Přírůstky dokumentů (225)

 

1 - Antropologie, etnografie
2 - Biologické vědy
4 - Ekonomické vědy, obchod
5 - Filozofie a náboženství
8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9 - Hudba
11 - Jazyk, lingvistika a literatura
12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14 - Lékařství
15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16 - Právo
17 - Psychologie
18 - Sociologie
19 - Technika, technologie, inženýrství
21 - Umění, architektura
22 - Výchova a vzdělávání

 

(1)

Zpět

Brožová, Dagmar, 1958-
Společenské souvislosti trhu práce / Dagmar Brožová. -- 1. vyd. -- Praha : SLON, 2003. -- 140 s. : il.. -- (Studijní texty ; 26)

1 - Antropologie, etnografie (10)

Zpět

Altman, Karel, 1960-
Praha u piva / Karel Altman. -- Vydání první. -- Praha : Vyšehrad, 2015. -- 238 stran : ilustrace, portréty ; 30 cm
Antropologia i etnologia w czasie wojny : działność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940-1944, w świetle nowych materiałów źródłowych / pod redakcją Małgorzaty Maj. -- Wydanie I.. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. -- 250 stran, 156 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace
Duszeńko-Król, Elżbieta
Kolekcja fotograficzna Institut für Deutsche Ostarbeit Krakau 1940 - 1945 : zdjęcia z Polski / Elżbieta Duszeńko-Król, przy współpracy Artura Sekundy. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. -- 331 stran : fotografie, tabulky ; 24 cm
Fiala, Václav, 1942-
Umělecký Řím : průvodce městem antickým, papežským a současným po stopách umělců a jejich děl / Václav Fiala. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 419 stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 21 cm
Jakoubek, Marek, 1975-
Krajané: hledání nových perspektiv / Marek Jakoubek, Luděk Jirka, Nela Králová, Michal Pavlásek, Jiří Tůma. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 186, 5 stran barevné obrazové přílohy : ilustrace
Kroutvor, Josef, 1942-
Chvály, pocty i rozpaky : úvahy o řemesle, obyčejných věcech a krajině / Josef Kroutvor. -- 1. vydání. -- Praha : Pulchra, 2015. -- 165 stran. -- (Eseje ; 21. svazek)
Leiken, Robert S.
Europe's angry Muslims : the revolt of the second generation / Robert S. Leiken. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, ©2012. -- xiv, 354 stran : ilustrace, mapa, portréty ; 25 cm
Lojdová, Kateřina, 1984-
Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru / Kateřina Lojdová. -- Vydání 1.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 132 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. -- (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 425)
Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie : studia / pod redakcją Mariusza Mazura i Sebastiana Ligarskiego. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 328 stran. -- (Dziennikarze - Twórcy - Naukowcy)
Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989 / pod redakcją Natalii Jarskiej i Jana Olaszka. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 439 stran ; 25 cm

2 - Biologické vědy (5)

Zpět

Cílek, Václav, 1955-
To breathe with birds : a book of landscapes / Václav Cílek ; translated by Evan W. Mellander ; photographs by Morna Livingston ; foreword by Laurie Olin. -- 1st edition. -- Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2015].. -- xix, 172 stran : ilustrace. -- (Penn studies in landscape architecture)
Depledge, Joanna
The organization of global negotiations : constructing the climate change regime / Joanna Depledge. -- London : Earthscan, 2005. -- xiv, 258 stran : ilustrace ; 25 cm
Hák, Tomáš, 1961-
Metabolismus společnosti : materiály, energie a ekosystémy / Tomáš Hák a kol.. -- Vydání první. -- V Praze : Karolinum, 2015. -- 289 stran : grafy, tabulky
Toward a new climate agreement : conflict, resolution and governance / Edited by Todd L. Cherry, Jon Hovi, David M. McEvoy. -- London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2014. -- xvii, 297 stran : ilustrace. -- (Routledge advances in climate change research)
Yamin, Farhana
The international climate change regime : a guide to rules, institutions and procedures / Farhana Yamin and Joanna Depledge. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2004. -- xxx, 699 stran : ilustrace ; 26 cm

4 - Ekonomické vědy, obchod (11)

Zpět

 

Libdesign : poznávání, analýza, design, testování : 35 metod pro lepší služby. -- [Česko] : [nakladatel není známý], [2015?]. -- 35 karet

 

Bruegel, Irene, 1945-
Deregulation and woman's employment : the diverse experiences of women in Britain / Irene Bruegel and Diane Perrons. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1996. -- 49 stran. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 2, October 1996)

Buchtová, Božena, 1947-
Nezaměstnanost / Božena Buchtová, Josef Šmajs, Zdeněk Boleloucký. -- 2., přeprac. a aktualiz. vyd.. -- Praha : Grada, 2013. -- 187 s. : il., portréty ; 24 cm. -- (Psyché)
Fronczek-Kwarta, Agnieszka
Polityka finansowa i gospodarcza rządu Władysława Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923-1925) / Agnieszka Fronczek-Kwarta. -- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. -- 385 stran : ilustrace ; 23 cm
Horák, Pavel, 1975-
Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti : evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let / Pavel Horák. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 176 stran : ilustrace ; 21 cm
Jindra, Zdeněk, 1931-
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie / Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 524 stran : ilustrace, grafy, mapy
Piketty, Thomas, 1971-
Kapitál v 21. století / Thomas Piketty ; z francouzského originálu Le Capital au XXIe siècle přeložila Jana Chartier. -- Vydání první. -- Praha : Knižní klub, 2015. -- 663 stran : grafy, tabulky ; 24 cm. -- (Universum)
Public private partnerships in transport : trends and theory / edited by Athena Roumboutsos. -- London : Routledge, 2015. -- xvi, 371 stran : grafy, tabulky ; 23 cm. -- (Routledge Studies in Transport Analysis ; 3)
Roberts, Paul Craig, 1939-
Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu : cesta k nové světové ekonomice / Paul Craig Roberts ; přeložil Václav Petr. -- 1. vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. -- 172 stran : ilustrace ; 24 cm
Suchodolski, Sławomir
Jak sanacja budowała socjalizm / Sławomir Suchodolski. -- Warszawa : 3S Media, 2015. -- 262 stran : ilustrace. -- (Biblioteka Wolności)
The collectivization of agriculture in communist Eastern Europe : comparison and entanglements / edited by Constantin Iordachi and Arnd Bauerkämper. -- Budapest ; New York : Central European University Press, 2014. -- vii, 557 stran ; 24 cm

5 - Filozofie a náboženství (19)

Zpět

Becker, Ralf, 1975-
Der menschliche Standpunkt : Perspektiven und Formationen des Anthropomorphismus / Ralf Becker. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2011. -- 383 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Philosophische Abhandlungen, ISSN 0175-6508 ; Band 103)
Breyer, Thiemo
Verkörperte Intersubjektivität und Empathie : philosophisch-anthropologische Untersuchungen / Thiemo Breyer. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, [2015]. -- 311 stran ; 24 cm. -- (Philosophische Abhandlungen, ISSN 0175-6508 ; Band 110)
Burrus, Virginia, 1959-
Sexuální životy svatých : erotika ve starověké hagiografii / Virginia Burrusová ; z anglického originálu The sex lives of saints - an erotics of ancient hagiography ... přeložila Zuzana Gabajová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 202 stran ; 24 cm. -- (Společnost ; svazek 11)
Dokumenty tridentského koncilu : latinský text a překlad do češtiny / z latinského originálu přeložil Ignác Antonín Hrdina ; předmluva Dominik Duka. -- Praha : Krystal OP, 2015. -- 335 stran
Fárek, Martin, 1974-
Indie očima Evropanů : konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice / Martin Fárek. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014. -- 234 stran
Foucault, Michel, 1926-1984
Power / Michel Foucault ; edited by James D. Faubion ; translated by Robert Hurley and others. -- London : Penguin, 2002. -- ©2000. -- xliii, 484 stran ; 20 cm. -- (Essential works of Foucault, 1954-1984 ; volume three)
Janoušek, Hynek, 1983-
Intencionalita a apriorita : studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie / Hynek Janoušek. -- Vydání první. -- Praha : Togga, 2014. -- 343 stran ; 19 cm. -- (Scholia ; 23. svazek)
Kasper, Walter, 1933-
Milosrdenství : základní pojem evangelia - klíč křesťanského života / Walter Kasper ; z německého originálu Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums - Schlüssel christlichen Lebens přeložila Lucie Kolářová. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. -- 229 stran ; 21 cm. -- (Spiritualita)
Kejř, Jiří, 1921-
Jan Hus známý i neznámý : resumé knihy, která nebude napsána / Jiří Kejř. -- Vydání druhé, upravené. -- V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 148 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace, faksimile ; 22 cm
Liščák, Vladimír, 1954-
Františkánské misie v Číně (13.-18. století) / Vladimír Liščák. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 475 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 22)
Murawski, Roman, 1949-
Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej / Roman Murawski. -- Wydanie pierwsze. -- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. -- 253 stran ; 22 cm. -- (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
Navrátilová, Olga
Stát a náboženství v Hegelově filosofii / Olga Navrátilová. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 207 stran. -- (Oikúmené ; svazek 181)
Po cestách kritického myšlení / Jitka Paitlová (ed.). -- Vydání první. -- V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 175 stran ; 21 cm
Řehoř z Nyssy, svatý, asi 335-asi 395
Katechetická řeč : řecko-české vydání / Řehoř z Nyssy ; úvodní studie Markéta Bendová ; překlad a poznámky Magdalena Bláhová. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 261 stran. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; XVIII)
Schmidt, Andreas, 1966-
Göttliche Gedanken : zur Metaphysik der Erkenntnis bei Descartes, Malebranche, Spinoza und Leibniz / Andreas Schmidt. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, c2009. -- 452 stran ; 24 cm. -- (Philosophische Abhandlungen, ISSN 0175-6508 ; Band 97)
Sölle, Dorothee, 1929-2003
Mystika a vzdor : „Ty tichý křiku“ / Dorothee Sölle ; z němčiny přeložila Ruth Jochanan Weiniger. -- První české vydání. -- Praha : Marie Noe One Woman Press, [2015]. -- ©2015. -- 438 stran ; 21 cm
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
O Boží moci. I / Tomáš Akvinský ; překlad, poznámky a úvod Karel Floss. -- Praha : Krystal OP, 2015. -- 245 stran. -- (Aquinata ; svazek 20)
Ťupek, Pavel, 1980-
Salafitský islám / Pavel Ťupek. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 161 stran ; 21 cm. -- (Orient ; svazek 24)
Wunsch, Matthias
Fragen nach dem Menschen : philosophische Anthropologie, Daseinsontologie und Kulturphilosophie / Matthias Wunsch. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, [2014]. -- 326 stran ; 24 cm. -- (Philosophische Abhandlungen, ISSN 0175-6508 ; Band 109)

8 - Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie (54)

Zpět

Autobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / edited by Mike F. Keen and Janusz L. Mucha. -- 1st edition. -- London : Routledge, 2006. -- xiii, 242 stran ; 24 cm. -- (Routledge/European Sociological Association studies in European societies)
Bečka, Jan, 1938-
Dějiny Barmy : (Myanmy) / Jan Bečka. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. -- 431 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Bojarski, Artur
Rozebrać Warszawę : historie niektórych wyburzeń / Artur Bojarski. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Książka i Wiedza, 2015. -- 434 stran : černobílé fotografie
Burian, Jan, 1929-2011
Civilizace starověkého Středomoří / Jan Burian a Pavel Oliva. -- 2. vydání. -- Praha : Arista Books ; Maitrea ; Arista, 2015. -- 2 svazky (770 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh) : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile ; 24 cm
Cílek, Václav, 1955-
Podzemní Praha / Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer ; fotografie Vladimír Daněček, Milan Korba, Martin Majer, Jiří Staněk. -- Praha : Eminent, 2015. -- 319 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, plány, portréty ; 21 x 25 cm
Czarnowski, Ryszard Jan
Lwów : dzieje miasta / Ryszard Jan Czarnowski, Eugeniusz Wojdecki. -- Kielce : Jedność, 2015. -- 397 stran : fotografie, ilustrace
Čapský, Martin, 1974-
Město pod vládou kazatelů : charizmatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích / Martin Čapský. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2015. -- 200 stran. -- (Každodenní život ; svazek 63)
Čornej, Petr, 1951-
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015 / Petr Čornej, Aleš Knápek, Ladislav Macek, Pavel Rous ; editor Ladislav Langpaul. -- Vydání první. -- Okrouhlice : Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2015. -- 105 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 28 cm
Dokumenty do historii Ligi narodowej 1893-1906 : w setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego / [editory] Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor. -- Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2015. -- 214 stran
Doležalová, Antonie, 1966-
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., 2014. -- 377 stran ; 23 cm. -- (Ediční řada Centra středoevropských studií ; svazek č. 1)
Doležalová, Eva, 1972-
Juden in der Mittelalterlichen Stadt : der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts = Jews in the medieval town : urban space in the middle ages - a place of coexistence and conflicts / Eva Doležalová et al.. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia ; Historický ústav AV ČR, 2015. -- 209 stran : ilustrace. -- (Colloquia mediaevalia Pragensia ; 7)
Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi / Michal Macháček (editor). -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i. : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. -- 429 stran : fotografie, faksimile. -- (Ad honorem eruditorum ; sv. 3)
Dvořáčková-Malá, Dana, 1972-
Ženy a děti ve dvorské společnosti / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv. -- Praha : Historický ústav, 2015. -- 198 stran. -- (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; Svazek 52)
Gombár, Eduard, 1952-
Dějiny Iráku / Eduard Gombár, Lukáš Pecha. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. -- 701 s. : il., mapy, fot.. -- (Dějiny států)
Gombár, Eduard, 1952-
Dějiny Libye / Eduard Gombár. -- První vydání. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 249 stran ; mapy, tabulky, ilustrace, portréty. -- (Dějiny států)
Hahnová, Eva, 1946-
Dlouhé stíny předsudků : německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století / Eva Hahnová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 487 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 20 cm
Chrobaczyński, Jacek, 1948-
Konteksty przełomu 1944-1945 : społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć : postawy -zachowania - nastroje / Jacek Chrobaczyński. -- Kraków : Universitas, 2015. -- 681 stran
Irincheev, Bair
Wojna zimowa : białe piekło sowietów / Bair Irincheev. -- Łodz : Wydawnictwo RM - Read me, 2015. -- ©2011. -- 272 stran : černobílé ilustrace, mapy. -- (Sekrety historii)
Josefovičová, Milena, 1961-
Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945 : od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“ / Milena Josefovičová. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. -- 249 stran, 13 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 30 cm. -- (Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; svazek 5)
Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády / ze sumerských a akkadských originálů přeložil a úvodní studie napsal Jiří Prosecký. -- Vydání první. -- Praha: Academia, 2015. -- 359 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 25)
Kontler, László, 1959-
Dějiny Maďarska / László Kontler ; [kapitolu o česko-maďarských vztazích napsal Richard Pražák ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík]. -- 1. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. -- 602 s. : obr.. -- (Dějiny států)
Koprowski, Marek A., 1947-
Wierzę, że nie zginie! : mniejszość Polska na Zaolziu 1870-2015 / Marek A. Koprowski ; Stanisław Zahradnik ... [et al.]. -- Wydanie I.. -- Zakrzewo : Replika, 2015. -- 350, 8 stran obrazové přílohy
Korespondence : T.G. Masaryk - Slované : Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek / editors Vratislav Doubek, Jan Květina. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. -- 509 stran
Kudela-Świątek, Wiktoria,
Miejsca (nie)pamięci : o upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932-1933 / Wiktoria Kudela-Świątek. -- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. -- 222 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Kulesza, Juliusz
Z wyroku polski podziemnej : dzieje oddziału 993/W kontrwywiadu Komendy Glównej AK / Juliusz Kulesza. -- Warszawa : Kraków : Mireki, 2015. -- 435 stran : černobílé fotografie
Kuna, Martin, 1954-
Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century / Martin Kuna a kolektiv: Alžběta Danielisová, Dagmar Dreslerová, Jan Hasil, Josef Hložek, Michaela Langová, Jan Mařík, David Novák, Čeněk Čišecký, Zuzana Kačerová, Eva Čepeláková, Judita Korteová, Dana Křivánková, Petra Maříková Vlčková, Zdeněk Mazač, Jitka Říhová. -- Vydání druhé. -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia, 2015. -- 517 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, plány, faksimile ; 22 cm
Liščák, Vladimír, 1954-
Františkánské misie v Číně (13.-18. století) / Vladimír Liščák. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 475 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 22)
Majewski, Piotr, 1971-
(Re)konstrukcje narodu : odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku / Piotr Majewski. -- Wydanie pierwsze. -- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013. -- 489, 16 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy. -- (Kontinuum)
Mazower, Mark, 1958-
Hitler's Empire : Nazi rule in occupied Europe / Mark Mazower. -- 1st published. -- London : Allen Lane, 2008. -- xl, 725 stran 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace, mapy ; 24 cm
Mendel, Miloš, 1952-
Arabské jaro : historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě / Miloš Mendel. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 349 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 23)
Mironowicz, Eugeniusz
Wojna wszystkich ze wszystkimi : Białoruś 1941-1944 / Eugeniusz Mironowicz. -- Kraków : Avalon, 2015. -- 242 stran : ilustrace ; 24 cm
Modzelewski, Karol, 1937-
Zaženem dějin klisny! : vyznání potlučeného jezdce / Karol Modzelewski ; z polského originálu Zajeździmy kobyłę historii ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2015. -- 369 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- (Moderní dějiny)
Moore, Bob, 1954-
Survivors : Jewish self-help and rescue in nazi-occupied Western Europe / Bob Moore. -- Reprint. -- Oxford : Oxford University Press, 2012. -- ©2010. -- xv, 512 stran : ilustrace, mapy, portréty
My nie bracia, my sąsiedzi : polska perspektywa stosunków polsko-litewskich: wybór tekstów i dokumentów / zebrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Aleksander Srebrakowski. -- Wydanie 1.. -- Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013. -- 564 stran : mapy ; 22 cm
Nowak, Andrzej, 1960-
Putin : źródła imperialnej agresji / Andrzej Nowak. -- Wydanie I.. -- Warszawa : Sic!, 2014. -- 419 stran
Nožina, Miroslav, 1962-
Dějiny Laosu / Miroslav Nožina. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010. -- 317 s. : il., mapy 22 cm. -- (Dějiny států)
Opat, Jaroslav, 1924-2015
Z času válek a chaosu v Evropě : vzpomínky a úvahy / Jaroslav Opat. -- 1. vyd.. -- Praha : Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2014. -- 567 stran : fotografie, faksimile
Pešek, Jiří, 1954-
Jeho Praha : výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy : vydáno k životnímu jubileu autora = ausgewählte Studien von Jiří Pešek zur Geschichte Prags : herausgegeben zum 60. Lebensjubiläum des Autors / uspořádaly Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power a Hana Svatošová. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy, 2014. -- 815 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. -- (Documenta Pragensia. Supplementa, ISSN 0231-7443 ; V)
Pětačtyřicátý : 1945 : konec války a nové Československo : studie, eseje, metodické materiály a prameny k událostem dramatického roku 1945 / kolektiv autorů ; editoři Jiří Sovadina a Petr Šimíček. -- Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2015. -- 106 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 30 cm. -- (Moderní dějiny)
Reischauer, Edwin O. (Edwin Oldfather), 1910-1990
Dějiny Japonska / Edwin O. Reischauer, Albert M. Craig ; [z anglického org. ... přel. David Labus a Jan Sýkora]. -- Vyd. 2., dopl., [i.e. 3. vyd.], dotisk. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. -- 476 s. : il.. -- (Dějiny států)
Siedlecka, Joanna, 1949-
Czarny ptasior / Joanna Siedlecka. -- Wydanie III, przejrzane i poprawione. -- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2011. -- 199 stran, 12 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 23 cm
Sinevirskij, Nikolaj, 1923-1968
SMERŠ : rok v táboře nepřítele / Nikolaj Siněvirskij ; překlad Olga Hulínová. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 169 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Szolginia, Witold, 1923-1996
Tamten Lwów / Witold Szolginia. -- Wrocław : Wysoki zamek, 2011-. -- svazky : ilustrace ; 20 cm
Trafimčyk, Anatol',
1939 hod i Belarus' : zabytaj︠a︡ vajna / Anatol' Trafimčyk. -- Minsk : Vydavec A.M. Januškevič 2014. -- 225 stran : ilustrace ; 21 cm
Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava / Pavel Zeman (ed.) ; autoři příspěvků Jan Gebhart, Petr Hudičák, Stanislav Kokoška, Jan Machala, Zdenko Maršálek, Jaroslav Pinkas, David Svoboda, Marek Syrný, Pavel Zeman. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 158 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Vavrouška, Petr, 1975-
Polské duše / Petr Vavrouška. -- Vydání první. -- V Praze : Radioservis, a.s., 2015. -- 204 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Veber, Václav, 1931-
Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti / Václav Veber. -- 3. dopl. vyd.. -- Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- 830 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm. -- (Dějiny států)
Wojtkowiak, Jakub
Polacy i Litwini, oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1941 : słownik biograficzny / Jakub Wojtkowiak. -- Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2015. -- 660 stran : černobílé fotografie
Zajączkowski, Krzysztof
Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989 / Krzysztof Zajączkowski. -- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. -- 414 stran. -- (Monografie ; tom 105)
Zrození občana : antologie dokumentů z Francouzské revoluce / Daniela Tinková (editorka) ; texty přeložili Klára Jirsová, Jiří Růžička, Daniela Tinková a Eva Tinková. -- Vydání první. -- Praha: Academia, 2015. -- 475 stran. -- (Europa ; sv. 46)
Zudová-Lešková, Zlatica, 1957-
Undaunted by exile! : to the victims of religious, political, national and racial persecutions in Central Europe between the 16th and 20th century with an accent on the Czech lands / Zlatica Zudová-Lešková et alii. -- Prague : Historický ústav, 2015. -- 365 stran : portréty ; 21 cm. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia ; vol. 59)

9 - Hudba (1)

Zpět

Volksmusik--Wandel und Deutung : Festschrift Walter Deutsch zum 75. Geburtstag / herausgegeben von Gerlinde Haid, Ursula Hemetek, Rudolf Pietsch. -- Wien : Böhlau, 2000. -- 630 stran : ilustrace ; 25 cm + 1 CD ROM. -- (Schriften zur Volksmusik ; Band 19)

11 - Jazyk, lingvistika a literatura (8)

Zpět

Bartmiński, Jerzy, 1939-
Polskie wartości w europejskiej aksjosferze / Jerzy Bartmiński ; wybór i redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartamińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastina Wasiuta. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. -- 372 stran : grafy, tabulky
Duć-Fajfer, Helena
Pomiędzy bukwaą a literą : współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce / Helena Duć-Fajfer. -- Wydanie I.. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. -- 360 stran ; 24 cm. -- (Krakowskie Spotkania Rusycystyczne)
Jaskólski, Adam
Dyskurs polityczny w Rosji : analiza pragmalingwistyczna / Adam Jaskólski. -- Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2014. -- 250 stran ; 24 cm. -- (Prace wydziału filologiczno-filozoficznego w Toruniu ; Tom XXXIX, zeszyt 3)
Marvan, Jiří, 1936-
Jazyk : jeho český příběh : prvních tisíc let 800-1800 : malý průvodce cestami české lingvoekologie / Jiří Marvan. -- Vydání v Nakladatelství Karolinum první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 455 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Ruta, Magdalena, 1964-
Bez Żydów? : literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie / Magdalena Ruta. -- Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2012. -- 450 stran ; 25 cm
Siedlecka, Joanna, 1949-
Czarny ptasior / Joanna Siedlecka. -- Wydanie III, przejrzane i poprawione. -- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2011. -- 199 stran, 12 stran obrazové přílohy : ilustrace ; 23 cm
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí / kolektivní monografie, ed. Ivo Pospíšil. -- 1. vydání. -- Brno : Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. -- 616 stran : ilustrace ; 21 cm
Wögerbauer, Michael, 1972-
V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014 / Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015. -- 2 svazky (1661 stran)

12 - Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (8)

Zpět

Bollmann, Stefan, 1958-
Ženy a knihy : vášeň s následky / Stefan Bollmann ; z německého originálu Frauen und Bücher ... přeložila Nina Fojtů. -- První vydání. -- Brno : Host, 2015. -- 249 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  Denár, Michal
BlackBox : [stolní karetní hra] / vytvořil tým ve složení Michal Denár, Eva Durnová, Kateřina Kopecká, Soňa Príborská, Hana Sychrová a Dagmar Šiková. -- [Česko] : [nakladatel není známý], [2015?]. -- 1 stolní karetní hra
Federowicz, Grażyna
Katalog czasopism Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce / opracowały Grażyna Federowicz, Urszula Stasiak ; Biblioteka Narodowa, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. -- Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2013. -- 128 stran ; 24 cm
Fleck, Christian
Etablierung in der Fremde : vertriebene Wissenschaftler in den USA nach 1933 / Christian Fleck.. -- Frankfurt : Campus, 2015. -- 475 stran ; 22 cm
Stejskalová, Eva, 1934-
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 / Eva Stejskalová. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Národní muzeum, 2015. -- 346 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile ; 24 cm
Tenglerová, Hana
Postavení žen v české vědě : monitorovací zpráva za rok 2013 / autorka Hana Tenglerová. -- Vydání první. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2015. -- 84 stran : grafy, tabulky
Tomek, Prokop, 1965-
Československá redakce Radio Free Europe : historie a vliv na československé dějiny / Prokop Tomek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 422 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm. -- (Historie)
Ubi est finis huius libri deus scit : středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem / Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.). -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium, 2015. -- Příbram : PB tisk. -- 675 stran, 16 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm

14 - Lékařství (2)

Zpět

Šimek, Jiří, 1934-
Lékařská etika / Jiří Šimek. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, c2015. -- ©2015. -- 224 stran ; 24 cm
Vörösová, Gabriela
Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 144 stran ; 21 cm. -- (Sestra)

15 - Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (37)

Zpět

Asian countries' strategies towards the European Union in an inter-regionalist context / edited by Hungdah Su. -- Taipei : National Taiwan Univeristy Press, 2015. -- xxiii, 350 stran : tabulky. -- (EUTW Book Series ; 7)
Baluk, Walenty
Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012 / Walenty Baluk. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. -- 303 stran : grafy, tabulky
Berlingowcy : żołnierze tragiczni / pod redakcją Dominika Czapigo ; z komentarzem historycznym Marcina Białasa ; autorzy wspomnień: Bolesław Dańko [et al.]. -- Wydanie 1.. -- Warszawa : Wydawnictwo RM, 2015. -- xi, 354 stran : černobílé fotografie ; 22 cm. -- (Świadkowie - zapomniane głosy)
Bukovskij, Vladimir Konstantinovič, 1942-
Moskevský proces / Vladimir Bukovskij. -- Vydání první. -- Praha : Volvox Globator : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 785 stran ; 20 cm
Fehl, Caroline
Living with a reluctant hegemon : explaining European responses to US unilateralism / Caroline Fehl. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. -- xiii, 254 stran : ilustrace ; 25 cm
Flinders, Matthew V.
Defending politics : why democracy matters in the twenty-first century / Matthew Flinders. -- First published. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. -- xviii, 202 stran ; 23 cm
Goldman, Wendy Z., 1956-
Vytváření nepřítele : udávání a zastrašování ve stalinském Rusku / Wendy Z. Goldmanová ; z anglického originálu Inventing the enemy : denunciation and terror in Stalin's Russia přeložili Jana Spurná a Matěj Spurný ; doslov napsal Michal Pullmann. -- První české vydání. -- V Praze : Karolinum, 2014. -- 293 stran. -- (Politeia)
Grant, Thomas D., 1969-
Aggression against Ukraine : territory, responsibility, and international law / by Thomas D. Grant. -- New York : Palgrave Macmillan, 2015. -- xxx, 283 stran. -- (American foreign policy in the 21st century)
Hambleton, Robin
Leading the inclusive city : place-based innovation for a bounded planet / Robin Hambleton. -- Bristol : Policy Press, 2015. -- xv, 397 stran : ilustrace
Chytilek, Roman, 1976-
Politický prostor a politická témata : studie k soutěži politických stran / Roman Chytilek. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 203 strany : ilustrace ; 20 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 48)
Ivanov, Nikolaj
Zapominanie ludobójstwo : Polacy w państwie Stalina : "Operacja Polska" 1937-1938 / Nikołaj Iwanow. -- Wydanie I.. -- Kraków : Znak Horyzont, 2014. -- 445 stran : černobílé ilustrace
Johnson-Freese, Joan
Space, the dormant frontier : changing the paradigm for the 21st century / Joan Johnson-Freese and Roger Handberg. -- Westport : Praeger, 1997. -- x, 277 stran : ilustrace ; 25 cm
Kervégan, Jean-François, 1950-
Co s Carlem Schmittem? / Jean-François Kervégan ; přeložil Martin Pokorný. -- První vydání. -- Praha : OIKOYMENH, 2015. -- 241 stran. -- (Oikúmené ; svazek 149)
Knoepfel, Peter
Public policy analysis / Peter Knoepfel, Corrine Larrue, Frédéric Varone and Miachael Hill. -- Bristol : Policy Press, 2011. -- xvii, 327 stran : ilustrace ; 24 cm
Kopyś, Tadeusz
Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945-1970 / Tadeusz Kopyś. -- Wydanie I.. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. -- 450 stran
Korespondence : T.G. Masaryk - Slované : Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek / editors Vratislav Doubek, Jan Květina. -- První vydání. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. -- 509 stran
Kubů, Eduard, 1951-
T.G. Masaryk a jeho c.k. protivníci : československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916) / Eduard Kubů, Jiří Šouša. -- Vydání první. -- V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 364 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
Kučera, Rudolf, 1947-
Filosofické kořeny politického rozhodování / Rudolf Kučera. -- Vydání první. -- Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014. -- 202 stran ; 21 cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia politologica ; svazek č. 9)
Mlejnek, Josef, 1969-
Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize / Josef Mlejnek jr.. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. -- 265 stran ; 21 cm
Modzelewski, Karol, 1937-
Zaženem dějin klisny! : vyznání potlučeného jezdce / Karol Modzelewski ; z polského originálu Zajeździmy kobyłę historii ... přeložila Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2015. -- 369 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- (Moderní dějiny)
Newman, Ines
Reclaiming local democracy : a progressive future for local government / Ines Newman. -- Bristol ; Chicago : Policy Press, 2014. -- xix, 232 stran ; 24 cm
Nový, Michal, 1988-
Vyšší princip? : individuální a kontextuální determinanty volební účasti ve 31 zemích / Michal Nový. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita, 2015. -- 287 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 50)
Pawełczyk-Dura, Kamila
Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim 1917-1927 / Kamila Pawełczyk-Dura. -- Lublin : Polihymnia, 2014. -- 336 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. -- (Religie świata--Świat religii ; 15)
Pehe, Jiří, 1955-
Na konci světa : úvahy a glosy o povaze naší současnosti / Jiří Pehe. -- Praha : Prostor, 2015. -- 279 stran ; 18 cm. -- (Střed)
Policja państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania / pod redakcją Adriana Tyszkiewicza. -- Wydanie I.. -- Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : Kraków, 2015. -- 199 stran
Rosůlek, Přemysl, 1971-
Albánci a Makedonská republika (1991-2014) / Přemysl Rosůlek. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2015. -- 395 stran ; 21 cm
Říchová, Blanka, 1958-
Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 251 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Studijní texty ; 65. svazek)
Sinevirskij, Nikolaj, 1923-1968
SMERŠ : rok v táboře nepřítele / Nikolaj Siněvirskij ; překlad Olga Hulínová. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 169 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Sviták, Zbyněk
Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 / Zbyněk Sviták. -- Vyd. 1.. -- Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. -- 587 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21)
Šedivý, Jaroslav, 1929-
Osudné spojenectví : Praha a Moskva 1920-1948 / Jaroslav Šedivý. -- První vydání. -- Praha : Mladá fronta, 2015. -- 286 stran. -- (Tajný archiv ; svazek 10)
Šmíd, Marek, 1979-
Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950 / Marek Šmíd. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. -- 543 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
The foreign policies of European Union member states / edited by Ian Manners and Richard G. Whitman. -- Manchester : Manchester University Press, c2000. -- xi, 284 s. ; 24 cm.
Vavrouška, Petr, 1975-
Polské duše / Petr Vavrouška. -- Vydání první. -- V Praze : Radioservis, a.s., 2015. -- 204 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm
Wilson, Andrew, 1961-
Ukraine crisis : what it means for the West / Andrew Wilson. -- New Haven ; London : Yale University Press, 2014. -- ix, 236 stran
Wojtkowiak, Jakub
Polacy i Litwini, oficerowie Armii Czerwonej w latach 1922-1941 : słownik biograficzny / Jakub Wojtkowiak. -- Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2015. -- 660 stran : černobílé fotografie
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně ... / editoři Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek. -- Praha : Historický ústav Akademie věd ČR : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2008-. -- svazků : tabulky, faksimilie ; 25 cm
Żurawski, Mariusz
Literatura czerwonego dworu / Mariusz Żurawski. -- Warszawa : Bellona, 2015. -- 286 stran

16 - Právo (3)

Zpět

Cesty za svobodou : kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století / Libor Svoboda, Martin Tichý (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 245 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 20 cm
Karlas, Jan, 1978-
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy / Jan Karlas. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 347 stran. -- (Studijní texty ; 62. svazek)
The state of the world's refugees 2012 : in search of solidarity / UNHCR. -- Oxford : Oxford University Press, ©2012. -- xi, 267 stran : ilustrace, mapy ; 25 cm

17 - Psychologie (2)

Zpět

Vokáč Čmolík, Jiří
Trhák, aneb, 21 kapitol o vašem mozku / Jiří Vokáč Čmolík. -- Praha : Inner Winner, 2013. -- 185 stran : ilustrace ; 21 cm
Yerushalmi, Yosef Hayim, 1932-2009
Freudův Mojžíš : judaismus konečný a nekonečný / Yosef Hayim Yerushalmi ; z anglického originálu Freud's Moses ... přeložil Daniel Micka. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 234 stran ; 21 cm. -- (Judaica ; sv. 17)

18 - Sociologie (53)

Zpět

Arnoldová, Anna, 1950-
Sociální péče : učebnice pro obor sociální činnost / Anna Arnoldová. -- 1. vydání. -- Praha : Grada, 2015. -- 240 stran : ilustrace ; 21 cm
Autobiographies of transformation : lives in Central and Eastern Europe / edited by Mike F. Keen and Janusz L. Mucha. -- 1st edition. -- London : Routledge, 2006. -- xiii, 242 stran ; 24 cm. -- (Routledge/European Sociological Association studies in European societies)
Barša, Pavel, 1960-
Cesty k emancipaci / Pavel Barša. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 270 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (XXI. století ; sv. 34)
Beck, Ulrich, 1944-2015
Dálková láska : životní formy v globálním věku / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; přeložila Petra Jeřábková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2014. -- 236 stran ; 20 cm. -- (Post ; svazek 13)
 

Dermont, Esther
Fathers' orientation to paid employment / Esther Dermont. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 2002. -- 27 stran. -- (New Working Paper Series, ISSN 1470-8515 ; Issue 6, January 2002)

 

Dunne, Gillian A.
Different dimensions of gay fatherhood : exploding the myths / Gillian A. Dunne. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 2000. -- 51 stran : grafy. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 8, January 2000)

 

Dunne, Gillian A.
Opting into motherhood : lesbians blurring the boundaries and redefining the meaning of parenthood / Gillian A. Dunne. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1998. -- 45 stran. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 6, November 1998)

 

Dunne, Gillian A.
What difference does "diferrence" make? : towards an understanding of homelessnes for young lesbian and gay people / Gillian A. Dunne, Shirley Prendergast, David Telford. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 2001. -- 35 stran. -- (New Working Paper Series, ISSN 1470-8515 ; Issue 1, January 2001)

 

Dunne, Gillian A.
Why can't a man be more like a woman? : in search of balanced domestic and employment lives / Gillian A. Dunne. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1997. -- 40 stran : grafy, tabulky. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 3, March 1997)

Fanning, Bryan
Sociology in Ireland : a short history / Bryan Fanning, University College Dublin, Ireland and Andreas Hess, University College Dublin, Ireland. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. -- v, 89 stran ; 23 cm. -- (Sociology transformed) (Palgrave pivot)
 

Fenster, Tovi
Gender as cultural construction of space: the forbidden and the permitted / Tovi Fenster. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1997. -- 38 stran. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 5, November 1997)

 

Gonzáles López, María José
Do modern welfare states foster democratic family arrangements? : comparative case studies of Britain and Spain / María José González López. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1997. -- 24 stran. -- (Working Paper Series, ISSN 1364-0690 ; Issue 2, November 1997)

Graf, Sylvie, 1981-
Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě / autorský kolektiv: Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2015. -- 349 stran ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 10)
Guga, Jelena
Digital self : how we became binary / Jelena Guga. -- Pilsen : University of West Bohemia, 2015. -- 167 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Habermas, Jürgen, 1929-
Strukturální přeměna veřejnosti : zkoumání jedné kategorie občanské společnosti / Jürgen Habermas ; [z němčiny přeložili Alena Bakešová, Josef Velek]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, 2000. -- 418 s.. -- (Morální a politická filosofie ; 8)
Handbook of the life course / edited by Jeylan T. Mortimer and Michael J. Shanahan. -- First softcover printing. -- Berlin : Springer, 2006. -- ©2004. -- xx, 732 stran. -- (Handbooks of sociology and social research)
 

Heidenreich, Regine
Welfare regimes and gender : a framework for comparing housing policies in Great Britain and Germany / Regine Heidenreich. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1997. -- 41 stran. -- (Working Paper Series, ISSN 1364-0690 ; Issue 1, January 1997)

Hlavačka, Milan, 1955-
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje, legislativa, instituce / Milan Hlavačka, Jiří Pokorný, Olga Fejtová, Pavel Cibulka, Pavel Bek. -- 1. vydání. -- Praha : Historický ústav, 2015. -- 635 stran : tabulky. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Svazek 54 Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ;)
Islamophobia : the challenge of pluralism in the 21st century / edited by John L. Esposito and Ibrahim Kalin. -- Oxford : New York ; Oxford University Press, 2011. -- xxxv, 236 stran : ilustrace ; 25 cm
Jacobsson, Kerstin, 1966-
Urban grassroots movements in Central and Eastern Europe / by Kerstin Jacobsson, University of Gothenburg, Sweden. -- Burlington : Ashgate, 2015. -- x, 309 stran. -- (Cities and society)
Justice and recognition : on Axel Honneth and critical theory / Nythmar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.). -- Porto Alegre : PUCRS ; Praha : Filosofia, 2015. -- 455 stran
Karnaukh, Alla
Pomiędzy ukraińskością a sowieckością : Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu / Alla Karnaukh. -- Kraków : Nomos, 2015. -- 282 stran : barevné ilustrace
 

Keränen, Marja
Social problems in different contexts / Marja Keränen. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1997. -- 27 stran. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 4, June 1997)

Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-
Živočichopis doby aneb komárkova abeceda / Stanislav Komárek. -- Vydání 1.. -- Praha : Academia, 2015. -- 202 stran ; 20 cm
Kurpiel, Anna
Cztery nazwiska, dwa imiona : Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku / Anna Kurpiel. -- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015. -- 328 stran : černobílé fotografie
Larsson, Anna
Sociology in Sweden : a history / Anna Larsson, Associate Professor, Umea University, Sweden and Sanja Madgalenić. -- First published. -- Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. -- vi, 105 stran. -- (Sociology transformed)
 

Lorenz-Meyer, Dagmar
The other side of the generation contract / Dagmar Lorenz-Meyer. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 1996. -- 43 stran. -- (Discussion Paper Series, ISSN 1364-0704 ; issue 1, July 1996)

 

Lorenz-Meyer, Dagmar
The politics of ambivalence : towards a conceptualisation of structural ambivalence in intergenerational relations / Dagmar Lorenz-Meyer. -- London : London School of Economics, Gender Institute, 2001. -- 45 stran. -- (New Working Paper Series, ISSN 1470-8515 ; Issue 2, February 2001)

Mitzner, Piotr, 1955-
Memoriał : droga do Rosji / Piotr Mitzner. -- Kraków ; Warszawa : Institut Książki - Nowaja Polsza, 2015. -- 191, 14 nečíslovaných stran obrazové přílohy. -- (Biblioteka Nowej Polszy)
Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech / Karel Černý (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 278 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
Německý, Marek
Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera / Marek Německý. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 197 stran : grafy, tabulky
Poljan, Pavel Markovič, 1952-
Wbrew ich woli : historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim / Pavel Polian ; tłumaczenie Bogusław Żyłko. -- Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. -- 352, 4 mapy na složených listech : tabulky
Pospěch, Pavel
Od veřejného prostoru k nákupním centrům : svět cizinců a jeho regulace / Pavel pospěch. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 194 stran. -- (Studie ; 114. svazek)
Procházková, Lenka, 1951-
Rusko včera, dnes a zítra : sborník příspěvků k problematice / Lenka Procházková, Oskar Krejčí, Marek Řezanka, Tereza Spencerová, Ilona Švihlíková, Radim Valenčík, Petr Žantovský, Michal Reiman, Mojmír Grygar. -- [Rudná] : Medias res, 2014. -- 108 stran ; 21 cm. -- (Sborník ; č. 2/2014)
Proměny partnerství : životní dráhy a partnerství v české společnosti / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl (eds.) ; další autoři: Barbora Hubatková ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. -- 264 s. : il. ; 23 cm. -- (Studie ; sv. 88)
Rodičovské dráhy : dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě / Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014. -- 187 stran : grafy, tabulky
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Filosofia ; Bratislava, : Veda, 2015. -- 302 stran. -- (Filosofie a sociální vědy ; 52)
Slepičková, Lenka
Diagnóza neplodnost : sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti / Lenka Slepičková. -- Vydání první. -- Praha ; Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou, 2014. -- 166 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studie ; 104. svazek)
Smetanová, Pavla, 1974-
Řecká ruleta : příběhy lidí v nejisté době / Pavla Smetanová, Yiannis Koreček. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. -- 118 stran ; 21 cm
Soziologiegeschichte : Wege und Ziele / herausgegeben von Christian Daye und Stephan Moebius. -- Erste Auflage, Originalausgabe. -- Berlin : Suhrkamp, 2015. -- 575 stran ; 18 cm. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 2144)
Šístek, František, 1977-
Narativi o identitetu : izabrane studije o crnogorskoj istoriji / František Šistek. -- Podgorica : Matica crnogorska, 2015. -- 392 stran. -- (Biblioteka Kultura i istorija)
Šubrt, Jiří, 1958-
Individualismus a holismus v sociologii : jak překonat teoretické dilema? / Jiří Šubrt. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. -- 153 stran ; 23 cm. -- (Studie ; 109. svazek)
The ISA handbook in contemporary sociology : conflict, competition, cooperation / edited by Ann Denis and Devorah Kalekin-Fishman. -- Los Angeles : SAGE Publications, c2009. -- xxvii, 476 stran : ilustrace ; 26 cm. -- (Sage studies in international sociology)
The ISA handbook of diverse sociological traditions / edited by Sujata Patel. -- Los Angeles ; London : SAGE Publications, 2010. -- xvii, 366 stran ; 25 cm. -- (Sage studies in international sociology)
The shape of sociology for the 21st century : tradition and renewal / edited by Devorah Kalekin-Fishman and Ann Denis. -- London ; Thousand Oaks : SAGE Publications, 2012. -- xv, 340 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (SAGE studies in international sociology)
Trinh, T. Minh-Ha (Thi Minh-Ha), 1952-
Odjinud, jež se nachází právě zde / Trinh T. Minh-Ha ; z anglického originálu Elsewhere, within here přeložil Martin Micka. -- Vydání první. -- Praha : Tranzit. cz, 2014. -- 105 stran ; 21 cm. -- (Navigace ; svazek 0016)
Urválek, Aleš, 1974-
Vyměřování Německa : promluvy o podstatě němectví / Aleš Urválek. -- První vydání. -- Brno : Host, 2015. -- 414 stran. -- (Studium ; svazek 36)
Vlastní cestou? : životní dráhy v pozdně moderní společnosti / Hana Hašková (ed.) ; Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2014. -- 397 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Studie ; svazek 112)
Vodáková, Olga, 1971-
Hledání stop sociologie v nesociologických vědách / Olga Vodáková. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2014. -- 178 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm. -- (Studie ; 113. svazek)
Waldhoff, Hans-Peter
Fremde und Zivilisierung : wissenssoziologische Studien über das Verarbeiten von Gefühlen der Fremdheit : Probleme der modernen Peripherie-Zentrums-Migration am türkisch-deutschen Beispiel / Hans-Peter Waldhoff. -- Erste Auflage. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1995. -- 453 stran
Wuthnow, Robert, 1946-
Be very afraid : the cultural response to terror, pandemics, environmental devastation, nuclear annihilation, and other threats / Robert Wuthnow. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. -- 294 stran ; 25 cm
Zahra, Tara, 1976-
Kidnapped souls : national indifference and the battle for children in the Bohemian Lands, 1900-1948 / Tara Zahra. -- First printing, Cornell Paperbacks. -- Ithaca : Cornell University Press, 2011. -- ©2008. -- xvii, 279 stran : ilustrace, mapy
Žantovská, Irena, 1963-
Rétorika a komunikace / Irena Žantovská. -- První vydání. -- Praha : Dokořán, 2015. -- 287 stran. -- (Bod)

19 - Technika, technologie, inženýrství (3)

Zpět

Beranová, Magdalena, 1930-
Jídlo a pití v pravěku a ve středověku / Magdalena Beranová. -- Vydání 3., rozšířené a upravené. -- Praha : Academia, 2015. -- 553 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, faksimile ; 21 cm
Cílek, Václav, 1955-
Podzemní Čechy : dvánáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud země / Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer. -- Praha : Eminent, 2015. -- 343 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 21 x 25 cm
Feyfrlíková, Monika
Kuchyně pozdního středověku / Monika Feyfrlíková. -- Praha : Grada Publishing, [2015]. -- ©2015. -- 88 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm

21 - Umění, architektura (3)

Zpět

Bauman, Zygmunt, 1925-
O umění s rozumem / Zygmunt Bauman, Václav Cílek, Jiří Drahoš, František Koukolík, Václav Pačes, Dušan Šlosar, Ivan Wilhelm, Rudolf Zahradník a další. -- První vydání. -- Brno : Host, 2015. -- 149 stran : ilustrace (některé barevné) ; 20 cm
Setkávání : studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské / Jan Chlíbec - Zoë Opačić (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2015. -- 543 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, 1 portrét, plány, faksimile ; 25 cm
The genesis of creativity and the origin of the human mind / Barbora Půta, Václav Soukup (eds.). -- Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015. -- 333 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 27 cm

22 - Výchova a vzdělávání (5)

Zpět

Jindra, Zdeněk, 1931-
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie / Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv. -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 524 stran : ilustrace, grafy, mapy
Marvan, Jiří, 1936-
Jazyk : jeho český příběh : prvních tisíc let 800-1800 : malý průvodce cestami české lingvoekologie / Jiří Marvan. -- Vydání v Nakladatelství Karolinum první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 455 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm
Petráň, Josef, 1930-
Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989) / Josef Petráň, ve spolupráci s Lydií Petráňovou. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. -- 1132 stran : fotografie ; 25 cm
Prudký, Libor, 1944-
Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky : témata a otázky k pojetí vysokoškolského studia jako učení se svobodě / Libor Prudký. -- 1. vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 111 stran : ilustrace ; 21 cm
Syruček, Milan, 1932-
Proč zmizely insignie Karlovy univerzity : 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie / Milan Syruček, Josef Svoboda. -- V Praze : Cosmopolis, 2015. -- 185 stran : černobílé fotografie, portréty, faksimile

Zadejte povinné položky (*)

Odeslat