Přírůstky dokumentů (684)

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
3 - Divadlo, film, tanec
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
6 - Fyzika a příbuzné vědy
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání
23 - Výpočetní technika
24 - Zemědělství

 


 

1 - Antropologie, etnografie (35)

Zpět

Ageing and youth culture : music, style and identity / edited by Andy Bennett and Paul Hodkinson. -- English edition. -- London ; New York : Berg, 2012. -- London : Bloomsbury, 2013. -- ix, 196 stran : tabulky ; 24 cm
Bennett, Andy, 1963-
Music, style, and aging : growing old disgracefully? / Andy Bennett. -- Philadelphia : Temple University Press, [2013]. -- ©2013. -- xi, 210 stran ; 22 cm
Crapanzano, Vincent, 1939-
Tuhami : portrét Maročana / Vincent Crapanzano ; přeložil Ladislav Šenkyřík. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 198 stran ; 21 cm
Davies, Helen, 1983-
Neo-Victorian freakery : the cultural afterlife of the Victorian freak show / Helen Davies. -- Houndmills : Palgrave Macmillan, [2015]. -- ©2015. -- vi, 239 stran ; 23 cm
Eco, Umberto, 1932-2016
Od hlouposti k šílenství : zprávy o tekuté společnosti / Umberto Eco ; z italského originálu Pape Sàtan aleppe. Cronache di una società liquida přeložily a poznámkami opatřily Helena Lergetporer, Gabriela Chalupská a Kateřina Vinšová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, [2016]. -- 414 stran
Forbes, Robert,
The white nationalist skinhead movement : UK & USA, 1979-1993 / by Robert Forbes and Eddie Stampton. -- Port Townsend : Feral House, [2015]. -- 611 stran : ilustrace ; 26 cm
Hlaváčková, Konstantina
Móda za železnou oponou : společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989 / Konstantina Hlaváčková. -- Praha : Grada Publishing ; Uměleckoprůmyslové muzeum, 2016. -- 288 stran : černobílé ilustrace, faksimilie, barevné fotografie
Ifá divination, knowledge, power, and performance / edited by Jacob K. Olupona and Rowland O. Abiodun. -- Bloomington : Indiana University Press, [2016]. -- xvi, 371 stran ; 23 cm. -- (African expressive cultures)
Jadrná Matějková, Hana, 1984-
„Neznalé“ báby a „vzdělaní“ lékaři? : konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí / Hana Jardná Matějková. -- Olomouc : Univerzita Palackého ; [Praha] : Nakladatelství Lidové Noviny, 2016. -- 190 stran : 7 obrazových příloh
Janiš, Kamil, 1984-
Volný čas seniorů / Kamil Janiš, Jitka Skopalová. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2016. -- 160 stran. -- (Pedagogika)
Knapík, Jiří, 1975-
Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967 / Jiří Knapík, Martin Franc a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2011. -- 2 svazky : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Šťastné zítřky ; sv. 5)
Kotnik, Vlado, 1975-
Opera, power and ideology : anthropological study of a national art in Slovenia / Vlado Kotnik. -- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. -- 210 stran : mapy ; 22 cm
Koura, Petr, 1978-
Swingaři a potápky v protektorátní noci : česká swingová mládež a její hořkej svět / Petr Koura. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2016. -- 922 stran : ilustrace. -- (Šťastné zítřky ; sv. 23)
Krajina jako antropologická čítanka / Tereza Blažková, Petra Červinková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. -- 325 stran : černobílé ilustrace,, fotografie mapy, faksimile ; 21 cm. -- (Steam ; 2. svazek)
Křížová, Alena, 1956-
Lidové tradice jako součást kulturního dědictví / Alena Křížová, Martina Pavlicová a Miroslav Válka. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova Univerzita, 2015. -- 311 stran : ilustrace, faksimilie, fotografie. -- (Etnologické studie / Masarykova univerzita ; 19)
Lenderová, Milena, 1947-
K hříchu i k modlitbě : žena devatenáctého století / Milena Lenderová. -- Vydání druhé, v Karolinu první, přepracované. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 319 stran, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : fotografie, ilustrace (částečně barevné) ; 21 cm
Machová, Barbora
BITOVO : každodenní život v makedonských horách / Barbora Machová. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2016. -- 299 stran : ilustrace. -- (Etnologické studie ; 20)
Marciniak, Marta, 1981-
Transnational punk communities in Poland : from nihilism to nothing outside punk / Marta Marciniak. -- Lanham : Lexington Books, [2015]. -- xlvii, 219 stran ; 24 cm
Nejedlý, Jan, 1971-
Po práci legraci : lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu / Jan Nejedlý & Jakub Šofar ; ilustrace: Marek Rubec. -- 1. vydání. -- V Brně : BizBooks, 2016. -- 184 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 21 cm
Pick, Daniel, 1960-
Faces of degeneration : a European disorder, c.1848-c.1918 / Daniel Pick. -- First paperbook edition. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1993. -- 275 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Ideas in context)
Pomerantsev, Peter, 1977-
Nic není pravda a všechno je možné : surreálné srdce nového Ruska / Peter Pomerantsev ; z anglického originálu Nothing is true everything is possible přeložil Martin Weiss. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2016. -- 259 stran ; 22 cm
Reviewing reality : dynamics of African divination / edited by Walter E.A. Van Beek, Philip M. Peek. -- Zurich : Lit, [2013]. -- 395 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Afrikanische Studien ; Band 50 = African studies ; volume 50)
Ryan, Susan Elizabeth, 1948-
Garments of paradise : wearable discourse in the digital age / Susan Elizabeth Ryan. -- Cambridge : MIT Press, 2014. -- x, 326 stran : ilustrace ; 24 cm
Sieg, Ulrich, 1960-
Jüdische Intellektuelle im Ersten Weltkrieg : Kriegserfahrungen, weltanschauliche Debatten und kulturelle Neuentwürfe / Ulrich Sieg. -- 2., unveränderte Auflage. -- Berlin : Akademie-Verlag, [2008]. -- 400 stran ; 25 cm
Silva, Sónia
Along an African border : Angolan refugees and their divination baskets / Sónia Silva. -- Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2011]. -- ©2011. -- 172 stran ilustrace. -- (Contemporary ethnography)
Svoboda, Jiří A., 1953-
Předkové : evoluce člověka / Jiří A. Svoboda ; s úvodními texty Miloše Macholána ; [ ilustrace Pavel Dvorský, Miloš Macholán, Jiří A. Svoboda ; fot. Martin Frouz, Jiří A. Svoboda, Milford Wolpoff, Gerhard Weber, Erik Trinkaus, Marie Martinón- Torresová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 479 s. : il., mapy, portréty ; 27 cm
Šoukal, Jiří
Slasti a strasti letních bytů : Život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky / Jiří Šoukal. -- Praha : Academia, 2016. -- 185 stran : ilustrace, portréty, faksimile. -- (První republika ; svazek 5)
The handbook of food and anthropology / edited by Jakob A. Klein and James L. Watson. -- First published. -- London : Bloomsbury Academic, 2016. -- ©2016. -- xv, 480 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
The NFL : critical and cultural perspectives / edited by Thomas P. Oates and Zack Furness ; foreword by Michael Oriard. -- Philadelphia : Temple University Press, 2015. -- ©2014. -- x, 257 stran ; 23 cm. -- (Sporting)
Trnka, Radek, 1978-
Quantum anthropology : man, cultures, and groups in a quantum perspective / Radek Trnka, Radmila Lorencová. -- First edition. -- Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016. -- 192 stran : ilustrace
Václavík, Antonín, 1891-1959
Výroční obyčeje a lidové umění / Antonín Václavík. -- 2., upr. vyd.. -- Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2010. -- 684 s. : il. (některé barev.), portréty, noty ; 29 cm
Vladimir 518, 1978-
Kmeny 90 : městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000 / Vladimír 518 a kolektiv. -- 1. vydání. -- Praha : BiggBoss & Yinachi, 2016. -- 813 stran : ilustrace, portréty
Werbner, Richard P.
Divination's grasp : African encounters with the Almost Said / Richard Werbner. -- Bloomington : Indiana University Press, [2015]. -- xii, 340 stran : ilustrace ; 23 cm
Whyte, Susan Reynolds
Questioning misfortune : the pragmatics of uncertainty in eastern Uganda / Susan Reynolds Whyte. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1997. -- xiv, 258 stran : ilustrace ; 24 cm
Zich, František, 1935-
Konfrontace hodnot v pozdní modernitě : Česko a hlučínsko v evropském kontextu / František Zich, Petra Anýžová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 301 stran : grafy + 1 CD-ROM. -- (Studie ; 121)

2 - Biologické vědy (23)

Zpět

Doležel, Jaroslav, 1954-
Může genetika zachránit lidstvo před hladem? : 150 let od objevů Gregora Johanna Mendela / Jaroslav Doležel. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 31 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, faksimile ; 16 cm. -- (Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu ; II.)
Environmental conflict and the media / Libby Lester & Brett Hutchins, Editors. -- New York : Peter Lang, [2013]. -- ix, 357 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Global crises and the media, ISSN 1947-2587 ; Vol. 13)
Fischer, Frank, 1942-
Citizens, experts, and the environment : the politics of local knowledge / Frank Fischer. -- Durham : Duke University Press, 2000. -- xiv, 336 stran ; 24 cm
Hájek, Tomáš
Transevoluce : scholastická evoluce druhů a člověka / Tomáš Hájek. -- 1. české vydání. -- Praha : Vladimír Kvasnička, Nakladatelství Vodnář, 2016. -- 199 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Hawken, Paul, 1946-
Přírodní kapitalismus : jak se rodí další průmyslová revoluce / Paul Hawken, Amory Lovins, L. Hunter Lovinsová ; [z angl. orig. přel. Bohuslav Blažek, Vojtěch Svoboda]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Mladá fronta, 2003. -- 476 s.. -- (Myšlenky ; Sv. 14)
In the name of the great work : Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its impact in Eastern Europe / edited by Doubravka Olšáková. -- New York : Berghahn Books, [2016]. -- x, 311 stran. -- (The environment in history : international perspectives ; volume 10)
Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropkým programům Natura 2000 a Smaragd / editoři Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta : Botanický ústav AV ČR, 2001. -- 304 stran : barevné fotografie, mapky
Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic / [autoři a ] editoři Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich a Pavel Lustyk. -- 2., upr. a rozš. vydání. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. -- 445 stran : fotografie, mapy ; 23 cm
Klíč ke květeně České republiky / hlavní editor Karel Kubát ; ilustrace Anna Skoumalová-Hadačová. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2002. -- 927 stran : ilustrace
Maturana, Humberto R., 1928-
Strom poznání : biologické základy lidského rozumu / Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela ; ze španělského originálu s přihlédnutím k anglickému a německému vydání přeložil Štěpán Zajac. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 239 stran
Metzger, Birgit,
"Erst stirbt der Wald, dann du!" : das Waldsterben als westdeutsches Politikum (1978-1986) / Birgit Metzger. -- Frankfurt : Campus Verlag, [2015]. -- ©2015. -- 665 stran : ilustrace ; 22 cm
Němec, Jan, 1946-
Chráněná území Prahy : pravý břeh Vltavy / Jan Němec, Ondřej Bílek, Jiří Rom. -- 1. vyd.. -- Praha : Pro 01/43 ZO ČSOP vydal Consult, c2015. -- 175 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 30 cm
Newell, Peter (Peter John), 1972-
Climate capitalism : global warming and the transformation of the global economy / Peter Newell, University of East Anglia, Matthew Paterson, University of Ottawa. -- First published. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. -- xv, 205 stran : ilustrace ; 23 cm
Primack, Richard B., 1950-
Úvod do biologie ochrany přírody / Richard B. Primack, Pavel Kindlmann, Jana Jersáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2011. -- 466 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 24 cm
Robbins, Paul, 1967-
Political ecology : a critical introduction / Paul Robbins. -- Second edition. -- Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. -- ix, 288 stran : ilustrace. -- (Critical introductions to geography)
Sádlo, Jiří, 1958-
Biologie krajiny : biotopy České republiky / Jiří Sádlo, David Storch. -- Vyd. 2., 1. vyd pod názvem Biotopy České republiky.. -- Praha : Vesmír, 2000. -- 94 s. : il.
Serres, Michel, 1930-
Le contrat naturel / Michel Serres. -- Éditions Flammarion. -- [Paris] : Flammarion, 1992. -- 191 stran. -- (Champs ; 241)
The economic impacts of natural disasters / edited by Debarati Guha-Sapir, Indhira Santos ; managing editor Alexandre Borde. -- Oxford : Oxford University Press, c2013. -- xii, 326 stran : ilustrace ; 25 cm
Uekötter, Frank, 1970-
Deutschland in Grün : eine zwiespältige Erfolgsgeschichte / Frank Uekötter. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2015]. -- 294 stran : ilustrace
Umweltgeschichte(n) : Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus : Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 4. bis 7. November 2010 / herausgegeben von Horst Förster, Julia Herzberg, Martin Zückert. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, [2013]. -- ©2013. -- vi, 345 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum ; Band 33)
Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny / editor Dagmar Novotná. -- Praha : Ministerstvo životního prostředí : Enigma, 2001. -- 399 s., [32] s. příl., [14] s. barev. obr. příl. :
Zahradník, Jiří, 1928-
Hmyz / Jiří Zahradník, František Severa. -- Třetí české upravené vydání. -- Praha : Aventinum, 2015. -- 326 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
Zwach, Ivan, 1952-
Obojživelnící a plazi České republiky : encyklopedie všech druhů, určovací klíč ... / Ivan Zwach. -- Druhé vydání. -- Praha : Grada, 2013. -- 496 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy + oboustranná "záložka" - značky v kapitolách o druzích- přehled symbolů

3 - Divadlo, film, tanec (1)

Zpět

Rühlemann, Martin W.,
Varietés und Singspielhallen - urbane Räume des Vergnügens : Aspekte der kommerziellen populären Kultur in München Ende des 19. Jahrhunderts / Martin W. Rühlemann. -- Munchen : M Press, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, [2012]. -- ©2012. -- 547 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Forum Kulturwissenschaften ; 13)

4 - Ekonomické vědy, obchod (31)

Zpět

Atkinson, A. B. (Anthony Barnes), 1944-
Inequality : what can be done? / Anthony B. Atkinson. -- First printing. -- Cambridge ; London : Harvard University Press, 2015. -- xi, 384 stran : ilustrace ; 24 cm
Baldwin, Richard E.
Ekonomie evropské integrace / Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; přeloženo z anglického originálu Economics of European integration. -- 4. vydání. -- Praha : Grada, 2013. -- 580 stran : ilustrace
Barth, Boris, 1961-
Die IG Metall zwischen Wiedervereinigung und Finanzmarktkrise : ausgewählte Ereignisse der jüngeren Gewerkschaftsgeschichte / Vorstand der IG Metall (Hg.) ; Boris Barth. -- 1. Auflage. -- Freiburg : Herder, 2016. -- 125 stran
Clark, Ed
Organizational change in post-communist Europe : management and transformation in the Czech Republic / Ed Clark and Anna Soulsby. -- First published. -- London : Routledge, 1999. -- xv, 249 stran ; 23 cm. -- (Routledge studies of societies in transition ; 11)
Easterly, William Russell, 1957-
Břímě bílého muže : proč pomoc Západu třetímu světu selhává? / William Easterly ; z anglického originálu White man's burden... přeložil Jaroslav Veis. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2010. -- ©2006. -- 454 stran : tabulky, grafy. -- (Edice XXI. století ; svazek 7)
Eyal, Nir
Hooked : how to build habit-forming products / Nir Eyal with Ryan Hoover. -- First published. -- London : Portfolio Penguin, 2014. -- 242 stran : ilustrace ; 21 cm
Globalgeschichten : Bestandsaufnahme und Perspektiven / Boris Barth, Stefanie Gänger, Niels P. Petersson (Hg.). -- Frankfurt : Campus Verlag, [2014]. -- 320 stran ; 22 cm. -- (Reihe Globalgeschichte ; Band 17)
Guo, Kaijun,
The changing organization : agency theory in a cross-cultural context / Kaijun Guo, Director, Baushang Bank, Beijing, Maurice Yolles, Liverpool John Moores University, Gerhard Fink, Vienna University of Business and Economics, Paul Iles, Glasgow Caledonian University. -- 1 Edition. -- New York : Cambridge University Press, 2016. -- xvi, 449
International handbook of trade unions / edited by John T. Addison and Claus Schnabel. -- Paperback edition. -- Cheltenham ; Northhampton : Edward Elgar, [2005]. -- ©2003. -- viii, 555 stran : ilustrace ; 24 cm
Jemelka, Martin, 1979-
Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze / Martin Jemelka, Ondřej Ševeček. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2016. -- 910 stran. -- (Šťastné zítřky ; sv. 24)
Joseph, Miranda
Debt to society : accounting for life under capitalism / Miranda Joseph. -- Mineapolis : University of Minnesota Press, [2014]. -- ©2014. -- xxii, 218 stran
King, Lawrence P., 1966-
The basic features of postcommunist capitalism in Eastern Europe : firms in Hungary, the Czech Republic, and Slovakia / Lawrence Peter King. -- Westport : Praeger, [2001]. -- ©2001. -- x, 150 stran ; 24 cm
Kučerová, Irah, 1959-
Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie / Irah Kučerová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2010. -- 367 s. : il., mapa
Milanović, Branko, 1953-
Global inequality : a new approach for the age of globalization / Branko Milanovic. -- First priting. -- Cambridge, Massachusetts : Belknap Press of Harvard University Press, 2016. -- ix, 299 stran
Milanović, Branko, 1953-
Worlds apart : measuring international and global inequality / Branko Milanovic. -- Second printing, and first paperback printing. -- Princeton : Princeton University Press, [2007]. -- ©2005. -- ix, 227 stran : ilustrace
Money and the morality of exchange / edited by J. Parry and M. Bloch. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1989. -- viii, 276 stran ; 24 cm
North, Douglass Cecil, 1920-
Structure and change in economic history / Douglass C. North. -- New York : W. W. Norton & Company, [1981]. -- ©1981. -- xi, 228 stran
Odenwälder, Nina
Nahrungsproteste und moralische Ökonomie : das Alte Reich von 1600 bis 1789 / von Nina Odenwälder. -- Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2008. -- 129 stran
Paul, Regine
The political economy of border drawing : arranging legality in European labor migration policies / Regine Paul. -- New York : Berghahn Books, [2015]. -- xii, 232 stran ; 24 cm
Robert, Jacques, 1947-2011
The European territory : from historical roots to global challenges / Jacques Robert. -- Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, [2014]. -- xviii, 272 stran ; 24 cm. -- (Regions and cities ; 73)
Sennett, Richard, 1943-
The craftsman / Richard Sennett. -- London : Penguin, 2009. -- ©2008. -- 326 stran ; 20 cm
Schlüsselereignisse der deutschen Bankengeschichte / herausgegeben im Auftrag des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für bankhistorische Forschung e.V. von Dieter Lindenlaub, Carsten Burhop und Joachim Scholtyseck. -- Stuttgart : Steiner, [2013]. -- ©2013. -- 581 stran ; 25 cm
 

Sowjetunion : Das Wirtschaftssystem / In Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachgelehrten heraisgegeben von Werner Markert ; Vorwort Dietrich Geyer. -- Köln ; Graz : Böhlau Verlag, 1965. -- xvii, 587 stran : mapy. -- (Osteuropa-Handbuch)

Spilková, Jana, 1979-
Alternativní potravinové sítě : česká cesta / Jan Spilková a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 184 stran : tabulky
Standing, Guy, 1948-
A precariat charter : from denizens to citizens / Guy Standing. -- First published. -- London : Bloomsbury 2014. -- xiv, 424 stran ; 22 cm
Streeck, Wolfgang, 1946-
How will capitalism end? : essays on a failing system / Wolfgang Streeck. -- London : Verso, 2016. -- x, 262 stran
Suk, Jiří, 1966-
Veřejné záchodky ze zlata : konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu / Jiří Suk. -- Vydání první. -- Praha : Prostor, 2016. -- 325 stran
Taylor, James R. (James Ronald), 1938-
The emergent organization : communication as its site and surface / James R. Taylor, Elizabeth J. Van Every. -- Reprinted by Psychology Press. -- Hove : Psychology Press, 2008. -- ©2000. -- xii, 351 stran : ilustrace ; 24 cm
The international handbook of labour unions : responses to Neo-Liberalism / edited by Gregor Gall, University of Hertfordshire, UK, Adrian Wilkinson, Grifithe University, Australia,Richard Hurd, Cornell University, USA. -- Cheltenham : Edward Elgar, [2011]. -- ©2011. -- xiv, 343 stran : ilustrace ; 24 cm
Unternehmer in der Weimarer Republik / Patrick Bormann/Judith Michel/Joachim Scholtyseck (Hg.). -- Stuttgart : Franz Steiner Verlag, [2016]. -- 397 stran ; 25 cm. -- (Beiträge zur Unternehmensgeschichte, ISSN 1433-8645 ; Band 35)
Vlček, Josef, 1947-
Ekonomie a ekonomika / Josef Vlček. -- 5., aktualizované vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 555 stran : grafy, tabulky

5 - Filozofie a náboženství (80)

Zpět

Kontexte des Leiblichen = Context of corporality herausgegeben von Cathrin Nielsen, Karel Novotný, Thomas Nenon ; mit Fotografien aus der Serie Earthscape von Chan-Fai Cheung. -- Nordhausen Verlag Traugott Bautz, [2016]. -- XVII, 578 stran : fotografie
Andrault, Raphaële
La raison des corps : mécanisme et sciences médicales / Raphaële Andrault. -- Paris : Vrin, 2016. -- 220 stran. -- (Problèmes de la raison)
Bastit, Michel, 1951-
Le principe du monde : le dieu du philosophe / Michel Bastit, professeur des Universités Archives Poincaré, Nancy (CNRS). -- Paris : Les presses universitaires de l'IPC, 2016. -- 261 stran. -- (Collection Recherches, ISSN 2490-7731)
Bermes, Christian
'Welt' als Thema der Philosophie : vom metaphysischen zum natürlichen Weltbegriff / Christian Bermes. -- Hamburg : Meiner, 2004. -- X, 274 stran
Bernard, Marion
Patočka et l'unité polémique du monde Marion Bernard. -- Leuven : Paris : Peeters, 2016. -- 536 stran. -- (Bibliothèque philosophique de Louvain ; 95)
Bojda, Martin, 1991-
Hölderlin und Heidegger : Wege und Irrwege / Martin Bojda. -- Originalausgabe. -- Freiburg : Verlag Karl Alber, [2016]. -- ©2016. -- 424 stran ; 22 cm. -- (Alber-Reihe Thesen ; Band 67)
Buber, Martin, 1878-1965
Já a ty / Martin Buber ; z německého originálu přeložil Jiří Navrátil a Petr Babka. -- Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. -- Praha : Portál, 2016. -- 126 stran ; 20 cm
Butler, Judith, 1956-
Závažná těla : o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví" / Judith Butlerová ; z anglického originálu Bodies that matter. On the discursive limits of "sex", přeložil Josef Fulka. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 342 stran. -- (Limes)
Campbell, Joseph, 1904-1987
Síla mýtu / Joseph Campbell, Bill Moyers ; z anglického originálu The power of myth ... přeložil Miroslav Jindra. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 287 stran. -- (Capricorn ; svazek 20)
Clavier, Paul
Le concept de monde / Paul Clavier. -- 1re édition. -- Paris : Presses Universitaires de France, 2000. -- 327 stran ; 19 cm. -- (Philosopher)
Comte-Sponville, André, 1952-
Ermutigung zum unzeitgemäßen Leben : ein kleines Brevier der Tugenden und Werte / André Comte-Sponville ; Deutsch von Josef Winiger, Nicola Volland und Una Pfau. -- 1. Auflage. -- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1996. -- 391 stran
Crespo, Mariano
Die Person im Kontext von Moral und Sozialität / Mariano Crespo and Urbano Ferrer. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. -- 183 stran. -- (Ad Fontes ; 4)
Crowell, Steven Galt, 1953-
Normativity and phenomenology in Husserl and Heidegger / Steven Crowell, Rice University. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, [2013]. -- xvi, 321 stran ; 24 cm
Der neue Realismus / herausgegeben von Markus Gabriel. -- 3. Auflage. -- Berlin : Suhrkamp, 2015. -- 422 stran. -- (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 2099)
Derrida, Jacques, 1930-2004
Dissemination / Jacques Derrida ; Herausgegeben von Peter Engelmann ; Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. -- Deutsche Erstausgabe. -- Wien : Passagen Verlag, [1995]. -- ©1972. -- 461 stran 24 cm. -- (Passagen Philosophie)
Descartes, René, 1596-1650
Rozprava o metodě : jak vést správně rozum a hledat pravdu ve vědách / René Descartes ; z francouzského originálu přeložil Karel Šprunk. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 77 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 91)
Dolák, Antonín, 1984-
Problém jáství / Antonín Dolák. -- Vydání: první. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. -- 142 stran ; 21 cm
Erlösung heute? : Beiträge eines interdisziplinären Symposions / herausgegeben von Franz Gruber und Reinhart Kögerler ; [mit Beiträgen von Hermann Häring, Gotthold Hasenhüttl, Franz Gruber, Michael von Brück, Michael Hochschild, Thomas Kenner]. -- Linz : Wagner, 2007. -- 179 stran 23 cm. -- (Forum St. Stephan Band 17)
Feldes, Joachim
Das Phänomenologenheim : der Bergzaberner Kreis im Kontext der frühen phänomenologischen Bewegung / Joachim Feldes. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2015. -- 339 stran. -- (Ad Fontes ; 1)
Ferencz-Flatz, Christian
Sehen als-ob : Husserls Bildlehre zwischen Ästhetik und Pragmatik / Christian Ferencz-Flatz. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. -- 144 stran. -- (Ad Fontes ; 4)
Ferraris, Maurizio, 1956-
Manifest des neuen Realismus / Maurizio Ferraris ; aus dem Italienischen von Malte Osterloh. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2014. -- 90 stran. -- (Recht als Kultur ; Band 6)
Filosofie v provincii = Filozofia na prowincji / uspořádali Adam Olech, Marek Otisk ; polský překlad Gabriela Gańczarczyk. -- Vydání první. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. -- 238 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Vzdělanec v provincii = Uczony na prowincji ; tomus 3)
Fopp, David
Menschlichkeit als ästhetische, pädagogische und politische Idee : philosophisch-praktische Untersuchungen zum »applied theatre« / David Fopp. -- Bielefeld : Transcript, 2016. -- 415 stran. -- (Theater ; Band 89)
Fraisopi, Fausto, 1977-
Philosophie und Frage / Fausto Fraisopi. -- Originalausgabe. -- Freiburg : Verlag Karl Alber, [2016]. -- ©2016. -- 2 svazky (xii, 668 stran ) : ilustrace ; 22 cm
Frankfurt, Harry G., 1929-
On bullshit / Harry G. Frankfurt. -- Princeton : Princeton University Press, 2005. -- 67 stran ; 16 cm
Fuchs, Jiří, 1947-
Člověk bez duše, život bez smyslu : systematický kurz filosofické antropologie / Jiří Fuchs. -- Praha : Academia Bohemica, 2016. -- Vydání první
Gabriel, Markus, 1980-
Fields of sense : a new realist ontology / Markus Gabriel. -- Edinburgh : Edinburgh University Press, [2015]. -- ©2015. -- xiii, 386 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Speculative realism)
Greene, Graham, 1904-1991
Paradox křesťanství / Graham Greene ; z anglických originálů přeložil Jiří Munzar. -- Druhé, doplněné vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 159 stran ; 19 cm
Grosz, E. A. (Elizabeth A.), 1952-
The nick of time : politics, evolution, and the untimely / Elizabeth Grosz.. -- Durham : Duke University Press, 2004. -- viii, 314 stran ; 25 cm
Hadravová, Tereza
Co je nového v estetice / Tereza Hadravová. -- 1. vydání. -- Praha : Nová beseda, z.s., 2016. -- 94 stran
Hallbeck, Hans Peter, 1784-1840
Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika : edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823 / Tereza Daňková (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 162 stran. -- (Varia ; 50. svazek)
Harris, Sam, 1967-
Islám a budoucnost tolerance : rozhovor / Sam Harris, Mádžid Nawáz ; z anglického originálu Islam and the future of tolerance - a dialogue ... přeložil Ladislav Dlabal. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator, 2016. -- 2015. -- 122 stran
Henricus Totting, 1330-1397
Henry Totting of Oyta : three sermons of a late medieval intellectual : De passione Domini ; De assumpcione Beate Virginis Marie ; De nativitate Iohannis Baptiste / Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca Battista. -- Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. -- 193 stran
Housset, Emmanuel
Husserl et l'énigme du monde / Emmanuel Housset. -- [Paris] : Édition du Seuil, [2000]. -- ©2000. -- 270 stran. -- (Points. Essais ; 424)
Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein / herausgegeben von Peter Volek. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. -- 248 stran. -- (Ad Fontes ; 2)
Image in space : contributions to a topology of images / edited by Martin Nitsche. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2015. -- 231 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Libri nigri ; 49)
Jaspers, Karl, 1883-1969
Atomová bomba a budoucnost člověka : politické vědomí v naší době / Karl Jaspers ; z německého originálu Die Atombombe und die Zukunft des Menschen ... přeložil Milan Váňa. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 595 stran. -- (Europa)
Jaspers, Karl, 1883-1969
Mezní situace / Karl Jaspers ; přeložil Václav Němec. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, c2016. -- ©2016. -- 103 stran ; 15 cm. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 20)
Johnston, David, 1951-
The rhetoric of Leviathan : Thomas Hobbes and the politics of cultural transformation / David Johnston. -- First Princeton paperback printing. -- Princeton : Princeton University Press, [1989 ]. -- ©1986. -- xx, 234 stran ; 23 cm
Kather, Regine, 1955-
Was ist Leben? : philosophische Positionen und Perspektiven / Regine Kather. -- Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. -- 246 stran ; 23 cm
  Keller, Werner, 1909-1980
A biblia má predsa pravdu : vedci dokazujú historickú pravdu / Werner Keller; [z něm orig. ... preložil Vladimír Kubovčák a Ján Letz]. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Tatran, 1969. -- 405 stran
Küng, Hans, 1928-
Židovství / Hans Küng ; z německého originálu Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit ... přeložili Vladimír Petkevič, Daniela Blahutková a Dagmar Pohunková. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, c2016. -- ©2016. -- 635 stran ; 24 cm
Lear, Jonathan, 1948-
Aristotelés : Touha rozumět / Jonathan Lear ; přeložil Jakub Jinek. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 367 stran. -- (Edice Oikúmené ; svazek 154)
Liberal Islam : a source book / edited by Charles Kurzman. -- New York : Oxford University Press, 1998. -- x, 340 stran ; 26 cm
Martinek, Michael, 1958-
Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR / Michael Martinek. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 320 stran
Meillassoux, Quentin, 1967-
Après la finitude : essai sur la nécessité de la contingence / Quentin Meillassoux ; préface d'Alain Badiou. -- Édition revue. -- Paris : Seuil, 2006. -- 189 stran. -- (L'ordre philosophique)
Mihálik, Jakub
Vědomí v přírodě : Russellovský přístup / Jakub Mihálik. -- První vydání. -- Praha : Smršť, [2016]. -- @2016. -- x, 253 stran
Mijuskovic, Ben Lazare
Loneliness in philosophy, psychology, and literature / Ben Lazare Mijuskovic. -- Bloomington : iUniverse, [2012]. -- © 2012. -- lxi, 243
Mill, John Stuart, 1806-1873
Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I / John Stuart Mill ; z anglických originálů přeložili Martin Pokorný a Karel Šprunk. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, c2016. -- ©2016. -- 229 stran ; 22 cm. -- (Knihovna politického myšlení ; svazek 1)
Moore, A. W.
The evolution of modern metaphysics : making sense of things / A.W. Moore, University of Oxford. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, [2013]. -- ©2012. -- xxi, 668 stran. -- (The evolution of modern metaphysics)
Mulhall, Stephen, 1962-
Stanley Cavell : philosophy's recounting of the ordinary / Stephen Mulhall. -- New York : Clarendon Press, [2006]. -- ©1994. -- 351 stran
Müller, Severin
Verwandelte Ferne : phänomenologische Analysen zu realen und imaginären Mobilitäten / Severin Müller. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. -- 284 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Libri nigri ; 51)
Müllerová, Hana, 1974-
Kapitoly o právech zvířat : "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva / Hana Müllerová, David Černý, Adam Doležal a kol. ; s předmluvou Kateřiny Šimáčkové. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2016. -- 797 stran ; 20 cm. -- (Právo-etika-společnost sv. 2)
Muslimové v Česku : etablování muslimů a islámu na veřejnosti / Daniel Topinka (ed.). -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2016. -- 469 stran
Nielsen, Cathrin
Zeitatomistik und "Wille zur Macht" : Annäherungen an Nietzsche / Cathrin Nielsen. -- Tübingen : Attempto, 2014. -- 134 stran ; 21 cm. -- (Phainomena ; 16)
Nietzsche und Wagner : Perspektiven ihrer Auseinandersetzung / herausgegeben von Jutta Georg und Renate Reschke. -- Boston : De Gruyter, 2016. -- 292 stran
Patočka, Jan, 1907-1977
Die Bewegung der menschlichen Existenz : phänomenologische Schriften. 2 / Jan Patočka ; herausgegeben von Klaus Nellen, Jiří němec, Ilja Srubar. -- Stuttgart : Klett-Cotta, 1991. -- 650 stran. -- (Ausgewählte Schriften)
Plisková, Kateřina, 1990-
Propaganda džihádu : časopisy Al-Káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině / Kateřina Plisková. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2016. -- 100 stran, [8] nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 23 cm
Post-Islamism : the changing faces of political Islam / edited by Asef Bayat. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, [2013]. -- ©2013. -- xiv, 351 stran ; 24 cm
Rabachou, Julien
Qu'est-ce qu'un monde? / Julien Rabachou. -- Paris : Vrin, 2016. -- 126 stran. -- (Chemins philosophiques, ISSN 1762-7184)
Serban, Claudia
Phénoménologie de la possibilité : Husserl et Heidegger / Claudia Serban. -- 1re édition. -- Paris : Presses Universitaires de France, [2016]. -- ©2016. -- 325 stran. -- (Épiméthée)
Schroeder, Joy A., 1963-
Deborah's daughters : gender politics and biblical interpretation / Joy A. Schroeder. -- New York : Oxford University Press, [2014]. -- xiii, 359 stran : illustrations ; 25 cm
Sokol, Jan, 1936-
Ethics, life and institutions : an attempt at practical philosophy / Jan Sokol. -- Prague : Karolinum Press 2016. -- @2016. -- 258 stran
Sparrow, Tom, 1979-
The end of phenomenology : metaphysics and the new realism / Tom Sparrow. -- Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014. -- xvi, 197 stran. -- (Speculative realism)
Stíny minaretů : islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik / Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 272 stran ; 21 cm. -- (XXI. století ; sv. 41)
Szabo, Miloš, 1964-
Východní křesťanské církve : stručný přehled sjednocených i nesjednocených církví křesťanského východu / Miloš Szabo. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 200 stran : portréty ; 24 cm
Šály, Martin
Mezi duchem a uchopitelností : dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii / Martin Šály. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 197 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Quaestiones quodlibetales ; no 28)
Šebek, Jaroslav, 1970-
Za Boha, za národ a pořádek / Jaroslav Šebek. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2016. -- 462 stran. -- (Novověk ; sv. 13)
Taves, Ann, 1952-
Revelatory events : three case studies of the emergence of new spiritual paths / Ann Taves. -- Princeton : Princeton University Press, [2016]. -- ©2016. -- xviii, 357 stran
The Hat and the Veil : The Phenomenology of Edith Stein = Hut und Schleier : die Phänomenologie Edith Steins / edited by / herausgegeben von Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin. -- Nordhausen : Traugott Bautz, 2016. -- 270 stran. -- (Ad Fontes ; 3)
The Orthodox churches in a pluralistic world : an ecumenical conversation / edited by Emmanuel Clapsis. -- Geneva : WCC Publications ; Brookline : Holy Cross Orthodox Press, [2004]. -- ©2004. -- XII, 224 stran
The study of religious experience : approaches and methodologies / edited by Bettina E. Schmidt. -- Bristol : Equinox, 2016. -- viii, 197 stran
Transcendental Heidegger / edited by Steven Crowell and Jeff Malpas. -- Stanford : Stanford University Press, 2007. -- ix, 309 stran
Vauchez, André, 1938-
Les hérétiques au moyen âge : suppôts de Satan ou chrétiens dissidents? / André Vauchez. -- Paris : CNRS, 2014. -- 309 stran ; 23 cm
Vědomí bez redukce : antologie esejů ze současné filosofie mysli / editoři: James Hill a Jakub Mihálik ; přeložili Lukáš Kollert, Jakub Mihálik a Martin Vraný. -- První vydání. -- Praha : Smršť, 2015. -- 229 stran ; 23 cm
Vivre la raison : Michel Henry entre histoire des idées, philosophie transcendentale et nouvelles perspectives phénomenologiques : actes du colloque international, Padoue, 29 - 31 janvier 2015 / sous la direction de Roberto Formisano, Fabio Grigenti, Ilaria Malaguti, Gaetano Rametta. -- Paris : Vrin, 2016. -- 234 stran
Wilson, Edward O., 1929-
Smysl lidské existence : evoluce a náš vnitřní konflikt / Edward Osborne Wilson ; přeložil Aleš Drobek ; afterword Jan Havlíček. -- 1. vydání. -- Praha : Dokořán : Argo, 2016. -- 183 stran. -- (Aliter ; svazek 64)
Wright, Robert, 1957-
Evoluce boha / Robert Wright ; z anglického originálu The evolution of God... přeložil Antonín Hradilek. -- 1. vydání. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. -- 489 stran ; 21 cm
Zulehner, Paul Michael, 1939-
Papež František a jeho reforma církve / Paul M. Zulehner ; z německého originálu Auslaufmodell. Wohin steuert Franziskus die Kirche? ... přeložila Helena Medková. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, c2016. -- ©2016. -- 161 stran : ilustrace ; 22 cm

6 - Fyzika a příbuzné vědy (1)

Zpět

Kepler, Johannes, 1571-1630
O šestiúhelné sněhové vločce : poutavé čtení o "ničem" / Johannes Kepler ; překlad Petr Daniš. -- Druhé upravené vydání. -- Praha : MatfyzPress, 2016. -- 94 stran : ilustrace ; 15 cm. -- (Popularizace)

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (7)

Zpět

Afrika zevnitř: kontinentem sucha a věčných proměn / Petr Pokorný (ed.) a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 381 stran : barevné ilustrace ; 27 cm
Bätzing, Werner, 1949-
Die Alpen : Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft / Werner Bätzing. -- 4., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. -- München : Verlag C.H. Beck, [2015]. -- 484 stran : 134 ilustrace, mapy ; 25 cm
Celunova, Jelena Aleksandrovna
Jak se žije v České republice : průvodce pro cizince / Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková. -- 1. vydání. -- Praha : Ekopress, 2016. -- 117 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty ; 21 cm
Macháčková, Simona, 1987-
Krkonoše na ortofotomapách / text Simona Macháčková, Jiří Dvořák, Radek Drahný ; odborná spolupráce Petr Blažek, Helena Hochmanová, Václav Jansa, Jan Pačák. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2016. -- 206 stran : ilustrace ; 31 cm
Middleton, Nick, 1960-
Atlas zemí, které neexistují : padesát oficiálně neuznaných států, o kterých se málo ví / Nick Middleton ; z anglického originálu An atlas of countries that don't exist ... přeložil Rani Tolimat. -- První vydání. -- Praha : 65. pole, 2016. -- 232 stran : barevné mapy ; 25 cm
Warf, Barney, 1956-
Time-space compression : historical geographies / Barney Warf. -- First issued in paperback. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2014]. -- ©2008. -- 252 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm. -- (Routledge studies in human geography ; 23)
Woods, Michael, 1946-
Rural / Michael Woods. -- First published. -- London : Routledge, [2011]. -- ©2011. -- xi, 336 stran : ilustrace

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (96)

Zpět

 

Oi Evraioi ston ellīniko chōro : zītīmata historias stī makra diarkeia : praktika tou [1.] symposiou historias, Thessalonikī, 23-24 noemvriou 1991 = Les Juifs en Grèce : questions d'histoire dans la longue duréee : actes du 1er colloque d'histoire, Salonique, 23-24 novembre 1991. -- Athīna : Ekdoseis Gavriīlidīs, 1995. -- 289 stran

Adas, Michael, 1943-
Machines as the measure of men : science, technology, and ideologies of western dominance / Michael Adas. -- Reprint with a new preface. -- Ithaca : Cornell University Press, 2014. -- ©1989. -- xx, 430 stran ; 24 cm. -- (Cornell studies in comparative history)
Anderson, Benedict R. O'G. (Benedict Richard O'Gorman), 1936-2015
A life beyond the boundaries / Benedict Anderson. -- London ; New York : Verso, 2016. -- x, 205 stran ; 22 cm
Aousvits : to gegonos kai ī mnīmī tou : istorikes, koinōnikes, psychanalytikes kai politikes opseis tīs genoktonias / Vasilikī Geōrgiadou, Alkīs Rīgos (epimeleia). -- 1īs ekd.. -- Athīna : Ekdoseis Kastaniōtī, 2007. -- 165 stran ; 24 cm
Barth, Boris, 1961-
Dolchstosslegenden und politische Desintegration : das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914-1933 / Boris Barth. -- Düsseldorf : Droste, [2003]. -- ©2003. -- x, 625 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Schriften des Bundesarchivs ; 61)
Barth, Boris, 1961-
Europa nach dem Grossen Krieg : die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918-1938 / Boris Barth. -- Frankfurt : Campus Verlag, [2016]. -- 361 stran : illustration ; 22 cm
Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie = Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology / Šárka Velhartická (ed.) ; autoři textů: Šárka Velhartická, Jörg Klinger, Jana Siegelová, Heiner Eichner, Silvia Alaura, Michal Svatoš, Petr Charvát, Felicia Meynersen, Nea Nováková, Fikri Kulakoğlu, Guido Kryszat, Annick Payne, Ondřej Rašín ; překlad: Vladimír Čadský, Joanne P.C. Domin, Ky Krauthamer, Daniel Morgan, Martina Neradová, Jürgen Ostmeyer, Felix O. Weigel. -- V Praze : Národní galerie, 2015. -- Indigoprint, s.r.o.. -- 252 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 33 cm
Benda, Václav, 1946-1999
Dopisy přes mříže / Václav Benda, Kamila Bendová. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. -- 294 stran
Campbell, Alastair, 1957-
The Blair years : extracts from the Alastair Campbell diaries / edited by Alastair Campbell and Richard Stott. -- London : Arrow Books, 2008. -- ©2007. -- xxxii, 794 stran, 32 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 20 cm
Campbell, Menzies, 1941-
Menzies Campbell : my autobiography / Menzies Campbell. -- London : Hodder & Stoughton, [2008]. -- 326 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm
Condé, Maryse, 1937-
Tales from the heart : true stories from my childhood / Maryse Condé ; translated form the French by Richard Philcox. -- New York : Soho Press, 2001. -- 147 stran
Die vergessene Front-- der Osten, 1914/15 : Ereignis, Wirkung, Nachwirkung / im Auftrag des Militargeschichtlichen Forschungsamtes herausgegeben von Gerhard P. Gross. -- Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2006. -- viii, 414 stran : barevné mapy ; 24 cm. -- (Zeitalter der Weltkriege ; Bd. 1)
Die vergessene Revolution von 1918/19 / herausgegeben von Alexander Gallus. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. -- 247 s. ; 21 cm
Dr. Jonas Basanavičius, 1851-1927 / konferenciją suorganizavo ir leidinį sudarė Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė ; redaktorius Gediminas Mikelaitis. -- Vilnius : Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2009. -- ©2003. -- 223 stran : ilustrace ; 28 cm. -- (Lietuvos Nacionalinio muziejaus biblioteka, ISSN 1392-892 ; 11)
Dražan, Jan, 1972-
Náš Václav Havel : 27 rozhovorů o kamarádovi, prezidentovi, disidentovi a šéfovi / Jan Dražan, Jan Pergler. -- 1. vydání. -- Praha : Nakladatelství Zeď, 2016. -- 383 stran ; ilustrace ; 23 cm
Dreyfus, Jean-Marc
L'impossible réparation : déportés, biens spoliés, or nazi, comptes bloqués, criminels de guerre / Jean-Marc Dreyfus. -- [Paris] : Flammarion, 2015. -- 390 stran, [8] stran příloh : ilustrace ; 24 cm. -- (Au fil de l'histoire)
Ferguson, Niall, 1964-
Britské impérium : cesta k modernímu světu / Niall Ferguson ; přeložil Rudolf Chalupský. -- V českém jazyce vydání druhé. -- Praha : Argo ; Prostor ; Dokořán, [2016]. -- 2003. -- 422 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Fučík, Julius, 1903-1943
Reportáž, psaná na oprátce / Julius Fučík ; k vydání připravil František Janáček a kolektiv. -- První úplné, kritické a komentované vydání, reedice. -- Praha : Torst, [2016]. -- ©2016. -- 388 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm
Gerbet, Pierre
Budování Evropy / Pierre Gerbet ; [z francouzského originálu ... přeložili Jan Eichler ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2004. -- 450 s. : mapky ; 24 cm
Glenny, Misha, 1958-
The Balkans : nationalism, war, and the Great Powers, 1804-2012 / Misha Glenny. -- London : Granta, 2012. -- xxvi, 774 stran : mapy ; 24 cm
Gualdo Priorato, Galeazzo, 1606-1678
Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského / Gualdo Priorato ; Dějiny jako dobrodružství, dobrodružství jako dějiny v životě a díle Galeazza Gualda Priorata / Alessandro Catalano ; úvodní slovo Alessandro Catalano ; přeložila a k vydání připravila Eva Klímová ; poznámkami opatřil Zdeněk Hojda. -- V Praze : Dauphin, 2015. -- 271 stran : ilustrace, 1 portrét, 1 faksimile
Gurevič, Aron Jakovlevič, 1924-2006
Jedinec a společnost středověkého západu / Aron Jakovlevič Gurevič ; z ruského originálu Individ i socium na srednevekovom Zapade a na podkladě německého překladu Das Individuum im europäuischen Mittelalter přeložila Jitka Komendová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 349 stran ; 22 cm. -- (Každodenní život ; svazek 67)
Havelková, Miroslava
Milan "Plukovník" Kubes : život jednoho exulanta v soukolí dějin / Miroslava Havelková. -- Vydání I.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. -- 358 stran : černobílé fotografie, ilustrace
He, Rowena Xiaoqing
Tiananmen exiles : voices of the struggle for democracy in China / Rowena Xiaoqing He. -- First edition. -- New York : Palgrave Macmillan, 2014. -- xxiv, 212 stran. -- (Palgrave studies in oral history)
Hilberg, Raul, 1926-2007
Pachatelé, oběti, diváci : židovská katastrofa 1933-1945 / Raul Hilberg ; [z anglického originálu ... přeložila Margarita Troševa]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2002. -- 298 s.. -- (Historické myšlení. Řada Totalitarismus a šoa ; sv. 18)
Hlaváček, Petr, 1974-
Bělorusko mimo Bělorusko : běloruští intelektuálové v meziválečném Československu / Petr Hlaváček, Pavel Kotau. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 144 stran : ilustrace, portréty, faksimile
Hora-Hořejš, Petr, 1938-
Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl. [1. světová válka 1914-1918, osobnost T. G. Masaryka, zrod samostatné ČSR] / Petr Hora-Hořejš, Zdeněk Volný. -- První vydání. -- Praha : Via Facti, 2016. -- 239 stran : ilustrace ; 29 cm
Hroch, Miroslav, 1932-
Hledání souvislostí : eseje z komparativních dějin Evropy / Miroslav Hroch. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 340 stran : ilustrace. -- (Studijní texty ; 67. svazek)
Chlevnjuk, Oleg Vital'jevič, 1959-
Stalin : žizn' odnogo voždja / Oleg Chlevnjuk. -- Naučno-populjarnoje izdanije. -- Moskva : AST : Corpus, 2015. -- 461 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Corpus ; 314)
Iriye, Akira, 1934-
Global and transnational history : the past, present, and future / Akira Iriye. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. -- vi, 88 stran ; 23 cm. -- (Palgrave pivot)
Jak se píšou dějiny : teorie a praxe / Stefan Berger, Heiko Feldner a Kevin Passmore (eds.) ; z anglického originálu Writing history: Theory and practice přeložil Tomáš Suchomel. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 444 stran ; 20 cm
Jenseits des Schützengrabens : der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung - Wahrnehmung - Kontext / Bernhard Bachinger, Wolfram Dornik (Hg.). -- Innsbruck : StudienVerlag, 2013. -- 471 stran : černobílé ilustrace ; 24 cm. -- (Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien-Klagenfurt ; Sonderband 14)
Judt, Tony, 1948-2010
Postwar : a history of Europe since 1945 / Tony Judt. -- London : Vintage, 2010. -- ©2005. -- xv, 933 stran, [32] nečíslovaných stran černobílých fotografických příloh : ilustrace, mapy ; 20 cm
Košťálová, Michaela, 1987-
Charlotta Garrigue Masaryková ve stínu... / Michaela Košťálová. -- [Praha] : Petrklíč, 2016. -- 157 stran : černobílé fotografie. -- (Osobnosti)
Kousouris, Dīmītrīs,
Dikes tōn dosiologōn, 1944-1949 : dikaiosynī, synechia tou kratous kai ethnikī mnīmī / Dīmītrīs Kousourīs ; metaphrasī apo ta gallika, Angelikī Tseliou, theōrīsī metaphrasīs Dīmītrīs Kousourīs. -- Athīna : Polis, [2014]. -- ©2014. -- 679 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Polis. Historia)
Krajina jako antropologická čítanka / Tereza Blažková, Petra Červinková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. -- 325 stran : černobílé ilustrace,, fotografie mapy, faksimile ; 21 cm. -- (Steam ; 2. svazek)
Krakau - Nürnberg - Prag : die Eliten der Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit : Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität = Kraków - Norymberga - Praga : elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej : pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność = Krakov - Norimberk - Praha : elity měst ve středověku a raném novověku : původ, národnost, mobilita, mentalita / herausgegeben von Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdzisław Noga. -- Vydání první. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium, 2016. -- 575 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : grafy, plány ; 22 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia. Cracovia - Norimberga - Praga ; volumen 33/1)
 

Křeslo pro Fausta ... / rozhovory vedl a k vydání připravil Jaroslav Hořejší. -- Praha : Galén, [c2002]-. -- sv. ; 20 cm

Kučera, Rudolf, 1947-
Staat, Adel und Elitenwandel : die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806-1871 im Vergleich / Rudolf Kučera. -- Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. -- 320 stran. -- (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft ; Band 205)
Kunst im NS-Staat : Ideologie, Ästhetik, Protagonisten / herausgegeben von Wolfgang Benz, Peter Eckel und Andreas Nachama. -- Berlin : Metropol, [2015]. -- 472 stran : ilustrace ; 24 cm
Linebaugh, Peter
The many-headed Hydra : sailors, slaves, commoners and the hidden history of the revolutionary Atlantic / Peter Linebaugh and Marcus Rediker. -- Revised edition. -- London : Verso, 2012. -- xiii, 433 stran : illustrace, mapy ; 21 cm
 

Lithuanian historical studies / Lithuanian Institute of History. -- Vilnius : The Institute, 1996-. -- sv. ; 24 cm

Lorenzen, Jan N., 1969-
Zeitgeschichte im Fernsehen : Theorie und Praxis historischer Dokumentationen / Jan N. Lorenzen. -- Wiesbaden : Springer VS, [2015]. -- ©2015. -- vii, 141 stran ; 21 cm. -- (Praxiswissen Medien)
Louda, Jiří, 1977-
Kryštof Gendorf / text: Jiří Louda, Petra Severýnová. -- Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2015. -- 96 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 30 cm
Lowe, Keith, 1970-
Zdivočelý kontinent : Evropa po druhé světové válce / Keith Lowe ; z anglického originálu Savage continent : Europe in the aftermath of world war II. přeložily Marie Šmilauerová a Zuzana Šťastná. -- Vydání první. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. -- 423 stran ; mapky, fotografie
Mačiulis, Dangiras
Vilnius - Lietuvos sostinė : problema tautinės valstybėa projekte (XIX a. pabaiga - 1940 m.) / Dangiras Mačiulis, Darius Staliūnas. -- Vilnius : LII leidykla, 2015. -- 322 stran : ilustrace, fotografie
Marès, Antoine, 1950-
Edvard Beneš od slávy k propasti : drama mezi Hitlerem a Stalinem / Antoine Marès ; z francouzského originálu Edvard Beneš, de la gloire à l'abîme. Un drame entre Hitler et Staline přeložila Helena Beguivinová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 372 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace. -- (Ecce homo ; svazek 25.)
Matušíková, Lenka, 1950-
K dějinám Židů v českých zemích / Lenka Matušíková. -- Vydání první. -- Praha : Národní archiv, 2015. -- 426 stran : ilustrace, faksimile ; 25 cm
McDonough, Frank, 1957-
Gestapo : mýtus a realita Hitlerovy tajné policie / Frank McDonough ; z anglického originálu The Gestapo, the myth and reality of Hitler's secret police ... přeložil Jindřich Manďák. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 291 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Edice Moderní dějiny)
Mistra dělá zkratka : studie a eseje Jaroslava Marka / k vydání připravili Tomáš Borovský, Jan Dvořák, Milan Řepa. -- Vydání první. -- Brno : Matice moravská ; Praha : Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016. -- 579 stran ; 24 cm
Molcho, Flōra
Stī skia tīs mnīmīs / Flōra Molcho. -- Thessalonikī : University Studio Press, 2016. -- 186 stran : ilustrace
Mrvík, Vladimír Jakub, 1984-
Zahrada květná a melounice : obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství / Vladimír Jakub Mrvík. -- Vydání: první. -- Ostrava : Ostravská univerzita, 2016. -- 447 stran : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. -- (Documenta Liechtensteina. Series Nova) (Fontes ; tomus II)
Nash, Gary B., 1933-
The unknown American Revolution : the unruly birth of democracy and the struggle to create America / Gary B. Nash. -- New York : Penguin Books, [2006]. -- ©2005. -- xxvii, 512 stran : ilustrace ; 22 cm
Neue deutsche Biographie / herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. -- Berlin : Duncker & Humblot, 1966-. -- sv. ; 26 cm.
Novotný, Josef, 1896-1969
Zápisky z první světové války : paměti českého vojáka z války a zajetí 1914-1918 / Josef Novotný ; editor Petr Prokš. -- Vydání první. -- Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. -- 129, 17 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty. -- (Opera Instituti Historici Pragae. Řada/Series B Editiones ; Svazek/Volumen 13)
Oborne, Peter
Alastair Campbell : New Labour and the rise of the media class / Peter Oborne. -- London : Aurum Press, 1999. -- ix, 230 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm
Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi ? / K vydání připravili Jiří Macháček a Martin Wihoda. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 246 stran : ilustrace, mapy. -- (Prameny české historie ; svazek 2)
Palárik, Miroslav, 1975-
Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu, 1939-1945 / Miroslav Palárik ; [překl. resumé Alena Feriancová]. -- Vydanie prvé. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011. -- 198 stran ; 21 cm
Patočka, Jan, 1907-1977
L'Europe après l'Europe / Jan Patočka ; traduit de l'allemand et du tchèque sous la direction de Erika Abrams ; postface de Marc Crépon. -- Lagrasse : Verdier, c2007. -- 310 s. ; 22 cm
Picciolini, Christian
Romantic violence : memoirs of an American skinhead / Christian Picciolini. -- Chicago : Goldmill Group, 2015. -- x, 329 stran : černobílé fotografie
Piper, Ernst, 1952-
Alfred Rosenberg : Hitlers Chefideologe / Ernst Piper. -- Neuausgabe. -- München : Allitera, 2015. -- 694 stran. -- (Beiträge zur Geschichtswissenschaft)
Popescu, Diana,
Revisiting Holocaust representation in the Post-Witnessing Era / Diana I. Popescu and Tanja Schult. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. -- xiii, 309 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (The Holocaust and its contexts)
Předjaří : Československo 1963-1967 / Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016. -- 406 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Raghavan, Srinath
War and peace in modern India / by Srinath Raghavan. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, [2010]. -- xxiii, 359 stran: mapy ; 23 cm
Randák, Jan, 1977-
Dějiny českých zemí / Jan Randák a kolektiv. -- 2. vydání. -- Praha : Knižní klub, 2016. -- 432 stran : fotografie, ilustrace
Rey, Marie-Pierre
Un tsar à Paris : 1814 / Marie-Pierre Rey. -- [Paris] : Flammarion, [2014]. -- 329 stran : ilustace ; 24 cm. -- (Au fil de l'histoire, ISSN 1962-7327)
Rödder, Andreas, 1967-
21.0 : eine kurze Geschichte der Gegenwart / Andreas Rödder. -- 4. Auflage. -- München : C.H. Beck, 2016. -- ©2015. -- 494 stran ; 22 cm
Rychlík, Jan, 1954-
Dějiny Bulharska / Jan Rychlík ; kapitolu o dějinách bulharské kultury napsali Ivan Pavlov, Vladimir Penčev, Emilia Angelovová a Svetlana Bajčinská. -- Třetí doplněné a přepracované vydání. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 536 stran : ilustrace. -- (Dějiny států)
Sennett, Richard, 1943-
The foreigner : two essays on exile / Richard Sennett. -- London : Notting Hill Editions, 2011. -- viii, 100 stran ; 19 cm
Simon, Marie, 1922-1998
Přežila jsem Hitlera : mladá žena v Berlíně 1940-1945 / Marie Jalowiczová Simonová ; zpracováno Irene Stratenwerthovou a Hermannem Simonem ; s doslovem Hermanna Simona ; translation Michaela Škultéry ; translation of epilogue Alena Pokorná. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 363 stran
Storchová, Lucie, 1979-
Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě / Lucie Storchová a kol.. -- Vydání první. -- V Praze : Scriptorium, 2014. -- 449 stran ; 27 cm
Šimon, Polský, 1584-1639
Putování 1608-1618 : cestopis a kroniky arménského poutníka / Šimon Lehaci-Polský ; Petra Košťálová (ed.). -- Vydání 1.. -- Praha : Argo, 2016. -- 484 stran : ilustrace, mapy. -- (Itineraria ; 3)
Tiere und Geschichte : Konturen einer Animate History / herausgegeben von Gesine Krüger, Aline Steinbrecher und Clemens Wischermann. -- Stuttgart : Franz Steiner Verlag, [2014]. -- 307 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Geschichte)
Time in the medieval world / edited by Chris Humphrey and W.M. Ormrod. -- First published. -- Rochester : York Medieval Press, [2001]. -- viii, 176 stran : ilustrace ; 24 cm
To Evraiko mouseio tīs Ellados : odīgos / syntonismos ekdosīs Zanét Mpattínou. -- Athīna : Evraiko mouseio tīs Ellados, [2013]. -- ©2013. -- 287 stran : fotografie
Tomáš, Jiří, 1944-
Konec Jagellonců v Čechách / Jiří Tomáš. -- 1. vydání. -- Praha : Akropolis, 2016. -- 166 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 21 cm
Uhrová, Eva, 1938-
Anna Honzáková a jiné dámy / Eva Uhrová. -- 1. vyd.. -- [Česko] : E. Uhrová, c2012. -- 268 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
Unternehmer in der Weimarer Republik / Patrick Bormann/Judith Michel/Joachim Scholtyseck (Hg.). -- Stuttgart : Franz Steiner Verlag, [2016]. -- 397 stran ; 25 cm. -- (Beiträge zur Unternehmensgeschichte, ISSN 1433-8645 ; Band 35)
Vinen, Richard
A history in fragments : Europe in the twentieth century / Richard Vinen. -- This edition. -- London : Abacus, 2002. -- x, 724 stran : ilustrace, mapy ; 20 cm
Wandel, Umbruch, Absturz : Perspektiven auf das Jahr 1914 / Jürgen Angelow/Johannes Grossmann (Hg.). -- Stuttgart : Franz Steiner Verlag, [2014]. -- ©2014. -- 231 stran ; 24 cm. -- (Geschichte (Franz Steiner Verlag))
Wiedemann, Andreas, 1970-
Pojď s námi budovat pohraničí! : osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952 / Andreas Wiedemann ; z německého originálu "Komm mit uns das Grenzland aufbauen!" Ansiedlung und neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952 ... přeložil Petr Dvořáček. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2016. -- 471 stran
Wiesenthal, Simon, 1908-2005
Slunečnice : vyprávění o vině a odpuštění / Simon Wiesenthal ; přeložila Zlata Kufnerová. -- Vyd. 1.. -- Praha [i.e. Jinočany] : H & H, 2005. -- 126 s. : il. ; 21 cm
Williams, Kieran
Václav Havel / Kieran Williams. -- London : Reaktion Books, 2016. -- 237 stran : ilustrace, portréty. -- (Critical Lives)
Wirsching, Andreas, 1959-
Demokratie und Globalisierung : Europa seit 1989 / Andreas Wirsching. -- Originalausgabe. -- München : C.H. Beck, [2015]. -- ©2015. -- 248 stran : ilustrace. -- (C.H. Beck Geschichte Europas) (C.H. Beck Paperback ; 1989)
Zbig : strategie a státnické umění Zbigniewa Brzezinského / Charles Gati (ed.) ; s úvodním slovem Jimmyho Cartera. -- Brno : CERAC Publishing, 2016. -- 312 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Zivilisierungsmissionen : imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert / Boris Barth, Jürgen Osterhammel (Hg.). -- Konstanz : UVK Universitätsverlag Konstanz, [2005]. -- ©2005. -- 438 stran ; 22 cm. -- (Historische Kulturwissenschaft, ISSN 1613-6624 ; Bd 6)
Zlatá bula sicilská : Mezi mýtem a realitou / K vydání připravili Martin Wihoda a Josef Žemlička. -- Vydání první. -- Praha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 197 stran ; ilustrace, mapy, faksimile. -- (Prameny české historie ; Svazek 1)
Žalys, Vytautas, 1956-
Lietuvos diplomatijos istorija 1925-1940 metais / Vytautas Žalys. -- Vilnius : edukologija, 2007-2012. -- Vilnius : Versus aureus. -- 3 svazky ; 25 cm
Žemlička, Josef, 1946-
Návraty do krajiny českého středověku : výbor z díla / Josef Žemlička ; uspořádali: Jan Klápště, Ludmila Luňáková, Martin Wihoda. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 325 stran : ilustrace

9 - Hudba (5)

Zpět

Expanding the horizon of electroacoustic music analysis / edited by Simon Emmerson and Leigh Landy. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -- x, 407 stran : ilustrace ; 26 cm
Landy, Leigh, 1951-
Making music with sounds / Leigh Landy ; with illustrations by Manuella Blackburn. -- New York : Routledge, 2012. -- xv, 208 stran : ilustrace ; 23 cm
Pieces of the musical world : sounds and culture / edited by Rachel Harris and Rowan Pease. -- New York : Routledge, 2015. -- ©2015. -- xx, 283 stran, [8] nečíslovaných stran příloh : ilustrace, mapy, fotografie ; 27 cm
Roper, Pete
Crucified : life in a skinhead band / by Pete Roper. -- [Velká Británie?] : [nakladatel není známý], 2015. -- 292 stran : ilustrace
Schüler, Nico, 1970-
Computer-assisted music analysis (1950s-1970s) : essays and bibliographies / Nico Schüler. -- Frankfurt am Main : PL Academic Research, [2014]. -- ©2014. -- 222 stran. -- (Methodology of music research ; vol./Bd. 8)

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (40)

Zpět

Německo-český, česko-německý velký slovník : [--nejen pro překladatele]. -- 3. vyd.. -- V Brně : Lingea, 2014. -- 1599 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 4. vydání. -- V Brně : Lingea, 2016. -- 1311 stran ; 17 cm. -- (...pro každého)
Anglicko-český, česko-anglický velký slovník : --nejen pro překladatele / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 3. vydání. -- Brno : Lingea, 2010. -- 1676 stran ; 25 cm + 1 DVD
Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie = Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology / Šárka Velhartická (ed.) ; autoři textů: Šárka Velhartická, Jörg Klinger, Jana Siegelová, Heiner Eichner, Silvia Alaura, Michal Svatoš, Petr Charvát, Felicia Meynersen, Nea Nováková, Fikri Kulakoğlu, Guido Kryszat, Annick Payne, Ondřej Rašín ; překlad: Vladimír Čadský, Joanne P.C. Domin, Ky Krauthamer, Daniel Morgan, Martina Neradová, Jürgen Ostmeyer, Felix O. Weigel. -- V Praze : Národní galerie, 2015. -- Indigoprint, s.r.o.. -- 252 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 33 cm
Cizí i blízcí : Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století / Jiří Holý (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Akropolis, 2016. -- 1048 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile
Cooren, François, 1965-
The organizing property of communication / François Cooren, University of Albany, State University of New York. -- Amsterdam ; Philadelphia : Benjamins, [2000]. -- XV, 272 stran. -- (Pragmatics & beyond. New series, ISSN 0922-842X ; 65)
Dvořák, Karel, 1913-1989
Soupis staročeských exempel = Index exemplorum paleobohemicorum / Karel Dvořák ; spolupracovník Kamil Boldan ; editor Jan Luffer. -- 2., rozšířené a opravené vydání. -- Praha : Argo, [2016]. -- ©2016. -- 293 stran. -- (Folkloristika ; svazek první)
Enders, Jody, 1955-
The medieval theater of cruelty : rhetoric, memory, violence / Jody Enders. -- First printing Cornell Paperbacks. -- Ithaca : Cornell University Press, [2002]. -- ©1999. -- xvii, 268 stran : ilustrace. -- (Cornell paperbacks)
Francouzsko-český, česko-francouzský velký slovník : [--nejen pro překladatele] / autorský kolektiv pracovníků Lingea, s.r.o.. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2011. -- 1471 stran + 1 DVD
Francouzština : konverzace : se slovníkem a gramatikou / konverzaci vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 3. vydání. -- V Brně : Lingea, 2014. -- 352 stran : ilustrace (převážně barevné) 14 cm
Frankfurt, Harry G., 1929-
Sračka / Harry G. Frankfurt ; z anglického originálu On Bullshit přeložil Zdeněk Strnad. -- Vydání první. -- V Praze : Columbus, 2005. -- 65 stran ; 16 cm
Gramatika současné angličtiny : s praktickými příklady / gramatiku vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2011. -- 173 stran ; 17 cm
Gramatika současné češtiny / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2012. -- 220 stran ; 17 cm. -- (...už to nespletu)
Gramatika současné francouzštiny : s praktickými příklady / gramatiku vytvořil autorských tým pracovníků Lingea. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2011. -- 207 stran ; 17 cm
Gramatika současné němčiny : s praktickými příklady / gramatiku vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2014. -- 174 stran ; 17 cm
Gramatika současné ruštiny : s praktickými příklady / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2012. -- 188 stran ; 17 cm
Helman, Karel
Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek / Karel Helman. -- Vydání I.. -- Praha : Karolinum, 2009. -- 230 stran ; 23 cm. -- (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, ISSN 0567-8277 ; 159)
Hlasy míst : prostor, místo a geografie ve světové poezii / Klára Soukupová - Michal Špína (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 252 stran. -- (Varia : 49. svazek)
Is' was? : slovník slangu a hovorové němčiny / [vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2012. -- 219 stran ; 17 cm
Macurová, Alena, 1946-
Komunikace v textu a s textem / Alena Macurová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 466 stran. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. XVI)
Machin, David, 1939-
How to do critical discourse analysis : a multimodal introduction / David Machin, Andrea Mayr. -- 1st ed. 2012, reprinted 2013. -- London : Sage, c2012. -- 236 s. : il.
Mluvník česko-anglický / mluvník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 3. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 617 stran ; 17 cm. -- (Rozvažte si jazyk)
Mluvník česko-německý / mluvník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 589 stran ; 17 cm. -- (Rozvažte si jazyk)
Mluvník česko-ruský / mluvník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 542 stran ; 17 cm. -- (Rozvažte si jazyk)
Mluvník česko-španělský / mluvník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 587 stran ; 17 cm. -- (Rozvažte si jazyk)
Moretti, Franco, 1950-
Distant reading / Franco Moretti. -- First published. -- London ; New York : Verso, 2013. -- 244 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
Německo-český, česko-německý praktický slovník / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2016. -- 1294 stran ; 18 cm. -- (...pro každého)
Paměť válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře / Alexaner Kratochvil, Jiří Soukup (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. v nakladatelství Filip Tomáš -- Akropolis, 2016. -- 428 stran
Pas de bleme! : slovník slangu a hovorové francouzštiny / vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 2. vydání. -- V Brně : Lingea, 2012. -- 186 stran ; 17 cm
Piorecká, Kateřina, 1976-
Psaní na dotek : materialita textu a proces vzniku autografu v české literární kultuře 1885-1989 / Kateřina Piorecká. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2016. -- 342 stran, 12 stran obrazových příloh
Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích : komentovaná antologie textů / Jiří Holý, Hana Nichtburgerová (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 124 stran. -- (Varia ; 53. svazek)
Pokusy o renesanci Západu : literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století / Anna Housková a Vladimír Svatoň (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 766 stran : ilustrace, portréty. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. XVII)
Reading memory and identity in the texts of medieval European holy women / Edited by Margaret Cotter-Lynch and Brad Herzog. -- New York : Palgrave Macmillan, 2012. -- xxiv, 264 stran. -- (New Middle Ages)
Rusko-český, česko-ruský velký slovník : --nejen pro překladatele / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2009. -- 1359 stran
Ruština : konverzace / konverzaci vytvořil kolektiv pracovníků Lingea s.r.o.. -- 3. vydání. -- V Brně : Lingea, 2015. -- 352 stran : barevné ilustrace ; 14 cm
Španělsko-český, česko-španělský velký slovník / slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea. -- 1. vydání. -- V Brně : Lingea, 2009. -- 1343 stran ; 24 cm
Thompson, Ewa M. (Ewa Majewska), 1937-
Imperial knowledge : Russian literature and colonialism / Ewa M. Thompson. -- Westport : Greenwood Press, [2000]. -- viii, 239 stran ; 24 cm. -- (Contributions to the study of world literature, ISSN 0738-9345 ; Number 99)
Williams, Kieran
Václav Havel / Kieran Williams. -- London : Reaktion Books, 2016. -- 237 stran : ilustrace, portréty. -- (Critical Lives)
Williams, Raymond, 1921-1988
The country and the city / Raymond Williams. -- First issued in paperback. -- New York : Oxford University Press, 1975. -- ©1973. -- 335 stran ; 20 cm. -- (Oxford paperbacks)
Wolf, Mark J. P., 1967-
Building imaginary worlds : the theory and history of subcreation / Mark J. P. Wolf. -- First published. -- New York : Routledge, 2012. -- xlv, 394 stran : ilustrace (černobílé), mapy ; 23 cm

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (16)

Zpět

Blair, Ann, 1961-
Too much to know : managing scholarly information before the modern age / Ann M. Blair. -- New Haven : Yale University Press, 2010. -- xv, 397 stran : ilustrace, tabulky
České knižní obálky v edičních řadách : SNKLHU Odeon 1953-1995 / Nikola Klímová (ed.). -- Vydání první. -- V Praze : UMPRUM, 2016. -- 262 stran : barevné ilustrace ; 27 cm
Day, Ronald E., 1959-
Indexing it all : the subject in the age of documentation, information, and data / Ronald E. Day. -- Cambridge : MIT Press, [2014]. -- ©2014. -- xiv, 170 stran ; 24 cm. -- (History and foundations of information science)
Debates in the digital humanities 2016 / Matthew K. Gold and Lauren F. Klein, editors. -- Minneapolis : University of Minnesota Press, 2016. -- xv, 579 stran : ilustrace ; 26 cm
Fantasies of the library / edited by Anna-Sophie Springer and Etienne Turpin. -- Cambridge : MIT Press, [2016]. -- ©2016. -- vii, 147 stran
Gardiner, Eileen, 1947-
The digital humanities : a primer for students and scholars / Eileen Gardiner and Ronald G. Musto. -- First published. -- New York : Cambridge University Press, 2015. -- xiii, 273 stran : ilustrace ; 23 cm
Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci / Jana Hrbáčová a Rostislav Krušinský, eds.. -- 1. vydání. -- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci : Muzeum umění Olomouc, 2016. -- 390 stran : ilustrace, fotografie (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 33 cm
Chrám věd a múz : dějiny Vědecké knihovny v Olomouci / Miloš Korhoň a Tereza Vintrová, eds.. -- 1. vydání. -- Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. -- 327 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; 33 cm
Krajewski, Markus, 1972-
Paper machines : about cards & catalogs, 1548-1929 / Markus Krajewski, translated by Peter Krapp. -- Cambridge : MIT Press, 2011. -- 215 stran : ilustrace. -- (History and foundation of information science)
Lankes, R. David, 1970-
The new librarianship field guide / R. David Lankes ; with contributions from Wendy Newman, Sue Kowalski, Beck Tench, and Cheryl Gould and guidance from ... Kimberly Silk, Wendy Newman, and Lauren Britton. -- Cambridge ; London : MIT Press, [2016]. -- ©2016. -- vii, 226 stran ; 23 cm
Reulecke, Anne-Kathrin
Tauschend, ahnlich : Falschung und Plagiat als Figuren des Wissens in Kunsten und Wissenschaften : eine philologisch-kulturwissenschaftliche Studie / Anne-Kathrin Reulecke. -- Paderborn : Wilhelm Fink, [2016]. -- 469 stran, 12 nečíslovaných stran obrazové přílohy: ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. -- (Trajekte)
Rhetoric and the digital humanities / edited by Jim Ridolfo and William Hart-Davidson. -- Chicago : The University of Chicago Press, 2015. -- vii, 328 stran : ilustrace ; 23 cm
Science in the marketplace : nineteenth-century sites and experiences / edited by Aileen Fyfe & Bernard Lightman. -- Chicago : University of Chicago Press, 2007. -- x, 410 stran : ilustrace ; 24 cm
Silvia, Paul J., 1976-
How to write a lot : a practical guide to productive academic writing / Paul J. Silvia. -- Washington : American Psychological Association, [2010]. -- ©2007. -- xii, 149 stran : ilustrace ; 21 cm
Tetlock, Philip, 1954-
Superprognózy : umění a věda předpovídání budoucnosti / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; překlad Filip Drlík. -- Vydání první. -- Brno : Jan Melvil Publishing, 2016. -- 384 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Pod povrchem)
Uhrová, Eva, 1938-
Anna Honzáková a jiné dámy / Eva Uhrová. -- 1. vyd.. -- [Česko] : E. Uhrová, c2012. -- 268 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

13 - Matematika (1)

Zpět

Moore, Will H.
A mathematics course for political and social research / Will H. Moore & David A. Siegel. -- Princeton : Princeton University Pres, ©2013. -- xix, 430 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm

14 - Lékařství (10)

Zpět

Baron-Cohen, Simon, 1958-
Věda zla : nová teorie lidské krutosti / Simon Baron-Cohen ; z anglického originálu Zero degrees of empathy přeložil Juraj Barbarič. -- První vydání. -- Brno : Emitos, 2014. -- 249 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ; 21 cm
Bartoš, Hynek, 1973-
Philosophy and dietetics in the Hippocratic On regimen : a delicate balance of health / by Hynek Bartoš. -- Leiden ; Boston : Brill, [2015]. -- ©2015. -- viii, 340 stran ; 25 cm. -- (Studies in ancient medicine, ISSN 0925-1421 ; volume 44)
Gendlin, Eugene T., 1926-
Dialog s prožíváním : tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni / Eugene T. Gendlin ; výběr textů sestavili a přeložili Jan Puc a Filip Žitník. -- Vydání první. -- Praha : Ježek, 2016. -- 187 stran ; 21 cm
Handbook of olfaction and gustation / edited by Richard L. Doty. -- Third edition. -- Hoboken : Wiley Blackwell, [2015]. -- © 2015. -- xvii, 1217 stran : ilustrace, fotografie (barvené a černobílé) ; 29 cm
Křepelka, Petr
Hormonální antikoncepce : zásady bezpečné praxe / Petr Křepelka. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2013. -- 283 stran ; 24 cm. -- (Edice postgraduální medicíny)
Křepelka, Petr
Poruchy menstruačního cyklu / Petr Křepelka. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2015. -- 238 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. -- (Edice postgraduální medicíny)
Perspektivy stárnutí : z pohledu psychologie celoživotního vývoje / Peter Gruss (ed.) ; translation Lucie Simonová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2009. -- 222 stran : ilustrace ; 24 cm
Ramachandran, V. S., 1951-
Mozek a jeho tajemství, aneb, Pátrání neurovědců po tom, co nás činí lidmi / V.S. Ramachandran ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Čížková]. -- Vydání první. -- Praha : Dybbuk, 2013. -- 414 stran : ilustrace ; 22 cm
Sociální gerontologie : východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří / Rostislav Čevela ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2014. -- 238 s. : il. ; 21 cm
Strusková, Olga, 1950-
O čem se nemluví : příběhy mladých lidí s Downovým syndromem / Olga Strusková ; fotografie Jana Vaněčková. -- Praha : Maxdorf : T-Soft Eternity, [2016]. -- 223 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- (Mluv se mnou)

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (164)

Zpět

American democracy promotion : impulses, strategies, and impacts / edited by Michael Cox, G. John Ikenberry and Takashi Inoguchi. -- Reprinted. -- Oxford : Oxford University Press, 2010. -- xii, 353 stran
American foreign policy : theoretical essays / G. John Ikenberry, Princeton University, Peter L. Trubowitz, London School of Economics, editors. -- Seventh edition. -- New York : Oxford University Press, [2015]. -- xv, 589 stran : ilustrace ; 24 cm
Anderson, Benedict R. O'G. (Benedict Richard O'Gorman), 1936-2015
A life beyond the boundaries / Benedict Anderson. -- London ; New York : Verso, 2016. -- x, 205 stran ; 22 cm
Antic, Ana
Therapeutic fascism : communist hysterics and therapeutic fascism / Ana Antic. -- 1st edition. -- New York : Oxford University Press, 2016. -- 262 stran. -- (Oxford studies in modern European history)
Balík, Stanislav, 1978-
Teorie a praxe nedemokratických režimů / Stanislav Balík, Michal Kubát. -- Druhé, přepracované vydání. -- Praha : Dokořán, 2012. -- 215 stran ; 21 cm. -- (Bod)
Bartels, Larry M., 1956-
Unequal democracy : the political economy of the new gilded age / Larry M. Bartels. -- New York : Russell Sage Foundation ; Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [2008]. -- ©2008. -- xiii, 325 stran : ilustrace ; 25 cm
Battlestar Galactica and international relations / edited by Nicholas J. Kiersey, Iver B. Neumann. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, 2014. -- xiv, 222 stran. -- (Popular culture and world politics)
Bellamy, Richard (Richard Paul), 1957-
Croce, Gramsci, Bobbio and the Italian political tradition / Richard Bellamy. -- Colchester : ECPR Press, 2014. -- xii, 326 stran ; 24 cm.. -- (ECPR Press essays)
Bennett, Christopher
Bosnia's paralysed peace / Christopher Bennett. -- London : Hurst & Company, [2010]. -- xxvii, 388 stran ; 22 cm
Brancati, Dawn
Democracy protests : origins, features, and significance / Dawn Brancati, Columbia University, New York. -- First published. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -- xv, 210 stran : ilustrace
Brooks, Stephen, 1956-
Anti-Americanism and the limits of public diplomacy : winning hearts and minds? / Stephen Brooks. -- New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. -- 153 stran ; 24 cm. -- (Routledge studies in US foreign policy)
Brooks, Stephen G., 1971-
America abroad : the United States' global role in the 21st century / Stephen G. Brooks, William C. Wohlforth. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- xii, 274 stran : ilustrace ; 25 cm
Brown, Wendy, 1955-
Walled states, waning sovereignty / Wendy Brown. -- First paperback edition. -- Cambridge : Zone Books , 2014. -- 167 stran ; 23 cm
Brtnický, Michael
Evropská unie a prostor arabského Středomoří: Blízký partner, nebo nebezpečná periferie? / Michael Brtnický. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 275 stran : 1 mapa ; 21 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 57)
Brunclík, Miloš, 1981-
Internetové volby : budoucnost, nebo slepá ulička demokracie? / Miloš Brunclík, Miroslav Novák a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 291 stran : grafy. -- (Studijní texty ; 59. svazek)
Camp, Roderic Ai, 1945-
Politics in Mexico : democratic consolidation or decline? / Roderic Ai Camp, Claremont-McKenna College. -- Sixth edition. -- Oxford : Oxford University Press, [2014]. -- xvi, 364 stran ; 21 cm
Campbell, Alastair, 1957-
The Blair years : extracts from the Alastair Campbell diaries / edited by Alastair Campbell and Richard Stott. -- London : Arrow Books, 2008. -- ©2007. -- xxxii, 794 stran, 32 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 20 cm
Campbell, Menzies, 1941-
Menzies Campbell : my autobiography / Menzies Campbell. -- London : Hodder & Stoughton, [2008]. -- 326 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm
Concepts and method in social science : the tradition of Giovanni Sartori / edited by David Collier and John Gerring. -- First published. -- New York : Routledge, 2009. -- vi, 368 stran : ilustrace ; 24 cm
Co s prostitucí? : veřejné politiky a práva osob v prostituci / Barbara Havelková a Blanka Bellak-Hančilová (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 304 stran ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 99)
Crisis and breakdown of non-democratic regimes : lessons from the third wave / editors Pietro Grilli di Cortona, Barbara Pisciotta, Eric R. Terzuolo. -- Washington, DC : New Academia Publishing, [2016]. -- 250 stran
Černý, Karel, 1980-
Význam kmenové společnosti v 21. století / Karel Černý, Břetislav Tureček a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Metropolitní univerzita Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 158 stran ; 21 cm. -- (Blízký východ na křižovatce ; [svazek 1.])
Dagkoulas, o "drakos" tīs Thessalonikīs : symvolī stīn istoria tōn Tagmatōn Asfaleias epi Katochīs (1941-4) / Andreas Venianakīs ; prologos Stratou Dordana - Vaiou Kalogrīa. -- Thessalonikī : Epikentro, 2016. -- 326 stran : černobílé ilustrace
Dalton, Russell J., 1948-
Citizen politics : public opinion and political parties in advanced industrial democracies / Russell J. Dalton, University of California, Irvine. -- Sixt edition. -- Los Angeles : Sage, 2013. -- xvi, 340 stran
Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.). -- 2. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. -- 379 stran ; 20 cm. -- (Sborníky ; svazek č. 9)
Dueck, Colin, 1969-
Reluctant crusaders : power, culture, and change in American grand strategy / Colin Dueck. -- Princeton : Princeton University Press, [2006]. -- ©2006. -- 224 stran
Duverger, Maurice, 1917-2014
Politické strany / Maurice Duverger ; z francouzského originálu Les partis politiques ... přeložili Olga a Zdeněk Velíškovi ; doslov napsal Radek Buben. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 492 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm. -- (Politeia)
Dvořáková, Vladimíra, 1957-
¡Que el pueblo mande! : levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe / Vladimíra Dvořáková, Radek Buben, Jan Němec. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. -- 363 s. : il. ; 23 cm + errata ([1] l. ; 11 x 21 cm). -- (Studie ; sv. 77)
Edwards, George C., 1947-
Government in America : people, politics, and policy / George C. Edwards III, Martin P. Wattenberg. -- 2014 elections and updates sixteenth edition. -- Boston : Pearson, [2016]. -- ©2016. -- xxiii, 717 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Enayat, Ḥamīd,
Modern Islamic political thought / Hamid Enayat. -- First edition. -- Austin : University of Texas Press, [1982]. -- American Council of Learned Societies. -- xii, 225 stran ; 23 cm. -- (Modern Middle East series)
Encyklopedie mezinárodních vztahů / Petr Kratochvíl, Petr Drulák (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2009. -- 367 s. ; 21 cm
Fiala, Vlastimil, 1959-
Úloha politických aktérů v procesu decentralizace / Vlastimil Fiala, Blanka Říchová a kol.. -- Olomouc - Praha : Moneta - FM, ve spolupráci s katedrou politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedrou politologie Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, 2002. -- 616 stran
Flores, Thomas Edward
Elections in hard times : building stronger democracies in the 21st century / Thomas Edward Flores and Irfan Nooruddin. -- First published. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press ; Washington : Woodrow Wilson Center Press, 2016. -- xix, 277 stran : grafy, tabulky
Formal institutions and informal politics in Central and Eastern Europe : Hungary, Poland, Russia and Ukraine / Gerd Meyer (ed.). -- 2nd revised and updated edition. -- Opladen : Budrich, 2008. -- 324 stran : grafy, tabulky ; 21 cm
Frankl, Michal, 1974-
Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 339 stran : ilustrace, faksimile. -- (Židé - dějiny - pamět ; svazek 02.)
Fučík, Julius, 1903-1943
Reportáž, psaná na oprátce / Julius Fučík ; k vydání připravil František Janáček a kolektiv. -- První úplné, kritické a komentované vydání, reedice. -- Praha : Torst, [2016]. -- ©2016. -- 388 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm
Fukuyama, Francis, 1952-
Budování státu podle Fukuyamy / Francis Fukuyama ; [překlad Jan Havlík]. -- 1. vydání. -- Praha : Alfa Publishing, 2004. -- 129 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Extra)
Fukuyama, Francis, 1952-
Political order and political decay : from the Industrial Revolution to the globalization of democracy / Francis Fukuyama. -- Paperback edition. -- London : Profile Books, 2015. -- viii, 664 stran : ilustrace ; 20 cm
Fukuyama, Francis, 1952-
The origins of political order : from prehuman times to the French revolution / Francis Fukuyama. -- London : Profile books, 2012. -- 585 stran : grafy
Ganster, Paul
The U.S.-Mexican border today : conflict and cooperation in historical perspective / Paul Ganster with David E. Lorey. -- Third edition. -- Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. -- xxiv, 271 pages : illustrations ; 24 cm. -- (Latin American silhouettes)
Garthoff, Raymond L.
The great transition : American-Soviet relations and the end of the Cold War / Raymond L. Garthoff. -- Washington : Brookings Institution, [1994]. -- xiv, 834 stran ; 24 cm
Global politics of regionalism : theory and practice / edited by Mary Farrell, Björn Hettne, and Luk van Langenhove. -- London : Pluto Press, 2005. -- xiii, 321 stran : ilustrace ; 24 cm
Goetz, Anne Marie
Reinventing accountability : making democracy work for human development / by Anne Marie Goetz, Rob Jenkins. -- Softcover reprint of the hardcover 1st editon. -- London : Palgrave Macmillan, 2005. -- ix, 264 stran. -- (International Political Economy Series)
Graham, Robert
We do not fear anarchy, we invoke it : the first International and the origins of the anarchist movement / Robert Graham. -- Oakland : AK Press, 2015. -- 319 stran
Green, Jeffrey E. (Jeffrey Edward)
The shadow of unfairness : a plebeian theory of liberal democracy / Jeffrey Edward Green. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- xi, 252 stran ; 25 cm
Grybkauskas, Saulius, 1974-
Sovietinė nomenklatūra ir pramonė Lietuvoje / Saulius Grybkauskas. -- Vilnius : LII leidykla, 2011. -- 437 stran ; 23 cm
Habermas, Jürgen, 1929-
The lure of technocracy / Jürgen Habermas ; translated by Ciaran Cronin. -- English edition 2015, first published in German 2013. -- Cambridge : Polity, 2015. -- xi, 176 stran ; 22 cm
Handbook of critical policy studies / edited by Frank Fischer, Rutgers University, New Jersey, USA, Douglas Torgerson, Trent University, Canada, Anna Durnova, University of Vienna, Austria, Michael Orsini, University of Ottawa, Canada. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, [2015]. -- ©2015. -- xiv, 519 stran ; 24 cm. -- (Handbooks of research on public policy)
Haslam, Jonathan, 1951-
Near and distant neighbours : a new history of soviet intelligence / Jonathan Haslam. -- First edition. -- Oxford ; Oxford University Press, 2015. -- xxiv, 366 stran ; 24 cm
Heidenkamp, Henrik
Deutsche Rüstungspolitik : ein Politikfeld unter Handlungsdruck / Henrik Heidenkamp. -- Opladen : Verlag Barbara Budrich, 2015. -- 82 stran : grafy, tabulky. -- (Reihe WIFIS aktuell, ISSN 1867-3015 ; Band 50)
Hellwig, Timothy, 1972-
Globalization and mass politics : retaining the room to maneuver / Timothy Hellwig, Indiana University Bloomington. -- New York : Cambridge University Press, 2015. -- xvi, 201 stran : grafy, tabulky ; 24 cm. -- (Cambridge studies in comparative politics)
Hloušek, Vít, 1977-
Politické strany : původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2010. -- 310 s. : tab.
Hloušek, Vít, 1977-
Politické systémy / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo. -- 1. vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2011. -- 292 stran : ilustrace ; 23 cm
Hochschild, Arlie Russell, 1940-
Strangers in their own land : anger and mourning on the American right / Arlie Russell Hochschild. -- New York : New Press, 2016. -- xii, 351 stran ; 25 cm
Hoppe, Bert,
In Stalins Gefolgschaft : Moskau und die KPD 1928-1933 / Bert Hoppe. -- München : R. Oldenbourg Verlag, 2007. -- 395 stran. -- (Studien zur Zeitgeschichte ; Band 74)
Horne, John, 1949-
German atrocities, 1914 : a history of denial / John Horne and Alan Kramer. -- New Haven : Yale University Press, [2001]. -- ©2001. -- xv, 608 stran ; ilustrace ; 24 cm
Hrubec, Marek, 1968-
Martin Luther King proti nespravedlnosti / Marek Hrubec a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2010. -- 114 stran : černobílé fotografie
Hynčica, Pavel
Euroskepticismus ve střední Evropě / Pavel Hynčica, Pavel Maškarinec, Lukáš Novotný. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2016. -- 215 stran. -- (XXI. století ; sv. 41)
Chlevnjuk, Oleg Vital'jevič, 1959-
Stalin : žizn' odnogo voždja / Oleg Chlevnjuk. -- Naučno-populjarnoje izdanije. -- Moskva : AST : Corpus, 2015. -- 461 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Corpus ; 314)
Christia, Fotini
Alliance formation in civil wars / Fotini Christia, Massachusetts Institute of Technology. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. -- xvi, 343 stran ; 24 cm
Christin, Olivier, 1961-
Vox populi : une histoire du vote avant le suffrage universel / Olivier Christin. -- Paris : Seuil, 2014. -- 277 stran. -- (Liber)
Chytilek, Roman, 1976-
Teorie a metody politického marketingu / Roman Chytilek, Otto Eibl, Anna Matušková a kol.. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. -- 341 stran : ilusrace ; 23 cm
International political sociology : transversal lines / edited by Tugba Basaran, Didier Bigo, Emmanuel-Pierre Guittet and R.B.J Walker. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. -- xiv, 295 stran ; 24 cm. -- (Routledge studies in international political sociology)
Jabłoński, Andrzej
Politický marketing : úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol. ; [z polského orig. ... přel. Lubomír Kopeček]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Barrister & Principal, 2006. -- 203 s. : graf., tab.
Jacobson, Matthew Frye, 1958-
Barbarian virtues : the United States encounters foreign peoples at home and abroad, 1876-1917 / Matthew Frye Jacobson. -- First paperback edition. -- New York : Hill and Wang, [2001]. -- ©2000. -- xii, 324 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilutrace ; 24 cm
Jameson, Fredric, 1934-
An American utopia : dual power and the universal army / Fredric Jameson, Jodi Dean, Saroj Giri, Agon Hamza, Kojin Karatani, Kim Stanley Robinson, Frank Ruda, Alberto Toscano, Kathi Weeks ; edited by Slavoj Zizek. -- London ; New York : Verso, 2016. -- viii, 328 stran ; 24 cm
Jarmon, Jack A., 1951-
The new era in U.S. national security : an introduction to emerging threats and challenges / Jack A. Jarmon. -- Lanham : Rowman & Littlefield, [2014]. -- xxiv, 287 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Johnson, Loch K., 1942-
American foreign policy and the challenges of world leadership : power, principle, and the constitution / Loch K. Johnson. -- New York : Oxford University Press, [2015]. -- xiii, 562 stran : ilustrace ; 24 cm
Jones, David Martin, 1950-
Asian security and the rise of China : international relations in an age of volatility / David Martin Jones, Nicholas Khoo, M.L.R. Smith. -- Cheltenham : Edward Elgar, [2013]. -- ix, 291 stran ; 24 cm
Karp, Matthew, 1981-
This vast southern empire : slaveholders at the helm of American foreign policy / Matthew Karp. -- Cambridge : Harvard University Press, 2016. -- 360 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
Kissinger, Henry, 1923-
Uspořádání světa : státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha / Henry Kissinger ; přeložil Martin Pokorný. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2016. -- 399 stran : mapy ; 24 cm. -- (Obzor ; 92. svazek)
Kloppenberg, James T., 1951-
Toward democracy : the struggle for self-rule in European and American thought / James T. Kloppenberg. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, [2016]. -- xiv, 892 stran ; 25 cm
Klvaňa, Tomáš, 1966-
Fenomén Trump : poslední vzpoura bílých mužů : zpráva o proměně světa / Tomáš Klvaňa. -- Vydání první. -- Jarošov nad Nežárkou : Pejdlova Rosička, s.r.o., 2016. -- 237 stran : faksimile ; 20 cm
Kosatík, Pavel, 1962-
Češi : 1948 : jak se KSČ chopila moci / Pavel Kosatík a Karel Osoha. -- Praha : Česká televize : Mladá fronta, 2016. -- [128] nečíslovaných stran
Kratochvíl, Petr, 1975-
Teorie evropské integrace / Petr Kratochvíl. -- Vydání 1.. -- Praha : Portál, 2008. -- 218 stran : ilustrace ; 21 cm
Křeček, Jan, 1974-
Politická komunikace : od res publica po public relations / Jan Křeček. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2013. -- 169 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Politologie)
Kříž, Zdeněk, 1972-
Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí : aplikace přístupů konceptu kooperativní bezpečnosti / Zdeněk Kříž. -- 1. vyd.. -- Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. -- 217 s.. -- (Monografie sv. č. 17)
Kuhlmann, Sabine, 1970-
Introduction to comparative public administration : administrative systems and reform in Europe / Hellmut Wollmann, Sabine Kuhlmann. -- Paperback edition. -- Northampton : Elgar, 2015. -- ©2014. -- xi, 345 stran : grafy, tabulky
Kusin, Vladimir V., 1929-
The intellectual origins of the Prague spring : the development of reformist ideas in Czechoslovakia 1956-1967 / by Vladimir V. Kusin, Institute of Soviet and East European Studies, University of Glasgow. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2002. -- ©1971. -- v, 153 stran. -- (Soviet and East European Studies)
Kwak, Nancy H.
A world of homeowners : American power and the politics of housing aid / Nancy H. Kwak. -- Chicago : University of Chicago Press, 2015. -- 328 stran
Lamrová, Blanka, 1949-
Zlom epochy Praha 1989 = Zeitenwende Prag 1989 = The end of an era Prague 1989 / Blanka Lamrová ; úvodní text Josef Moucha. -- [Česko] : KANT, 2016. -- 115 stran : fotografie
Lanni, Alessandro
Avanti popoli! : piazze, tv, web : dove va l'Italia senza partiti / Alessandro Lanni ; introduzione di Nadia Urbinati. -- Prima edizione. -- Venezia : Marsilio, 2011. -- 138 stran ; 17 cm. -- (I libri di Reset)
Latin American democracy : emerging reality or endangered species? / edited by Richard L. Millett, Jennifer S. Holmes, and Orlando J. Pérez. -- Second edition. -- New York : Routledge, 2015. -- xx, 295 stran : ilustrace ; 23 cm
Learning from the West? : policy transfer and programmatic change in the communist successor parties of East Central Europe / edited by Dan Hough, William E. Paterson and James Sloam. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, 2016. -- ©2006. -- 176 stran
Lelieveldt, Herman T., 1967-
The politics of the European Union / Herman Lelieveldt and Sebastiaan Princen. -- Second edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2015. -- xxvi, 315 stran : fotografie. -- (Cambridge textbooks in comparative politics)
Lietuvos ir Lenkijos diplomatiniai 1938-1940 metais : dokumentū rinkinys / Sudarytojai, Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos institutas, Paweł Libera, Lenkijos tarptautiniū santykiū institutas. -- Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2013. -- 622 stran ; 25 cm
Lietuvos sovietizavimas 1944-1947 m. : VKP(b) CK dokumentai : dokumentų rinkinys / sudarė ir parengė Mindaugas Pocius. -- Vilnius : LII leidykla, 2015. -- 653 stran ; 24 cm
Local government at the millenium / Janice Caulfield, Helge O. Larsen (eds.). -- Opladen : Leske + Budrich, 2002. -- ©2002. -- 211 stran. -- (Urban Research International ; vol. 1)
Makdisi, Ussama Samir, 1968-
The culture of sectarianism : community, history, and violence in nineteenth-century Ottoman Lebanon / Ussama Makdisi. -- Berkeley : University of California Press, ©2000. -- xv, 259 stran : 5 mapy ; 24 cm
Mammone, Andrea
Transnational neofascism in France and Italy / Andrea Mammone, Royal Holloway, University of London. -- New York : Cambridge University Press, 2015. -- xxvi, 281 stran ; 24 cm
Marès, Antoine, 1950-
Edvard Beneš od slávy k propasti : drama mezi Hitlerem a Stalinem / Antoine Marès ; z francouzského originálu Edvard Beneš, de la gloire à l'abîme. Un drame entre Hitler et Staline přeložila Helena Beguivinová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 372 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace. -- (Ecce homo ; svazek 25.)
Mazower, Mark, 1958-
Governing the world : the history of an idea / Mark Mazower. -- London : Penguin Books, 2013. -- xvii, 475 stran ; 20 cm
McCall, Cathal, 1966-
The European union and peacebuilding : the cross-border dimension / Cathal McCall, Senior Lecturer in European Studies, School of Politics, International Studies and Philosophy, Queen's University Belfast. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, [2014]. -- x, 175 stran ; 23 cm. -- (Palgrave studies in European Union politics)
McDonough, Frank, 1957-
Gestapo : mýtus a realita Hitlerovy tajné policie / Frank McDonough ; z anglického originálu The Gestapo, the myth and reality of Hitler's secret police ... přeložil Jindřich Manďák. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 291 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Edice Moderní dějiny)
Meyer, David S., 1958-
A winter of discontent : the nuclear freeze and American politics / David S. Meyer. -- New York : Praeger, 1990. -- xx, 294 stran ; 25 cm
Mill, John Stuart, 1806-1873
Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I / John Stuart Mill ; z anglických originálů přeložili Martin Pokorný a Karel Šprunk. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, c2016. -- ©2016. -- 229 stran ; 22 cm. -- (Knihovna politického myšlení ; svazek 1)
Mītsopoulou, Anastasia I.,
O ellīnikos antikommounismos ston "syntomo 20o aiōna" : opseis tou dīmosiou logou stīn politikī, stīn ekpaideusī kai stī logotechnia / Anastasia I. Mītsopoulou. -- Prōtī ekdosī. -- Thessalonikī : Epikentro, 2014. -- 371 stran : ilustrace ; 24 cm
Mlynář, Zdeněk, 1930-1997
Mráz přichází z Kremlu / Zdeněk Mlynář. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 1990. -- 283 stran : černobílé fotografie, faksimile. -- (Archiv ; Svazek 62)
Moisés, Naim
Soumrak moci : od prezidentských paláců k bitevním polím / Naím Moisés ;z anglického originálu The end of power....přeložila Eva Křístková. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 307 stran ; grafy. -- (Moderní dějiny)
Müller, Jan-Werner, 1970-
Contesting democracy : political ideas in twentieth-century Europe / Jan-Werner Müller. -- New Haven ; Yale University Press, 2011, 2013. -- 281 stran, [8] nečíslovaných stran ftografických příloh : ilustrace ; 24 cm
Münch, Richard, 1945-
European governmentality : the liberal drift of multilevel governance / Richard Münch. -- London ; New York : Routledge, [2014]. -- ©2010. -- 184 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Routledge/UACES contemporary European studies ; 14)
Náboženství a filosofie v sekulární demokracii / Martin Šimsa (ed.). -- Vydání první. -- Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2016. -- 253 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica ; 12. svazek)
Naxera, Vladimír
Teorie společenských smluv : analýza vybraných novověkých konceptů / Vladimír Naxera, Ondřej Stulík a kolektiv. -- Brno : Václav Klemm, 2013. -- 147 stran
Novák, Miroslav, 1953-
Úvod do studia politiky / Miroslav Novák et al. ; další autoři: Lubomír Brokl, Petr Drulák, Martin Gregor, Dušan Hendrych, Miroslav Hroch, Hynek Jeřábek, Karel Kouba, Oldřich Krulík, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Lebeda, Milan Nakonečný, Petr Skalník, Marek Skovajsa. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. -- 783 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studijní texty ; 50. svazek)
Oborne, Peter
Alastair Campbell : New Labour and the rise of the media class / Peter Oborne. -- London : Aurum Press, 1999. -- ix, 230 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm
Owen, John M. (John Malloy), 1962-
The clash of ideas in world politics : transnational networks, states, and regime change, 1510-2010 / John M. Owen. -- Princeton : Princeton University Press, [2010]. -- xii, 332 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Princeton studies in international history and politics)
Oxford handbook of the cold war / edited by Richard H. Immerman and Petra Goedde. -- First published. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. -- xvi, 660 stran : mapy ; 25 cm
Padevět, Jiří, 1966-
Ležáky a odboj ve východních Čechách / Jiří Padevět a Vojtěch Kyncl (eds.), Kamila Chvojková, Pavel Šmejkal, Adolf Vondrka. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia ; Lidice : Památník Lidice, 2016. -- 268 stran
Perceptions and policy in transatlantic relations : prospective visions from the US and Europe / edited by Natividad Fernández Sola and Michael Smith. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2009. -- xiv, 216 stran
Pittaway, Mark, 1971-2010
Eastern Europe 1939-2000 / Mark Pittaway. -- London : Hodder Arnold, 2004. -- Oxford University Press. -- x, 286 stran ; 23 cm. -- (Brief histories)
Plechanovová, Běla, 1956-
Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření : hledání rovnováhy mezi společenstvím a jeho členskými státy / Běla Plechanovová ; recenzenti Lenka Rovná, Markéta Pitrová. -- Vydání první. -- Praha : Karolinum, 2004. -- 355 stran : tabulky ; 21 cm
Pocock, J. G. A. (John Greville Agard), 1924-
The machiavellian moment : Florentine political thought and the Atlantic Republican tradition / J.G.A. Pocock ; with a new introduction by Richard Whatmore. -- Princeton Classics edition. -- Princeton : Princeton University Press, [2016]. -- ©1975. -- xxvi, 634 stran. -- (Princeton classics)
Policing the planet : why the policing crisis led to black lives matter / edited by Jordan T. Camp, and Christina Heatherton. -- London ; New York : Verso, [2016]. -- vii, 301 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie ; 24 cm
Political Islam : context versus ideology / edited by Khaled Hroub. -- London : Saqi in association with London Middle East Institute, SOAS, [2010]. -- 315 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (SOAS Middle East issues)
Politika a politický marketing / Bohumír Štědroň ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- V Praze : C.H. Beck, 2013. -- xvi, 255 s. : il., mapy ; 25 cm. -- (Beckova edice ekonomie)
Popular sovereignty in historical perspective / edited by Richard Bourke, Queen Mary University of London, and Quentin Skinner, Queen Mary University of London. -- Cambridge : Cambridge University Press, [2016]. -- ©2016. -- x, 410 stran : ilustrace ; 24 cm
Practising self-government : a comparative study of autonomous regions / edited by Yash Ghai and Sophia Woodman. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge Universiy Press, 2016. -- ©2013. -- xiv, 501 stran ; 26 cm. -- (The law in context series)
Regions and crises : new challenges for contemporary regionalisms / edited by Lorenzo Fioramonti. -- Softcover reprint of the hardcover 1st edition. -- Houndmills : Palgrave Macmillan, [2012]. -- ©2012. -- xvii, 242 stran. -- (International political economy series)
Riedl, Rachel Beatty
Authoritarian origins of democratic party systems in Africa / Rachel Beatty Riedl, Northwestern University. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014. -- xiv, 265 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Riegl, Martin, 1980-
Proměny politické mapy po roce 1945 / Martin Riegl. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2013. -- 238 stran : tabulky ; 24 cm. -- (Politologie)
Rozpad židovského života : 167 dní druhé republiky / Marcela Zoufalá, Jiří Holý (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 301 stran : černobílé ilustrace, fotografie. -- (Judaica ; sv. 21)
Říchová, Blanka, 1958-
Úvod do současné politologie : [srovnávací analýza demokratických politických systémů] / Blanka Říchová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2002. -- 207 s. obr., tab.
Saade, Bashir, 1980-
Hizbullah and the politics of remembrance : writing the Lebanese nation / Bashir Saade, University of Edinburgh. -- New York : Cambridge University Press, 2016. -- x, 176 stran ; 24 cm. -- (Cambridge Middle East studies ; 47)
Sartori, Giovanni, 1924-
The theory of democracy revisited. [Part 1, The contemporatry debate] / Giovanni Sartori, Albert Schweitzer Professor in the Humanities, Columbia University. -- Chatham : Chatham House Publishers, Inc., 1987. -- ©1987. -- xiv, 253 stran
Sartori, Giovanni, 1924-
The theory of democracy revisited. [Part 2, The classical issues] / Giovanni Sartori, Albert Schweitzer Professor in the Humanities, Columbia University. -- Chatham : Chatham House Publishers, Inc., 1987. -- ©1987. -- xiii, strana 257 - 542
Scott, John T., 1963-
The Routledge guidebook to Machiavelli's The Prince / John T. Scott. -- London : Routledge, 2016. -- xx, 269 stran : mapa, ilustrace ; 21 cm. -- (The Routledge guides to the great books)
Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe / edited by Robert Elgie & Sophia Moestrup. -- 1st pub.. -- Manchester : Manchester University Press, 2008. -- xi, 282 s. ; 25 cm
Shapiro, Michael J., 1940-
Politics and time : documenting the event / Michael J. Shapiro. -- Malden : Polity, 2016. -- xv, 196 stran ; 22 cm
Schneer, Jonathan, 1948-
The Balfour Declaration : the origins of the Arab-Israeli conflict / Jonathan Schneer. -- London : Bloomsbury, 2011. -- xxix, 432 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm
Schulz-Walden, Thorsten, 1977-
Anfänge globaler Umweltpolitik : Umweltsicherheit in der internationalen Politik (1969-1975) / Thorsten Schulz-Walden. -- München : Oldenbourg Verlag, 2013. -- vii, 401 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Studien zur internationalen Geschichte ; Band 33)
Simon, Marie, 1922-1998
Přežila jsem Hitlera : mladá žena v Berlíně 1940-1945 / Marie Jalowiczová Simonová ; zpracováno Irene Stratenwerthovou a Hermannem Simonem ; s doslovem Hermanna Simona ; translation Michaela Škultéry ; translation of epilogue Alena Pokorná. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 363 stran
Skovajsa, Marek, 1974-
Politická kultura : přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky / Marek Skovajsa. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2006. -- 207 s. ; 21 cm
Smith, Dennis, 1945-
Capitalist democracy on trial : the transatlantic debate from Tocqueville to the present / Dennis Smith. -- London ; New York : Routledge, 1990. -- x, 235 s. ; 23 cm
Spießer, Patrioten, Revolutionäre : militärische Mobilisierung und gesellschaftliche Ordnung in der Neuzeit / Rüdiger Bergien, Ralf Pröve (Hg.). -- Göttingen : V & R Unipress, [2010]. -- ©2010. -- 409 stran
Sternhell, Zeev, 1935-
The anti-enlightenment tradition / Zeev Sternhell ; translated by David Maisel. -- New Haven : Yale University Press, [2010]. -- ©2010. -- xi, 532 stran ; 25 cm
Strany, volby a demokracie : od Duvergera k Sartorimu a dále / Miroslav Novák (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 516 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studijní texty ; 66. svazek)
Šaradín, Pavel, 1969-
Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice / Pavel Šaradín. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. -- 161 s. : il., mapy ; 21 cm. -- (Monografie)
Šimral, Vít, 1986-
Financování českých politických stran / Vít Šimral. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 247 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 58)
Škerlová, Jana, 1984-
Věrnost za věrnost? : československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934 : přání, rozpory, realita / Jana Škerlová. -- Vydání první. -- Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. -- 381 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie. -- (Práce Historického ústavu Akademie věd České republiky = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek / volumen 76)
Šlosarčík, Ivo, 1974-
Politický a právní rámec evropské integrace : (včetně změn podle Lisabonské smlouvy) / Ivo Šlosarčík. -- 3., aktualiz. vyd.. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. -- 452 s.
Tamás, G. M., 1948-
K filosofii socialismu / G.M. Tamás ; z anglických originálů Marx on 1989, A capitalism pure and simple, Truth and class revisited, Rudiments for a political philosophy of socialism, Communism on the ruins of socialism a Une promesse de bonheur přeložil Pavel Siostrzonek. -- V tomto uspořádání vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- 238 stran ; 21 cm. -- (Emancipace a kritika ; svazek I)
The claim to community : essays on Stanley Cavell and political philosophy / edited by Andrew Norris. -- Stanford : Stanford University Press, 2006. -- viii, 389 stran ; 23 cm
The end of the West? : crisis and change in the Atlantic order / edited by Jeffrey Anderson, G. John Ikenberry, Thomas Risse. -- Ithaca : Cornell University Press, [2008]. -- viii, 311 stran. -- (Cornell paperbacks)
The European Union in international climate change politics : still taking a lead? / edited by Rudiger Wurzel, James Connelly and Duncan Liefferink. -- New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2017]. -- xxiii, 311 stran. -- (Routledge studies in european foreign policy ; 1)
The national security enterprise : navigating the labyrinth / Roger George and Harvey Rishikof, editors ; foreword by Brent Scowcroft, USAF. -- Washington : Georgetown University Press, [2011]. -- ©2011. -- xv, 367 stran : ilustrace ; 26 cm
The Oxford handbook of political ideologies / edited by Michael Freeden, Lyman Tower Sargent and Marc Stears. -- First published. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. -- xiii, 736 stran ; 25 cm
The Oxford handbook of postcolonial studies / edited by Graham Huggan. -- First published in paperback. -- Oxford : Oxford University Press, 2016. -- ©2013. -- xviii, 734 stran ; 25 cm
The Oxford handbook of urban politics / edited by Karen Mossberger, Susan E. Clarke, and Peter John. -- First issued as paperback. -- New York : Oxford University Press, 2015. -- ©2012. -- xii, 684 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Oxford handbooks)
The populist radical right : a reader / edited by Cas Mudde. -- First published. -- Abingdon : Routledge, [2017]. -- xiv, 641 stran. -- (Routledge studies in extremism and democracy)
Tóth, György Ferenc 1976-
From Wounded Knee to Checkpoint Charlie : the alliance for sovereignty between American Indians and Central Europeans in the late Cold War / Gyorgy Ferenc Toth. -- Albany : State University of New York Press, 2016. -- xii, 313 stran. -- (SUNY series, Tribal worlds : critical studies in American Indian nation building)
Totleben, Eduard Ivanovič
Opisanie oborony g. Sevastopolja. Čast'1. / E.I. Totleben. -- Reprint. -- Moskva : Kniga po Trebovaniju, 2012. -- xxix, 677 stran, 119 stran příloh : tabulky
Transcending the Cold War : summits, statecraft, and the dissolution of bipolarity in Europe, 1970-1990 / edited by Kristina Spohr and David Reynolds. -- First edition. -- New York : Oxford University Press, 2016. -- xiii, 274 stran
Van Reybrouck, David Grégoire, 1971-
Against elections : the case for democracy / David Van Reybrouck ; translated by Liz Waters. -- London : The Bodley Head, 2016. -- 200 stran : ilustrace ; 22 cm
Waisová, Šárka, 1978-
Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů : aktéři, podmínky vzniku a fungování / Šárka Waisová, Nikola Klímová a Lenka Kudláčová. -- První vydání. -- Praha : Nakladatelství LIBRI, 2016. -- 191 stran ; 21 cm
Waisová, Šárka, 1978-
Mezinárodní organizace a režimy / Šárka Waisová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. -- 255 s. : graf., tab.
Waisová, Šárka, 1978-
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích / Šárka Waisová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. -- 250 s.
Wejnert, Barbara
Diffusion of democracy : the past and future of global democracy / Barbara Wejnert. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -- ©2014. -- xiii, 351 stran : grafy, tabulky
Wesley, Michael, 1968-
Restless continent : wealth, rivalry and Asia's new geopolitics / Michael Wesley. -- London : Duckworth Overlook, [2016]. -- ©2015. -- xvi, 208 stran : mapa ; 24 cm
Wiesenthal, Simon, 1908-2005
Slunečnice : vyprávění o vině a odpuštění / Simon Wiesenthal ; přeložila Zlata Kufnerová. -- Vyd. 1.. -- Praha [i.e. Jinočany] : H & H, 2005. -- 126 s. : il. ; 21 cm
Womack, Brantly, 1947-
Asymmetry and international relationships / Brantly Womack, University of Virginia. -- New York : Cambridge University Press, 2016. -- xviii, 244 stran ; 24 cm
Wydra, Harald
Communism and the emergence of democracy / Harald Wydra. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2010. -- ©2007. -- ix, 314 stran ; 24 cm
You, Jong-sung,
Democracy, inequality and corruption : Korea, Taiwan and the Philippines compared / Jong-sung You. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, [2016]. -- ©2015. -- xiii, 293 stran : ilustrace ; 24 cm
Zbig : strategie a státnické umění Zbigniewa Brzezinského / Charles Gati (ed.) ; s úvodním slovem Jimmyho Cartera. -- Brno : CERAC Publishing, 2016. -- 312 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm
Znoj, Milan, 1952-
Demokracie v postliberální konstelaci / Milan Znoj, Jan Bíba, Jana Vargovčíková. -- První vydání. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 240 stran ; 21 cm. -- (Politeia)

16 - Právo (15)

Zpět

Andruško, Alena, 1974-
Internet, informační společnost a autorské právo / Alena Andruško. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- xxii, 254 stran ; 21 cm. -- (Právní monografie)
Barth, Boris, 1961-
Genozid : Völkermord im 20. Jahrhundert : Geschichte, Theorien, Kontroversen / Boris Barth. -- Originalausgabe. -- München : C.H. Beck, [2006]. -- ©2006. -- 271 stran ; 19 cm. -- (Beck'sche Reihe ; 1672)
Boundaries revisited : a conceptual turn in European border practices / Tomasz Branka; Jarosław Janczak (eds.). -- Berlin : Logos Verlag, [2015]. -- 192 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Thematicon, ISSN 1610-4277 ; Band 25)
Breyer, Stephen G., 1938-
Making our democracy work : a judge's view / Stephen Breyer. -- New York : Alfred A. Knopf, 2010. -- xiv, 270 stran ; 25 cm
Breyer, Stephen G., 1938-
The court and the world : American law and the new global realities / Stephen Breyer. -- First Vintage Books Edition. -- New York : Vintage Books, 2016. -- ©2015. -- viii, 382 stran ; 25 cm
Comparative constitutional design / Tom Ginsburg, University of Chicago, School of Law. -- First paperback edition. -- New York : Cambridge University Press, [2014]. -- ©2012. -- xi, 393 stran : grafy, tabulky. -- (Comparative constitutional law and policy)
Dobrozemský, Václav
Nevýdělečné organizace v teorii : právo, daně, účetnictví / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- 398 stran : tabulky 21 cm
Friedman, Lawrence Meir, 1930-
Law in America : a short history / Lawrence M. Friedman. -- New York : Modern Library [2004]. -- ©2002. -- x, 207 stran. -- (A Modern Library chronicles book ; 10)
Friedman, Lawrence Meir, 1930-
The big trial : law as public spectacle / Lawrence M. Friedman. -- Lawrence : University Press of Kansas, [2015]. -- 225 stran ; 23 cm
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 70 (Dezember 2013) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, 2013. -- Přibližně 570 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 76 (Dezember 2015) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, 2016. -- Přibližně 550 stran
Grundgesetz : Kommentar. Lieferung 77 (Mai 2016) / begründet von Theodor Maunz, Günter Dürig ; herausgegeben von Roman Herzog ... [et al.]. -- München : Verlag C.H.Beck, 2016. -- Přibližně 250 stran
Karlas, Jan, 1978-
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy / Jan Karlas. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 347 stran : tabulky ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 62. svazek)
Lutz, Donald S., 1943-
Principles of constitutional design / Donald S. Lutz, University of Houston. -- First digitally printed version. -- Cambridge : Cambridge University Press, [2008]. -- ©2006. -- xiv, 261 stran : ilustrace
Volební systémy / Roman Chytilek, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda, Dalibor Čaloud. -- Vydání čtvrté, v Portálu první. -- Praha : Portál, 2009. -- 375 stran : ilustrace

17 - Psychologie (10)

Zpět

Atkinson, Rita L.
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda / S. Nolen-Hoeksema ... [et al.] ; z anglického originálu přeložila Hana Antonínová]. -- Vydání 3., přepracované. -- Praha : Portál, 2012. -- 884 stran : ilustrace
Bowlby, John, 1907-1990
Odloučení : kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem / John Bowlby. -- Vydání 1.. -- Praha : Portál, 2012. -- 399 stran ; 24 cm
Bowlby, John, 1907-1990
Ztráta : smutek a deprese / John Bowlby ; z anglického originálu Attachment and loss, Sadness and depression přeložil Ivo Müller. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2013. -- 420 stran ; 24 cm
Gendlin, Eugene T., 1926-
Dialog s prožíváním : tělo a rozumění v psychoterapii a mimo ni / Eugene T. Gendlin ; výběr textů sestavili a přeložili Jan Puc a Filip Žitník. -- Vydání první. -- Praha : Ježek, 2016. -- 187 stran ; 21 cm
Michalko, Michael, 1940-
Thinkertoys : a handbook of creative-thinking techniques / Michael Michalko. -- 2nd ed.. -- Berkeley : Ten Speed Press, 2006. -- xx, 394 s. il.
Moral psychology : historical and contemporary readings / edited by Thomas Nadelhoffer, Eddy Nahmias, and Shaun Nichols. -- First published. -- Malden : Wiley-Blackwell, 2010. -- vii, 390 stran
Plamínek, Jiří, 1958-
Průvodce lidským myšlením a chováním / Jiří Plamínek. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 157 stran : ilustrace
Reisberg, Daniel
Cognition : exploring the science of the mind / Daniel Reisberg, Reed College. -- Fifth edition. -- New York : W. W. Norton & Company, [2013]. -- ©2013. -- xxi, 526, A85 stran
Reisberg, Daniel
The cognition workbook : essays, demonstrations & explorations / Daniel Reisberg, Reed College. -- New York : W. W. Norton & Company, [2013]. -- ©2013. -- 194 stran
Vágnerová, Marie, 1946-
Obecná psychologie : dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ / Marie Vágnerová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. -- 413 stran : ilustrace

18 - Sociologie (105)

Zpět

Ariely, Dan, 1968-
Iracionálně váš... : úvahy o ztracených ponožkách, šroubech do dívčích hlav a dalších existenciálních záležitostech / Dan Ariely ; s ilustracemi Williama Haefeliho ; překlad Svatoslav Gosman. -- Vydání první. -- Praha : Práh, 2015. -- 227 stran : ilustrace ; 21 cm
Bassil-Morozow, Helena Victor, 1978-
The trickster and the system : identity and agency in contemporary society / Helena Bassil-Morozow. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, [2015]. -- 208 stran ; 24 cm
Bazeley, Patricia
Qualitative data analysis : practical strategies / Pat Bazeley. -- First published. -- Los Angeles ; London : SAGE, 2013. -- xxiii, 444 stran : ilustrace
Berend, Zsuzsa,
The online world of surrogacy / Zsuzsa Berend. -- New York : Berghahn Books, 2016. -- x, 255 stran. -- (Fertility, reproduction and sexuality ; Volume 35)
Beresford, Peter, 1945-
All our welfare : towards participatory social policy / Peter Beresford ; with a foreword by Yasmin Alibhai-Bown. -- First published. -- Bristol : Policy Press, 2016. -- x, 445 stran : ilustrace ; 24 cm
Bernard, H. Russell (Harvey Russell), 1940-
Analyzing qualitative data : systematic approaches / H. Russell Bernard, University of Florida, USA, Amber Wutich, Arizona State University, USA, Gery W. Ryan, RAND Corporation. -- Second edition. -- Thousand Oaks : SAGE, [2017]. -- xxiii, 552 stran
Bouk, Daniel B., 1980-
How our days became numbered : risk and the rise of the statistical individual / Dan Bouk. -- Chicago : University of Chicago Press, 2015. -- xxx, 294 stran
Brinkmann, Svend, 1975-
InterViews : learning the craft of qualitative research interviewing / Svend Brinkmann, Steinar Kvale. -- Third edition. -- Los Angeles : Sage, 2015. -- xviii, 405 stran : ilustrace
Burešová, Jana, 1959-
Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století / Jana Burešová. -- První vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. -- 506 stran
Cities in crisis : socio-spatial impacts of the economic crisis in Southern European cities / edited by Jörg Knieling and Frank Othengrafen. -- London : Routledge, 2016. -- xxix, 334 stran ; 24 cm. -- (Regions and cities ; 90)
Civic and uncivic values : Serbia in the post-Milošević era / edited by Ola Listhaug, Sabrina P. Ramet, and Dragana Dulić. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2011. -- viii, 457 stran : il. ; 24 cm
Coates, Ta-Nehisi, 1975-
Between the world and me / by Ta-Nehisi Coates. -- Melbourne, Victoria : The Text Publishing Company, 2016. -- ©2015. -- 152 stran : ilustrace ; 24 cm
Coffey, Amanda, 1967-
Making sense of qualitative data : complementary research strategies / Amanda Coffey, Paul Atkinson. -- Thousand Oaks : Sage Publications, ©1996. -- x, 206 stran : ilustrace ; 24 cm
Creswell, John W., 1945-
Research design : qualitative, quantitative, and mixed method approaches / John W. Creswell. -- Fourth edition, international student edition. -- Los Angeles : SAGE Publications, ©2014. -- xxix, 273 stran : ilustrace ; 26 cm
Crotty, Michael
The foundations of social research : meaning and perspective in the research process / Michael Crotty. -- London : Sage Publications, 1998. -- vii, 248 stran : ilustrace ; 23 cm
Curtis, Simon
Global cities and global order / Simon Curtis. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, [2016]. -- xvi, 218 stran
Dean, Hartley, 1949-
Social rights and human welfare / Hartley Dean. -- London: Routledge, [2015]. -- ©2015. -- xiv, , 194 stran illustrations, tables
Deuze, Mark, 1969-
Media life = Život v médiích / Mark Deuze ; z anglického originálu Media life přeložila Petra Izdná ; doslov Josef Šlerka. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 267 stran. -- (Studia nových médií)
Diani, Mario, 1957-
The cement of civil society : studying networks in localities / Mario Diani, University of Trento and ICREA-UPF Barcelona. -- New York : Cambridge University Press, [2015]. -- xxii, 245 stran ; 24 cm. -- (Cambridge studies in contentious politics)
Die Konstruktion der Nation gegen die Juden / herausgegeben von Peter Alter, Claus-Ekkehard Barsch und Peter Berghoff. -- Munchen : Wilhelm Fink Verlag, 1999. -- 290 stran : ilustrace ; 23 cm
Dijck, José van, 1960-
The culture of connectivity : a critical history of social media / José van Dijck. -- New York : Oxford University Press, [2013]. -- ©2013. -- ix, 228 stran
Dislocating globality : deterritorialization, difference and resistance / edited by Šarunas Paunksnis. -- Leiden ; Boston : Brill, Rodopi, 2016. -- xvi, 380 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (At the interface/probing the boundaries, ISSN 1570-7113 ; volume 89)
Dudová, Radka, 1977-
Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory / Radka Dudová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. -- 199 stran ; 20 cm. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 35. svazek)
Dummett, Michael, 1925-2011
O přistěhovalectví a uprchlících / Michael Dummet ; translation Sylva Ficová. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2016. -- ©2016. -- 192 stran. -- (Dnešní svět)
Dyck, Kirsten, 1983-
Reichsrock : the international web of white-power and Neo-Nazi hate music / Kirsten Dyck. -- New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, [2016]. -- ©2017. -- x, 198 stran
European border regions in comparison : overcoming nationalistic aspects or re-nationalization? / edited by Katarzyna Stokłosa and Gerhard Besier. -- New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. -- ix, 379 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Routledge studies in modern European history ; 21)
Fafejta, Martin, 1968-
Sexualita a sexuální identita : sociální povaha přirozenosti / Martin Fafejta. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 240 stran
Feri, Dominik, 1996-
Tak jsme lajkovali : kterak přiložit prst na tep doby / Dominik Feri. -- 1. vydání. -- Brno : BizBooks, 2016. -- 260 stran : ilustrace (částečně barevné), portréty ; 20 cm
Frontiers of globalization research : theoretical and methodological approaches / Ino Rossi, editor. -- [New edition] with updated postscript. -- New York : Springer, [2008]. -- ©2008. -- x, 453 stran : ilustrace ; 24 cm
Gerbaudo, Paolo
Tweets and the streets : social media and contemporary activism / Paolo Gerbaudo. -- First published. -- London : PlutoPress, [2012]. -- ©2012. -- vii, 194 stran : ilustrace ; 22 cm
Gerring, John, 1962-
Social science methodology : a unified framework / John Gerring. -- 2nd ed.. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2012. -- xxv, 495 s. : il., tab. ; 25 cm. -- (Strategies for social inquiry)
Gest, Justin,
The new minority : white working class politics in an age of immigration and inequality / Justin Gest. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- xiii, 249 stran : grafy, tabulky
Giddens, Anthony, 1938-
Proměna intimity : sexualita, láska a erotika v moderních společnostech / Anthony Giddens ; z anglického originálu přeložil Ivo Možný. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2012. -- 215 stran ; 20 cm
Gurevič, Aron Jakovlevič, 1924-2006
Jedinec a společnost středověkého západu / Aron Jakovlevič Gurevič ; z ruského originálu Individ i socium na srednevekovom Zapade a na podkladě německého překladu Das Individuum im europäuischen Mittelalter přeložila Jitka Komendová. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2016. -- 349 stran ; 22 cm. -- (Každodenní život ; svazek 67)
Gurková, Elena
Hodnocení kvality života : pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum / Elena Gurková ; [překlad ze slovenského jazyka Vlasta Wirthová]. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2011. -- 223 s. : il. ; 21 cm. -- (Sestra)
Hamm, Mark S.
American skinheads : the criminology and control of hate crime / Mark S. Hamm ; Foreword by William T. Chambliss. -- Paperback edition. -- Westport : Praeger, 1993. -- xviii, 243 stran 24 cm. -- (Praeger series in criminology and crime control policy)
Handbook of contemporary sociological theory / Seth Abrutyn. -- New York : Springer, 2016. -- xviii, 578 stran. -- (Handbooks of sociology and social research)
Hassan, Robert, 1959-
Empires of speed : time and the acceleration of politics and society / by Robert Hassan. -- Leiden ; Boston : Brill, 2009. -- 254 stran ; 25 cm. -- (Supplements to The study of time, ISSN 1843-7463 ; volume 4)
Hendl, Jan, 1947-
Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace / Jan Hendl. -- 2., aktualiz. vyd.. -- Praha : Portál, 2008. -- 407 s. : il. ; 21 cm
Hlaváček, Petr, 1974-
Bělorusko mimo Bělorusko : běloruští intelektuálové v meziválečném Československu / Petr Hlaváček, Pavel Kotau. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. -- 144 stran : ilustrace, portréty, faksimile
Horáková, Hana
Transformace venkova : turismus jako forma rozvoje / Hana Horáková, Dana Fialová. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. -- 398 s.
Hudáková, Anna
Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství / Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2013. -- 115 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. -- (Sestra)
Hurtíková, Hana
Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti : případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009 / Hana Hurtíková. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. -- 195 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Politika a společnost)
Insiders and outsiders : dilemmas of East European Jewry / edited by Richard I. Cohen, Jonathan Frankel, and Stefani Hoffman. -- Portland : The Littman Library of Jewish Civilization, 2010. -- xi, 248 stran : ilustrace ; 23 cm
Islam and public controversy in Europe / edited by Nilüfer Göle, École des Hautes Études en Sciences Sociales. -- London : Routledge, 2013. -- xvi, 262 stran. -- (Global connections)
James, Carrie,
Disconnected : youth, new media, and the ethics gap / Carrie James. -- Cambridge : MIT Press, 2014. -- ©2014. -- xxix, 167 stran. -- (The John D. and Catherine T. MacArthur foundation series on digital media and learning)
Jedličková, Blanka, 1987-
Ženy na rozcestí : divadlo a ženy okolo něj 1939-1945 / Blanka Jedličková. -- Vydání druhé, doplněné. -- Praha : Academia, 2016. -- 246 stran, 25 stran fotografických příloh : černobílé fotografie. -- (1938-1953)
Kadushin, Charles
Understanding social networks : theories, concepts, and findings / Charles Kadushin. -- New York : Oxford University Press, c2012. -- xii, 252 s. : il. ; 24 cm
Kaleja, Martin, 1981-
Romové a škola versus rodiče a žáci / Martin Kaleja. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. -- 162 stran : ilustrace ; 25 cm
Kantor, Jiří
Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením / Jiří Kantor, Marcela Michalíková, Libuše Ludíková, Zuzana Kantorová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 209 stran ; 21 cm. -- (Monografie)
Keller, Jan, 1955-
Nejistota a důvěra : aneb : K čemu je modernitě dobrá tradice / Jan Keller. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2009. -- 173 s. ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 54)
Kladiwa, Pavel, 1973-
Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930 : mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace / Pavel Kladiwa, Dan Gawrecki, Petr Kadlec, Andrea Pokludová, Petr Popelka. -- Vydání první. -- [Ostrava] : Ostravská univerzita ; Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- 2 svazky ; 25 cm
Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi : kolektivní monografie / [autoři Pavel Barša ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s katedrou kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012. -- 264 s. : il. ; 21 cm
Kurucová, Radka
Zátěž pečovatele : posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné / Radka Kurucová. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2016. -- 112 stran ; 21 cm. -- (Sestra)
Lanier, Jaron, 1960-
Komu patří budoucnost? : nejste zákazníkem internetových firem: jste jejich produktem / Jaron Lanier ; z anglického originálu Who owns the future? přeložil Petr Holčák. -- První vydání v českém jazyce. -- Praha : Dokořán, 2016. -- 327 stran. -- (Zip ; svazek 53)
Latour, Bruno, 1947-
Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem : výbor z textů 1988-2013 / Bruno Latour ; editorka Tereza Stöckelová ; překlad Čestmír Pelikán. -- Vydání první. -- Praha : tranzit.cz, 2016. -- 250 stran : ilustrace. -- (Navigace)
Lupton, Deborah, 1963-
Digital sociology / Deborah Lupton. -- First published. -- London : Routledge, [2015]. -- ©2015. -- v, 230 stran
Merdjanova, Ina, 1964-
Rediscovering the umma : Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism / Ina Merdjanova. -- First issued as an Oxford University Press paperback. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- ©2013. -- xvi, 198 stran : mapa (černobíle) ; 24 cm
Messer, Barbara, 1962-
100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory / Barbara Messer ; překlad Renata Halmo. -- 1. české vydání. -- Praha : Grada Publishing, [2016]. -- 119 stran : tabulky
Migration theory : talking across disciplines / edited by Caroline B. Brettell and James F. Hollifield. -- Third edition. -- New York ; London : Routledge, 2015. -- 344 stran : grafy, tabulky
Miles, Steven, 1968-
Youth lifestyles in a changing world / Steven Miles. -- First published. -- Buckingham : Open University Press, 2000. -- x, 177 stran
Modernity, culture and 'the Jew' / edited by Bryan Cheyette and Laura Marcus. -- First published. -- Cambridge : Polity Press, 1998. -- xx, 297 stran ; 23 cm
Monitoring of migration data and policy changes conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia : (September 2015-June 2016) / Dušan Drbohlav, Marta Jaroszewicz, Markéta Seidlová, Dita Čermáková (editors). -- First published. -- Prague : Charles University, Faculty and Science, 2016. -- 134 stran : grafy, tabulky
Myers, David G., 1942-
Sociální psychologie / David G. Myers ; překlad: Helena Vaďurová, Zuzana Paseková, Milena Bildová. -- 1. vydání. -- Brno : Edika, 2016. -- 536 stran : ilustrace, fotografie, tabulky
Na rozhraní : krize a proměny současného světa / Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2016. -- 348 stran : grafy, ilustrace, mapy
Nezbeda, Ondřej, 1979-
Průvodce smrtelníka : prakticky o posledních věcech člověka / Ondřej Nezbeda. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka, 2016. -- 287 stran: ilustrace, portréty ; 21 cm
Parikka, Jussi, 1976-
A geology of media / Jussi Parikka. -- Minneapolis : University of Minnesota Press, [2015]. -- xiv, 206 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Electronic mediations ; volume 46)
Pentland, Alex, 1952-
Social physics : how social networks can make us smarter / Alex Pentland. -- New York : Penguin Books, [2015]. -- ©2014. -- x, 300 stran
Peroutková, Michaela
Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní / Michaela Peroutková. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2016. -- 257 stran
Peterson, Abby
The ritual of May Day in Western Europe : past, present and future / by Abby Peterson and Herbert Reiter. -- Farnham : Ashgate, [2016]. -- xx, 286 stran ; 24 cm. -- (The mobilization series on social movements, protest, and culture)
Phillips, Ian, 1979-
Skins : oxblood, sweat and beers / Ian Phillips. -- First edition. -- [Velká Británie] : New Haven Publishing Ltd, 2016. -- 236 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm
Picciolini, Christian
Romantic violence : memoirs of an American skinhead / Christian Picciolini. -- Chicago : Goldmill Group, 2015. -- x, 329 stran : černobílé fotografie
Pilný, Ivan, 1944-
Digitální ekonomika : žít nebo přežít / Ivan Pilný. -- 1. vydání. -- Brno : BizBooks, 2016. -- 216 stran : ilustrace ; 23 cm
Porter, Theodore M., 1953-
Trust in numbers : the pursuit of objectivity in science and public life / Theodore M. Porter. -- Second printing, and first paperback printing. -- Princeton : Princeton Universtiy Press, 1996. -- ©1995. -- xiv, 310 stran ; 25 cm. -- (History and philosophy of science)
Průvodce rodinnou mediací / Tatjana Šišková (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 251 stran
Přibyl, Hugo, 1955-
Lidské potřeby ve stáří / Hugo Přibyl. -- Praha : Maxdorf, [2015]. -- ©2015. -- 96 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- (Jessenius)
Radil, Tomáš, 1930-
Holokaust a Evropa po sedmdesáti letech : sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace / Tomáš Radil. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 239 stran. -- (Společnost ; sv. 17)
Ragin, Charles C.
The comparative method : moving beyond qualitative and quantitative strategies / Charles Ragin, with a new introduction. -- Berkeley : University of California Press, [2014]. -- 1987. -- xxx, 185 stran ; 23 cm
Rediker, Marcus, 1951-
The slave ship : a human history / Marcus Rediker. -- New York : Penguin Books, 2008. -- ©2007. -- 434 stran, 16 stran nečíslované obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 21 cm
Researching social life / edited by Nigel Gilbert, Paul Stoneman. -- 4th edition. -- Los Angeles : SAGE, 2016. -- xxviii, 593 stran : ilustrace ; 24 cm
Rethinking social inquiry : diverse tools, shared standards / edited by Henry E. Brady and David Collier. -- Second edition. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, [2010]. -- ©2000. -- xviii, 410 stran
Ritzer, George, 1940-
Sociological theory / George Ritzer, Jeffrey Stepnisky. -- Ninth edition. -- New York : McGraw-Hill, ©2014. -- xx, 671 stran : ilustrace ; 25 cm
Roszak, Theodore, 1933-2011
Zrod kontrakultury : úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici / Theodore Rozsak ; z anglického vydání The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition přeložil Pavel Černovský. -- Praha : Malvern, 2015. -- 321 stran ; 20 cm
Routledge international handbook of rural studies / edited by Mark Shucksmith and David Brown. -- Abingdon ; New York : Routledge, [2016]. -- xxix, 697 stran : ilustrace
Rozpad židovského života : 167 dní druhé republiky / Marcela Zoufalá, Jiří Holý (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 301 stran : černobílé ilustrace, fotografie. -- (Judaica ; sv. 21)
Rudder, Christian
Dataclysm : love, sex, race, and identity - what our online lifes tell us about our offline selves / Christian Rudder. -- First paperback edition. -- New York : Broadway Books, [2014]. -- ©2014. -- 300 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Senie, Harriet
Memorials to shattered myths : Vietnam to 9/11 / Harriet F. Senie. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- x, 261 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Sennett, Richard, 1943-
Together : the rituals, pleasures and politics of co-operation / Richard Sennett. -- London : Penguin, 2013. -- ©2012. -- 323 stran ; 20 cm
Schuster, Frank M.
Zwischen allen Fronten : osteuropäische Juden während des Ersten Weltkrieges (1914-1919) / Frank M. Schuster. -- Köln : Böhlau Verlag, 2004. -- 562 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : černobílé fotografie ; 21 cm. -- (Lebenswelten osteuropäischer Juden ; Band 9)
Sládek, Miloš
Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty / Miloš Sládek. -- Vyd. 1.. -- V Praze : FHS UK, 2013. -- 221 s. : il. ; 19 cm. -- (Řada kvalifikačních prací FHS UK ; sv. 1)
Smilovickij, Leonid L'vovič, 1955-
Jevrei v Turove : istorija︡ mestečka mozyrskogo poles'ja / Leonid Smilovickij. -- Ierusalim : Leonid Smilovickij, 2008. -- 798 stran, 48 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy, portréty. ; 25 cm
Social movement studies in Europe : the state of the art / edited by Olivier Fillieule and Guya Accornero. -- New York : Berghahn Books, [2016]. -- xviii, 508 stran ; 24 cm. -- (Protest, culture and society ; 16)
Soukupová, Blanka, 1965-
Židé v českých zemích po šoa : identita poraněné paměti / Blanka Soukupová. -- První vydání. -- Bratislava : Marenčin PT, [2016]. -- 2016. -- 566 stran
Teorie etnicity : čítanka textů / Marek Jakoubek (ed.) ; z anglických originálů přeložili: Lenka J. Budilová, Petra Burzová, Marie Fousková, David Henig, Marek Jakoubek, Ľubomír Lupták, Gabriela Özel Volfová, Lubomír Valenta a Markéta Vaňková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 733 stran ; 24 cm. -- (Studijní texty ; 64. svazek)
The borders of Schengen / Alice Cunha, Marta Silva, Rui Frederico (eds.). -- Brussels : P.I.E. Peter Lang S.A., [2015]. -- 195 stran ; 22 cm. -- (Euroclio. Etudes et documents, ISSN 0944-2294 ; vol. 93)
The Sage handbook of resistance / edited by David Courpasson and Steven Vallas. -- Los Angeles : SAGE, [2016]. -- xiv, 516 stran
Thompson, Mark, 1959-
Enough said : what's wrong with the language of politics? / Mark Thompson. -- London : The Bodley Head, 2016. -- 375 stran ; 24 cm
Ukrainian migration in times of crisis : forced and labour mobility / Dušan Drbohlav, Marta Jaroszewicz (editors). -- First published. -- Prague : Charles University, Faculty and Science, 2016. -- 179 stran : grafy, tabulky, mapy, ilustrace
Volkov, Shulamit, 1942-
Antisemitismus als kultureller Code : zehn Essays / Shulamit Volkov. -- Zweite, durch ein Register erweiterte Auflage. -- München : C. H. Beck, [2000]. -- 238 stran. -- (Beck'sche Reihe ; 1349)
Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989 / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.) ; další autorky a autoři: Petra Hanáková, Barbara Havelková, Kateřina Kolářová, Petra Klvačová, Jan Matonoha, Denisa Nečasová, Petr Roubal, Věra Sokolová, Veronika Šprincová, Ivan Vodochodský, Kateřina Zábrodská. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2015. -- 512 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Post ; 14. svazek)
Wallerstein, Immanuel Maurice, 1930-
Má kapitalismus budoucnost? / Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun ; z anglického originálu Does capitalism have a future? přeložil Rudolf Převrátil. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- 258 stran. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 39. svazek)
Yanow, Dvora
Conducting interpretive policy analysis / Dvora Yanow. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2000. -- xi, 103 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Qualitative research methods ; 47)
Young, Larry (Larry J.)
Chemie mezi námi : láska, sex a vědecké pozadí přitažlivosti / Larry Young, Brian Alexander ; z anglického originálu The chemistry between us: Love, sex, and the science of attraction přeložila Eva Dejmková. -- Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2016]. -- ©2016. -- 302 stran ; 21 cm
Zandlová, Markéta, 1977-
Etnická mobilizace a politiky identit : Aromuni v Bulharsku / Markéta Zandlová. -- Vydání 1.. -- V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. -- 343 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; 19 cm
Západ nebo Východ? : české reflexe Evropy 1918-1948 / Petr Hlaváček (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2016. -- 838 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Historie)

19 - Technika, technologie, inženýrství (3)

Zpět

Grässlin, Jürgen, 1957-
Schwarzbuch Waffenhandel : wie Deutschland am Krieg verdient / Jürgen Grässlin. -- Originalausgabe. -- München : Wilhelm Heyne Verlag, [2013]. -- 624 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Heyne ; 60237)
Müller, Lothar, 1954-
Bílá magie : epocha papíru / Lothar Müller ; z německého originálu Weisse Magie. Die Epoche des Papiers ... přeložil František Ryčl. -- První vydání. -- Brno : Host, [2016]. -- ©2012. -- 404 stran : ilustrace ; 21 cm
Stierstadt, Klaus
Atommüll - wohin damit? Klaus Stierstadt ; Unter Mitwirkung von Günther Fischer. -- 2., überarbeiten und aktualisierten Auflage. -- Frankfurt am Main : Verlag Harri Deutsch, [2011]. -- ©2010. -- 223 stran : ilustrace

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět

Čornejová, Alžběta, 1986-
Dovolená s poukazem : odborové rekreace v Československu 1948-1968 / Alžběta Čornejová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 250 s., 16 s. obr. příl. : tab.. -- (Šťastné zítřky ; sv. 13)

21 - Umění, architektura (8)

Zpět

Berger, John, 1926-
Způsoby vidění / John Berger. -- 1. vydání. -- V Praze : Labyrint, 2016. -- 150 stran : reprodukce
Böhm, David, 1982-
Průvodce neklidným územím : příběhy českého výtvarného umění (1900-2015) / David Böhm, Jiří Franta a Ondřej Horák. -- 1. vydání. -- Praha : Labyrint, 2016. -- 243 stran. -- (Magnus art)
Dějiny českého designu 20. století : instituce moderního designu / Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). -- Vydání 1.. -- Praha : Academia : Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016. -- 645 stran. -- (Umění)
Fajt, Jiří, 1960-
Dlouhý stín císaře Karla IV. : k recepci lucemburské panovnické reprezentace v severovýchodních teritoriích Svaté říše římské / Jiří Fajt. -- V Praze : Národní galerie, 2015. -- 265 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 29 cm
Kohout, Michal, 1964-
Forma sleduje smysl : na okraj architektury / Michal Kohout. -- Vydání první. -- Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2016. -- 156 stran : ilustrace ; 20 cm
Kromer, John, 1948-
Fixing broken cities : the implementation of urban development strategies / John Kromer. -- New York : Routledge, 2010. -- xii, 325 stran : ilustrace, mapy; 23 cm
Šimek, Jan
Historie školních budov : od tereziánských reforem po současnost / Jan Šimek. -- 1. vydání. -- Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2016. -- 266 stran : ilustrace (některé barevné), plány, faksimile ; 21 cm
Weaver, Russell
Shrinking cities : understanding urban decline in the United States / Russell Weaver, Sharmistha Bagchi-Sen, Jason Knight, and Amy E. Frazier. -- First published. -- London : Routledge, [2017]. -- ix, 232 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

22 - Výchova a vzdělávání (16)

Zpět

Atkinson, Rita L.
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda / S. Nolen-Hoeksema ... [et al.] ; z anglického originálu přeložila Hana Antonínová]. -- Vydání 3., přepracované. -- Praha : Portál, 2012. -- 884 stran : ilustrace
Baldwin, Richard E.
Ekonomie evropské integrace / Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; přeloženo z anglického originálu Economics of European integration. -- 4. vydání. -- Praha : Grada, 2013. -- 580 stran : ilustrace
Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.). -- 2. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. -- 379 stran ; 20 cm. -- (Sborníky ; svazek č. 9)
Hanáková, Adéla, 1984-
Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením / Adéla Hanáková, Miloň Potměšil, Vladimíra Tylšarová, Eva Urbanovská. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. -- 154 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. -- (Monografie)
Inkluzivní pedagogika / Viktor Lechta (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 463 stran
Kratochvíl, Petr, 1975-
Teorie evropské integrace / Petr Kratochvíl. -- Vydání 1.. -- Praha : Portál, 2008. -- 218 stran : ilustrace ; 21 cm
Myers, David G., 1942-
Sociální psychologie / David G. Myers ; překlad: Helena Vaďurová, Zuzana Paseková, Milena Bildová. -- 1. vydání. -- Brno : Edika, 2016. -- 536 stran : ilustrace, fotografie, tabulky
Novák, Miroslav, 1953-
Úvod do studia politiky / Miroslav Novák et al. ; další autoři: Lubomír Brokl, Petr Drulák, Martin Gregor, Dušan Hendrych, Miroslav Hroch, Hynek Jeřábek, Karel Kouba, Oldřich Krulík, Michal Kubát, Jan Kysela, Tomáš Lebeda, Milan Nakonečný, Petr Skalník, Marek Skovajsa. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. -- 783 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studijní texty ; 50. svazek)
Primack, Richard B., 1950-
Úvod do biologie ochrany přírody / Richard B. Primack, Pavel Kindlmann, Jana Jersáková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2011. -- 466 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 24 cm
Silvia, Paul J., 1976-
How to write a lot : a practical guide to productive academic writing / Paul J. Silvia. -- Washington : American Psychological Association, [2010]. -- ©2007. -- xii, 149 stran : ilustrace ; 21 cm
Skovajsa, Marek, 1974-
Politická kultura : přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky / Marek Skovajsa. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2006. -- 207 s. ; 21 cm
Skuhrová, Štěpánka, 1947-
Higher education in the Czech republic : guide for international students / Centre for higher education studies ; Š. Skuhrová, H. Šebková, L. Záruba. -- Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2005. -- 445 stran
Šámalová, Kateřina
Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením / Kateřina Šámalová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- 161 stran : grafy
Vlček, Josef, 1947-
Ekonomie a ekonomika / Josef Vlček. -- 5., aktualizované vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 555 stran : grafy, tabulky
Zounek, Jiří, 1973-
E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 279 stran ; tabulky

23 - Výpočetní technika (9)

Zpět

Carr, Nicholas G., 1959-
The glass cage : how our computers are changing us / Nicholas Carr. -- Norton paperback. -- New York : W. W. Norton & Company, [2014]. -- ©2014. -- 276 stran ; 21 cm
Dourish, Paul, 1966-
Divining a digital future: mess and mythology in ubiquitous computing / Paul Dourish and Genevieve Bell. -- Cambridge : MIT Press, [2011]. -- ©2011. -- x, 248 stran
Greengard, Samuel
The internet of things / Samuel Greengard. -- Cambridge : MIT Press, [2015]. -- xviii, 210 stran ; 18 cm. -- (MIT press essential knowledge series)
Christian, Brian, 1984-
Algorithms to live by : the computer science of human decisions / Brian Christian and Tom Griffiths. -- First U.S. Edition. -- New York : Henry Holt and Company, 2016. -- x, 351 stran ; 24 cm
Murray, Janet Horowitz, 1946-
Hamlet on the holodeck : the future of narrative in cyberspace / Janet H. Murray. -- Cambridge : MIT Press, 1998. -- ©1997. -- xii, 324 stran
Reas, Casey, 1972-
Getting started with Processing / Casey Reas and Ben Fry. -- Second edition. -- San Francisco : Maker Media, Inc., [2015]. -- ©2015. -- xviii, 218 stran. -- (Make: projects)
Reas, Casey, 1972-
Processing : a programming handbook for visual designers and artists / Casey Reas, Ben Fry ; foreword by John Maeda. -- Second edition. -- Cambridge : MIT Press, [2014]. -- ©2014. -- 642 stran : ilustrace, schémata
Wright, Alex, 1966-
Glut : mastering information trought the ages / Alex Wright. -- Ithaca : Cornell University Press, 2007. -- viii, 286 stran : ilustrace
Yom-Tov, Elad
Crowdsourced health : how what you do on the Internet will improve medicine / Elad Yom-Tov. -- Cambridge : MIT Press, [2016]. -- ©2016. -- 144 stran : ilustrace ; 21 cm

24 - Zemědělství (3)

Zpět

Beranová, Magdalena, 1930-2016
Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě / Magdalena Beranová, Antonín Kubačák. -- První vydání. -- Praha : Libri , 2010. -- 430 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Křivánek, Jiří
Rybníky v České republice / autoři textů Jiří Křivánek, Jan Němec, Jan Kopp. -- Praha : Pro Ministerstvo zemědělství ČR vydal Consult, 2012. -- 303 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 31 cm
Lesy v České republice / editoři Jan Němec, Michal Hrib ; autoři textů Michal Hrib ... [et al.] ; autoři fotografií Daniel Cvrk ... [et al.]. -- Praha : Lesy ČR, 2009. -- 399 s. : il., mapy ; 30 cm. -- (Příroda v České republice)

(4)

Zpět

Alkmán, činný 7. století př. Kr.
Partheneion z Louvru / Alkmán ; úvodní studie, překlad a komentář Robert Roreitner. -- Vydání první. -- Praha : Jednota klasických filologů, 2016. -- 157 stran ; 16 cm. -- (Bilingua ; I)
Argens, Jean-Baptiste de Boyer d', markýz, 1704-1771
Tereza filozof : láska v době libertinů / Boyer D'Argens ; přeložil Miroslav Petříček. -- V českém jazyce vydání druhé. -- Praha : Prostor, 2016. -- 188 stran
Broch, Hermann, 1886-1951
Eseje : logika rozpadajícího se světa / Hermann Broch ; vybrala, přeložila a bibliografii sestavila Naděžda Macurová. -- V Praze : Dauphin, 2016. -- 151 stran ; 20 cm
Život svaté Kateřiny / ediční příprava, komentář a vysvětlivky Eduard Petrů podle kritického vydání Václava Vážného ; novočeský překlad Jiří Pelán ; vědecká redakce Mirek Čejka ; odborná revize a aktualizace reedice Vendula Rejzlová Zajíčková. -- V České knižnici vydání druhé. -- Praha : Nadační fond Česká knižnice : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Brno : Host, 2016. -- 272 stran. -- (Česká knižnice ; sv. 89)

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat