Přírůstky dokumentů (292)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání

 

 

 

1 - Antropologie, etnografie (11)

Zpět

Anderson, Tammy L., 1963-
Rave culture : the alteration and decline of a Philadelphia music scene / Tammy L. Anderson. -- Philadelphia : Temple University Press, 2009. -- viii, 231stran : ilustrace ; 24 cm
Boaz, Rachel E.
In search of "Aryan blood" : serology in interwar and National Socialist Germany / Rachel E. Boaz. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2011. -- 245stran : ilustrace ; 24 cm. -- (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; v. 4)
Descola, Philippe, 1949-
Beyond nature and culture / Philippe Descola ; translated by Janet Lloyd ; foreword by Marshall Sahlins. -- Paperback edition. -- Chicago : The University of Chicago Press, 2014. -- xxii, 463 stran : ilustrace ; 23 cm
Dülmen, Richard van, 1937-2004
Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Díl II., Vesnice a město / Richard van Dülmen ; [z německého originálu ... přeložila Martina Nováková ; doslov Pavel Himl]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2006. -- 358 s. : tab., čb. reprod. ; 22 cm. -- (Každodenní život ; sv. 33)
Fischer, Tobias,
Animal music : sound and song in the natural world / by Tobias Fischer, Lara Cory ; contributions by Kate Carr and Slavek Kwi ; edited by Gaëlle Kreens. -- London : Strange Attractor, 2015. -- 179 : ilustrace + CD ROM
Greenwood, Susan
Magical consciousness : an anthropological and neurobiological approach / by Susan Greenwood and Erik D. Goodwyn.. -- New York ; London : Routledge, [2016]. -- xix, 257 stran : ilustrace. -- (Routledge studies in anthropology ; 24)
Míka, Zdeněk, 1936-
Život v pražských ulicích / Zdeněk Míka. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. -- 186 s. : il. ; 24 cm. -- (Zmizelá Praha)
P. R. D.
Velká kniha o prdu : základy flatulologie pro každého / napsal, vybral, sebral, přeložil a uspořádal P.R.D.. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009. -- 317 stran, xvi stran obrazové přílohy : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm
Rappaport, Roy A., 1926-1997
Pigs for the ancestors : ritual in the ecology of a New Guinea people / by Roy A. Rappaport. -- Ninth printing. -- New Haven ; London : Yale University Press, 1977. -- xx, 311 stran, 16 stran obrazové přílohy : ilustrace, map ; 20 cm
Root, Deborah
Cannibal culture : art, appropriation, and the commodification of difference / Deborah Root. -- Boulder : Westview Press, 1996. -- xv, 239 stran : ilustrace ; 25 cm
Transnational transcendence : essays on religion and globalization / edited by Thomas J. Csordas. -- Berkeley : University of California Press, ©2009. -- ix, 338 stran : ilustrace ; 23 cm

2 - Biologické vědy (7)

Zpět

Downie, Christian
The politics of climate change negotiations : strategies and variables in prolonged international negotiations / Christian Downie, Regulatory Institutions Network, The Australian National University. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, [2014]. -- ix, 213 stran ; 24 cm. -- (New horizons in environmental politics)
Essential concepts of global environmental governance / edited by Jean-Frédéric Morin and Amandine Orsini. -- London ; New York : Routledge, 2014. -- xvi, 252 stran
František, papež, 1936-
Encyklika Laudato si' papeže Františka o péči o společný domov : 24. května 2015 / z italského origináli Laudato si' přeložil Milan Glaser. -- První vydání. -- Praha : Paulínky, [2015]. -- ©2015. -- 159 stran
Grubb, Michael
The Kyoto Protocol : a guide and assessment / Michael Grubb with Christiaan Vrolijk and Duncan Brack ; additional contributions from Tim Forsyth, John Lanchbey, and Fanny Missfeldt. -- London : Royal Institute of International Affairs, Energy and Environmental Programme ; Washington : Distributed in North America by the Brookings Institution, 1999. -- xlii, 342 stran : ilustrace ; 21 cm
International relations and global climate change / edited by Urs Luterbacher and Detlef F. Sprinz. -- Cambridge ; London : MIT Press, c2001. -- x, 343 stran : ilustrace ; 23 cm
Jacob, François, 1920-2013
La logique du vivant : une histoire de l'hérédité / François Jacob. -- Paris : Gallimard, ©1970. -- 354 stran ; 19 cm. -- (Collection Tel ; 2)
Macaspac Hernández, Ariel
Strategic facilitation of complex decision-making : how process and context matter in global climate change negotiations / Ariel Macaspac Hernandez. -- Cham : Springer, 2014. -- xviii, 266 stran : ilustrace

4 - Ekonomické vědy, obchod (18)

Zpět

Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky : NEWTON College [v Moravském zemském muzeu v Brně], Brno, 4. května 2012. -- 1. vydání. -- Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012. -- 186 stran : ilustrace
Adams, John
A new regional policy for the UK / John Adams, Peter Robinson and Anthony Vigor. -- London : Institute for Public Policy Research, 2003. -- x, 112 stran : ilustrace ; 24 cm
Dějiny bankovnictví v českých zemích / František Vencovský, Zdeněk Jindra, Jiří Novotný, Karel Půlpán, Petr Dvořák, a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Bankovní institut, 1999. -- 594 stran, [12] stran barevné obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile ; 27 cm
Ekonomika v souvislostech / Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 170 stran : grafy, mapy. -- (Varia ; ISSN 36. svazek)
Hemenway, David, 1945-
Prices and choices : microeconomic vignettes / David Hemenway. -- Second edition. -- Cambridge : Ballinger, 1988. -- xii, 315 stran : ilustrace ; 23 cm
Hendl, Jan, 1947-
Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. -- Čtvrté, rozšířené vydání. -- Praha : Portál, 2012. -- 734 stran : ilustrace ; 21 cm
Jahoda, Marie, 1907-2001
Marienthal : sociografie komunity nezaměstnaných / Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel ; [překlad Tomáš Vais]. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 182 s. : il., portréty ; 21 cm. -- (Poprvé v češtině ; sv. 1)
Jindra, Zdeněk, 1931-
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie / Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 524 stran : ilustrace, grafy, mapy
Jírová, Hana, 1938-
Deformace na českém trhu práce / Hana Jírová. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. -- 85 s. : tab.. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 7/2002)
Kotlán, Igor
Daňové zatížení a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi OECD a EU a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda / Igor Kotlán. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010. -- 107 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 5/2010)
Kovanda, Karel, 1944-
Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969 / Karel Kovanda. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014. -- 172 stran. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; sv. 48)
Kruntorádová, Ilona
Politické aspekty financování českých měst / Ilona Kruntorádová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 192 stran : grafy, tabulky
Maaytová, Alena
Veřejné finance v teorii a praxi / Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 208 stran : grafy, tabulky
Mareš, Petr, 1947-
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS / Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova universita, 2015. -- 508 stran : ilustrace + CD
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová (eds.). -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2010. -- 225 s. : il. ; 25 cm
Organization theory : selected classic readings / edited by Derek S. Pugh. -- Fifth edition. -- London : Penguin, 2007. -- xiii, 700 stran : ilustrace ; 20 cm
Roberts, Paul Craig, 1939-
Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu : cesta k nové světové ekonomice / Paul Craig Roberts ; z anglického originálu Failure of laissez faire capitalism and economic dissolution of the West : towards a new economics for a full world přeložil Václav Petr. -- 1. vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. -- 172 stran : grafy ; 24 cm
Wilkinson, Rorden, 1970-
What's wrong with the WTO and how to fix it / Rorden Wilkinson. -- First published. -- Cambridge ; Malden : Polity Press, 2014. -- xvi, 221 stran. -- (What's wrong series)

5 - Filozofie a náboženství (37)

Zpět

Allison, Henry E.
Kant's Groundwork for the metaphysics of morals : a commentary / Henry E. Allison. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. -- xii, 377 stran ; 24 cm
Arahata, Yasuhiro
Welt - Sprache - Vernunft : ein sprachphilosophischer Beitrag zur Verbindung von Phänomenologie, Hermeneutik und Philosophie des Geistes / Yasuhiro Arahata. -- Würzburg : Ergon-Verlag, 2006. -- 412 stran. -- (Studien zur Phänomenologie und praktischen Philosophie ; Band 3)
Baránek, Daniel, 1986-
Židé na Frýdecku a Místecku : židovské společenství a jeho tvůrci / Daniel Baránek. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 202 stran : grafy, mapy. -- (Fontes ; 15. svazek)
Body and flesh : a philosophical reader / edited by Donn Welton. -- Malden : Blackwell Publishers, ©1998. -- vi, 360 stran : ilustrace ; 26 cm
Boží Trojice, víra, rozum a věda : výklad Boëthiova spisu O Trojici Tomáše Akvinského / Tomáš Machula (ed.). -- Vydání 1.. -- Praha : Academia ; České Budějovice : Episteme, edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014. -- 253 strany ; 21 cm. -- (Historia)
Despret, Vinciane
Penser comme un rat / Vinciane Despret. -- Versailles : Éditions Quae, 2009. -- 96 stran ; 19 cm. -- (Sciences en questions, ISSN 1269-8490)
Fink, Eugen, 1905-1975
Epilegomena zu Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft" I. Teilband. Ein phänomenologischer Kommentar (1962-1971) : Aufgrund der autorisierten Protokolle von Friedrich-Wilhelm von Herrmann und der handschriftlichen Seminarvorbereitungen Eugen Finks / Eugen Fink ; mit einem Vorwort von Friedrich-Wilhelm von Herrmann ; herausgegeben von Guy van Kerckhoven. -- Originalausgabe. -- München : Karl Alber, 2011. -- 378 stran. -- (Eugen Fink Gesamtausgabe. Abteilung III. Philosophische Ideengeschichte ; Band 13/1)
Fink, Eugen, 1905-1975
Epilegomena zu Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft" II. Teilband. Ein phänomenologischer Kommentar (1962-1971) : Aufgrund der autorisierten Protokolle von Friedrich-Wilhelm von Herrmann und der handschriftlichen Seminarvorbereitungen Eugen Finks / Eugen Fink ; mit einem Vorwort von Friedrich-Wilhelm von Herrmann ; herausgegeben von Guy van Kerckhoven. -- Originalausgabe. -- München : Karl Alber, 2011. -- xi, strana 381-1155. -- (Eugen Fink Gesamtausgabe. Abteilung III. Philosophische Ideengeschichte ; Band 13/2)
Fink, Eugen, 1905-1975
Epilegomena zu Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft" III. Teilband. Ein phänomenologischer Kommentar (1962-1971) : Aufgrund der autorisierten Protokolle von Friedrich-Wilhelm von Herrmann und der handschriftlichen Seminarvorbereitungen Eugen Finks / Eugen Fink ; mit einem Vorwort von Friedrich-Wilhelm von Herrmann ; herausgegeben von Guy van Kerckhoven. -- Originalausgabe. -- München : Karl Alber, 2011. -- xi, strana 1159-2050. -- (Eugen Fink Gesamtausgabe. Abteilung III. Philosophische Ideengeschichte ; Band 13/3)
Fischer, Eugen, 1970-
Philosophical delusion and its therapy : outline of a philosophical revolution / Eugen Fischer. -- New York : Routledge, 2011. -- xviii, 300 stran ; 24 cm. -- (Routledge studies in contemporary philosophy ; 24)
Franck, Didier, 1947-
L'un-pour-l'autre : Levinas et la signification / Didier Franck. -- 1re édition. -- Paris : Presses universitaires de France, 2008. -- 284 stran ; 22 cm. -- (Épiméthée)
František, papež, 1936-
Evangelii gaudium = Radost evangelia : apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě / papež František ; [z italského originálu ... přeložil Milan Glaser]. -- První vydání. -- Praha : Paulínky, 2014. -- 183 stran
Golob, Sacha, 1981-
Heidegger on concepts, freedom and normativity / Sacha Golob, King's College London. -- First published. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014. -- xvii, 270 stran ; 24 cm. -- (Modern European philosophy)
Gondek, Hans-Dieter
Neue Phänomenologie in Frankreich / Hans-Dieter Gondek, László Tengelyi. -- Erste Auflage. -- Berlin : Suhrkamp, 2011. -- 708 stran ; 18 cm. -- (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1974)
Hauser, Uwe
Jan Hus - Pravda vítězí / Uwe Hauser ; z německého originálu Jan Hus - Die Wahrheit siegt přeložil Tomáš Koptík, předmluvu napsal Joel Ruml. -- V Praze : Českobratrská církev evangelická, 2015. -- 55 stran : barevné ilustrace
Hume, David, 1711-1776
An enquiry concerning human understanding / David Hume ; edited by Tom L. Beauchamp. -- Oxford : Oxford University Press, 2010. -- ©1999. -- v, 296 stran. -- (Oxford philosophical texts)
Hume, David, 1711-1776
An enquiry concerning the principles of morals : a critical edition / David Hume ; edited by Tom L. Beauchamp. -- Reprint. -- Oxford : Clarendon Press, 2010. -- ©1998. -- lxxxiii, 308 s. ; 24 cm. -- (The Clarendon edition of the works of David Hume ; 4)
Küng, Hans, 1928-
Dobrá smrt? / Hans Küng ; z německého originálu Glücklich sterben? přeložila Helena Medková. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 118 stran. -- (Teologie)
Locke, John, 1632-1704
An essay concerning human understanding / John Locke ; edited with a foreword by Peter H. Nidditch. -- Reprint. -- Oxford : Clarendon Press, 2011. -- ©1975. -- xxvi, 748 stran
Mensch, James R., 1944-
Levinas's existential analytic : a commentary on Totality and infinity / James R. Mensch. -- Evanston : Northwestern University Press, [2015]. -- xiii, 229 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)
Ochs, Peter, 1950-
Peirce, pragmatism, and the logic of scripture / Peter Ochs. -- First paperback edition. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. -- ©1998. -- ix, 361 stran ; 23 cm
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Meno and Phaedo / Plato ; edited by David Sedley, University of Cambridge ; translated by Alex Long, University of St Andrews. -- First published 2011. -- New York : Cambridge University Press, 2011. -- ©2010. -- xl, 119 stran ; 23 cm. -- (Cambridge texts in the history of philosophy)
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Philebus / Plato ; translated, with introduction & notes, by Dorothea Frede. -- Indianapolis : Hackett Publishing Company, ©1993. -- lxxx, 83 stran ; 22 cm
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Plato's Phaedrus / a translation with notes, glossary, appendices, interpretive essay and introduction Stephen Scully. -- Newburyport : Focus Publishing, 2003. -- xix, 137 stran. -- (Focus philosophical library)
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Republic / Plato ; edited and translated by Chris Emlyn-Jones and William Preddy. -- Cambridge : Harvard University Press, 2013. -- 2 svazky ; 17 cm. -- (Loeb classical library ; v. LCL 237, LCL 276)
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Timaeus / Plato ; translated with introduction by Donald J. Zeyl. -- Indianapolis ; Cambridge : Hackett Publishing Company, 2000. -- lxxxix, 94 stran
Russell, Bertrand, 1872-1970
Foundations of logic : 1903-05 / Bertrand Russell ; edited by Alasdair Urquhart with the assistance of Albert C. Lewis. -- First published. -- London ; New York : Routledge, 1994. -- lii, 743 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (The collected papers of Bertrand Russell ; v. 4)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Last philosophical testament, 1943-68 / Bertrand Russel ; edited by John G. Slater with the assistance of Peter Köllner. -- McMaster Univ. ed.. -- First published 1997. -- London ; New York : Routledge, 1997. -- xlvii, 878 stran : fotografie. -- (The collected papers of Bertrand Russell ; vol. 11)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Logical and philosophical papers, 1909-13 / Bertrand Russell ; edited by John G. Slater with the assistance of Bernd Frohmann. -- First published 1992. -- London ; New York : Routledge, 1992. -- lxix, 562 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (The Collected papers of Bertrand Russell ; v. 6)
Russell, Bertrand, 1872-1970
Toward "Principia mathematica", 1905-08 / Bertrand Russell ; edited by Gregory H. Moore. -- McMaster University edition. -- Abingdon : Routledge, 2014. -- c, 954 stran, 10 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm. -- (The collected papers of Bertrand Russell ; volume 5)
Schönecker, Dieter
Immanuel Kant's groundwork for The metaphysics of morals : a commentary / Dieter Schönecker and Allen W. Wood ; translated by Nicholas Walker. -- Cambridge : Harvard University Press, 2015. -- ©2002. -- xi, 236 stran ; 24 cm
Stables, Andrew, 1956-
Edusemiotics : semiotic philosophy as educational foundation / Andrew Stables, Inna Semetsky. -- New York : Routledge, 2014. -- xi, 170 stran. -- (New directions in the philosophy of education)
Steckkönig, Elke
Ich-jetzt-hier : ein Beitrag zur Theorie des Selbsterlebens / Elke Steckkönig. -- Originalausgabe. -- Freiburg : Verlag Karl Alber, [2015]. -- 176 stran ; 22 cm. -- (Alber-Reihe Thesen ; Band 62)
Svoboda, Jiří, 1945-
Jan Hus : 600 let od smrti / Jiří Svoboda, Jan Blahoslav Lášek, Jiří Hanuš, Jiří Weigl, Václav Klaus, František Šmahel, Petr Čornej, Ladislava Chateau, Stanislav Přibyl, Zdeněk Uhlíř, Ivo Strejček. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2015. -- 115 stran ; 21 cm. -- (Publikace, ISSN 1213-3299 ; č. 21/2015)
Ťupek, Pavel, 1980-
Salafitský islám / Pavel Ťupek. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 161 stran ; 21 cm. -- (Orient ; svazek 24)
Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951
The Big Typescript, TS. 213 / Ludwig Wittgenstein ; edited and translated by C. Grant Luckhardt and Maximilian Aue. -- German-English scholar's edition, paperback edition. -- Malden : Wiley-Blackwell, 2005. -- xviii, 516 stran
Zahavi, Dan, 1967-
Self-awareness and alterity : a phenomenological investigation / Dan Zahavi. -- Evanston : Northwestern University Press, 1999. -- xvi, 291 stran ; 24 cm. -- (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)

7 - Geografie. Geologie. Vědy o Zemi (3)

Zpět

Hampl, Martin, 1940-
Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice / Martin Hampl a kolektiv. -- Praha : DemoArt, 1996. -- 395 stran : tabulky, mapy, schemata
Rezidenční segregace / Luděk Sýkora (editor). -- 1. vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2010. -- 143 stran : ilustrace (některé barevné) ; 20 cm
Territory, society and administration : the Czech Republic and the industrial region of Liberec / ed. Max Barlow, Petr Dostál and Martin Hampl. -- Amsterdam : Institutuut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam, 1994. -- xiii, 230 stran : ilustrace, grafy, mapy

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (38)

Zpět

 

Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. -- Č. 1 (1958)-. -- Praha : Universita Karlova, 1958. -- Praha : Karolinum. -- sv. ; 25 cm

Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR. -- Vydání první. -- Praha : Libri ; Academia ; Historický ústav AV ČR, 2004-. -- sv. ; 27 cm
Černák, Tomáš, 1984-
Husák : mladé roky Gustáva Husáka (1913-1939) / Tomáš Černák. -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 252 stran, 32 stran obrazových příloh
Doležalová, Antonie, 1966-
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., 2014. -- 377 stran ; 23 cm. -- (Ediční řada Centra středoevropských studií ; svazek č. 1)
Dvořák, Ivan, 1946-
Bezčasí : nohybská kultura v letech 1976-1985 / Ivan Dvořák. -- První vydání. -- Praha : Galén, ©2011. -- 229 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 16 x 23 cm. -- (Olivovníky)
Hahnová, Eva, 1946-
Dlouhé stíny předsudků : německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století / Eva Hahnová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 487 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 20 cm
Halper, Daniel
Clintonovi, s.r.o. : odvážný pokus o rekonstrukci jednoho rodinného politického podniku / Daniel Halper ; překlad Viktor Dvořák. -- 1. vydání. -- V Brně : BizBooks, 2015. -- 318 stran ; 23 cm
Hauser, Uwe
Jan Hus - Pravda vítězí / Uwe Hauser ; z německého originálu Jan Hus - Die Wahrheit siegt přeložil Tomáš Koptík, předmluvu napsal Joel Ruml. -- V Praze : Českobratrská církev evangelická, 2015. -- 55 stran : barevné ilustrace
Havel, Václav, 1936-2011
Dálkový výslech : rozhovor s Karlem Hvížďalou / Václav Havel. -- V nakladatelství LEDA vydání první. -- Voznice : LEDA, s.r.o. ; Praha : Rozmluvy, 2015. -- 221 stran ; 21 cm
Himl, Pavel, 1971-
Zrození vagabunda : neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století / Pavel Himl. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2007. -- 371 stran, 22 listů obrazových příloh : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm. -- (Každodenní život / edici řídí Mertin Nodl ; svazek 38.)
Johnson, Paul, 1928-
Mozart / Paul Johnson ; přeložil Jan Sládek. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 182 stran ; 21 cm
King, David, 1943-
The commissar vanishes : the falsification of photographs and art in Stalin's Russia : photographs and graphics from the David King Collection / David King. -- New edition. -- London : Tate Publishing in association with Francis Boutle Publishers, 2014. -- ©1997. -- 231 stran : ilustrace, fotografie (barevné i černobílé) ; 29 cm
Kyndrová, Dana, 1955-
Rituály normalizace : Československo 70.-80. let = The rituals of normalization : Czechoslovakia in the 1970s and 1980s / fotografie Dana Kyndrová. -- [Praha] : KANT, 2011. -- 175 stran : černobílé fotografie ; 29 cm
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence T.G. Masaryk - staročeši : TGM - FLR / [úvodní studie Jan Bílek, Helena Kokešová ; edice Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová]. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. -- 365 stran ; 22 cm
Mendel, Miloš, 1952-
Arabské jaro : historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě / Miloš Mendel. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 349 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 23)
Michálka, Jaroslav, 1924-1992
Roky v pekle : vzpomínky politického vězně z 50. let / Jaroslav Michálka. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Millar, Fergus, 1935-
The crowd in Rome in the late republic / Fergus Millar. -- Ann Arbor : University of Michigan Press, c1998. -- xvi, 236 stran : mapy ; 24 cm. -- (Jerome lectures ; 22)
Musilová, Dana, 1958-
Z ženského pohledu : poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 / Dana Musilová. -- Vyd. 1.. -- České Budějovice : Němec-Veduta, 2007. -- 199 s. : il., portréty ; 24 cm
Nationalizing empires / edited by Alexei Miller and Stefan Berger. -- Budapest : Central European University Press, 2015. -- viii, 691 stran
Orientations : an anthology of East European travel writing, ca. 1550-2000 / edited by Wendy Bracewell. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2009. -- xxi, 402 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (East looks West ; v. 1)
Petráček, Tomáš, 1972-
Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek : fenomén darovaných lidí přemyslovských zemí 10.-12. století / Tomáš Petráček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2012. -- 405 s.. -- (Každodenní život ; sv. 55)
Races to modernity : metropolitan aspirations in Eastern Europe, 1890-1940 / edited by Jan C. Behrends and Martin Kohlrausch. -- Budapest : Central European University Press, 2014. -- xii, 356 stran : ilustrace ; 23 cm
Snyder, Timothy, 1969-
Politika života a smrti / Timothy Snyder. -- 1. vydání. -- Břeclav : Malovaný kraj, 2015. -- 173 stran. -- (Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; svazek 17)
Storm, Morten, 1976-
Agent Storm : můj život v al-Káidě a CIA / Morten Storm, Paul Cruickshank a Tim Lister ; z anglického originálu Agent Storm ... přeložil Ladislav Šenkyřík. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 428 stran, [16] nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 22 cm
Svoboda, Jiří, 1945-
Jan Hus : 600 let od smrti / Jiří Svoboda, Jan Blahoslav Lášek, Jiří Hanuš, Jiří Weigl, Václav Klaus, František Šmahel, Petr Čornej, Ladislava Chateau, Stanislav Přibyl, Zdeněk Uhlíř, Ivo Strejček. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2015. -- 115 stran ; 21 cm. -- (Publikace, ISSN 1213-3299 ; č. 21/2015)
Šiklová, Jiřina, 1935-
Omlouvám se za svou nepřítomnost : dopisy z Ruzyně 1981-1982 / Jiřina Šiklová. -- První vydání. -- Praha : Kalich, 2015. -- 244 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm
Šlechticův žid - žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / uspořádali Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič ; překlady z polštiny Markéta Fucimanová, Kateřina Mervartová, Jiří Muryc, Tereza Vlachová. -- První vydání. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. -- 287 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm. -- (Nobilitas in historia moderna ; tomus VI)
Tomeš, Josef, 1954-
Průkopníci a pokračovatelé : osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878-2013 : biografický slovník / Josef Tomeš. -- Třetí, rozšířené a upravené vydání. -- Praha : Cíl, 2013. -- 337 stran, 36 stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Tronchin, Alberto, 1982-
Spravedlivý riskuje : Kerel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii / Alberto Tronchin ; [z italského originálu Un "giusto" ritrovato. Karel Weirich: la resistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia přeložila Helena Tůmová]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015. -- 142 stran. -- (Osudy ; ISSN sv. 59)
Valkoun, Jaroslav
Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907-1931 / Jaroslav Valkoun. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 307 stran ; 21 cm. -- (Varia ; 31. svazek)
Vaněk, Miroslav, 1961-
Around the globe : rethinking oral history with its protagonist / Miroslav Vaněk. -- First edition in English. -- Prague : Karolinum Press, 2013. -- 172 stran : portréty ; 21 cm
Vavroušková, Stanislava, 1949-
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 234 stran ; 20 cm. -- (Historie)
Vlk, Václav, 1943-
Krvavé dozvuky války : konec druhé světové války na českém území / Václav Vlk st.. -- V Praze : Cosmopolis, 2015. -- 249 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh : fotografie, mapy, portréty, plány, faksimile ; 22 cm
Wihoda, Martin, 1967-
První česká království / Martin Wihoda. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 438 stran : ilustrace. -- (Česká historie ; 32)
Wright, Alex, 1966-
Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. -- New York : Oxford University Press, c2014. -- 350 s. : il., faksim., portréty
Zudová-Lešková, Zlatica, 1957-
Undaunted by exile! : to the victims of religious, political, national and racial persecutions in Central Europe between the 16th and 20th century with an accent on the Czech lands / Zlatica Zudová-Lešková et alii. -- Prague : Historický ústav, 2015. -- 365 stran : portréty ; 21 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia ; vol. 59)

9 - Hudba (7)

Zpět

Cook, Nicholas, 1950-
Beyond the score : music as performance / Nicholas Cook. -- New York : Oxford University Press, [2013]. -- xiv, 458 stran : ilustrace ; 25 cm
Dvořák, Ivan, 1946-
Bezčasí : nohybská kultura v letech 1976-1985 / Ivan Dvořák. -- První vydání. -- Praha : Galén, ©2011. -- 229 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 16 x 23 cm. -- (Olivovníky)
Gratias, Petr, 1955-
Decibely nad Brnem : tři desetiletí hlasité hudby za časů totality / Petr Gratias. -- Vydání první. -- V Brně : Jota, 2015. -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 22 x 23 cm
Johnson, Paul, 1928-
Mozart / Paul Johnson ; přeložil Jan Sládek. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 182 stran ; 21 cm
Mišina, Dalibor
Shake, rattle and roll : Yugoslav rock music and the poetics of social critique / Dalibor Mišina. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, ©2013. -- 247 stran ; 24 cm.. -- (Ashgate popular and folk music series)
Riedel, Jaroslav, 1963-
Kritik bez konzervatoře : rozhovor s Jiřím Černým / Jaroslav Riedel. -- Třetí vydání. -- Praha : Galén, [2015]. -- ©2015. -- 342 stran ; 21 cm
Sun, sea, and sound : music and tourism in the circum-Caribbean / edited by Timothy Rommen and Daniel T. Neely. -- New York : Oxford University Press, 2014. -- xxi, 322 stran : ilustrace : 24 cm

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (4)

Zpět

Lascaratou, Chryssoula
The language of pain : expression or description? / Chryssoula Lascaratou, University of Athens. -- Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2007. -- xii, 237 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Converging evidence in language and communication research, ISSN 1566-7774 ; v. 9)
Laugier, Sandra
Why we need ordinary language philosophy / Sandra Laugier ; translated by Daniela Ginsburg. -- Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2013. -- xiii, 147 stran ; 24 cm
Spolsky, Bernard, 1932-
Sociolinguistics / Bernard Spolsky, Professor of English at Bar-Ilan University, Israel. -- Oxford : Oxford University Press, 1998. -- xiii, 128 stran. -- (Oxford introduction to language study)
Wögerbauer, Michael, 1972-
V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014 / Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015. -- 2 svazky (1661 stran) : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (3)

Zpět

Anglo-americká katalogizační pravidla : druhé vydání, revize 1988 / American Library Association ; překlad Národní knihovna v Praze. -- 1. čes. vyd.. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1994-1995. -- 1 sv. (na volných listech) ; 30 cm
Bui, Yvonne N.
How to write a master's thesis / Yvonne N. Bui, University of San Francisco. -- 2 Edition. -- Los Angeles : SAGE, [2014]. -- xviii, 313 stran : ilustrace ; 23 cm
Wright, Alex, 1966-
Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. -- New York : Oxford University Press, c2014. -- 350 s. : il., faksim., portréty

13 - Matematika (1)

Zpět

Whitehead, Alfred North, 1861-1947
Principia mathematica / by Alfred North Whitehead and Bertrand Russell. -- Reprint. -- Seaside : Merchant Books, [2009]. -- 3 svazky (IX, 666 S

14 - Lékařství (3)

Zpět

Akhtar, Salman 1946-
Broken structures : severe personality disorders and their treatment / Salman Akhtar. -- Lanham : Rowman & Littlefield, 2004. -- ©1992. -- xix, 419 stran ; 24 cm
Langlitz, Nicolas, 1975-
Neuropsychedelia : the revival of hallucinogen research since the decade of the brain / Nicolas Langlitz. -- Berkeley : University of California Press, c2013. -- ix, 316 stran : ilustrace ; 24 cm
Sociální gerontologie : východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří / Rostislav Čevela ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada, 2014. -- 238 s. : il. ; 21 cm

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (70)

Zpět

Albertazzi, Daniele, 1968-
Populists in power / by Daniele Albertazzi and Duncan McDonnell. -- Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2015. -- xiv, 203 stran : grafy, tabulky. -- (Routledge studies in extremism and democracy)
Bernier, Aurélien
La gauche radicale et ses tabous : pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national / Aurélien Bernier. -- Paris : Éditions du Seuil, [2014]. -- 170 stran : ilustrace ; 21 cm
Bezpečné Česko v bezpečné Evropě / [editor Libor Stejskal ; autoři příspěvků Miloš Balabán ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2007. -- 152 s. : il. ; 21 cm
British politics / Dennis Kavanagh ... [et al.]. -- 5th ed.. -- Oxford : Oxford University Press, 2006. -- xxxi, 697 s. : il. ; 25 cm
Brown, Wendy, 1955-
Undoing the demos : neoliberalism's stealth revolution / Wendy Brown. -- New York ; London : Zone Books, 2015. -- 292 stran. -- (Near futures)
Buchstein, Hubertus, 1959-
Demokratie und Lotterie : das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU / Hubertus Buchstein. -- Frankfurt am Main ; New York : Campus, [2009]. -- 493 stran ; 22 cm. -- (Theorie und Gesellschaft ; Band 70)
Callick, Rowan
Čas strany, aneb, Kdo a jak řídí Čínu / Rowan Callick ; přeložil Pavel Vereš. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2015. -- 297 stran ; 21 cm. -- (Tajný archiv ; svazek 9)
Claude Lefort : thinker of the political / edited by Martín Plot. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, [2013]. -- xiv, 245 stran ; 23 cm. -- (Critical Explorations in Contemporary Political Thought Series)
Connolly, William E., 1938-
The fragility of things : self-organizing processes, neoliberal fantasies, and democratic activism / William E. Connolly. -- Durham ; London : Duke University Press, 2013. -- 247 stran ; 23 cm
Cousu de fil rouge : voyages des intellectuels français en Union Soviétique : 150 documents inédits des archives russes / sous la direction de Sophie Coeuré, Rachel Mazuy ; avec la collaboration de Elena Aniskina, Galina Kuznetsova ; traductions Sophie Coeuré, Vsevolode Gousseff, Rachel Mazuy. -- Paris : CNRS, ©2012. -- 379 stran ; 23 cm. -- (Mondes russes et est-européens, ISSN 1950-2435)
Černák, Tomáš, 1984-
Husák : mladé roky Gustáva Husáka (1913-1939) / Tomáš Černák. -- Vydanie prvé. -- Bratislava : Marenčin PT, 2015. -- 252 stran, 32 stran obrazových příloh
Development and administration of Prague / Max Barlow, Petr Dostál and Martin Hampl (editors). -- Amsterdam : Institutuut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam, 1994. -- xii, 170 stran : mapy, grafy, tabulky
Dušek, Radim, 1968-
Rok 1989 v dokumentech Komunistické strany Československa, okresního výboru Ústí nad Orlicí / Radim Dušek. -- Vydání první. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2015. -- 845 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Evropská lokální politika / Petr Jüptner, Martin Polinec, Kamil Švec a kol. ; recenzent Lukáš Valeš. -- Praha : Petr Jüptner ve spolupráci s Institutem politologických studií FSV UK, 2007. -- 251 s. : tab. ; 21 cm
Evropská lokální politika. 2 / Petr Jüptner, Martin Polinec a kol. ; recenzenti Vlastimil Fiala, Lukáš Valeš. -- Vyd. 1.. -- Praha : Institut politologický studií FSV UK, 2009. -- 413 s. : tab. ; 21 cm
Freeden, Michael, 1944-
The political theory of political thinking : the anatomy of a practice / Michael Freeden. -- First published in paperback. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- ©2013. -- xi, 345 stran ; 24 cm
Green, Jeffrey E. (Jeffrey Edward)
The eyes of the people : democracy in an age of spectatorship / Jeffrey Edward Green. -- New York ; Oxford : Oxford University Press, 2011. -- ©2010. -- viii, 284 stran ; 24 cm
Haasis, Hellmut G., 1942-
Smrt v Praze : atentát na Reinharda Heydricha / Hellmut G. Haasis ; přeložila Zlata Kufnerová. -- V českém jazyce vydání druhé, v nakladatelství PROSTOR první. -- Praha : Prostor, 2015. -- 229 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm
Halper, Daniel
Clintonovi, s.r.o. : odvážný pokus o rekonstrukci jednoho rodinného politického podniku / Daniel Halper ; překlad Viktor Dvořák. -- 1. vydání. -- V Brně : BizBooks, 2015. -- 318 stran ; 23 cm
Havel, Václav, 1936-2011
Dálkový výslech : rozhovor s Karlem Hvížďalou / Václav Havel. -- V nakladatelství LEDA vydání první. -- Voznice : LEDA, s.r.o. ; Praha : Rozmluvy, 2015. -- 221 stran ; 21 cm
Heimstätten der Nation : ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich / herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. -- 2., überarbeitete Auflage. -- Marburg : Herder-Institut, 2013. -- viii, 279 stran : ilustrace, mapy, portrét, plány, faksimile ; 24 cm. -- (Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung ; 32)
Holmes, Stephen, 1948-
Passions and constraint : on the theory of liberal democracy / Stephen Holmes. -- Chicago : University of Chicago Press, 1995. -- xiii, 337 stran
Chytilek, Roman, 1976-
Politický prostor a politická témata : studie k soutěži politických stran / Roman Chytilek. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 203 strany : ilustrace ; 20 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 48)
Jelínek, Petr, 1975-
Rozvojová politika Evropské unie / Petr Jelínek, Jan V. Kroužek, Martin Náprstek. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. -- 92 s. : tab.
Kelsen, Hans, 1881-1973
The essence and value of democracy / Hans Kelsen ; edited by Nadia Urbinati and Carlo Invernizzi Accetti ; translated by Brian Graf. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., [2013]. -- ©2013. -- v, 109 stran ; 23 cm
Koho volí Vaši sousedé? : prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny / Tomáš Kostelecký ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2014. -- 173 s. : il. (některé barev.), mapy ; 26 cm. -- (Studie ; sv. 107)
Komunitní plánování - věc veřejná : jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? : jak zlepšit život v obci? / [zpracovali Vladana Vasková a Ondřej Žežula]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2002. -- 15 s. : il. ; 21 cm.
Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti / Martin Šimsa (ed.). -- Vydání první. -- Ústí n. [nad] Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2015. -- 266 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia politologica ; svazek č. 9)
Kruntorádová, Ilona
Local government in the Czech Republic / Ilona Kruntorádová & Petr Jüptner. -- Paris : IMODEV, 2015. -- 79 stran : tabulky
Kučera, Rudolf, 1947-
Filosofické kořeny politického rozhodování / Rudolf Kučera. -- Vydání první. -- Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014. -- 202 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia politologica ; svazek č. 9)
Kunštát, Daniel
Za rudou oponou : komunisté a jejich voliči / Daniel Kunštát. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. -- 324 stran : grafy, tabulky ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 90)
Localities and politics in the transformation process : the Slovak and Czech experiences : conference proceedings, June 8-9th 1995, Bratislava, Slovak Republic / editors, Ľudmila Malíkova, Silvia Miháliková. -- Bratislava : Published with the support of the Friedrich Ebert Foundation, 1995. -- 150 stran : ilustrace , plány ; 20 cm
Majchrzak, Ann
Methods for policy research : taking socially responsible action / Ann Majchrzak, University of Southern California, M. Lynne Markus, Bentley University. -- Second edition. -- Los Angeles : Sage, 2014. -- xiii, 164 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Applied social research methods series ; 3)
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Korespondence T.G. Masaryk - staročeši : TGM - FLR / [úvodní studie Jan Bílek, Helena Kokešová ; edice Helena Kokešová, Vlasta Quagliatová]. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. -- 365 stran ; 22 cm
Miessen, Markus
The space of agonism / Markus Miessen in conversation with Chantal Mouffe ; [edited by Nikolaus Hirsch, Markus Miessen]. -- Berlin : Sternberg Press, ©2012. -- 119 stran : ilustrace ; 15 cm. -- (Critical spatial practice ; 2.)
Michálka, Jaroslav, 1924-1992
Roky v pekle : vzpomínky politického vězně z 50. let / Jaroslav Michálka. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. -- 190 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Miłosz, Czesław, 1911-2004
The captive mind / Czesław Miłosz ; translated from the Polish by Jane Zielonko. -- London : Penguin, 2001. -- ©1953. -- xvi, 251 stran ; 20 cm
Musilová, Dana, 1958-
Z ženského pohledu : poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 / Dana Musilová. -- Vyd. 1.. -- České Budějovice : Němec-Veduta, 2007. -- 199 s. : il., portréty ; 24 cm
Národnostně menšinová politika České republiky : základní dokumenty = National minority policy of the Czech republic : key documents / [k vydání připravili Milan Pospíšil, Andrej Sulitka]. -- Praha : Úřad vlády České republiky : Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2003. -- 114, 42 s.
Neuman, Marek, 1983-
Too small to make an impact? : the Czech Republic's influence on the European Union's foreign policy / Marek Neuman. -- Frankfurt am Main : Peter Lang, [2015]. -- xv, 308 stran ; 21 cm
Opatrný, Josef, 1945-
Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989 : en los archivos de la República Checa / Josef Opatrný, Michal Zourek, Lucia Majlátová, Matyáš Pelant. -- 1a edición. -- Praga : Karolinum, 2015. -- 321 stran. -- (Ibero-Americana Pragensia. Supplementum ; 2014/38)
Pedullà, Gabriele
Machiavelli in tumulto : conquista, cittadinanza e conflitto nei "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio" / Gabriele Pedullà. -- Roma : Bulzoni, 2011. -- 633 stran ; 24 cm. -- (Biblioteca del Cinquecento ; 151)
Peters, B. Guy, 1944-
Advanced introduction to public policy / B. Guy Peters, Maurice Falk Professor, University of Pittsburgh, USA. -- Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing Limited, 2015. -- x, 203 stran ; 22 cm. -- (Elgar advanced introductions)
Pomerantsev, Peter
Nothing is true and everything is possible : the surreal heart of the new Russia / Peter Pomerantsev. -- First edition. -- New York : PublicAffairs, 2014. -- 241 stran
Potthoff, Heinrich, 1938-
The Social Democratic Party of Germany, 1848-2005 / Heinrich Potthoff, Susanne Miller ; translated by Martin Kane. -- Bonn : Dietz, c2006. -- 496 s. : il. ; 22 cm
Practices of freedom : decentred governance, conflict and democratic participation / [edited by] Steven Griggs, Aletta J. Norval, Hendrik Wagenaar. -- New York : Cambridge University Press, [2014]. -- xii, 318 stran : ilustrace ; 24 cm
  Prieskumy verejnej mienky a ich využitie v reformách verejnej správy / redakcia Magdaléna Bernátová. -- Prvé slovenské vydanie. -- Banská Bystrica : Inštitút rozvoja obcí, miest a regiónov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2001. -- ©1998. -- 108 stran. -- (Štúdie Sigma ; 25)
Puetter, Uwe,
The European Council and the Council : new intergovernmentalism and institutional change / Uwe Puetter. -- First edition. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. -- xiv, 265 stran : ilustrace ; 24 cm
Reclaiming democracy : judgment, responsibility, and the right to politics / edited by Albena Azmanova and Mihaela Mihai. -- New York : Routledge, 2015. -- vi, 229 stran. -- (Routledge advances in democratic theory ; 2)
Reforma verejnej správy : porovnanie skúseností východu a západu / K vydaniu pripr. David Coombes a Tony Verheijnen. -- Bratislava : NISPAcee, 1997. -- 478 s.
Říchová, Blanka, 1958-
Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 251 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 65. svazek)
Sortition : theory and practice / edited by Gil Delannoi, Oliver Dowlen. -- Exeter : Imprint Academic, 2010.. -- vii, 181 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Sortition and public policy)
Storm, Morten, 1976-
Agent Storm : můj život v al-Káidě a CIA / Morten Storm, Paul Cruickshank a Tim Lister ; z anglického originálu Agent Storm ... přeložil Ladislav Šenkyřík. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 428 stran, [16] nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 22 cm
Success or failure? : ten years after / Vladimíra Dvořáková (editor). -- Praha : Česká společnost pro politické vědy, 1999. -- 198 s. : tab.
Šiklová, Jiřina, 1935-
Omlouvám se za svou nepřítomnost : dopisy z Ruzyně 1981-1982 / Jiřina Šiklová. -- První vydání. -- Praha : Kalich, 2015. -- 244 stran : ilustrace, portréty ; 19 cm
Švec, Michal
Komunální politika ve Velké Praze : obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923-1938 / Michal Švec. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2012. -- 128 s. : mapy
Taggart, Paul A., 1965-
Populism / Paul Taggart. -- Buckingham : Open University Press, 2000. -- 128 s. ; 22 cm. -- (Concepts in the social sciences)
Taguieff, Pierre-André, 1946-
Sulla nuova Destra : itinerario di un intellettuale atipico / Pierre-André Taguieff ; prefazione di Danilo Zolo, introduzione di Giuseppe Giaccio. -- Firenze : Vallecchi, 2004. -- ©1994. -- 428 stran. -- (fuori luogo)
The new intergovernmentalism : states and supranational actors in the post-Maastricht era / [edited by] Christopher Bickerton, Dermot Hodson, Uwe Puetter. -- First edition. -- New york : Oxford University Press, 2015.. -- xx, 377 stran
Tomeš, Josef, 1954-
Průkopníci a pokračovatelé : osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878-2013 : biografický slovník / Josef Tomeš. -- Třetí, rozšířené a upravené vydání. -- Praha : Cíl, 2013. -- 337 stran, 36 stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
Tóth, Rastislav, 1947-
Politologický slovník / Rastislav Tóth. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2015. -- 159 stran ; 21 cm
Transnational actors in global governance : patterns, explanations, and implications / edited by Christer Jönsson, Lund University, Sweden, Jonas Tallberg, Stockholm University, Sweden. -- New York : Palgrave Macmillan, 2010. -- xiv, 260 stran ; 23 cm. -- (Democracy beyond the nation state? Transnational actors and global governance)
Transparentná miestna samospráva : príručka pre lepšiu správu vecí verejných / editori Emília Sičáková-Beblavá, Vladimír Pirošík. -- Bratislava : Transparency International Slovensko, 2004. -- 148 stran : grafy, tabulky ; 24 cm
Urbinati, Nadia
Democrazia sfigurata : il popolo fra opinione e verità / Nadia Urbinati. -- Prima edizione italiana. -- Milano : Università Bocconi Editore, 2014. -- x, 341 stran
Vavroušková, Stanislava, 1949-
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 234 stran ; 20 cm. -- (Historie)
Viková-Kunětická, Božena, 1862-1934
Jus suffragii : politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926 / Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová (eds.). -- Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2012. -- 331 stran : 1 portrét ; 22 cm
Viroli, Maurizio, 1952-
Redeeming "The prince" : the meaning of Machiavelli's masterpiece / Maurizio Viroli. -- Princeton : Princeton University Press, [2014]. -- xiv, 189 stran ; 22 cm
Williams, Kieran
The Prague Spring and its aftermath : Czechoslovak politics, 1968-1970 / Kieran Williams, School of Slavonic and East European Studies University of London. -- 1st published. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1997. -- xiii, 270 stran ; 23 cm
Wodak, Ruth, 1950-
The politics of fear : what right-wing populist discourses mean / Ruth Wodak. -- Los Angeles : Sage, 2015. -- xvi, 248 stran : ilustrace
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně ... / editoři Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek. -- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2008-. -- svazků : tabulky, faksimilie ; 25 cm

16 - Právo (7)

Zpět

Francek, Jindřich, 1943-
Zločin a trest v Pardubicích 16.-18. století / Jindřich Francek. -- Vydání první. -- Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. -- 248 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 22 cm
Karlas, Jan, 1978-
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy / Jan Karlas. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 347 stran : tabulky ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 62. svazek)
Kmoch, Pavel, 1968-
Provinění proti národní cti : „malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy / Pavel Kmoch. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 659 stran : obrazové přílohy, tabulky. -- (Historie)
K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice : sborník příspěvků ze semináře konaného dne 7. června 2005 v Praze / [k vydání připravili Martina Jirasová, Andrej Sulitka]. -- Praha : Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2005. -- 120 stran ; 21 cm
Lintott, A. W. (Andrew William), 1936-
The constitution of the Roman Republic / Andrew Lintott. -- Reprint. -- Oxford : Oxford University Press, 2009. -- xi, 297 stran ; 22 cm
Rodina v 21. století : vyhlídky, problémy, řešení : sborník projevů z evropské konference pořádané dne 14. října 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR : konference se konala pod záštitou poslankyně Niny Novákové, poslankyně Radky Maxové a poslance Jiřího Miholy a ve spolupráci s Univerzální federací míru v České republice, Občanským institutem a Federací žen za světový mír / Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ; odpovědný redaktor Juraj Lajda. -- Vydání první. -- Praha : Ideál, 2015. -- x, 131 stran ; portréty, fotografie
Tymofeyeva, Alla
Protection of human rights in the post-communist countries : in the context of the case-law of the European Court of Human Rights / Alla Tymofeyeva, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Tatiana Jančárková. -- Prague : Charles University in Prague, Faculty of Law, 2014. -- Eva Rozkotová. -- 188 stran

17 - Psychologie (5)

Zpět

Atkinson, Rita L.
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda / S. Nolen-Hoeksema ... [et al.] ; z anglického originálu přeložila Hana Antonínová]. -- Vydání 3., přepracované. -- Praha : Portál, 2012. -- 884 stran : ilustrace
Bilder, Sehen, Denken : zum Verhältnis von begrifflich-philosophischen und empirisch-psychologischen Ansätzen in der bildwissenschaftlichen Forschung / Klaus Sachs-Hombach, Rainer Totzke (Hrsg.). -- Köln : Herbert von Halem, ©2011. -- 451 stran : ilustrace ; 22 cm
Csíkszentmihályi, Mihály, 1934-
Flow : o štěstí a smyslu života / Mihaly Csikszentmihalyi ; z anglického originálu Flow. The Psychology of Optimal Experience, přeložila Eva Hauserová. -- Vydání druhé, upravené, v Portále první. -- Praha : Portál, 2015. -- 326 stran ; 24 cm
Gillernová, Ilona, 1955-
Vybrané kapitoly z psychologie pro každého / Ilona Gillernová, Jiří Šípek a kol.. -- Vydání druhé. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. -- 240 stran
Maslow, Abraham Harold, 1908-1970
O psychologii bytí / Abraham H. Maslow ; z anglického originálu Toward a psychology of being přeložila Hana Antonínová. -- Vyd.ání první. -- Praha : Portál, 2014. -- 317 s.. -- (Klasici)

18 - Sociologie (58)

Zpět

Differences, Inequalities and Sociological Imagination : ESA 2015 : 12th conference of the European sociological association 2015 : programme book - pocket version. -- [Prague] : [IS CAS - Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences], [2015]. -- 102 stran : ilustrace, 1 mapa, plány ; 30 cm
Social inclusion : role of the social partners. -- Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004. -- 42 stran ; 24 cm. -- (Foundation paper ; no. 5)
Anti-modernism : radical revisions of collective identity / edited by Diana Mishkova, Marius Turda and Balázs Trencsényi. -- Budapest : Central European University Press, 2014. -- x, 442 stran ; 23 cm. -- (Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe (1770-1945): texts and commentaries ; Volume IV)
Bahenská, Marie, 1970-
O ženské práci : dobové (sebe)reflexe a polemiky / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. -- 243 stran ; 22 cm
Bahenská, Marie, 1970-
Počátky emancipace v Čechách : dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století / Marie Bahenská. -- 1. vyd.. -- Praha : Libri ; Sociologické nakladatelství SLON, 2005. -- 175 s.. -- (Gender sondy ; sv. 2)
Baštýř, Ivo
Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie / Ivo Baštýř a kolektiv. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. -- 334 stran : ilustrace ; 25 cm
Bauman, Zygmunt, 1925-
Stát v krizi / Zygmund Bauman & Carlo Bordoni ; z anglického originálu State of crisis přeložila Barbora Votavová. -- Vydání první. -- Olomouc : Broken Books, 2015. -- 194 stran
Bertilsson, Margareta, 1944-
Peirce's theory of inquiry and beyond : towards a social reconstruction of science theory / Thora Margareta Bertilsson.. -- Frankfurt am Main : PETER LANG, [2009]. -- 236 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society, ISSN 1618-775X ; Vol. 5)
Bonoli, Giuliano, 1968-
The origins of active social policy : labour market and childcare policies in a comparative perspective / Giuliano Bonoli. -- First edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2013. -- viii, 219 stran : grafy, tabulky
Česko za sto let : čtyři rozpravy z konference Evropa a Česko 2113 / Miroslav Bárta, Ivo Budil, Václav Cílek, Lukáš Čížek, Václav Drška, Petr Hlaváček, Jeroným Klimeš, Vladimír Kokolia, Stanislav Komárek, Petr Koubský, Martin Kovář, Zdeněk Kudrna, Vojen Ložek, Jan Macháček, Daniel Münich, Jaroslav Petr, Zbyněk Petráček, Tomáš Pospiszyl, Jitka Rychtaříková, Marta Smolíková, Jan Sokol, Michal Stehlík, Jan Zrzavý. -- Praha : KnVH, 2015. -- 111 stran : ilustrace ; 18 cm
Drda, Adam, 1971-
Zvláštní zacházení : rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II. - Birkenau / Adam Drda. -- Vydání první. -- Praha : Revolver Revue, 2014. -- 253 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 25 cm. -- (Revolver Revue ; sv. 82)
Esping-Andersen, Gøsta, 1947-
The incomplete revolution : adapting to women's new roles / Gøsta Esping-Andersen. -- First published. -- Cambridge : Polity Press, 2009. -- x, 214 stran : grafy, tabulky
Fal'kovskij, Il'ja
Neviditelné vraždy / Ilja Falkovskij ; z ruského originálu Nezametnyje ubijstva přeložila Dagmmar Magincová. -- [Dvůr Králové nad Labem] : Antifašistická akce, 2015. -- 193 stran
Formánková, Lenka
Gender a rovnováha moci : podpora rovného přístupu žen a mužů do řídicích pozic v sociálním a konvenčním podniku v České republice / autorský tým: Lenka Formánková, Hana Maříková, Alena Křížková, Romana Volejníčková. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., [2015]. -- ©2015. -- 56 stran ; 30 cm
Formánková, Lenka
Gender balance power map : national study: Czech Republic : co-inspiration between social and Conventional enterprises to promote equal access to decision making positions / team of autors from the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic: Lenka Formánková, Hana Maříková, Alena Křížková, Romana Volejníčková. -- Prague : [Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic], 2015. -- 60 stran ; 30 cm
Gauthier, Anne Hélène
The state and the family : a comparative analysis of family policies in industrialized countries / Anne Hélene Gauthier. -- Oxford : Clarendon Press, 1996. -- xi, 232 stran : tabulky, grafy
Graf, Sylvie, 1981-
Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě / autorský kolektiv: Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 349 stran ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 10)
Hájek, Martin, 1970-
Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů / Martin Hájek. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. -- 226 s. : il., grafy. -- (Studie ; sv. 101)
Hamplová, Dana, 1973-
Proměny rodinných a profesních startů / Jana Chaloupková (ed.) ; Dana Hamplová, Eva Mitchell, Miluše Vítečková. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. -- 167 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm
  Hiršl, Miroslav
Sociálně ekonomické postavení důchodců v České republice : (jeho změny po roce 1989 a perspektivy) / Miroslav Hiršl a kol.. -- [Praha] : Nadace pro výzkum sociální transformace, 1997. -- 65 stran : tabulky. -- (Start - výzkumené studie ; 15)
Hlavačka, Milan, 1955-
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / Milan Hlavačka, Pavel Cibulka et alii. -- Praha : Historický ústav, 2013. -- 623 stran : ilustrace, faksimilie ; 22 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = sv. 46 Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ;)
Hlavačka, Milan, 1955-
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje, legislativa, instituce / Milan Hlavačka, Jiří Pokorný, Olga Fejtová, Pavel Cibulka, Pavel Bek. -- 1. vydání. -- Praha : Historický ústav, 2015. -- 635 stran : tabulky. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Svazek 54 Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ;)
Hrozenská, Martina
Sociální péče o seniory / Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2013. -- 191 s. : il., formuláře ;
Chibber, Vivek, 1965-
Postcolonial theory and the specter of capital / Vivek Chibber. -- London : Verso, 2012. -- xii, 306 stran ; 24 cm
Jeden den ve středověku / editoři Martin Nodl a Petr Sommer. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Centrem medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, 2014. -- 217 stran : ilustrace
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech / Zdeněk R. Nešpor a Anna Kopecká (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2011. -- 362 s. : il., fot.
Keen, Mike Forrest
Stalking sociologists : J. Edgar Hoover's FBI surveillance of American sociology / Mike Forrest Keen ; with a new intoduction by the author. -- Third printing. -- New Brunswick : Transaction Publishers, 2009. -- ©2004. -- xxxiv, 239 stran : ilustrace ; 23 cm
Kniha o chudobe : spoločenské súvislosti a verejne politiky / Daniel Gerbery, Ivan Lesay, Daniel Škobla (editori). -- 1. vyd.. -- [Ponická Huta] : Priatelia zeme - CEPA, 2007. -- 144 stran ; 23 cm
Kráľová, Ľuba
Sociálne inštitúcie : (politika, náboženstvo, rodina) / Ľuba Kráľová. -- 1. vydanie. -- Prešov : KM - Systém, 2007. -- 254 stran ; 24 cm
Kunštát, Daniel
25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol.. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia : 2014 Sociologický ústav AV ČR,. -- 314 stran : barevné ilustrace, grafy, tabulky ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 9)
Martínek, Zdeněk, 1965-
Agresivita a kriminalita školní mládeže / Zdeněk Martínek. -- 2., aktualizované a rozšířené vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 190 stran ; 21 cm. -- (Pedagogika)
Mitchell, Eva
Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu / Eva Mitchell. -- 1. vyd.. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. -- 136 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Mnohohlasem : vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 / Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). -- Vyd. 2.. -- Praha : Sociologický ústav, 2006. -- 331 s.
Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech / Karel Černý (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 278 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
Nečas, Ctibor, 1933-
Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945) / Ctibor Nečas. -- 1. vyd.. -- Brno : Matice moravská, 2005. -- 475 s. : mp., tab., grafy, čb. reprodukce. -- (Knižnice Matice moravské ; Sv. 15)
Novotný, Jan Sebastian
Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících / Jan Sebastian Novotný. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. -- 223 stran : ilustrace ; 24 cm
Plesník, Vladimír, 1972-
Problém dlouhodobé nezaměstnanosti : praxe a východiska / Vladimír Plesník, Bohdana Richterová, Silvie Quisová. -- Krnov : Reintegra, 2006. -- 99 stran : ilustrace ; 22 cm
Pokludová, Andrea, 1975-
Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910 / Andrea Pokludová. -- Opava : Slezské zemské muzeum Opava, 2008. -- 326 s. + 1 CD ROM
Prudká, Šárka, 1965-
Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky / Šárka Prudká. -- Praha : Wolters Kluwer, 2015. -- 236 stran : tabulky, grafy
Romijn, C.
Monitored innovations in the care for the elderly in the Netherlands / C. Romijn, Th. Miltenburg. -- Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Socieale Wetenschappen, 1993. -- ix, 66 stran : grafy, tabulky
Rostgaard, Tine, 1967-
Caring for children and older people : a comparison of European policies and practices / Tine Rostgaard, Torben Fridberg. -- Copenhagen : Danish National Institute of Social Research, 1998. -- 597 stran : ilustrace ; 27 cm. -- (Social security in Europe ; 6)
 

Rozklad nomenklaturního vlastnictví a postprivatizační proměny formálních a neformálních vztahů na podnikové úrovni / Lucie Cviklová. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. -- 123 s.. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 9/2002)

Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Filosofia ; Bratislava, : Veda, 2015. -- 302 stran. -- (Filosofie a sociální vědy ; 52)
Smetanová, Pavla, 1974-
Řecká ruleta : příběhy lidí v nejisté době / Pavla Smetanová, Yiannis Koreček. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 118 stran ; 21 cm
Social inclusion : local partnerships with civil society. -- Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2003. -- 35 stran ; 24 cm. -- (Foundation paper / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ; no. 4)
Strategie sociálního začleňování 2014-2020 / zpracoval odbor sociálního začleňování MPSV. -- Vydání první. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014. -- 86 stran : grafy, tabulky ; 21 cm
The age of dualization : the changing face of inequality in deindustrializing societies / edited by Patrick Emmenegger, Silja Häusermann, Bruno Palier, Martin Seeleib-Kaiser. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2012. -- xiv, 338 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (International policy exchange series)
The Cambridge survey of world migration / edited by Robin Cohen, University of Warwick. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1995. -- XXI, 570 stran : ilustrace
The identity dilemma : social movements and collective identity / edited by Aidan McGarry and James Jasper. -- Philadelphia : Temple University Press, 2015. -- viii, 217 stran ; 23 cm. -- (Politics, history and social change)
The sociology of organizations : classic, contemporary, and critical readings / editor, Michael J. Handel, Northeastern University. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 2003. -- x, 540 stran ; 24 cm
Tožička, Tomáš, 1966-
Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby / Tomáš Tožička a kolektiv autorů ; [recenzovala Dagmar Trkalová]. -- [Praha] : Educon, 2011. -- 83 s. : barev. il. ; 23 cm
Vašek, František, 1924-2008
Místa zkropená krví : Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945 / František Vašek, Vladimír Černý, Jan Břečka. -- Vydání první. -- Brno : Archiv města Brna : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 616 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry / Markéta Škodová, Vlastimil Nečas (eds.) ; [autorský kolektiv Jan Červenka ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Professional Publishing, 2009. -- 148 s. : il. ; 24 cm
Vieme čo odmietame a vieme čo chceme? : (životné stratégie občanov Slovenska) / Iveta Radičová. -- Bratislava : S.P.A.C.E., 1997. -- 207 stran
Vodáková, Olga, 1971-
Hledání stop sociologie v nesociologických vědách / Olga Vodáková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2014. -- 178 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. -- (Studie ; 113. svazek)
When stereotype meets prejudice : antiziganism in European societies / Timofey Agarin (ed.). -- Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2014. -- 247 stran ; 21 cm
Wineman, Steven
The politics of human services : radical alternatives to the welfare state / by Steven Wineman. -- First edition. -- Boston : South End Press, ©1984. -- iv, 272 stran : ilustrace ; 23 cm
Žantovská, Irena, 1963-
Rétorika a komunikace / Irena Žantovská. -- První vydání. -- Praha : Dokořán, 2015. -- 287 stran. -- (Bod)

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět

Franc, Martin, 1973-
Volný čas v českých zemích 1957-1967 / Martin Franc, Jiří Knapík. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2013. -- 573 stran : ilustrace. -- (Šťastné zítřky ; sv. 8)

21 - Umění, architektura (10)

Zpět

Bild : ein interdisziplinäres Handbuch / Stephan Günzel, Dieter Mersch (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Franziska Kümmerling. -- Stuttgart : Metzler, ©2014. -- vii, 484 stran : ilustrace ; 25 cm
Bild und Methode : theoretische Hintergründe und methodische Verfahren der Bildwissenschaft / Netzwerk Bildphilosophie (Hrsg.) ; Elisabeth Birk ... et al.. -- Köln : Halem, 2014. -- 516 stran : ilustrace
Bishop, Claire
Artificial hells : participatory art and the politics of spectatorship / Claire Bishop. -- First published. -- London ; New York : Verso, 2012. -- 382 stran : ilustrace ; 24 cm
Bürger, Peter, 1936-
Teorie avantgardy ; Stárnutí moderny : stati o výtvarném umění / Peter Bürger ; přeložili Tomáš Dimter a Martin Pokorný ; přeložil a předmluvu napsal Václav Magid. -- Vydání první. -- Praha : Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2015. -- 345 stran : ilustrace. -- (Edice VVP AVU ; 5)
Corbo, Stefano
From formalism to weak form : the architecture and philosophy of Peter Eisenman / by Stefano Corbo. -- Farnham Surrey, England ; Burlington : Ashgate, [2014]. -- xi, 138 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Ashgate studies in architecture)
Gargiani, Roberto, 1956-
Rem Koolhaas / OMA : the construction of Merveilles / Roberto Gargiani ; translated from the Italian by Stephen Piccolo. -- Lausanne : EPFL Press ; Oxford : Routledge, 2008. -- 343 stran : ilustrace, plány ; 25 cm. -- (Essays in architecture)
Iconoclash / edited by Bruno Latour and Peter Weibel ; [translators, Charlotte Bigg ... et al.]. -- Karlsruhe : ZKM, Centre for Art and Media ; Cambridge : MIT Press, [©2002]. -- 703 stran : ilustrace ; 28 cm
Origins of pictures : anthropological discourses in image science / Klaus Sachs-Hombach / Jörg R.J. Schirra (eds.). -- Köln : Herbert von Halem, 2013. -- ©2013. -- 556 stran : ilustrace ; 22 cm
Shirazi, M. Reza
Towards an articulated phenomenological interpretation of architecture : phenomenal phenomenology / M. Reza Shirazi. -- London ; New York : Routledge, 2014. -- viii, 202 stran : ilustrace 24 cm. -- (Routledge research in architecture)
Sturm, Jules
Bodies we fail : productive embodiments of imperfection / Jules Sturm. -- Bielefeld : Transcript, ©2014. -- 200 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Culture & theory)

22 - Výchova a vzdělávání (5)

Zpět

Atkinson, Rita L.
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda / S. Nolen-Hoeksema ... [et al.] ; z anglického originálu přeložila Hana Antonínová]. -- Vydání 3., přepracované. -- Praha : Portál, 2012. -- 884 stran : ilustrace
Mareš, Petr, 1947-
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS / Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova universita, 2015. -- 508 stran : ilustrace + CD
Moree, Dana, 1974-
Učitelé na vlnách transformace : kultura školy před rokem 1989 a po něm / Dana Moree. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2013. -- 185 stran ; 21 cm
Petráň, Josef, 1930-
Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989) / Josef Petráň, ve spolupráci s Lydií Petráňovou. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 1132 stran : fotografie ; 25 cm
Ten years after : a history of Roma school desegregation in Central and Eastern Europe / edited by Iulius Rostas ; with a foreword by John Shattuck. -- New York : Roma Education Fund ; Budapest, Hungary : Central European University Press, 2012. -- xii, 377 stran : ilustrace ; 24 cm

(4)

Zpět

Hauserová, Eva, 1954-
Noc v Mejdlovarně / Eva Hauserová. -- Vydání první, obyčejné. -- Praha : Argo, 2014. -- 189 stran ; 20 cm
Pekárková, Iva, 1963-
Postřehy z Londonistánu / Iva Pekárková. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2015. -- 250 stran ; 21 cm
Scruton, Roger, 1944-
Zápisky z podzemí / Roger Scruton ; z anglického originálu Notes from underground přeložila Zuzana Uhdeová. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Moravské zemské muzeum, 2015. -- 244 stran ; 20 cm
Topol, Filip, 1965-2013
Psí vojáci - Národ Psích vojáků / Filip Topol ; [sestavil a k vydání připravil Jaroslav Riedel]. -- 2., aktualiz. vyd.. -- Praha : Maťa, 2004. -- 439 s. : il., portréty ; 22 cm. -- (Poe'r'zie ; sv. 11)

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat