Přírůstky dokumentů (401)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13 - Matematika
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání

 

 

 

1 - Antropologie, etnografie (15)

Zpět

Quality of life in Europe : first results of a new pan-European Survey. -- [Luxembourg] : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. -- viii, 112 stran
   Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace. -- Praha : SOFIS, 1999-. -- Praha : ETHNOS. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- Praha : Ermat. -- sv.
   Whitaker's almanack. -- 125th ed. 1993. -- London : Whitaker, 1992-. -- svazky ; 24 cm
Armand, Louis, 1972-
Videology / Louis Armand. -- 1st ed.. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. -- 279 stran : ilustrace (převážně barevné). -- (Litteraria Pragensia books)
Bennett, John William, 1915-
Human ecology as human behavior : essays in environmental and development anthropology / John W. Bennett. -- Expanded edition. -- New Brunswick : Transaction Publishers, 1996. -- x, 387 stran ; 23 cm
Bernard, H. Russell (Harvey Russell), 1940-
Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches / H. Russell Bernard. -- Fifth edition. -- Lanham : Altamira Press/Rowman & Littlefield Publishers, 2011. -- xiii, 666 stran : ilustrace, tabulky
Fosler-Lussier, Danielle, 1969-
Music in America's Cold War diplomacy / Danielle Fosler-Lussier. -- Oakland, California : University of California Press, [2015]. -- ©2015. -- xiii, 329 stran : ilustrace. -- (California studies in 20th-century music ; no. 1)
Geary, David C., 1957-
Male, female : the evolution of human sex differences / David C. Geary. -- Second edition. -- Washington : American Psychological Association, 2010. -- ©1998. -- xii, 397 stran : ilustrace ; 27 cm
Intimacies : love and sex across cultures / edited by William R. Jankowiak. -- New York : Columbia University Press, ©2008. -- viii, 290 stran ; 23 cm
Kultura : pamięç i zapomnienie : księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego / pod redakcją Bartosza Jastrzębskiego, Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego. -- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. -- 482 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 3415)
Malý, Ivan, 1978-
Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století / Ivan Malý a kol.. -- Praha : Národní muzeum, 2015. -- 268 stran : ilustrace, portréty, mapy, plány, faksimile ; 21 cm
Miller, Barbara D., 1948-
Cultural anthropology in a globalizing world / Barbara D. Miller, George Washington University. -- Third edition. -- Boston : Pearson, ©2012. -- xxi, 336 stran : ilustrace, mapy ; 28 cm
Moree, Dana, 1974-
Základy interkulturního soužití / Dana Moree. -- Vydání první. -- Praha : Portál : 2015. -- 204 stran : ilustrace
Porno-terrorism : de-aestheticising power / edited by Louis Armand, Jaromír Lelek. -- 1st ed.. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. -- 199 stran : ilustrace (převážně barevné). -- (Litteraria Pragensia books)
Reinfuss, Roman, 1910-1998
Karpacki świat Bojków i Łemków / Roman Reinfuss, fotografie ; tekst i wybór fotografii Zbigniew Libera, Hubert Ossadnik. -- Wydanie pierwsze. -- Olszanica : BOSZ, 2015. -- 247 stran : černobílé fotografie

2 - Biologické vědy (2)

Zpět

Grandin, Temple, 1947-
Zvířata v překladu : autistická mysl jako klíč k pochopení chování zvířat / Temple Grandinová a Catherine Johnsonová ; přeložili Alžběta a Jan Dvořákovi. -- Vydání první. -- Selce : Csy, 2015. -- 301 stran : ilustrace ; 24 cm
Klaus, Václav, 1941-
Modrá, nikoli zelená planeta : co je ohroženo: klima, nebo svoboda? / Václav Klaus. -- 2., rozšířené vydání. -- Praha : Dokořán, 2009. -- 212 stran : ilustrace ; 19 cm

4 - Ekonomické vědy, obchod (23)

Zpět

   Statistická ročenka Československé socialistické republiky. -- R. 1960-1989. -- Praha : SNTL, 1959-1989. -- 31 sv.
Atkinson, A. B. (Anthony Barnes), 1944-
Income distribution in OECD countries : evidence from the Luxembourg Income Study / prepared by Anthony B. Atkinson, Lee Rainwater and Timothy M. Smeeding. -- Reprinted. -- Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1996. -- ©1995. -- 164 stran. -- (OECD social policy studies ; no. 18)
  Belous, Richard S.
The contingent economy : the growth of the temporary, part-time, and subcontracted workforce / Richard S. Belous. -- Washington : National Planning Association, 1989. -- xiv, 121 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (NPA report ; #239)
Drezner, Daniel W., 1968-
The system worked : how the world stopped another great depression / Daniel W. Drezner. -- First Oxford University Press paperback. -- New York : Oxford University Press, 2016. -- ©2014. -- xii, 262 stran : grafy, tabulky ; 24 cm
European industrial relations : the challenge of flexibility / edited by Guido Baglioni and Colin Crouch. -- London : Sage Publications, 1990. -- xvi, 368 stran ; 23 cm
European union politics / Michelle Cini, Nieves Pérez-Solórzano Borragán. -- Fifth edition. -- New York : Oxford University Press, [2016]. -- ©2016. -- xxxv, 471 stran : ilustrace
Fassmann, Martin, 1964-
Úloha sociálního dialogu a sociálního partnerství při formulaci, implementaci a vyhodnocování národní politiky zaměstnanosti v České republice / Martin Fassmann, Helena Čornejová. -- Praha : Sondy, 2003. -- 83 stran ; 21 cm. -- (Pohledy : studie - analýzy - prognózy ; 3/2003)
  Flemming, John
Income distribution, economic systems and transition / John Flemming and John Micklewright ; United Nations Children's Fund, International Child Development Centre. -- Florence : UNICEF, 1999. -- 89 stran : grafy, tabulky. -- (Innocenti occasional papers. Economic policy series, ISSN 1014-7837 ; No. 70)
Klaus, Václav, 1941-
Velcí ekonomové jsou mou inspirací / Václav Klaus. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2015. -- 178 stran ; 22 cm. -- (Publikace ; ISSN 1213-3299 ; č. 22/2015)
Košťálová, Helena
Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století / autorky: Helena Košťálová, Markéta Cudlínová. -- První vydání. -- Praha : Evropská kontaktní skupina, 2015. -- 55 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Media, integrity, matters : reclaiming public service values in media and journalism / editor Brankica Petković. -- 2nd editon. -- Ljubljana : Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2015. -- ©2014. -- 445 stran : grafy, tabulky
My v Evropské unii : máme už teď, co jsme chtěli? / Růžena Vintrová, Tomáš Pavelka, Luděk Toman, Miloš Pick. -- Praha : Sondy ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, 2004. -- 62 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Pohledy : studie - analýzy - prognózy, ISSN 1213-3973 ; 2)
Prywatyzacja w Polsce a kształtowanie europejskiego ładu społecznego / redakcja naukowa Janusz J. Tomidajewicz. -- Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2009. -- 285, 227 stran ; 24 cm
Příliš vzdálené cíle : [rozvojové cíle tisíciletí : manuál globálního vzdělávání] / editor Tomáš Tožička. -- Praha : Educon, 2008. -- 64 stran : ilustrace
Scheller, Hanspeter K., 1942-
Die Europäische Zentralbank : Geschichte, Rolle und Aufgaben / von Hanspeter K. Scheller. -- Frankfurt am Main : Europäische Zentralbank, 2004. -- 247 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
Skřivan, Aleš, 1973-
Hospodářské reformy v ČLR v letech 1979-1989 / Aleš Skřivan. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. -- 190 stran : tabulky, grafy ; 22 cm
Smith, Alan H.
The planned economies of Eastern Europe / Alan H. Smith. -- London : Croom Helm, ©1983. -- 249 stran : tabulky, vzorce, 23 cm
Social embedding and the integration of markets : an opportunity for transnational trade union action or an impossible task? / Otto Jacobi, Maria Jepsen, Berndt Keller, Manfred Weiss (eds.). -- Düsseldorf : Hans-Böckler-Stiftung, 2007. -- 240 stran : grafy, tabulky. -- (Edition der Hans-Böckler-Stiftung ; 195)
The East European economies in the 1970s / edited by Alec Nove, Hans-Hermann Höhmann, Gertraud Seidenstecher. -- London : Butterworths, 1982. -- xiv, 353 stran, 25 cm. -- (Butterworths studies in international political economy)
  Theoretical and Practical Aspects of Public Finance : the ... international conference : [Prague ...] / organized by the Department of Public Finance, University of Economics, Prague. -- Praha : Oeconomica. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika. -- [V Liberci : Technická univerzita, 199-]-. -- svazky ; 21 cm
The privatization process in East-Central Europe : evolutionary process of Czech privatization / edited by Michal Mejstřík ; associate editors Alexis Derviz, Alena Zemplinerová. -- Norwell : Kluwer Academic, c1997. -- xviii, 330 stran : ilustrace. -- (International studies in economics and econometrics ; vol. 36)
The Sage handbook of research management / edited by Robert Dingwall and Mary Byrne McDonnell. -- Los Angeles ; London ; New Dehli ; Singapore ; Washington DC : Sage, 2015. -- xxi, 631 stran
Wirtschaft heute / Redaktionelle Leitung Michael Bauer. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2006. -- 320 stran : ilustrace, mapy 24 cm. -- (Schriftenreihe ; Band 499)

5 - Filozofie a náboženství (37)

Zpět

Adorno-Handbuch : Leben, Werk, Wirkung / herausgegeben von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm. -- Stuttgart ; Weimar : J. B. Metzler, 2011. -- xvi, 568 stran
Aristotle, Kant, and the stoics : rethinking happiness and duty / edited by Stephen Engstrom, University of Pittsburgh, and Jennifer Whiting, Cornell University. -- First paperback edition. -- Cambridge : Cambridge University Press, 1998. -- ©1996. -- ix, 310 stran
Aristotle in aquinas's theology / edited by Gilles Emery, O. P., Matthew Levering. -- New York : Oxford University Press, 2015. -- xviii, 261 stran
Augustin, svatý, 354-430
Vyznání / Svatý Augustin ; z latinského originálu přeložili Ondřej Koupil (kniha X-XIII), Marie Kyralová a Pavel Mareš (kniha I-IX). -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, c2015. -- ©2015. -- 439 stran ; 20 cm. -- (Fontes ; svazek 1)
Benyovszky, Ladislav, 1958-
Světasvit / Ladislav Benyovszky. -- Vydání první. -- Praha : Togga : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015. -- 172 stran
Čapek, Jakub, 1972-
Přístupy k etice II. / Jakub Čapek, James Hill, Hynek Janoušek, Jakub Jirsa, Pavel Kouba, Kateřina Marková, Tereza Matějčková, Jakub Sirovátka, Ondřej Švec. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2015. -- 296 stran
Heidegger und die technische Welt / herausgegeben von Virgilio Cesarone, Alfred Denker, Annette Hilt, Željko Radinkovic, Holger Zaborowski. -- Freiburg ; München : Karl Alber, 2015. -- 210 stran : ilustrace. -- (Heidegger-Jahrbuch ; 9)
Chadima, Mikoláš, 1952-
Mezigenerační přenos základních křesťanských hodnot v kontextu sekulární společnosti / Mikoláš Chadima, Miroslav Kappl, Ondřej Štěch. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 129 stran ; 22 cm. -- (Recenzované monografie)
Kant-Lexikon / Herausgegeben von Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr, Stefano Bacin ; unter Mitarbeit von Thomas Höwing, Florian Marwede, Steffi Schadow ; in Verbindung mit Eckart Föster, Heiner Klemme, Christian Klotz, Bernd Ludwig, Peter McLaughlin, Eric Watkins. -- Berlin ; Boston, De Gruyter, 2015. -- 3 svazky
Kenny, Anthony, 1931-
Aristotle on the perfect life / Anthony Kenny. -- Reprint. -- Oxford : Clarendon Press, 2002. -- ©1992. -- viii, 173 stran
Korsgaard, Christine M. (Christine Marion)
The sources of normativity / Christine M. Korsgaard with G. A. Cohen, Raymond Geuss, Thomas Nagel, Bernard Williams ; edited by Onora O'Neill. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1996. -- xv, 273 stran ; 22 cm
Luhmann, Niklas, 1927-1998
Náboženství společnosti / Niklas Luhmann ; z německého originálu Die Religion der Gesellschaft přeložil Tomáš Chudý. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 318 stran ; 21 cm. -- (Limes)
Maciejewska, Malgorzata
Feministky hovoria o práci : ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu / Malgorzata Maciejewska, Miroslava Mišičková, Pun Ngai, Martina Sekulová, Kathi Weeks ; Ĺubica Kobová ed. ; preklad Karol Chmel, Ĺubica Kobová. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Aspekt, 2015. -- 214 stran ; 20 cm. -- (Aspekt)
Marxism and social science / Andrew Gamble, David Marsh and Tony Tant, editors. -- First published. -- Basingstoke : Macmillan, 1999. -- ix, 381 stran ; 22 cm
Niedokończona dyskusja... : dziewiętnastowieczna polemika katolicko-prawosławna między Iwanem Gagarinem SJ i Aleksym S. Chomiakowem / pod redakcją Leszka Augustyna i Marty Kwaśnickiej. -- Wydanie 1.. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. -- 197 stran ; 23 cm. -- (Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej. Historia, religia, polityka ; 16)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Also sprach Zarathustra I-IV : Kritische Studienausgabe. KSA 4 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 420 stran. -- (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 4) (dtv ; 2224)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Der Fall Wagner ; Götzen-Dämmerung ; Der Antichrist ; Ecce homo ; Dionysos-Dithyramben ; Nietzsche contra Wagner : Kritische Studienausgabe / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 461 stran. -- (dtv ; 2226) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 6)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Die Geburt der Tragödie ; Unzeitgemässe betrachtungen I-IV ; Nachgelassene schriften 1870-1873 : Kritische Studienausgabe. KSA 1 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 924 stran. -- (dtv ; 2221) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 1)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Chronik zu Nietzsches Leben ; Konkordanz ; Verzeichnis der Gedichte ; Gesamtregister : Kritische Studienausgabe. KSA 15 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Walter de Gruyter, 1988. -- 367 stran. -- (dtv ; 2235) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 15)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Jenseits von Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral : Kritische Studienausgabe. KSA 5 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 424 stran. -- (dtv ; 2225) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 5)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Kommentar zu den Bänden 1-13 : Kritische Studienausgabe. KSA 14 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Walter de Gruyter, 1988. -- 778 stran. -- (dtv ; 2234) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 14)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Morgenröte ; Idyllen aus Messina ; Die fröhliche Wissenschaft : Kritische Studienausgabe. KSA 3 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 666 stran. -- (dtv ; 2223) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 3)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1869-1874 : Kritische Studienausgabe. KSA 7 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 840 stran. -- (dtv ; 2227) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 7)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1875-1879 : Kritische Studienausgabe. KSA 8 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 624 stran. -- (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 8) (dtv ; 2228)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1880-1882 : Kritische Studienausgabe. KSA 9 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- Dünndruck-Ausgabe. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 687 stran. -- (dtv ; 2229)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1882-1884 : Kritische Studienausgabe. KSA 10 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 666 s.. -- (dtv ; 2230) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 10)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1884-1885 : Kritische Studienausgabe. KSA 11 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 728 stran. -- (dtv ; 2231) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 11)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1885-1887 : Kritische Studienausgabe. KSA 12 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 582 stran. -- (dtv ; 2232)
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Nachgelassene Fragmente 1887-1889 : Kritische Studienausgabe. KSA 13 / Friedrich Nietzsche ; herausgegeben von Giorgio Colli, Mazzino Montinari. -- 2., durchgesehene Auflage. -- München ; Berlin ; New York : Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter, 1988. -- 668 stran. -- (dtv ; 2233) (Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden ; Bd. 13)
  Pattison, George
The philosophy of Kierkegaard / George Pattison.. -- Chesham : Acumen, 2005. -- xii, 205 stran. -- (Continental European philosophy)
Richir, Marc, 1943-
L'écart et le rien : conversations avec Sacha Carlson / Marc Richir. -- Grenoble : Millon, ©2015. -- 325 stran ; 24 cm. -- (Collection Krisis)
Stewart, Jon (Jon Bartley),
Søren Kierkegaard : subjectivity, irony & the crisis of modernity / Jon Stewart. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- xv, 210 stran : iustrace ; 22 cm
Streicher, Frédéric
La phénoménologie cosmologique de Marc Richir et la question du sublime : les premiers écrits, 1970-1988 / Frédéric Streicher. -- Paris : Harmattan, ©2006. -- 270 stran ; 22 cm. -- (Ouverture philosophique)
The Oxford handbook of Kierkegaard / edited by John Lippitt and George Pattison. -- First paperback edition. -- Oxford : Oxford University Press, 2015. -- ©2013. -- xx, 610 stran ; 25 cm. -- (Oxford handbooks in religion and theology)
Van Camp, Julie C.
Philosophical problems of dance criticism / Julie C. Van Camp. -- [Seattle] : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. -- ©1981. -- v, 188 stran
Wiggershaus, Rolf, 1944-
Theodor W. Adorno / Rolf Wiggershaus. -- Originalausgabe. -- München : C.H. Beck, 1987. -- 142 stran. -- (Grosse Denker) (Beck'sche Reihe ; 510)
Williams, Bernard Arthur Owen, 1929-2003
Ethics and the limits of philosophy / Bernard Williams. -- Cambridge : Harvard University Press, 1985. -- ix, 230 stran ; 25 cm

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (59)

Zpět

   Sborník Archivu bezpečnostních složek. -- Praha : Archiv bezpečnostních složek ; Ústav pro studium totalitních režimů, 2007-
"Migracje. Podróże w dziejach" współczesność : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 26-28 lipca 2014 / redakcja Maciej Franz, Karol Kościelaniak, Zbigniew Pilarczyk. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. -- 347 stran. -- (Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego ; Tom IX)
Abramowicz, Mieczysław, 1952-
Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć / Mieczysław Abramowicz ; tłumaczenia Natalia Gorbaniewska - rosyjski, Miri Paz - hebrajski, Jurij Andruchowycz - ukraiński, Martin Pollack - niemiecki, Jacob Weitzner - jidysz. -- Wydanie II.. -- Gdańsk : Wydawnictwo Oskar, 2013. -- 161 stran : ilustrace ; 24 cm
Augustin, svatý, 354-430
Vyznání / Svatý Augustin ; z latinského originálu přeložili Ondřej Koupil (kniha X-XIII), Marie Kyralová a Pavel Mareš (kniha I-IX). -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, c2015. -- ©2015. -- 439 stran ; 20 cm. -- (Fontes ; svazek 1)
Baczko, Bronisław, 1923-
Rewolucja : władza, nadzieje, rozterki / Bronisław Baczko ; przełożyl z francuskiego Wiktor Dłuski. -- Wydanie pierwsze. -- Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2010. -- ©2008. -- 506 stran
Benthin, Madlen
Die Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa : deutsche und tschechische Erinnerungskulturen im Vergleich / Madlen Benthin. -- Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2007. -- 155 stran ; 24 cm. -- (Studien zur internationalen Schulbuchforschung ; Bd. 120)
Brandes, Detlef, 1941-
Cesta k vyhnání 1938-1945 : plány a rozhodnutí o "transferu" Němců z Československa a z Polska / Detlef Brandes ; přeložil Petr Dvořáček. -- V čes. jaz. vyd. 1.. -- Praha : Prostor, 2002. -- 499 s.. -- (Obzor ; 39)
Břeňová, Věra, 1935-
Pražské jaro '68 : bibliografie / Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Jiří Hoppe. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. -- 347 stran ; 24 cm
Bullock, Alan, 1914-2004
Hitler und Stalin : parallele Leben / Allan Bullock ; Aus dem Englischen übertragen von Karl Heinz Siber und Helmut Ettinger. -- Vollständige Taschenbuchausgabe. -- München : Goldmann, 1998. -- 1340 stran : ilustrace
Cisek, Janusz, 1955-
Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych, 1919-1921 = Borders of the Rzeczpospolita and the Polish-Bolshevik conflict in American diplomatic and military reports, 1919-1921 / Janusz Cisek. -- Wydanie 1.. -- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. -- 324 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Societas ; 39)
Česko-saské vztahy v proměnách času = Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit / Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.). -- Dresden : Thelem, 2013. -- 3 svazky : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Deutsche Erinnerungsorte : eine Auswahl / Etienne François, Hagen Schulze, Hrsg.. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2005. -- 549 stran : ilustrace ; 24 cm.. -- (Schriftenreihe ; Band 475)
Die Achtundvierziger : Lebensbilder aus der deutschen Revolution 1848/49 / herausgegeben von Sabine Freitag. -- München : C.H. Beck, [1998]. -- ©1998. -- 354 stran : ilustrace ; 23 cm
Die Flucht : über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten / Stefan Aust, Stephan Burgdorff (Hrsg.). -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2003. -- 237, 32 nečíslovaných stran obrazové přílohy : fotografie, mapy. -- (Schriftenreihe ; Bd. 432)
Die Chronik des Zweiten Weltkriegs / zusammengestellt und bearbeitet von Brigitte Esser und Michael Venhoff ; Mit einer Einleitung von Jost Dülffer. -- 1. Auflage. -- Augsburg : Bechtermünz, 1997. -- 478 stran : ilustrace, fotografie ; 30 cm
Disputed territories and shared pasts : overlapping national histories in modern Europe / edited by Tibor Frank and Frank Hadler. -- Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. -- ©2010. -- xv, 430 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm. -- (Writing the nation)
Fittko, Lisa, 1909-2005
Solidarität unterwünscht : Meine Flucht durch Europa : Erinnerungen 1933-1940 / Lisa Fittko. -- München : Carl Hanser Verlag, 1992. -- 214 stran : ilustrace ; 19 cm
Fox, Thomas C.
Stated memory : East Germany and the Holocaust / Thomas C. Fox. -- Rochester : Camden House, 1999. -- 177 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Studies in German literature, linguistics, and culture)
Fragen an die deutsche Geschichte : Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart : historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin, Katalog / Herausgeber Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn. -- 13. Auflage. -- Bonn : Deutscher Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 1988. -- 496 stran : černobílé ilustrace + 2 volné listy přílohy
  Gerlof, Manuela
Tonspuren : Erinnerungen an den Holocaust im Horspiel der DDR (1945-1989) / Manuela Gerlof. -- Berlin : De Gruyter, 2010. -- xi, 396 stran + 1 CD-ROM. -- (Media and cultural memory ; 12) (Medien und kulturelle Erinnerung, ISSN 1613-8961 ; 12)
Geschichte Südosteuropas : vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart / für das Südost-Institut in Regensburg und für das Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien herausgegeben von Konrad Clewing und Oliver Jens Schmitt ; Redaktion, Peter Mario Kreuter. -- Regensburg : F. Pustet, [2011]. -- ©2011. -- xl, 839 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm
Geschichtswissenschaften : eine Einführung / Herausgegeben von Christoph Cornelissen. -- 3. Auflage. -- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2004. -- ©2000. -- 320 stran
Gil'ferding, Aleksandr Fedorovič, 1831-1872
Istorija baltijskich slavjan : bor'ba slavjan c nemcami na baltijskom Pomor'je v srednije veka / Aleksandr Fedorovič Gil'ferding. -- Reprintnoje izdanije. -- Sankt-Peterburg : SverChovaja Bylina/Mir russkogo slova, 2015. -- ©1874. -- iv, 462, xvii stran. -- (Sberežënnyje stranicy bylogo)
Glotz, Peter, 1939-2005
Vyhnání : české země jako poučný případ / Peter Glotz ; z německého originálu Die Vertreibung přeložil Vladimír Pilát. -- Vydání první. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006. -- 222 stran : fotografie, portréty
Górak, Artur
Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918) / Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec. -- Wydanie drugie. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -- 543 stran : ilustrace ; 24 cm
Held, Joseph
Dictionary of East European history since 1945 / Joseph Held. -- First published. -- London : Mansell, 1994. -- x, 509 stran ; 24 cm
Hud, Bohdan
Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku : zarys historii konfliktów społeczno-etnicznych / Bohdan Hud ; przekład Anna Korzeniowska-Bihun, Mariya Hud. -- Lwów ; Warszawa : Pracownia Wydawnicza, 2013. -- 400 stran
Chtěli jsme být svobodní... : příběhy z Varšavského povstání 1944 / Maciej Ruczaj (ed.). -- Vydání první. -- Polanka nad Odrou : Občanské sdružení PANT, 2015. -- 137 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm + 1 DVD video. -- (Moderní dějiny)
Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej / pod redakcją Jakuba Wojtkowiaka ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. -- Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2015. -- 260 stran ; 24 cm
Jeřábek, Martin, 1977-
Konec demokracie v Rakousku 1932-1938 : politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie / Martin Jeřábek ; [předml. Wilhelm Molterer]. -- 1. vyd.. -- Praha : Dokořán, 2004. -- 255 s. : il. ; 21 cm. -- (Bod)
Kapitoly z britských a amerických dějin : profesoru Martinu Kovářovi k padesátým narozeninám / Stanislav Tumis, Jan Koura a Jaromír Soukup (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 347 stran ; 19 cm. -- (Fontes ; 16. svazek)
Keil, Lars-Broder, 1963-
Deutsche Legenden : vom "Dolchstoß" und anderen Mythen der Geschichte / Lars-Broder Keil, Sven Felix Kellerhoff. -- 1. Auflage. -- Berlin : Ch. Links Verlag, 2002. -- 283 stran : ilustrace ; 21 cm
Klíma, Jan, 1943-
Dějiny Guineje-Bissau / Jan Klíma. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 249 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Kmenta, Jaroslav, 1969-
Český špion Erwin van Haarlem / Jaroslav Kmenta. -- Vydání druhé. -- Praha: JKM, 2010. -- 475 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ; 22 cm
Kozubel, Marek Bogdan
Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914-1920 / Marek Bogdan Kozubel. -- Oświęcim : Napoleon V, 2015. -- 404 stran : ilustrace, fotografie, mapy ; 24 cm
Kriegsende 1945 : Verbrechen, Katastrophen, Befreiungen in nationaler und internationaler Perspektive / herausgegeben von Bernd-A. Rusinek. -- Göttingen : Wallstein Verlag, [2004]. -- ©2004. -- 265 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte ; Bd. 4)
Křížová, Markéta, 1974-
Reyes, emprendedores, misioneros : Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX / Markéta Křížová. -- 1. edición. -- Prague : Karolinum, 2015. -- 303 stran ; 23 cm. -- (Ibero-Americana Pragensia. Supplementum ; 41/2015)
Matyášová, Judita, 1979-
Přátelství navzdory Hitlerovi : osudy českých dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech / Judita Matyášová. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2013. -- 219 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ; 23 cm
Memorialization in Germany since 1945 / edited by Bill Niven and Chloe Paver. -- Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. -- xv, 421 stran : ilustrace ; 25 cm
Moore, Charles, 1956-
Margaret Thatcherová. 1 díl, Dáma se neotáčí / Charles Moore ; z anglického originálu Margaret Thatcher, the authorized biography. Volume one: Not for turning ... přeložili Antonín Hradilek (kap. 13-18, 20, 23, 24), Jiří Zbořil (kap. 1-12, 19, 21, 22, předmluva) a Anna Zbořilová (poděkování, poznámky). -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 875 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Musílek, Martin, 1980-
Patroni, klienti, příbuzní : sociální svět Starého Města pražského ve 14. století / Martin Musílek ; summary do angličtiny přeložila Olga Neumanová. -- Vydání první. -- Praha : Václav Žák - Casablanca, 2015. -- 358 stran : ilustrace, mapy, plány ; 28 cm
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Slovník českých sociologů / Zdeněk R. Nešpor a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2013. -- 467 s. : foto
Nicieja, Stanisław Sławomir, 1949-
Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych / Stanisław Sławomir Nicieja. -- Opole : Wydawnictwo MS, 2012-2015. -- 7 svazků : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Perdue, Peter C., 1949-
China marches west : the Qing conquest of Central Eurasia / Peter C. Perdue. -- First Harvard University Press paperback edition. -- Cambridge ; London : Belknap, 2010. -- xx, 725 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm
Plachý, Jiří, 1975-
Filozofové v battledressech / Jiří Plachý. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010. -- 129 stran : černobílé fotografie, portéty
Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 = Po︠e︡d︡nannj︠a︡ čerez važ︡ku pam'j︠a︡t'. Volyn' 1943 = Reconciliation through difficult remembrance. Volhynia 1943 / pomysł, wybór, redakcja Aleksandra Zińczuk. -- Lublin : Stowarzyszenie Panorama Kultur, 2012. -- 393 stran : iustrace ; 24 cm
Pomian, Krzysztof, 1934-
Krótka historia nierówności między ludźmi na przykładzie Europy / Krzysztof Pomian. -- Kraków ; Warszawa : Instytut Książki, 2015. -- 73 stran
Rychlík, Jan, 1954-
Dějiny Ukrajiny / Jan Rychlík, Bohdan Zilynskyj, Paul Robert Magocsi. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 524 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile, erby ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit = Česko-saské vztahy v proměnách času / Hg. v. Kristina Kaiserová und Walter Schmitz. -- Dresden : Thelem, 2013. -- 3 svazky : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
Szeremietiew, Romuald
Siła złego... : Niemcy-Polska-Rosja / Romuald Szeremietiew. -- Wydanie I.. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2015. -- 521 stran : ilustrace, fotografie (převážně černobílé), mapy
Szymanowski, Maciej, 1966-
Na východ od Západu, na západ od Východu : středoevropské reflexe 1989-2015 / Maciej Szymanowski ; překlad: Lucie Szymanowská. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 222 stran ; 20 cm
Šlosarčík, Ivo, 1974-
Irsko a krize : politika a ekonomika Irské republiky v letech 2008-2014 a jejich evropské souvislosti / Ivo Šlosarčík. -- Vydání první. -- V Praze : Karolinum, 2015. -- 136 stran
The Soviet Union and Eastern Europe / edited by George Schöpflin. -- Revised and updated edition. -- London : Muller, Blond & White, c1986. -- xvii, 637 stran : tabulky, mapy. -- (Handbooks to the modern world)
Urban, Thomas, 1954-
Der Verlust : die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert / Thomas Urban. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2005. -- 223 stran : ilustrace, mapy. -- (Schriftenreihe ; Band 480)
Vurm, Bohumil, 1952-
Krásy a tajemství České republiky - Moravskoslezský kraj / Bohumil Vurm. -- Praha : Praga Mystica, ©2003. -- 147 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimilie, erby ; 23 cm
Wojna, pamięć, tożsamość : o bitwach i mitach bitewnych / pod redakcją Jana M. Piskorskiego. -- Warszawa : Bellona, 2012. -- 478 stran, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 24 cm
Wolf, Christa, 1929-2011
Monsieur - wir finden uns wieder : Briefe 1968-1984 / Christa Wolf, Franz Fühmann ; herausgegeben von Angela Drescher. -- 1. Auflage. -- Berlin : Aufbau-Verlag, 1995. -- 223 stran : ilustrace ; 20 cm
Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu : literatura - język - kultura / redakcja naukowa Zofia Tarajło-Lipowska, Jarosław Malicki. -- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2003. -- 417 stran, 40 nečíslovných stran obrazové přílohy
Zwangsmigration in Europa : zur wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung um die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten / Bernd Faulenbach, Andreas Helle (Hrsg.).. -- 1. Aufl.. -- Essen : Klartext, c2005. -- 111 s. : il. ; 22 cm

9 - Hudba (3)

Zpět

Buda, Andrzej
Historia kultury hip-hop w Polsce : 1977-2013 / Andrzej Buda. -- Głogów : Andrzej Buda Wydawnictwo Niezależne, 2013. -- ©2001. -- 416 stran : ilustrace ; 22 cm
Idzikowska-Czubaj, Anna
Rock w PRL-u : o paradoksach współistnienia / Anna Idzikowska-Czubaj. -- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. -- 354 stran, [25] stran obrazové přílohy : ilustrace, fotografie ; 24 cm
Naryškina, Tat'jana
Russkije narodnyje instrumenty / Tat'jana Naryškina. -- Sank-Peterburg : Mir russkogo slova, 2014. -- 165 stran : ilustrace, noty+ 1 CD

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (21)

Zpět

Adam, Jean-Michel, 1947-
Genres de récits : narrativité et généricité des textes / Jean-Michel Adam. -- Louvain-la-Neuve : L'Harmattan-Academia, [2011?]. -- 323 stran ; 22 cm. -- (Sciences du langage : carrefours et points de vue ; 4)
Básně a místa : eseje o poezii / Josef Hrdlička, Klára Soukupová, Michal Špína (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Radioservis, a.s., 2015. -- 315 stran ; 22 cm + 1 CD
Epos Zeitgeschichte : Romane des 20. Jahrhunderts in zeithistorischer Sicht : 10 Essays fur den 100. Band / herausgegeben von Johannes Hurter und Jurgen Zarusky. -- München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010. -- 2010. -- 197 stran. -- (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte, ISSN 0506-9408 ; Band 100)
Hodek, Břetislav, 1924-2007
Anglicko-český & česko-anglický studentský slovník / Břetislav Hodek a kolektiv. -- Voznice : Leda, 2005. -- 9, 656, 43 stran ; 13 cm. -- (Alfa)
Hrdlička, Milan, 1960-
Vo vobecný češtině a jiné příběhy / Milan Hrdlička. -- Vydání v tomto souboru první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. -- 266 stran ; 21 cm
Jelínková, Eva, 1979-
Echa expresionismu : recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910-1930) / Eva Jelínková. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. -- 405 stran ; 19 cm. -- (Mnemosyne)
Koblížek, Tomáš, 1982-
Interpretační sémantika : úvod do textové teorie Françoise Rastiera / Tomáš Koblížek. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. -- 202 stran. -- (Mnemosyne ; 13. svazek)
Matúšová, Jana, 1960-
Německá vlastní jména v češtině / Jana Matúšová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 318 stran : mapy, faksimile
Moretti, Franco, 1950-
Distant reading / Franco Moretti. -- First published. -- London ; New York : Verso, 2013. -- 244 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
Moretti, Franco, 1950-
Modern epic : the world-system from Goethe to García Márquez / Franco Moretti ; translated by Quintin Hoare. -- London ; New York : Verso, 1996. -- xii, 256 stran ; 24 cm
Moretti, Franco, 1950-
The bourgeois : between history and literature / Franco Moretti. -- First paperback edition. -- London New York : Verso, 2014. -- ©2013. -- 203 stran : ilustrace ; 22 cm
Nazwa dokumentem przeszłości regionu : tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi / redakcja Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wojciech Kucharski. -- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut", Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. -- 481 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Spotkania Dolnośląskie ; t. 5)
Ratti, Manav
The postsecular imagination : postcolonialism, religion, and literature / Manav Ratti. -- First issued in paperback. -- New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. -- ©2013. -- xxviii, 240 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Routledge research in postcolonial literatures ; 45)
Siedlecka, Joanna, 1949-
Biografie odtajnione : z archiwów literackich bezpieki / Joanna Siedlecka. -- Wydanie I.. -- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2015. -- 427 stran : černobílé fotografie
Sobieska, Anna
Dzieci Hagar : literackie wizerunki Romów/Cyganów : studia imagologiczne / Anna Sobieska. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Oficyna 21, 2015. -- 324 stran : černobílé ilustrace
Šaur, Vladimír, 1937-2014
Pravidla českého pravopisu : s výkladem mluvnice / Vladimír Šaur. -- Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. -- 456 stran
Šrámek, Petr, 1973-
Pod cizím nebem bloudili jsme spolu : (rozpravy s básníky devadesátých let) / Petr Šrámek & kol.. -- Vydání první. -- V Praze : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009. -- 136 stran : portréty ; 19 cm
Šterbáková, Daniela, 1985-
Myslet : komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda / Daniela Šterbáková ; ze slovenštiny přeložila Kateřina Kutarňová. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 99 stran. -- (Trivium ; 10. svazek)
Urbanowski, Maciej, 1965-
Prawą stroną literatury polskiej : szkice i portrety / Maciej Urbanowski. -- Wydanie II poprawione i poszerzone. -- Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2015. -- 406 stran : černobílé fotografie
Vichnar, David, 1983-
Subtexts / David Vichnar. -- 1st ed.. -- Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. -- 135 stran. -- (Litteraria Pragensia books)
Wolf, Christa, 1929-2011
Monsieur - wir finden uns wieder : Briefe 1968-1984 / Christa Wolf, Franz Fühmann ; herausgegeben von Angela Drescher. -- 1. Auflage. -- Berlin : Aufbau-Verlag, 1995. -- 223 stran : ilustrace ; 20 cm

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (8)

Zpět

Meždunarodnaja konferencija "Jevropejskij sojuz i Respublika Belarus': perspektivy sotrudničestva" : katalog belorusskich ekspertov v oblasti jevropejskich issledovanij - učastnikov konferencii otvetstvennyj za vypusk N.G. Ščerbakova. -- Naučnoje izdanije. -- Minsk : Izdatel'skij centr BGU, 2014. -- 86 stran
Břeňová, Věra, 1935-
Pražské jaro '68 : bibliografie / Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Jiří Hoppe. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. -- 347 stran ; 24 cm
Černý, Michal, 1987-
Informace jako antropologický fenomén / Michal Černý. -- Brno : Flow, 2015. -- 99 stran : ilustrace, tabulka ; 25 cm
Design, innovation, participation : Bobcatsss 2015 proceedings & abstracts / editors Pavla Minaříková, Lukáš Strouhal. -- Brno : Flow, 2015. -- 331 stran : ilustrace
Library analytics and metrics : using data to drive decisions and services / edited by Ben Showers. -- London : Facet Publishing, 2015. -- xxi, 176 stran : grafy, tabulky, obrázky
Švec, Štefan, 1978-
Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) / Štefan Švec. -- Vydání 1.. -- Praha : Karolinum ; Národní muzeum, 2014. -- 707 stran : ilustrace
Tenglerová, Hana
Postavení žen v české vědě : monitorovací zpráva za rok 2014 / Autorka: Hana Tenglerová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v. i., 2015. -- 63 stran : ilustrace, grafy ; 30 cm
The frontiers of ancient science : essays in honor of Heinrich von Staden / edited by Brooke Holmes and Klaus-Dietrich Fischer ; with the assistance of Emilio Capettini. -- Berlin : De Gruyter, 2015. -- xxi, 754 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Beiträge zur Altertumskunde, ISSN 1616-0452 ; Band 338)

13 - Matematika (2)

Zpět

Hair, Joseph F., 1944-
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) / Joseph F. Hair, Kennesaw State University, G.Tomas M. Hult, Michigan State University, East Lansing, Christian M. Ringle, Technical University of Hamburg-Harburg, Germany, Marko Sarstedt, Otto-von-Guericke University, Magdeburg. -- Los Angeles : Sage, [2014]. -- ©2014. -- xvi, 307 stran : ilustrace, grafy, tabulky
Haviger, Jiří, 1972-
Metody detekce prototypických lemmat : srovnávací studie exploračních metod aplikovaných na popisy kategorie "rodina" / Jiří Haviger. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 87 stran : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm. -- (Recenzované monografie)

14 - Lékařství (8)

Zpět

Ancient concepts of the Hippocratic : papers presented at the XIIIth International Hippocrates Colloquium, Austin, Texas, August 2008 / edited by Lesley Dean-Jones and Ralph M. Rosen. -- Leiden ; Boston : Brill, [2016]. -- vii, 474 stran. -- (Studies in ancient medicine, ISSN 0925-1421 ; volume 46)
Enthoven, Alain C., 1930-
Health plan : the only practical solution to the soaring cost of medical care / Alain C. Enthoven. -- Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1980. -- xxv, 196 stran : ilustrace ; 25 cm
Feldstein, Paul J., 1933-
Health policy issues : an economic perspective on health reform / Paul J. Feldstein. -- Arlington : AUPHA Press ; Ann Arbor : Health Administration Press, 1994. -- xvi, 321 stran : ilustrace ; 23 cm
Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice / [překlad Karel Tauchmann]. -- 1. vydání. -- Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. -- 62 stran ; 30 cm
Jedličková, Anetta
Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva / Anetta Jedličková. -- Vydání I.. -- V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. -- 255 stran : barevné ilustrace ; 19 cm
Social work and health care policy / edited by Doman Lum. -- Totowa : Allanheld, Osmun, 1982. -- xvi, 224 stran : ilustrace ; 24 cm
Takács, Lea
Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví : kvalita perinatální péče očima rodiček : zpráva z výzkumu / Lea Takács, Jitka Seidlerová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. -- 119 stran : ilustrace, grafická znázornění ; 22 cm
  Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : Česká republika / Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ; Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ; Úřad vlády ČR.. -- 2001-. -- Praha : Úřad vlády ČR, 2002-. -- sv. : ilustrace, tabulky, mapy

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (97)

Zpět

Alemann, Ulrich von, 1944-
Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschalnd / Ulrich von Alemann. -- Lizensausgabe. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2003. -- 240 stran. -- (Schriftenreihe ; Bd. 395)
Allern, Elin Haugsgjerd
After the mass party : continuity and change in political parties and representation in Norway / Elin Haugsgjerd Allern, Knut Heidar, and Rune Karlsen. -- Lanham : Lexington Books, [2016]. -- xvii, 149 stran : grafy, tabulky
Avrutin, Eugene M.
Jews and the imperial state : identification politics in tsarist Russia / Eugene M. Avrutin. -- Ithaca : Cornell University Press, 2010. -- xi, 216 stran ; ilustrace, 25 cm
Bach, Daniel,
Regionalism in Africa : genealogies, institutions and trans-state networks / Daniel C. Bach. -- Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, [2016]. -- xvii, 197 stran. -- (Routledge studies in African politics and international relations)
Balík, Stanislav, 1978-
Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 / Stanislav Balík a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. -- 279 s., viii s. barev. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 21 cm. -- (Srovnávací politologie ; sv. č. 12)
Bieleń, Stanisław, 1953-
Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej / Stanisław Bieleń. -- Warszawa : "Aspra-JR", 2006. -- 421 stran ; 24 cm
Bjork, Rebecca S., 1961-
The strategic defense initiative : symbolic containment of the nuclear threat / Rebecca S. Bjork. -- Albany : State University of New York Press, ©1992. -- xi, 182 stran ; 24 cm. -- (SUNY series in the making of foreign policy)
Blue-collar workers in Eastern Europe / edited by Jan F. Triska, Charles Gati. -- London : George Allen & Unwin, 1981. -- xvi, 302 stran : tabulky
Bochin, Michal
Politický systém ako kategória politických vied / Michal Bochin, Jozef Polačko. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. -- 542 stran ; 24 cm
Cabada, Ladislav, 1973-
Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu / Ladislav Cabada a kol.. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Čeněk, 2006. -- 223 s.
Cabada, Ladislav, 1973-
Současná komparativní politologie : klíčové koncepty / Ladislav Cabada, Jakub Charvát, Ondřej Stulík. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; 2015 Praha : Metropolitní univerzita Praha,. -- 319 stran : tabulky
Cacciari, Massimo, 1944-
Europe and empire : on the political forms of globalization / Massimo Cacciari ; edited by Alessandro Carrera ; translated by Massimo Verdicchio. -- First edition. -- New York : Fordham University Press, [2016]. -- ©2016. -- viii, 199 stran. -- (Commonalities)
Carrier, Martin, 1975-
Executive politics in semi-presidential regimes : power distribution and conflicts between presidents and prime ministers / by Martin Carrier. -- Lanham : Lexington Books, 2016. -- ix, 163 stran. -- (Russian, Eurasian, and Eastern European politics)
Ciesielski, Stanisław, 1954-
Terror na co dzień : polityka represyjna w ZSRR 1945-1953 / Stanisław Ciesielski. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. -- 313 stran
Clark, Eric, 1937-
Corps diplomatique / Eric Clark. -- London : Allen Lane, 1973. -- 276 stran 23 cm
Conceptualising comparative politics / edited by Anthony Petros Spanakos and Francisco Panizza. -- New York ; London : Routledge, 2015. -- xvi, 256 stran. -- (Conceptualising comparative politics: polities, peoples, and markets)
Czachor, Rafał
Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej : wstęp do badań / Rafał Czachor. -- Wrocław : Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski, 2015. -- 304 stran : grafy. -- (Bibliotek Instytutu Polsko-Rosyjskiego ; nr. 8)
Daňková, Šárka, 1977-
RAF - Frakce Rudé armády : tři generace teroristů / Šárka Daňková. -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. -- 199 stran : ilustrace, portréty ; 20 cm. -- (Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 32)
Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert : Analysen - Quellen - didaktische Hinweise / Ursula A.J. Becher, Włodzimierz Borodziej, Robert Maier (Hrsg.). -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. -- 432 stran, 8 stran nečíslované obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm. -- (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung ; Band 82/C) (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung ; Band 456)
Eastern Europe in the 1980s / edited by Stephen Fischer-Galati. -- Boulder : Westview Press ; London : Croom Helm, 1981. -- xvii, 291 stran : tabulky ; 24 cm
East-West relations and the future of Eastern Europe : politics and economics / edited by Morris Bornstein, Zvi Gitelman, and William Zimmerman. -- London : Allen & Unwin, 1981. -- x, 301 stran : tabulky, grafy ; 24 cm
Emilewicz, Jadwiga
Reformers and politicians : the power play for the 1998 reform of public administration in Poland, as seen by its main players / Jadwiga Emilewicz, Artur Wołek. -- 3rd revised edition. -- Warsaw : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2002. -- 247 stran ; 21 cm
Evropská lokální politika / Petr Jüptner, Martin Polinec, Kamil Švec a kol. ; recenzent Lukáš Valeš. -- Praha : Petr Jüptner ve spolupráci s Institutem politologických studií FSV UK, 2007. -- 251 s. : tab. ; 21 cm
Evropská lokální politika. 2 / Petr Jüptner, Martin Polinec a kol. ; recenzenti Vlastimil Fiala, Lukáš Valeš. -- Vyd. 1.. -- Praha : Institut politologický studií FSV UK, 2009. -- 413 s. : tab. ; 21 cm
Frankl, Michal, 1974-
Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 339 stran. -- (Židé - dějiny - pamět ; svazek 02.)
Geopolitics and security in the Arctic : regional dynamics in a global world / edited by Kristine Offerdal and Rolf Tamnes. -- Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2014. -- xiv, 184 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Routledge global security studies)
Górak, Artur
Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918) / Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec. -- Wydanie drugie. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -- 543 stran : ilustrace ; 24 cm
Great powers and geopolitics : international affairs in a rebalancing world / Aharon Klieman, editor. -- Cham : Springer, 2015. -- x, 264 stran : grafy. -- (Global Power Shift)
Hacke, Christian, 1943-
Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland : von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder / Christian Hacke ; mit einem Vorwort von Gordon A. Craig. -- Aktualisierte Neuausgabe. -- Franfurt am Main ; Berlin ; Wien : Ullstein, 2003. -- 652 stran : černobílé fotografie. -- (Ullstein Buch. ; 36391)
Hale, Henry E., 1966-
Patronal politics : Eurasian regime dynamics in comparative perspective / Henry E. Hale, George Washington University. -- New York : Cambridge University Press, 2015. -- xvii, 538 stran ; 24 cm. -- (Problems of international politics)
Hauser, Przemysław, 1942-
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej / Przemysław Hauser. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. -- 478 stran : ilustrace ; 24 cm
Herpen, Marcel van, 1945-
Putin's propaganda machine : soft power and Russian foreign policy / Marcel H. Van Herpen. -- Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. -- xvi, 317 stran
Heywood, Andrew, 1952-
Political ideologies : an introduction / Andrew Heywood. -- Third edition. -- Basingstoke : Palgrave, 2003. -- xviii, 382 stran
Higate, Paul
Insecure spaces : peacekeeping, power and performance in Haiti, Kosovo and Liberia / Paul Higate & Marsha Henry. -- London ; New York : Zed Books : 2009. -- Distributed in the USA exclusively by Palgrave Macmillan. -- x, 189 stran : ilustrace, mapy ; 23 cm.
Hloušek, Vít, 1977-
Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020 / Vít Hloušek, Vlastimil Havlík, Vratislav Havlík, Petr Kaniok, Ondřej Mocek. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury ;, Masarykova univerzita, 2015. -- 239 stran
Hnízdo, Bořivoj, 1952-
Mezinárodní perspektivy politických regionů / Bořek Hnízdo. -- Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. -- 121 s.
Chapoutot, Johann, 1978-
Wiek dyktatur : faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945) / Johann Chapoulot ; przełożil Andrzej Purchla. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. -- 275 stran ; 22 cm
Chatterjee, Partha, 1947-
Lineages of political society : studies in postcolonial democracy / Partha Chatterjee. -- New York : Columbia University Press, 2011. -- xiv, 278 stran: ilustrace ; 21 cm. -- (Cultures of history)
Chryščènne nacyì : masavyja akcyì 1988-2009 / pad ahul'naj rèdaicyjaj Valera Bulhakava, Andrèja Dyn'ko. -- Vìl'nja : Ìnstytut belarusìstykì ; Belastok ; Belaruskaje hìstaryčnaje tavarystva ; Mìnsk ; Palìtyčnaja sfera, 2011. -- 574 stran : ilustrace, grafy, fotografie ; 24 cm
Innerarity, Daniel
La política en tiempos de indignación / Daniel Inneratity ; prólogo de Josep Ramoneda. -- Tercera edición. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2015. -- 357 stran
Jabłoński, Andrzej
Politický marketing : úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol. ; [z polského orig. ... přel. Lubomír Kopeček]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Barrister & Principal, 2006. -- 203 s. : graf., tab.
Jeřábek, Martin, 1977-
Srovnání politických systémů Německa a Rakouska : institucionální a systémové ukotvení / Martin Jeřábek a kol.. -- 1. vydání. -- Plzeň : ADELA, 2010. -- 215 stran ; 21 cm
Jouvenel, Bertrand de, 1903-1987
Traktat o władzy / Bertrand de Jouvenel ; przekład Krzystof Śledziński. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Fijorr Publishing, 2013. -- 418 stran
Jura, Grzegorz L.
Filozofia zamachu stanu w XXI wieku / Grzegorz L. Jura. -- Wydanie pierwsze. -- Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2013. -- 359 stran. -- (Fundamenta. Studia z historii i filozofii ; t. LXXVI)
Kmenta, Jaroslav, 1969-
Český špion Erwin van Haarlem / Jaroslav Kmenta. -- Vydání druhé. -- Praha: JKM, 2010. -- 475 stran : ilustrace, portréty, faksimilie ; 22 cm
Knowing governance : the epistemic construction of political order / edited by Jan-Peter Voss, Richard Freeman. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. -- xiii, 300 stran. -- (Palgrave studies in science, knowledge and policy)
Kolendo, Ireneusz T.
Unia polsko-czechosłowacka : projekt z lat 1940-1943: ukochane dziecko premiera gen. Władysława Sikorskiego / Ireneusz T. Kolendo. -- Wydanie 1.. -- Łódź : "Księż yMłyn" Dom Wydawniczy, 2015. -- 418 stran : fotografie ; 24 cm. -- (Zakręty Historii)
Kopeček, Lubomír, 1975-
Politické strany na Slovensku 1989 až 2006 / Lubomír Kopeček. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. -- 627 s. ; 21 cm. -- (Politologická řada ; sv. 23)
Korte, Karl-Rudolf, 1958-
Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland / Karl-Rudolf Korte. -- 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage. -- Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2005. -- 144 stran : ilustrace. -- (Zeitbilder ; Band 2)
Kostelecký, Tomáš, 1965-
Geografie výsledků parlamentních voleb: vzorce volebního chování v Česku 1992-2013 / Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon. -- Vydání první. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 209 stran : grafy, mapy, tabulky
Lebedová, Eva, 1981-
Od lokálních mítinků k politickému marketingu : teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní / Eva Bradová ; Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2005. -- 106 s. : graf., tab.. -- (Monografie ; sv. 14)
Litera, Bohuslav, 1950-
Cesta na výsluní : zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945 / Bohuslav Litera. -- První vydání. -- Praha : Dokořán, 2015. -- 318 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Machiavelliho Vladař : nové umění politiky / sestavili Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka ; z francouzského originálu Machiavel. "Le prince" ou le nouvel art politique ... přeložil Martin Pokorný. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 175 stran ; 21 cm. -- (Filosofické interpretace ; svazek 5)
McFaul, Michael, 1963-
Advancing democracy abroad : why we should and how we can / Michael McFaul. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers ; Stanford : In cooperation with Hoover Institution, Stanford University, 2010. -- Distributed by National Book Network. -- xi, 287 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Hoover studies in politics, economics, and society)
Meždunarodnaja konferencija "Jevropejskij sojuz i Respublika Belarus': perspektivy sotrudničestva" : sbornik materialov = International conference "The European union and Republic of Belarus: getting closer for better future" : conference proceedings / otvetstvennyj za vypusk N.G. Ščerbakova. -- Naučnoje izdanije. -- Minsk : Izdatel'skij centr BGU, 2014. -- 414 stran
Milne, R. S. (Robert Stephen), 1919-
Singapore : the legacy of Lee Kuan Yew / R. S. Milne and Diane K. Mauzy. -- Boulder : Westview Press, 1990. -- xi, 217 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Westview profiles. Nations of contemporary Asia)
Mlejnek, Josef, 1969-
Postavení hlavy státu v postkomunistických zemích : od pádu komunismu v roce 1989 do roku 2010 / Josef Mlejnek a kolektiv. -- Vyd. 1.. -- Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011. -- 351 s. : il. ; 21 cm
Moore, Charles, 1956-
Margaret Thatcherová. 1 díl, Dáma se neotáčí / Charles Moore ; z anglického originálu Margaret Thatcher, the authorized biography. Volume one: Not for turning ... přeložili Antonín Hradilek (kap. 13-18, 20, 23, 24), Jiří Zbořil (kap. 1-12, 19, 21, 22, předmluva) a Anna Zbořilová (poděkování, poznámky). -- Vydání první. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 875 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Náboženství a národ: Češi, Němci a Slováci ve 20. století / Kristina Kaiserová, Eduard Nižňanský a Martin Schulze Wessel (eds.). -- Ústí nad Labem : pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků vydává nakladatelství Kristina Kaiserová - albis international, 2015. -- 165 stran ; 23 cm
Nálevka, Vladimír, 1941-2010
Světová politika ve 20. století. 2 / Vladimír Nálevka. -- 1. vyd.. -- Praha : Skřivan ml., 2000. -- 287 s. : fot.
Neubert, Ehrhart, 1940-
Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989 / Ehrhart Neubert. -- 2. durchgesehene und erweiterte sowie korrigierte Auflage. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000. -- 969 stran, XL stran obrazové přílohy. -- (Schriftenreihe ; 346)
Newman, Bruce I., 1953-
The marketing of the president : political marketing as campaign strategy / Bruce I. Newman. -- Thousand Oaks : Sage Publications, 1994. -- xvii, 165 stran : ilustrace ; 24 cm
Niederhut, Jens, 1975-
Die Reisekader : Auswahl und Disziplinierung einer privilegierten Minderheit in der DDR / Jens Niederhut. -- Leipzig : Evangelische Verlaganstalt, 2005. -- 151 stran : ilustrace ; 19 cm. -- (Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ; 4)
Opatrný, Josef, 1945-
Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989 / coordinador Josef Opatrný. -- 1a edición. -- Praga : Karolinum, 2015. -- 239 stran. -- (Ibero-Americana Pragensia. Supplementum ; 2015/40)
Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století / John Ramsden (ed.) ; přeložili Aleš Skřivan, Aleš Skřivan jr., Martin Kovář, Olga Kovářová, Václav Hořčička, František Stellner, Šárka Stellnerová. -- V českém jazyce vydání první. -- Praha : Prostor, 2006. -- 944 stran ; 24 cm. -- (Obzor ; sv. 68)
Pantelejev, M. M.
Konspekt lekcij po predmetu "Politologija" : [dlja studentov bakalavriata MARCHI (Gosudarstvennoj akademii)] / M.M. Pantelejev. -- Moskva : Kjug, 2015. -- 68 stran
Parties without partisans : political change in advanced insustrial democraties / edited by Russell J.Dalton and Martin P. Wattenberg. -- 1st publ. in pbk.. -- New York : Oxford University Press, 2002. -- xiv, 314 s. : tab.. -- (Comparative politics)
Petrov, N. V. (Nikita Vasil'jevič)
Nowy ład Stalina : sowietyzacja Europy 1945-1953 / Nikita Pietrow. -- Warszawa : Demart, 2015. -- ©2011. -- 327 stran : černobílé fotografie
Prášil, Jan
Zahraniční politika Německa na začátku 21. století / Jan Prášil a kol.. -- Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, 2011. -- 163 s. ; 21 cm
Rok sedmý : Václav Klaus 2009 : [projevy, články, eseje] /. -- Vyd. 1.. -- Praha : Knižní klub, 2010. -- 404 stran, [46] stran barevých obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 22 cm
Rosja i jej sąsiedzi : studia i szkice / redakcja naukowa Sylwester Gardocki. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. -- 256 stran : ilustrace ; 23 cm
Ross, Ashley D.
Local disaster resilience : administrative and political perspectives / Ashley D. Ross. -- First issued in paperback. -- London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. -- ©2014. -- xvi, 281 stran : grafy, tabulky. -- (Routledge research in public administration and public policy ; 9)
  Rozvoj bydlení / editor Alois Andrle. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj bydlení, 2003. -- 145 stran : grafy, tabulky
Ryšavý, Dan, 1971-
Na/O kraji : kraje a jejich představitelé 2000-2013 / Dan Ryšavý, Daniel Čermák, Michal Illner, Josef Bernard, Petr Vašát. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 213 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studie ; 117. svazek)
Říchová, Blanka, 1958-
Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 251 stran : tabulky, grafy ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 65. svazek)
Říchová, Blanka, 1958-
Vládní modely v parlamentních systémech : (Nizozemsko, Švédsko, Itálie, Španělsko, Slovensko a Mauretánie) / Blanka Říchová a kol.. -- Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006. -- 201 stran : tabulky
Scarrow, Susan E.
Parties and their members : organizing for victory in Britain and Germany / Susan E. Scarrow. -- Reprint. -- New York : Oxford University Press, 2005. -- ©1995. -- vii, 277 stran : ilustrace ; 23 cm.. -- (Comparative European politics)
Shevel, Oxana
Migration, refugee policy, and state building in postcommunist Europe / Oxana Shevel, Tufts University. -- New York : Cambridge University Press, 2011. -- xv, 287 stran : ilustrace ; 24 cm
Schmidt, Manfred G., 1948-
Das politische System Deutschlands : Institutionen, Willensbildung und Politikfelder / Manfred G. Schmidt. -- Lizensausgabe. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2008. -- ©2007. -- 550 stran : tabulky. -- (Bundeszentrale für politische Bildung. Schriftenreihe ; Band 600)
Skálová, Ivana, 1971-
Podíl Bulharska na potlačení Pražského jara 1968 / Ivana Skálová. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2005. -- 93 stran : faksimile, mapy. -- (Sešity Ústavu českých dějin UK FF. Řada B ; sv. 2)
Skřivan, Aleš, 1944-
Evropská politika 1648-1914 / Aleš Skřivan. -- [1. vyd.]. -- Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan, ml., 1999. -- 272 s.
Sokolov, Michail, 1962-
Soblazn aktivizma : russkaja respublikansko-demokratičeskaja emigracija 20-30-ch gg. XX veka i OGPU SSSR / Michail Sokolov. -- Moskva : Azbukovnik, 2011. -- 549 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 23 cm
State modernization and decentralization - implications for education and training in public administration : selected Central European and global perspectives / edited by Allan Rosenbaum and L'udmila Gajdošová. -- Bratislava : NISPAcee, 2003. -- xiii, 178 stran : ilustrace, tabulky
Strategic regions in 21st century power politics: zones of consensus and zones of conflict / edited by Martin Riegl, Jakub Landovský and Irina Valko. -- First published. -- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. -- xi, 268 stran : ilustrace, mapy ; 22 cm
Systemic and non-systemic opposition in the Russian federation : civil society awakens? / Edited by Cameron Ross, University of Dundee, UK. -- Farnham, Surrey : Ashgate Publishing Limited, [2015]. -- ©2015. -- x, 219 stran ; 24 cm. -- (Post-soviet politics)
Szlak do wolności : XXV lat solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej : Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 7-8 października 2006 / [redakcja Maciej Zalewski]. -- Wrocław : ATUT, 2007. -- 209 stran, [8] stran obrazové přílohy ilustrace ; 21 cm
Šlouf, Jakub, 1982-
Spřízněni měnou : genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 / Jakub Šlouf. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. -- 382 stran : ilustrace. -- (Fontes ; 17. svazek)
Ten Brink, Tobias,
Global political economy and the modern state system / by Tobias ten Brink ; translated by Jeff Bale. -- Leiden : Brill, 2014. -- 2014. -- xvii, 272 stran. -- (Historical Materialism Book Series, ISSN 1570-1522 ; Volume 63)
The Balkans in the Cold War : Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet conflict / edited by Vojislav G. Pavlović. -- Belgrade : Institute for Balkan Studies of Serbian Academy of Sciences and Arts, 2011. -- 329 stran : mapy ; 24 cm. -- (Special editions / Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; 116)
   The education and training of public servants : proceedings from the first summer seminar held in Portoroz, Slovenia, August 29- September 4, 1994 / edited by Jak Jabes, SIGMA and University of Ottawa, Stephen  McCormick, National Civic League and Academia Istropolitana. -- Bratislava : NISPAcee, 1995. -- 95 stran
   The role of police forces in combating racism and xenophobia : international symposium held from October 18 - 22, 1999 : lectures and presentations / editors Ladislava Tejchmanová, Lenka Holanová, Anděla  Vaněčková. -- Prague : Ministry of the Interior of the Czech Republic, 2000. -- 231 stran : fotografie
Turkowski, Romuald, 1951-
Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989. Część II, Od schylku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystenciji na Zachodzie / Romuald Turkowski. -- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013. -- 442 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Vielhaber, Barbara
Mitgliederpartei oder professionelle Wählerpartei : Abgeordnetenbefragung zum Parteiwandel in CDU und SPD / Barbara Vielhaber. -- Wiesbaden : Springer VS, [2015]. -- 233 stran : grafy ; 21 cm. -- (Springer VS research)
Vodička, Karel, 1949-
Politický systém České republiky : historie a současnost / Karel Vodička, Ladislav Cabada. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2003. -- 351 s. : il., tab., grafy
Volební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání / Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol.. -- Dobrá Voda : Čeněk, 2004. -- 485 s. ; 21 cm. -- (Vysokoškolské učebnice)
Vymětal, Petr
V čím zájmu? : jak funguje lobbing / autor: Petr Vymětal, s přispěním Radima Bureše, Ivany Dufkové, Adama Nováka a Terezy Zběžkové. -- Praha : Transparency International - Česká republika, o.p.s., [2014]. -- ©2014. -- 36 stran : ilustrace ; 30 cm
Wood, John R., 1940-
Diplomatic ceremonial and protocol : principles, procedures & practices / John R. Wood, Jean Serres. -- London : Macmillan, 1970. -- xviii, 378 stran, 24 cm

16 - Právo (10)

Zpět

Pracovní podmínky a sociální dialog : výklad některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány : studie založená na výkladu článků 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva. -- Vydání první. -- Praha : JAN, 2000. -- 111 stran
Státnost česká a československá - tradice a kontinuita : příspěvky přednesené na vědecké konferenci konané ve dnech 4. - 5.6. 1998 v Zahrádkách. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 1999. -- 261 stran. -- (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, ISSN 0323-0619 ; 1999/1-2)
Boukalová, Hedvika, 1979-
Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie / Hedvika Boukalová. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. -- 157 stran : ilustrace. -- (Humanitas ; sv. 4)
  Myslil, Stanislav, 1930-
Diplomatické styky a imunity : se zvláštním zřetelem k výsledkům Vídeňské kodifikační konference konané v roce 1961 / Stanislav Myslil. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. -- 395 stran
Pieters, Danny, 1956-
Introduction into the social security law of the member states of the European Community / Danny Pieters ; in cooperation with Gabriel Amitsis ... [et al.]. -- Second edition. -- Antwerp : Maklu ; Brussel : Bruylant, 1993. -- 237 stran ; 24 cm
Rážová, Eva
Ústavní sociální péče : komentář k právním předpisům (podle právního stavu k 1.12.1998) / [Eva Rážová, Jarmila Králová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. -- 254 stran ; 21 cm
Simplification and systematisation of social protection rules / editor Konstantinos Kremalis, Professor at Athens University ; assistant editor Efstathia Kalantzi, Attorney-at-law. -- Athens ; Komotini : Ant. N. Sakkoulas Publishers, 1996. -- 245 stran. -- (Publishing series University Research Institute of Social Insurance, Health and Assistance ; 1b)
Spencer, Sarah
Age equality comes of age : delivering change for older people / Sarah Spencer and Sandra Fredman. -- London : Institute for Public Policy Research, 2003. -- v, 122 stran : tabulky ; 30 cm
  The constitutional foundations of the Czechoslovak Federation : the constitution of the Czechoslovak Socialist Republic, the constitutional act concerning the Czechoslovak Federation, the constitutional Act concerning the status of ethnic groups in the Czechoslovak Socialist Republik / introduction by Jiří Grospič. -- Prague : Orbis, 1973. -- 145, [2] stran ; 8°
The europeanization of gender equality policies : a discursive-sociological approach / edited by Emanuela Lombardo, Maxime Forest. -- First published. -- Basingstoke ; : Palgrave Macmillan, New York :, 2012. -- xix, 242 stran : ilustrace, tabulky. -- (Gender and politics series)

17 - Psychologie (1)

Zpět

Benjafield, John G., 1941-
Psychology : a concise history / John G. Benjafield. -- First edition. -- Don Mills : Oxford University Press, 2012. -- viii, 142 stran : ilustrace ; 21 cm

18 - Sociologie (94)

Zpět

Doživotní trest : zpráva Evropského centra pro práva Romů : romské děti v ústavní péči v České republice : červen 2011. -- Budapešť : Evropské centrum pro práva Romů, 2011. -- 48 stran : grafy
Social insurance in the Czech Republic : pension and sickness insurance : main trends up to 2001 and the law at 1 January 2002. -- First edition. -- Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2002. -- 82 stran : ilustrace ; 22 cm
50 Jahre Adalbert Stifter Verein 1947-1997. -- München : Adalbert Stifter Verein, 1998. -- 213 stran : ilustrace ; 23 cm
Hart und Zart : Frauenleben 1920-1970. -- Berlin : Elefanten Press, 1990. -- 492 stran : černobílé ilustrace ; 28 cm. -- (EP ; 351)
After the fall : the human impact of ten years of transition / The Monee Project. -- Florence : UNICEF Innocenti Research Centre, 1999. -- 33 stran : grafy
Andersson, Ruben, 1977-
Illegality, inc. : clandestine migration and the business of bordering Europe / Ruben Andersson. -- Oakland : University of California Press, [2014]. -- ©2014. -- xvii, 338 stran ; 24 cm. -- (California series in public anthropology ; 28)
Assmann, Aleida, 1947-
Der lange Schatten der Vergangenheit : Erinnerungskultur und Geschichtspolitik / Aleida Assmann. -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2007. -- 320 stran ; 22 cm
Bastow, Simon
The impact of the social sciences : how academics and their research make a difference / Simon Bastow, Patrick Dunleavy, Jane Tinkler ; with involvement from Raphaëlle Bisiaux ... [et al.]. -- London : SAGE, 2014. -- xvii, 320 stran : ilustrace
Bera, Ryszard
Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych" / Ryszard Bera, Mariusz Korczyński. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. -- 288 stran : grafy, tabulky
Besteman, Catherine Lowe,
Making refuge : Somali Bantu refugees and Lewiston, Maine / Catherine Besteman. -- Durham : Duke University Press, 2016. -- xvi, 336 stran : ilustrace. -- (Global insecurities)
Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce / redakcja naukowa Ewa Nowicka. -- Wydanie 1.. -- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. -- 152 stran ; 24 cm. -- (Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Boček, Jan, 1950-
Studentské nadace v Království českém od roku 1583 do roku 1904 / Jan Boček. -- Praha : J. Boček, 2013. -- 399 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 31 cm
Bronson, Denise E.
Finding and evaluating evidence : systematic reviews and evidence-based practice / Denise E. Bronson, Tamara S. Davis. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2012. -- 103 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Pocket guides to social work research methods)
Brunnbauer, Ulf, 1970-
Globalizing Southeastern Europe : emigrants, America, and the state since the late nineteenth century / Ulf Brunnbauer. -- Lanham : Lexington Books, 2016. -- xvii, 357 stran : ilustrace
Budilová, Alena
Dítě v sociálním zabezpečení se zaměřením na činnost posudkové služby : [stav k 1.6.1999] / Alena Budilová, Štefan Čulík, Jiří Šolc. -- Vydání 1.. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v nakladatelství JAN, 1999. -- 80 stran. -- 80 s. ; 21 cm
Buchner-Jeziorska, Anna
Sosjologiczna historia polskiej transformacji : wybór tekstów / Anna Buchner-Jeziorska. -- Wydanie I (dodruk). -- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2013. -- 276 stran : tabulky
Bürger auf Widerruf : Lebenszeugnisse deutscher Juden 1780-1945 / herausgegeben von Monika Richarz. -- München : C.H. Beck, 1989. -- 609 stran : ilustrace ; 23 cm
Burt, Martha R.
Over the edge : the growth of homelessness in the 1980s / Martha R. Burt. -- New York : Russell Sage Foundation ; Washington : Urban Institute Press, 1992. -- xi, 267 stran : ilustrace ; 24 cm
Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením / Irena Šestáková, Naďa Francová, Jiří Sobek, Jitka Procházková. -- 1. vydání. -- Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2012. -- 87 stran : barevné ilustrace, mapy, plány ; 21 x 31 cm
Case study method : key issues, key texts / edited by Roger Gomm, Martyn Hammersley and Peter Foster. -- Reprint. -- Los Angeles : SAGE, 2011. -- ©2000. -- ix, 276 stran ; 24 cm
Citizenship and its others / edited by Bridget Anderson and Vanessa Hughes. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. -- xi, 208 stran. -- (Migration, diasporas and citizenship)
Cohen, Deborah, 1968-
Občianky a revolucionárky : ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty / Deborah Cohen, Lessie Jo Frazier, Tuula Gordon, Charles T. Lee, Zuzana Maďarová, Bice Maiguashca, Alexandra Ostertágová, Shana Penn, Pun Ngai, Wu Ka-Ming ; preklady: Ľubica Hábová, Kristína Karabová, Zuzana Maďarová, Jana Muránska, Alexandra Ostertágová, Eva Riečanská. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Aspekt, 2015. -- 196 stran ; 20 cm. -- (Aspekt ; 124)
Cross-cultural research. Volume I., Cultural anthropology - history, controversy and current status / edited by Mark F. Peterson. -- First published. -- Los Angeles : Sage Reference, 2015. -- xviii, 314 stran 24 cm. -- (Sage benchmarks in social research methods)
Cross-cultural research. Volume II., Culture and related concepts in sociology and economics / edited by Mark F. Peterson. -- First published. -- Los Angeles : Sage Reference, 2015. -- vi, 367 stran 24 cm. -- (Sage benchmarks in social research methods)
Cross-cultural research. Volume III., Cross cultural psychology and communication - value dimension and cognition / edited by Mark F. Peterson. -- First published. -- Los Angeles : Sage Reference, 2015. -- vi, 518 stran : grafy 24 cm. -- (Sage benchmarks in social research methods)
Cross-cultural research. Volume IV., Culture in organizational and political therory / edited by Mark F. Peterson. -- First published. -- Los Angeles : Sage Reference, 2015. -- vi, 372 stran : grafy, ilustrace 24 cm. -- (Sage benchmarks in social research methods)
Davidoff, Leonore, 1932-2014
Worlds between : historical perspectives on gender and class / Leonore Davidoff. -- Cambridge : Polity Press, 1995. -- x, 276 stran : ilustrace. ; 24 cm
De Grazia, Victoria
How fascism ruled women : Italy, 1922 - 1945 / Victoria de Grazia. -- First paperback printing. -- Berkeley : University of California Press, 1993. -- xiii, 350 stran : ilustrace. -- (A centennial book)
Doubek, David
Pomoc a pořádek : kulturní modely v pomáhajících profesích / David Doubek, Markéta Levínská, Dana Bittnerová - členové Pražské skupiny školní etnografie. -- Vydání 1.. -- V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. -- 305 stran : ilustrace ; 21 cm
Drużyńska, Jolanta
Ostatni tabor : jak władza ludowa zakazała cyganom wędrowania / Jolanta Drużyńska. -- Wydanie 1. -- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. -- 235 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. -- (Historia)
Eseje o sociálnom občianstve / Michael Augustín (ed.). -- Prvé vydanie. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015. -- 104 stran
Ethnic diversity and conflict in Eastern Europe / Peter F. Sugar, editor. -- Santa Barbara, California : ABC-CLIO, ©1980. -- xii, 553 stran ; 24 cm
Fleck, Christian, 1952-
Sociology in Austria / Christian Fleck, Associate Professor, University of Graz, Austria. -- Houndmills, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. -- vii, 97 stran : ilustrace. -- (Palgrave Pivot)
Głuszkowski, Michał
Socjologia w badaniach dwujęzyczności : wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem / Michał Głuszkowski. -- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. -- 272 stran ; 23 cm
Hacia la transformación de la política social en México / Mónica Gendreau M., Enrique Valencia Lomelí, coordinatores. -- Puebla : Universidad Iberoamericana Puebla, 2003. -- 401 stran : grafy, tabulky
Herzig, Arno, 1937-
Jüdische Geschichte in Deutschland : von den Anfängen bis zur Gegenwart / Arno Herzig. -- Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2005. -- 326 stran ; 19 cm. -- (Schriftenreihe ; Bd. 491)
Hnilica, Karel, 1955-
Stereotypy, předsudky, diskriminace : (pojmy, měření, teorie) / Karel Hnilica. -- Vydání 1.. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. -- 207 stran. -- (Acta Universitas Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, ISSN 0567-8307 ; 117)
Hoerder, Dirk, 1943-
Cultures in contact : world migrations in the second millennium / Dirk Hoerder. -- First printing in paperback. -- Durham : Duke University Press, 2011. -- ©2002. -- xxii, 779 stran : ilustrace, mapy ; 26 cm. -- (Comparative and international working-class history)
Hojny, Paulina
Pogranicze polsko-czesko-niemieckie z perspektywy organizacji pozarządowych / Paulina Hojny. -- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. -- 94 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Warsztaty (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta) ; nr 5)
Janáčková, Stanislava, 1944-
Masová imigrace : záchrana, nebo zkáza Evropy? / Stanislava Janáčková, Jan Skopeček, Martin Slaný, Hana Lipovská, Filip Šebesta, Michal Semín, Jan Keller, Alexandr Tomský, Václav Klaus, Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Ivo Strejček, Miroslav Ševčík, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Miloš Kubánek, Hans-Werner Sinn, Marek Loužek, Milan Vodička, Daniel Deyl, Daniel Bier, Václav Klaus ml.. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- 221 stran : grafy, 1 mapa ; 21 cm. -- (Publikace, ISSN 1213-3299 ; č. 23/2016)
Jani-Le Bris, Hannelore
Family care of dependent older people in the European Community / Hannelore Jani-Le Bris. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1993. -- x, 186 s. : il., mp. ; 24 cm
Johansen, Bruce E. (Bruce Elliott), 1950-
The Praeger handbook on contemporary issues in Native America / Bruce E. Johansen ; foreword by Philip J. Deloria. -- First published. -- Westport : Praeger, 2007. -- 2 svazky ; 25 cm. -- (Native America : yesterday and today, ISSN 1552-8022)
Keller, Jan, 1955-
Odsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie / Jan Keller. -- První vydání. -- Praha : Novela bohemica, 2015. -- 186 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
Kraditor, Aileen S.
The ideas of the woman suffrage movement, 1890-1920 / Aileen S. Kraditor. -- Norton first edition. -- New York : Norton, 1981. -- ©1965. -- xvi, 313 stran ; 20 cm
Lary, Diana, 1941-
Chinese migrations : the movement of people, goods, and ideas over four millennia / Diana Lary. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2012. -- xiii, 239 stran : ilustarce, mapy, 24 cm. -- (Critical issues in history)
Levická, Jana
Issues of contemporary family in the international context / Levická Jana, Truhlářová Zuzana et al.. -- 1st edition. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 137 stran : grafy ; 22 cm. -- (Peer-reviewed monograph)
Levická, Jana
Prípadová sociálna práca - zrod a rozvoj / Jana Levická, Katarína Levická. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 112 stran : fotografie
Levická, Jana
Teoreticko-empirické reflexe solidarity / Levická Jana, Levická Katarína, Truhlářová Zuzana. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 100 stran : ilustrace (některé barevné), grafy ; 22 cm. -- (Recenzované monografie)
Lombardo, Emanuela
The symbolic representation of gender : a discursive approach / Emanuela Lombardo, Complutense University of Madrid, Spain, Petra Meier, University of Antwerp, Belgium. -- Farnham, Surrey : Ashgate, [2014]. -- xii, 210 stran : ilustrace ; 24 cm
Longhi, Simonetta
A practical quide to using panel data / Simonetta Longhi & Alita Nandi. -- First published. -- Los Angeles : Sage 2015. -- xxvii, 310 stran : tabulky, grafy
Malcolm X : the man and his times / edited, with an introduction and commentary, by John Henrik Clarke ; assisted by A. Peter Bailey and Earl Grant. -- Trenton : Africa World Press, 1990. -- ©1969. -- xxiv, 360 stran. -- (African American Studies/History)
Mărginean, Ioan
Quality of life in Romania / Ioan Mărginean. -- Bucharest : Expert Publishing House, 2004. -- 207 stran : tabulky
Merrien, François-Xavier
L'État-providence / François-Xavier Merrien. -- 1re édition. -- Paris : Presses universitaires de France, 1997. -- 127 stran. -- (Que sais-je? ; 3249)
Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien : Brüderlichkeit und Eigenheit / Kateřina Králová, Jiří Kocian, Kamil Pikal (Hrsg.). -- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016. -- 418 stran. -- (Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum Zeitgeschehen ; Band 9)
Minorities in politics : cultural and languages rights / edited by Jana Plichtová. -- Bratislava : Czechoslovak comitee of the European cultural foundation, 1992. -- 285 stran : grafy, tabulky
Morgan, Glenn
Organizations in society / Glenn Morgan. -- First published. -- Basingstoke : Macmillan, 1990. -- ix, 282 stran. -- (Sociology for a changing world)
Multidisciplinary handbook of social exclusion research / edited by Dominic Abrams, University of Kent, Uniterd Kingdom, Julie Christian, University of Birmingham, United Kingdom, and David Gordon, University of Bristol, United Kingdom. -- Hoboken : Wiley & Sons, 2007. -- xix, 247 stran : ilustrace ; 25 cm
Mýtus - "realita" - identita : národní metropole v čase "návratu do Evropy" / editoři Blanka Soukupová a Andrzej Stawarz. -- 1. vydání. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. -- 184 stran : ilustrace, černobílé fotografie ; 23 cm. -- (Urbánní studie ; sv. 9)
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Slovník českých sociologů / Zdeněk R. Nešpor a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2013. -- 467 s. : foto
Normativní základy rodinné politiky - co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne : (sborník z česko-německo-rakouské konference) : Praha 10.-11.12.2001 / [pořadatelé] Národní centrum pro rodinu, Sozialinstitut der KAB Süddeutschlands für Arbeitnehmerbildung, Strahlfeld, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR. -- 1. vydání. -- Brno : Národní centrum pro rodinu, 2002. -- 107 stran ; 26 cm
Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów / pod redakcją Andrzeja Szpocińskiego. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Collegium Civitas Press, 2009. -- 239 stran ; 21 cm. -- (Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości ; tom4)
Pawson, Ray, 1948-
The science of evaluation : a realist manifesto / Ray Pawson. -- First published. -- Los Angeles ; London : SAGE Publications, 2013. -- xix, 216 stran : ilustrace
Perkins, Adam, 1972-
The welfare trait : how state benefits affect personality / Adam Perkins. -- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. -- x, 201 stran
Perrin, Karen M.,
Principles of evaluation and research for health care programs / Karen (Kay) M. Perrin, PhD, MPH, Associate Professor, Asssistant Dean of Undergraduate Studies, College of Public Health, University of South Florida, Tampa, Florida. -- Burlington : Jones & Bartlett Learning, [2015]. -- ©2015. -- xviii, 430 stran : ilustrace ; 23 cm
Petrúšek, Ivan
Analýza chybějících hodnot : srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu / Ivan Petrúšek. -- 1. vydání. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. -- 146 stran : ilustrace ; 24 cm
Pikálková, Simona, 1974-
Ženy jako oběti partnerského násilí : sociologická perspektiva / Simona Pikálková, Zuzana Podaná a Jiří Buriánek. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 162 stran. -- (Studie ; 118. svazek)
Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej / Redakcja Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. -- 578 stran : ilustrace, mapy
Povaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace / Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 317 stran : ilustrace
Radičová, Iveta, 1956-
Hic Sunt Romales / Iveta Radičová. -- Bratislava : Fulbrightova komisia, 2001. -- 318 stran : ilustrace, tabulky
Riemen, Rob, 1962-
Wieczny powrót faszyzmu / Rob Riemen ; przekład z niderlandzkiego Alicja Oczko. Pokusa mocy zbiorowej / Jerzy Jedlicki. Trujący bukiet / Wiktor Jerofiejew, przeklad z rosyjskiego Jacek Głażewski. -- Kraków : TAiWPN Universitas, 2014. -- 100 stran
Rodina z perspektivy dětí - chudoba jako objektivní a subjektivní problém : (sborník z česko-německo-rakouské konference) : Praha 25.-26.5.2004 / Národní centrum pro rodinu ... [et al.]. -- 1. vydání. -- Brno : Národní centrum pro rodinu, 2004. -- 97 stran ; 26 cm
Roma realities : decade 2005-2015 / Swiss Agency for development and cooperation SDC, photography Yves Leresche. -- Gollion : Infolio, [2009]. -- 200 stran : barevné fotografie + 1 CD-ROM
Rosyjskie dzieciństwo = Russkoje detstvo / pod redakcją Katarzyny Dudy i Andrzeja Dudka. -- Kraków : Wydział Studiów międzynarodowych i Politycznych, 2015. -- 541, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace. -- (Antropologia Kultury Rosyjskiej)
Rothkopf, David J. (David Jochanan), 1955-
Superclass : the global power elite and the world they are making / David Rothkopf. -- First edition. -- New York : Farrar, Straus and Giroux, 2008. -- xxii, 376 stran ; 24 cm
Sandelands, Lloyd E., 1955-
Feeling and form in social life / Lloyd Sandelands. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, ©1998. -- xii, 207 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Postmodern social futures)
Sládek, Miloš
Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty / Miloš Sládek. -- Vyd. 1.. -- V Praze : FHS UK, 2013. -- 221 s. : il. ; 19 cm. -- (Řada kvalifikačních prací FHS UK ; sv. 1)
Smutek, Martin, 1977-
Modely rodinných politik a teorie implementace ve veřejné politice / Martin Smutek. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 135 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Recenzované monografie)
Social policy in Europe : latest evolution and perspectives for the future / Bent Greve, (ed.). -- Copenhagen : Danish National Institute of Social Research, 1992. -- 161 stran ; 30 cm
Social policy in Slovenia : between tradition and innovation / edited by Ivan Svetlik. -- Aldershot ; Brookfield : Avebury, 1992. -- xi, 138 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studies in the social policy of Eastern Europe and the Soviet Union)
Social policy in the new Eastern Europe : what future for socialist welfare? / edited by Bob Deacon, Julia Szalai. -- Aldershot ; Brookfield : Avebury, 1990. -- xi, 234 stran ; 23 cm. -- (Studies in the social policy of Eastern Europe and the Soviet Union)
Social welfare in developed market countries / edited by John Dixon and Robert P. Scheurell. -- London ; New York : Routledge, 1989. -- xiv, 422 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Comparative social welfare series)
Spicker, Paul, 1954-
Principles of social welfare : an introduction to thinking about the welfare state / Paul Spicker. -- London ; New York : Routledge, 1988. -- viii, 190 stran ; 23 cm
  Standardy bydlení ... / výzkumný tým Socioekonomie bydlení. -- 2002/03-. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003-. -- sv. ; 21 x 30 cm
Stanley, Kate
Sanctions and sweeteners : rights and responsibilities in the benefits system / [by] Kate Stanley and Liane Asta Lohde ; with Stuart White. -- London : IPPR, 2004. -- x, 99 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Stašová, Leona
Nová generace : vybrané aspekty socializace a výchovy současných dětí a mládeže v kontextu medializované společnosti / Stašová Leona, Slaninová Gabriela, Junová Iva. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 212 stran : ilustrace (některé barevné), grafy ; 22 cm. -- (Recenzované monografie)
Studia i szkice z socjologii polityki / pod redakcją Mirosława Chałubińskiego i Jerzego Szczupaczyńskiego. -- Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013. -- 434 stran : tabulky
The global third way debate / Edited by Anthony Giddens. -- Cambridge : Polity Press, 2001. -- xiv, 431 stran ; 23 cm
Tożsamośç i pamięć historyczna w Azji Centralnej = Identičnost' i istoričeskaja pamjat' v Central'noj Azii / redaktorzy/redaktory Anuar A. Galiev, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załeski. -- Warszawa : ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. -- 391 sran. -- (Kultura i polityka ; 5)
Trąbka, Agnieszka
Tożsamość rekonstruowana : znaczenie migracji w biografiach Third culture kids / Agnieszka Trąbka. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014. -- 285 stran : tabulky
Transformative social work practice / editors Erik M. P. Schott, Eugenia L. Weiss. -- Los Angeles ; London ; New Dehli ; Singapore ; Washington DC : Sage, ©2016. -- xxvii, 545 stran
Urban, Janina
Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych Europy - tożsamość młodzieży mniejszości autochtonicznych / Janina Urban. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. -- 671 stran : grafy, tabulky
Vihalemm, Triin, 1968-
From intervention to social change : a guide to reshaping everyday practices / by Triin Vihalemm, Margit Keller and Maie Kiisel, University of Tartu, Estonia. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, [2015]. -- xv, 172 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Solving social problems)
  Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : Česká republika / Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ; Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ; Úřad vlády ČR.. -- 2001-. -- Praha : Úřad vlády ČR, 2002-. -- sv. : ilustrace, tabulky, mapy
Workers' councils in Czechoslovakia 1968-9 : documents and essays / edited with an introduction by Vladimir Fišera ; afterword Jean Pierre Faye. -- First published. -- London : Allison & Busby, 1978. -- 200 stran

19 - Technika, technologie, inženýrství (1)

Zpět

Vondrušková, Alena, 1955-
Řemesla a výroba / Alena a Vlastimil Vondruškovi. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 199 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- (Průvodce českou historií)

20 - Tělesná výchova a sport. Rekreace (1)

Zpět

Šavelková, Lívia, 1977-
Stvořitelova hra na cestě světem : identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace / Lívia Šavelková. -- Vydání první. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. -- 177 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm + 1 DVD video. -- (Monografie)

21 - Umění, architektura (4)

Zpět

Kratochvíl, Petr, 1950-
Městský veřejný prostor / Petr Kratochvíl. -- Vydání první. -- Praha : Zlatý řez, 2015. -- 191 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány ; 23 cm
Muñoz Viñas, Salvador, 1963-
Současná teorie konzervování / Salvador Muñoz Viñas ; z anglického originálu Contemporary theory of conservation ... přeložili Martina Poláková a Jaroslav J. Alt. -- Vydání 1.. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. -- 174 stran ; 24 cm
Pamięć : rejestry i terytoria = Memory : registers and territories / [redakcja Paulina Orłowska]. -- Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. -- 230 stran : ilustrace
Perrault, Claude, 1613-1688
Ordonnance for the five kinds of columns after the method of the ancients / Claude Perrault ; introduction by Alberto Pérez-Gómez ; translation by Indra Kagis McEwen. -- Santa Monica : Getty Center for the History of Art and the Humanities ; Distributed by University of Chicago Press, 1993. -- 193 stran : ilustrace ; 27 cm. -- (Texts & documents)

22 - Výchova a vzdělávání (15)

Zpět

A special remedy : Roma and schools for the mentally handicapped in the Czech Republic. -- Budapest : European Roma Rights Center, 1999. -- 138 stran ; 21 cm. -- (Country reports series, ISSN 1416-7409 ; No. 8)
Adamus, Petr, 1968-
Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy : evaluační nástroj hodnocení kvality inkluzivní školy / Petr Adamus. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 75 stran tabulky ; 25 cm
Černý, Michal, 1987-
Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu : od teoretických východisek k jednotlivých nástrojům / Michal Černý. -- Brno : Flow, 2015. -- 85 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
Černý, Michal, 1987-
Koordinátor ICT / Michal Černý. -- Brno : Flow, 2015. -- 87 stran : ilustrace ; 30 cm
Černý, Michal, 1987-
Metodik ICT / Michal Černý. -- Brno : Flow, 2015. -- 181 stran : ilustrace ; 30 cm
Černý, Michal, 1987-
Tablet ve školní praxi / Michal Černý, Zuzana Hostašová, Stanislav Hošek, Radim Chalupník, Dagmar Chytková, Marie Indráková, Pavla Kovářová, Tomáš Marek, Pavlína Mazáčová, Hana Nosková, Stanislav Oplatek, Tomáš Průša, Nikola Slezáková, Ivana Sugar, Silvie Trávníčková. -- Brno : Flow ; 2015. -- 195 stran : ilustrace
Černý, Michal, 1987-
Webináře ve vzdělávání : pedagogické a didaktické aspekty / Michal Černý. -- Brno : Flow, 2015. -- 86 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert : Analysen - Quellen - didaktische Hinweise / Ursula A.J. Becher, Włodzimierz Borodziej, Robert Maier (Hrsg.). -- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. -- 432 stran, 8 stran nečíslované obrazové přílohy : ilustrace ; 24 cm. -- (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung ; Band 82/C) (Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung ; Band 456)
DisCrit : disability studies and critical race theory in education / David J. Connor, Beth A. Ferri, Subini A. Annamma, editors. -- New York : Teachers College Press, [2016]. -- ©2016. -- viii, 280 stran. -- (Disability, culture, and equity series)
Janák, Dušan, 1979-
Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu : sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově / Dušan Janák, Martin Stanoev a kolektiv (Kateřina Tvrdá, Václav Walach, Miroslav Pilát, Lubomír Hlavienka) ; foto: Jindřich Štreit. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 147 stran : ilustrace, mapy, formuláře ; 18 x 25 cm
Kaleja, Martin, 1981-
(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze / Martin Kaleja. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 109 stran : grafy, tabulky ; 25 cm
Volební a stranické systémy : ČR v mezinárodním srovnání / Miroslav Novák, Tomáš Lebeda a kol.. -- Dobrá Voda : Čeněk, 2004. -- 485 s. ; 21 cm. -- (Vysokoškolské učebnice)
Zezulková, Eva, 1958-
Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání / Eva Zezulková. -- Vydání první. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. -- 107 stran : tabulky, grafy; 25 cm

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat