!!! Poslední možnost rezervovat si knihy v Knihovně Jinonice bude 9. 6. 2020 a deadline pro vyzvednutí rezervovaných knih je 12. 6. 2020 do 17:00. !!!

!!! Poté bude knihovna kvůli stěhování uzavřena a výpůjčky nebudou do odvolání možné. !!!

  • Provoz společné areálové Knihovny Jinonice bude definitivně ukončen 12. 6. 2020. Veškeré knihy, časopisy a další dokumenty budou rozděleny mezi Fakultu humanitních studií a Fakultu sociálních věd (Filosofická fakulta už si svůj fond odstěhovala na podzim 2019). Díky jednotné registraci v knihovnách UK se pro čtenáře knihovny přístup k fondům nemění, ale budou dostupné v na různých adresách.
  • Knihovna FHS bude v nové budově fakulty v Tróji (Pátkova 5), fondy FSV se budou po dobu stavby nové knihovny FSV půjčovat v prostorách stávající jinonické studovny.
  • Všechny nové výpůjčky jsou platné do 15. 9. 2020.
  • Knihy je samozřejmě možné vrátit i dříve, ale pouze do 12. 6. 2020. Po tomto datu bude v katalogu uvedena místo Knihovny Jinonice nová dílčí knihovna, tj. informace komu konkrétní kniha patří. Knihy Fakulty sociálních věd bude možné vracet v Knihovně FSV v Hollaru. Knihy Fakulty humanitní studií nebude po určitou dobu možné vrátit jinak než poštou.

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat