisová ; [ilustrace Martina Plšková]. -- Vyd. 1.. -- Volary : Stehlík, 2014. -- 124 s. : il., portr. ; 21 cm. -- (Jiná ekonomie ; sv. 3)
Keyder, Caglar
The definition of a peripheral economy : Turkey 1923-1929 / Caglar Keyder. -- London : Cambridge University Press, 2009. -- viii, 158 s. : tab.. -- (Studies in modern capitalism = Etudes sur le capitalisme moderne)
 

Krutílek, Ondřej, 1981-
Monitoring evropské legislativy .... / Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta Frízlová. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, [2006]- . -- sv. : tab. ; 23 cm

 

Kunová, Vlasta, 1951-
Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie / Vlasta Kunová, Daniela Nováčková, Daniela Zemanovičová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. -- 270 s.. -- (Slovenské monografie)
Leadership and change in the multilateral trading system / edited by Amrita Narlikar and Brendan Vickers. -- Dordrecht : Martinus Nijhoff, 2009. -- v, 258 s.. -- (Studies in international institutional dynamics ; 2) (International studies library ; 18)
Ledeneva, Alena V., 1964-
Russia's economy of favours : blat, networking, and informal exchange / Alena V. Ledeneva. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1998. -- xiii, 235 s. : il. ; 24 cm. -- (Cambridge Russian, Soviet and post-Soviet studies ; 102)
Managing the challenges of WTO participation : 45 case studies / edited by Peter Gallagher, Patrick Low and Andrew L. Stoler. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. -- xiv, 652 s. : tab., grafy ; 24 cm
Mastery and lost illusions : space and time in the modernization of Eastern and Central Europe / edited by Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, and Joachim von Puttkamer. -- Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2014. -- 272 s.. -- (Europas Osten im 20. Jahrhundert ; Bd. 5)
McMann, Kelly M., 1970-
Corruption as a last resort : adapting to the market in Central Asia / Kelly M. McMann. -- Ithaca : Cornell University Press, 2014. -- 182 s.
McQuail, Denis, 1935-
Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail ; [z anglického originálu ... přeložili Jan Jirák a Marcel Kabát ; s českou předmluvou Jana Jiráka]. -- Vyd. 3.. -- Praha : Portál, 2007. -- 447 s. ; 23 cm
Mlčoch, Lubomír, 1944-
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot / Lubomír Mlčoch. -- Vyd. 2., v nakl. Karolinum 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 192 s. : il. ; 23 cm
Rákosník, Jakub, 1977-
Odvrácená tvář meziválečné prosperity : nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 / Jakub Rákosník. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2008. -- 457 s. ; il.
Rauh-Kühne, Cornelia, 1957-
Schweizer Aluminium für Hitlers Krieg? : zur Geschichte der "Alusuisse" 1918-1950 / Cornelia Rauh. -- München : C.H. Beck, c2009. -- 384 s. : il. ; 24 cm. -- (Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte ; Bd. 19)
Rixen, Thomas, 1974-
The political economy of international tax governance / Thomas Rixen. -- Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. -- xiii, 249 s. : il., tab. grafy ; 23 cm. -- (Transformations of the state)
Robert, Maryse
Negotiating NAFTA : explaining the outcome in culture, textiles, autos, and pharmaceuticals / Maryse Robert. -- Toronto ; London : University of Toronto Press, c2000. -- viii, 298 s. ; 24 cm
Rosecrance, Richard N., 1930-
The resurgence of the West : how a transatlantic union can prevent war and restore the United States and Europe / Richard Rosecrance. -- New Haven : Yale University Press, 2013. -- viii, 204 s. : il., mp. ; 22 cm
Sedláček, Tomáš, 1977 led. 23.-
(R)evoluční ekonomie - o systému a lidech / Tomáš Sedláček & David Graeber ; rozhovor s Romanem Chlupatým. -- 1. vyd. -- Praha : 65. pole, 2013. -- 135 s. : fot. ; 18 cm. -- (Double ; sv. 2)
Siegel, Eric, 1968-
Kdo klikne, koupí, lže nebo zemře : síla předpovědí pomocí prediktivní analytiky / Eric Siegel ; [překlad Ivo Magera]. -- 1. vyd.. -- Brno : BizBooks, 2014. -- 318 s. : il. ; 23 cm
Standing, Guy, 1948-
The precariat : the new dangerous class / Guy Standing. -- London : Bloomsbury Academic, 2011. -- ix, 198 s. ; 24 cm
The Oxford handbook on the World Trade Organization / edited by Amrita Narlikar, Martin Daunton and Robert M. Stern. -- 1st pbk. pub.. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- xxvii, 849 s. : il.
The WTO after Hong Kong : progress in, and prospects for, the Doha Development Agenda / edited by Donna Lee and Rorden Wilkinson. -- London ; New York : Routledge, 2007. -- xvi, 269 s. : tab., grafy ; 24 cm
Valenčík, Radim, 1953-
Teorie her a redistribuční systémy / [Radim Valenčík]. -- 1. vyd.. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2008. -- 120 s. : il. ; 26 cm
WTO at the margins : small states and the multilateral trading system / edited by Roman Grynberg. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. -- xxi, 734 s. : il. ; 24 cm
Yolles, Maurice
Organizations as complex systems : an introduction to knowledge cybernetics / written by Maurice Yolles. -- Greenwich : IAP - Information Age Pub. Inc., c2006. -- xii, 866 s. : il. ; 24 cm. -- (Managing the complex ; v. 2)

5 - Filozofie a náboženství (44)

Zpět
Adelman, Jeremy
Worldly philosopher : the odyssey of Albert O. Hirschman / Jeremy Adelman. -- Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c2013. -- xv, 740 s. : il., čb. fot. ; 25 cm
Adorno, Theodor W., 1903-1969
Philosophie und Soziologie : (1960) / Theodor W. Adorno ; herausgegeben von Dirk Braunstein. -- 1. Aufl.. -- Berlin : Suhrkamp, 2011. -- 458 s. ; 21 cm. -- (Nachgelassene Schriften / Theodor W. Adorno Archiv. Abteilung IV, Vorlesungen ; Bd. 6)
Adorno, Theodor W., 1903-1969
Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft : (1964) / Theodor W. Adorno ; herausgegeben von Tobias ten Brink und Marc Phillip Nogueira. -- 1. Aufl.. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2008. -- 277 s. ; 21 cm. -- (Nachgelassene Schriften. / Theodor W. Adorno Archiv. Abteilung IV, Vorlesungen ; Bd. 12)
Benhabib, Seyla, 1950-
Another cosmopolitanism / Seyla Benhabib ; with commentaries by Jeremy Waldron, Bonnie Honig, Will Kymlicka ; edited and introduced by Robert Post. -- Oxford : Oxford University Press, 2006. -- xii, 206 s.. -- (The Berkeley Tanner lectures)
Bustan, Smadar
De l'intellectualisme à l'éthique : Emmanuel Lévinas et la phénoménologie d'Edmund Husserl / Smadar Bustan. -- Bruxelles : Editions Ousia, 2014. -- 478 s.. -- (Ousia ; 70)
Coker, Christopher
Ethics and war in the 21st century / Christopher Coker. -- London : Routledge, 2008. -- xiii, 201 s.. -- (LSE International Studies)
Copleston, Frederick Charles, 1907-1994
Dějiny filosofie. I., Řecko a Řím / Frederick Copleston ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Odehnalová]. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014. -- 702 s. ; 22 cm
Dower, Nigel, 1942-
The Ethics of war and peace : cosmopolitan an other perspectives / Nigel Dower. -- Cambridge : Polity, 2009. -- x, 220 s. ; 24 cm
Eberlein-Braun, Katharina
Erkenntnis und Interpretation : kritisches Denken unter den Voraussetzungen der Moderne bei Theodor W. Adorno und Karl Barth / Katharina Eberlein-Braun. -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2011. -- XII, 321 s.. -- (Dogmatik in der Moderne, ISSN 1869-3962 ; 3)
 

 Eros / [comité de direction Jocelyn Benoist ... et al.]. -- [s.l.] : Alter, 2012. -- 251 s.. -- (Alter : revue de phénoménologie, ISSN 1249-8947 ; no 20/2012)

 

Frowe, Helen
The ethics of war and peace : an introduction / Helen Frowe. -- London ; New York : Routledge, 2011. -- x, 244 s. ; 24 cm
Fulkerson, Mary McClintock, 1950-
Changing the subject : women's discourses and feminist theology / Marry McClintock-Fulkerson. -- Eugene : Wipf and Stock Publishers, 2001. -- 412 s.
Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
Gadamer in conversation : reflections and commentary / Hans-Georg Gadamer ; with Carsten Dutt ... [et al.] ; edited and translated by Richard E. Palmer. -- New Haven : Yale University Press, c2001. -- viii, 174 s., : il. ; 22 cm. -- (Yale studies in hermeneutics)
  Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
Kleine Schriften / Hans-Georg Gadamer. -- Tübingen : Mohr (Siebeck), 1967-1972. -- 3 sv. 24 cm
Heidegger, Martin, 1889-1976
Nietzsche. 1. Bd. / Martin Heidegger ; herausgegeben von Brigitte Schillbach. -- Frankfurt am Main : Klostermann, 1996. -- xii, 596 s.. -- (Gesamtausgabe ; Bd. 6.1) (Gesamtausgabe. 1. Abt., Veröffentlichte Schriften 1910-1976 ; Band 6.1)
Heidegger, Martin, 1889-1976
Nietzsche. 2. Bd. / Martin Heidegger ; herausgegeben von Brigitte Schillbach. -- Frankfurt am Main : Klostermann, 1997. -- vii, 454 s.. -- (Gesamtausgabe ; Bd. 6.2) (Gesamtausgabe. 1. Abt., Veröffentlichte Schriften 1910-1976 ; Band 6.2)
Hermeneutische Wege : Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten / hrsg. von Günter Figal, Jean Grondin und Dennis J. Schmidt in readaktioneller Zusammenarbeit mit Friederike Rese. -- Tübingen : Siebeck, 2000. -- viii, 356 s.
Holeček, Tomáš, 1972-
Co je logika? : studie k chápání logiky v Principia Mathematica Bertranda Rusella a Alfreda N. Whiteheada / Tomáš Holeček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Togga, 2014. -- 141 s. ; 24 cm
Hollywood, Amy M., 1963-
Sensible ecstasy : mysticism, sexual difference, and the demands of history / Amy Hollywood. -- Chicago : University of Chicago Press, 2002. -- xv, 371 s. ; 24 cm. -- (Religion and postmodernism)
Interpretation of Scripture: theory : a selection of works of Hugh, Andrew, Richard and Godfrey of St. Victor, and of Robert of Melun / Franklin T. Harkins, Frans Van Liere (eds.). -- Turnhout : Brepols, 2012. -- 557 s. : il.. -- (Victorine texts in translation. Exgesis, theology and spirituality from the Abbey of St Victor ; 3)
Kant, Immanuel, 1724-1804
Základy metafyziky mravů / Immanuel Kant ; přeložil Ladislav Menzel ; třetí, opravené vydání připravili Marina Barabas a Pavel Kouba. -- 3., opr. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 103 s.. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 84)
Klíma, Ladislav, 1878-1928
Filosof z předměstí : dialog o Ničem a o Všem / Ladislav Klíma. -- 3. vyd., V nakl. Pulchra 1.. -- Praha : Pulchra, 2014. -- 71 s. ; 17 cm
L'école de Saint-Victor de Paris : influence et rayonnement du Moyen Âge à l'époque moderne : colloque international du C.N.R.S. pour le neuvième centenaire de la fondation (1108-2008) tenu au Collège des Bernardins à Paris les 24-27 septembre 2008 / et organisé par Patrick Gautier Dalché ... [et al.] ; actes réunis par Dominique Poirel. -- Turnhout : Brepols, 2010. -- 719 s., [16], 8 s. obr. příl. : il. ; 26 cm + 1 CD. -- (Bibliotheca Victorina ; 22)
Laksana, Albertus Bagus
Muslim and Catholic pilgrimage practices : explorations through Java / by Albertus Bagus Laksana. -- Burlington : Ashgate, 2014. -- 252 s. : il.. -- (Ashgate studies in pilgrimage)
Lawn, Chris
Gadamer : a guide for the perplexed / Chris Lawn. -- London ; New York : Continuum, 2006. -- ix, 164 s. ; 22 cm. -- (The guides for the perplexed series)
Lawn, Chris
The Gadamer dictionary / Chris Lawn and Niall Keane. -- London ; New York : Continuum, c2011. -- 168 s. ; 22 cm.
Layard, P. R. G. (Peter Richard Grenville), 1934-
Happiness : lessons from a new science / Richard Layard. -- Rev. and updated ed.. -- London : Penguin, 2011. -- xiv, 363 s. : il. ; 20 cm
Legros, Robert,
L'Humanité éprouvée / Robert Legros. -- Paris : Classiques Garnier, 2014. -- 379 s. ; 22 cm. -- (PolitiqueS, ISSN 2257-7122 ; 7)
Lizotte, Aline
La personne humaine / Aline Lizotte. -- Paris : Parole et silence : Presses universitaires de l'IPC, c2007. -- 313 s. ; 24 cm
Phenomenology : responses and developments / edited by Leonard Lawlor. -- Durham : Acumen, 2010. -- xv, 320 s. : il.. -- (The history of continental philosophy ; vol. 4)
Pieties in transition : religious practices and experiences, c.1400-1640 / edited by Robert Lutton and Elisabeth Salter. -- Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2007. -- x, 241 s. : fot., grafy, tab. ; 24 cm
Pinker, Steven, 1954-
The better angels of our nature : why violence has declined / Steven Pinker. -- New York : Penguin Books, 2011. -- xxviii, 802 s. : il., mapy ; 23 cm
Plótínos, 205-270
O sebepoznání : Enneada V,3(49) : řecko-české vydání / Plótínos ; úvod, překlad a poznámky Lenka Karfíková. -- 1. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 169 s.. -- (Knihovna antické tradice ; sv. 13)
Ryšková, Mireia, 1951-
Pavel z Tarsu a jeho svět / Mireia Ryšková ; s exkursy Sylvy Seifertové. -- Vyd. 1.. -- Praha: Karolinum, 2014. -- 500 s.. -- (Teologie)
Saak, Eric Leland
High way to heaven : the Augustinian platform between reform and Reformation, 1292-1524 / by Eric L. Saak. -- Leiden ; Boston, MA : Brill, 2002. -- xvi, 880 s. ; 25 cm. -- (Studies in medieval and Reformation thought, ISSN 0585-6914 ; v. 89)
Seel, Martin, 1954-
Adornos Philosophie der Kontemplation / Martin Seel. -- 1. Aufl.. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004. -- 156 s. ; 18 cm. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 1694)
Schatz, Klaus, 1938-
Všeobecné koncily : ohniska církevních dějin / Klaus Schatz ; [z německého originálu ... přeložili Pavel Váňa a Jiří Knap]. -- 2. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 338 s. : mapy ; 22 cm
Schnell, Alexander, 1971-
Qu'est-ce que le phénomene? / Alexander Schnell. -- Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2014. -- 126 s.. -- (Chemins philosophiques, ISSN 1762-7184)
Stadler, Michael
Was heißt Ontographie? : Vorarbeit zu einer visuellen Ontologie am Beispiel der Philosophie Heinrich Rombachs / Michael Stadler. -- Würzburg : Königshausen & Neumann, 2014. -- 254 s. : il.. -- (Orbis Phaenomenologicus ; Studien 35)
Taleb, Nassim, 1960-
The black swan : the impact of the highly impropable / Nassim Nicholas Taleb. -- New York : Random House Trade Paperbacks, 2010. -- xxxiii, 444 s. : il.
Taleb, Nassim, 1960-
Zrádná nahodilost : o skryté roli náhody na trzích a v životě / Nassim Nicholas Taleb ; [přeložil Jan Hořínek]. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. -- 269 s. ; 23 cm
Vries, Hent de, 1958-
Minimal theologies : critiques of secular reason in Adorno and Levinas / Hent de Vries ; translated by Geoffrey Hale. -- Baltimore : Johns Hopkins University Press, c2005. -- xxxiv, 720 s. ; 24 cm
Ware, Bronnie
Čeho před smrtí nejvíce litujeme : [jak nám život změní naši drazí, když umírají] / Bronnie Ware ; [z anglického originálu přeložila Linda Bartošková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2012. -- 307 s. ; 21 cm
Žižek, Slavoj, 1949-
Požadujme nemožné / Slavoj Žižek ; [z anglického orig. ... přel. Jana Odehnalová]. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Broken Books, 2014. -- 153 s.

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (3)

Zpět
Parker, Geoffrey
Western geopolitical thought in the twentieth century / Geoffrey Parker. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- 199 s. : il., mp.. -- (Routledge Library Editions. Political Geography)
Salibi, Kamal S. (Kamal Suleiman), 1929-
The Bible came from Arabia / Kamal Salibi. -- London : J. Cape, 1985. -- xvi, 223 s. : il. ; 24 cm
Sub Urbs : krajina, sídla a lidé / Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2013. -- 338 s. : čb. foto, mapy, tab., schéma

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (63)

Zpět
Adelman, Jeremy
Worldly philosopher : the odyssey of Albert O. Hirschman / Jeremy Adelman. -- Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c2013. -- xv, 740 s. : il., čb. fot. ; 25 cm
Ancel, Jean, 1940-2008
Prelude to mass murder : the Pogrom in Iaşi, Romania, June 29, 1941 and thereafter / Jean Ancel ; translaed from the Hebrew by Fern Seckbach. -- Jerusalem : Yad Vashem, c2013. -- 650, [40] s. příl.
Andrist, Patrick, 1964-
La syntaxe du codex : essai de codicologie structurale / Patrick Andrist, Paul Canart, Marilena Maniaci. -- Turnhout : Brepols, c2013. -- 214 s. : il., faksim. ; 27 cm. -- (Bibliologia ; v. 34)
Applebaum, Anne, 1964-
Železná opona : podrobení východní Evropy 1944-1956 / Anne Applebaumová ; [z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2014. -- 510 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
Arad, Jicchak, 1926-
In the shadow of the red banner : Soviet Jews in the war against Nazi Gemany / Yitzhak Arad. -- Jerusalem : New York : Gefen Pub. House ; Jerusalem : Yad Vashem, c2010. -- xxxi, 384 s. : il., mapy, portr. ; 25 cm
Balkelis, Tomas, 1970-
The making of modern Lithuania / Tomas Balkelis. -- 1st pub.. -- London ; and New York : Routledge, 2011. -- xxvii, 176 s. ; 24 cm. -- (BASEES/Routledge series on Russian and East European studies ; 56)
Barrett, S. M.
Geronimo : paměti náčelníka Apačů, historie Apačů / S. M. Barrett ; [z anglického originálu ... přeložili a druhou částí knihy Historie Apačů vybavili Nataša Budašová a Boris Taufer]. -- [Praha] : Dauphin, 2014. -- 392 s.
Browning, Christopher R., 1944-
The origins of the Final Solution : the evolution of Nazi Jewish policy, September 1939-March 1942 /. -- Lincoln : University of Nebraska Press, 2004. -- xii, 615 s. : mp. ; 24 cm. -- (The Comprehensive history of the Holocaust)
Bullough, Oliver, 1977-
Let our fame be great : journeys among the defiant people of the Caucasus / Oliver Bullough. -- London : Penguin, 2011. -- xv, 496 s. : mp. ; 20 cm
Burgwyn, H. James, 1936-
Mussolini warlord : failed dreams of empire, 1940-1943 / H. James Burgwyn. -- 1st ed.. -- New York : Enigma Books, c2012. -- xii, 336 s. : mapy ; 23 cm
Coene, Frederik
The Caucasus : an introduction / Frederik Coene. -- London : Routledge, 2011. -- xvi,238 s. : il., mp., tab. ; 24cm. -- (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series)
Crouzet, Denis, 1953-
Nostradamus, aneb, Léčba duše v renesanci / Denis Crouzet ; [z francouzštiny přel. Helena Beguivinová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2014. -- 341 s.. -- (Historické myšlení ; sv. 66)
Daschuk, James W. (James William), 1961-
Clearing the Plains : disease, politics of starvation, and the loss of Aboriginal life / James Daschuk. -- Regina : U of R Press, 2013. -- xxii, 318 s. : il., mp., portr. ; 24 cm. -- (Canadian Plains studies, ISSN 0317-6290 ; 65)
Dějiny Dánska / Steen Busck a Henning Poulsen (eds.) ; [přeložila Helena Březinová]. -- 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 427 s.. -- (Dějiny států)
Edkins, Jenny
Trauma and the memory of politics / Jenny Edkins. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003. -- xvii, 265 s. : il. ; 23 cm
Eyal, Gil
The disenchantment of the Orient : expertise in Arab affairs and the Israeli state / Gil Eyal. -- Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2006. -- xii, 320 s. : il., grafy ; 24 cm
 

Findley, Carter V., 1941-
The Turks in world history / Carter Vaughn Findley. -- New York : Oxford University Press, 2005. -- xvi, 300 s. : il. ; 24 cm

 

Forsyth, James, 1928-
The Caucasus : a history / James Forsyth. -- 1st pub.. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. -- xviii, 898 s., [24] s. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm
Fučíková, Eliška, 1940-
Praha rudolfínská / Eliška Fučíková ; fotografie Ota Palán. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 199 s. : fot.. -- (Praha)
Geschichte : Studium, Wissenschaft, Beruf / Gunilla Budde, Dagmar Freist, Hiílke Günther-Arndt (Hg.). -- Berlin : Akademie Verlag, 2008. -- 301 s. : il.. -- (Akademie Studienbücher - Geschichte)
Goffman, Daniel, 1954-
The Ottoman Empire and early modern Europe / Daniel Goffman. -- 1st pub.. -- Cambridge : Cambridge University Press, c2002. -- xxiii, 273 s. : il., mapy ; 23 cm. -- (New approaches to European history ; 24)
Griffin, Nicholas, 1971-
Caucasus : a journey to the land between Christianity and Islam / Nicholas Griffin. -- Chicago : University of Chicago Press, 2004. -- 240 s. : il., mapa ; 22 cm
Hes, Milan, 1976-
Promluvili o zlu : holocaust mezi dějinami a pamětí... / Milan Hes. -- 1. vyd.. -- Praha : Epocha, 2013. -- 346 s. ; 22 cm
Historica : velký atlas světových dějin s více než 1200 mapami / Ludwig Könemann (hlavní redaktor) ; Martin Štefánik ... [et al. ; z německého originálu ... přeložila Blanka Pscheidtová ; editor Petr Hejný]. -- Vyd. 1.. -- [Praha] : Slovart, 2011. -- 512 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 32 cm
Husitské století / Milena Bartlová ... [et al.] ; Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup eds.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 789 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 28 cm
Janigan, Mary
Let the eastern bastards freeze in the dark : the West versus the rest since Confederation / Mary Janigan. -- Toronto : Vintage Canada, 2013. -- xii, 426, 6 s. obr. příl. : il. ; 23 cm
Jelínek, Jan, 1926-2004
Střecha nad hlavou : kořeny nejstarší architektury a bydlení / Jan Jelínek. -- Vyd. 1.. -- Brno : VUTIUM, 2006. -- 461 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 27 cm
Johnson, Paul, 1928-
Dějiny dvacátého století / Paul Johnson ; [z anglického originálu přeložil Jan Čulík]. -- Vyd. v tomto překladu 2., poprvé vyšlo v nakl. Rozmluvy. -- Praha : Rozmluvy ; Voznice : Leda, 2008. -- 845 s. ; 21 cm
Key thinkers on space and place / edited by Phil Hubbard and Rob Kitchin. -- 2nd ed.. -- London : Sage, 2011. -- xv, 510 s.
Kriseová, Eda, 1940-
Václav Havel / Eda Kriseová. -- Vyd. 2., rozšíř. a revid. vyd. 1.. -- Praha : Práh, 2014. -- 339 s. : [72] s. obr. příl.
Křesťan, Jiří, 1957-
Případ Václava Talicha : k problému národní očisty a českého heroismu / Jiří Křesťan. -- Vyd. 1.. -- Praha : Akropolis, 2014. -- 206 s. : il., portréty, faksim. ; 15 cm
Le Goff, Jacques, 1924-2014
O hranicích dějinných období : na příkladu středověku a renesance / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 89 s.. -- (Medievistika)
Le pouvoir des mots au Moyen âge / études reunies par Nicole Beriou, Jean-Patrice Boudet et Irene Rosier-Catach. -- Turnhout : Brepols, 2014. -- 606 s. : il. ; 24 cm. -- (Bibliotheque d'histoire culturelle du Moyen Âge ; 13)
Lowe, Keith, 1970-
Savage continent : Europe in the aftermath of World War II / Keith Lowe. -- 1st U.S. ed.. -- New York : St. Martin's Press, 2012. -- xx, 460 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy. ; 25 cm
Lustigová, Martina, 1978-
Karel Kramář : první československý premiér / Martina Lustigová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2007. -- 363 s., [4] s. barev. obr. příl., front. : il., portréty ; 21 cm. -- (Velké postavy českých dějin ; sv. 9)
Majewski, Piotr Maciej, 1972-
Sudetští Němci 1848-1948 : dějiny jednoho nacionalismu / Piotr M. Majewski ; [překlad z polštiny Markéta Páralová Tardy, překlad německých pramenů Pavel Mašarák]. -- 1. vyd.. -- Brno : Conditio humana, 2014. -- 537 s. : il.. -- (Monografie ; sv. 3)
Marshall, Alex, 1976-
The Caucasus under Soviet rule / Alex Marshall. -- London : Routledge, 2010. -- viii, 387 s. ; 24 cm. -- (Routledge studies in the history of Russia and Eastern Europe ; 12)
Matthäus, Jürgen, 1959-
Jewish responses to persecution / Jürgen Matthäus and Mark Roseman. -- Lanham : AltaMira Press ; [Washington, D.C.] : In association with the United States Holocaust Memorial Museum, 2010-<2013>. -- sv. <1-3> : il., mapy ; 24 cm. -- (Documenting life and destruction. Holocaust sources in context)
McGlade, Fred
The history of the British Army Film & Photographic Unit in the Second World War / Fred McGlade. -- Solihull, West Midlands : Helion & Co., 2010. -- 212 s. : ill. ; 24 cm. -- (Helion studies in military history ; 5)
Morgan, Kenneth O. (Kenneth Owen), 1934-
Revolution to devolution : reflections on Welsh democracy / Kenneth O. Morgan. -- Cardiff : University of Wales Press, 2014. -- xviii, 324 s. ; 23 cm
Na pozvání Masarykova ústavu. 3 / [Masarykův ústav AV ČR]. -- Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2007. -- 129 s.
Neihardt, John Gneisenau, 1881-1973
Mluví Černý jelen : životní příběh svatého muže z kmene Sioux Oglala / John G. Neihardt ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Ullrich]. -- 1. vyd.. -- [Praha] : Volvox Globator, 2014. -- 290 s. : il.
Orientalismen in Ostmitteleuropa : Diskurse, Akteure und Disziplinen vom 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg / Robert Born, Sarah Lemmen (Hg.). -- Bielefeld : Transcript, 2014. -- 355 s. : il. ; 23 cm. -- (Postcolonial studies ; Bd. 19)
Pelikán, Jan, 1959-
Novými cestami : Kosovo v letech 1958–1969 / Jan Pelikán. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. -- 400 s. ; 21 cm. -- (Varia ; sv. 22)
Pešek, Jiří, 1954-
Napříč kontinentem soudobých dějin : evropská historiografie po konci studené války / Jiří Pešek a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2013. -- 335 s. : il. ; 22 cm. -- (Historické myšlení ; sv. 64)
Pešek, Jiří, 1954-
Setkávání s Klio : studie z dějin dějepisectví / Jiří Pešek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 884 s.. -- (Novověk ; sv. 11)
Píchová, Hana, 1961-
Případ Stalin : historická a literární studie stalinova pomníku v Praze / Hana Píchová ; [z angličtiny přeložil Ondřej Prokop]. -- 1. vyd.. -- V Řevnicích : Arbor vitae, 2014. -- 159 s. : čb. fot.
Portmann, Michael, 1975-
Die kommunistische Revolution in der Vojvodina 1944-1952 : Politok, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur / Michael Portmann. -- Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008. -- 554 s.. -- (Zentraleuropa-Studien ; Bd. 13)
Rothkirchen, Livia, 1922-
The Jews of Bohemia & Moravia : facing the holocaust / Livia Rothkirchen. -- Lincoln : University of Nebrasca Press, 2005. -- xvi, 447 s. ; 24 cm
Ryšková, Mireia, 1951-
Pavel z Tarsu a jeho svět / Mireia Ryšková ; s exkursy Sylvy Seifertové. -- Vyd. 1.. -- Praha: Karolinum, 2014. -- 500 s.. -- (Teologie)
Římský člověk a jeho svět / editor Andrea Giardina ; [z italského originálu ... přeložila Kateřina Brabcová ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 375 s. : il.
Salibi, Kamal S. (Kamal Suleiman), 1929-
A house of many mansions : the history of Lebanon Reconsidered / Kamal Suleiman Salibi. -- Berkeley : University of California Press, 1988. -- v, 247 s. : mp. ; 22 cm
Stepani︠u︡k, Viktor, 1958-
Statalitatea poporului moldovenesc : aspecte istorice, politico-juridice / Victor Stepaniuc. -- Chişinău : Tipografia Centrală, 2005. -- 519 s. : il., mapy ; 22 cm
Victims of the occupation : the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia: 21 August - 31 December 1968 / Milan Bárta ... [et al.]. -- Praha : Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2008. -- 192 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 31 cm
Ware, Bronnie
Čeho před smrtí nejvíce litujeme : [jak nám život změní naši drazí, když umírají] / Bronnie Ware ; [z anglického originálu přeložila Linda Bartošková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2012. -- 307 s. ; 21 cm
Weiss-Wendt, Anton, 1973-
Murder without hatred : Estonians and the holocaust / Anton Weiss-Wendt. -- 1st ed.. -- Syracuse : Syracuse University Press, c2009. -- xxiii, 476 s. : il.. -- (Religion, theology, and the holocaust)
Wells, Paul A. (Paul Allen), 1966-
The longer I'm Prime Minister : Stephen Harper and Canada, 2006- / Paul Wells. -- Toronto : Vintage Canada, c2014. -- 462 s.
Winton, Barbara, 1953-
Není-li to nemožné : život sira Nicholase Wintona / Barbara Wintonová ; [z anglického orig. ... přel. a edičně upravil Tomáš Vrba]. -- 1. vyd.. -- Praha : Argo, 2014. -- 285 s. : čb. fot.
Zinn, Howard, 1922-2010
The politics of history : with a new introduction / Howard Zinn. -- 2nd ed.. -- Urbana : University of Illinois Press, c1990. -- viii, 390 s. ; 21 cm

9 - Hudba (10)

Zpět
Houda, Přemysl, 1981-
Intelektuální protest, nebo masová zábava? : folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace / Přemysl Houda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 239 s., [20] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm. -- (Šťastné zítřky ; sv. 12)
Iblová, Michaela
Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech / Michaela Iblová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 247 s. : il., portréty, faksim.
Křesťan, Jiří, 1957-
Případ Václava Talicha : k problému národní očisty a českého heroismu / Jiří Křesťan. -- Vyd. 1.. -- Praha : Akropolis, 2014. -- 206 s. : il., portréty, faksim. ; 15 cm
Moore, Allan F.
Song means : analysing and interpreting recorded popular song / Allan F. Moore. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, c2012. -- xvi, 395 s. : il., noty. -- (Ashgate popular and folk music series)
Ottoman intimacies, Balkan musical realities / edited by Risto Pekka Pennanen, Panagiotis C. Poulos and Aspasia Theodosiou. -- Helsinki : Suomen Ateenan-instituutin säätiö, 2013. -- xxx, 173 s. : il. ; 25 cm. -- (Papers and monographs of the Finnish Institute at Athens, ISSN 1237-2684 ; v. 19)
Rebel musics : human rights, resistant sounds, and the politics of music making / Daniel Fischlin, Ajay Heble, editors. -- Montréal : Black Rose Books, c2003. -- 254 s. : il., port. ; 23 cm
Reittererová, Vlasta, 1947-
Alois Hába (1893-1973) : mezi tradicí a inovací / Vlasta Reittererová, Lubomír Spurný. -- 1. vyd.. -- Praha : KLP, 2014. -- 255 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm
Sounds and the city : popular music, place, and globalization / edited by Brett Lashua, Karl Spracklen, and Stephen Wagg. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. -- xii, 323 s. : il. ; 23 cm. -- (Leisure studies in a global era)
Thořová, Věra, 1936-
Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky : studie, kritická edice. II. díl / Věra Thořová, Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda. -- 1. vyd.. -- Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2013. -- 371 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 25 cm. -- (Poklady lidové kultury ; 14) (Sběratelské dílo Františka Homolky ; sv. 2)
Vaněk, Miroslav, 1961-
Byl to jen rock'n'roll? : hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989 / Miroslav Vaněk. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2010. -- 640 s. : il., fot., portréty, faksim.. -- (Šťastné zítřky)

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (8)

Zpět
Bourdieu, Pierre, 1930-2002
Co se chce říct mluvením : ekonomie jazykové směny / Pierre Bourdieu ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 168 s. : il. ; 23 cm. -- (Lingvistika)
Fialová, Alena, 1979-
Poučeni z krizového vývoje : poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy / Alena Fialová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 297 s. : il. ; 20 cm. -- (Šťastné zítřky ; sv. 15)
Lakoff, George, 1941-
Metafory, kterými žijeme / George Lakoff, Mark Johnson ; [přeložil Mirek Čejka]. -- Vyd. 2.. -- Brno : Host, 2014. -- 284 s. ; 21 cm. -- (Teoretická knihovna ; sv. 3)
Rapley, Tim
Doing conversation, discourse and document analysis / Tim Rapley. -- Repr. 2009. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2007. -- 141s.. -- (The sage qualitative research kit)
Serner, Walter, 1889-1942
Manifest da-da : poslední uvolnění / Walter Serner ; [přeložil, vysvětlivkami, doslovem a bibliografií opatřil Radovan Charvát]. -- Vyd. 1.. -- Praha : P.R.a.g, 2014. -- 125 s. : il.. -- ([e 333] ; sv. 1)
Stehlíková, Eva, 1941-
Vetera et nova / Eva Stehlíková ; [sestavil a doslovem doprovodil Martin C. Putna]. -- 1. vyd.. -- Praha : Torst, 2014. -- 203 s.
Tally, Robert T., 1969-
Spatiality / Robert T. Tally Jr.. -- 1st pub.. -- London ; New York : Routledge, 2013. -- x, 171 s. ; 20 cm. -- (The new critical idiom)
The future of text and image : collected essays on literary and visual conjunctures / edited by Ofra Amihay and Lauren Walsh ; [introduction by W.J.T. Mitchel, afterword by Marianne Hirsch]. -- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Pub., 2012. -- ix, 363 s. : il.

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (8)

Zpět
Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov : e-knihy v e-depozitároch : zborník príspevkov zo 14. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal dňa 29. apríla 2014 = Acquisition, creating, availability and preservation of e-collections : e-books in e-repositories : proceedings of the 14th Annual Seminar for Librarians, held on April 29, 2014 / [editor Blanka Snopková ; autori Jozef Dzivák ... et al. ; preklad názvov príspevkov a resumé do anglického jazyka Zuzana Kopčanová]. -- 1. vyd.. -- Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. -- 89 s. : il., portréty ; 21 cm
Biklen, Sari Knopp, 1945-
A practical guide to the qualitative dissertation / Sari Knopp Biklen and Ronnie Casella. -- New York : Teachers College Press, c2007. -- xii, 141 s. ; 23 cm
Interviewing experts / edited by Alexander Bogner, Beate Littig and Wolfgang Menz. -- Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. -- xii, 281 s. ; 23 cm
Merriam, Sharan B., 1943-
Qualitative research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam. -- 2nd ed.. -- San Francisco : Jossey-Bass, c2009. -- xvi, 304 s. : il.. -- (The Jossey-Bass higher and adult education series)
Přibáň, Michal, 1966-
Česká literární nakladatelství 1949-1989 / Michal Přibáň a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 637 s. : il. ; 24 cm
Stake, Robert E., 1927-
The art of case study research / Robert E. Stake. -- Thousand Oaks : SAGE Publications, 1995. -- xv, 175 s.
Theories of information, communication and knowledge : a multidisciplinary approach / Fidelia Ibekwe-SanJuan, Thomas M. Dousa editors. -- Dordrecht ; New York: Springer, 2014. -- vi, 33 s. : il. ; 25 cm. -- (Studies in History and Philosophy of Science, ISSN 0929-6425 ; vol. 34)
Veselská, Magda, 1974-
Archa paměti : cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím / Magda Veselská. -- Praha : Academia : Židovské muzeum v Praze, 2012. -- 287 s. : fot.

13 - Matematika (2)

Zpět
Guo, Shenyang
Propensity score analysis : statistical methods and applications / Shenyang Guo, Mark W. Fraser. -- 2nd ed.. -- Los Angeles : SAGE, 2014. -- xxiv, 421 s. : tab., grafy ; 24 cm. -- (Advanced quantitative techniques in the social sciences ; 11)
Silver, Nate, 1978-
Signál a šum : mnoho předpovědí selže, některé ne / Nate Silver ; [přeložil Jan Kalandra]. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. -- 542 s. : il. ; 23 cm

14 - Lékařství (13)

Zpět
Baron-Cohen, Simon, 1958-
Věda zla : nová teorie lidské krutosti / Simon Baron-Cohen ; [z angličtiny přeložil Juraj Barbarič]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Emitos, 2014. -- 249 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Berridge, Virginia, 1946-
Public health in history / Virginia Berridge, Martin Gorsky and Alex Mold. -- Maidenhead : Open University Press, 2011. -- 229 s. : il., mp., ; 24 cm. -- (Understanding public health)
Darmopilová, Zuzana, 1978-
Vliv zájmových skupin na reformu zdravotnictví / Zuzana Darmopilová. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 181 s. : il. ; 21 cm
Handbook of psychophysiology / edited by John T. Cacioppo, Louis G. Tassinary, Gary G. Berntson. -- 3rd ed.. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2007. -- 898 s. : il. ; 28 cm
Health promotion theory / edited by Liza Cragg, Maggie Davies, and Wendy Macdowall. -- 2nd ed.. -- Maidenhead, Berkshire : Open University Press, 2013. -- xv, 166 s. ; 24 cm. -- (Understanding public health series)
Issues in public health / edited by Fiona Sim and Martin McKee. -- 2nd ed.. -- Maidenhead : Open University Press, 2011. -- xv, 273 s. : il. ; 24 cm. -- (Understanding public health)
Křehký pacient a primární péče / Z. Kalvach ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2012. -- 399 s., [6] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
Loucká, Pavla, 1950-
Žena a muž v rodině / Pavla Loucká, Ludmila Trapková a Vladislav Chvála. -- Vyd. 1.. -- [Praha] : Vyšehrad, c2014. -- 231 s. : fot., portréty. -- (Rozhovory)
Maaytová, Alena
Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti / Alena Maaytová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012. -- 164 s. : il. ; 21 cm
Průvodce vyšším věkem : manuál pro seniory a jejich pečovatele / Iva Holmerová, Božena Jurašková, Dana Müllerová ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2014. -- 206 s. : il., tab.. -- (Lékař a pacient)
Ptáček, Radek, 1975-
Etické problémy medicíny na prahu 21. století / Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2014. -- 519 s. ; 24 cm. -- (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Ryan, Christopher, 1962-
Na počátku byl sex : kořeny moderní sexuality : jak se dáváme dohromady a proč se rozcházíme / Christopher Ryan, Cacilda Jethá ; [přeložil Petr Horák]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2014. -- 318 s. : il., 1 mapka, grafická znázornění ; 24 cm. -- (Zip ; sv. 44)
Waltz, Mitzi
Autism : a social and medical history / Mitzi Waltz. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2013. -- ix, 188 s. ; 23 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (136)

Zpět
"Şi nu ne duce pe noi în ispită ..." : România şi "războaiele minţii" : manipulare, propagandă şi dezinformare (1978-1989) / studiu introductiv, selecţia documentelor şi indice de nume Florian Banu. -- Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, [2013]. -- 433 s. ; 24 cm
Ancel, Jean, 1940-2008
The history of the Holocaust in Romania / Jean Ancel ; translated by Yaffah Murciano ; edited by Leon Volovici with the assistance of Miriam Caloianu. -- Lincoln : University of Nebraska Press ; Jerusalem : Yad Vashem, c2011. -- xiii, 699 s. : mapa ; 24 cm. -- (The comprehensive history of the Holocaust)
  Barker, Rodney S.
Legitimating identities : the self-presentation of rulers and subjects / Rodney Barker. -- a Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2001. -- viii, 161 s. ; 23 cm
Bovens, Mark
Understanding policy fiascoes / Mark Bovens, Paul 't Hart. -- New Brunswick, N.J. ; London : Transaction Publishers, c1996. -- v, 173 s. : tab., grafy; 24 cm
Breaking male dominance in old democracies / edited by Drude Dahlerup, Monique Leyenaar. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- xvii, 325 s. : tab., grafy ; 25 cm
Brill, Heinz, 1940-
Geopolitik heute : Deutschlands Chance? / Heinz Brill. -- Frankfurt/M. : Ullstein, c1994. -- 240 . : mapy, grafy, tab.. ; 22 cm
Brown, Courtney
Politics in music : music and political transformation from Beethoven to hip-hop / Courtney Brown. -- 1st ed.. -- Atlanta : Farsight Press, 2007. -- xi, 246 s.
Brunner, Jose, 1954-
Politische Gewalt in Deutschland : Ursprünge - Ausprägungen - Konsequenzen / Herausgegeben von osé Brunner, Doron Avraham und Marianne Zepp. -- Göttingen : Wallstein Verlag, 2014. -- 256 s.. -- (Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, ISSN 0932-8408 ; 42)
Cairney, Paul, 1973-
Understanding public policy : theories and issues / Paul Cairney. -- 1st pub.. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. -- xvii, 327 s. : il.
Civilians and modern war : armed conflict and the ideology of violence / edited by Daniel Rothbart, Karina V. Korostelina and Mohammed D. Cherkaoui. -- New York : Routledge, c2012. -- xii, 354 s. : il., tab. ; 24 cm
Class politics and the radical right / edited by Jens Rydgren. -- London : Routledge, 2014. -- xvii, 288 s. : graf., tab.. -- (Routledge series in extremism and democracy ; 16)
Cohen, Andrew, 1955-
While Canada slept : how we lost our place in the world / Andrew Cohen. -- Trade paperback ed.. -- Toronto : M&S ; 2004. -- 220 s. ; 22 cm
Cojocaru, Gheorhe E.
"Dezgheţul" lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei / Gheorhe E. Cojocaru. -- Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. -- 265 s., [6] s. obr. příl.
Comparative policy studies : conceptual and methodological challenges / edited by Isabelle Engeli, and Christine Rothmayr Allison. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. -- xiv, 264 s. : il. ; 23 cm
Concepts and method in social science : the tradition of Giovanni Sartori / edited by David Collier and John Gerring. -- New York : Routledge, 2009. -- vi, 368 p. : ill. ; 24 cm.
Conceptualising modern war / Karl Erik Haug and Ole Jørgen Maaø (eds.). -- London : Hurst, 2011. -- xiv, 344 s. : il. ; 23 cm
Contention in context : political opportunities and the emergence of protest / edited by Jeff Goodwin and James M. Jasper. -- Stanford : Stanford University Press, 2012. -- xvi, 341 s.
Context in public policy and management : the missing link? / edited by Christopher Pollit. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2013. -- xxi, 442 s. : il. ; 24 cm
Crocker, Chester A., 1941-
Grasping the nettle : analyzing cases of intractable conflict / Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. -- Washington : United States Institute of Peace Press, 2005. -- xxv, 410 s.
Cygankov, Andrej Pavlovič, 1964-
Russia and the West from Alexander to Putin : honor in international relations / Andrei P. Tsygankov. -- Cambridge : Cambride University Press, 2012. -- 317 s. : tab.
Československo a dva německé státy / Christoph Buchheim (eds.) ... [et al.]. -- Ústí nad Labem : Albis international, 2011. -- 267 s. : il. ; 23 cm
Dauchert, Helge
"Anwalt der Balten" oder Anwalt in eigener Sache? : die deutsche Baltikumpolitik, 1991-2004 / Helge Dauchert. -- Berlin : BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, c2008. -- 371 s. : il. ; 23 cm. -- (Baltic Sea Region ; Bd. 11)
Deeds and words : gendering politics after Joni Lovenduski / edited by Rosie Campbell and Sarah Childs. -- Colchester : ECPR Press, 2014. -- xiv, 271 s. : il. ; 24 cm. -- (ECPR - Studies in European political science)
Della Porta, Donatella, 1956-
Clandestine political violence / Donatella Della Porta. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2013. -- xvi, 326 s. ; 23 cm. -- (Cambridge studies in contentious politics)
Deutsch, Karl Wolfgang, 1912-1992
The nerves of government : models of political communication and control / Karl W. Deutsch. -- 1st Free Press pbk. ed.. -- New York : Free Press, 1966. -- xxxvi, 316 s.
Dispute settlement at the WTO : the developing country experience / edited by Gregory C. Shaffer and Ricardo Meléndez-Ortiz. -- 1st pbk. ed.. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2014. -- xvi, 355 s. : tab.
Druláková, Radka, 1973-
Subsidiarita v Evropské unii : právní princip anebo užitečný symbol? / Radka Druláková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Oeconomica, 2010. -- 233 s. ; 25 cm. -- (Odborná kniha s vědeckou redakcí)
Dugin, Aleksandr Gel'jevič, 1962-
Putin vs Putin : Vladimir Putin viewed from the right / Alexander Dugin. -- [London] : Arktos Media, 2014. -- 316 s.
Dugin, Aleksandr Gel'jevič, 1962-
The fourth political theory / Alexander Dugin ; [translation Mark Sleboda, Michael Millerman]. -- London : Arktos Media, 2012. -- 211 s.
Eastern Christianity and politics in the twenty-first century / edited by Lucian N. Leustean. -- London : New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. -- xxxiv, 831 s. ; 24 cm. -- (Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series ; 54)
Eichler, Jan, 1952-
Od Hirošimy po Bělehrad : válka a mír v druhé polovině 20. století / Jan Eichler. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 273 s. : mapy
Elgie, Robert, 1965-
French politics : debates and controversies / Robert Elgie and Steven Griggs. -- London ; New York : Routledge, 2000. -- xviii, 216 s. : tab., grafy ; 24 cm
Ford, Robert
Revolt on the right : explaining support for the radical right in Britain / Robert Ford and Matthew J. Goodwin. -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2014. -- 318 s.. -- (Extremism and democracy)
Fotion, N., 1929-
War and ethics : a new just war theory / Nicholas Fotion. -- 1st pub.. -- London ; Continuum, 2007. -- viii, 178 s. ; 20 cm.. -- (Think now)
Friedman, George
The next 100 years : a forecast for the 21st century / George Friedman. -- New York : Anchor Books, 2009. -- 253 s. : il., mapy
Friedman, George
The next decade : empire and republic in a changing world / George Friedman. -- 1st Anchor books ed.. -- New York : Anchor Books, 2012. -- xxii, 243 s. : mapy ; 20 cm
From conflict resolution to reconciliation / edited by Yaacov Bar-Siman-Tov. -- New York : Oxford University Press, 2004. -- xii, 289 s. ; 24 cm
Gel'man, Vladimir, 1965-
Reexamining economic and political reforms in Russia, 1985-2000 / Vladimir Gel'man, Otar Marganiya, and Dmitry Travin. -- Lanham : Lexington Books, 2014. -- x, 181 s.
Geuss, Raymond, 1946-
History and illusion in politics / Raymond Geuss. -- Repr. (2002). -- Cambridge : Cambridge University Press, c2001. -- viii, 175 s.
Glass, Hildrun
Deutschland und die Verfolgung der Juden im rumänischen Machtbereich 1940-1944 / Hildrun Glass. -- München : Oldenbourg, 2014. -- viii, 303 s. : 2 bar. mapy ; 25 cm. -- (Südosteuropäische Arbeiten ; 152)
Hagenloh, Paul, 1968-
Stalin's police : public order and mass repression in the USSR, 1926-1941 / Paul Hagenloh. -- Washington : Woodrow Wilson Center Press, c2009. -- xix, 460 s. ; 24 cm
Hart, Justin
Empire of ideas : the origins of public diplomacy and the transformation of U.S. foreign policy / Justin Hart. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, c2013. -- xii, 278 s. ; 25 cm
Hayden, Robert M.
From Yugoslavia to the Western Balkans : studies of a European disunion, 1991-2011 / by Robert M. Hayden. -- LEIDEN : BRILL, 2013. -- xviii, 391 s. ; 24 cm. -- (Balkan studies library, ISSN 1877-6272 ; volume 7)
Hendrych, Dušan, 1927-
Správní věda : teorie veřejné správy / Dušan Hendrych. -- 4., aktualiz. vyd.. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- 242 s. : příl.
Höllwerth, Alexander, 1976-
Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin : eine Diskursanalyse zum postsowjetischen russischen Rechtsextremismus / Alexander Höllwerth ; mit einem Vorwort von Dirk Uffelmann. -- Stuttgart : Ibidem, 2007. -- 735 s. : il.. -- (Soviet and post-soviet politics and society ; 59)
Hybrid and cyber war as consequences of the asymmetry : a comprehensive approach answering hybrid actors and activities in cyberspace : political social and military responses / Josef Schröfl, Bahram M. Rajaee, Dieter Muhr (eds.). -- Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, 2011. -- 315 s. : il. ; 22 cm
Chenoweth, Erica, 1980-
Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict / Erica Chenoweth, Maria J. Stephan. -- New York : Columbia University Press, c2011. -- 320 s.. -- (Columbia studies in terrorism and irregular warfare)
Chomsky, Noam, 1928-
Západní terorismus : od Hirošimy k dronové válce / Noam Chomsky a Andre Vltchek ; [z anglického originálu ... přeložila Barbora Votavová]. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Broken Books, 2014. -- 170 s. ; 21 cm
Ibbetson, Paul A.
Living under the Patriot Act : educating a society / Paul A. Ibbetson. -- Bloomington : AuthorHouse, c2007. -- vii, 317 s. ; 23 cm
Institutional designs for a complex world : bargaining, linkages, and nesting / edited by Vinod K. Aggarwal. -- Ithaca : Cornell University Press, 1998. -- xii, 224 s. ; 24 cm
Inszenierte Gegenmacht von rechts : die "Legion Erzengel Michael" in Rumänien 1918-1938 / herausgegeben von Armin Heinen und Oliver Jens Schmitt. -- München : R. Oldenbourg, 2013. -- 400 s., 16 s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm. -- (Südosteuropäische Arbeiten ; 150)
Jacobson, Harold Karan, 1929-2001
Networks of interdependence : international organizations and the global political system / Harold K. Jacobson. -- 2nd ed.. -- New York : McGraw-Hill, 1984. -- xiv, 483 s. graf., tab.
Jervis, Robert, 1940-
Psychology and deterrence / Robert Jervis, Richard Ned Lebow, Janice Gross Stein. -- 2nd print., pbk.. -- Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1991. -- x, 270 s.. -- (Perspectives in security)
Killingsworth, Matt
Civil society in communist Eastern Europe : opposition and disent in totaliarian regimes / Matt Killingsworth. -- Colchester : ECPR, 2012. -- 173 s.. -- (ECPR monographs)
Knill, Christoph, 1965-
Public policy : a new introduction / Christoph Knill and Jale Tosun. -- 1st pub.. -- Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. -- xi, 363 s. : il. ; 24 cm
Knopf, Terry Ann
Rumors, race, and riots / Terry Ann Knopf ; with a new introduction by the author. -- New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 2006. -- xxviii, 398 s. ; 23 cm
Kozák, Jiří
Právo na pomezí diktatury a demokracie : právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989 / Jiří Kozák. -- Praha : Auditorium, 2014. -- 167 s.. -- (Téma)
Krejčí, Oskar, 1948-
Mezinárodní politika / Oskar Krejčí. -- 5. upr. vyd., V Ekopressu 4.. -- Praha : Ekopress, 2014. -- 803 s. : il., mapy ; 25 cm
Kriseová, Eda, 1940-
Václav Havel / Eda Kriseová. -- Vyd. 2., rozšíř. a revid. vyd. 1.. -- Praha : Práh, 2014. -- 339 s. : [72] s. obr. příl.
Kyncl, Vojtěch, 1983-
Stroje na smrt : plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení / Vojtěch Kyncl. -- 1. vyd.. -- Praha : Epocha : Historický ústav AV ČR, 2014. -- 302 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. -- (Traumata války)
Laclau, Ernesto, 1935-2014
Hegemonie a socialistická strategie : za radikálně demokratickou politiku / Ernesto Laclau a Chantal Mouffe ; [z anglického originálu ... přeložil Rudolf Převrátil ; doslov k českému vydání napsal Jan Bíba]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 234 s.. -- (Politeia)
Lanzmann, Claude, 1925-
Šoa / Claude Lanzmann ; [z něm orig. ... přeložil Toman Brod]. -- V českém jazyce vyd. 2., V nakl. Prostor vyd. 1.. -- Praha : Prostor, 2011. -- 231 s. ; 21 cm
Lebedová, Eva, 1981-
Voliči, strany a negativní kampaň : politická komunikace v České republice / Eva Lebedová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. -- 264 s. : il., portréty ; 24 cm. -- (Studie ; sv. 102)
Ledeneva, Alena V., 1964-
Can Russia modernise? : sistema, power networks and informal governance / Alena V. Ledeneva. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. -- xv, 314 s. : il. ; 24 cm
Leighley, Jan E., 1960-
Strength in numbers? : the political mobilization of racial and ethnic minorities / Jan E. Leighley. -- Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2001. -- xiv, 194 s. : tab., grafy ; 24 cm
Logemann, Daniel, 1979-
Das polnische Fenster : deutsch-polnische Kontakte im staatssozialistischen Alltag Leipzigs 1972-1989 / Daniel Logemann. -- München : Oldenbourg Verlag, 2012. -- vi, 372 s. : fot. ; 22 cm. -- (Europas Osten im 20. Jahrhundert : Schriften des Imre Kerzesz Kollegs Jena ; Band 2)
Maškarinec, Pavel, 1975-
Volební geografie Libereckého kraje 1992-2010 : voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA) / Pavel Maškarinec. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury ; V Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2014. -- 333 s. : il., mapy ; 21 cm. -- (Politologická řada ; sv. č. 47)
McAdam, Doug, 1951-
Putting social movements in their place : explaining opposition to energy projects in the United States, 2000-2005 / Doug McAdam, Hilary Schaeffer Boudet. -- 1st pub.. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. -- xii, 266 s. : il. ; 23 cm. -- (Cambridge studies in contentious politics)
McDaniel, Tim,
Autocracy, modernization, and revolution in Russia and Iran / Tim McDaniel. -- Princeton : Princeton University Press, [2014]. -- 239 s. ; 24 cm. -- (Princeton legacy library)
McLean, Iain, 1946-
Scotland's choices : the referendum and what happens afterwards / Iain McLean, Jim Gallagher and Guy Lodge. -- 2nd ed.. -- Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014. -- 239 s. : tab., grafy
Míčka, Roman, 1976-
Znovu jsme se ujali dědictví otců-- : konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana / Roman Míčka. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 269 s. ; 20 cm. -- (Politika a společnost)
Micheletti, Michele
Political virtue and shopping : individuals, consumerism, and collective action / Michele Micheletti. -- 1st pbk. ed.. -- New York : Palgrave Macmillan, 2010. -- xiii, 307 s.
Murray, Williamson, 1941-
Hybrid warfare : fighting complex opponents from the ancient world to the present / Williamson Murray, Peter R. Mansoor. -- New York : Cambridge University Press, 2012. -- xi, 321 s. : mapy ; 24 cm
Musgrove, George Derek, 1975-
Rumor, repression, and racial politics : how the harassment of Black elected officials shaped post-civil rights America / George Derek Musgrove. -- Athens ; London : University of Georgia Press, c2012. -- xiii, 296 s. : fot., grafy ; 24 cm. -- (Since 1970 : histories of contemporary America)
New participatory dimensions in civil society : professionalization and individualized collective action / edited by Jan W. van Deth and William A. Maloney. -- Abingdon : Routledge, 2012. -- 1 online zdroj (xx, 268 s.) : il.. -- (Routledge/ECPR studies in European political science ; 77)
Occupy! : scenes from occupied America / edited by Astra Taylor ... [et al.]. -- London : Verso, 2011. -- viii, 216 s. : il. ; 22 cm
Ostrom, Elinor, 1933-2012
Choice, rules and collective action : the Ostroms on the study of institutions and governance / Elinor Ostrom and Vincent Ostrom ; introduced and edited by Filippo Sabetti and Paul Dragos Aligica. -- Colchester : ECPR Press, 2014. -- xxvi, 284 s. : il. ; 24 cm. -- (ECPR Press essays)
Oxford handbook of governance / edited by David Levi-Faur. -- 1st pub.. -- Oxford : Oxford University Press, 2012. -- xxii, 803 s. : il. ; 25 cm
Papasarantopoulos, Petros
Extremismos kai politikē via stēn Hellada : to Big Bang tes Chrysēs Augēs / Petros Sarantopoulos. -- Athēna : Epikentro, 2014. -- 272 s. ; 24 cm
Pe luna decembrie nu mi-am făcut planul ... : românii în "epoca de aur" : corespondentă din anii '80 / ediţie îngrijită, selecţia documentelor şi studiu introductiv de Liviu Tăranu. -- Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, [2012]. -- 284 s. ; 24 cm
Political culture in post-communist Europe : attitudes in new democracies / edited by Detlef Pollack ... [et al.]. -- Aldershot : Ashgate, c2003. -- xxii, 264 s. : tab., grafy; 23 cm
Political trust : why context matters / edited by Sonja Zmerli and Marc Hooghe. -- Colchester : ECPR Press, 2011. -- xiv, 225 s. ; 25 cm. -- (ECPR - studies in European political science)
Politicians, bureaucrats and administrative reform / edited by B. Guy Peters and Jon Pierre. -- London : Routledge, 2001. -- xix, 231 s. : tab. ; 24 cm. -- (Routledge/ECPR studies in european political science)
Politics, products, and markets : exploring political consumerism past and present / edited by Michelle Micheletti, Andreas Follesdal, and Dietlind Stolle. -- 1st pbk. ed.. -- New Brunswick : Transaction Publishers, 2006. -- xxvi, 311 s. : il. ; 23 cm
Pollitt, Christopher, 1945-
Public management reform : a comparative analysis : new public management, governance, and the neo-Weberian state / Christopher Pollitt and Geert Bouckaert. -- 3rd ed.. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. -- xvii, 367 s. : il. ; 26 cm
Propaganda and American democracy / edited by Nancy Snow. -- Baton Rouge : Louisiana State University Press, 2014. -- viii, 220 s. ; 23 cm. -- (Media and public affairs)
Public administration in post-communist countries : former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia / edited by Saltanat Liebert, Stephen E. Condrey, Dmitry Goncharov. -- Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2013. -- xiii, 362 s. : il. ; 26 cm. -- (Public administration and public policy ; 170)
Rabinowitz, Or
Bargaining on nuclear tests : Washington and its Cold War deals / Or Rabinowitz. -- 1st ed.. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- xiv, 230 s. ; 25 cm
Radeljić, Branislav
Europe and the post-Yugoslav space / edited by Branislav Radeljić. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, [2013]. -- xviii, 225 s. ; 25 cm
Raviv, Daniel, 1954-
Špioni proti Armagedonu : tajné války Mosadu / Dan Raviv, Josi Melman ; [z anglického originálu ... přeložil Dalibor Výborný]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Knižní klub, 2014. -- 550 s. ; 24 cm
Redner, Harry, 1937-
Totalitarianism, globalization, colonialism : the destruction of civilization since 1914 / Harry Redner. -- New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, [2014]. -- xxii, 331 s. ; 24 cm
Representation : the case of women / edited by Maria C. Escobar-Lemmon and Michelle M. Taylor-Robinson. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, USA, [2014]. -- xi, 284 s. ; 25 cm
Rewards for high public office in Europe and North America / edited by Marleen Brans and B. Guy Peters. -- Abingdon : Routledge, c2012. -- 308 s. : tab., grafy. -- (Routledge research in comparative politics)
Right-wing populism in Europe : politics and discourse / edited by Ruth Wodak, Majid KhosraviNik, Brigitte Mral. -- 1st pub.. -- London : Bloomsbury, 2013. -- xxviii, 334 s. : il., grafy
Rizas, Sōtērēs Ch., 1964-
Hē Hellēnikē politikē meta ton Emphylio Polemo : koinovouleutismos kai diktatoria / Sōtērēs Rizas. -- 1ēs ekd.. -- Athēna : Ekdoseis Kastaniōtē, 2008. -- 509 s. ; 24 cm
Ro'i, Yaacov
Islam in the Soviet Union : from the Second World War to Gorbachev / Yaacov Ro'i. -- London : Hurst, 2000. -- xxxvii, 764 s. : il., mapy ; 23 cm
Russia at the barricades : eyewitness accounts of the August 1991 coup / edited by Victoria E. Bonnell, Ann Cooper, and Gregory Freidin. -- Armonk ; London : Sharpe, c1994. -- xx, 371 s. : il., mapa ; 24 cm
Říchová, Blanka, 1958-
Západoevropské politické systémy : komparace politických systémů / Blanka Říchová a kolektiv ; Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Vyd. 1.. -- Praha : Oeconomica, 2009. -- 290 s. : tab.
Sagan, Scott Douglas, 1955-
The spread of nuclear weapons : an enduring debate : with new chapters on Iran, Iraq, and North Korea, and on the prospects for global nuclear disarmament / Scott D. Sagan, Kenneth N. Waltz. -- 3rd ed.. -- New York : W.W. Norton & Co., c2013. -- xi, 270 s. : il. ; 21 cm
Sebastián-Aparicio, Sofía,
Post-war statebuilding and constitutional reform in divided societies : beyond Dayton in Bosnia / Sofía Sebastián-Aparicio. -- Houndsmill, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. -- xviii, 247 s. ; 22 cm. -- (Rethinking peace and conflict studies)
Securitatea şi intelectualii în România anilor ’80 / ediţie îngrijită, selecţia documentelor şi studiu introductiv de Liviu Tăranu. -- Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, [2013]. -- 193 s. ; 24 cm
Serbia since 1989 : politics and society under Milošević and after / edited by Sabrina P.Ramet and Vjeran Pavlaković. -- Seattle : University of Washington Press ; 2005. -- x, 440 s. : mapy ; 23 cm
Shapiro, Ian
The state of democratic theory / Ian Shapiro. -- Princeton : Princeton University Press, c2003. -- xi, 183 s. ; 24 cm
Schelling, Thomas C., 1921-
Strategy and arms control / Thomas C. Schelling and Morton H. Halperin. -- Repr.. -- Washington : Pergamon-Brassey's, 1985. -- xv, 149 s. ; 23 cm
Sitrin, Marina
They can't represent us! : reinventing democracy from Greece to Occupy / Marina Sitrin and Dario Azzellini ; foreword by David Harvey. -- 1st pub.. -- London ; New York : Verso, 2014. -- 250 s. ; 21 cm. -- (Politics)
Staub, Ervin, 1938-
Overcoming evil : genocide, violent conflict, and terrorism / Ervin Staub. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- xvi, 581 s. ; 24 cm
Stone, Randall W., 1966-
Controlling institutions : international organizations and the global economy / Randall W. Stone. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2011. -- xvi, 256 s. : il., grafy ; 23 cm
Sundstrom, Lisa McIntosh, 1971-
Funding civil society : foreign assistance and NGO development in Russia / Lisa McIntosh Sundstrom. -- Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2006. -- xxii, 272 s. ; 24 cm
Sustainable peace : power and democracy after civil wars / edited by Philip G. Roeder and Donald Rothchild. -- Ithaca : Cornell University Press, 2005. -- xi, 383 s. : il., mapy ; 24 cm
The NSA report : liberty and security in a changing world / President's Review Group on Intelligence and Communications Technologies; Richard A. Clarke, Michael J. Morell, Geoffrey R. Stone, Cass R. Sunstein, Peter Swire. -- Princeton : Princeton University Press, 2014. -- xli, 239 s. ; 22 cm
The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe / edited by John Loughlin, Frank Hendriks, Anders Lidström. -- New York : Oxford University Press, 2011. -- xxiv, 785 s. : il.. -- (Oxford handbooks in politics & international relations)
The politics of development : a survey / edited by Heloise Weber. -- 1st ed.. -- Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2014. -- xvi, 355 s.
The politics of information : the case of the European Union / edited by Tannelie Blom and Sophie Vanhoonacker. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. -- xviii, 326 s. ; 23 cm. -- (European administrative governance series)
The return of geopolitics in Europe? : Social mechanisms and foreign policy identity crises / edited by Stefano Guzzini. -- 1. paperback ed.. -- Cambridge [u.a.] : Cambridge University Press, 2013. -- xii, 322 s.. -- (Cambridge studies in international relations ; 124)
Thorpe, Andrew, 1962-
Parties at war : political organization in Second World War Britain / Andrew Thorpe. -- 1st pub.. -- Oxford : Oxford University Press, 2009. -- xiii, 338 s. ; 24 cm
Todua, Zurab
Bitva za Moldovu / Zurab Todua. -- Kišinev : 2013. -- 2 sv. (255, 115 s.) : fot.
Tomes, Robert R.
US defense strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom : military innovation and the new american way of war, 1973-2003 / Robert R. Tomes. -- Abingdon : Routledge, c2007. -- 204 s.. -- (Strategy and history)
Tomlin, Simon
The fanatics / Simon Tomlin. -- 5th ed.. -- [s.l.] : Hakon Books, 2014. -- 213 s. : il.
Totalitarismul de dreapta în Romània : origini, manifestàri, evolutie, 1919-1927 / Ioan Scurtu ... [et al.]. -- Bucureşti : Institutul Naƫional pentru Studiul Totalitarismului, 1996-<2009>. -- sv. <1-7> : il. ; 24 cm. -- (Colectia Documente)
Twenty years after communism : the politics of memory and commemoration / edited by Michael Bernhard and Jan Kubik. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. -- xviii, 362 s. ; 24 cm
Veber, Václav, 1931-
Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953 / Václav Veber. -- Vyd. 1.. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2014. -- 373 s. ; 25 cm
Veselý, Zdeněk, 1950-
Dějiny mezinárodních vztahů / Zdeněk Veselý. -- 3. uprav. vyd.. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. -- 605 s.
Waisová, Šárka, 1978-
Atlas mezinárodních vztahů : prostor a politika po skončení studené války / Šárka Waisová a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. -- 158 s. : il., mapy ; 30 cm
Waterhouse, Benjamin C., 1978-
Lobbying America : the politics of business from Nixon to NAFTA / Benjamin C. Waterhouse. -- Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2014. -- xi, 345 s. : il. ; 25 cm. -- (Politics and society in twentieth-century America)
Weiss, Tomáš, 1980-
Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky / Tomáš Weiss. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 263 s. : il. ; 21 cm
Wells, Paul A. (Paul Allen), 1966-
The longer I'm Prime Minister : Stephen Harper and Canada, 2006- / Paul Wells. -- Toronto : Vintage Canada, c2014. -- 462 s.
Women, gender, and politics : a reader / Mona Lena Krook and Sarah Childs, editors. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. -- xi, 360 s. : tab. ; 26 cm
Zemanová, Štěpánka, 1975-
Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv / Štěpánka Zemanová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Oeconomica, 2008. -- 240 s. : il. ; 25 cm
Žák, Jindřich
S plamenem kolektivizace v zádech : padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku / Jindřich Žák. -- Vyd. 1.. -- V Hradci Králové : Slovanský kulturní institut, 2013. -- 134 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 22 cm. -- (Edice dějin ; sv. 2)
Ženy a politika (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). -- Vyd. 1. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. -- 362 s. : il., portr., faksim. ; 22 cm

16 - Právo (8)

Zpět
Benhabib, Seyla, 1950-
Another cosmopolitanism / Seyla Benhabib ; with commentaries by Jeremy Waldron, Bonnie Honig, Will Kymlicka ; edited and introduced by Robert Post. -- Oxford : Oxford University Press, 2006. -- xii, 206 s.. -- (The Berkeley Tanner lectures)
Braithwaite, John, 1951-
Global business regulation / John Braithwaite, Peter Drahos. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2000. -- XVII, 704 s.
Janotová, Magda
Mediace / Magda Janotová. -- Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014. -- 152 s. : graf., tab.. -- (Právo a management)
Ludi, Regula
Reparations for Nazi victims in postwar Europe / Regula Ludi. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2012. -- x, 270 s. ; 24 cm
Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku / Karel Eliáš ... [et al.]. -- 2. dopl. a aktualiz. vyd.. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- 358 s. ; 24 cm
Přibáň, Jiří, 1967-
Obrana ústavnosti, aneb, Česká otázka v postnacionální Evropě / Jiří Přibáň. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 266 s.. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 34)
Rape in wartime / edited by Raphaelle Branche and Fabrice Virgili. -- New York : Palgrave Macmillan, 2013. -- xiii, 237 s.. -- (Genders and sexualities in history)
Thoreau, Henry David, 1817-1862
Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě / Henry David Thoreau ; [z anglického originálu přeložila Jaroslava Kočová]. -- Olomouc : Broken Books, 2014. -- 98 s.
17 - Psychologie (2) Zpět
Carey, Susan
The origin of concepts / Susan Carey. -- Oxford : Oxford University Press, 2011. -- viii, 598 s. : grafy. -- (Oxford series in cognitive development)
Cross-cultural psychology : research and applications / John W. Berry ... [et al.]. -- 3rd ed.. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2011. -- xxii, 626 s. : il.
18 - Sociologie (93) Zpět
The Nazi genocide of the Roma : reassessment and commemoration ; edited by Anton Weiss-Wendt. -- New York : Berghahn, 2013. -- x, 272 s. ; 24 cm. -- (Studies on war and genocide ; volume 17)
Affaires, scandales et grandes causes : de Socrate a Pinochet / sous la direction de Luc Boltanski ... [et al]. -- [Paris] : Stock, c2007. -- 457 s. ; 24 cm. -- (Les essais)
Americans experience Russia : encountering the enigma, 1917 to the present / edited by Choi Chatterjee and Beth Holmgren. -- New York ; London : Routledge, 2012. -- xii, 232 s.. -- (Routledge studies in cultural history ; 19)
Angeli, Fedor, 1935-
Kratkaija︡ istorij︠a︡ gagauzov / Fedor Angeli. -- Kišinev : Tipogr. Centrală, 2010. -- 307 s. ; 21 cm
Applying relational sociology : relations, networks, and society / edited by François Dépelteau and Christopher Powell. -- 1st ed.. -- New York : Palgrave Macmillan, 2013. -- xx, 229 s. : il. ; 23 cm
Banks, Marcus, 1960-
Using visual data in qualitative research / Marcus Banks. -- Reprinted 2009, 1st published 2007. -- London : Sage, 2009. -- xvi, 142 s.. -- (Sage qualitative research kit)
Barša, Pavel, 1960-
Paměť a genocida : úvahy o politice holocaustu / Pavel Barša. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2011. -- 283 s.. -- (Edice historické myšlení. ; sv. 54. Řada totalitarismus a šoa ; sv. 13)
Bárta, Vladimír
Homo spotřebitel / Vladimír Bárta, Hilda Bártová. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Oeconomica, 2012. -- 319 s. : il. ; 25 cm. -- (Odborná kniha s vědeckou redakcí)
Bar-Tal, Daniel, 1946-
Intractable conflicts : socio-psychological foundations and dynamics / Daniel Bar-Tal. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. -- ix, 572 s. ; 24 cm
Beer, David,
Punk sociology / David Beer. -- Basingstoke : Palgrave Pivot, 2014. -- xi, 77 s. ; 23 cm. -- (Palgrave pivot)
Berg, Bruce L. (Bruce Lawrence), 1954-2009
Qualitative research methods for the social sciences / Bruce L. Berg, Howard Lune. -- 8th ed., Pearson new int. ed.. -- Harlow : Pearson Education Limited, 2014. -- ii, 416 s. ; 28 cm
Bottici, Chiara, 1975-
Imagining Europe : myth, memory, and identity / Chiara Bottici, Benoît Challand. -- 1st pub.. -- New York : Cambridge University Press, 2013. -- xiv, 205 s. : il., mapy ; 23 cm
Boyatzis, Richard E., 1946-
Transforming qualitative information : thematic analysis and code development / Richard E. Boyatzis. -- Thousand Oaks, Calif. ; London : SAGE Publications, c1998. -- xvi, 184 s. : il.
Cesty k datům : zdroje a management sociálněvědních dat v České republice / Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2012. -- 469 s. : il., tab., diagramy
Clarke, Adele, 1945-
Situational analysis : grounded theory after the postmodern turn / Adele E. Clarke. -- Thousand Oaks : Sage, c2005. -- xli, 365 s. : il.
Conceptualizing relational sociology : ontological and theoretical issues / edited by Christopher Powell and François Dépelteau. -- 1st ed.. -- New York : Palgrave Macmillan, 2013. -- vi, 240 s. ; 23 cm
Corning, Peter A., 1935-
The synergism hypothesis : a theory of progressive evolution / Peter A. Corning. -- New York : McGraw-Hill, 1983. -- xvii, 492 s. : il. ; 23 cm
Creative participation : responsibility-taking in the political world / edited by Michele Micheletti and Andrew S. McFarland. -- Boulder : Paradigm Publishers, c2012. -- v, 224 s.
Creswell, John W., 1945-
Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / John W. Creswell. -- 3rd ed.. -- Los Angeles : SAGE, c2013. -- xxi, 448 s. : barev. il. ; 23 cm
Cucijev, Artur A.
Atlas of the ethno-political history of the Caucasus / Arthur Tsutsiev ; translated by Nora Seligamov Favorov. -- 1st edt.. -- New Haven : Yale University, 2014. -- xv, 221 s. : mp.
Della Porta, Donatella, 1956-
Social movements : an introduction / Donatella della Porta and Mario Diani. -- 2nd ed.. -- Malden : Blackwell, c2006. -- ix, 345 s.
Disability incarcerated : imprisonment and disability in the United States and Canada / edited by Liat Ben-Moshe, Chris Chapman and Allison C. Carey. -- New York, NY : Palgrave Macmillan, [2014]. -- xvi, 297 s. ; 24 cm
Dvořák, Tomáš, 1973-
Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa / Tomáš Dvořák. -- 2., upr. vyd.. -- Brno : Matice moravská, 2014. -- 469 s. : il., mapy, faksim.. -- (Knižnice Matice moravské ; sv. 38)
Flick, Uwe, 1956-
Designing qualitative research / Uwe Flick. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2007. -- xii, 130 s. : graf., tab.. -- (The SAGE qualitative research kit)
Flick, Uwe, 1956-
Managing quality in qualitative research / Uwe Flick. -- 1st publ.. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2007. -- XIII, 156 s. : il.. -- (The Sage qualitative research kit)
Frames of protest : social movements and the framing perspective / edited by Hank Johnston and John A. Noakes. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, c2005. -- vi, 269 s. ; grafy, tab. ; 26 cm
Gender, sexuality, and museums : a Routledge reader / edited by Amy K. Levin. -- 1st publ.. -- London ; New York : Routledge, 2010. -- xiv, 322 s. : il.
Gender perspectives : essays on women in museums / edited by Jane R. Glaser and Artemis A. Zenetou. -- Washington : Smithsonian Institution Press, c1994. -- xxv, 161 s. ; 23 cm
Gerring, John, 1962-
Social science methodology : a unified framework / John Gerring. -- 2nd ed.. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2012. -- xxv, 495 s. : il., tab. ; 25 cm. -- (Strategies for social inquiry)
Gibbs, Graham, 1948-
Analysing qualitative data / Graham Gibbs. -- Thousand Oaks : Sage, c2007. -- xii, 160 s. : il.. -- (The sage qualitative research kit)
Goode, Erich, 1938-
Moral panics : the social construction of deviance / Erich Goode and Nachman Ben-Yehuda. -- 2nd ed.. -- Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. -- xi, 299 s. : il. ; 25 cm
Guest, Greg, 1963-
Applied thematic analysis / Greg Guest, Kathleen M. MacQueen, Emily E. Namey. -- Los Angeles : SAGE, 2012. -- xx, 295 s. : il.
Handbook on third sector policy in Europe : multi-level processes and organized civil society / edited by Jeremy Kendall. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, c2009. -- xx, 402 s. : il. ; 25 cm
Havrdová, Zuzana
Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb / Zuzana Havrdová a kol.. -- 1. vyd.. -- V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, 2010. -- 207 s. ; 20 cm
Hedges, Chris, 1939-
War is a force that gives us meaning / Chris Hedges. -- New York : Anchor Books, 2003. -- 211 s. ; 22 cm
Herzfeld, Michael, 1947-
The social production of indifference : exploring the symbolic roots of Western bureaucracy / by Michael Herzfeld. -- Chicago : University of Chicago Press, [1993]. -- ix, 207 s. ; 22 cm
Challenges and choices : constructionist perspectives on social problems / editors, James A. Holstein, Gale Miller. -- Hawthorne, N.Y. : Aldine de Gruyter, c2003. -- vi, 262 s. ; 24 cm. -- (Social problems and social issues)
Intergroup conflicts and their resolution : a social psychological perspective / [edited by] Daniel Bar-Tal. -- New York : Psychology Press, 2011. -- 367 s. : grafy. -- (Frontiers of social psychology)
Jeřábek, Hynek, 1949-
Slavné sociologické výzkumy : (1899-1949) / Hynek Jeřábek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 395 s. ; 21 cm. -- (Klas ; sv. 6)
Jinakost - postižení - kritika : společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies / editorka Kateřina Kolářová ; [z anglických originálů přeložily Zuzana Šťastná a Sylva Ficová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. -- 581 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. -- (Studijní texty ; sv. 56)
Kaiser und Reich in der jüdischen Lokalgeschichte / herausgegeben von Stefan Ehrenpreis, Andreas Gotzmann und Stephan Wendehorst. -- München : Oldenbourg Verlag, 2013. -- 324 s. : il. ; 23 cm. -- (Bibliothek altes Reich ; Bd. 7)
Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 / Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (editoři). -- Vyd. 1.. -- Praha ; Paseka, 2008 Litomyšl :. -- 320 s. ; 21 cm
Keller, Jan, 1955-
Dějiny klasické sociologie / Jan Keller. -- Vyd. 2.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. -- 529 s.. -- (Studijní texty ; sv. 32)
Key thinkers on space and place / edited by Phil Hubbard and Rob Kitchin. -- 2nd ed.. -- London : Sage, 2011. -- xv, 510 s.
King, C. Richard, 1968-
Beyond hate : white power and popular culture / by C. Richard King and David J. Leonard. -- Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate, 2014. -- 188 s.
Kvale, Steinar
Doing interviews / Steinar Kvale. -- Repr. 2009. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2007. -- xix, 157 s.. -- (The SAGE qualitative research kit)
Leclerc, Gérard
Le regard et le pouvoir / Gérard Leclerc. -- Paris : Presses universitaires de France, 2006. -- vii, 281 s. ; 22 cm. -- (Sociologie d'aujourd'hui)
Lee, Taeku, 1963-
Mobilizing public opinion : Black insurgency and racial attitudes in the civil rights era / Taeku Lee. -- Chicago : University of Chicago Press, 2002. -- viii, 293 s. : il. ; 24 cm. -- (Studies in communication, media, and public opinion)
Mahone, Melvin
Prison privatization in America : costs and benefits / Melvin Mahone. -- Silver Spring : Beckham Publications Group, [2014?]. -- 161 s. : graf., tab.
Manuál prognostických metod / Martin Potůček (ed.). -- Praha : Sociologické nakladatelství 2006. -- 193 s. : graf., tab.. -- (Studijní texty ; 37)
Matoušek, Oldřich, 1947-
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : v kontextu plánování péče / Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová. -- 2., rozš. vyd.. -- Praha : Portál, 2014. -- 214 s. ; 23 cm
Maxwell, Joseph Alex, 1941-
Qualitative research design : an interactive approach / Joseph A. Maxwell. -- 3rd ed.. -- Thousand Oaks, Calif. : Sage, c2013. -- xi, 218 s. : il.. -- (Applied social research methods series ; 41)
McCombs, Maxwell E., 1938-
Agenda setting : nastolování agendy - masová média a veřejné mínění / Maxwell McCombs ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Kačer a Vlastimil Nečas]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2009. -- 251 s. ; 21 cm
Memory, conflict and new media : web wars in post-socialist states / edited by Ellen Rutten, Julie Fedor and Vera Zvereva. -- London ; NweYork : Routledge, 2013. -- 265 s. : il., fot.. -- (Media, war and security)
Moore, David, 1963-
The lads in action : social process in an urban youth subculture / David Moore. -- Aldershot : Arena, c1994. -- xiii, 161 s.: il. ; 23 cm. -- (Popular cultural studies ; 3)
Nonviolence : challenges and prospects / edited by Bidyut Chakrabarty. -- 1st ed.. -- New Delhi : Oxford University Press, 2014. -- lxxvi, 413 s. ; 23 cm
Ochrana, František, 1952-
Metodologie sociálních věd / František Ochrana. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Karolinum, 2013. -- 134 s. : il., grafy, tabulky
On violence : a reader / edited by Bruce B. Lawrence and Aisha Karim. -- Durham [NC] : Duke University Press, 2007. -- x, 578 s. ; 25 cm
Orum, Anthony M., 1939-
Introduction to political sociology : power and participation in the modern world / Anthony M. Orum, John G. Dale. -- 5th ed.. -- New York : Oxford University, 2009. -- xiv, 319 s. : gr., tab.
Outhwaite, William, 1949-
Concept formation in social science / William Outhwaite. -- Milton Park, Abingdon : Routledge, 2011. -- 255 s.. -- (Routledge revivals)
Packer, Martin J.
The science of qualitative research / Martin Packer. -- New York : Cambridge University Press, 2011. -- xiii, 422 s. : il. ; 24 cm
Pinker, Steven, 1954-
The better angels of our nature : a history of violence and humanity / Steven Pinker. -- London : Penguin Books, 2012. -- xxviii, 1026 s. : il., mapy
Polansky, Paul, 1942-
Tábor smrti Lety : vyšetřování začíná (1992-1995) / Paul Polansky ; [překlad Jan Votřel ... et al.]. -- 1. vyd.. -- [Praha] : Antifašistická akce : Československá anarchistická federace : Institut kritických studií, 2014. -- 510 s. : il.
Postkoloniální myšlení IV / [Arjun Appadurai ... et al. ; editoři Vít Havránek, Ondřej Lánský ; překlady Antonín Handl ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Tranzit.cz, 2013. -- 253 s. : il. ; 21 cm. -- (Navigace ; sv. 12)
Pryor, Jan
Stepfamilies : a global perspective on research, policy, and practice / Jan Pryor. -- New York : Routledge, 2014. -- xxii, 222 s. ; 23 cm. -- (Textbooks in family studies series)
Rendle, Matthew
Defenders of Motherland : the Tsarist elite in revolutionary Russia / Matthew Rendle. -- 1st publ.. -- Oxford : Oxford University Press, 2010. -- xii, 274 s. : mapy ; 25 cm
Richards, Lyn, 1944-
Handling qualitative data : a practical guide / Lyn Richards. -- 3rd rev. ed.. -- London : SAGE 2014. -- 264 s. ; 24x17 cm
Rodina a společnost : sborník projevů z mezinárodní konference pořádané dne 22. května 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR / [Juraj Lajda, editor sborníku]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ideál, 2014. -- viii, 108, [4] s. obr. příl. : il.
Roubal, Ondřej
Biografická identita v pohraničí : teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech / Ondřej Roubal. -- 1. vyd.. -- Praha : Professional Publishing, 2013. -- 155 s. : il. ; 25 cm
Routledge handbook of European sociology / edited by Sokratis Koniordos and Alexandros-Andreas Kyrtsis. -- Abingdon : Routledge, 2014. -- xvi, 449 s.. -- (Routledge international handbooks)
Sassen, Saskia, 1947-
Territory, authority, rights : from medieval to global assemblages / Saskia Sassen. -- updated ed., 4. print., 1. paperback print.. -- Princeton : Princeton University Press, 2006. -- xiv, 493 s.
Saul, John Ralston, 1947-
A fair country : telling truths about Canada / John Ralston Saul. -- Toronto : Penguin Canada, 2009. -- xvi, 342 s. ; 21 cm
Seidman, Irving, 1937-
Interviewing as qualitative research : a guide for researchers in education and the social sciences / Irving Seidman. -- 4th ed.. -- New York : Teachers College Press, c2013. -- xiv, 177 s.
Sobotková, Veronika, 1978-
Rizikové a antisociální chování v adolescenci / Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2014. -- 147 s. : il., portr. ; 24 cm. -- (Psyché)
Social movements, mobilization, and contestation in the Middle East and North Africa / edited by Joel Beinin and Frédéric Vairel. -- Stanford, California : Stanford University Press, 2011. -- xiv, 308 s. ; 24 cm. -- (Stanford studies in Middle Eastern and Islamic societies and cultures)
Sociální psychologie / Jozef Výrost, Ivan Slaměník (eds.). -- 2., přeprac. a rozš. vyd.. -- Praha : Grada, 2008. -- 404 s.. -- (Psyché)
Šmídová, Olga, 1955-
"Rudé právo psalo, že nás bylo málo..." : restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula / Olga Šmídová-Matoušová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. -- 187 s. : il. ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 73)
Špiláčková, Marie, 1972-
Úkolově orientovaný přístup v sociální práci / Marie Špiláčková, Eva Nedomová. -- 1. vyd.. -- Praha : Portál, 2014. -- 183 s. ; il.
Taleb, Nassim, 1960-
Antifragilita : jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu / Nassim Nicholas Taleb ; [přeložili Jan Hořínek a Pavel Kovář]. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. -- 540 s. ; 23 cm
Tarrow, Sidney G., 1938-
Strangers at the gates : movements and states in contentious politics / Sidney Tarrow. -- 1st pub.. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. -- 260 s. : il. ; 24 cm
Tehdy a teď : česká společnost po 20 letech : reflexe očekávání a naplňování vývoje společnosti ČR mezi roky 1989 až 2009 očima sociálních vědců = Then and now : Czech society after 20 years : a look at expectations and actual developments in Czech society between 1989 and 2009 through the eyes of social scientists / Libor Prudký (ed.) ; [překlad do angličtiny Stephan von Pohl]. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. -- 165 s.
The dialogical turn : new roles for sociology in the postdisciplinary age / edited by Charles Camic and Hans Joas. -- Lanham : Rowman & Littlefield, c2004. -- vi, 317 s. ; 24 cm
The establishment responds : power, politics, and protest since 1945 / edited by Kathrin Fahlenbrach ... [et al.]. -- New York : Palgrave Macmillan, 2012. -- 251 s.. -- (Palgrave Macmillan Transnational History Series)
The handbook of interethnic coexistence / edited by Eugene Weiner ; foreword by Alan B. Slifka. -- New York : Continuum, 1998. -- 653 s.
The Oxford handbook of sociology, social theory and organization studies : contemporary currents / Paul S. Adler ; [edited by] Paul S. Adler, Paul du Gay, Glenn Morgan. -- 1st edt.. -- Oxford : Oxford University Press, 2014. -- xvi, 796 s.
The Oxford handbook of sociology and organization studies : classical foundations / edited by Paul S. Adler. -- Oxford ; Toronto : Oxford University Press, 2010. -- xix, 679 s. ; 26 cm. -- (Oxford handbooks)
The Sage handbook of interview research : the complexity of the craft / edited by Jaber F. Gubrium ... [et al.]. -- 2nd ed.. -- Thousand Oaks : SAGE, c2012. -- x, 613 s. : il. ; 29 cm
The Sage handbook of qualitative research / edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. -- 4th ed.. -- Thousand Oaks : Sage, c2011. -- xvi, 766 s. ; 29 cm
Tilly, Charles, 1929-2008
Social movements, 1768-2012 / Charles Tilly and Lesley J. Wood. -- 3rd ed.. -- Boulder : Paradigm Publishers, 2013. -- xii, 204 s. ; 24 cm
Tilly, Charles, 1929-2008
The politics of collective violence / Charles Tilly. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003. -- xii, 276 s. ; 24 cm. -- (Cambridge studies in contentious politics)
Vermeersch, Peter, 1972-
The Romani movement : minority politics and ethnic mobilization in contemporary Central Europe / Peter Vermeersch.. -- New York : Berghahn Books, 2006. -- xiv, 261 s. ; 24 cm. -- (Studies in ethnopolitics)

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět
Volný čas : utopie na hranicích všednosti = Spare time : utopias on the verge of commonness / Svetlana Michajlová (ed.) ; [autoři textů Mark Divo ... et al.]. -- V Praze : Národní galerie, 2013. -- 255 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 30 cm + 2 CD

21 - Umění, architektura (7)

Zpět
Gompertz, Will, 1965-
Na co se to vlastně díváme? : 150 let moderního umění v cuku letu / Will Gompertz ; [z anglického orig. ... přel. Ladislav Šenkyřík]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 323, [24] s. obr. příl. : čb. il. + 1 mapa moderního umění (volná příloha)
Guzik, Hubert, 1975-
Čtyři cesty ke koldomu : kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989 / Hubert Guzik. -- Vyd. 1.. -- Praha : Zlatý řez, 2014. -- 163 s. : il., plány, faksim. ; 23 cm
Lindaurová, Lenka, 1960-
Mezera : mladé umění v Česku 1990-2014 / Lenka Lindaurová ; [editorka Bára Procházková ; autoři textů Václav Bělohradský ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014. -- 542 s. : převážně barev. il. ; 27 cm. -- (Magnus Art)
Prokop, Dušan, 1926-
Kultura, estetično, umění : pojmové variace / Dušan Prokop ; editorka Barbora Půtová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Malá Skála, 2014. -- 399 s. : il.
Pugh, Emily
Architecture, politics, & identity in divided Berlin / Emily Pugh. -- Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2014. -- xii, 440 s. : il., mapy ; 26 cm. -- (Culture, politics, and the built environment)
Vondrušková, Alena, 1955-
Vesnice / Alena a Vlastimil Vondruškovi. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 199 s. : barev. il., faksim. ; 25 cm. -- (Průvodce českou historií)
Z Prahy až do Buenos Aires : "Ženské umění" a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa / Martina Pachmanová (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. -- 179 s. : il.

22 - Výchova a vzdělávání (11)

Zpět
Adamcová, Lenka
Rozvojová ekonomika / Lenka Adamcová, Tereza Němečková a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Oeconomica, 2009. -- 345 s. : il., mapy ; 25 cm. -- (Vysokoškolská učebnice)
Baldwin, Richard E.
Ekonomie evropské integrace / Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; [přeloženo z anglického originálu ... Stanislav Šaroch ... [et al.]. -- 4. vyd.. -- Praha : Grada, 2013. -- 580 s. : il.
Benhabib, Seyla, 1950-
Another cosmopolitanism / Seyla Benhabib ; with commentaries by Jeremy Waldron, Bonnie Honig, Will Kymlicka ; edited and introduced by Robert Post. -- Oxford : Oxford University Press, 2006. -- xii, 206 s.. -- (The Berkeley Tanner lectures)
Biggs, John B. (John Burville), 1934-
Teaching for quality learning at university : what the student does / John Biggs and Catherine Tang. -- 4th ed.. -- Maidenhead : McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education & Open University Press, 2011. -- xxii, 389 s. : il.
Bray, Mark, 1952-
Comparative education research : approaches and methods / Mark Bray. -- New York : Springer, 2014. -- 453 s. : tab., grafy. -- (CERC studies in comparative education ; v. 32)
Ellis, Heather
Generational conflict and university reform : Oxford in the age of revolution / by Heather Ellis. -- Leiden ; Boston : Brill, 2012. -- viii, 257 s. ; 25 cm. -- (History of science and medicine library ; v. 31) (Scientific and learned cultures and their institutions ; v. 8)
Hendrych, Dušan, 1927-
Správní věda : teorie veřejné správy / Dušan Hendrych. -- 4., aktualiz. vyd.. -- Praha : Wolters Kluwer, 2014. -- 242 s. : příl.
Janotová, Magda
Mediace / Magda Janotová. -- Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014. -- 152 s. : graf., tab.. -- (Právo a management)
Phillips, David, 1944-
Comparative and international education : an introduction to theory, method, and practice / David Phillips and Michele Schweisfurth. -- 2nd ed.. -- London ; New York : Bloomsbury Academic, 2014. -- xiv, 222 s. : graf., tab.
Schatz, Klaus, 1938-
Všeobecné koncily : ohniska církevních dějin / Klaus Schatz ; [z německého originálu ... přeložili Pavel Váňa a Jiří Knap]. -- 2. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 338 s. : mapy ; 22 cm
Soukup, Václav, 1957-
Antropologie : teorie člověka a kultury / Václav Soukup. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2011. -- 741 s. : il., portréty ; 24 cm

23 - Výpočetní technika (1)

Zpět
Mitnick, Kevin D. (Kevin David), 1963-
The art of deception : controlling the human element of security / Kevin D. Mitnick and William L. Simon ; foreword by Steve Wozniak. -- Indianapolis : Wiley, c2002. -- xvi, 352 s. ; 23 cm

(1)

Zpět
Loewenstein, Bedřich, 1929-
Glosy ze zápisníku : minimyšlenky v abecedním pořadí / Bedřich Loewenstein. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. -- 213 s.. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; sv. 27)

 

 

 

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat